Tìm kiếm nâng cao

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Thị Huệ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Thị Huệ

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Thực trạng quản lý hệ thống cấp nước ở Hà Nội- 1- Tình hình cung cấp nước sạch ở thủ đô Hà Nội- 2- Hiện trạng hệ thống cấp nước Hà Nội- 3- Nguyên nhân- 4- Thực trạng giá nước hiện nay của Hà Nội- II. Quan điểm xác định giá nước hiện nay- 1- Kinh nghiệm của các nước trong khu vực- 2- Quan điểm xác định giá nước hiện nay- III. Phương pháp xác định giá nước sạch ở Hà Nội.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Huỳnh Bá Kỹ Thuật
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Huỳnh Bá Kỹ Thuật

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề- II. Nội dung phương pháp đường cong nén- III. Ap dụng phương pháp đơn tính toán phân bố áp lực khe rỗng trong lõi đập Yaly- IV. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Thế Thận
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Thế Thận

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Thành lập bản đồ số bằng phần mềm SSW- II. Vẽ đường đồng mức bằng phần mềm SURPER.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Duy Động
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Duy Động

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Dây chuyền công nghệ và vấn đề môi trường của các phân xưởng trong nhà máy- 1- Phân xưởng sấy nghiền mangan- 2- Phân xưởng ủ trộn bột cực dương- II. Đề xuất phương án cải tạo môi trường làm việc của người công nhân trong phân xưởng- 1- Trong phân xưởng sấy nghiền mangan- 2- Trong phân xưởng ủ trộn bột cực dương.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Võ Văn Thảo/ Hoàng Đình Đạm
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Võ Văn Thảo/ Hoàng Đình Đạm

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Phần nghiên cứu lý thuyết- 1.1. Xây dựng mô hình bài toán- 1.2. Xây dựng bài toán nền đường có cốt nằm ngang theo phương pháp nguyên lý cực trị Gauss- 1.3. Nhận xét kết quả lời giải số của bài toán- 1.4. Kết quả phần nghiên cứu lý thuyết- II. Phần nghiên cứu thực nghiệm- 2.1. Thí nghiệm đánh giá một số đặc trưng cơ lý của cát và các vật liệu làm cốt- 2.2. Thực nghiệm mô hình nền đường đắp có cốt mềm nằm ngang và nền đường không có cốt- 2.3. Khảo sát trạng thái ứng suất-biến dạng của cốt đặt trong nền đường- 2.4. Kết luận phần nghiên cứu thực nghiệm- III. So sánh lý thuyết và thực nghiệm nền đường có cốt mềm nằm ngang- IV. Kết luận chung.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Lê Trần Chương
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Lê Trần Chương

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu- II. Xác định tổn thất cột nước trong đường ống có áp.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phạm Văn Giáp
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phạm Văn Giáp

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Nêu vấn đề- II. Tác động chính của sóng lên tấm phủ mái nghiêng- III. Lực dội đập khác với lực phân bố- IV. Cần có quan niệm đúng về thiết kế kè- V. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Hoàng Đình Dũng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Hoàng Đình Dũng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Bài toán nước va- II. Bài toán nước va và có tính đến đặc tính tua bin- III. Bài toán nước va hoàn chỉnh.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Đỗ Đệ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Đỗ Đệ

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mở đầu- I. Tự động hoá tính toán và vẽ tiết diện chữ nhật chịu uốn- 1.1. Cơ sở lý thuyết- 1.2. Vẽ, bố trí cốt thép dọc, các cốt cấu tạo- 1.3. Diễn giải phần lập trình- 1.4. Sử lý các số liệu- 1.5. Các số liệu đầu vào- II. Kiểm tra cường độ tiết diện chữ nhật chịu uốn- III. Tự động hoá tính toán mở rộng vết nứt cấu kiện chịu uốn.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu áp dụng công nghệ khai thác nước dưới đất bằng giếng đường kính lớn và hành lang lấy nước

  Tác giả: Phạm Quý Nhân, Đặng Văn Ơn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-6/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu áp dụng công nghệ khai thác nước dưới đất bằng giếng đường kính lớn và hành lang lấy nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu áp dụng công nghệ khai thác nước dưới đất bằng giếng đường kính lớn và hành lang lấy nước

  Tác giả: Phạm Quý Nhân, Đặng Văn Ơn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề- 2. Trữ lượng khai thác tiềm năng- 3. Khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên nước dưới đất- 3.1. Dự báo khai thác nước dưới đất theo quy hoạch cấp nước (PAI)- 3.2. Dự báo khai thác nước dưới đất theo phương án khai thác hợp lý nguồn nước (PAII)- 4. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu áp dụng công nghệ khai thác nước dưới đất bằng giếng đường kính lớn và hành lang lấy nước

  Tác giả: Đặng Hữu Ơn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-6/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu áp dụng công nghệ khai thác nước dưới đất bằng giếng đường kính lớn và hành lang lấy nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu áp dụng công nghệ khai thác nước dưới đất bằng giếng đường kính lớn và hành lang lấy nước

  Tác giả: Đặng Hữu Ơn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1- Khả năng thay thế giếng khai thác đường kính nhỏ bằng đường kính lớn trong những điều kiện địa chất thuỷ văn khác nhau- 2- Tính toán khả năng tăng lưu lượng khai thác khi tăng bán kính giếng của công trình khai thác nươcs Mỹ Xuân, Bà Rịa-Vũng Tàu- 2.1. Đặc điểm địa chất thuỷ văn của mỏ nước Mỹ Xuân- 2.2. Trữ lượng khai thác nước dưới đất của mỏ Mỹ Xuân- Kết luận.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu áp dụng công nghệ khai thác nước dưới đất bằng giếng đường kính lớn và hành lang lấy nước

  Tác giả: Lê Huy Hoàng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-6/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu áp dụng công nghệ khai thác nước dưới đất bằng giếng đường kính lớn và hành lang lấy nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu áp dụng công nghệ khai thác nước dưới đất bằng giếng đường kính lớn và hành lang lấy nước

  Tác giả: Lê Huy Hoàng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Tiềm năng và trữ lượng nguồn nước- 1- Nước mặt- 2- Nước dưới đất- II. Hiện trạng khai thác nước dưới đất- 1- Hệ thống công trình lấy nước tập trung- 2- Hệ thống khai thác nhỏ- 3- Hệ thống khai thác lẻ tẻ- 4- Hệ thống cấp nước nông thôn- III. Tác động của khai thác đối với môi trường- 1- Phá huỷ động thái tự nhiên- 2- Tháo khô tầng trên- 3- Hiện tượng suy thoái giếng khoan- 4- Hiện tượng nhiễm bẩn- 5- Hiện tượng nhiễm mặn- 6- Hiện tượng sụt lún mặt đất- IV. Phương hướng quản lý, khai thác sử dụng và khả năng áp dụng công nghệ khai thác bằng giếng lớn và hành lang lấy nước.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu áp dụng công nghệ khai thác nước dưới đất bằng giếng đường kính lớn và hành lang lấy nước

  Tác giả: Trần Minh...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-6/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu áp dụng công nghệ khai thác nước dưới đất bằng giếng đường kính lớn và hành lang lấy nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu áp dụng công nghệ khai thác nước dưới đất bằng giếng đường kính lớn và hành lang lấy nước

  Tác giả: Trần Minh...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặc điểm các tầng (phức hệ) chứa nước- II. Trữ lượng và nguồn hình thành trữ lượng khai thác nước dưới đất- III. Một số hệ quả liên quan với hoạt động khai thác nước dưới đất- IV. Khả năng sử dụng giếng lớn và hành lang lấy nước- Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Phát triển kiến trúc nhà ở tại các đô thị Việt Nam đến năm 2010

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Kiểm,Nguyễn Việt Châu
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phát triển kiến trúc nhà ở tại các đô thị Việt Nam đến năm 2010

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phát triển kiến trúc nhà ở tại các đô thị Việt Nam đến năm 2010

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Kiểm,Nguyễn Việt Châu

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Phần một: Đánh giá thực trạng và xu thế phát triển nhà ở đô thị tại một số nước trên thế giới, trong khu vực và Việt Nam tới năm 2010- Phần Hai: Các cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu kiến trúc nhà ở tại các đô thị Việt Nam đến năm 2010- Phần ba: Các giải pháp quy hoạch khu ở, kiến trúc nhà ở và các chính sách quản lý nhà ở đô thị đến năm 2010- Phần bốn: Kết luận - Kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Dự án quy hoạch tổng thể ngành công nghiệp vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

  Tác giả: Trần Duy Hiệt
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự án quy hoạch tổng thể ngành công nghiệp vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự án quy hoạch tổng thể ngành công nghiệp vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

  Tác giả: Trần Duy Hiệt

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Hiện trạng và dự báo phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam đến năm 2020.
  Phần thứ hai: Thị trường VLXD ở Việt Nam, hiện trạng và dự báo đến năm 2010 và 2020.
  Phần thứ ba: Những nguồn lực và thuận lợi cơ bản đối với việc phát triển sản xuất và mở rộng thị trường VLXD ở Việt Nam trong giai đoạn tới.
  Phần thứ tư: Phương án quy hoạch VLXD đến năm 2010 và 2020.
  Phần thứ năm: Những biện pháp lớn để thực hiện mục tiêu và định hướng quy hoạch.
  Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0