Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị đốt chất thải rắn trong các bệnh viện. Mã số: RD 42

  Tác giả: Nguyễn Hoàn Cầu, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Công ty tư vấn xây dựng và phát triển cơ khí - COMA
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị đốt chất thải rắn trong các bệnh viện. Mã số: RD 42

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị đốt chất thải rắn trong các bệnh viện. Mã số: RD 42

  Tác giả: Nguyễn Hoàn Cầu, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1/ Lời nói đầu.
  2/ Khảo sát chất thải rắn tại các bệnh viện và việc xử lý chất thải rắn bệnh viện.
  3/ Các công nghệ, thiết bị xử lý chất thải rắn bệnh viện ở nước ngoài và tại Việt Nam.
  4/ Nghiên cứu thiết kế lò đốt chất thải rắn bệnh viện của đề tài.
  5/ Chế tạo và lắp đặt.
  6/ Vận hành đốt thử, đánh giá chất lượng.
  7/ Tiến độ của đề tài.
  8/ Kết luận và kiến nghị.
  - Phần phụ lục

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu, thiết kế, lắp đặt hệ thống tự động điều khiển gió phụ và phối liệu cho máy vê viên của nhà máy xi măng lò đứng. Mã số: RD 56

  Tác giả: Nguyễn Hồng Phong, Hà Xuân Trường
  Nhà xuất bản: Công ty công nghệ tự động và cơ điện lạnh - COMA
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, thiết kế, lắp đặt hệ thống tự động điều khiển gió phụ và phối liệu cho máy vê viên của nhà máy xi măng lò đứng. Mã số: RD 56

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu, thiết kế, lắp đặt hệ thống tự động điều khiển gió phụ và phối liệu cho máy vê viên của nhà máy xi măng lò đứng. Mã số: RD 56

  Tác giả: Nguyễn Hồng Phong, Hà Xuân Trường

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Tổng quan công nghệ và đặc điểm của xi măng lò đứng.
  - Phần thứ nhất: Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển cấp liệu, nước cho máy vê viên:
  + Chương I: Tổng quan các hệ thống cấp liệu, nước.
  + Chương II: Ứng dụng máy tính để điều khiển quá trình công nghệ.
  + Chương III: Thiết kế và lựa chọn mạch ghép nối máy tính và thiết bị ngoại vi.
  + Chương IV: Tính chọn luật điều khiển.
  + Chương V: Thiết kế card vào/ra điều khiển cấp nước.
  + Chương VI: Giới thiệu phần mềm điều khiển cân vít định lượng.
  - Phần thứ hai: Hệ thống điều khiển gió phụ.
  1/ Điều chỉnh nhiệt độ vùng làm nguội.
  2/ Giới thiệu thiết bị cảm biến nhiệt độ.
  3/ Giới thiệu bộ điều khiển nhiệt độ E5AXP.
  + Kết luận chung

  Số trang: 0

 • Đặc điểm công nghệ bê tông bơm trong điều kiện khí hậu nóng ẩm Việt Nam. Mã số: R 20-9720

  Tác giả: Nguyễn Tiến Đích, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đặc điểm công nghệ bê tông bơm trong điều kiện khí hậu nóng ẩm Việt Nam. Mã số: R 20-9720

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đặc điểm công nghệ bê tông bơm trong điều kiện khí hậu nóng ẩm Việt Nam. Mã số: R 20-9720

  Tác giả: Nguyễn Tiến Đích, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Chương 1: Đặt vấn đề nghiên cứu.
  - Chương 2: Vật liệu sử dụng và phương pháp nghiên cứu.
  - Chương 3: Đặc điểm đóng rắn của bê tông bơm trong điều kiện khí hậu nóng ẩm Việt Nam.
  - Chương 4: Đặc điểm biến dạng cứng của bê tông bơm trong điều kiện khí hậu nóng ẩm VN.
  - Chương 5: Đặc điểm đóng rắn của bê tông bơm khối lớn trong điều kiện khí hậu nóng ẩm VN.
  - Những kết luận chính của đề tài

  Số trang: 0

 • Giao thông vận tải với môi trường

  Tác giả: Vũ Ngọc Cừ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-10/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giao thông vận tải với môi trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giao thông vận tải với môi trường

  Tác giả: Vũ Ngọc Cừ

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: 1. Tăng dân số và môi trường - 2. Vấn đề nghèo khổ và môi trường - 3. Phát triển bền vững - 4. Vấn đề suy thoái môi trường.

  Số trang: 0

 • Kết cấu liên hợp thép - bê tông cốt thép trong xây dựng nhà cao tầng ở Việt Nam. Mã số: RD 15-96,Phần 1: Cột thép ống nhồi bê tông

  Tác giả: Trần Chủng, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kết cấu liên hợp thép - bê tông cốt thép trong xây dựng nhà cao tầng ở Việt Nam. Mã số: RD 15-96,Phần 1: Cột thép ống nhồi bê tông

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kết cấu liên hợp thép - bê tông cốt thép trong xây dựng nhà cao tầng ở Việt Nam. Mã số: RD 15-96

  Tác giả: Trần Chủng, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Tổng quan về tình hình nghiên cứu ứng dụng kết cấu thép ống bê tông.
  Chương II: Nghiên cứu vật liệu thép và bê tông cho kết cấu thép ống bê tông.
  Chương III: Nghiên cứu về sự làm việc của cột thép ống nhồi bê tông.
  Chương IV: Nghiên cứu thực nghiệm khả năng chịu lực của cột thép ống bê tông chịu nén đúng tâm.
  Chương V: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Chương trình quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật đô thị

  Tác giả: Phạm Hữu Đức, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: ĐH Kiến trúc Hà nội
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chương trình quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chương trình quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật đô thị

  Tác giả: Phạm Hữu Đức, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm có các vấn đề sau:
  - Lời mở đầu.
  - Sự cấn thiết của đề tài.
  - Điểm qua một số chương trình đã áp dụng vào QHĐT.
  - Mục tiêu đặt ra cho chương trình.
  - Một số kết quả nghiên cứu>
  - Những điểm ưu việt của chương trình.
  - Hướng phát triển của đề tài.
  - Kết luận

  Số trang: 0

 • Phần mềm STAADIII-R ` Tự động hoá thiết kế kết cấu hệ khung BTCT có tính đến tải trọng động đất và gió động theo tiêu chuẩn VN`

  Tác giả: Nguyễn Thị Thi, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phần mềm STAADIII-R ` Tự động hoá thiết kế kết cấu hệ khung BTCT có tính đến tải trọng động đất và gió động theo tiêu chuẩn VN`

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phần mềm STAADIII-R ` Tự động hoá thiết kế kết cấu hệ khung BTCT có tính đến tải trọng động đất và gió động theo tiêu chuẩn VN`

  Tác giả: Nguyễn Thị Thi, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề tài bao gồm:
  I. Giới thiệu chương trình.
  II. Nội dung thực hiện của chương trình: 1- Khái quát quá trình thực hiện; 2- Tính tải trọng động đất và gió động; 3- Tổ hợp nội lực, tính toán diện tích cốt thép, thiết kế bản vẽ theo tiêu chuẩn Việt Nam.
  III. Kết luận

  Số trang: 0

 • Trường học phổ thông cơ sở - phòng học lắp ghép bằng vật liệu nhẹ. Thiết kế điển hình 221-01-2000, 221-02-2000,Dãy liên kế 2 đến 5 phòng. Module 8m x 8m và 7,2m x 7,2m (x n phòng)

  Tác giả: Công ty phát triển và kinh doanh nhà Cửu Long
  Nhà xuất bản: Công ty phát triển và kinh doanh nhà Cửu Long
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: TP.HCM
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Trường học phổ thông cơ sở - phòng học lắp ghép bằng vật liệu nhẹ. Thiết kế điển hình 221-01-2000, 221-02-2000,Dãy liên kế 2 đến 5 phòng. Module 8m x 8m và 7,2m x 7,2m (x n phòng)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Trường học phổ thông cơ sở - phòng học lắp ghép bằng vật liệu nhẹ. Thiết kế điển hình 221-01-2000, 221-02-2000

  Tác giả: Công ty phát triển và kinh doanh nhà Cửu Long

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm có:
  1/ Những căn cứ và cơ sở lập thiết kế điển hình.
  2/ Phạm vi và điều kiện áp dụng của TKĐH.
  3/ Nội dung nghiên cứu thiết kế điển hình.
  4/ Hướng dẫn sử dụng TKĐH.
  5/ Các giải pháp chính về kiến trúc.
  6/ Giải pháp kết cấu.
  7/ Giải pháp thi công và lắp dựng

  Số trang: 0

 • Xác lập tương quan thực nghiệm giữa cường độ chịu tải Ro (KG/cm2) và dung trọng Yk (g/cm3) của đất nền loại sét. Mã số: RD 48

  Tác giả: Nguyễn Công Ngụ, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trung tâm thí nghiệm XD miền Bắc - Tổng công ty XD sông Đà
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xác lập tương quan thực nghiệm giữa cường độ chịu tải Ro (KG/cm2) và dung trọng Yk (g/cm3) của đất nền loại sét. Mã số: RD 48

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xác lập tương quan thực nghiệm giữa cường độ chịu tải Ro (KG/cm2) và dung trọng Yk (g/cm3) của đất nền loại sét. Mã số: RD 48

  Tác giả: Nguyễn Công Ngụ, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Ngiên cứu chế tạo phụ gia siêu dẻo chậm tổn thất độ sụt cho bê tông trộn sẵn. Mã số: RD 41

  Tác giả: Phạm Vinh Nga, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Ngiên cứu chế tạo phụ gia siêu dẻo chậm tổn thất độ sụt cho bê tông trộn sẵn. Mã số: RD 41

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Ngiên cứu chế tạo phụ gia siêu dẻo chậm tổn thất độ sụt cho bê tông trộn sẵn. Mã số: RD 41

  Tác giả: Phạm Vinh Nga, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Tổng quan. 3. Cơ sở khoa học của đề tài.
  4. Phương pháp nghiên cứu.
  5. Kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.
  6. Sản xuất thử và ứng dụng thử.
  7. Quy trình công nghệ sản xuất phụ gia nghiên cứu.
  8. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu công nghệ chế tạo men in hoa và lớp chống dính cho gạch gốm lát nền. Mã số: RD 42

  Tác giả: Trần Khắc Cần, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu công nghệ chế tạo men in hoa và lớp chống dính cho gạch gốm lát nền. Mã số: RD 42

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu công nghệ chế tạo men in hoa và lớp chống dính cho gạch gốm lát nền. Mã số: RD 42

  Tác giả: Trần Khắc Cần, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu.
  II. Cơ sở lý thuyết.
  III. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài.
  IV. Phương pháp nghiên cứu.
  V. Nội dung nghiên cứu.
  VI. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu giảm tiêu hao nhiên liệu trong sản xuất clinker xi măng bằng công nghệ lò đứng. Mã số: RD 43

  Tác giả: Nguyễn Anh Thư, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu giảm tiêu hao nhiên liệu trong sản xuất clinker xi măng bằng công nghệ lò đứng. Mã số: RD 43

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu giảm tiêu hao nhiên liệu trong sản xuất clinker xi măng bằng công nghệ lò đứng. Mã số: RD 43

  Tác giả: Nguyễn Anh Thư, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mục tiêu của đề tài.
  II. Cơ sở khoa học để nghiên cứu đề tài.
  III. Khảo sát, nghiên cứu thực tế sản xuất, xác định nguyên nhân gây tiêu hao nhiên liệu.
  IV. Đề xuất các giải pháp kỹ thuật.
  V. Áp dụng các giải pháp kỹ thuật sản xuất thử tại một số cơ sở sản xuất xi măng.
  VI. Chỉ dẫn kỹ thuật công nghệ giảm tiêu hao nhiên liệu.
  VII. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Giới thiệu mẫu nhà ở vùng ngập sâu Đồng bằng sông Cửu Long. Mã số: RD 28

  Tác giả: Nguyễn Thế Đệ, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giới thiệu mẫu nhà ở vùng ngập sâu Đồng bằng sông Cửu Long. Mã số: RD 28

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giới thiệu mẫu nhà ở vùng ngập sâu Đồng bằng sông Cửu Long. Mã số: RD 28

  Tác giả: Nguyễn Thế Đệ, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: - Mẫu nhà số 1 (22,5m2).
  - Mẫu nhà số 2,3 (27m2).
  - Mẫu nhà số 4 (33,7m2).
  - Mẫu nhà số 5 (47,3m2).
  - Mẫu nhà số 6 (56,3m2).
  - Mẫu nhà số 7 (60,8m2).
  - Mẫu nhà số 8 (72m2).
  - Mẫu nhà số 9 (396m2)

  Số trang: 0

 • Giải pháp công nghệ cho nhà ngập sâu ở Đồng bằng sông Cửu Long. Mã số: RD 28

  Tác giả: Nguyễn Thế Đệ, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giải pháp công nghệ cho nhà ngập sâu ở Đồng bằng sông Cửu Long. Mã số: RD 28

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giải pháp công nghệ cho nhà ngập sâu ở Đồng bằng sông Cửu Long. Mã số: RD 28

  Tác giả: Nguyễn Thế Đệ, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Mở đầu.
  Chương II: Khảo sát hiện trạng nhà ở đã và đang được triển khai XD tại ĐBSCL.
  Chương III: Giải pháp công nghệ cho nhà ngập sâu ở ĐBSCL.
  Chương IV: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Chương trình đào tạo công nhân kỹ thuật,Nghề: Vận hành máy ủi-cạp-san. Thời gian đào tạo: 24 tháng. Bậc thợ đào tạo: 3/7

  Tác giả: Trường kỹ thuật cơ giới cơ khí Việt Xô số 1- BXD
  Nhà xuất bản: Trường kỹ thuật cơ giới cơ khí Việt Xô số 1- BXD
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chương trình đào tạo công nhân kỹ thuật,Nghề: Vận hành máy ủi-cạp-san. Thời gian đào tạo: 24 tháng. Bậc thợ đào tạo: 3/7

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chương trình đào tạo công nhân kỹ thuật

  Tác giả: Trường kỹ thuật cơ giới cơ khí Việt Xô số 1- BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Mục tiêu và kế hoạch đào tạo.
  - Chương trình môn học Động cơ đốt trong.
  - Chương trình môn học Gầm và thiết bị máy.
  - Chương trình vận hành máy ủi - cạp - san.
  - Chương trình thực tập sản xuất

  Số trang: 0