Tìm kiếm nâng cao

 • Giới thiệu mẫu nhà ở vùng ngập sâu Đồng bằng sông Cửu Long. Mã số: RD 28

  Tác giả: Nguyễn Thế Đệ, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giới thiệu mẫu nhà ở vùng ngập sâu Đồng bằng sông Cửu Long. Mã số: RD 28

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giới thiệu mẫu nhà ở vùng ngập sâu Đồng bằng sông Cửu Long. Mã số: RD 28

  Tác giả: Nguyễn Thế Đệ, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: - Mẫu nhà số 1 (22,5m2).
  - Mẫu nhà số 2,3 (27m2).
  - Mẫu nhà số 4 (33,7m2).
  - Mẫu nhà số 5 (47,3m2).
  - Mẫu nhà số 6 (56,3m2).
  - Mẫu nhà số 7 (60,8m2).
  - Mẫu nhà số 8 (72m2).
  - Mẫu nhà số 9 (396m2)

  Số trang: 0

 • Giải pháp công nghệ cho nhà ngập sâu ở Đồng bằng sông Cửu Long. Mã số: RD 28

  Tác giả: Nguyễn Thế Đệ, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giải pháp công nghệ cho nhà ngập sâu ở Đồng bằng sông Cửu Long. Mã số: RD 28

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giải pháp công nghệ cho nhà ngập sâu ở Đồng bằng sông Cửu Long. Mã số: RD 28

  Tác giả: Nguyễn Thế Đệ, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Mở đầu.
  Chương II: Khảo sát hiện trạng nhà ở đã và đang được triển khai XD tại ĐBSCL.
  Chương III: Giải pháp công nghệ cho nhà ngập sâu ở ĐBSCL.
  Chương IV: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Chương trình đào tạo công nhân kỹ thuật,Nghề: Vận hành máy ủi-cạp-san. Thời gian đào tạo: 24 tháng. Bậc thợ đào tạo: 3/7

  Tác giả: Trường kỹ thuật cơ giới cơ khí Việt Xô số 1- BXD
  Nhà xuất bản: Trường kỹ thuật cơ giới cơ khí Việt Xô số 1- BXD
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chương trình đào tạo công nhân kỹ thuật,Nghề: Vận hành máy ủi-cạp-san. Thời gian đào tạo: 24 tháng. Bậc thợ đào tạo: 3/7

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chương trình đào tạo công nhân kỹ thuật

  Tác giả: Trường kỹ thuật cơ giới cơ khí Việt Xô số 1- BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Mục tiêu và kế hoạch đào tạo.
  - Chương trình môn học Động cơ đốt trong.
  - Chương trình môn học Gầm và thiết bị máy.
  - Chương trình vận hành máy ủi - cạp - san.
  - Chương trình thực tập sản xuất

  Số trang: 0

 • Chương trình đào tạo công nhân kỹ thuật,Nghề: Vận hành máy xúc đào. Thời gian đào tạo: 24 tháng. Bậc thợ đào tạo: 3/7

  Tác giả: Trường kỹ thuật cơ giới cơ khí xây dựng Việt Xô số 1- BXD
  Nhà xuất bản: Trường kỹ thuật cơ giới cơ khí xây dựng Việt Xô số 1- BXD
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chương trình đào tạo công nhân kỹ thuật,Nghề: Vận hành máy xúc đào. Thời gian đào tạo: 24 tháng. Bậc thợ đào tạo: 3/7

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chương trình đào tạo công nhân kỹ thuật

  Tác giả: Trường kỹ thuật cơ giới cơ khí xây dựng Việt Xô số 1- BXD

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Mục tiêu và kế hoạch đào tạo.
  - Chương trình môn học Động cơ đốt trong.
  - Chương trình môn học Gầm và thiết bị máy.
  - Chương trình môn học Vận hành máy xúc đào.
  - Chương trình thực tập sản xuất

  Số trang: 0

 • Chương trình đào tạo công nhân kỹ thuật,Nghề: Vận hành cần trục. Thời gian đào tạo: 24 tháng. Bậc thợ đào tạo: 3/7

  Tác giả: Trường Kỹ thuật cơ giới cơ khí xây dựng Việt Xô số 1- Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Trường Kỹ thuật cơ giới cơ khí xây dựng Việt Xô số 1- BXD
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chương trình đào tạo công nhân kỹ thuật,Nghề: Vận hành cần trục. Thời gian đào tạo: 24 tháng. Bậc thợ đào tạo: 3/7

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chương trình đào tạo công nhân kỹ thuật

  Tác giả: Trường Kỹ thuật cơ giới cơ khí xây dựng Việt Xô số 1- Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Mục tiêu và kế hoạch đào tạo.
  - Chương trình môn học Động cơ đốt trong.
  - Chương trình môn học Gầm và thiết bị máy.
  - Chương trình môn học Vận hành cần trục.
  - Chương trình thực tập sản xuất

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu triển khai công nghệ sản xuất đúc trên dây chuyền làm khuôn tự động DISAMATIC. Mã số: RD 58

  Tác giả: Lại Văn Đàm, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Công ty cơ khí Đông Anh - LICOGI
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu triển khai công nghệ sản xuất đúc trên dây chuyền làm khuôn tự động DISAMATIC. Mã số: RD 58

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu triển khai công nghệ sản xuất đúc trên dây chuyền làm khuôn tự động DISAMATIC. Mã số: RD 58

  Tác giả: Lại Văn Đàm, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Giới thiệu.
  Phần thứ hai: Nghiên cứu tổng quan và ứng dụng.
  Phần thứ ba: Kết luận và kiến nghị.
  Phần thứ tư: Phụ lục

  Số trang: 0

 • Thiết kế điển hình Trung tâm lưu trữ Nhà nước cấp tỉnh. Khối hành chính, sử dụng tài liệu, kỹ thuật. Ký hiệu: 263-01-98

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thiết kế điển hình Trung tâm lưu trữ Nhà nước cấp tỉnh. Khối hành chính, sử dụng tài liệu, kỹ thuật. Ký hiệu: 263-01-98

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thiết kế điển hình Trung tâm lưu trữ Nhà nước cấp tỉnh. Khối hành chính, sử dụng tài liệu, kỹ thuật. Ký hiệu: 263-01-98

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: - Thuyết minh- - Sơ đồ dây chuyền sử dụng- - Kích thước phòng làm việc- - Trang thiết bị nội thất trong phòng làm việc- khu hành chính- - Mặt bằng chi tiết phòng thu-huỷ hồ sơ- - Mặt bằng chi tiết và trang thiết bị trong phòng tu bổ, phục chế...

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị dây chuyền sản xuất đá công suất 100m3/h

  Tác giả: Đặng Thị Bách, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Công ty cổ phần cơ khí XD số 5 - COMA
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị dây chuyền sản xuất đá công suất 100m3/h

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị dây chuyền sản xuất đá công suất 100m3/h

  Tác giả: Đặng Thị Bách, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Lựa chọn mô hình của hệ thống nghiền sàng đá.
  Phần II: Mô tả hệ thống thiết bị dây chuyền:
  I. Bộ tiếp liệu.
  II. Máy nghiền hàm PE 750 x 1060 (Trung Quốc).
  III. Máy nghiền côn HP 200 (Nordberg-Pháp).
  IV. Sàng phân loại CVB 18-45 (Nordberg-Pháp).
  V. Các thiết bị vận chuyển

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và thử nghiệm thiết bị lọc Bentonite. Mã số: 9740

  Tác giả: Nguyễn Hoài Nam, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Công ty thi công cơ giới xây lắp
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và thử nghiệm thiết bị lọc Bentonite. Mã số: 9740

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và thử nghiệm thiết bị lọc Bentonite. Mã số: 9740

  Tác giả: Nguyễn Hoài Nam, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần một: nghiên cứu lựa chọn dây chuyền công nghệ lọc Bentonite:
  - Chương I: Giới thiệu chung về dung dịch giữ thành trong công nghệ thi công cọc khoan nhồi bằng phương pháp không ống chống.
  - Chương II: Lựa chọn phương pháp và thiết bị lọc Bentonite.
  Phần hai: Tính toán, thiết kế tổ hợp thiết bị lọc Bentonite.
  - Chương III: Tính toán, thiết kế xiclon thuỷ lực có áp.
  - Chương IV: Tính chọn bơm, động cơ và hệ truyền động.
  - Chương V: Tính toán, thiết kế sàng rung.
  - Chương VI: Tính kiểm dung tích thùng chứa Bentonite.
  - Chương VII: Thiết kế hệ thống truyền động điện của tổ hợp thiết bị lọc Bentonite.
  Phần ba: Chế tạo thử-thử nghiệm tổ hợp thiết bị lọc Bentonite.
  - Chương VIII: Chế tạo thử tổ hợp thiết bị lọc Bentonite>
  - Chương IX: Thử nghiệm tổ hợp thiết bị lọc bentonite.
  Phần bốn:Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo dầm, cột chữ I và dầm hộp. Mã số: RD 9737

  Tác giả: Đào Văn Phức, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Tổng công ty cơ khí xây dựng-BXD
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo dầm, cột chữ I và dầm hộp. Mã số: RD 9737

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo dầm, cột chữ I và dầm hộp. Mã số: RD 9737

  Tác giả: Đào Văn Phức, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Lời nói đầu.
  II. Nhu cầu thị trường và sự cần thiết của việc nghiên cứu, thiết kế, chế tạo dầm cột thép.
  III. Tình hình nghiên cứu, thiết kế, chế tạo dầm, cột thép trong nước và trên thế giới.
  IV. Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo dầm, cột thép của đề tài:
  A- Thiết kế kết cấu dầm hàn.
  B- Công nghệ sản xuất và thiết bị.
  C- Quy trình công nghệ chế tạo dầm, cột thép chữ I.
  D- Khảo nghiệm và đánh giá kết quả.
  E- Ứng dụng đề tài trong sản xuất.
  V. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy lốc tôn, S=32MM. Mã số: RD 9736

  Tác giả: Dương Văn Hồng, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Công ty cơ khí XD số 2 - COMA
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy lốc tôn, S=32MM. Mã số: RD 9736

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy lốc tôn, S=32MM. Mã số: RD 9736

  Tác giả: Dương Văn Hồng, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Lời nói đầu.
  II. Nhu cầu của thị trường hay sự cần thiết của máy lốc tôn trong ngành cơ kh.
  III. Tình hình nghiên cứu và chế tạo máy lốc tôn trên thế giới và trong nước.
  IV. Quá trình nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy lốc tôn.
  V. Chế tạo, lắp đặt và chạy thử.
  VI. Khảo nghiệm và đánh giá kết quả.
  VII. Ứng dụng kết quả đề tài trong sản xuất.
  VIII. Kết luận

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu chế tạo dây chuyền làm sạch và sơn sản phẩm. Mã số: RD 9739

  Tác giả: Nguyễn Văn Huyền, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Tổng công ty cơ khí xây dựng
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo dây chuyền làm sạch và sơn sản phẩm. Mã số: RD 9739

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu chế tạo dây chuyền làm sạch và sơn sản phẩm. Mã số: RD 9739

  Tác giả: Nguyễn Văn Huyền, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I. Nghiên cứu các loại dây chuyền làm sạch và sơn sản phẩm hiện có trong và ngoài nước.
  Chương II. Quá trình nghiên cứu lựa chọn dây chuyền.
  Chương III. Quá trình tính toán thực hiện.
  Chương IV. Thiết kế dây chuyền sơn.
  Chương V. Quy trình làm sạch và sơn.
  Chương VI. Biện pháp an toàn cho dây chuyền sơn và làm sạch.
  Chương VII. Khảo nghiệm và đánh giá chất lượng.
  Chương VIII. Ứng dụng đề tài vào sản xuất.
  Chương IX. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu thiết kế lắp đặt thiết bị chuyển nguồn kỹ thuật số ATS cho các công trình dân dụng. Mã số: RD 55

  Tác giả: Nguyễn Xuân Sơn, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Công ty công nghệ tự động và cơ điện lạnh - COMA
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu thiết kế lắp đặt thiết bị chuyển nguồn kỹ thuật số ATS cho các công trình dân dụng. Mã số: RD 55

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu thiết kế lắp đặt thiết bị chuyển nguồn kỹ thuật số ATS cho các công trình dân dụng. Mã số: RD 55

  Tác giả: Nguyễn Xuân Sơn, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương I. Tổng quan các hệ thống ATS có trên thị trường.
  Chương II. Yêu cầu thiết kế hệ thống tự động chuyển nguồn.
  Chương III. Tính chọn các phần tử.
  Chương IV. Chế tạo thử nghiệm

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo cổng trục 10T phục vụ việc chế tạo và lắp ráp thiết bị phi tiêu chuẩn. Mã số: RD 53

  Tác giả: Mai Thanh Duyên, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Công ty cổ phần cơ khí XD số 5 - COMA
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo cổng trục 10T phục vụ việc chế tạo và lắp ráp thiết bị phi tiêu chuẩn. Mã số: RD 53

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo cổng trục 10T phục vụ việc chế tạo và lắp ráp thiết bị phi tiêu chuẩn. Mã số: RD 53

  Tác giả: Mai Thanh Duyên, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: - Giới thiệu thiết bị và lựa chọn phương án.
  -Tóm tắt thuyết minh tính toán cổng trục 10T

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Vũ Uyển Dĩnh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Vũ Uyển Dĩnh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Giới thiệu chung- II. Những nội dung cơ bản trong Didacmer- III. Sử dụng Didacmer- IV. Kết luận.

  Số trang: 0