Tìm kiếm nâng cao

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phạm Khắc Hùng...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phạm Khắc Hùng...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mở đầu- I. Phát triển kỹ thuật thăm dò ngoài biển- 1- Dàn tự nâng- 2- Tầu khoan và xà lan khoan- 3- Dàn bán chìm- II. Các kỹ thuật mới trong khai thác dầu khí biển- 1- Các giếng khai thác với kỹ thuật khoan xiên- 2- Công nghệ đầu giếng ngầm- 3- Kỹ thuật dàn đầu giếng không có người ở- 4- Kỹ thuật gộp thành khối các thiết bị trên thượng tầng và công nghệ thượng tầng toàn khối- III. Các phát triển mới trong công trình biển phục vụ khai thác dầu khí.

  Số trang: 0

 • Một số giải pháp công nghệ thi công nhà cao tầng bê tông cốt thép xây chen ở Hà Nội. Mã số: RD-20

  Tác giả: Trịnh Quang Vinh
  Nhà xuất bản: ĐH Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Một số giải pháp công nghệ thi công nhà cao tầng bê tông cốt thép xây chen ở Hà Nội. Mã số: RD-20

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Một số giải pháp công nghệ thi công nhà cao tầng bê tông cốt thép xây chen ở Hà Nội. Mã số: RD-20

  Tác giả: Trịnh Quang Vinh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Chương mở đầu: Lý do và mục tiêu nghiên cứu- Chương I: Tổng quan về công nghệ thi công nhà cao tầng- Chương II: Công nghệ thi công phần ngầm nhà cao tầng ở Hà Nội- Chương III: Công nghệ thi công phần thân nhà cao tầng ở Hà Nội- Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Trung tâm thực hành - vui chơi - sáng tạo trẻ em ở đô thị Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Hồng Thục
  Nhà xuất bản: ĐH Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Trung tâm thực hành - vui chơi - sáng tạo trẻ em ở đô thị Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Trung tâm thực hành - vui chơi - sáng tạo trẻ em ở đô thị Việt Nam

  Tác giả: Nguyễn Hồng Thục

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Các nghiên cứu khoa học về trẻ em và đánh giá hiện trạng các công trình kiến trúc trẻ em đã xây dựng- Chương II: Xây dựng cơ sở lý thuyết về nội dung hoạt động và các cấu trúc chức năng của TTVST- Chương III: Nghiên cứu các giải pháp kiến trúc cho những bộ phận chức năng chính của trung tâm thực hành-vui chơi-sáng tạo trẻ em- Chương IV: Giới thiệu thiết kế thực nghiệm: Cung văn hoá thiếu nhi Lạng Sơn- Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Hoàng Anh Dũng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Hoàng Anh Dũng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề- II. Mô hình toán chuyển động bùn cát- 2.1. Phương trình cơ bản- 2.2. Các thành phần tốc độ dòng chảy cục bộ- 2.3. Các thành phần tốc độ dòng chảy trung bình độ sâu- 2.4. Hệ số khuyếch tán- 2.5. Vận tốc lắng đọng của hạt vật liệu - 2.6. Phương pháp số áp dụng cho mô hình chuyển động bùn cát- 2.7. ứng dụng mô hình- III. Kết quả và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phạm Trọng Hoà/ Hoàng Thiện Toàn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phạm Trọng Hoà/ Hoàng Thiện Toàn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Các dạng thanh giằng xiên của kết cấu chân đế thép- II. Tính toán thực hành chiều cao giữa các khoang (khoảng cách giữa các vách cứng ngang).

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phạm Khắc Hùng/ Vũ Uyển Dĩnh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phạm Khắc Hùng/ Vũ Uyển Dĩnh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặc điểm thiết kế các công trình bảo vệ đảo- II. Việc đánh giá, phân tích nguyên nhân gây xói lở đảo- III. Y kiến nhận xét về giải pháp kỹ thuật bảo vệ bờ đảo- 1. Về loại hình công trình- 2. Về vật liệu xây dựng- 3. Về sự cân bằng động lực học- 4. Nhận xét về thiết kế các kết cấu chi tiết trong các mặt cắt kè bảo vệ bờ- 5. Nhận xét về điều kiện thi công- 6. Vấn đề theo dõi, duy tu, bảo dưỡng công trình- Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Vũ Uyển Dĩnh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Vũ Uyển Dĩnh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề- II. Sóng lan truyền vào vùng nước nông có xét đến ảnh hưởng khúc xạ và độ nhám đáy- 1. Hệ số nước nông - Luật Snell- 2. Anh hưởng của ma sát đáy đến chiều cao sóng- III. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Vũ Uyển Dĩnh/ Nguyễn Quốc Hoà
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Vũ Uyển Dĩnh/ Nguyễn Quốc Hoà

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề- II. Các bài toán cơ bản- III. Giải bài toán nhiễu xạ-bức xạ bằng phương pháp phần tử biên- IV. Thuật toán- V. Nhận xét và kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Mai Hồng Quân
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Mai Hồng Quân

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu- II. Tính toán thiết kế móng cọc- II.1. Cọc chịu tải trọng dọc trục- II.2. Cọc chịu tải trọng ngang- II.3. Anh hưởng của nhóm cọc- III. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phạm Trọng Hoà
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phạm Trọng Hoà

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu- II. Các phương pháp khảo sát khuyết tật không phá huỷ- II.1. Phương pháp khảo sát khuyết tật không phá huỷ- II.2. Phương pháp khảo sát khuyết tật bằng nhuộm màu- II.3. Phương pháp khảo sát khuyết tật bằng từ tính- II.4. Phương pháp khảo sát khuyết tật bằng siêu âm- II.5. Phương pháp khảo sát khuyết tật bằng tia X- II.6. Phương pháp khảo sát khuyết tật bằng tia Y- III. Xử lý số liệu thu được, đánh giá hiện trạng kết cấu công trình biển- III.1. Tập hợp và xử lý số liệu- III.2. Quy trình phân tích đánh giá hiện trạng kết cấu- IV. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phạm Khắc Hùng...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phạm Khắc Hùng...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu thiết kế sơ bộ- 2. Giới thiệu các giải pháp công nghệ mới thi công công trình thử nghiệm DK1 trọng lực bê tông cốt thép- 3. Đánh giá khả năng thực thi của giải pháp công nghệ mới khi thi công công trình thử nghiệm DK1-TLBTCT- 4. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Chu Chất Chính
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Chu Chất Chính

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề- II. Mục đích nghiên cứu- 1- Đối với dàn khoan biển cố định- 2- Đối với công trình biển trọng lực bê tông DK1- III. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu- IV. Phương pháp nghiên cứu- V. Kết quả nghiên cứu.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phạm Khắc Hùng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phạm Khắc Hùng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu- II. Phân tích mỏi tổng thể của kết cấu theo cơ học phá huỷ- 2.1. Các giai đoạn chính của quá trình phát triển vết nứt- 2.2. Xác định ứng suất tính mỏi của nút- 2.3. Mô hình cơ học phá huỷ- III. Đánh giá độ tin cậy của cả hệ kết cấu- IV. Điều chỉnh độ tin cậy và tuổi thọ kết cấu theo kết quả khảo sát- V. Xây dựng chương trình kiểm tra- VI. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phạm Duy Hoà/ Nguyễn Như Khải
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phạm Duy Hoà/ Nguyễn Như Khải

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Đặt vấn đè - - Hoạt tải phân bố đều trên cả nhịp- - Hoạt tải phân bố đều trên nửa nhịp.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Văn Tín
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Văn Tín

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề- II. Cơ sở lý thuyết của quá trình lọc- 2.1. Tính chất vật liệu lọc nổi- 2.2. Cơ sở hoá lý của quá trình lọc qua lớp VLL nổi- 2.3. Cơ chế của quá trình giữ cặn trong lớp VLL nổi- 2.4. Mô hình toán học của quá trình lọc- III. Nghiên cứu thực nghiệm về bể lọc VLL nổi- Kết quả thí nghiệm.

  Số trang: 0