Tìm kiếm nâng cao

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Thế Thận
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Thế Thận

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Thành lập bản đồ số bằng phần mềm SSW- II. Vẽ đường đồng mức bằng phần mềm SURPER.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Duy Động
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Duy Động

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Dây chuyền công nghệ và vấn đề môi trường của các phân xưởng trong nhà máy- 1- Phân xưởng sấy nghiền mangan- 2- Phân xưởng ủ trộn bột cực dương- II. Đề xuất phương án cải tạo môi trường làm việc của người công nhân trong phân xưởng- 1- Trong phân xưởng sấy nghiền mangan- 2- Trong phân xưởng ủ trộn bột cực dương.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Võ Văn Thảo/ Hoàng Đình Đạm
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Võ Văn Thảo/ Hoàng Đình Đạm

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Phần nghiên cứu lý thuyết- 1.1. Xây dựng mô hình bài toán- 1.2. Xây dựng bài toán nền đường có cốt nằm ngang theo phương pháp nguyên lý cực trị Gauss- 1.3. Nhận xét kết quả lời giải số của bài toán- 1.4. Kết quả phần nghiên cứu lý thuyết- II. Phần nghiên cứu thực nghiệm- 2.1. Thí nghiệm đánh giá một số đặc trưng cơ lý của cát và các vật liệu làm cốt- 2.2. Thực nghiệm mô hình nền đường đắp có cốt mềm nằm ngang và nền đường không có cốt- 2.3. Khảo sát trạng thái ứng suất-biến dạng của cốt đặt trong nền đường- 2.4. Kết luận phần nghiên cứu thực nghiệm- III. So sánh lý thuyết và thực nghiệm nền đường có cốt mềm nằm ngang- IV. Kết luận chung.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Lê Trần Chương
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Lê Trần Chương

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu- II. Xác định tổn thất cột nước trong đường ống có áp.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phạm Văn Giáp
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phạm Văn Giáp

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Nêu vấn đề- II. Tác động chính của sóng lên tấm phủ mái nghiêng- III. Lực dội đập khác với lực phân bố- IV. Cần có quan niệm đúng về thiết kế kè- V. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Hoàng Đình Dũng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Hoàng Đình Dũng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Bài toán nước va- II. Bài toán nước va và có tính đến đặc tính tua bin- III. Bài toán nước va hoàn chỉnh.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Đỗ Đệ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Đỗ Đệ

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mở đầu- I. Tự động hoá tính toán và vẽ tiết diện chữ nhật chịu uốn- 1.1. Cơ sở lý thuyết- 1.2. Vẽ, bố trí cốt thép dọc, các cốt cấu tạo- 1.3. Diễn giải phần lập trình- 1.4. Sử lý các số liệu- 1.5. Các số liệu đầu vào- II. Kiểm tra cường độ tiết diện chữ nhật chịu uốn- III. Tự động hoá tính toán mở rộng vết nứt cấu kiện chịu uốn.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu áp dụng công nghệ khai thác nước dưới đất bằng giếng đường kính lớn và hành lang lấy nước

  Tác giả: Phạm Quý Nhân, Đặng Văn Ơn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-6/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu áp dụng công nghệ khai thác nước dưới đất bằng giếng đường kính lớn và hành lang lấy nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu áp dụng công nghệ khai thác nước dưới đất bằng giếng đường kính lớn và hành lang lấy nước

  Tác giả: Phạm Quý Nhân, Đặng Văn Ơn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề- 2. Trữ lượng khai thác tiềm năng- 3. Khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên nước dưới đất- 3.1. Dự báo khai thác nước dưới đất theo quy hoạch cấp nước (PAI)- 3.2. Dự báo khai thác nước dưới đất theo phương án khai thác hợp lý nguồn nước (PAII)- 4. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu áp dụng công nghệ khai thác nước dưới đất bằng giếng đường kính lớn và hành lang lấy nước

  Tác giả: Đặng Hữu Ơn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-6/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu áp dụng công nghệ khai thác nước dưới đất bằng giếng đường kính lớn và hành lang lấy nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu áp dụng công nghệ khai thác nước dưới đất bằng giếng đường kính lớn và hành lang lấy nước

  Tác giả: Đặng Hữu Ơn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1- Khả năng thay thế giếng khai thác đường kính nhỏ bằng đường kính lớn trong những điều kiện địa chất thuỷ văn khác nhau- 2- Tính toán khả năng tăng lưu lượng khai thác khi tăng bán kính giếng của công trình khai thác nươcs Mỹ Xuân, Bà Rịa-Vũng Tàu- 2.1. Đặc điểm địa chất thuỷ văn của mỏ nước Mỹ Xuân- 2.2. Trữ lượng khai thác nước dưới đất của mỏ Mỹ Xuân- Kết luận.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu áp dụng công nghệ khai thác nước dưới đất bằng giếng đường kính lớn và hành lang lấy nước

  Tác giả: Lê Huy Hoàng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-6/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu áp dụng công nghệ khai thác nước dưới đất bằng giếng đường kính lớn và hành lang lấy nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu áp dụng công nghệ khai thác nước dưới đất bằng giếng đường kính lớn và hành lang lấy nước

  Tác giả: Lê Huy Hoàng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Tiềm năng và trữ lượng nguồn nước- 1- Nước mặt- 2- Nước dưới đất- II. Hiện trạng khai thác nước dưới đất- 1- Hệ thống công trình lấy nước tập trung- 2- Hệ thống khai thác nhỏ- 3- Hệ thống khai thác lẻ tẻ- 4- Hệ thống cấp nước nông thôn- III. Tác động của khai thác đối với môi trường- 1- Phá huỷ động thái tự nhiên- 2- Tháo khô tầng trên- 3- Hiện tượng suy thoái giếng khoan- 4- Hiện tượng nhiễm bẩn- 5- Hiện tượng nhiễm mặn- 6- Hiện tượng sụt lún mặt đất- IV. Phương hướng quản lý, khai thác sử dụng và khả năng áp dụng công nghệ khai thác bằng giếng lớn và hành lang lấy nước.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu áp dụng công nghệ khai thác nước dưới đất bằng giếng đường kính lớn và hành lang lấy nước

  Tác giả: Trần Minh...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2000/2000-6/2000
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu áp dụng công nghệ khai thác nước dưới đất bằng giếng đường kính lớn và hành lang lấy nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu áp dụng công nghệ khai thác nước dưới đất bằng giếng đường kính lớn và hành lang lấy nước

  Tác giả: Trần Minh...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặc điểm các tầng (phức hệ) chứa nước- II. Trữ lượng và nguồn hình thành trữ lượng khai thác nước dưới đất- III. Một số hệ quả liên quan với hoạt động khai thác nước dưới đất- IV. Khả năng sử dụng giếng lớn và hành lang lấy nước- Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Phát triển kiến trúc nhà ở tại các đô thị Việt Nam đến năm 2010

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Kiểm,Nguyễn Việt Châu
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phát triển kiến trúc nhà ở tại các đô thị Việt Nam đến năm 2010

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phát triển kiến trúc nhà ở tại các đô thị Việt Nam đến năm 2010

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Kiểm,Nguyễn Việt Châu

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Phần một: Đánh giá thực trạng và xu thế phát triển nhà ở đô thị tại một số nước trên thế giới, trong khu vực và Việt Nam tới năm 2010- Phần Hai: Các cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu kiến trúc nhà ở tại các đô thị Việt Nam đến năm 2010- Phần ba: Các giải pháp quy hoạch khu ở, kiến trúc nhà ở và các chính sách quản lý nhà ở đô thị đến năm 2010- Phần bốn: Kết luận - Kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Dự án quy hoạch tổng thể ngành công nghiệp vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

  Tác giả: Trần Duy Hiệt
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự án quy hoạch tổng thể ngành công nghiệp vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự án quy hoạch tổng thể ngành công nghiệp vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

  Tác giả: Trần Duy Hiệt

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Hiện trạng và dự báo phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam đến năm 2020.
  Phần thứ hai: Thị trường VLXD ở Việt Nam, hiện trạng và dự báo đến năm 2010 và 2020.
  Phần thứ ba: Những nguồn lực và thuận lợi cơ bản đối với việc phát triển sản xuất và mở rộng thị trường VLXD ở Việt Nam trong giai đoạn tới.
  Phần thứ tư: Phương án quy hoạch VLXD đến năm 2010 và 2020.
  Phần thứ năm: Những biện pháp lớn để thực hiện mục tiêu và định hướng quy hoạch.
  Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Lê Huy Cứ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Lê Huy Cứ

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Y nghĩa mục đích nghiên cứu- II. Nhiệm vụ nghiên cứu- III. Phương pháp thí nghiệm và các công thức tính toán các chỉ tiêu về cường độ của đất gia cố- IV. Kết quả nghiên cứu gia cố đất bằng chất liên kết vô cơ có sử dụng thêm tro bay với một số loại đáat vùng Đông bắc và đánh giá kết quả- V. Kết luận sơ bộ- VI. Nhiệm vụ nghiên cứu tiếp theo.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thái
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thái

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Tổng quan chung- II. Hiện trạng quản lý thải rắn ở một số đô thị ở Việt nam- III. Đánh giá thực trạng các bãi chôn lấp chất thải rắn ở một số đô thị- IV. Một số nhận xét chung về công tác quy hoạch và quản lý các bãi chôn lấp chất thải rắn đô thị- V. Kiến nghị các giải pháp ưu tiên trong công tác quản lý chất thải rắn.

  Số trang: 0