Tìm kiếm nâng cao

 • Điều tra, khảo sát, đề xuất cơ chế, giải pháp bố trí sắp xếp lại dân cư, di dời nhà ở khu vực ven sông, kênh, rạch và ven biển có nguy cơ sạt lở nhằm đảm bảo an toàn về chỗ ở cho người dân trong điều kiện ngập lụt, bão, lũ, nước biển dâng (KQNC.2090)

  Tác giả: Dương Ngọc Hải
  Nhà xuất bản: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát, đề xuất cơ chế, giải pháp bố trí sắp xếp lại dân cư, di dời nhà ở khu vực ven sông, kênh, rạch và ven biển có nguy cơ sạt lở nhằm đảm bảo an toàn về chỗ ở cho người dân trong điều kiện ngập lụt, bão, lũ, nước biển dâng (KQNC.2090)

  Tiêu đề phụ: (Hợp đồng số: 03/2018/HĐ-SNKT)

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Dương Ngọc Hải

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Điều tra, khảo sát, nghiên cứu đề xuất cơ chế, giải pháp bố trí sắp xếp lại dân cư, di dời nhà ở khu vực ven sông, kênh rạch và ven biển có nguy cơ sạt lở nhằm các mục tiêu sau đây:
  - Tổng hợp, đánh giá chung thực trạng về nhà ở của người dân ở ven sông, kênh rạch và ven biển có nguy cơ sạt lở;
  - Đề xuất các cơ chế chính sách, giải pháp đảm bảo an toàn chỗ ở cho các hộ dân khu vực sạt lở ven sông, kênh rạch và ven biển.

  Số trang: 130

 • Điều tra, khảo sát thực trạng công tác quản lý đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Xây dựng quản lý (KQNC.2089)

  Tác giả: Trần Sơn Lâm, Nguyễn Thị Hồng
  Nhà xuất bản: Vụ Kế hoạch Tài chính
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng công tác quản lý đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Xây dựng quản lý (KQNC.2089)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Sơn Lâm, Nguyễn Thị Hồng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Hệ thống hóa cơ sở dữ liệu và thực tiễn vấn đề quản lý đầu tư xây dựng các dự án vốn đầu tư do Bộ Xây dựng quản lý. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Xây dựng quản lý.

  Số trang: 67

 • Điều tra, khảo sát thực trạng hoạt động đào tạo nguồn nhân lực kinh tế và quản lý xây dựng (KQNC.2088)

  Tác giả: Trần Văn Tấn
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng hoạt động đào tạo nguồn nhân lực kinh tế và quản lý xây dựng (KQNC.2088)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Văn Tấn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Nghiên cứu đánh gía thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực kinh tế và quản lý xây dựng (hệ đào tạo đại học) tại Việt Nam hiện nay; khảo sát kinh nghiệm quốc tế từ đó đề xuất khung kiến thức đào tạo nguồn nhân lực này theo hướng hội nhập và các định hướng trang bị kiến thức về lĩnh lực này cho nguồn nhân lực xây dựng nói chung.

  Số trang: 110

 • Điều tra, khảo sát thực trạng hoạt động đào tạo kỹ sư định giá xây dựng (KQNC.2087)

  Tác giả: Nguyễn Liên Hương
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng hoạt động đào tạo kỹ sư định giá xây dựng (KQNC.2087)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Liên Hương

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

    Mục tiêu dự án: Nghiên cứu đánh giá thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực định giá xây dựng tại Việt Nam hiện nay, qua đó đề xuất giải pháp hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước trong lĩnh vực này đáp ứng yêu cầu đổi mới của nền kinh tế và phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường.

  Số trang: 109

 • Điều tra, khảo sát việc liên kết đào tạo nghề xây dựng giữa các trường trung cấp và cao đẳng nghề với doanh nghiệp ngành xây dựng (KQNC.2086)

  Tác giả: Trịnh Thị Hồng Vân
  Nhà xuất bản: Trường trung cấp nghề cơ khí xây dựng
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát việc liên kết đào tạo nghề xây dựng giữa các trường trung cấp và cao đẳng nghề với doanh nghiệp ngành xây dựng (KQNC.2086)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trịnh Thị Hồng Vân

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Mục tiêu tổng quát: Điều tra, khảo sát thực trạng việc liên kết đào tạo nghề xây dựng giữa các trường trung cấp và cao đẳng nghề với các doanh nghiệp ngành Xây dựng nhằm đánh giá thực trạng sử dụng lao động đào tạo nghề xây dựng theo yêu cầu và đánh giá sự hợp tác của các doanh nghiệp với các trường để đào tạo đội ngũ lao động nghề xây dựng cho các doanh nghiệp. Từ đó, đề ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả liên kết đào tạo nghề xây dựng giữa các trường và các doanh nghiệp xây dựng nói riêng và daonh nghiệp trên toàn quốc nói chung.
  - Mục tiêu cụ thể: Đánh giá thực trạng sử dụng lao động nghề xây dựng theo yêu cầu tại một số doanh nghiệp ngành Xây dựng và một số doanh nghiệp khác. Xác định nhu cầu sử dụng nhân lực trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề, nghề xây dựng tại các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng đến năm 2020 - 2025. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc đào tạo nghề xây dựng theo nhu cầu giữa các cơ sở đào tạo trung cấp nghề và cao đẳng nghề với các doanh nghiệp trong ngành Xây dựng.

  Số trang: 118

 • Điều tra, khảo sát thực trạng và nhu cầu đào tạo ngành kế toán xây dựng trình độ cao đẳng để xây dựng hệ thống giáo trình và trang thiết bị giảng dạy (KQNC.2085)

  Tác giả: Đỗ Thị Xuân Thu, Nguyễn Tấn Phùng
  Nhà xuất bản: Trường cao đẳng Xây dựng số 2
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng và nhu cầu đào tạo ngành kế toán xây dựng trình độ cao đẳng để xây dựng hệ thống giáo trình và trang thiết bị giảng dạy (KQNC.2085)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đỗ Thị Xuân Thu, Nguyễn Tấn Phùng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác đào tạo ngành kế toán xây dựng trình độ cao đẳng tại các đơn vị đào tạo. Xác định nhu cầu đào tạo đối với ngành kế toán xây dựng trình độ cao đẳng. Đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng hệ thống giáo trình và trang thiết bị giảng dạy của ngành kế toán xây dựng trình độ cao đẳng.

  Số trang: 96

 • Điều tra khảo sát và đánh giá nội dung, chương trình đào tạo ngành kiến trúc (KQNC.2084)

  Tác giả: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra khảo sát và đánh giá nội dung, chương trình đào tạo ngành kiến trúc (KQNC.2084)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

   
    Mục tiêu dự án: Khảo sát và đánh giá một cách tổng hợp chương trình đào tạo ngành Kiến trúc (Kiến trúc công tình) tại một số cơ sở trong nước và nước ngoài.

  Số trang: 110

 • Điều tra, khảo sát, đánh giá trực trạng công tác xây mới các công trình tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam (KQNC.2083)

  Tác giả: Đỗ Thanh Tùng
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát, đánh giá trực trạng công tác xây mới các công trình tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam (KQNC.2083)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đỗ Thanh Tùng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Rà soát, hệ thống và đánh giá hình thức kiến trúc của các công trình tôn giáo tín ngưỡng đã được xây dựng mới từ năm 1990 đến nay. Đánh giá công tác quản lý, giám sát chất lượng kiến trúc đối với các dự án đầu tư tu bổ các công trình tôn giáo tín ngưỡng làm cơ sở cho việc ban hành văn bản quản lý trong lĩnh vực này.

  Số trang: 263

 • Điều tra, đánh giá tình hình sử dụng bê tông và bê tông cốt thép trong môi trường biển, ven biển và đề xuất các giải pháp nâng cao độ bền công trình bê tông cốt thép tại vùng biển Việt Nam (KQNC.2082)

  Tác giả: Ngô Văn Thắng
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, đánh giá tình hình sử dụng bê tông và bê tông cốt thép trong môi trường biển, ven biển và đề xuất các giải pháp nâng cao độ bền công trình bê tông cốt thép tại vùng biển Việt Nam (KQNC.2082)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Ngô Văn Thắng

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Nêu được bức tranh tổng quát về công tác quản lý, thiết kế, thi công, bảo dưỡng, sửa chữa và tình trạng ăn mòn, hư hỏng của các công trình bê tông và bê tông cốt thép trong môi trường biển và ven biển hiện nay. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao độ bền cho các công trình bê tông cốt thép sử dụng trong môi trường biển và ven biển Việt Nam.

  Số trang: 70

 • Nghiên cứu định hướng phát triển kiến trúc vùng ĐBSH (KQNC.2081)

  Tác giả: Vũ Đình Thành
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu định hướng phát triển kiến trúc vùng ĐBSH (KQNC.2081)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Vũ Đình Thành

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Điều tra, khảo sát các tỉnh thuộc vùng ĐBSH về thực trạng phát triển các loại kiến trúc; thu thập thông tin, các số liệu thứ cấp từ các cơ quan tỉnh, thành phố nhằm góp phần định hướng, quản lý đầu tư các công trình thuộc diện đầu tư công. Định hướng, hướng dẫn các công trình khác nhằm đảm bảo tổng thể không gian kiến trúc cảnh quan thống nhất hài hòa, giữ gìn bản sắc và phát triển kiến trúc thân thiện môi trường.

  Số trang: 71

 • Điều tra khảo sát thực trạng công tác quản lý hành nghề kiến trúc sư : Quyển 2: Số liệu điều tra (KQNC.2080)

  Tác giả: Lã Thị Kim Ngân
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc - Hội Kiến trúc sư Việt Nam
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra khảo sát thực trạng công tác quản lý hành nghề kiến trúc sư : Quyển 2: Số liệu điều tra (KQNC.2080)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lã Thị Kim Ngân

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung dự án gồm các phần sau:
  Phần 1: Kết quả phiếu điều tra.
  1.1. Nội dung phiếu điều tra.
  1.2. Kết quả điều tra của các kiến trúc sư.
  1.3. Kết quả điều tra cơ quan quản lý nhà nước.
  1.4. Kết quả điều tra của quốc tế.
  Kinh nghiệm về công nhận hành nghề kiến trúc sư.
  Kinh nghiệm về công nhận hành nghề kiến trúc sư tại một số quốc gia trên thế giới: Mỹ, Canada, Vương quốc Anh, Đức, Úc...

  Số trang: 136

 • Điều tra khảo sát trực trạng công tác quản lý hành nghề kiến trúc sư : Quyển 1: Báo cáo dự án (KQNC.2079)

  Tác giả: Lã Thị Kim Ngân
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc - Hội Kiến trúc sư Việt Nam
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra khảo sát trực trạng công tác quản lý hành nghề kiến trúc sư : Quyển 1: Báo cáo dự án (KQNC.2079)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lã Thị Kim Ngân

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Điều tra, khảo sát thực trạng hành nghề và quản lý hành nghề kiến trúc sư, từ đó cung cấp số liệu, cơ sở thực tiễn và khoa học, cũng như kinh nghiệm ở nước ngoài, phục vụ cho việc xây dựng Luật Kiến trúc của Việt Nam. Đưa công tác quản lý hành nghề kiến trúc sư đi đúng thực chất, đảm bảo ổn định lâu dài, phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần tạo ra một môi trường hành nghề kiến trúc sư lành mạnh, phát huy năng lực của kiến trúc sư, tạo sự phát triển cho nền kiến trúc Việt Nam

  Số trang: 96

 • Báo cáo dự án Quy hoạch phát triển vật liệu xây, lợp nung và không nung ở Việt Nam đếnnăm 2020 và định hướng đến năm 2030 (KQNC.2078)

  Tác giả: Lương Đức Long
  Nhà xuất bản: Viện VLXD
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Báo cáo dự án Quy hoạch phát triển vật liệu xây, lợp nung và không nung ở Việt Nam đếnnăm 2020 và định hướng đến năm 2030 (KQNC.2078)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lương Đức Long

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm 4 phần:
  - Phần 1: Tiềm năng để phát triển sản xuất vật liệu xây, lợp nung và không nung tại Việt Nam.
  - Phần 2: Hiện trạng sản xuất và dự báo nhu cầu vật liệu xây, lợp nung và không nung tại Việt Nam.
  - Phần 3: Quy hoạch phát triển vật liệu xây, lợp ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
  - Phần 4: Một số giải pháp và tổ chức thực hiện quy hoạch.

  Số trang: 77

 • Điều tra, rà soát, đánh giá nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về thực hiện dự án đầu tư theo quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 5/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012 (KQNC.2077)

  Tác giả: Ma Thị Luận
  Nhà xuất bản: Văn phòng Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, rà soát, đánh giá nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về thực hiện dự án đầu tư theo quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 5/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012 (KQNC.2077)

  Tiêu đề phụ: theo hợp đồng thực hiện dự án sự nghiệp kinh tế số 32/2013/HĐ-SNKT ngày 30/5/2013

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Ma Thị Luận

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung dự án: rà soát 8 nhóm thủ tục, quy định hành chính liên quan về: Cấp giấy phép xây dựng; Chấp thuận thỏ thuận đối với các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực quản lý chuyên ngành; Lấy ý kiến thiết kế cơ sở; Thẩm định/phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; Chấp thuận/giới thiệu địa điểm đầu tư xây dựng' Cấp chứng chỉ quy hoạch; Cấp giấy phép quy hoạch; Thẩm định/phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng.

  Số trang: 69

 • "Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính trong nội bộ của từng cơ quan hành chính nhà nước; các thủ tục giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau có liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân... (KQNC.2076)

  Tác giả: Trần Quốc Hùng
  Nhà xuất bản: Văn phòng Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2012
  Nơi xuất bản: H.:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: "Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính trong nội bộ của từng cơ quan hành chính nhà nước; các thủ tục giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau có liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân... (KQNC.2076)

  Tiêu đề phụ: theo hợp đồng thực hiện dự án sự nghiệp kinh tế số 01/2012/HĐ-SNKT ngày 2/5/2012

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Quốc Hùng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong nội bộ từng cơ quan hành chính nhà nước và các thủ tục giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhau nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, đơn giản, công khai, minh bạch của thủ tục hành chính; tạo sự thống nhất, đồng bộ, đơn giản, công khai, minh bạch của thủ tục hành chính; tạo sự thuận lợi cho các cơ quan hành chính nhà nước trong việc tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong 7 lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và thúc đẩy phát triển KT-XH; nâng cao khả năng cạnh tranh, thúc đẩy đầu tư, góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

  Số trang: 81