Tìm kiếm nâng cao

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng hà Nội

  Tác giả: Mai Trọng Bình
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng hà Nội

  Tác giả: Mai Trọng Bình

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề- II. Kết quả nghiên cứu- 1. Nghiên cứu thực nghiệm- 2. Bài toán giải trên máy tính điện tử- III. Nhận xét và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Văn Hảo
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Văn Hảo

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mô hình về công nghiệp hoá- 1. Công nghiệp hoá ở các nước Tây Âu- 2. Công nghiệp hoá ở Liên Xô trước đây- 3. Công nghiệp hoá ở các nước NIEs- 4. Công nghiệp hoá ở các nước ASEAN- II. Một số kinh nghiệm về công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở các nước - 1. Chuyển giao công nghệ- 2. Chiến lược hướng về xuất khẩu thay thế nhập khẩu- 3. Vấn đề thu hút vốn đầu tư- 4. Vấn đề môi trường, sinh thái- 5. Vấn đề văn hoá và truyền thống.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Vũ Đình Phụng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Vũ Đình Phụng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Lịch sử phát triển của vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp- II. Chức năng và ứng dụng của vải địa kỹ thuật- III. Một số phương pháp thiết kế có sử dụng vải địa kỹ thuật để ổn định nền đất yếu trong xây dựng nền đường và đê đập- IV. Ví dụ tính toán- Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Vũ Đình Phụng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Vũ Đình Phụng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề- II. Một số phương pháp tính toán- III. Những ứng dụng PVD vào các dự án xây dựng đường và đập thuỷ lợi ở Việt Nam- IV. Tóm tắt công nghệ thi công PVD- V. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Lê Bá Huế
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Lê Bá Huế

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề- II. Các ví dụ bằng số- 1. Sàn có bản loại dầm- 2. Sàn có bản kê 4 cạnh- III. Kết luận

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Hoàng Văn Tần
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Hoàng Văn Tần

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề- II. Mặt phân cách và cách xác định vị trí mặt phân cách- III. Ưng dụng- IV. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Trương Quốc Thành/ Lưu Phong Niên
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Trương Quốc Thành/ Lưu Phong Niên

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Rung động bệ máy và nền- II. Thiết bị đáp ứng tốc độ công nghệ- III. Công suất dẫn động- Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Bùi Lê Gôn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Bùi Lê Gôn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. ổ trượt thuỷ tĩnh- 1. Kết cấu của ổ trượt thuỷ tĩnh- 2. Hệ thống bôi trơn ổ trượt thuỷ tĩnh- II. Xác định các thông số cơ bản của ổ trượt thuỷ tĩnh- 1. áp suất trong ổ trượt thuỷ tĩnh- 2. Lưu lượng và tải trọng trong ổ trượt thuỷ tĩnh- 3. Độ cứng của nêm dầu trong ổ trượt thuỷ tĩnh- 4. Tiêu hao công suất trong ổ trượt thuỷ tĩnh- III. Xác định khe hở nhỏ nhất trong ổ trượt thuỷ tĩnh- 1. Trình tự lựa chọn và tính toán- 2. Chế độ lắp ghép và độ nhám bề mặt ổ trượt.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Trương Văn Ngà
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Trương Văn Ngà

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Sử dụng phân tích nhiệt vi sai để phát hiện ra hợp chất mới trong quá trình hydrat- II. Các phương pháp phối hợp nghiên cứu động học hydrat hoá của xi măng, cấu trúc, thành phần tương ứng của đá xi măng và bê tông.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phùng Thiệt Thuật
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phùng Thiệt Thuật

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Khái niệm và phân loại các công trình nhà cao tầng trong đô thị- II. Một số nhận xét về tình hình phát triển các công trình cao tầng ở các nước trên thế giới và Việt Nam- III. Hiện trạng của kiến trúc cao tầng ở Hà Nội- IV. Một số kết luận và kiến nghị định hướng.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Vũ Minh Đức...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Vũ Minh Đức...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Bảng 1: Thành phần hoá, khoáng của nguyên vật liệu- Bảng 2: các chỉ tiêu cơ lý của xi măng HT - Bảng 3: Các chỉ tiêu cơ lý của phụ gia- Bảng 4: Lượng nước tiêu chuẩn và thời gian ninh kết của chất kết dính chịu nhiệt (CKDCN)- Bảng 5: Cường độ nén của CKDCN ở các nhiệt độ- Bảng 6: Độ chịu lửa của CKDCN- Bảng 7: Tính chất của cốt liệu rỗng- Bảng 8: Thành phần cấp phối hạt- Bảng 9: Cường độ nén và khối lượng thể tích của BTNCN-CLR- Bảng 10: Hệ số dẫn nhiệt của BTNCN-CLR- Bảng 11: Độ bền nhiệt và độ co thể tích của BTNCN-CLR- Sơ đồ dây chuyền công nghệ chế tạo BTNCN-CLR- Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Vũ Minh Đức/ Trần Tuấn Ngọc
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Vũ Minh Đức/ Trần Tuấn Ngọc

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Bảng 1: Các tính chất của nguyên liệu- Bảng 2: Thành phần của các cấp phối- Bảng 3: Thành phần hoá của các cấp phối- Bảng 4: Thành phần khoáng của các cấp phối- Bảng 5: Các tính chất của vật liệu nung ở các nhiệt độ- Sơ đồ công nghệ chế tạo gốm xây dựng từ phế thải công nghiệp- Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Hồ Thái Hùng/ Doãn Tam Hoè
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Hồ Thái Hùng/ Doãn Tam Hoè

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Hệ thống quy chiếu và các thông số vật lý thiên văn- 1. Quỹ đạo và vị trí của trái đất trong thái dương hệ- 2. Tính toán vị trí của trái đất tại ngày T trong năm- 3.Hệ thống toạ độ- II. Tính toán bóng của vật chuẩn tại thời điểm và vị trí bất kỳ- 1. Quan hệ giữa các toạ độ- 2. Xác định bóng của vật chuẩn- 3. Thời điểm mặt trời mọc và mặt trời lặn- 4. Hiện tượng khúc xạ- 5. Các lệnh dùng tính và vẽ.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Trần Tuấn Ngọc/ Nguyễn Sinh Hoa
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Trần Tuấn Ngọc/ Nguyễn Sinh Hoa

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề- II. Cơ sở lý thuyết- III. Phần lý thuyết- IV. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Bùi Danh Đại...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Bùi Danh Đại...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phương pháp và kết quả thực nghiệm- 1. Nguyên vật liệu sử dụng- 2. Đúc mẫu và thí nghiệm- 3. Nhận xét và kết quả- Kết luận.

  Số trang: 0