Tìm kiếm nâng cao

 • Sự làm việc đồng thời hỗn hợp vữa và cốt liệu lớn trong bê tông. Mã số: RD 94-02

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Kiểm
  Nhà xuất bản: Viện khoa học công nghệ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Sự làm việc đồng thời hỗn hợp vữa và cốt liệu lớn trong bê tông. Mã số: RD 94-02

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Sự làm việc đồng thời hỗn hợp vữa và cốt liệu lớn trong bê tông. Mã số: RD 94-02

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Kiểm

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương 1: Một số nghiên cứu lý thuyết về sự làm việc đồng thời giữa hỗn hợp vữa và cốt liệu lớn trong bê tông: -Hình thành cường độ nén -Hình thành cường độ kéo của bê tông -Khả năng chống thấm nước -Độ bền nứt -Kết luận phần tổng quan và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài Chương 2: Một số thí nghiệm kiểm chứng - Vật liệu và phương pháp thí nghiệm - Kết quả thí nghiệm - Nhận xét kết quả thí nghiệm Chương 3: Kiến nghị kỹ thuật chọn thành phần bê tông các loại - Về cốt liệu lớn - Về cốt liệu nhỏ - Về hệ số dư vữa hợp lý - Về quy luật Rb - XIN - Các phương án được kiến nghị áp dụng

  Số trang: 0

 • Ứng dụng công nghệ tin học nhằm nâng cao năng lực tư vấn và thiết kế xây dựng. Mã số: R-9681

  Tác giả: Nguyễn Hải Vân
  Nhà xuất bản: Cty tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Ứng dụng công nghệ tin học nhằm nâng cao năng lực tư vấn và thiết kế xây dựng. Mã số: R-9681

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Ứng dụng công nghệ tin học nhằm nâng cao năng lực tư vấn và thiết kế xây dựng. Mã số: R-9681

  Tác giả: Nguyễn Hải Vân

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Cơ sở và luận cứ của dự án- 2. Mục tiêu của dự án- 3. Nội dung của dự án - 4. Dự kiến hiệu quả kinh tế xã hội - 5. Dự trù kinh phí

  Số trang: 0

 • Đào tạo công nhân ngành nước theo phương thức môđun

  Tác giả: Nguyễn Bá Thắng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đào tạo công nhân ngành nước theo phương thức môđun

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đào tạo công nhân ngành nước theo phương thức môđun

  Tác giả: Nguyễn Bá Thắng

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu máy bơm nước - 2. Công tác chuẩn bị lắp đặt máy bơm - 3. Lắp đặt máy bơm nước trục ngang - 4. Lắp đặt máy bơm chìn - 5. Lắp đặt máy bơm nước trục đứng - 6. Gia công các phụ kiện ống nối

  Số trang: 0

 • Đào tạo công nhân ngành nước theo phương thức môđun

  Tác giả: Nguyễn Bá Thắng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đào tạo công nhân ngành nước theo phương thức môđun

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đào tạo công nhân ngành nước theo phương thức môđun

  Tác giả: Nguyễn Bá Thắng

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu đồng hồ đo nước 2. Chuẩn bị đồng hồ trước khi lắp đặt 3. Lắp đặt đồng hồ đo nước

  Số trang: 0

 • Đào tạo công nhân ngành nước theo phương thức môđun

  Tác giả: Nguyễn Bá Thắng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đào tạo công nhân ngành nước theo phương thức môđun

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đào tạo công nhân ngành nước theo phương thức môđun

  Tác giả: Nguyễn Bá Thắng

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu về hệ thống cấp nước- 2. Vận hành công trình thu nước- 3. Vận hành bể trộn- 4. Vận hành bể phản ứng;- 5. Vận hành bể lắng - 6. Vận hành bể lọc- 7. Vận hành bể chứa nước sạch;- 8. Vận hành nhà hoá chất;

  Số trang: 0

 • Cải tiến đào tạo công nhân ngành nước theo phương thức môđun. Mã số: R-9750

  Tác giả: Nguyễn Bá Thắng
  Nhà xuất bản: Trường trung học xây dựng công trình đô thị
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cải tiến đào tạo công nhân ngành nước theo phương thức môđun. Mã số: R-9750

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cải tiến đào tạo công nhân ngành nước theo phương thức môđun. Mã số: R-9750

  Tác giả: Nguyễn Bá Thắng

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Tính cấp bách của vấn đề đào tạo công nhân ngành nước- 2. Kinh nghiệm đào tạo công nhân kỹ thuật ở một số nước trên thế giới- 3. Đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo công nhân kỹ thuật ngành nước ở Việt Nam.- 4. Kết quả đạt được- 5. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Ứng dụng công nghệ ứng lực trước cho kết cấu sàn nhà và si lô. Mã số: P01-96

  Tác giả: Nguyễn Tiến Chương
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Ứng dụng công nghệ ứng lực trước cho kết cấu sàn nhà và si lô. Mã số: P01-96

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Ứng dụng công nghệ ứng lực trước cho kết cấu sàn nhà và si lô. Mã số: P01-96

  Tác giả: Nguyễn Tiến Chương

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Báo cáo tắt kết quả thực hiện dự án P01-96- 2. Báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ bê tông ứng lực trước cho hệ thống silô nhà máy xi măng Bút Sơn - 3. ứng dụng công nghệ bê tông ứng lực trước cho kết cấu sàn nhà;- 4. Một số vấn đề thiết bị thi công ứng lực trước- 5. Kết luận chung và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Kiến trúc truyền thống đặc trưng cho các vùng lãnh thổ Việt nam

  Tác giả: Nguyễn Đức Khoái
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1996/1996-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kiến trúc truyền thống đặc trưng cho các vùng lãnh thổ Việt nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kiến trúc truyền thống đặc trưng cho các vùng lãnh thổ Việt nam

  Tác giả: Nguyễn Đức Khoái

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương 1: Khái quát về tình hình địa lý - khí hậu Việt Nam ảnh hưởng đến sự hình thành kiến trúc truyền thống- Chương 2: Vài nét hình thành các dân tộc Việt Nam- Chương 3: Khái quát về truyền thống kiến trúc Việt Nam- Chương 4: Đặc trưng kiến trúc truyền thống dân gian theo vùng lãnh thổ, trong đó có nhà ở vùng núi Đông bắc, nhà ở vùng núi Tây bắc, nhà ở vùng Trung du Bắc bộ, nhà ở vùng Đồng bằng Bắc bộ, nhà ở vùng Bình Trị Thiên, nhà ở vùng Trung trung bộ và Nam trung bộ, nhà ở vùng núi Tây Nguyên, nhà ở vùng Đồng bằng Nam bộ- Chương V: Những đặc điểm kiến trúc cần khai thác kế thừa vận dụng vào thiết kế xây dựng kiến trúc hiện đại.

  Số trang: 0

 • Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình

  Tác giả: Lê Việt Hùng
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình

  Tác giả: Lê Việt Hùng

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Hạ Tầng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu nâng cao hiệu quả quản lý kiến trúc đô thị và hành nghề kiến trúc sư

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu,Lê Bích Thuận,Nguyễn Tuấn Minh
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả quản lý kiến trúc đô thị và hành nghề kiến trúc sư

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả quản lý kiến trúc đô thị và hành nghề kiến trúc sư

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu,Lê Bích Thuận,Nguyễn Tuấn Minh

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Đánh giá thực trạng công tác quản lý kiến trúc đô thị và hành nghề kiến trúc sư ở nước ta; Đề xuất những giải pháp cơ bản mang tính khả thi để nâng cao hiệu quả công tác quản lý kiến trúc đô thị và hành nghề kiến trúc sư ở nước ta trong thời gian tới

  Số trang: 0