Tìm kiếm nâng cao

 • Điều tra, khảo sát thực trạng và nhu cầu đào tạo ngành kế toán xây dựng trình độ cao đẳng để xây dựng hệ thống giáo trình và trang thiết bị giảng dạy (KQNC.2085)

  Tác giả: Đỗ Thị Xuân Thu, Nguyễn Tấn Phùng
  Nhà xuất bản: Trường cao đẳng Xây dựng số 2
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng và nhu cầu đào tạo ngành kế toán xây dựng trình độ cao đẳng để xây dựng hệ thống giáo trình và trang thiết bị giảng dạy (KQNC.2085)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đỗ Thị Xuân Thu, Nguyễn Tấn Phùng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác đào tạo ngành kế toán xây dựng trình độ cao đẳng tại các đơn vị đào tạo. Xác định nhu cầu đào tạo đối với ngành kế toán xây dựng trình độ cao đẳng. Đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng hệ thống giáo trình và trang thiết bị giảng dạy của ngành kế toán xây dựng trình độ cao đẳng.

  Số trang: 96

 • Điều tra khảo sát và đánh giá nội dung, chương trình đào tạo ngành kiến trúc (KQNC.2084)

  Tác giả: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra khảo sát và đánh giá nội dung, chương trình đào tạo ngành kiến trúc (KQNC.2084)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

   
    Mục tiêu dự án: Khảo sát và đánh giá một cách tổng hợp chương trình đào tạo ngành Kiến trúc (Kiến trúc công tình) tại một số cơ sở trong nước và nước ngoài.

  Số trang: 110

 • Điều tra, khảo sát, đánh giá trực trạng công tác xây mới các công trình tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam (KQNC.2083)

  Tác giả: Đỗ Thanh Tùng
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát, đánh giá trực trạng công tác xây mới các công trình tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam (KQNC.2083)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đỗ Thanh Tùng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Rà soát, hệ thống và đánh giá hình thức kiến trúc của các công trình tôn giáo tín ngưỡng đã được xây dựng mới từ năm 1990 đến nay. Đánh giá công tác quản lý, giám sát chất lượng kiến trúc đối với các dự án đầu tư tu bổ các công trình tôn giáo tín ngưỡng làm cơ sở cho việc ban hành văn bản quản lý trong lĩnh vực này.

  Số trang: 263

 • Điều tra, đánh giá tình hình sử dụng bê tông và bê tông cốt thép trong môi trường biển, ven biển và đề xuất các giải pháp nâng cao độ bền công trình bê tông cốt thép tại vùng biển Việt Nam (KQNC.2082)

  Tác giả: Ngô Văn Thắng
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, đánh giá tình hình sử dụng bê tông và bê tông cốt thép trong môi trường biển, ven biển và đề xuất các giải pháp nâng cao độ bền công trình bê tông cốt thép tại vùng biển Việt Nam (KQNC.2082)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Ngô Văn Thắng

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Nêu được bức tranh tổng quát về công tác quản lý, thiết kế, thi công, bảo dưỡng, sửa chữa và tình trạng ăn mòn, hư hỏng của các công trình bê tông và bê tông cốt thép trong môi trường biển và ven biển hiện nay. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao độ bền cho các công trình bê tông cốt thép sử dụng trong môi trường biển và ven biển Việt Nam.

  Số trang: 70

 • Nghiên cứu định hướng phát triển kiến trúc vùng ĐBSH (KQNC.2081)

  Tác giả: Vũ Đình Thành
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu định hướng phát triển kiến trúc vùng ĐBSH (KQNC.2081)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Vũ Đình Thành

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Điều tra, khảo sát các tỉnh thuộc vùng ĐBSH về thực trạng phát triển các loại kiến trúc; thu thập thông tin, các số liệu thứ cấp từ các cơ quan tỉnh, thành phố nhằm góp phần định hướng, quản lý đầu tư các công trình thuộc diện đầu tư công. Định hướng, hướng dẫn các công trình khác nhằm đảm bảo tổng thể không gian kiến trúc cảnh quan thống nhất hài hòa, giữ gìn bản sắc và phát triển kiến trúc thân thiện môi trường.

  Số trang: 71

 • Điều tra khảo sát thực trạng công tác quản lý hành nghề kiến trúc sư : Quyển 2: Số liệu điều tra (KQNC.2080)

  Tác giả: Lã Thị Kim Ngân
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc - Hội Kiến trúc sư Việt Nam
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra khảo sát thực trạng công tác quản lý hành nghề kiến trúc sư : Quyển 2: Số liệu điều tra (KQNC.2080)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lã Thị Kim Ngân

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung dự án gồm các phần sau:
  Phần 1: Kết quả phiếu điều tra.
  1.1. Nội dung phiếu điều tra.
  1.2. Kết quả điều tra của các kiến trúc sư.
  1.3. Kết quả điều tra cơ quan quản lý nhà nước.
  1.4. Kết quả điều tra của quốc tế.
  Kinh nghiệm về công nhận hành nghề kiến trúc sư.
  Kinh nghiệm về công nhận hành nghề kiến trúc sư tại một số quốc gia trên thế giới: Mỹ, Canada, Vương quốc Anh, Đức, Úc...

  Số trang: 136

 • Điều tra khảo sát trực trạng công tác quản lý hành nghề kiến trúc sư : Quyển 1: Báo cáo dự án (KQNC.2079)

  Tác giả: Lã Thị Kim Ngân
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc - Hội Kiến trúc sư Việt Nam
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra khảo sát trực trạng công tác quản lý hành nghề kiến trúc sư : Quyển 1: Báo cáo dự án (KQNC.2079)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lã Thị Kim Ngân

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Điều tra, khảo sát thực trạng hành nghề và quản lý hành nghề kiến trúc sư, từ đó cung cấp số liệu, cơ sở thực tiễn và khoa học, cũng như kinh nghiệm ở nước ngoài, phục vụ cho việc xây dựng Luật Kiến trúc của Việt Nam. Đưa công tác quản lý hành nghề kiến trúc sư đi đúng thực chất, đảm bảo ổn định lâu dài, phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần tạo ra một môi trường hành nghề kiến trúc sư lành mạnh, phát huy năng lực của kiến trúc sư, tạo sự phát triển cho nền kiến trúc Việt Nam

  Số trang: 96

 • Báo cáo dự án Quy hoạch phát triển vật liệu xây, lợp nung và không nung ở Việt Nam đếnnăm 2020 và định hướng đến năm 2030 (KQNC.2078)

  Tác giả: Lương Đức Long
  Nhà xuất bản: Viện VLXD
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Báo cáo dự án Quy hoạch phát triển vật liệu xây, lợp nung và không nung ở Việt Nam đếnnăm 2020 và định hướng đến năm 2030 (KQNC.2078)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lương Đức Long

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm 4 phần:
  - Phần 1: Tiềm năng để phát triển sản xuất vật liệu xây, lợp nung và không nung tại Việt Nam.
  - Phần 2: Hiện trạng sản xuất và dự báo nhu cầu vật liệu xây, lợp nung và không nung tại Việt Nam.
  - Phần 3: Quy hoạch phát triển vật liệu xây, lợp ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
  - Phần 4: Một số giải pháp và tổ chức thực hiện quy hoạch.

  Số trang: 77

 • Điều tra, rà soát, đánh giá nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về thực hiện dự án đầu tư theo quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 5/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012 (KQNC.2077)

  Tác giả: Ma Thị Luận
  Nhà xuất bản: Văn phòng Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, rà soát, đánh giá nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan về thực hiện dự án đầu tư theo quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 5/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012 (KQNC.2077)

  Tiêu đề phụ: theo hợp đồng thực hiện dự án sự nghiệp kinh tế số 32/2013/HĐ-SNKT ngày 30/5/2013

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Ma Thị Luận

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung dự án: rà soát 8 nhóm thủ tục, quy định hành chính liên quan về: Cấp giấy phép xây dựng; Chấp thuận thỏ thuận đối với các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực quản lý chuyên ngành; Lấy ý kiến thiết kế cơ sở; Thẩm định/phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; Chấp thuận/giới thiệu địa điểm đầu tư xây dựng' Cấp chứng chỉ quy hoạch; Cấp giấy phép quy hoạch; Thẩm định/phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng.

  Số trang: 69

 • "Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính trong nội bộ của từng cơ quan hành chính nhà nước; các thủ tục giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau có liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân... (KQNC.2076)

  Tác giả: Trần Quốc Hùng
  Nhà xuất bản: Văn phòng Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2012
  Nơi xuất bản: H.:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: "Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính trong nội bộ của từng cơ quan hành chính nhà nước; các thủ tục giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau có liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân... (KQNC.2076)

  Tiêu đề phụ: theo hợp đồng thực hiện dự án sự nghiệp kinh tế số 01/2012/HĐ-SNKT ngày 2/5/2012

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Quốc Hùng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong nội bộ từng cơ quan hành chính nhà nước và các thủ tục giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhau nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, đơn giản, công khai, minh bạch của thủ tục hành chính; tạo sự thống nhất, đồng bộ, đơn giản, công khai, minh bạch của thủ tục hành chính; tạo sự thuận lợi cho các cơ quan hành chính nhà nước trong việc tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong 7 lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và thúc đẩy phát triển KT-XH; nâng cao khả năng cạnh tranh, thúc đẩy đầu tư, góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

  Số trang: 81

 • Khảo sát, đánh giá chương trình đào tạo chuyên ngành quy hoạch tại các cơ sở đào tạo kiến trúc 0 quy hoạch để xây dựng chương trình đào tạo gắn với thực hành (KQNC.2075)

  Tác giả: Nguyễn Xuân Hinh
  Nhà xuất bản: Trường ĐH Kiến trúc HN
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Khảo sát, đánh giá chương trình đào tạo chuyên ngành quy hoạch tại các cơ sở đào tạo kiến trúc 0 quy hoạch để xây dựng chương trình đào tạo gắn với thực hành (KQNC.2075)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Xuân Hinh

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Đánh giá chương trình đào tạo chuyên ngành quy hoạch hiện nay và đề xuất chương trình đào tạo chuyên ngành quy hoạch mới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của hoạt động quy hoạch xây dựng tại VN, phù hợp với tiêu chuẩn đào tạo chuyên ngành quy hoạch của các nước tiên tiến trên thế giới. 

  Số trang: 212

 • Điều tra, khảo sát thực trạng công tác đào tạo kiến trúc sư quy hoạch và quản lý đô thị (KQNC.2074)

  Tác giả: Nguyễn Xuân Hinh
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc HN
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.:
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng công tác đào tạo kiến trúc sư quy hoạch và quản lý đô thị (KQNC.2074)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Xuân Hinh

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Điều tra, khảo sát thực trạng công tác đào tạo kiến trúc sư quy hoạch và quản lý đô thị của trường ĐH Kiến trúc HN, làm cơ sở để đề xuất những giải pháp cải tiến chương trình đào tạo đạt được các tiêu chuẩn học thuật quốc tế và phù hợp với bối cảnh Việt Nam. Phân tích đánh giá tập trung các tiêu chí sau: Trình độ học thuật và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn học thuật được quốc tế công nhận; Sự phù hợp với bối cảnh của VN hiện nay, có khả năng đáp ứng được các nhu cầu thực tế cũng như các yêu cầu phát triển bền vững của ngành quy hoạch và quản lý đô thị; Khả năng đáp ứng các yêu cầu của phương pháp giảng dạy lấy học sinh là trung tâm và việc sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả; Khả năng liên thông, liên kết và chuyển đổi giữa các bậc đào tạo, giữa các trường đào tạo ở trong và ngoài nước.

  Số trang: 189

 • Điều tra, khảo sát và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng nhằm đảm bảo an toàn cộng đồng trong quá trình thi công xây dựng và khai thác sử dụng (KQNC.2073)

  Tác giả: Lê Quang
  Nhà xuất bản: Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng nhằm đảm bảo an toàn cộng đồng trong quá trình thi công xây dựng và khai thác sử dụng (KQNC.2073)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Quang

  Chuyên nghành:

  Tóm tắt nội dung: Kết quả của dự án này góp phần tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng; giảm chi phí cho các cơ quan, tổ chức, cơ quan quản lý nhà nước; nâng cao hiệu quả đầu tư cho các dự án, rút ngắn thời gian thi công... Qua đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng nhằm đảm bảo an toàn cộng đồng trong quá trình thi công xây dựng và khai thác sử dụng.

  Số trang: 101

 • Điều tra, khảo sát tình hình cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Xây dựng (KQNC.2072)

  Tác giả: Đậu Minh Thanh
  Nhà xuất bản: Vụ Quản lý doanh nghiệp - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát tình hình cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Xây dựng (KQNC.2072)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đậu Minh Thanh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Trên cơ sở khảo sát, đánh giá thực trạng ở các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng quản lý có mở rộng việc khảo sát tại một số địa phương, nhằm hệ thống hóa những chính sách để xử lý những vấn đề lớn như: phân loại xác định danh mục ngành nghề kinh doanh chính của các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng, phương án sử dụng các loại đất của doanh nghiệp, chính sách lương tronh doanh nghiệp nhà nước.... Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa DNNN, cần tiếp tục nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp chú trọng kiểm soát nội bộ và công tác cán bộ. Đồng thowfim, tăng cường quản lý nhà nước, quản lý của chủ sở hữu và công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra. Thực hiện công khai minh bạch hoạt động của DNNN theo quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế....xác định rõ: vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên ở các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu...

  Số trang: 85

 • Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin năng lực các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng (KQNC.2070)

  Tác giả: Hoàng Thọ Vinh
  Nhà xuất bản: Cục Quản lý hoạt động xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin năng lực các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng (KQNC.2070)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Hoàng Thọ Vinh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Việc xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng nhằm hình thành hệ thống thông tin thống nhất trong công tác quản lý năng lực hoạt động xây dựng, công khai minh bạch về năng lực trong hoạt động và cạnh tranh lành mạnh trong thị trường xây dựng. Là cơ sở để chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu; đồng thời cơ quan quản lý Nhà nước và cộng đồng thực hiện giám sát việc lựa chọn nhà thầu đáp ứng điều kiện năng lực; tạo điều kiện cho các nhà thầu giám sát lẫn nhau nhằm nâng cao năng lực của các tổ chức hoạt động xây dựng.

  Số trang: 58