Tìm kiếm nâng cao

 • Báo cáo thẩm định Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050. - H. : Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia , 2015

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Quảng Ninh
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Báo cáo thẩm định Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050. - H. : Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia , 2015

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 2629/QĐ-TTg ngày 31/12/2013. Nội dung quy hoạch đã căn cứ, cập nhật cơ bản đầy đủ các định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và hệ thống hạ tầng kỹ thuật Quốc gia; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh; Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh và các quy hoạch chiến lược của tỉnh...

  Số trang: 47

 • Chuyển dịch tiêu chuẩn hướng dẫn thực hành về bê tông cốt sợi của Mỹ (ACI 544 Fiber Reinforced Concrete) / Lê Trung Thành (Chủ nhiệm đề tài). - H. : Trường Đại học Xây dựng , 2015

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Chuyển dịch tiêu chuẩn hướng dẫn thực hành về bê tông cốt sợi của Mỹ (ACI 544 Fiber Reinforced Concrete) / Lê Trung Thành (Chủ nhiệm đề tài). - H. : Trường Đại học Xây dựng , 2015

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài:
  - Chuyển dịch tiêu chuẩn hướng dẫn thực hành về bê tông cốt sợi của Mỹ ACI 544.1R-96 (tái thông qua mới nhất năm 2009) và ACI 544.3R-08 sang Việt Nam.
  - Đáp ứng nhu cầu thực tiễn đang đòi hỏi về nghiên cứu và ứng dụng FRC tại Việt Nam. Sản phẩm của đề tài giúp hướng dẫn các cá nhân, tổ chức làm công tác thiết kế, thi công kết cấu sử dụng FRC vận dụng kiến thức để giải quyết các bài toán kỹ thuật đối với các kết cấu chịu tải trọng động, chịu kéo, uốn và đồng thời có thể hạ giá thành sản phẩm.
  -Hệ thống hóa và nâng cao toàn diện kiến thức khoa học công nghệ về FRC

  Số trang: 14

 • Đề án phân loại đô thị Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông là đô thị loại III. - Đắk Nông : Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa , 2015

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Đắk Nông : Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Đắk Nông
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Đề án phân loại đô thị Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông là đô thị loại III. - Đắk Nông : Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa , 2015

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm 4 phần chính:
  Phần 1: Lịch sử hình thành thị xã Gia Nghĩa.
  Phần 2: Giới thiệu thị xã Gia Nghĩa.
  Phần 3: Đánh giá phần loại đô thị (6 tiêu chuẩn).
  Phần 4: Các đề xuất đẩy mạnh xây dựng và phát triển đô thị Gia Nghĩa

  Số trang: 35

 • TCVN…:2019 - Kết cấu thép trong xây dựng – thi công và nghiệm thu (KQNC.2010)

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: TCVN…:2019 - Kết cấu thép trong xây dựng – thi công và nghiệm thu (KQNC.2010)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành:

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật khi lắp dựng, nghiệm thu kết cấu thép khi xây mới, cải tạo nhà và các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp...

  Số trang: 60

 • Báo cáo tổng kết đề tài: Xác định hệ số khí động của một số dạng nhà cao tầng trong ống thổi khí động theo đi2ều kiện Việt Nam. Mã số: RD 73-16 (KQNC.2008)

  Tác giả: Vũ Thành Trung
  Nhà xuất bản: Viện KHCN-Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Báo cáo tổng kết đề tài: Xác định hệ số khí động của một số dạng nhà cao tầng trong ống thổi khí động theo đi2ều kiện Việt Nam. Mã số: RD 73-16 (KQNC.2008)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Vũ Thành Trung

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Trong 30  năm qua, Việt Nam có nhiều công trình cao tầng với hình dạng phức tạp đã được thiết kế và xây dựng. Những công trình này có chiều cao lowsnm hình dáng phức tạp nên việc xác định tải trọng gió cho công tác thiết kế bằng thí nghiệm trong ống thổi khí động đã được tiến hành. Ngoài ra, còn có các công trình cao tầng tại Việt Nam có hình dạng mặt bằng chữ H, chữ T, chữ U, chữ L... Đây là các hình dạng không có trong tiêu chuẩn nên rất khó để áp dụng tiêu chuẩn để tính toán. Viện KHCN-Bộ Xây dựng đã được nhà nước đầu tư một hệ thống ống thổi khí động. Trong nhiều năm qua, hệ thống này đã phục vụ tốt thí nghiệm cho một số nghiên cứu và thiết kế.

  Số trang: 266

 • Thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn: Hệ thống an toàn tích hợp cho nhà và công tình cao tầng (KQNC.2007)

  Tác giả: Phạm Đức Hạnh
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn: Hệ thống an toàn tích hợp cho nhà và công tình cao tầng (KQNC.2007)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phạm Đức Hạnh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: TRong vài chục năm gần đây, vấn đề xây dựng các nhà và công trình cao tầng đang diễn ra hết sức sôi động trên thế giới cũng như ở nước ta, việc đảm bảo an ninh và an toàn cho những tòa nhà ấy đang trở lên hết sức cấp thiết. Hiện nay, các nước đang hoàn thiện hệ thống các tiêu chuẩn an toàn theo hướng tích hợp đồng thời điều khiểm kiểm soát tập trung. Hệ thống này gồm các tiêu chuẩn thuộc đảm bảo an toàn không những đối với các hệ kết cấu mà còn với từng hệ thống thuộc mạng kỹ thuật tòa nhà...Cho đến nay VN đã có và đang hoàn thiện hệ thống các quy chuẩn từ quy hoạch cho tới tiết kiệm năng lượng, phòng chống cháy nổ. Các tiêu chuẩn xây dựng dành cho nhà và công trình cao tầng còn đang rất thiếu và chưa đồng bộ. Đối với những tòa nhà cao tầng hiện nay, hệ thống tiêu chuẩn đảm bảo an ninh an toàn hệ thống nói chung cũng đang trong tình trạng tương tự.

  Số trang: 15

 • Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên đến năm 2040. Tỷ lệ 1/10.000 (KQNC.1971)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên đến năm 2040. Tỷ lệ 1/10.000 (KQNC.1971)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của quy hoạch: Xây dựng và phát triển Khu kinh tế Nam Phú Yên trở thành khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa chức năng với trọng tâm là ngành công nghiệp lọc, hóa dầu và các ngành công nghiệp sau dầu, các ngành công nghiệp gắn với cảng biển. Xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên thành một trung tâm dịch vụ và du lịch cấp quốc gia và khu vực. Tạo điểm bứt phá về kinh tế - xã hội trong khu vực Nam Trung Bộ, tạo sự liên kết phát triển giữa các tỉnh vùng Duyên hải Nam trung bộ và Tây Nguyên, thu hẹp khoảng cách trong phát triển kinh tế- xã hội, hội nhập với cả nước và quốc tế.

  Số trang: 29

 • Đề án tóm tắt đề nghị công nhận Thành phố Châu Đốc là đô thị loại II trực thuộc tỉnh An Giang. - Châu Đốc : Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang , 2015

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Châu Đốc : Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang , 2015
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: An Giang
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Đề án tóm tắt đề nghị công nhận Thành phố Châu Đốc là đô thị loại II trực thuộc tỉnh An Giang. - Châu Đốc : Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang , 2015

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Nội dung báo cáo gồm 5 phần:
  Phần 1: Căn cứ pháp lý, lý do và sự cần thiết.
  Phần 2: Khái quát quá trình lịch sử, hình thành và phát triển của thành phố Châu Đốc.
  Phần 3: Tổng hợp đánh giá thực trạng phát triển thành phố Châu Đốc theo các tiêu chuẩn của đô thị loại II.
  Phần 4: Tóm tắt chương trình phát triển đô thị.
  Phần 5: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 17

 • Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng về nhà ở công vụ làm cơ sở để xây dựng Đề án phát triển và quản lý nhà ở công vụ (KQNC.2048)

  Tác giả: Vũ Xuân Thiện
  Nhà xuất bản: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản
  Năm xuất bản: 2012
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng về nhà ở công vụ làm cơ sở để xây dựng Đề án phát triển và quản lý nhà ở công vụ (KQNC.2048)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Vũ Xuân Thiện

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Nội dung của dự án gồm 3 chương:
  Chương I. Thực trạng về nhà ở công vụ.
  Chương II. Quan điểm, mục tiêu, biện pháp phát triển và quản lý nhà ở công vụ.
  Chương III. Nhu cầu về nhà ở công vụ và tổ chức thực hiện.

  Số trang: 67

 • Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng tình hình hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập tại Việt Nam để hoạt động xây dựng. Đề xuất cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp loại hình này (KQNC.2047)

  Tác giả: Hoàng Thọ Vinh
  Nhà xuất bản: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2012
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng tình hình hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập tại Việt Nam để hoạt động xây dựng. Đề xuất cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp loại hình này (KQNC.2047)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Hoàng Thọ Vinh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án:
  - Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng những quy định của pháp luật về thành lập doanh nghiệp có vốn FDI hoạt động xây dựng tại Việt Nam.
  Điều tra, khảo sát đánh giá tình hình hoạt động và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp có vốn FDI hoạt động xây dựng tại Việt Nam.
  - Đề xuất cơ chế, chính sách quy định về thành lập doanh nghiệp có vốn FDI hoạt động xây dựng tại Việt Nam, đồng thời đề xuất các biện pháp quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp nước ngoài này. 

  Số trang: 54

 • Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản và đánh giá chất lượng để phân hạng sàn giao dịch đáp ứng yêu cầu phát triển và quản lý tốt thị trường bất động sản ở nước ta (KQNC.2046)

  Tác giả: Vũ Xuân Thiện
  Nhà xuất bản: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2011
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản và đánh giá chất lượng để phân hạng sàn giao dịch đáp ứng yêu cầu phát triển và quản lý tốt thị trường bất động sản ở nước ta (KQNC.2046)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Vũ Xuân Thiện

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát về tình hình hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản gồm các nội dung sau:
  I. Tình hình chung về sàn giao dịch bất động sản, trình tự thủ tục thành lập và hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.
  II. Đánh giá về tình hình hoạt động thực tế của sàn giao dịch bất động sản trong những năm vừa qua.
  III. Kiến nghị và đề xuất một số giải pháp để nâng cao năng lực và hiệu quả kinh doanh của của sàn giao dịch bất động sản.

  Số trang: 30

 • Điều tra, khảo sát tình hình thực hiện Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành, làm cơ sở đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành cho phù hợp với thực tiễn (KQNC.2045)

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Hà
  Nhà xuất bản: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2011
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát tình hình thực hiện Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành, làm cơ sở đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành cho phù hợp với thực tiễn (KQNC.2045)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Hà

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Nội dung dự án gồm các phần sau:
  Chương I: Tình hình triển khai thực hiện Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành.
  Chương II: Đánh giá tình hình thực hiện Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành.
  Chương III: Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về nhà ở.
  Chương IV: Các văn bản pháp luật của cơ quan có thẩm quyền ban hành (10 văn bản QPPL) kèm theo.

  Số trang: 79

 • Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030 (KQNC.2044)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2011
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030 (KQNC.2044)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung của đề tài gồm 4 phần chính:
  Phần thứ nhất: Tiềm năng và các nguồn lực để phát triển ngành công nghiệp xi măng Việt Nam.
  Phần thứ hai: Hiện trạng ngành công nghiệp xi măng Việt Nam.
  Phần thứ ba: Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030.
  Phần thứ tư: Một số giải pháp chính và tổ chức thực hiện quy hoạch.

  Số trang: 89

 • Điều tra, khảo sát đánh giá sự ảnh hưởng của các qui định hiện hành về việc quy đổi chi phí dự án đầu tư XD công trình về thời điểm bàn giao từ đó hoàn thiện “Phương pháp quy đổi chi phí dự án ĐTXD công trình về thời điểm bàn giao đưa công trình vào sử dụng” phù hợp với cơ chế thị trường (KQNC.2043)

  Tác giả: Trần Hồng Mai
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng
  Năm xuất bản: 2010
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát đánh giá sự ảnh hưởng của các qui định hiện hành về việc quy đổi chi phí dự án đầu tư XD công trình về thời điểm bàn giao từ đó hoàn thiện “Phương pháp quy đổi chi phí dự án ĐTXD công trình về thời điểm bàn giao đưa công trình vào sử dụng” phù hợp với cơ chế thị trường (KQNC.2043)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Hồng Mai

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục đích của dự án: Trên cơ sở tài liệu thu thập, đánh giá thực trạng tình hình thực hiện quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình tại thời điểm bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng của một số sự án trong thời gian qua, từ đó nghiên cứu, phân tích sẽ rút ra những vấn đề chưa phù hợp và đề xuất nội dung sửa đổi để hoàn thiện "Phương pháp quy đổi chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình về thời điểm bàn giao đưa công trình vào sử dụng” phù hợp với cơ chế thị trường.

  Số trang: 91

 • Dự án Điều tra, khảo sát hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam (Tập bản vẽ hiện trạng) (KQNC.2042)

  Tác giả: Phạm Thúy Hiền
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn
  Năm xuất bản: 2011
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Dự án Điều tra, khảo sát hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam (Tập bản vẽ hiện trạng) (KQNC.2042)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phạm Thúy Hiền

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án: Những đề xuất giúp các cơ quan quản lý hoạch định được các chính sách hợp lý nhằm thống nhất hóa các thể loại công trình khu cửa khẩu, tạo nên tính bản sắc dân tộc cho kiến trúc cửa khẩu Việt Nam.

  Số trang: 94