Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu xây dựng báo cáo kiểm kê khí nhà kính cho các đô thị và công trình xây dựng (thí điểm kiểm kê cho các công trình đô thị loại đặc biệt, loại I, loại II và các công trình xây dựng trong đô thị. (KQNC.2228)

  Tác giả: Trần Thanh Tú
  Nhà xuất bản: Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài nguyên và môi trường (NREC)
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: TP.HCM
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng báo cáo kiểm kê khí nhà kính cho các đô thị và công trình xây dựng (thí điểm kiểm kê cho các công trình đô thị loại đặc biệt, loại I, loại II và các công trình xây dựng trong đô thị. (KQNC.2228)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Thanh Tú

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu nhiệm vụ:
  Hiểu mức đóng góp phát thải các nguồn chính trong đô thị
  - Đánh giá mức phát thải trong các loại đô thị khác nhau
  - Như là phương pháp luận Kiểm kê khí nhà kính cho các đô thị và tòa nhà
  - Làm cơ sở cho việc thiết lập mức độ phát thải và dự báo phát thải trong tương lai và lập mục tiêu giảm phát thải KNK dựa trên các căn cứ cụ thể.
  - Làm cơ sở cho việc xây dựng và giám sát cường độ phát thải khí nhà kính tại các đô thị và tòa nhà, đánh giá việc thực hiện các chương trình, chiến lược về tăng trưởng xanh của quốc gia và địa phương.

  Số trang: 146

 • Nghiên cứu khả năng áp dụng mô hình công ty dịch vụ năng lượng (ESCO) nhằm giảm phát thải khí nhà kính cho sản xuất vật liệu xây dựng, áp dụng thí điểm trong lĩnh vực sản xuất xi măng. Mã số RD22-19 (KQNC.2229)

  Tác giả: Phan Thị Minh Thảo
  Nhà xuất bản: Trung tâm nghiên cứu năng lượng và tăng trưởng xanh
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu khả năng áp dụng mô hình công ty dịch vụ năng lượng (ESCO) nhằm giảm phát thải khí nhà kính cho sản xuất vật liệu xây dựng, áp dụng thí điểm trong lĩnh vực sản xuất xi măng. Mã số RD22-19 (KQNC.2229)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phan Thị Minh Thảo

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Trong suốt 15 năm qua, nền kinh tế Việt Nam đã phát triển với tốc độ tương đối cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Quá trình công nghiệp hóa và việc cải thiện mức sống của người dân đã đẩy nhu cầu tiêu thụ năng lượng và điện năng hàng năm tăng đến 11,5% và 13,07% giai đoạn 2006-2010. Với xu hướng tiêu thụ năng lượng như vậy, Việt Nam đã chuyển từ nước xuất khẩu ròng năng lượng sang nhập khẩu năng lượng. Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cũng trở thành một trong những chính sách rất quan trọng ở Việt Nam.
  Việt Nam tham gia và phê duyệt Công ước Khung Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) năm 1994. Sau khi tham gia UNFCCC, Việt Nam thực hiện các cuộc kiểm kê thông qua việc xây dựng Thông báo quốc gia (NC) và Báo cáo cập nhật hai năm một lần cho UNFCCC (BUR). Đến nay, Việt Nam đã hoàn thành việc xây dựng NC lần thứ nhất và thứ hai, BUR1 và BUR2. 
  Nhiên liệu thay thế, sử dụng các loại by-product cho các loại nguyên liệu truyền thống...Tuy nhiên rào cản lớn nhất hiện nay chính là thiếu nguồn vốn đầu tư để thực hiện các biện pháp giảm phát thải Khí nhà kính. Mô hình công ty dịch vụ năng lượng (ESCO) chính là một trong những giải pháp tiềm năng để thực hiện các biện pháp giảm phát thải KNK trong lĩnh vực VLXD. Tại Việt Nam, ESCO là một mô hình mới và hiện nay mới đang bắt đầu hình thành thị trường tiết kiệm năng lượng. ESCO là loại hình doanh nghiệp thương mại cung cấp một hoặc nhiều giải pháp năng lượng toàn diện bao gồm thiết kế và thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng, bảo tồn năng lượng, cho thuê cơ sở hạ tầng năng lượng, cung cấp năng lượng và quản lý rủi ro...

  Số trang: 81

 • Nghiên cứu, xây dựng các tiêu chí đánh giá đô thị thông minh tại Việt Nam (KQNC.2230)

  Tác giả: Lưu Đức Cường
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, xây dựng các tiêu chí đánh giá đô thị thông minh tại Việt Nam (KQNC.2230)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lưu Đức Cường

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  Xây dựng hệ thống tiêu chí đô thị thông minh góp phần định hướng cho quá trình xây dựng và phát triển đô thị thông minh bền vững ở Việt Nam theo Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời làm cơ sở cho công tác đánh giá, công nhận đô thị thông minh tại Việt Nam. Cụ thể:
  - Nghiên cứu xây dựng hệ thống các tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá Đô thị thông minh và Khu đô thị mới thông minh áp dụng cho Việt Nam giai đoạn trước mắt (đến năm 2025), nhằm định hướng tích hợp các giải pháp phát triển đô thị thông minh trong quy hoạch và quản lý phát triển đô thị.
  - Nghiên cứu, đề xuất mô hình, cơ chế, hình thức đánh giá, công nhận đô thị thông minh, làm cơ sở để tổ chức, đánh giá, công bố, biểu dương khen thưởng các tổ chức cá nhân có thách tích tiêu biểu, các đô thị đã đạt được hiệu quả tích cực trong triển khai xây dựng phát triển đô thị thông minh.

  Số trang: 291

 • Nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá tình trạng kỹ thuật của kết cấu bê tông cốt thép bị ăn mòn. Mã số: RD 29-20 (KQNC.2231)

  Tác giả: Vũ Hoàng Hiệp
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá tình trạng kỹ thuật của kết cấu bê tông cốt thép bị ăn mòn. Mã số: RD 29-20 (KQNC.2231)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Vũ Hoàng Hiệp

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  - Nghiên cứu các phương pháp xác định, đánh giá mức độ ăn mòn cốt thép trong kết cấu cốt thép bị ăn mòn;
  - Nghiên cứu ứng xử của cấu kiện bê tông cốt thép chịu uốn và nén bị ăn mòn;
  - Xây dựng quy trình đánh giá tình trạng kỹ thuật của kết cấu bê tông cốt thép bị ăn mòn, áp dụng tại Việt Nam.

  Số trang: 148

 • Nghiên cứu hướng dẫn chi tiết đo bóc khối lượng công trình giao thông, công trình cấp nước và thoát nước (Mã số: RD 02-20) (KQNC.002208)

  Tác giả: Nguyễn Phạm Quang Tú (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu hướng dẫn chi tiết đo bóc khối lượng công trình giao thông, công trình cấp nước và thoát nước (Mã số: RD 02-20) (KQNC.002208)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Phạm Quang Tú (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:<br>- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến đo bóc khối lượng đối với công trình giao thồng, cấp nước, thoát nước phục vụ lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;<br>- Đánh giá thực trạng công tác đo bóc khối lượng xây dựng công trình giao thông, cấp nước và thoát nước hiện nay;<br>- Đề xuất xây dựng sổ tay đo bóc khối lượng xây dựng công trình giao thông (tập trung chủ yếu cho công trình cầu, đường bộ), cấp nước và thoát nước (hệ thống, mạng lưới truyền tải, hệ thống thu gom và một số công tác khác) làm công cụ giúp các cơ quan quản lý nhà nước vè xây dựng, chủ đầu tư, tổ chức tư vấn xây dựng và các đơn vị khác có liên quan sử dụng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

  Số trang: 111

 • Quy hoạch chung đô thị Văn Giang đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2050. Tỷ lệ 1/10.000 (KQNC.002207)

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Quy hoạch chung đô thị Văn Giang đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2050. Tỷ lệ 1/10.000 (KQNC.002207)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Cụ thể hóa Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng Thủ dô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. Xây dựng và phát triển đô thị Văn Giang trở thành đô thị chuyên ngành dịch vụ, thương mại, du lịch, phát triển nhà ở trong Vùng Thủ đô Hà Nội.
  - Xây dựng chiến lược phát triển, định hướng không gian, phát triển kinh tế xã hội, phát triển đô thị. Phấn đấu xây dựng và phát triển đô thị Văn Giang trở thành đô thị loại II vào năm 2040, phát triển theo hướng bền vững, phòng tránh thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu.
  - Làm cơ sở pháp lý để triển khai công tác chuẩn bị đầu tư và quản lý xây dựng theo quy hoạch; hoạch định các chính sách phát triển và thu hút đầu tư.
   

  Số trang: 178

 • Nghiên cứu và đề xuất mô hình quản lý vận hành hệ thống cơ – điện (M&E – Mechanical & Electrical) sử dụng công nghệ BIM (Building information modelling) kết hợp với AR (Augmented reality) (Mã số: RD31-18) (KQNC.002206)

  Tác giả: Trần Anh Bình (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng - Bộ Xây dựng dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu và đề xuất mô hình quản lý vận hành hệ thống cơ – điện (M&E – Mechanical & Electrical) sử dụng công nghệ BIM (Building information modelling) kết hợp với AR (Augmented reality) (Mã số: RD31-18) (KQNC.002206)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Anh Bình (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Đề tài tập trung nghiên cứu những hiệu quả của việc ứng dụng con công nghệ BIM trong lĩnh vực xây dựng; những đặc điểm nổi bật cả công nghệ tăng cường (AR); công nghệ nhận diện hình ảnh của Vuforia. Từ đó, đề xuất quy trình kết hợp công nghệ BIM và AR nhằm xây dựng ứng dụng quản lý thông tin công trình trên thiết bị di động. Ứng dụng cho phép người dùng theo dõi, quản lý hệ thống cơ điện sử dụng camera của thiết bị chiếu vào bức tường/ trần giả để nhìn thất toàn bộ mô hình thiết kế của hệ thống cơ điện ẩn trong bức tường, trần giả hiện thị dạng 3D thông tin công trình.

  Số trang: 165

 • Nghiên cứu xây dựng chỉ dẫn công nghệ neo bầu để chống đỡ khi thi công hố móng nhà trong điều kiện phức tạp (KQNC.002205)

  Tác giả: Trần Hồng Thụ (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện đào tạo và ứng dụng khoa học công nghệ
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng chỉ dẫn công nghệ neo bầu để chống đỡ khi thi công hố móng nhà trong điều kiện phức tạp (KQNC.002205)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Hồng Thụ (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài:<br>- Tổng quan ứng dụng công nghệ neo bầu lớn trong xây dựng hố móng công trình xây dựng dân dụng.<br>- Xây dựng CSKH ứng dụng công nghệ neo bầu lớn kết hợp với các giải pháp tường cừ để thi công hố móng.<br>- Xây dựng chỉ dẫn kỹ thuật công nghệ neo bầu lớn thi công hố móng.

  Số trang: 146

 • Nghiên cứu rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật điều tiết về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng (Mã số: K 04-18) (KQNC.002204)

  Tác giả: Lê Trung Thành (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật điều tiết về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng (Mã số: K 04-18) (KQNC.002204)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Trung Thành (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật điều tiết về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng.

  Số trang: 166

 • Xây dựng tiêu chí, chương trình dán nhãn năng lượng cho vật liệu xây dựng (Mã số: RD 20-19) (KQNC.002203)

  Tác giả: Cao Văn Chiến (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Xây dựng tiêu chí, chương trình dán nhãn năng lượng cho vật liệu xây dựng (Mã số: RD 20-19) (KQNC.002203)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Cao Văn Chiến (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài: Xây dựng tiêu chí và quy trình dán nhãn năng lượng cho sản phẩm làm vật liệu bao che bên ngoài công trình bao gồm kính và vật liệu tường, mái công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả.

  Số trang: 112

 • Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà – tỉnh Yên Bái đến năm 2040 (KQNC.002202)

  Tác giả: Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: Yên Bái
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà – tỉnh Yên Bái đến năm 2040 (KQNC.002202)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án:
  - Cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Yên Bái và các quy hoạch khác có liên quan nhằm mục tiêu phát triển hồ Thác Bà trở thành điểm đến hấp dẫn của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ với các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với văn hóa truyền thống và hệ sinh thái lòng hồ;
  - Cụ thể hóa Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn: Phát triển du lịch bền vững; bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa và các giá trị truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; bảo vệ môi trường và thiên nhiên; giải quyết tốt vấn đề lao động, việc làm và an sinh xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội;
  - Cụ thể hóa Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tống thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; phát huy mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thể để phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc;
  - Xây dựng lộ trình thực hiện quy hoạch, quản lý đầu tư phát triển khu vực hồ Thác Bà đạt các tiêu chí Khu du lịch quốc gia theo tiêu chí tại Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ;
  - Xây dựng và phát triển Khu du lịch Quốc gia hồ Thác Bà trở thành một trong những động lực phát triển du lịch của cả nước. Phấn đấu đến năm 2040, toàn Khu du lịch Quốc gia hồ Thác Bà trở thành một trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, văn hóa tầm cỡ quốc gia, quốc tế, với hệ thống hạ tầng xã hội và kỹ thuật, cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc, chất lượng cao, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh với các nước trong khu vực và quốc tế;
  - Tạo cơ sở pháp lý để quản lý xây dựng và phát triển Khu du lịch Quốc gia hồ Thác Bà theo quy hoạch và triển khai các quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng tiếp theo.

  Số trang: 31

 • Nhà cao và siêu cao bằng bê tông cốt thép ở Việt Nam (Mã số: TĐ 29-17) (KQNC.002201)

  Tác giả: Nguyễn Hồng Hải (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nhà cao và siêu cao bằng bê tông cốt thép ở Việt Nam (Mã số: TĐ 29-17) (KQNC.002201)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Hồng Hải (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Đưa ra các hướng dẫn và cái nhìn sâu sắc về những thách thức thiết kế và các vấn đề liên quan đến thiết kế các tòa nhà “cao tầng” bằng bê tông cốt thép. Một số hướng dẫn được kiến nghị cho các tòa nhà trong phạm vi siêu cao.

  Số trang: 30

 • Nghiên cứu sử dụng xác tác đã qua sử dụng của phân xưởng cracking dầu mỏ làm nguyên liệu sản xuất gốm sứ. Mã số: RD 41-18 (KQNC.002200)

  Tác giả: Nguyễn Văn Trung (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sử dụng xác tác đã qua sử dụng của phân xưởng cracking dầu mỏ làm nguyên liệu sản xuất gốm sứ. Mã số: RD 41-18 (KQNC.002200)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Văn Trung (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Nghiên cứu thành phần, tính chất của xác tác trong phân xưởng cracking dầu mỏ đã qua sử dụng.
  - Nghiên cứu đưa RFCC vào làm nguyên liệu thay thế cao lanh trong sản xuất gạch gốm ốp lát.
  - Chế tạo 30m2 sản phẩm gạch ốp lát đạt chất lượng theo TCVN 7745.

  Số trang: 98

 • Điều tra khảo sát tình hình sản xuất và sử dụng cát nghiền thay thế cát tự nhiên trên phạm vi cả nước, đề xuất các giải pháp tăng cường sử dụng cát nghiền thay thế (KQNC.002199)

  Tác giả: Nguyễn Văn Đoàn
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra khảo sát tình hình sản xuất và sử dụng cát nghiền thay thế cát tự nhiên trên phạm vi cả nước, đề xuất các giải pháp tăng cường sử dụng cát nghiền thay thế (KQNC.002199)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Văn Đoàn

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án:
  - Điều tra, thu thập các thông tin; đánh giá thực trạng sản xuất và sử dụng cát nghiền trên phạm vi cả nước.
  - Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường sử dụng cát nghiền thay thế cát tự nhiên trong sản xuất bê tông và vữa xây dựng.

  Số trang: 121

 • Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2040 (KQNC.002198)

  Tác giả: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: Hà Tĩnh
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2040 (KQNC.002198)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu lập điều chỉnh quy hoạch:
  - Tạo điều kiện để phát huy tổng hợp các tiềm năng của Khu kinh tế, phát triển khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo năng động, hiệu quả, có bản sắc, có tầm cỡ quốc tế và phù hợp với các điều kiện kiện của bối cảnh phát triển mới.
  - Khai thác, sử dụng có hiệu quả đất đai và hệ thống hạ tầng cơ sở hiện có. Tận dụng các lợi thế sẵn có về giao thông, cảnh quan và quỹ đất xây dựng. Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý và chính trị để phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tạo khả năng liên kết chặt chẽ, thuận lợi giữa các khu chức năng bên trong cũng như giữa Khu kinh tế  cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo với các khu kinh tế khác của tỉnh Hà Tĩnh và khu vực miền Trung.
  - Làm cơ sở pháp lý để quản lý xây dựng, triển khai các quy hoạch chi tiết và các dự án đầu tư trong Khu kinh tế.

  Số trang: 55