Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn “Nhà cao tầng - Hướng dẫn thiết kế về an toàn cháy”. Mã số: RD 121-20 (KQNC.2635)

  Tác giả: TS. Hoàng Anh Giang - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn “Nhà cao tầng - Hướng dẫn thiết kế về an toàn cháy”. Mã số: RD 121-20 (KQNC.2635)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 121-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Hoàng Anh Giang - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  Tổng hợp được thông tin về quy định trong tiêu chuẩn, quy chuẩn của một số quốc gia trên thế giới liên quan đến vấn đề đảm bảo an toàn cháy cho nhà cao tầng và siêuc ao tầng để làm cơ sở biên soạn dự thảo tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam “Nhà cao tầng - Hướng dẫn thiết kế về an toàn cháy”

  Số trang: 147

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn kết cấu xây - thi công và nghiệm thu. Mã số: TC 34-20 (KQNC.2634)

  Tác giả: ThS. Ngô Mạnh Toàn - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn kết cấu xây - thi công và nghiệm thu. Mã số: TC 34-20 (KQNC.2634)

  Tiêu đề phụ: Mã sô: TC 34-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Ngô Mạnh Toàn - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung nghiên cứu của đề tài gồm:
  - Nghiên cứu các tiêu chuẩn thi công kết cấu xây trên thế giới, tập trung vào tiêu chuẩn Châu Âu
  - Nghiên cứu thực trạng tiêu chuẩn thi công kết cấu xây tại Việt Nam.
  - Nghiên cứu chuyển dịch tiêu chuẩn gốc BS EN 1996-1, BS EN 1996-2 và BS 8000-3:2020 sang tiếng Việt.
  - Nghiên cứu bổ sung, thay thế các tiêu chuẩn viện dẫn châu Âu sang các tiêu chuẩn Việt Nam tương đương nếu phù hợp;
  - Nghiên cứu về các quy định cho hồ sơ thi công
  - Nghiên cứu về các quy định cho quản lý chất lượng thi công
  - Nghiên cứu về các quy định cho công tác Giàn giáo và cốp pha
  - Nghiên cứu về các quy định cho vữa xây dựng
  - Nghiên cứu về các quy định cho khối xây đá hộc và bê tông đá hộc
  - Nghiên cứu về các quy định cho khối xây gạch
  - Nghiên cứu về các quy định cho dung sai kích thước hình học
  - Nghiên cứu về các quy định cho khối xây gạch cốt thép
  - Nghiên cứu về các quy định mặt bằng và nền móng
  - Nghiên cứu về các quy định cát dùng cho vữa 
  - Nghiên cứu về các quy định xi măng dùng cho vữa 
  - Nghiên cứu về các quy định khả năng chịu nén uốn cho khối xây
  - Nghiên cứu về các quy định khả năng chịu cắt cho khối xây
  - Nghiên cứu về các quy định chuyển dịch khối xây
  - Nghiên cứu về các quy định khả năng cách âm, cách nhiệt của khối xây
  - Nghiên cứu tổng hợp cơ sở dữ liệu phục vụ biên soạn dự thảo, thuyết minh TCVN theo định hướng mới

  Số trang: 74

 • Thiết kế điển hình Trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc (KQNC.2617)

  Tác giả: Đặng Tiên Phong (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thiết kế điển hình Trường phổ thông dân tộc nội trú thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc (KQNC.2617)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đặng Tiên Phong (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu khảo sát: Tìm hiểu thực trạng về kiến trúc, về cơ sở vật chất của trường Phổ thông dân tộc nội trú tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Từ đó nghiên cứu đề xuất mô hình "Trường phổ thông dân tộc nội trú các tỉnh miền núi phía Bắc" thống nhất về cơ cấu khối chức năng và dây chuyền hoạt động. Tạo môi trường học tậ và sinh hoạt mang tính chuyên biệt, đảm bảo các điều kiện để con em các dân tộc thiểu số được phát triển tốt, tạo nguồn nhân lực có trình độ cho vùng dân tộc miền núi.

  Số trang: 87

 • Thiết kế điển hình Trung tâm hành chính tập trung cấp tỉnh và cấp huyện (KQNC.2616)

  Tác giả: Nguyễn Quốc Hoàng (Chủ nhiệm nhiệm vụ)
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thiết kế điển hình Trung tâm hành chính tập trung cấp tỉnh và cấp huyện (KQNC.2616)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Quốc Hoàng (Chủ nhiệm nhiệm vụ)

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án:
  - Đề xuất thiết kế điển hình công trình "Trung tâm hành chính tập trung cấp tỉnh và huyện" nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước và các sinh hoạt cộng đồng khác, khắc phục tình trạng trụ sở làm việc của các cơ quan phân tán, manh mún như hiện nay; tạo cơ sở vật chất, góp phần vào việc cải cách hệ thống hành chính công như phạm vi toàn quốc.
  - Tạo môi trường làm việc thuận lợi cho đội ngũ cán bộ công chức, nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập của đất nước, nhu cầu đón tiếp khách trong nước và quốc tế đến làm việc.
  - Đảm bảo tính hợp lý về dây chuyển hoạt động của các cơ quan, thuận lợi cho việc đối nội và đối ngoại; đảm bảo an ninh, an toàn và đạt tiêu chuẩn văn phòng làm việc...
   

  Số trang: 40

 • Điều tra, khảo sát và đề xuất hoàn thiện quy định sử dụng amiăng trong sản xuất vật liệu xây dựng trên cơ sở Điều 8, Nghị định 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng (KQNC.2615)

  Tác giả: Trịnh Minh Đạt (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát và đề xuất hoàn thiện quy định sử dụng amiăng trong sản xuất vật liệu xây dựng trên cơ sở Điều 8, Nghị định 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng (KQNC.2615)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trịnh Minh Đạt (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung các quy định sử dụng amiang trắng nhóm serpentine trong sản xuất vật liệu xây dựng nêu tại Điều 8, Nghị định 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng

  Số trang: 117

 • Điều tra, khảo sát và đánh giá mức độ hoàn thành hạ tầng kỹ thuật để cho phép người dân tham gia tự xây dựng nhà ở tại các dự án khu đô thị (KQNC.2614)

  Tác giả: Nguyễn Dư Minh (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát và đánh giá mức độ hoàn thành hạ tầng kỹ thuật để cho phép người dân tham gia tự xây dựng nhà ở tại các dự án khu đô thị (KQNC.2614)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Dư Minh (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nhiệm vụ:
  - Mục tiêu tổng quát: Đề xuất những nội dung quản lý nhà nước để đảm bảo đồng bộ hạ tầng đô thị trong các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị.
  - Mục tiêu cụ thể:
  + Rà soát tổng thể mức độ hoàn thành hạ tầng kỹ thuật thiết yếu tại các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị khi cho người dân tự xây dựng nhà ở tại một số địa phương trong giai đoạn 2013-2020.
  + Hoàn thiện trình tự triển khai đầu tư xây dựng hoàn thành hạ tầng kỹ thuật tại các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị khi cho phép người dân tự xây dựng nhà ở. 
  + Tài liệu dùng cho soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý đầu tư phát triển đô thị.

  Số trang: 91

 • Xây dựng giải pháp quy hoạch và quản lý cấp nước đô thị tại các vùng hạn chế nguồn nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu (KQNC.2613)

  Tác giả: Nguyễn Việt Dũng (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Xây dựng giải pháp quy hoạch và quản lý cấp nước đô thị tại các vùng hạn chế nguồn nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu (KQNC.2613)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Việt Dũng (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Rà soát văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch và quản lý cấp nước nhằm triển khai nội dung 5 và 6 thuộc chương trình 2 đề án 2623 "Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013-2020" về hoàn thiện hệ thống văn bản liên quan đến quy hoạch, phát triển đô thị có lồng ghép với BĐKH.
  - Đề xuất giải pháp quy hoạch và quản lý cấp nước tại vùng khó khăn về nguồn nước nhằm triển khai nội dung 10 và 14 thuộc chương trình 4 Đề án 2623: Xây dựng tài liệu hướng dẫn quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị, thiết kế công trình xanh, công trình tiết kiệm năng lượng; Hình thành tài liệu giảng dạy bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý rủi ro, ứng phó BĐKH tại khu vực đô thị.
  - Tăng cường năng lực ứng phó với BĐKH cho các đô thị tại vùng khó khăn về nguồn nước thông qua giải pháp quy hoạch và quản lý cấp nước.

  Số trang: 235

 • Nghiên cứu tổng hợp, đánh giá, lựa chọn các giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cho các đô thị Việt Nam (KQNC.2612)

  Tác giả: Hoàng Anh (Chủ nhiệm nhiệm vụ)
  Nhà xuất bản: Trung tâm Nghiên cứu năng lượng và tăng trưởng xanh
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu tổng hợp, đánh giá, lựa chọn các giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cho các đô thị Việt Nam (KQNC.2612)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Hoàng Anh (Chủ nhiệm nhiệm vụ)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Theo kế hoạch phát triển Việt Nam đến năm 2020 của Chính phủ thì Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia công nghiệp hiện đại hóa. Với xu hướng của thế giới về biến đổi khí hậu và trào lưu phát triển trong hướng các bon thấp đang là hướng đi mới cho các đô thị. Hiện nay, phạm vi thực hiện việc phát triển cacbon thấp ngày càng mở rộng bao gồm các lĩnh vực như kinh tế cacbon thấp, giao thông cacbon thấp, đời sống cacbon thấp, sinh hóa đô thị cacbon thấp, công nghiệp cacbon thấp, công nghệ cacbon thấp, kiến trúc cacbon thấp... tất cả đều chú trọng vào việc sử dụng tài nguyên năng lượng và khí thải cacbon mà chiến lược phát triển thành phố Cacbon thấp quan tâm. Tuy nhiên vận dụng vào phát triển thành phố cacbon thấp ở Việt Nam còn nhiều vấn đề tồn tại và thách thức
   

  Số trang: 207

 • Nghiên cứu xây dựng 12 tiêu chuẩn quốc gia về vữa xây dựng – phương pháp thử theo định hướng mới. Mã số: TC 32-21 (KQNC.2633)

  Tác giả: ThS. Trần Quốc Toán - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng 12 tiêu chuẩn quốc gia về vữa xây dựng – phương pháp thử theo định hướng mới. Mã số: TC 32-21 (KQNC.2633)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 32-21

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Trần Quốc Toán - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 102

 • Nghiên cứu xây dựng 13 tiêu chuẩn quốc gia phương pháp cơ bản cho cốt liệu theo định hướng mới. Mã sô: TC 33-21 (KQNC.2619)

  Tác giả: ThS. Đỗ Thị Lan Hoa - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng 13 tiêu chuẩn quốc gia phương pháp cơ bản cho cốt liệu theo định hướng mới. Mã sô: TC 33-21 (KQNC.2619)

  Tiêu đề phụ: Mã sô: TC 33-21

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Đỗ Thị Lan Hoa - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 541

 • Nghiên cứu, tổ chức thực hiện thử nghiệm thành thạo hỗ trợ quản lý phòng thí nghiệm LAS XD, lĩnh vực: thép xây dựng, cốt liệu lớn (đá) và cốt liệu nhỏ (cát) cho sản xuất bê tông. Mã số: K 04-20 (KQNC.2632)

  Tác giả: ThS. Đỗ Thị Lan Hoa - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, tổ chức thực hiện thử nghiệm thành thạo hỗ trợ quản lý phòng thí nghiệm LAS XD, lĩnh vực: thép xây dựng, cốt liệu lớn (đá) và cốt liệu nhỏ (cát) cho sản xuất bê tông. Mã số: K 04-20 (KQNC.2632)

  Tiêu đề phụ: Mã số: K 04-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Đỗ Thị Lan Hoa - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nhiệm vụ khoa học công nghệ được thực hiện với mục tiêu:
  - Nghiên cứu xây dựng chương trình TNTT để áp dụng cho hệ thống LAS-XD, bước đầu thực hiện đối với một số loại vật liệu XD cũng như phép thử thông dụng.
  - Tổ chức thử nghiệm việc triển khai thực hiện thử nghiệm thành thạo thông qua so sánh liên phòng LAS-XD trên phạm vi các phòng thí nghiệm trong hệ thống LAS-XD trên cơ sở các chương trình TNTT đã được nghiên cứu lựa chọn.
  - Từ kết quả triển khai thử nghiệm của chương trình, đánh giá khả năng áp dụng chương trình cho đối tượng các PTN trong hệ thống LAS-XD.
  - Cung cấp dữ liệu về đánh giá kỹ năng, trình độ, các tồn tại của các PTN trong hệ thống LAS-XD trong thực hiện các chỉ tiêu thử nghiệm đối với các vật liệu được lựa chọn trong chương trình. Qua đó, giúp cơ quan quản lý hệ thống LAS-XD có thể sử dụng làm căn cứ để đánh giá chất lượng của PTN LAS-XD.
  - Cung cấp cho các PTN tham gia chương trình những đánh giá về độ tin cậy và các khuyến cáo về nguyên nhân sự không phù hợp đối với các phép thử mà PTN tham gia, từ đó có thể giúp PTN nâng cao hiệu quả, cải tiến hoặc khắc phục những tồn tại được phát hiện.

  Số trang: 386

 • Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cốt liệu cho bê tông – yêu cầu kỹ thuật theo định hướng mới. Mã số: TC 21-20 (KQNC.2631)

  Tác giả: ThS. Đỗ Thị Lan Hoa - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cốt liệu cho bê tông – yêu cầu kỹ thuật theo định hướng mới. Mã số: TC 21-20 (KQNC.2631)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 21-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Đỗ Thị Lan Hoa - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài:
  Đề tài được thực hiện với mục tiêu: Biên soạn tiêu chuẩn quốc gia TCVN …..:20xx Cốt liệu cho bê tông – Yêu cầu kỹ thuật theo định hướng của hệ thống tiêu chuẩn châu Âu -EN

  Số trang: 95

 • Nghiên cứu soát xét TCVN 9340, hỗn hợp bê tông trộn sẵn – yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu. Mã số: TC 23-20 (KQNC.2630)

  Tác giả: ThS. Đỗ Thị Lan Hoa - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu soát xét TCVN 9340, hỗn hợp bê tông trộn sẵn – yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu. Mã số: TC 23-20 (KQNC.2630)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 23-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Đỗ Thị Lan Hoa - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 34

 • Soát xét TCVN 3105:1993 hỗn hợp bê tông và bê tông nặng – lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử. Mã số: TC 17-19 (KQNC.2620)

  Tác giả: ThS. Trần Quốc Toán - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Soát xét TCVN 3105:1993 hỗn hợp bê tông và bê tông nặng – lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử. Mã số: TC 17-19 (KQNC.2620)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 17-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Trần Quốc Toán - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 8

 • Soát xét TCVN 3112:1993 bê tông nặng – phương pháp xác định khối lượng riêng. Mã số: TC 18-19 (KQNC.2621)

  Tác giả: ThS. Trần Quốc Toán - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Soát xét TCVN 3112:1993 bê tông nặng – phương pháp xác định khối lượng riêng. Mã số: TC 18-19 (KQNC.2621)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 18-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Trần Quốc Toán - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 4