Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu chế tạo bê tông rỗng có tác dụng giảm sóng bảo vệ bờ đảo, bờ biển. (KQNC.2215)

  Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo bê tông rỗng có tác dụng giảm sóng bảo vệ bờ đảo, bờ biển. (KQNC.2215)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD78-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài:
  Nghiên cứu chế tạo bê tông rỗng có tác dụng giảm sóng bảo vệ bờ đảo bờ biển. Bê tông đạt cường độ nén từ 10-25 MPa, với độ rỗng từ 15-35%, tốc độ thoát nước 2-10 mm/s

  Số trang: 126

 • Nghiên cứu chế tạo bê tông cường độ cao độ chảy cao rắn nhanh hướng tới ứng dụng trong các công trình kè bảo vệ bờ. (KQNC.2214)

  Tác giả: Nguyễn Công Thắng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng HN
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo bê tông cường độ cao độ chảy cao rắn nhanh hướng tới ứng dụng trong các công trình kè bảo vệ bờ. (KQNC.2214)

  Tiêu đề phụ: Mã số RD24-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Công Thắng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
  - Nghiên cứu chế tạo bê tông cường độ cao rắn nhanh, cường độ nén sau 4 giờ
  trên 10MPa và sau 28 ngày trên 55MPa.
  - Chế tạo 15m kết cấu bê tông kè bảo vệ bờ sử dụng bê tông cường độ cao, rắn
  nhanh và đánh giá kết quả đạt được.

  Số trang: 109

 • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bản đồ 3D trong quy hoạch đô thị (KQNC.2210)

  Tác giả: Nguyễn Hoàng Ánh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bản đồ 3D trong quy hoạch đô thị (KQNC.2210)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Hoàng Ánh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
  - Nghiên cứu cơ sở khoa học về bản đồ 3D
  - Nghiên cứu đề xuất quy trình kỹ thuật, yêu cầu nội dung sản phẩm bản đồ 3D
  - Nghiên cứu ứng dụng bản đồ 3D trong công tác Quy hoạch đô thị;
  - Nghiên cứu xây dựng bản đồ 3D, ứng dụng lập quy hoạch phân khu một khu vực cụ thể
  Mục tiêu đạt được của Đề tài là thể hiện được những gì mà công tác nghiên cứu
  quy hoạch khi sử dụng nền nghiên cứu là bản đồ địa hình 2D, kết hợp với kết quả nghiên
  cứu của công tác ứng dụng nền nghiên cứu là bản đồ 3D lên chính bản đồ 3D vừa mới
  thành lập;
  Đó chính là Kết quả tổng hợp của cả công tác xây dựng được bản đồ 3D cùng
  công tác Quy hoạch sử dụng bản đồ 3D và công nghệ 3D có tích hợp, lồng ghép trên hệ
  thống cơ sở dữ liệu đồng bộ (GIS). Đồng thời triết xuất được đầy đủ các bản vẽ thể hiện
  kết quả của công tác nghiên cứu quy hoạch tương tự như các bản vẽ của đồ án Quy hoạch
  phân khu thí điểm. Từ đó phân tích, đánh giá, rút ra được những ứng dụng của bản đồ 3D
  trong công tác lập quy hoạch đô thị
   

  Số trang: 268

 • Nghiên cứu đánh giá thực trạng lũ khu vực ngập sâu tại đồng bằng sông cửu long; tác động đến các chương trình dự án cụm tuyến dân cư và đê bao sản xuất vùng (KQNC.2216)

  Tác giả: Lê Quốc Hùng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch Xây dựng miền Nam
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: TP.HCM
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đánh giá thực trạng lũ khu vực ngập sâu tại đồng bằng sông cửu long; tác động đến các chương trình dự án cụm tuyến dân cư và đê bao sản xuất vùng (KQNC.2216)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Quốc Hùng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Nghiên cứu nhận diện tổng quan về điều kiện tự nhiên - môi trường vùng đồng bằng sông Cửu Long
  - Nghiên cứu nhận diện tổng quan về tính chất và đặc điểm hiện trạng khu vực ngập sâu vùng đồng bằng sông Cửu Long (các tỉnh Long An, Đồng Tháp, An Giang)
  - Nghiên cứu tổng quan về lũ giai đoạn vừa qua. Xác định các yếu tố chính tác động đến môi trường tự nhiên và các dự án. Rà soát, đánh giá xu hướng biến đổi lũ tại khu vực ngập sâu thuộc các tỉnh Long An, Đồng Tháp và An Giang trong thời gian vừa qua dựa trên các yếu tố tác động chính.
  - Nghiên cứu tổng quan các dự án cụm tuyến dân cư và đê bao sản xuất trong khu vực nghiên cứu. Rà soát thực trạng phát triển, quản lý các dự án cụm tuyến dân cư và đê bao sản xuất tại khu vực nghiên cứu.
  - Đánh giá mối liên hệ giữa quá trình hình thành, phát triển các chương trình dự án đầu tư xây dựng cụm tuyến dân cư và đê bao sản xuất tác động đến xu hướng biến đổi lũ và thủy văn tại khu vực.
  - Đề xuất các giải pháp quy hoạch xây dựng cụm tuyến dân cư và đê bao sản xuất chống lũ, đảm bảo phát triển bền vững, thích ứng điều kiện lũ. 

  Số trang: 293

 • Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ thi công kết cấu bê tông khối lớn công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đổ bê tông liên tục kết hợp phân chia lớp đổ với cấp phối và tỏa nhiệt khác nhau. (KQNC.2233)

  Tác giả: Hồ Ngọc Khoa - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Hội Kết cấu và công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ thi công kết cấu bê tông khối lớn công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đổ bê tông liên tục kết hợp phân chia lớp đổ với cấp phối và tỏa nhiệt khác nhau. (KQNC.2233)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 24-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Hồ Ngọc Khoa - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ thi công kết cấu bê tông khối lớn công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đổ bê tông liên tục kết hợp phân chia lớp đổ với cấp phối và tỏa nhiệt khác nhau.

  Số trang: 178

 • Nghiên cứu và phát triển ứng dụng bê tông cường độ cao sử dụng hàm lượng tro bay lớn trong các kết cấu công trình ven biển và hải đảo. (KQNC.2232)

  Tác giả: Tống Tôn Kiên - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu và ứng dụng VLXD nhiệt đới
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu và phát triển ứng dụng bê tông cường độ cao sử dụng hàm lượng tro bay lớn trong các kết cấu công trình ven biển và hải đảo. (KQNC.2232)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD25-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Tống Tôn Kiên - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  - Chế tạo và ứng dụng thành công bê tông chất lượng cao sử dụng hàm lượng tro bay nhiệt điện lớn trong các kết cấu công trình ven biển và hải đảo
  - Hàm lượng tro bat thay thế xi măng >= 50% theo khối lượng
  - Cường độ nén >=60MPa trên mẫu lập phương ở tuổi 90 ngày
  - mức độ thấm ion clo ở mức thấp và rất thấp theo TCVN 9337:2012
  Xây dựng được hướng dẫn lựa chọn thành phần bê tông chất lượng cao hàm lượng tro bay lớn và chỉ dẫn kỹ thuật chế tạo cấu kiện BT&BTCT đúc sẵn sử dụng loại bê tông này cho công trình biển tại Quảng Ninh - Việt Nam.

  Số trang: 144

 • Nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá tình trạng kỹ thuật của kết cấu bê tông cốt thép bị ăn mòn. (KQNC.2231)

  Tác giả: Vũ Hoàng Hiệp - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc HN
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá tình trạng kỹ thuật của kết cấu bê tông cốt thép bị ăn mòn. (KQNC.2231)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD29-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Vũ Hoàng Hiệp - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Nghiên cứu tổng quan về ăn mòn kết cấu bê tông cốt thép
  - Nghiên cứu cơ sở khoa học đánh giá tình trạng kỹ thuật của kết cấu BTCT bị ăn mòn
  - Nghiên cứu đề xuất phương pháp xác định mức độ ăn mòn của cốt thép trong kết cấu BTCT
  - Nghiên cứu ứng xử của cấu kiện BTCT chịu nén bị ăn mòn
  - Xây dựng quy trình đánh giá tình trạng kỹ thuật của kết cấu BTCT bị ăn mòn

  Số trang: 148

 • “Nghiên cứu, xây dựng quy trình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng” theo Hợp đồng số 77/HĐ-KHCN ngày 02/7/2018. (KQNC.2238)

  Tác giả: Vũ Thị Hường - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Văn phòng Bộ - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: “Nghiên cứu, xây dựng quy trình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng” theo Hợp đồng số 77/HĐ-KHCN ngày 02/7/2018. (KQNC.2238)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 65-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Vũ Thị Hường - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Làm rõ các quan niệm, đặc điểm về phản ánh, kiến nghị, phương thức tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị, vai trò, ý nghĩa của công tác tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị, các yếu tố đảm bảo cho việc tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị.
  - Khái quát, đánh giá được các quy định của pháp luật hiện hành về tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị và việc tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị trên thực tế của Bộ Xây dựng. Chỉ rõ những hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân hạn chế trong cả quy định và việc thực hiện quy định.
  - Đưa ra được các giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản ánh trên thực tế tại Bộ Xây dựng.

  Số trang: 89

 • “Nghiên cứu, phân tích các chỉ số ICT, MEI, PAR Index, SIPAS, GCI, APCI, Doing Business và Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và đề xuất giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói riêng

  Tác giả: Tạ Quang Vinh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Văn phòng Bộ - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: “Nghiên cứu, phân tích các chỉ số ICT, MEI, PAR Index, SIPAS, GCI, APCI, Doing Business và Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và đề xuất giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói riêng

  Tiêu đề phụ: thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng” theo hợp đồng số 145/HĐ-KHCN ngày 10/10/2018. Mã số RD109-18. (KQNC.2237)

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Tạ Quang Vinh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài: 
  - Làm rõ sự cần thiết xây dựng các chỉ số ICT, MEI, PAR Index, SIPAS, GCI, APCI, Doing Business và Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 
  - Phan tích chỉ tiêu, cách thức đánh giá, chỉ số thành phần của các chỉ số ICT, MEI, PAR Index, SIPAS, GCI, APCI, Doing Business và Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 
  - Tổng hợp, so sánh kết quả đánh giá của các chỉ số ICT, MEI, PAR Index, SIPAS, GCI, APCI, Doing Business và Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật  giữa lĩnh vực xây dựng với các lĩnh vực khác.

  Số trang: 155

 • Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn sử dụng hệ ván khuôn leo trong thi công các công trình cao tầng tại Việt Nam. (KQNC.2239)

  Tác giả: Hồ Ngọc Khoa - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Hội Kết cấu và công nghệ xây dựng VN
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn sử dụng hệ ván khuôn leo trong thi công các công trình cao tầng tại Việt Nam. (KQNC.2239)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 33-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Hồ Ngọc Khoa - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: - Mục đích nghiên cứu đề tài:
  Đề xuất hướng dẫn kỹ thuật áp dụng hệ ván khuôn leo dẫn động thủy lực trong thi công công trình cao tầng tại Việt Nam từ thiết kế, lắp dựng, vận hành, tháo dỡ, các nội dung đảm bảo chất lượng, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và kiểm định thông qua nghiên cứu, phân tích, tổng hợp từ các tài liệu có liên quan.
  - Nhiệm vụ nghiên cứu: 
  + Nghiên cứu tổng quan tình hình sử dụng ván khuôn leo tự động trong thi công công trình cao tầng.
  + Nghiên cứu tính năng, quy định kỹ thuật cơ bản; yêu cầu về cấu tạo và thiết kế hệ ván khuôn leo tự động.
  + Nghiên cứu yêu cầu tổ chức và chuẩn bị thi công hệ ván khuôn leo tự động.
  + Nghiên cứu yêu cầu kỹ thuật về lắp dựng và vận hành (thi công) hệ ván khuôn leo tự động.
  + Nghiên cứu yêu cầu kỹ thuật công  tác kiểm tra và nghiệm thu trong thi công sử dụng hệ ván khuôn leo tự động.
  + Nghiên cứu yêu cầu kỹ thuật tháo dỡ hệ ván khuôn leo, bảo quản và duy tu bảo dưỡng hệ ván khuôn leo tự động.
  + Nghiên cứu yêu cầu an toàn và bảo vệ môi trường trong sử dụng hệ ván khuôn leo tự động.
  + Nghiên cứu yêu cầu về kiểm định hệ ván khuôn leo tự động trong xây dựng công trình cao tầng ở Việt Nam.

  Số trang: 73

 • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ SBR cải tiến sử dụng bùn hạt hiếu khí để xử lý nước thải đô thị ở Việt Nam. (KQNC.2235)

  Tác giả: Trần Thị Việt Nga - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Đại học Xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ SBR cải tiến sử dụng bùn hạt hiếu khí để xử lý nước thải đô thị ở Việt Nam. (KQNC.2235)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD53-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Thị Việt Nga - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
  Nghiên cứu ứng dụng bùn hạt trong công nghệ SBR để nâng cao hiệu quả xử lý nước thải đô thị ở Việt Nam.
  - Đánh giá khả năng nhân rộng trong việc cải tiến các hệ thống SBR hiện hữu và xây mới trong lĩnh vực xử lý nước thải đô thị tại Việt Nam.

  Số trang: 113

 • Nghiên cứu làm chủ thiết kế hệ thống sản xuất tấm PANEL PU liên tục. (KQNC.2234)

  Tác giả: Phùng Xuân Sơn - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Đại học công nghiệp Hà Nội
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu làm chủ thiết kế hệ thống sản xuất tấm PANEL PU liên tục. (KQNC.2234)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 30-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phùng Xuân Sơn - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án:
  - Tổng quan về công nghệ và thiết bị sản xuất tấm panel PU, tiêu chuẩn chất lượng, chế độ công nghệ và nghiên cứu thực nghiệm xác định chế độ công nghệ chế tạo tấm panel PU;
  - Xây dựng quy trình công nghệ chế tạo các chi tiết chính của các mô đun của Hệ thống sản xất tấm panle PU liên tục
  - Xây dựng quy trình lắp đặt, vận hành và bảo trì Hệ thống sản xuất tấm panel PU liên tục...

  Số trang: 288

 • Nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm phát thải khí nhà kính (thu hồi năng lượng, nhiệt, hơi...) đối với các cơ sở xử lý chất thải rắn bằng phương pháp đốt, thúc đẩy tăng trưởng xanh trong lĩnh vực chất thải rắn. (KQNC.2236)

  Tác giả: Lê Thu Thủy - Chủ nhiệm dự án
  Nhà xuất bản: Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm phát thải khí nhà kính (thu hồi năng lượng, nhiệt, hơi...) đối với các cơ sở xử lý chất thải rắn bằng phương pháp đốt, thúc đẩy tăng trưởng xanh trong lĩnh vực chất thải rắn. (KQNC.2236)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Thu Thủy - Chủ nhiệm dự án

  Chuyên nghành:

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  Hướng dẫn tính toán, lượng hóa giảm phát thải khí nhà kính tại các cơ sở XLCTR bằng phương pháp đốt, đánh giá nhu cầu, tiềm năng phát triển, thu hồi năng lượng (nhiệt, hơi, điện năng,…) tại các cơ sở XLCTR tập trung.
  Việc đề xuất các giải pháp kỹ thuật thu hồi năng lượng và các quy định, hướng dẫn ứng dụng phù hợp tại các cơ sở XLCTR bằng phương pháp đốt góp phần giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy tăng trưởng xanh là nhu cầu và xu thế tất yếu hiện nay trong bối cảnh năng lượng ngày càng khan hiếm. Trong nội dung nghiên cứu này sẽ tổng hợp đánh giá cơ sở có tiềm năng quy mô 30 tấn/ngày và tập trung nghiên cứu đánh giá các cơ sở điển hình tại 3 miền Bắc, Trung, Nam, quy mô từ 100-300 tấn/ngày đêm.

  Số trang: 116

 • Điều tra, khảo sát, xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng (Hợp đồng số: 32/2019/HĐ-SNKT) (KQNC.2187)

  Tác giả: Nguyễn Việt Trung
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát, xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng (Hợp đồng số: 32/2019/HĐ-SNKT) (KQNC.2187)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Việt Trung

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Đánh giá thực trạng hội đồng quản lý và tình hình thực hiện công tác quản lý tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng; trên cơ sở các quy định của Đảng, Nhà nước và kết quả điều tra, khảo sát thực tế, nghiên cứu, xây dựng quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng, để các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ hoạt động có hiệu quả, ổn định và phát triển bền vững hơn trong thời gian tới.

  Số trang: 149

 • Điều tra, khảo sát các tiến bộ trong các chương trình giảng dạy phục vụ đào tạo trình độ cao đẳng nghề Xây dựng ở các nước phát triển (KQNC.2186)

  Tác giả: Trần Tuấn Long - chủ nhiệm dự án
  Nhà xuất bản: Trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát các tiến bộ trong các chương trình giảng dạy phục vụ đào tạo trình độ cao đẳng nghề Xây dựng ở các nước phát triển (KQNC.2186)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Tuấn Long - chủ nhiệm dự án

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Điều tra, khảo sát thực trạng các tiến bộj trong các chương trình giảng dạy phục vụ đào tạo, trình độ Cao đẳng nghề Xây dựng ở một số cơ sở đào tạo nghề ở Việt Nam và ở các nước phát triển, làm căn cứ để thiết kế khung chương trình đào tạo, xây dựng danh mục các trang thiết bị giảng dạy dáp ứng yêu cầu thực tế đào tạo.

  Số trang: 168