Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu xác định khả năng khí hóa rác thải sinh hoạt tại Việt Nam, xây dựng tài liệu hướng dẫn, tính toán khí hóa rác thải sinh hoạt làm nhiên liệu thay thế. Mã số: RD 70-15 (KQNC.2549)

  Tác giả: KS. Lê Cao Chiến - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xác định khả năng khí hóa rác thải sinh hoạt tại Việt Nam, xây dựng tài liệu hướng dẫn, tính toán khí hóa rác thải sinh hoạt làm nhiên liệu thay thế. Mã số: RD 70-15 (KQNC.2549)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 70-15

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: KS. Lê Cao Chiến - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu tiềm năng ứng dụng năng lượng tái tạo từ quá trình xử lý khí hóa rác thải sinh hoạt tại Việt Nam làm nhiên liệu thay thế. Từ đó xây dựng hướng dẫn tính toán khí hóa rác thải làm nhiên liệu thay thế.

  Số trang: 126

 • Chương trình quốc gia chống thất thoát thất thu nước sạch đến năm 2025 (Năm 2020) (KQNC.2548)

  Tác giả: Hà Đức Thuận (Chủ nhiệm nhiệm vụ)
  Nhà xuất bản: Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Chương trình quốc gia chống thất thoát thất thu nước sạch đến năm 2025 (Năm 2020) (KQNC.2548)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Hà Đức Thuận (Chủ nhiệm nhiệm vụ)

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án:
  - Khai thác sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước, không lãng phí, đảm bảo lợi ích của các ngành: nông nghiệp, thủy sản... Qua đó, hình thành cơ chế kinh doanh ổn định, bền vững.
  - Tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất, quản lý, vận hành, kinh doanh nước.
  - Đảm bảo công bằng, chính xác, khách quan giữa bên mua và bên bán.
  - Là căn cứ để tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm cho các đối tượng sử dụng nước.
  - Giảm thiểu các nguyên nhân dây ảnh hưởng xấu đến chất lượng nước.
  - Nâng cao nhận thức về việc sử dụng nước trong mọi đối tượng sử dụng, qua đó xây dựng ý thức trách nhiệm trong việc dùng nước tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ hệ thống cấp nước vì lợi ích chung của toàn xã hội.

  Số trang: 126

 • Chương trình quốc gia chống thất thoát thất thu nước sạch đến năm 2025 (Năm 2018) (KQNC.2547)

  Tác giả: Nguyễn Đức Minh (Chủ nhiệm nhiệm vụ)
  Nhà xuất bản: Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Chương trình quốc gia chống thất thoát thất thu nước sạch đến năm 2025 (Năm 2018) (KQNC.2547)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Đức Minh (Chủ nhiệm nhiệm vụ)

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài: Xây dựng khung tiêu chí đánh giá hiệu quả chống thất thoát nước sạch để tăng cường công tác quản lý nhà nước về chống thất thoát, thất thu nước sạch và khuyến khích đầu tư, nâng cấp chất lượng dịch vụ cấp nước; đảm bảo cấp nước an toàn và tiết kiệm tài nguyên nước.

  Số trang: 106

 • Khảo sát, đánh giá chương trình đào tạo chuyên ngành kiến trúc tại các cơ sở đào tạo kiến trúc để xây dựng chương trình đào tạo gắn với thực hành (KQNC.2546)

  Tác giả: Nguyễn Vũ Phương (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Khảo sát, đánh giá chương trình đào tạo chuyên ngành kiến trúc tại các cơ sở đào tạo kiến trúc để xây dựng chương trình đào tạo gắn với thực hành (KQNC.2546)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Vũ Phương (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Khảo sát, đánh giá chương trình và nội dung đào tạo kiến trúc sư trên thế giới, tại một số trường ở Việt nam và thực trạng đào tạo kiến trúc tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
  - Hệ thống hóa các cơ sở khoa học để xây dựng chuẩn đầu ra và đề xuất đổi mới chương trình đào tạo kiến trúc, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của hoạt động kiến trúc xây dựng ở Việt Nam, phù hợp với tiêu chuẩn đào tạo kiến trúc của các nước tiên tiến trên thế giới.

  Số trang: 119

 • Điều tra, khảo sát nguồn phế thải vật liệu chịu lửa của các ngành công nghiệp chủ yếu trên phạm vi toàn quốc; đề xuất cơ chế chính sách để xử lý, tái sử dụng các nguồn phế thải chịu lửa để sản xuất vật liệu chịu lửa và vât liệu xây dựng (KQNC.2545)

  Tác giả: Nguyễn Thị Kim (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát nguồn phế thải vật liệu chịu lửa của các ngành công nghiệp chủ yếu trên phạm vi toàn quốc; đề xuất cơ chế chính sách để xử lý, tái sử dụng các nguồn phế thải chịu lửa để sản xuất vật liệu chịu lửa và vât liệu xây dựng (KQNC.2545)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thị Kim (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Việc Điều tra, khảo sát nguồn phế thải vật liệu chịu lửa nhằm cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị nghiên cứu, các công ty tư vấn, các chủ đầu tư, các doanh nghiệp sử dụng biết được thực trạng nguồn phát sinh, chủng loại, sản lượng và các giải pháp xử lý, tái chế nguồn phế thải chịu lửa làm vật liệu chịu lửa và VLXD, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm nguồn tài nguyên và đem lại hiệu quả kinh tế. Qua đó làm căn cứ để Chính phủ và Bộ Xây dựng ban hành các giải pháp thúc đẩy việc sản xuất, sử dụng phế thải chịu lửa thay thế các nguyên liệu tự nhiên khác để sản xuất vật liệu chịu lửa và VLXD.
   

  Số trang: 121

 • Điều tra, khảo sát và đo, kiểm tra, đánh giá các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong lĩnh vực xây dựng năm 2021 (KQNC.2544)

  Tác giả: Phạm Minh Hà (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát và đo, kiểm tra, đánh giá các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong lĩnh vực xây dựng năm 2021 (KQNC.2544)

  Tiêu đề phụ: Hợp đồng số 05/2021/HĐ-SNKT ngày 27/7/2021

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phạm Minh Hà (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Rà soát, xây dựng bổ sung Danh sách các công việc đặc thù trong lĩnh vực xây dựng có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, để xây dựng Danh sách các công việc cần phải được đo, kiểm tra, dánh giá, phân loại để đề xuất đưa vào Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguye hiểm trong lĩnh vực xây dựng (Danh sách các công việc)
  - Xây dựng Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong lĩnh vực xây dựng (Danh mục nghề, công việc NNĐHNH) bằng 2 phương pháp thực hiện sau:
  + Đo, kiểm tra, đánh giá, phân tích điều kiện lao động các công việc có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong lĩnh vực xây dựng để làm cơ sở đề xuất vào Danh mục nghề, công việc NNĐHNH.
  + Nghiên cứu, phân tích, đánh giá và rà soát, lập hồ sơ đánh giá điều kiện lao động các công việc có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong lĩnh vực xây dựng để làm cơ sở đề xuất vào Danh mục nghề, công việc NNĐHNH.
  - Đề xuất Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục NNĐHNH trong lĩnh vực xây dựng theo quy định của pháp luật.
  - Hoàn thiện Danh mục nghề, công việc NNĐHNH trong lĩnh vực xây dựng.

  Số trang: 141

 • Điều tra, khảo sát thực trạng đào tạo sử dụng lao động nghề vận hành nhà máy thủy điện tại các tỉnh miền núi phía Bắc (KQNC.2543)

  Tác giả: Đào Hữu Đắc (Chủ nhiệm nhiệm vụ)
  Nhà xuất bản: Trường Cao đẳng nghề Sông Đà - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng đào tạo sử dụng lao động nghề vận hành nhà máy thủy điện tại các tỉnh miền núi phía Bắc (KQNC.2543)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đào Hữu Đắc (Chủ nhiệm nhiệm vụ)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nhiệm vụ:
  - Xác định thực trạng công tác đào tạo, sử dụng lao động nghề Vận hành nhà máy thủy điện tại các tỉnh miền núi phía Bắc.
  - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nâng cao hiệu quả sử dụng lao động nghề Vận hành nhà máy thủy điện.

  Số trang: 141

 • Điều tra, khảo sát, đánh giá quá trình đô thị hóa ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đô thị của giai đoạn 2021-2030, kế hoạch 5 năm 2021-2025 (KQNC.2542)

  Tác giả: Hoàng Vĩnh Hưng (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát, đánh giá quá trình đô thị hóa ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đô thị của giai đoạn 2021-2030, kế hoạch 5 năm 2021-2025 (KQNC.2542)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Hoàng Vĩnh Hưng (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án:
  - Đánh giá quá trình đô thị hóa ở Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020 về kết quả, thành tựu đạt được, hạn chế, bất cập và nguyên nhân; rút ra các bài học kinh nghiệm;
  - Làm rõ xu hướng vai trò động lực của khu vực đô thị đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước;
  - Đề xuất các quan điểm mới, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lớn về phát triển đô thị cho giai đoạn 2021-2030, phục vụ cho công tác quản lý nhà nước và tham khảo để xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030, xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

  Số trang: 120

 • Điều tra, khảo sát nhu cầu nhà ở công vụ của các Bộ, ngành và địa phương để có cơ sở đề xuất mở rộng đối tượng thuê nhà ở công vụ (KQNC.2541)

  Tác giả: Hà Quang Hưng (Chủ nhiệm nhiệm vụ)
  Nhà xuất bản: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát nhu cầu nhà ở công vụ của các Bộ, ngành và địa phương để có cơ sở đề xuất mở rộng đối tượng thuê nhà ở công vụ (KQNC.2541)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Hà Quang Hưng (Chủ nhiệm nhiệm vụ)

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nhiệm vụ: Việc nghiên cứu Dự án nhằm mục tiêu mở rộng đối tượng thuê nhà ở công vụ của Bộ, ngành cơ quan Trung ương và địa phương trong Luật Nhà ở. GIúp giải quyết được tình trạng quỹ nhà ở công vụ tại một số bộ ngành, địa phương bị dư dôi. Giúp  cho việc phát triển, quản lý sử dụng nhà ở công vụ của Bộ, ngành cơ quan Trung ương và địa phương được hiệu quả, Góp phần giúp các lãnh đạo, cán bộ, công chức và các đối tượng đủ điều kiện ở nhà công vụ ổn định cuộc sống và yên tâm công tác.

  Số trang: 57

 • Điều tra, khảo sát thực trạng mô hình đào tạo song bằng và 9+ dành cho học sinh trung học cơ sở; đề xuất những giải pháp tiếp cận đào tạo nghề quốc tế tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Xây dựng (KQNC.2540)

  Tác giả: Nguyễn Đình Nhâm (Chủ nhiệm nhiệm vụ)
  Nhà xuất bản: Trường Trung cấp nghề cơ khí xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng mô hình đào tạo song bằng và 9+ dành cho học sinh trung học cơ sở; đề xuất những giải pháp tiếp cận đào tạo nghề quốc tế tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Xây dựng (KQNC.2540)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Đình Nhâm (Chủ nhiệm nhiệm vụ)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nhiệm vụ: Trên cơ sở đánh giá thực trạng, đề xuất một số giải pháp để triển khai hiệu quả mô hình và một số giải pháp nhằ nâng cao CLĐT theo mô hình đào tạo song bằng và 9+ dành cho học sinh cấp THCS tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Xây dựng nói riêng và một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cả nước nói chung. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp cận mô hình đào tạo nghề quốc tế cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Xây dựng.

  Số trang: 128

 • Xây dựng tài liệu hướng dẫn đánh giá tác động của rủi ro trên nền dữ liệu Atlats đô thị và khí hậu, thí điểm áp dụng cho Thành phố Cần Thơ (KQNC.2539)

  Tác giả: Nguyễn Hùng Minh (Chủ nhiệm nhiệm vụ)
  Nhà xuất bản: Trung tâm Ứng khó biến đổi khí hậu - Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và môi trường
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Xây dựng tài liệu hướng dẫn đánh giá tác động của rủi ro trên nền dữ liệu Atlats đô thị và khí hậu, thí điểm áp dụng cho Thành phố Cần Thơ (KQNC.2539)

  Tiêu đề phụ: Hợp đồng số: 7.6/2021/HĐ-NVSN

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Hùng Minh (Chủ nhiệm nhiệm vụ)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu chung: Xây dựng tài liệu hướng dẫn đánh giá rủi ro của BĐKH trên nền Atlats đô thị và khí hậu phục vụ công tác quản lý, quy hoạch và phát triển đô thị bền vững, tăng cường khả năng thích ứng với BĐKH của các đô thị tại Việt Nam.
  Mục tiêu cụ thể:
  - Xây dựng quy trình đánh giá rủi ro do biến đổi khí hậu đến các lĩnh vực phát triển đô thị trên cơ sở Khung hướng dẫn lập Atlats đô thị và khí hậu cho các đô thị Việt Nam.
  - Xây dựng bộ chỉ số đánh giá rủi ro do biến đổi khí hậu đến các lĩnh vực phát triển đô thị theo Khung hướng dẫn lập Atlats đô thị và khí hậu cho các đô thị Việt Nam.
  - Thí điểm xây dựng Bản đồ đánh giá rủi ro do BĐKH đến 2 lĩnh vực quan trọng trong phát triển đô thị là sử dụng đất và giao thông tại Thành phố Cần Thơ.
  - Dự thảo hướng dẫn đánh giá rủi ro do BĐKH đến các lĩnh vực phát triển đô thị trên cơ sở Khung hướng dẫn lập Atlats đô thị và khí hậu, dự kiến do Bộ Xây dựng ban hành làm co sở để địa phương thực hiện.

  Số trang: 295

 • Nghiên cứu mô hình đô thị trung hòa các-bon; Đánh giá thí điểm cho 02 đô thị ở Việt Nam. Mã số: 7.5/2021/HĐ-NVSN (KQNC.2538)

  Tác giả: Ngô Minh Hùng (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang TP.HCM
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: TP.HCM
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu mô hình đô thị trung hòa các-bon; Đánh giá thí điểm cho 02 đô thị ở Việt Nam. Mã số: 7.5/2021/HĐ-NVSN (KQNC.2538)

  Tiêu đề phụ: Mã số: 7.5/2021/HĐ-NVSN

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Ngô Minh Hùng (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Mục tiêu tổng quát: Nhằm cụ thế hóa nhiệm vụ số 10 và 13, chương trình 4, phụ lục II, quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 25/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030.
  - Mục tiêu cụ thể:
  + Phân tích, đánh giá các tiêu chí phát triển đô thị trung hòa các-bon ở một số nước trên thế giới, những bài học kinh nghiệm có tính khả thi cho Việt Nam.
  + Phân tích tiềm năng phát triển đô thị trung hòa các-bon ở Việt Nam và đề xuất mô hình đô thị trung hòa các-bon cho TP.HCM và Đà Nẵng.
  + Đề xuất dự thảo tiêu chí xây dựng và phát triển đô thị trung hòa các-bon ở Việt Nam và xây dựng hướng dẫn kỹ thuật cho phát triển đô thị trung hòa các-bon.

  Số trang: 217

 • Điều tra, khảo sát thực trạng và nhu cầu sử dụng lao động nghề hàn để xây dựng khung chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp ngành Xây dựng giai đoạn 2020 - 2025 (KQNC.2537)

  Tác giả: Nguyễn Khánh Cường (Chủ nhiệm nhiệm vụ)
  Nhà xuất bản: Trường cao đẳng công nghệ quốc tế Lilama 2 - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng và nhu cầu sử dụng lao động nghề hàn để xây dựng khung chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp ngành Xây dựng giai đoạn 2020 - 2025 (KQNC.2537)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Khánh Cường (Chủ nhiệm nhiệm vụ)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng lao động và nhu cầu đào tạo lao động nghề Hàn, làm căn cứ để thiết kế điều chỉnh khung chương trình đào tạo và xây dựng chương trình đào tạo nghề Hàn đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp trong giai đoạn 2020 - 2025.

  Số trang: 79

 • "Điều tra, khảo sát, xây dựng danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong ngành Xây dựng" năm 2020 (KQNC.2536)

  Tác giả: Phạm Minh Hà - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Cục Giám đinh nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: "Điều tra, khảo sát, xây dựng danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong ngành Xây dựng" năm 2020 (KQNC.2536)

  Tiêu đề phụ: Hợp đồng số 13/2020/HĐ-SNKT ngày 18/6/2020

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phạm Minh Hà - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án:
  - Xây dựng Danh sách các nghề, công việc đặc thù trong lĩnh vực xây dựng có tính chất NNĐHNH để đề xuất đưa vào Danh mục nghề, công việc NNĐHNH và đặc biệt NNĐHNH trong Ngành Xây dựng.
  - Xây dựng một số Danh mục nghề, công việc NNĐHNH và nghề, công việc đặc biệt NNĐHNH trong ngành Xây dựng.
  - Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

  Số trang: 111

 • Nghiên cứu tích hợp các nội dung thích ứng với biến đổi khí hậu vào chương trình giảng dạy Đại học và trên Đại học chuyên ngành quản lý đô thị (KQNC.2535)

  Tác giả: Nguyễn Thị Lan Phương - Chủ nhiệm dự án
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu tích hợp các nội dung thích ứng với biến đổi khí hậu vào chương trình giảng dạy Đại học và trên Đại học chuyên ngành quản lý đô thị (KQNC.2535)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thị Lan Phương - Chủ nhiệm dự án

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Nghiên cứu đề xuất tích hợp nội dung thích ứng với BĐKH vào hệ thống chương trình đào tạo ngành Quản lý đô thị ở bậc Đại học và trên Đại học.
  - Nội dung đề xuất, tích hợp được nghiên cứu phù hợp với cấu trúc chương trình đào tạo, phù hợp với trình độ đào tạo và hệ thống hóa được các nội dung ứng phó với BĐKH trong điều kiện Việt Nam.

  Số trang: 248