Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu hoàn thiện tiêu chuẩn tải trọng và tác động. Phần 1: Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu và hoàn thiện tiêu chuẩn TCVN 2737:20xx “Tải trọng và tác động”. Mã số: TĐ 02-17 (KQNC.2502)

  Tác giả: TS. Vũ Thành Trung - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu hoàn thiện tiêu chuẩn tải trọng và tác động. Phần 1: Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu và hoàn thiện tiêu chuẩn TCVN 2737:20xx “Tải trọng và tác động”. Mã số: TĐ 02-17 (KQNC.2502)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TĐ 02-17

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Vũ Thành Trung - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 80

 • Nghiên cứu cơ sở dữ liệu hoàn thiện Tiêu chuẩn thiết kế công trình chịu động đất TCVN 9386:2012. Mã số: TĐ 02-17 (KQNC.2503)

  Tác giả: TS. Vũ Thành Trung - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở dữ liệu hoàn thiện Tiêu chuẩn thiết kế công trình chịu động đất TCVN 9386:2012. Mã số: TĐ 02-17 (KQNC.2503)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TĐ 02-17

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Vũ Thành Trung - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 84

 • Nghiên cứu phân loại nhà ở an toàn chịu gió, bão. Mã số: RD 115-18 (KQNC.2510)

  Tác giả: TS. Vũ Thành Trung - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu phân loại nhà ở an toàn chịu gió, bão. Mã số: RD 115-18 (KQNC.2510)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 115-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Vũ Thành Trung - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài: Thực hiện các nội dung cho phân loại nhà ở an toàn (nhà ở riêng lẻ) chịu gió, bão ở Việt Nam nhằm có kế hoạch ứng phó với bão: trú ẩn, gia cố gia cường nhà hoặc di dân

  Số trang: 119

 • Thông tin tuyên truyền hướng dẫn phòng chống gió, bão cho nhà và công trình. Mã số: RD 114-18 (KQNC.2511)

  Tác giả: TS. Vũ Thành Trung - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thông tin tuyên truyền hướng dẫn phòng chống gió, bão cho nhà và công trình. Mã số: RD 114-18 (KQNC.2511)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 114-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Vũ Thành Trung - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài: Thực hiện các nội dung sử dụng cho thông tin tuyên truyền hướng dẫn phòng chống gió, bão cho nhà và công trình ở Việt Nam, bao gồm các biện pháp phòng chống, gia cường cho nhà và công trình khi chịu gió, bão.

  Số trang: 104

 • Nghiên cứu tổng quan và đề xuất nhiệm vụ xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng ven biển và trên đảo giai đoạn 2016-2025. Mã số: RD 84-16BĐ (KQNC.2512)

  Tác giả: TS. Đinh Quốc Dân - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu tổng quan và đề xuất nhiệm vụ xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng ven biển và trên đảo giai đoạn 2016-2025. Mã số: RD 84-16BĐ (KQNC.2512)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 84-16BĐ

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Đinh Quốc Dân - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài:
  Nghiên cứu tổng quan về công trình xây dựng và hạ tầng kỹ thuật ở ven biển và trên đảo; Đề xuất các nhiệm vụ KH&CN nghiên cứu về xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật ở ven biển và trên đảo giai đoạn 2016 – 2025.

  Số trang: 923

 • Tập huấn phổ biến và hướng dẫn phòng chống thiên tai, lụt bão.Mã số: K 12-19 (KQNC.2509)

  Tác giả: TS. Vũ Thành Trung - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tập huấn phổ biến và hướng dẫn phòng chống thiên tai, lụt bão.Mã số: K 12-19 (KQNC.2509)

  Tiêu đề phụ: Mã số: K 12-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Vũ Thành Trung - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa của khu vực Đông Nam Á, là một trong những khu vực có nguy cơ phải đối mặt với nhiều loại hình thiên tai khốc liệt của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó nhiều nhất là các loại thiên tai liên quan đến thời tiết. Trong các loại thiên tai, bão và lũ là thường xuyên và nguy hiểm nhất. Trong vòng 50 năm trở lại đây, mỗi năm có khoảng 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến Việt Nam. Bão đổ bộ vào cả Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, duyên hải miền Trung, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Bão cùng với triều cường nước biển dâng cao, kèm theo mưa lớn kéo dài, gây lũ lụt. Có tới 80 - 90% dân số Việt Nam chịu ảnh hưởng thiệt hại do bão gây ra và khơn 70% hứng chịu các rủi ro từ thiên tai khác.
  Để công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng, chống thiên tai (PCTT) có hiệu quả, tài liệu tập huấn cần đưa ra được các kiến thức cơ bản về thiên tai và các kiến thức chuyên sâu về tác động gió bão lên công trình xây dựng và các biện pháp phòng chống, gia cường cho nhà và công trình chịu gió bão nhằm giảm thiểu rủi ro với cách thức dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp cho mọi đối tượng tham gia tập huấn.
  Tài liệu tập huấn bao gồm 2 phần:
  - Phần 1: Kiến thức chung về quản lý phòng, chống thiên tai ở Việt Nam
  - Phần 2: Tác động của gió bão lên công trình xây dựng và một số giải pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của gió bão đối với công trình
   

  Số trang: 546

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn “Kết cấu thép – thi công và nghiệm thu” theo định hướng mới. Mã số: TC 38-20 (KQNC.2508)

  Tác giả: TS. Nguyễn Hồng Hải - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn “Kết cấu thép – thi công và nghiệm thu” theo định hướng mới. Mã số: TC 38-20 (KQNC.2508)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 38-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Nguyễn Hồng Hải - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn TCVN xxx-1:20xx và TCVN xxx-2:20xx được biên soạn trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn BS EN 1090-1:2009+A1:2011 Execution of steel structures and aluminium structures - Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components và BS EN 1090-2:2018 Execution of steel structures and aluminium structures - Part 2: Technical requirements for steel structures với những bổ sung và điều chỉnh phù hợp với điều kiện Việt Nam

  Số trang: 52

 • Nghiên cứu giải pháp kết cấu lắp ghép sử dụng bê tông tính năng cao cho công trình xây dựng trên đảo. Mã số: RD 87-16 BĐ (KQNC.2507)

  Tác giả: TS. Lê Minh Long - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu giải pháp kết cấu lắp ghép sử dụng bê tông tính năng cao cho công trình xây dựng trên đảo. Mã số: RD 87-16 BĐ (KQNC.2507)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 87-16 BĐ

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Lê Minh Long - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài:
  - Nghiên cứu đề xuất giải pháp vật liệu phù hợp với các điều kiện đặc thù của công trình xây dựng trên đảo, trong đó có bê tông tính năng cao;
  - Nghiên cứu đề xuất giải pháp kết cấu sử dụng công nghệ lắp ghép cho các kết cấu chịu lực chính của công trình xây dựng trên đảo.

  Số trang: 486

 • Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ chế tạo bê tông UHPC bột khô trộn sẵn sử dụng nguyên liệu cát trắng ven biển để xây dựng công trình biển đảo. Mã số: RD 31-21 (KQNC.2495)

  Tác giả: TS. Trần Bá Việt - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Hội Bê tông Việt Nam
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ chế tạo bê tông UHPC bột khô trộn sẵn sử dụng nguyên liệu cát trắng ven biển để xây dựng công trình biển đảo. Mã số: RD 31-21 (KQNC.2495)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 31-21

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Trần Bá Việt - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Đánh giá chất lượng cát trắng thạch anh ven biển
  - Nghiên cứu chế tạo bột khô UHPC trộn sẵn sử dụng nguyên liệu cát trắng thạch anh ven biển để xây dựng cho các công trình đặc biệt là công trình biển đảo
  - Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất bê tông UHPC bột khô trộn sẵn
  - Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn sử dụng UHPC bột khô trộn sẵn trong công trình xây dựng.

  Số trang: 133

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất giải pháp quy hoạch, quản lý phát triển đô thị vệ tinh (KQNC.2492)

  Tác giả: TS.KTS. Nguyễn Trung Dũng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất giải pháp quy hoạch, quản lý phát triển đô thị vệ tinh (KQNC.2492)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS.KTS. Nguyễn Trung Dũng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  - Rà soát đánh giá việc quy hoạch và triển khai thực hiện quy hoạch các đô thị vệ tinh tại nước ta
  - Đề xuất mô hình và các giải pháp quy hoạch đô thị vệ tinh phù hợp với điều kiện phát triển đô thị tại Việt Nam
  - Đề xuất các giải pháp quản lý phát triển đô thị vệ tinh

  Số trang: 123

 • Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn lập quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị theo hướng phát triển bền vững. Mã số: RD 94-18 (KQNC.2493)

  Tác giả: TS. Vũ Tuấn Vinh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn lập quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị theo hướng phát triển bền vững. Mã số: RD 94-18 (KQNC.2493)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 94-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Vũ Tuấn Vinh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Tổng quan thực trạng quy hoạch, xây dựng hệ thống cao độ nền và thoát nước mặt cũng như công tác quản lý tại các đô thị nghiên cứu
  - Xây dựng cơ sở khoa học để các cơ quan quản lý bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật: Luật, nghị định, thông tư, quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị có tính đến các định hướng phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu - nước biển dâng.
  - Xây dựng các nguyên tắc cho công tác quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị gắn với việc sử dụng hiệu quả quỹ đất thấp trũng trong đô thị phục vụ công tác thoát nước theo hướng sử dụng đa chức năng, giải quyết vấn đề ngập úng trong đô thị có tính đến các định hướng phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu - nước biển dâng.
  - Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật về quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị nhằm tạo ra công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị nói riêng, cũng như công tác quản lý phát triển đô thị nói chung.

  Số trang: 222

 • Nghiên cứu đề xuất giải pháp quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (KQNC.2494)

  Tác giả: ThS.KTS. Lê Hoàng Phương - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đề xuất giải pháp quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (KQNC.2494)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS.KTS. Lê Hoàng Phương - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Nghiên cứu, đánh giá thực trạng lập quy hoạch và quản lý hoạt động xây dựng các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hiện nay ở Việt Nam
  - Đề xuất mô hình quy hoạch cho khu nông nghiệp công nghệ cao
  - Đề xuất hướng dẫn lập quy hoạch và quản lý hoạt động xây dựng các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

  Số trang: 156

 • Nghiên cứu, đánh giá công tác chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ với hạ ngầm các tuyến dây cáp, đề xuất các giải pháp về cơ chế chính sách trong quản lý đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, địa điểm nghiên cứu tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh. Mã số: RD 22-18 (KQNC.2496)

  Tác giả: ThS.KTS. Chu Xuân Tiến - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quy hoạch & đầu tư xây dựng Vùng thủ đô Hà Nội
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, đánh giá công tác chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ với hạ ngầm các tuyến dây cáp, đề xuất các giải pháp về cơ chế chính sách trong quản lý đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, địa điểm nghiên cứu tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh. Mã số: RD 22-18 (KQNC.2496)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 22-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS.KTS. Chu Xuân Tiến - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nghiên cứu, đánh giá công tác chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ với hạ ngầm các tuyến dây cáp, đề xuất các giải pháp về cơ chế chính sách trong quản lý đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, địa điểm nghiên cứu tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh.

  Số trang: 215

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn để hoàn thiện nội dung quy hoạch xây dựng trong các quy hoạch vùng theo Luật quy hoạch 2017. Mã số: RD 62-20 (KQNC.2497)

  Tác giả: Đỗ Thị Tường Nga - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quy hoạch & đầu tư xây dựng Vùng thủ đô Hà Nội
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn để hoàn thiện nội dung quy hoạch xây dựng trong các quy hoạch vùng theo Luật quy hoạch 2017. Mã số: RD 62-20 (KQNC.2497)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 62-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đỗ Thị Tường Nga - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để hình thành nội dung quy hoạch xây dựng trong quy hoạch vùng theo Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14
  - Đề xuất các yêu cầu nội dung của hợp phần quy hoạch xây dựng tích hợp vào quy hoạch vùng theo Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14
  - Đề xuất cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn liên quan đến hợp phần quy hoạch xây dựng vùng cần bổ sung, điều chỉnh
  - Góp phần phát triển vùng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến hợp phần tích hợp quy hoạch xây dựng vùng trong quy hoạch vùng theo Luật Quy hoạch

  Số trang: 355

 • Đánh giá, kiểm kê khí nhà kính trong quản lý chất thải rắn và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn phù hợp nhằm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Mã số: RD 54-17 (KQNC.2498)

  Tác giả: Tăng Thị Hồng Loan - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Công ty cổ phần tư vấn EPRO
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Đánh giá, kiểm kê khí nhà kính trong quản lý chất thải rắn và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn phù hợp nhằm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Mã số: RD 54-17 (KQNC.2498)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 54-17

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Tăng Thị Hồng Loan - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  Tính toán được lượng phát thải khí nhà kính của rác thải đô thị theo hướng dẫn của Ủy viên liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC) và lập báo cáo kết quả kiểm kê cho hai năm 2014 và 2016.

  Số trang: 159