Tìm kiếm nâng cao

 • Nổ mìn buồng có lớp đệm không khí

  Tác giả: Ngô Thị Linh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1986/1986-1/1988
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nổ mìn buồng có lớp đệm không khí

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nổ mìn buồng có lớp đệm không khí

  Tác giả: Ngô Thị Linh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Tổng hợp phân tích kết quả nổ ở các bãi 3,4 và 5 - II. Cơ sở tính toán của phương pháp nổ mìn buồng có khoảng đệm không khí - III. Các thông số cơ bản thiết kế buồn mìn có đệm không khí -

  Số trang: 0

 • Chọn thông số nổ mìn thích hợp cho công tác khai thác đá khu vực Phả Lại

  Tác giả: Cao Văn Tiến
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1986/1986-1/1988
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chọn thông số nổ mìn thích hợp cho công tác khai thác đá khu vực Phả Lại

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chọn thông số nổ mìn thích hợp cho công tác khai thác đá khu vực Phả Lại

  Tác giả: Cao Văn Tiến

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Nhiệm vụ nghiên cứu - II. Tính toán các thông số kỹ thuật nổ mìn - A. Một số đặc điểm chung và tính toán các thông số kỹ thuật ban đầu - 1. Đặc điểm chung - 2. Tính toán các thông số nổ mìn ban đầu - B. Nghiên cứu thựuc nghiệm các thông số kỹ thuật nôt mìn khai thác đá cho đập đá đổ thải xỉ - 1. Phương pháp và điều kiện tiến hành thực nghiệm - 2. Nghiên cứu ảnh hưởng của các thôgn số khoan nổ đến kết quả cấp phối hạt tạo được sau nổ mìn - 3. Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện địa chất đến kết quả nổ mìn đảm bảo tỷ lệ cấp hạt theo yêu cầu - III. Quan sát đo đạc thống kê qua các đợt nổ khác nhau - 1. Phương pháp hình học - 2. Phương pháp tuyến tính - 3. Phương pháp thể tích - IV. Những kết luận rút ra -

  Số trang: 0

 • Phương pháp giao hội nghịch tối ưu xá định điểm đo và phương pháp tính nhanh khối lượng

  Tác giả: Trịnh Đình Phùng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1986/1986-1/1988
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phương pháp giao hội nghịch tối ưu xá định điểm đo và phương pháp tính nhanh khối lượng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phương pháp giao hội nghịch tối ưu xá định điểm đo và phương pháp tính nhanh khối lượng

  Tác giả: Trịnh Đình Phùng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần 1: Phương pháp giao hộ nghịch dùng máy tính toàn năng - I. Các phương pháp giao hội - II. Phương pháp tối ưu trên cơ sở phương pháp Dalambe - 1. Nội dung và phương pháp xây dựng công thức - 2. Sai số giao hội nghịch - 3. Ví dụ tính toán theo phương pháp giao hội nghịch tối ưu - Phần II: Phương pháp tính khối lượng nhanh

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu thiết kế nền móng

  Tác giả: Vũ Xuân Khôi
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1987/1987-12/1987
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu thiết kế nền móng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu thiết kế nền móng

  Tác giả: Vũ Xuân Khôi

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần I. Nghiên cứu đánh giá các loại đất yếu và nền đất yếu thương gặp ở Việt Nam - I. Những đặc điểm của nền đất yếu - II. Nền đất yếu ở Việt Nam - Phần II: Nghiên cứu các thiết kế xử lý nền đất yếu trên cơ sở máy thi công được trang bị ở đội thực nghiệm trung tâm nghiên cứu KT-KT - I. Giới thiệu phương pháp - II. Nguyên lý thiết kế cọc cát - III. Công tác thi công - B. Gia cố nền đất yếu bằng phương pháp cố kết có băng nhựa thoát nước thẳng đứng - I. Giới thiệu chung - II. Nguyên lý thiết kế - III. Công tác thi công - IV. Côngtác kiểm tra và nghiệm thu - V. Một số nhận xét của phương pháp - VI. Ví dụ tính troán - VII. các ứng dụng thực tế - C. Phương pháp gia cố nền đất yếu bằng cọc đất vôi và đất xi măng - I. Giới thiệu chung - II. Cơ sở khoa học và lý thuyết của phương pháp - IV. Các kết quả nghiên cứu trong phòng phục vụ cho công tác thiết kế V. Cong tác thi công và thí nghiệm hiện trường

  Số trang: 0

 • Nổ mìn buồn có lớp đệm không khí

  Tác giả: Ngô Thị Linh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1986/1986-12/1988
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nổ mìn buồn có lớp đệm không khí

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nổ mìn buồn có lớp đệm không khí

  Tác giả: Ngô Thị Linh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Tổng hợp, phân tích kết quả nổ ở các bãi 3,4 và 5 - II. Cơ sở tính toán của phương pháp nổ mìn buồng có khoảng đệm không khí - III. Các thông số cơ bản thiết kế buồng mìn có đệm không khí -

  Số trang: 0

 • Cải tiến mục tiêu chương trình đào tạo trung học kỹ thuật xây dựng công nghiệp và dân dụng. Mã số: R-9751

  Tác giả: Tạ Thanh Vân
  Nhà xuất bản: Trường trung học xây dựng số 1- BXD
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cải tiến mục tiêu chương trình đào tạo trung học kỹ thuật xây dựng công nghiệp và dân dụng. Mã số: R-9751

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cải tiến mục tiêu chương trình đào tạo trung học kỹ thuật xây dựng công nghiệp và dân dụng. Mã số: R-9751

  Tác giả: Tạ Thanh Vân

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Đặt vấn đề ,br> I. Nhận xét chung - II. Những vấn đề cần thay đổi: - 1. Mục tiêu đào tạo - 2. Chương trình đào tạo - a. Thời gian đào tạo - b. Chuyên môn - c. Thi tốt nghiệp - Phần II: Dự thảo đề án nghiên cứu cải tiến mục tiêu chương trình đào tạo trung học kỹ thuật xây dựng công nghiệp và dân dụng - A. Mục tiêu đào tạo - I. Vị trí, chức năng nhiệm vụ kỹ thuật viên xây dựng - 1. Vị trí sử dụng - 2. Chức năng nhiệm vụ - II. Yêu cầu phẩm chất năng lực - 1. Về phẩm chất - 2. Về năng lực - a. Về chính trị xã hội - b. Về văn hoá và ngoại ngữ - c. Về chuyên môn - d. Về năng lực thực hành - e. Về thể lực quân sự - B. Chương tình đào tạo toàn khoá - I. Thời sự đào tạo toàn khoá - II. Cơ cấu chương trình - III. Cơ cấu các môn học - Phần III. Đề cương các môn học về mục đích yêu cầu, cơ cấu thời gian -

  Số trang: 0

 • Chọn thông số nổ mìn thích hợp cho công tác khai thác đá khu vực Phả Lại

  Tác giả: Cao Văn Tiến
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1988/1988-12/1988
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chọn thông số nổ mìn thích hợp cho công tác khai thác đá khu vực Phả Lại

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chọn thông số nổ mìn thích hợp cho công tác khai thác đá khu vực Phả Lại

  Tác giả: Cao Văn Tiến

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Nhiệm vụ nghiên cứu - II. Tính toán các thông số kỹ thuật nổ mìn - A. Một số đặc điểm chung và tính toán các thông số kỹ thuật ban đầu: - 1. Đặc điểm chung - 2. Tính toán các thông số nổ mìn ban đầu - B. Nghiên cứu thực nghiệm các thông số kỹ thuật nổ mìn khai thác đá cho đập đá đổ thải xỉ - 1. Phương pháp và điều kiện tiến hành thựuc nghiệm - 2. Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số khôan nổ đến kết quả các mẫu phối hạt tạo được sau nổ mìn - 3. Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện đại chất đến kết quả nổ mìn đảm bảo tỷ lệ cấp hạt theo yêu cầu -

  Số trang: 0

 • Phương pháp giao hội nghịch tối ưu xác định điểm đo và phương pháp tính nhanh khối lượng

  Tác giả: Trình Đình Phùng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1986/1986-12/1986
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phương pháp giao hội nghịch tối ưu xác định điểm đo và phương pháp tính nhanh khối lượng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phương pháp giao hội nghịch tối ưu xác định điểm đo và phương pháp tính nhanh khối lượng

  Tác giả: Trình Đình Phùng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I. Phương pháp giao hội nghịch dùng máy tính toàn năng - I. Các phương pháp giao hội - II. Phương pháp tối ưu trên cơ sở phương pháp Dalambe - Phần II. Phương pháp tính khối lượng-

  Số trang: 0

 • Thiết kế cải tạo hệ thống điều khiển ben xe ô tô kamaz-5511

  Tác giả: Nguyễn Văn Hiệp
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1988/1988-12/1988
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thiết kế cải tạo hệ thống điều khiển ben xe ô tô kamaz-5511

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thiết kế cải tạo hệ thống điều khiển ben xe ô tô kamaz-5511

  Tác giả: Nguyễn Văn Hiệp

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Giải pháp thiết kế - 1. Tính toán chọn hệ thống khí nén gài bơm ben - 2. Tính toán chọn hệ thống khí nén điều khiển van dầu - II. Nguyên lý làm việc - 1. Khi lên ben: - 2. Khi dừng ben - 3. Khi xuống ben -

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ và kỹ thuật tiên tiến về cơ giới hoá xây dựng nền và móng

  Tác giả: Vũ Xuân Khôi
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1987/1987-12/1989
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ và kỹ thuật tiên tiến về cơ giới hoá xây dựng nền và móng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ và kỹ thuật tiên tiến về cơ giới hoá xây dựng nền và móng

  Tác giả: Vũ Xuân Khôi

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Báo cáo tóm tắt

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu sản xuất bi đạn cho nhà máy xi măng Hoàng Thạch

  Tác giả: Ngô Văn Câu
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1988/1988-12/1988
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sản xuất bi đạn cho nhà máy xi măng Hoàng Thạch

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu sản xuất bi đạn cho nhà máy xi măng Hoàng Thạch

  Tác giả: Ngô Văn Câu

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Chọn vật liệu - 2. Dây chuyền công nghệ sản xuất bi nghiền chất lượng cao - 3. Kết luận

  Số trang: 0

 • Khai thác chiều sâu năng lực hiện có để đẩy mạnh sản xuất tăng sản lượng, cải tiến chất lượng, nâng cao hiệu quả của ngành công nghiệp xi măng

  Tác giả: Thứ trưởng Trần Văn Huynh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1986/1986-12/1990
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Khai thác chiều sâu năng lực hiện có để đẩy mạnh sản xuất tăng sản lượng, cải tiến chất lượng, nâng cao hiệu quả của ngành công nghiệp xi măng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Khai thác chiều sâu năng lực hiện có để đẩy mạnh sản xuất tăng sản lượng, cải tiến chất lượng, nâng cao hiệu quả của ngành công nghiệp xi măng

  Tác giả: Thứ trưởng Trần Văn Huynh

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu mô hình tổ chức sản xuất xây dựng của các ngành, địa phương, các loại hình tổ chức sản xuất xây dựng cơ sở

  Tác giả: Lê Ngọc Thắng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1988
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu mô hình tổ chức sản xuất xây dựng của các ngành, địa phương, các loại hình tổ chức sản xuất xây dựng cơ sở

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu mô hình tổ chức sản xuất xây dựng của các ngành, địa phương, các loại hình tổ chức sản xuất xây dựng cơ sở

  Tác giả: Lê Ngọc Thắng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Quá trình phát triển các loại hình tổ chức sản xuất xây dựng ở Việt Nam - 1. Những căn cứ để phân chia giai đoạn - 2. Các mô hình tổ chức sản xuất xây dựng ở từng giai đoạn - 3. Phân tích đánh giá các mô hình tổ chức sản xuất xây dựng ở từng giai đoạn - 4. Các mô hình tổ chức sản xuất xây dựng hiện nay của địa phương - 5. Nhận xét và kết luận chung - II. Tình hình tổ chức sản xuất và xây dựng ở một số nước trên thế giới - 1. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và quản lý xây dựng ở các nwcs thành viên tỏng khối SEV (trừ Liên xô và VN) - 2. Các hình thức tổ chức quản lý ngành xây dựng - Tài liệu tham khảo - Mục lục

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu mô hình tổ chức sản xuất xây dựng của các ngành, địa phương, các loại hình tổ chức sản xuất xây dựng cơ sở

  Tác giả: Lê Ngọc Thắng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1988
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu mô hình tổ chức sản xuất xây dựng của các ngành, địa phương, các loại hình tổ chức sản xuất xây dựng cơ sở

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu mô hình tổ chức sản xuất xây dựng của các ngành, địa phương, các loại hình tổ chức sản xuất xây dựng cơ sở

  Tác giả: Lê Ngọc Thắng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Chức năng quản lý ngành kinh tế kỹ thuật của các bộ - II. Chức năng, nhiệm vụ của ngành xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng - III.ý kiến chuyên gia: - 1. Khái niệm đơn vị cơ sở và mô hình tổ chức xây dựng cơ sở trong ngành xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng - 2. Ưu nhược điểm của từng loại mô hình đơn vị xây dựng cơ sở
  Phần II. Tình hình tổ chức và quản lý sản xuất xây dựng của ngành xây dựng đường giao thông - I. Hiện trạng, tổ chức xây dựng công trình giao thông - 1. Các số liệu cơ bản về công trình giao thông - 2. Các nhiệm vụ cơ bản của ngành xây dựng công trình giao thông - 3. Sơ đồ tổng quát về ngành xây dựng công trình giao thông trong phân ngành kinh tế quốc dân - 4. Sơ đồ tổ chức về các liên hiệp giao thông khu vực và sơ đồ tổ chức một liên hiệp giao thông điển hình - 5. Đơn vị kinh tế cơ sở trong ngành xây dựng công trình giao thông hiện nay - II. ý kiến chuyên gia Phần III. Tình hình tổ chức và quản lý sản xuất xây dựng của ngành xâyd ựng công trình thuỷ lợi - I. Xây dựng công trình thuỷ lợi là một chuyên ngành xây dựng - II. Hiện trạng lực lượng của chuyên ngành xây dựng thuỷ lợi - III. Nhận xét về các tổ chức - IV. ý kiến đề xuất về đơn vị cơ sở xây lắp thuộc chuyên ngành xâyd ựng công trình thuỷ lợi - Phần IV. Môt hình tổ chức Tổng công ty vật liệu xây dựng và xây lắp 2 - Bộ Nội thương - 1. Nhiệm vụ Tổng công ty - 2. Tổ chức của Tổng công ty - 3. Kết quả hoạt động sản xuất xây lắp của Tổng công ty - 4. Một số bài học quản lý xây lắp - 5. Một số góp ý về mô hình tổng công ty vật liệu xây dựng và xây lắp 2 - Phần V. Tình hình tổ chức và quản lý sản xuất của công ty khảo sát thiết kế và xây dựng - Bộ Nông nghiệp và CN thực phẩm - I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty - II. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của công ty - III. Quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty - 1. Các đơn vị khảo sát thiết kế - 2. Các đơn vị thi công xây lắp - 3. Một số kết quả đạt được - IV. Một

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu và phân tích về phân cấp và hiệu quả sản xuất - kinh doanh của các mô hình tổ chức xây dựng cơ sở

  Tác giả: Lê Ngọc Thắng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1988
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu và phân tích về phân cấp và hiệu quả sản xuất - kinh doanh của các mô hình tổ chức xây dựng cơ sở

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu và phân tích về phân cấp và hiệu quả sản xuất - kinh doanh của các mô hình tổ chức xây dựng cơ sở

  Tác giả: Lê Ngọc Thắng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Phân cấp các mặt hoạt dodọng sản xuất giữa Tổng công ty xây dựng và công ty, xí nghiệp trực thuộc - 1. Công tác kế hoạch hoá - 2. Về vật tư và vận tải - 3. Về xe máy thiết bị thi công, tài sản cố định - 4. Quản lý kỹ thuật và thi công - 5. Lao động và tiền lương - 6. Tổ chức và cán bộ - 7. Quản lý kinh tế - tài chính - II. Phân tích, đánh giá các mô hình tổ chức sản xuất xây dựng - 1. Mô hình công ty xây dựng khu vực - 2. Mô hình Tổng công ty xây dựng - 3. Mô hình liên hiệp các xí nghiệp chuyên môn hoá

  Số trang: 0