Tìm kiếm nâng cao

 • Phân phối đều nước cho các tầng nhà trong khu ở cao tầng. Mã số: 26C-03-03

  Tác giả: Nguyễn Trọng Dương
  Nhà xuất bản: Công ty xây dựng cấp thoát nước
  Năm xuất bản: 1989
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phân phối đều nước cho các tầng nhà trong khu ở cao tầng. Mã số: 26C-03-03

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phân phối đều nước cho các tầng nhà trong khu ở cao tầng. Mã số: 26C-03-03

  Tác giả: Nguyễn Trọng Dương

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Tổng quan Chương 1: Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước Chương 2: Giới thiệu phương pháp tính toán hiện hành Phần II: Cơ sở lý luận và giải pháp kỹ thuật Chương 3: Nguyên tắc chung Chương 4: Thiết bị giảm áp Chương 5: Công trình và thiết bị phụ trợ Phần III: Chỉ tiêu kinh tế và khả năng áp dụng Chương 6: Chỉ tiêu kinh tế Chương 7: Khả năng áp dụng trong hiện tại và tương lai Phần IV: Kết luận và kiến nghị Phần V: Phụ lục đề tài

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu nâng cao điều kiện vệ sinh cho các hồ chứa nước trong thành phố. Mã số: 26C-04-01

  Tác giả: Trần Văn Mô
  Nhà xuất bản: Công ty thiết kế cấp thoát nước
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu nâng cao điều kiện vệ sinh cho các hồ chứa nước trong thành phố. Mã số: 26C-04-01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu nâng cao điều kiện vệ sinh cho các hồ chứa nước trong thành phố. Mã số: 26C-04-01

  Tác giả: Trần Văn Mô

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: I. Khái quát về tình hình thoát nước và ô nhiễm môi trường ở các đô thị hiện nay.
  II. Một số đặc điểm chủ yếu về thành phần và tính chất và tính chất nước thải đô thị ở nước ta.
  - III. Đặc điểm sinh thái của một số hồ có chứa nước thải.
  - IV. Dự báo phát triển và xác định mục tiêu kế hoạch thoát nước và vệ sinh môi đô thị đến năm 2000.
  - V. Một vài bài học kinh nghiệm về những thất bại bước đầu.
  - VI. Hồ sinh học - chìa khóa để giải quyết vấn đề vệ sinh môi trường ở nước ta hiện nay.
  - VII. Những đặc điểm chủ yếu của hồ facultativ.
  - VIII. Hồ sinh học và vấn đề nuôi trồng thuỷ sản.
  - IX. Hồ sinh học áp dụng ở nước ta những ưu điểm, nhược điểm và hướng nghiên cứu để khắc phục.
  - X. Hồ FACULTATIV có tiếp khí nhân tạo, một giải pháp khắc phục các nhược điểm nói trên.
  - XI. Lựa chọn thiết bị tiếp khí nhân tạo cho các hồ FACULTATIV.
  - XII. kết quả nghiên cứu thực nghiệm máy khuấy

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu sản xuất ống bê tông cao áp không ứng suất trước. Mã số: 26C.05.01

  Tác giả: Trần Trọng Ngọc
  Nhà xuất bản: Công ty thiết kế cấp thoát nước
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sản xuất ống bê tông cao áp không ứng suất trước. Mã số: 26C.05.01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu sản xuất ống bê tông cao áp không ứng suất trước. Mã số: 26C.05.01

  Tác giả: Trần Trọng Ngọc

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Sản xuất ống BTCT không ứng suất trước chịu được áp lực thử 9 kg/cm2 kèm theo các phụ tùng đồng bộ.
  - Quy trình SX giản đơn trên cơ sở các thiết bị sẵn có và có thể thiết kế chế tạo trong nước.
  - Sử dụng nguyên liệu địa phương.
  - Dễ thi công lắp đặt.
  - Độ tin cậy cao với tổng chi phí XD thấp nhất

  Số trang: 0

 • Quy luật đô thị hoá - phân bố và phát triển mạng lưới điểm dân cư ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ tiến lên CNXH. Mã số: 28A

  Tác giả: Đàm Trung Phường
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy luật đô thị hoá - phân bố và phát triển mạng lưới điểm dân cư ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ tiến lên CNXH. Mã số: 28A

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy luật đô thị hoá - phân bố và phát triển mạng lưới điểm dân cư ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ tiến lên CNXH. Mã số: 28A

  Tác giả: Đàm Trung Phường

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất; Tổng quan giới thiệu mục tiêu nghiên cứu chương trình.
  - Phần thứ hai: Đánh giá chung về mức độ đạt được so với mục tiêu nghiên cứu của chương trình - 1. Kết quả nội dung nghiên cứu của chương trình - 2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng - 3. Các kết quả ứng dụng - 4. Những sản phẩm chính của chương trình - 5. Đánh giá kết quả chung so với mục tiêu chương trình - 6. Những tồn tại và kiến nghị - 7. Những kinh nghiệm.
  - Phần thứ ba: Kiểm điểm quá trình tổ chức xây dựng và chỉ đạo thực hiện chương trình- 1. Về tổ chức điều hành - 2. Về tổ chức nghiên cứu - 3. Tình hình thực hiện hợp tác quốc tế của CT28A - Các bản đồ phụ lục

  Số trang: 0

 • Đô thị hoá và chiến lược phát triển đô thị ở nước ta

  Tác giả: Ngô Thế Thi
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-1/1990
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đô thị hoá và chiến lược phát triển đô thị ở nước ta

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đô thị hoá và chiến lược phát triển đô thị ở nước ta

  Tác giả: Ngô Thế Thi

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Đô thị hoá là gì ?- 1. Mở đầu: Lược thuật những nhận định về đô thị hoá - 2. Phương pháp luận hay các quan điểm nghiên cứu của đô thị hoá - 3. Tiến tới một nhận thức tổng hoà về đô thị hoá - Phần II: Những diễn biến mang tính quy luật của đô thị hoá - 4. Đô thị hoá và những hệ quả kinh tế - xã hội và văn hoá - xã hội - 5. Đô thị hoá và những hệ quả không gian- môi trường - 6. Đặc thù đô thị hoá ở các nước đang phát triển - Phần III: Tiến đến một chiến lược đô thị hoá ở Việt Nam - 7. Đô thị hoá tiền công nghiệp ở Việt Nam - 8. Đô thị hoá công nghiệp ở nước ta - 9. Đánh giá tình hình đô thị hoá hiện nay - 10. Dự báo về dân số và dân số đô thị - 11. Dự báo chiến lược phát triển đô thị - 12 Kết luận

  Số trang: 0

 • Mô hình tổ chức quy hoạch không gian Đồng Bằng Sông Cửu Long. Mã số: 28A-02-04

  Tác giả: Nguyễn Trí Thành
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch và thiết kế tổng hợp
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: TPHCM.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Mô hình tổ chức quy hoạch không gian Đồng Bằng Sông Cửu Long. Mã số: 28A-02-04

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Mô hình tổ chức quy hoạch không gian Đồng Bằng Sông Cửu Long. Mã số: 28A-02-04

  Tác giả: Nguyễn Trí Thành

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Phần mở đầu.
  - Chương II: Những cơ sở tiền đề tổ chức quy hoạch không gian Đồng Bằng Sông Cửu Long 1. Đặc trưng tài nguyên thiên nhiên và những điều kiện tự nhiên đặc thù của ĐBSCL - 2. Đặc trưng xã hội học dân số ĐBSCL - 3. Mô hình nền sản xuất nông gnhiệp hàng hoá ĐBSCL nhiều thành phần gắn với thị trường - 4. Vấn đề năng lượng nhiên liệu ĐBSCL - 5. Các yêu cầu chính về an ninh quốc phòng - 6. Các mối quan hệ ĐBSCL với khu vực trong và ngoài nước.
  - Chương III: Định hướng mô hình tổ chức quy hoạch không gian ĐBSCL - 1. Lý luận và thực tiễn về các loại mô hình - 2. Định hướng mô hình tổ chức QH không gian ĐBSCL - 3. Định hướng mô hình tổ chức quy hoạch không gian đô thị đồng bằng SCL - 4. Về mô hình làng xã đặc trưng ở ĐBSCL.
  - Chương IV: Kế hoạch hoá điều tiết xây dựng vĩ mô với nền sản xuất xây dựng hàng hoá nhiều thành phần và các dự án đầu tư ưu tiên trước mắt ở ĐBSCL.
  - Kết luận

  Số trang: 0

 • Mô hình tổ chức quy hoạch không gian Đồng bằng Sông Cửu Long

  Tác giả: Lữ Triều Thành
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1990
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Mô hình tổ chức quy hoạch không gian Đồng bằng Sông Cửu Long

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Mô hình tổ chức quy hoạch không gian Đồng bằng Sông Cửu Long

  Tác giả: Lữ Triều Thành

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Phần mở đầu - Chương II: Những cơ sở tiền đề tổ chức quy hoạch không gian Đồng bằng SCL - 1. Đặc trưng tài nguyên thiên nhiên và những điều kiện tự nhiên đặc thù của ĐBSCL - 2. Đặc trưng xã hội học dân số ĐB SCL - 3. Mô hình nền sản xuất nông nghiệp hàng hoá đồng bằng SCL nhiều thành phần gắn với thị trường - 4. Vấn đề năng lượng nhiên liệu đồng bằng SCL - 5. Các yêu cầu chính về an ninh quốc phòng - 6. Các mối quan hệ đồng bằng SCL với khu vực trong và ngoài nước - Chương III: Định hướng mô hình tổ chức quy hoạch không gian ĐB SCL - 1. Lý luận và thực tiễn về các loại mô hình - 2. Định hướng mô hình tổ chức QH không gian ĐBSCL - 3. Định hướng mô hình tổ chức quy hoạch không gian đô thị ĐB SCL - 4. Về mô hình làng (xã) đặc trưng ở ĐBSCL - Chương IV: Kế hoạch hoá điều tiết xây dựng vĩ mô với nền sản xuất xây dựng hàng hoá nhiều thành phần và các dự án đầu tư ưu tiên trước mắt ở đồng bằng SCL - Kết luận:

  Số trang: 0

 • Mô hình đơn vị ở và hệ thống dịch vụ công cộng trong đô thị. Mã số: 28A-03-02

  Tác giả: Nguyễn Thế Bá
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 1989
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Mô hình đơn vị ở và hệ thống dịch vụ công cộng trong đô thị. Mã số: 28A-03-02

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Mô hình đơn vị ở và hệ thống dịch vụ công cộng trong đô thị. Mã số: 28A-03-02

  Tác giả: Nguyễn Thế Bá

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Những nét tổng quan về sự hình thành và phát triển các đơn vị ở đô thị.- Chương I. Khái niệm đơn vị ở đô thị.- Chương II: Những đặc trưng cơ bản của sự hình thành và phát triển đơn vị ở đô thị Việt Nam. 1. Đơn vị ở phát triển theo đường phố. 2. Đơn vị ở với sự hình thành các lô phố trong đô thị. 3. Đơn vị ở theo ngõ phgố và đường phố nội bộ. 4. Làng trong đô thị. 5. Đơn vị nhà ở thấp tầng mới xây dựng. 6. Đơn vị ở tập thể gắn liền với sản xuất. 7. Đơn vị ở tiểu khu cao tầng do Nhà nước đầu tư xây dựng.- Chương III: Một số tình hình thực tế về QHXD các đơn vị ở tiểu khu tại Việt Nam 1. Tình hình chung 2. Vấn đề thiết kế 3. Về công tác xây dựng 4. Về công tác quản lý 5. Các khu ở thấp tầng. Chương IV: Vài nét tổng quan về tình hình và điều kiện ở hiện nay trong các đô thị Việt Nam.
  Phần II: Những quan niệm mới và các đề xuất chủ yếu về mô hình đơn vị ở và hệ thống dịch vụ công cộng trong đô thị. Chương V. Những xu hướng nổi bật trong lý luận đô thị hiện đại theo xu hướng tổ chức đơn vị ở và đơn vị QH đô thị. Chương VI: Đơn vị đô thị - một mô hình quan trọng trong sự hình thành và phát triển đô thị. 1. Đơn vị đô thị - yếu tố phát triển của thành phố. 2. Giới hạn về quy mô và quan niệm đơn vị đô thị tối ưu. 3. Điểm hội tụ - hạt nhân của các đơn vị đô thị. 4. Những yếu tố mới về đơn vị trong cơ cấu tổ chức QH đô thị Chương VII: hệ thống dịch vụ công cộng trong đô thị và đơn vị ở đô thị - 1. Dịch vụ công cộng và cơ cấu tổ chức QH đô thị - 2. Phân cấp dịch vụ công cộng với mô hình đơn vị ở trong đô thị - 3. Các loại hình dịch vụ công cộng - 4. Phương thức bố trí các công trình dịch vụ công cộng cấp cơ sở - Chương VIII. Mô hình đơn vị ở trong đô thị - 1. Xuất xứ và sự hình thành mô hình đơn vị ở - 2. Cơ cấu tổ chức đơn vị ở - 3. Giao thông trong đơn vị ở - 4. Bố cục các công trình nhà ở - Chương IX. Những kết luận và kiến nghị trong vấn đề QHXD các đơn vị ở đô thị

  Số trang: 0

 • Lập hệ thống sơ đồ môi sinh và bảo vệ môi trường vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01

  Tác giả: Đàm Trung Phường
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng tổng hợp
  Năm xuất bản: 1985
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Lập hệ thống sơ đồ môi sinh và bảo vệ môi trường vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Lập hệ thống sơ đồ môi sinh và bảo vệ môi trường vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01

  Tác giả: Đàm Trung Phường

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Đặt vấn đề.
  - Phần II: Quan điểm và phương pháp luận.
  - Phần III: Đánh giá đặc điểm tài nguyên - 1. Đặc điểm khí hậu - 2. Tài nguyên đất - 3. Tài nguyên Nước - 4. Tài nguyên khoáng sản - 5. Năng lượng.
  - Phần IV: Đánh giá tổng hợp tiềm năng kinh tế kinh tế xã hội - 1. Kinh tế nông lâm ngư nghiệp - 2. Kinh tế công nghiệp - 3. Mạng lưới điểm dân cư.
  - Phần V: Dự báo khai thác tài nguyên , phát triển kinh tế xã hội: 1. Dự báo tài nguyên đất - 2. Dự báo tài nguyên nước - 3. Dự báo hướng phát triển và tổ chức sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp - 4. Dự báo phát triển kinh tế công nghiệp , thủ công nghiệp - 5. Dự báo hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư - 6. Dự báo phát triển các nguồn năng lượng - 7. Dự báo phát triển hệ thống giao thông vận tải.
  - Phần VI: Cân bằng các hệ sinh thái và bảo vệ môi trường trong các mối quan hệ nội- ngoại vùng.
  - Phần VII: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Lập sơ đồ tổ chức các phức hợp công nghiệp vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01-01-01

  Tác giả: Đàm Trung Phường
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng tổng hợp
  Năm xuất bản: 1985
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Lập sơ đồ tổ chức các phức hợp công nghiệp vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01-01-01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Lập sơ đồ tổ chức các phức hợp công nghiệp vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01-01-01

  Tác giả: Đàm Trung Phường

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: - Xây dựng phương pháp luận về tổ chức sản xuất công nghiệp ttrên vùng lãnh thổ Đông Nam Bộ
  Từ cơ sở lý luận chung vận dụng cụ thể vào vùng Đông Nam Bộ, xem xét các đặc thù của vùng, nghiên cứu đề xuất nội dung, phương pháp nghiên cứu, quan điểm và nguyên tắc phát triển và phân bố công nghiệp, tổ chức các phức hợp công nghiệp trên lãnh thổ vùng.

  Số trang: 0

 • Lập sơ đồ tổng hợp tổ chức sản xuất nông lâm ngư nghiệp vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01-01-02

  Tác giả: Phan Công Thức
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng tổng hợp
  Năm xuất bản: 1985
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Lập sơ đồ tổng hợp tổ chức sản xuất nông lâm ngư nghiệp vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01-01-02

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Lập sơ đồ tổng hợp tổ chức sản xuất nông lâm ngư nghiệp vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01-01-02

  Tác giả: Phan Công Thức

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Mở đầu.
  - Chương II: Đánh giá tổng hợp hiện trạng sản xuất nông lâm ngư nghiệp vùng Đông Nam Bộ - 1. Điều kiện tự nhiên - 2. Dân số và lao động nông nghiệp, đặc điểm phân bố mạng lưới dân cư nông nghiệp trong vùng - 3. Đánh giá chung về phát triển nông lâm ngư nghiệp - 4. Đánh giá hiện trạng và tiềm năng sản xuất nguồn nông nghiệp - 5. Đánh giá hiện trạng và tiềm năng sản xuất ngành lâm nghiệp - 6. Đánh giá hiện trạng và tiềm năng sản xuất thuỷ sản - 7. Nhận xét đánh giá tổng hợp hiện trạng sản xuất nông lâm ngư nghiệp vùng Đông Nam Bộ.
  - Chương ba: Dự báo sự phát triển của các yếu tố tác động đến phát triển nông lâm ngư nghiệp vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000 - 1. Dự báo tiềm năng đất nông lâm ngư nghiệp - 2. Dự báo tiềm năng nguồn nước phục vụ sản xuất nông lâm ngư nghiệp - 3. Dự báo tiềm năng lao động và phát triển kỹ thuật - 4. Dự báo khả năng đáp ứng yêu cầu về phân bón. 5. Dự báo khả năng đầu tư cơ giới hoá - 6. Dự báo khả năng cải tạo quan hệ sản xuất.
  - Chương Bốn: Dự báo khả năng phát triển nông lâm ngư nghiệp vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000.
  - Chương năm: Dự án lập sơ đồ tổ chức sản xuất nông lâm ngư nghiệp vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000 - 1. Quan điểm, nguyên tắc, sơ đồ lý thuyết - 2. Phương án sử dụng đất hợp lý - 3. Phương án tổ chức sản xuất một số cây trồng chyên canh chủ yếu.
  - Chương sáu: Dự án về tổ chức sản xuất liên hiệp các xí nghiệp nông công nghiệp vùng Đông nam Bộ đến năm 2000.
  - Chương bảy: Kết luận, kiến nghị

  Số trang: 0

 • Lập sơ đồ hệ thống nghỉ ngơi - du lịch vùng Đông Nam Bộ năm 2000. Mã số: 28-01-02-01

  Tác giả: Vũ Kim Long
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng tổng hợp
  Năm xuất bản: 1985
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Lập sơ đồ hệ thống nghỉ ngơi - du lịch vùng Đông Nam Bộ năm 2000. Mã số: 28-01-02-01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Lập sơ đồ hệ thống nghỉ ngơi - du lịch vùng Đông Nam Bộ năm 2000. Mã số: 28-01-02-01

  Tác giả: Vũ Kim Long

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Mục tiêu , nhiệm vụ và quan điểm nghiên cứu hệ thống nghỉ ngơi - du lịch vùng.
  - Chương II: Khái quát về phương pháp luận ứng dụng nghiên cứu hệ thống nghỉ ngơi du lich vùng - 1. Phạm trù ảnh hưởng và phân cấp hệ thống nghiên cứu - 2. Quan điểm và cơ sở khoa học của hệt hống nghiên cứu - 3. Trình tự và phạm vi nghiên cứu.
  - Chương III: Một số khái niệm chung và xu hướng thế giới về hệ thống nghỉ ngơi du lịch vùng.
  - Chương IV: Sơ bộ kết quả nghiên cứu hệ thống nghỉ ngơi du lịch vùng Đông Nam Bộ năm 2000 - 1. Đặc điểm chung về điều kiện tự nhiên và xã hội vùng Đông Nam Bộ - 2. Đặc điểm chung về môi trường và hệ thống nghỉ ngơi du lịch vùng Đông Nam Bộ - 3. Đánh giá tổng hợp về tình hình hiện trạng và khả năng tổ chức hệ thống nghỉ ngơi du lịch vùng - 4. Dự báo xu hướng phát triển của hệ thống nghỉ ngơi du lịch vùng - 5. Cân bằng và hiệu quả kinh tế xã hội và sinh thái, bảo vệ môi trường của hệ thống nghỉ ngơi du lịch vùng Đông Nam Bộ.
  - Phụ lục

  Số trang: 0

 • Lập sơ đồ tổ chức hệ thống các điểm dân cư vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01-02-02

  Tác giả: Đặng Trường Thành
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng tổng hợp
  Năm xuất bản: 1985
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Lập sơ đồ tổ chức hệ thống các điểm dân cư vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01-02-02

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Lập sơ đồ tổ chức hệ thống các điểm dân cư vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01-02-02

  Tác giả: Đặng Trường Thành

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Ý nghĩa mục tiêu phương pháp nghiên cứu và đánh giá mạng lưới dân cư Đông Nam Bộ - Chương I: ý nghĩa mục tiêu và phương pháp nghiên cứu - Chương II: Đánh giá và phân tích hiện trạng mạng lưới dân cư Đông Nam Bộ - 1. Quan điểm đánh giá và phân tích hiện trạng mạng lưới dân cư Đông Nam Bộ - 2. Nội dung phân tích đánh giá - 3. Nhận xét đánh giá tổng hợp chung.
  - Phần II: Dự báo phát triển mạng lưới dân cư - Chương III: Dự báo phát triển của các yếu tố tác động đến dân cư - 1. Yếu tố tự nhiên - 2. Yếu tố kinh tế - 3. Mức sống và nhu cầu tổ chức cuộc sống đã ảnh hưởng đến tổ chức dân cư - 4. Cấu trúc hạ tầng cơ sở kỹ thuật - 5. Yếu tố quốc phòng- mối liên vùng - 6. Lập sơ đồ đánh giá tổng hợp tiềm năng các yếu tố tác động đến dân cư - Chương IV: Dự báo phát triển quy mô và cơ cấu dân cư lao động trong vùng - 1. Quan điểm dự báo - 2. Tính toán quy mô dân cư và cân bằng lao động - 3. Dự báo xu hướng điều phối nhân khẩu và lao động ở Đông Nam Bộ năm 2000 - 4. Dự báo tỉ lệ cơ cấu các thành phần lao động và dân số Đông Nam Bộ năm 2000 - Chương V: Một số dự án và hệ thống sơ đồ tổ chức không gian mạng lưới dân cư Đông Nam Bộ đến năm 2000 - 1. Dự báo sơ đồ tổ chức các điểm dân cư Đông Nam Bộ - 2. Dự báo phát triển các phân hệ sinh thái dân cư - 3. Dự báo hệ thống trung tâm phát triển - 4. Một số phương án lập sơ đồ tổ chức hệ thống các điểm dân cư Đông Nam Bộ đến năm 2000 - 5. Sơ đồ mạng lưới dân cư ở giai đoạn đầu - 6. Kết luận - 7. Dự báo một số sơ đồ phục vụ công tác xây dựng, mạng lưới dân cư ở Đông Nam Bộ - Chương V: Những tồn tại và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Sơ đồ tổng hợp hệ thống giao thông miền Đông Nam Bộ năm 2000. Mã số: 28-01-03-01

  Tác giả: Phạm Thị Ngọc Anh
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng tổng hợp
  Năm xuất bản: 1985
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Sơ đồ tổng hợp hệ thống giao thông miền Đông Nam Bộ năm 2000. Mã số: 28-01-03-01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Sơ đồ tổng hợp hệ thống giao thông miền Đông Nam Bộ năm 2000. Mã số: 28-01-03-01

  Tác giả: Phạm Thị Ngọc Anh

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương 1: Cơ sở lý thuyết của hệ thống giao thông vùng miền Đông Nam Bộ A. Giao thông và quy hoạch vùng lãnh thổ 1. Hệ thống các điểm dân cư trên vùng lãnh thổ ngoại vi của thành phố lớn 2. Hệ thống các điểm dân cư với cấu trúc phức hợp 3. Mối quan hệ giữa mạng lưới các điểm dân cư , các hệ thống tổ chức giao thông và mạng lưới đường chính các thành phố 4. Việc phân cấp các mạng lưới các điểm dân cư phụ thuộc vào các hệt hống giao thông vận tải hiện đại B. Nghiên cứu chung của mạng lưới các điểm dân cư và các hệ thống giao thông vận tải 1. Các phương pháp dựa trên cơ sở ngyên tắc ngoại suy thống kế của việc lớn lên về dân số 2. Các phương pháp dựa trên cơ sở thực hiện cân bằng lực lượng lao động 3. Phương pháp dựa trên cơ sở áp dụng lý thuyết ngưỡng hoặc các giới hạn 4. Phương pháp dự trên cơ sở những đặc điểm riêng của sự phát triển thành phố 5. Các phương pháp dựa trên cơ sở phân tích các vốn đầu tư cần thiết của việc phát triển các mạng lưới các điểm dân cư.
  Chương 2: Hiện trạng hệ thống giao thông miền Đông Nam Bộ 1. Hệ thống các điểm dân cư đô thị và mạng lưới giao thông trong vùng miền Đông Nam Bộ - 2. Quan hệ giao thông vận tải của đầu mối vận tải TP Hồ Chí Minh và vùng miền Đông Nam Bộ.
  Chương 3: Một số vấn đề về dự báo phát triển của hệ giao thông - 1. Vài nét dự báo phát triển hệ thống giao thông vùng và giao thông đô thị cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 của thế giới - 2. Giao thông công cộng phục vụ vùng đô thị hóa và nhóm các thành phố giao thông vùng

  Số trang: 0

 • Lập sơ đồ tổ chức khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên nước vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01-03-02

  Tác giả: Nguyễn Văn Lũng
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng tổng hợp
  Năm xuất bản: 1985
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Lập sơ đồ tổ chức khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên nước vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01-03-02

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Lập sơ đồ tổ chức khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên nước vùng Đông Nam Bộ đến năm 2000. Mã số: 28-01-03-02

  Tác giả: Nguyễn Văn Lũng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Mở đầu.
  - Phần II: Đặc điểm về điều kiện tự nhiên tài nguyên nước và hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước Đông Nam Bộ - Chương 1: Các đặc điểm điều kiện tự nhiên - Chương 2: Đánh giá tài nguyên nước mặt - Chương 3: Đánh giá tài nguyên nước dưới đất - Chương 4: Hiện trạng khai thác tài nguyên nước Đông Nam Bộ. Đánh giá hiện trạng đó trên quan điểm hệ sinh thái.
  - Phần III: Sơ đồ dự báo nhu cầu dùng nước . Dự báo khai thác nguồn nước và tính toán cân bằng nước - Chương 1: Lập sơ đồ dự báo nhu cầu dùng nước của Đông Nam Bộ đến năm 2000 - Chương 2: Lập sơ đồ dự báo khai thác nguồn nước và tính toán cân bằng nước của Miền Đông Nam Bộ đến năm 2000 - Phần IV: Kết luận

  Số trang: 0