Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu giải pháp công nghệ phù hợp để sản xuất cấu kiện bê tông cốt thép ứng suất trước trong xây dựng nhà ở

  Tác giả: Phạm Mão
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1988
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu giải pháp công nghệ phù hợp để sản xuất cấu kiện bê tông cốt thép ứng suất trước trong xây dựng nhà ở

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu giải pháp công nghệ phù hợp để sản xuất cấu kiện bê tông cốt thép ứng suất trước trong xây dựng nhà ở

  Tác giả: Phạm Mão

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Chọn đối tượng để ứng dụng kết cấu bê tông cốt thép ứng suất trước - 1. Sơ lược lịch cử ứng dụng kết cấu BTCTUST trong xây dựng ở nước ta - 2. ứng dụng kết cấu BTCTUST voà xây dựng nhà ở ở nước ta - 3. Kết luận - Chương II: Phương pháp tính toán panen bê tông cốt thép ứng suất trước - 1. Các ký hiệu chính bằng chữ cái - 2. Phương pháp tính toán chung - 3. Kết quả tính toán panen thí nghiệm - 4. Kết luận - Chương III: Sản xuất panen bê tông cốt thép ứng suất trước lỗ rỗng tròn - 1. Lựa chọn công nghệ sản xuất - 2. Thiết bị sản xuất panen bê tông cốt thép ứng suất trước lỗ rỗng tròn - 3. Thiết bị sản xuất panen tại nhà máy bê tông Thăng Long- 4. Công tác bê tông và neo - 5. Kết luận - Chương IV: Thí nghiệm đánh giá độ bền, độ cứng và tính chống nứt của panen BTCTUST lỗ rỗng tròn - 1. Nhiệm vụ và mục đích - 2. Phương pháp thí nghiệm - 3. Đặc trưng của các loại panen thí nghiệm - 4. Độ võng của panen do hiệu ứng ứng suất trước - 5. Sơ đồ thí nghiệm và tải trọng - 6. Chương trình thí nghiệm - 7. Kết quả thí nghiệm - 8. Nhận xét kết quả thí nghiệm và kết luận - Kết luận chung

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu một số biện pháp tăng nhanh quá trình cố kết của nền đất

  Tác giả: Nguyễn Trấp
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1988
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu một số biện pháp tăng nhanh quá trình cố kết của nền đất

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu một số biện pháp tăng nhanh quá trình cố kết của nền đất

  Tác giả: Nguyễn Trấp

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Giải pháp thoát nước đứng - Chương I: Cơ sở lý thuyết và thực nghiệm - 1.1 Giả thuyết cơ bản - 1.2 Hiệu quả của giải pháp thoát nước thẳng đứng - Chương II: Chọn vật liệu làm băng thoát nước - 1. Nguồn vật liệu địa phương - 2. Khả năng sản xuất và thi công xơ dừa - Chương III: Nghiên cứu thí nghiệm trong phòng sợi xơ dừa - 1. Đặc trưng thấm nước của sợi xơ dừa - 2. Đặc trưng độ bền của sợi bện xơ dừa làm băng thoát nước - Chương IV: Thí nghiệm mô hình băng thoát nước - 1. Phương pháp tiến hành - 2. Quá trình thực hiện - 3. Kết quả thí nghiệm mô hình - 4. Nhận xét và đánh giá hiệu quả các băng thoát nước - Chương V: Công nghệ thi công bằng sợi xơ dừa - 1. Đặt vấn đề - 2. Sản xuất băng sợi xơ dừa - 3. Công nghệ thi công - 4. Khả năng ứng dụng và hiệu quả kinh tế - Phần thứ hai: Giải pháp đầm nặng theo thời gian - Chương I. Cơ sở lý thuyết - Chương II: Thí nghiệm mô hình trong phòng - Chương III: ứng dụng thực nghiệm -

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong cấp nước, xử lý phân rác và nước thải sinh hoạt ở các thành phố lớn. Mã số: 26C

  Tác giả: Lê Long
  Nhà xuất bản: Cty Xây dựng Cấp thoát nước số 2-BXD
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong cấp nước, xử lý phân rác và nước thải sinh hoạt ở các thành phố lớn. Mã số: 26C

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong cấp nước, xử lý phân rác và nước thải sinh hoạt ở các thành phố lớn. Mã số: 26C

  Tác giả: Lê Long

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Báo cáo tổng kết hoạt động của Chương trình tiến bộ kHKT 26C Phần II: Báo cáo tóm tắt đề tài. - Báo cáo tóm tắt đề tài 26C-01-01: Xác đinh nhu cầu dùng nước sinh hoạt và công nghiệp theo từng đối tượng và lãnh thổ - - Báo cáo đề tài 26C-01-02: Quy hoạch nguồn cấp nước sinh hoạt và sản xuất trên phạm vi toàn quốc - - Báo cáo đề tài 26C-02-01: Nghiên cứu xử lý kết hợp nước mặt với nước ngầm - - Báo cáo đề tài 26C-02-02: Chống suy thoái giếng khoan khai thác nước ngầm. - Báo cáo đề tài 26C-02-03: Báo cáo nghiên cứu ứng dụng bể lắng lớp mỏng. - Báo cáo đề tài 26C-03-03 : Phân phối đều nước cho các tầng nhà trong khu ở cao tầng. - Báo cáo đề tài 26C-04-01: Nghiên cứu nâng cao điều kiện vệ sinh cho các hồ chứa nước trong thành phố. - Báo cáo đề tài 26C-05-01: Nghiên cứu sản xuất ống bê tông cốt thép không ứng suất trước chịu áp cao

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu sử dụng tro xỉ nhiệt điện Phả Lại làm phụ gia thuỷ lực cho nhà máy xi măng Hoàng Thạch. Mã số: 26A-04-07

  Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sử dụng tro xỉ nhiệt điện Phả Lại làm phụ gia thuỷ lực cho nhà máy xi măng Hoàng Thạch. Mã số: 26A-04-07

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu sử dụng tro xỉ nhiệt điện Phả Lại làm phụ gia thuỷ lực cho nhà máy xi măng Hoàng Thạch. Mã số: 26A-04-07

  Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề.
  - II. Tóm tắt nội dung kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của đề tài.
  - III. Kết quả sản xuất thử đợt I: 1000 T xi măng P300 Hoàng Thạch, trênc ơ sở sử dụng clinke P300 sản xuất ở nhà máy có pha 10% phụ gia xỉ Phả Lại.
  - IV. Một số nhận xét kết quả sản xuất thử.
  - V. Kiến nghị - VI. Tài liệu tham khảo của Hội đồng KHKT chuyên ngành .
  - VII. Kết qủa đánh giá của Hội đồng KHKT chuyên ngành.
  - VIII.Kết quả sản xuất đợt II: 5000T xi măng P400 (Hoàng Thạch trên cơ sở sử dụng Clinke P400 (theo TCVN 22-32-77) sản xuất ở nhà máy có pha 15% phụ gia xỉ Phả Lại.
  - IX. Một số nhận xét kết quả sản xuất thử.
  - X. Kiến nghị.
  - XI. Phụ lục các tài liệu -

  Số trang: 0

 • Xác định nhu cầu dùng nước sinh hoạt và công nghiệp theo từng đô thị và lãnh thổ. Mã số: 26C 01-01

  Tác giả: Ngô Đình Trí
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn-BXD
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xác định nhu cầu dùng nước sinh hoạt và công nghiệp theo từng đô thị và lãnh thổ. Mã số: 26C 01-01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xác định nhu cầu dùng nước sinh hoạt và công nghiệp theo từng đô thị và lãnh thổ. Mã số: 26C 01-01

  Tác giả: Ngô Đình Trí

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Hiện trạng cấp nước 84 đô thị (từ thị xã trở lên) 2. Phương pháp chuyên gia -tổng hợp các thành phần dùng nước trong sinh hoạt, tính bình quân cho các lứa tuổi và tiêu chuẩn trung bình trong ngày 3. Bảng tiêu chuẩn cấp nước (và lượng nước thải ) theo đơn vị sản phẩm cho các nhà máy thuộc 10 ngành công nghiệp khác nhau 4. Bảng tổng hợp nước công nghiệp các giai đoạn quy hoạch xây dựng cho 40 đô thị. Xác định tỷ lệ % nước công nghiệp so với nước sinh hoạt 5. Bảng tính nhu cầu nước sinh hoạt các giai đoạn 1995, 2000 và 2010 cho các đô thị (từ thị xã trở lên) 6. Bảng tính nước tưới cây xanh, vườn hoa trong đô thị 7. Bảng tính nước tưới đường, quảng trường trong đô thị 8. Nhu cầu nước cho các đô thị theo các giai đoạn quy hoạch xây dựng và vùng lãnh thổ 9. Tiêu chuẩn vệ sinh nước uống được 10. Những yêu cầu chủ yếu về chất lượng nước (ngọt) sử dụng để làm lạnh, làm sạch chất khí và làm giàu quặng (nước kỹ thuật) 11. Bảng tổng hợp tài chính đã sử dụng cho đề tài mã số 26C-01-01

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu xử lý kết hợp nước mặt với nước ngầm> Mã số: 26C 02-01

  Tác giả: Đinh Viết Đường
  Nhà xuất bản: Cty Tư vấn cấp thoát nước và môi trường VN
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xử lý kết hợp nước mặt với nước ngầm> Mã số: 26C 02-01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu xử lý kết hợp nước mặt với nước ngầm> Mã số: 26C 02-01

  Tác giả: Đinh Viết Đường

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: I. Tổng quan - II. Cơ sở lý luận của đề tài - 1. Các cơ sở lý luận trong xử lý nước ngầm - 2. Các cơ sở lý luận trong xử lý nước bề mặt - 3. Cơ sở lý luận trong lĩnh vực xử lý kết hợp nước mặt với nước ngầm - III. Nghiên cứu thực nghiệm - 1. Nghiên cứu về nguồn nước mặt và nước ngầm ở một số địa điểm ở miền Bắc Việt Nam - 2. Nghiên cứu thực nghiệm quá trình xử lý kết hợp nước mặt với nước ngầm - 3. Nhận định các kết quả nghiên cứu thực nghiệm phương pháp xử lý kết hợp nước mặt với nước ngầm - IV. Đánh giá khả năng áp dụng của đề tài trong thực tế sản xuất

  Số trang: 0

 • Chống suy thoái giếng khoan khai thác nước ngầm. Phần 1. Mã số: 26C-02-02

  Tác giả: Phan Vĩnh Cẩn
  Nhà xuất bản: Công ty xây dựng cấp thoát nước
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chống suy thoái giếng khoan khai thác nước ngầm. Phần 1. Mã số: 26C-02-02

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chống suy thoái giếng khoan khai thác nước ngầm. Phần 1. Mã số: 26C-02-02

  Tác giả: Phan Vĩnh Cẩn

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: I. Tình hình suy thoái của các giếng khoan khai thác nước trong khu vực Hà Nội.
  - II. Những nguyên nhân làm giảm lưu lượng của giếng khoan -.
  III. Hồi phục lưu lượng bằng phương pháp nổ mìn.
  - IV. Kết quả thực nghiệm 3 giếng.
  Kết luận

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu ứng dụng bể lắng lớp mỏng: Báo cáo tổng kết

  Tác giả: Trịnh Xuân Lai
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1990
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu ứng dụng bể lắng lớp mỏng: Báo cáo tổng kết

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu ứng dụng bể lắng lớp mỏng: Báo cáo tổng kết

  Tác giả: Trịnh Xuân Lai

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Tóm tắt các thành tự đã có - II. Sự cần thiết của đề tài - III. Mục đích và nội dung nghiên cứu - IV. Thiết kế mô hình - 1. Sơ đồ lắng cặn trong ô lắng - 2. Nguyên tắc thiết kế và cấu tạo mô hình - V. Kết quả nghiên cứu - 1. Lắng nước đã keo tụ tại nhà máy nước Nam Định - 2. Lắng nước nguồn có độ đục cao , nước sông Hồng tại trạm bơm đợt I, nhà máy nước Yên Bái - 3. Lắng nước nguồn có độ đục cao ở nhà máy nước Hải Dương - 4. Kết luận và kiến nghị phạm vi ứng dụng

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu thuật toán để giải quyết vấn đề phân phối tối ưu và tin cậy cho các mạng lưới có nhiều nguồn cấp nước. Mã số: 26C-03-01

  Tác giả: Lê Long
  Nhà xuất bản: Cty thiết kế cấp thoát nước
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu thuật toán để giải quyết vấn đề phân phối tối ưu và tin cậy cho các mạng lưới có nhiều nguồn cấp nước. Mã số: 26C-03-01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu thuật toán để giải quyết vấn đề phân phối tối ưu và tin cậy cho các mạng lưới có nhiều nguồn cấp nước. Mã số: 26C-03-01

  Tác giả: Lê Long

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: I.Phần I: Mở đầu.
  - Phần II: Giới thiệu nội dung bài toán.
  - Phần III: Trình bày một phương pháp xác định áp lực và đường kính kinh tế.
  - Phần IV: Giới thiệu nội dung và cách sử dụng 2 chương trình máy tính.
  - Phần cuối là toàn văn của hai chương trình nói trên cùngd các kết uqả tính toán thử trên một số mạng cụ thể

  Số trang: 0

 • Phân phối đều nước cho các tầng nhà trong khu ở cao tầng. Mã số: 26C-03-03

  Tác giả: Nguyễn Trọng Dương
  Nhà xuất bản: Công ty xây dựng cấp thoát nước
  Năm xuất bản: 1989
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phân phối đều nước cho các tầng nhà trong khu ở cao tầng. Mã số: 26C-03-03

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phân phối đều nước cho các tầng nhà trong khu ở cao tầng. Mã số: 26C-03-03

  Tác giả: Nguyễn Trọng Dương

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Tổng quan Chương 1: Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước Chương 2: Giới thiệu phương pháp tính toán hiện hành Phần II: Cơ sở lý luận và giải pháp kỹ thuật Chương 3: Nguyên tắc chung Chương 4: Thiết bị giảm áp Chương 5: Công trình và thiết bị phụ trợ Phần III: Chỉ tiêu kinh tế và khả năng áp dụng Chương 6: Chỉ tiêu kinh tế Chương 7: Khả năng áp dụng trong hiện tại và tương lai Phần IV: Kết luận và kiến nghị Phần V: Phụ lục đề tài

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu nâng cao điều kiện vệ sinh cho các hồ chứa nước trong thành phố. Mã số: 26C-04-01

  Tác giả: Trần Văn Mô
  Nhà xuất bản: Công ty thiết kế cấp thoát nước
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu nâng cao điều kiện vệ sinh cho các hồ chứa nước trong thành phố. Mã số: 26C-04-01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu nâng cao điều kiện vệ sinh cho các hồ chứa nước trong thành phố. Mã số: 26C-04-01

  Tác giả: Trần Văn Mô

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: I. Khái quát về tình hình thoát nước và ô nhiễm môi trường ở các đô thị hiện nay.
  II. Một số đặc điểm chủ yếu về thành phần và tính chất và tính chất nước thải đô thị ở nước ta.
  - III. Đặc điểm sinh thái của một số hồ có chứa nước thải.
  - IV. Dự báo phát triển và xác định mục tiêu kế hoạch thoát nước và vệ sinh môi đô thị đến năm 2000.
  - V. Một vài bài học kinh nghiệm về những thất bại bước đầu.
  - VI. Hồ sinh học - chìa khóa để giải quyết vấn đề vệ sinh môi trường ở nước ta hiện nay.
  - VII. Những đặc điểm chủ yếu của hồ facultativ.
  - VIII. Hồ sinh học và vấn đề nuôi trồng thuỷ sản.
  - IX. Hồ sinh học áp dụng ở nước ta những ưu điểm, nhược điểm và hướng nghiên cứu để khắc phục.
  - X. Hồ FACULTATIV có tiếp khí nhân tạo, một giải pháp khắc phục các nhược điểm nói trên.
  - XI. Lựa chọn thiết bị tiếp khí nhân tạo cho các hồ FACULTATIV.
  - XII. kết quả nghiên cứu thực nghiệm máy khuấy

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu sản xuất ống bê tông cao áp không ứng suất trước. Mã số: 26C.05.01

  Tác giả: Trần Trọng Ngọc
  Nhà xuất bản: Công ty thiết kế cấp thoát nước
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sản xuất ống bê tông cao áp không ứng suất trước. Mã số: 26C.05.01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu sản xuất ống bê tông cao áp không ứng suất trước. Mã số: 26C.05.01

  Tác giả: Trần Trọng Ngọc

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Sản xuất ống BTCT không ứng suất trước chịu được áp lực thử 9 kg/cm2 kèm theo các phụ tùng đồng bộ.
  - Quy trình SX giản đơn trên cơ sở các thiết bị sẵn có và có thể thiết kế chế tạo trong nước.
  - Sử dụng nguyên liệu địa phương.
  - Dễ thi công lắp đặt.
  - Độ tin cậy cao với tổng chi phí XD thấp nhất

  Số trang: 0

 • Quy luật đô thị hoá - phân bố và phát triển mạng lưới điểm dân cư ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ tiến lên CNXH. Mã số: 28A

  Tác giả: Đàm Trung Phường
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy luật đô thị hoá - phân bố và phát triển mạng lưới điểm dân cư ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ tiến lên CNXH. Mã số: 28A

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy luật đô thị hoá - phân bố và phát triển mạng lưới điểm dân cư ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ tiến lên CNXH. Mã số: 28A

  Tác giả: Đàm Trung Phường

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất; Tổng quan giới thiệu mục tiêu nghiên cứu chương trình.
  - Phần thứ hai: Đánh giá chung về mức độ đạt được so với mục tiêu nghiên cứu của chương trình - 1. Kết quả nội dung nghiên cứu của chương trình - 2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng - 3. Các kết quả ứng dụng - 4. Những sản phẩm chính của chương trình - 5. Đánh giá kết quả chung so với mục tiêu chương trình - 6. Những tồn tại và kiến nghị - 7. Những kinh nghiệm.
  - Phần thứ ba: Kiểm điểm quá trình tổ chức xây dựng và chỉ đạo thực hiện chương trình- 1. Về tổ chức điều hành - 2. Về tổ chức nghiên cứu - 3. Tình hình thực hiện hợp tác quốc tế của CT28A - Các bản đồ phụ lục

  Số trang: 0

 • Đô thị hoá và chiến lược phát triển đô thị ở nước ta

  Tác giả: Ngô Thế Thi
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-1/1990
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đô thị hoá và chiến lược phát triển đô thị ở nước ta

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đô thị hoá và chiến lược phát triển đô thị ở nước ta

  Tác giả: Ngô Thế Thi

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Đô thị hoá là gì ?- 1. Mở đầu: Lược thuật những nhận định về đô thị hoá - 2. Phương pháp luận hay các quan điểm nghiên cứu của đô thị hoá - 3. Tiến tới một nhận thức tổng hoà về đô thị hoá - Phần II: Những diễn biến mang tính quy luật của đô thị hoá - 4. Đô thị hoá và những hệ quả kinh tế - xã hội và văn hoá - xã hội - 5. Đô thị hoá và những hệ quả không gian- môi trường - 6. Đặc thù đô thị hoá ở các nước đang phát triển - Phần III: Tiến đến một chiến lược đô thị hoá ở Việt Nam - 7. Đô thị hoá tiền công nghiệp ở Việt Nam - 8. Đô thị hoá công nghiệp ở nước ta - 9. Đánh giá tình hình đô thị hoá hiện nay - 10. Dự báo về dân số và dân số đô thị - 11. Dự báo chiến lược phát triển đô thị - 12 Kết luận

  Số trang: 0

 • Mô hình tổ chức quy hoạch không gian Đồng Bằng Sông Cửu Long. Mã số: 28A-02-04

  Tác giả: Nguyễn Trí Thành
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch và thiết kế tổng hợp
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: TPHCM.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Mô hình tổ chức quy hoạch không gian Đồng Bằng Sông Cửu Long. Mã số: 28A-02-04

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Mô hình tổ chức quy hoạch không gian Đồng Bằng Sông Cửu Long. Mã số: 28A-02-04

  Tác giả: Nguyễn Trí Thành

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Phần mở đầu.
  - Chương II: Những cơ sở tiền đề tổ chức quy hoạch không gian Đồng Bằng Sông Cửu Long 1. Đặc trưng tài nguyên thiên nhiên và những điều kiện tự nhiên đặc thù của ĐBSCL - 2. Đặc trưng xã hội học dân số ĐBSCL - 3. Mô hình nền sản xuất nông gnhiệp hàng hoá ĐBSCL nhiều thành phần gắn với thị trường - 4. Vấn đề năng lượng nhiên liệu ĐBSCL - 5. Các yêu cầu chính về an ninh quốc phòng - 6. Các mối quan hệ ĐBSCL với khu vực trong và ngoài nước.
  - Chương III: Định hướng mô hình tổ chức quy hoạch không gian ĐBSCL - 1. Lý luận và thực tiễn về các loại mô hình - 2. Định hướng mô hình tổ chức QH không gian ĐBSCL - 3. Định hướng mô hình tổ chức quy hoạch không gian đô thị đồng bằng SCL - 4. Về mô hình làng xã đặc trưng ở ĐBSCL.
  - Chương IV: Kế hoạch hoá điều tiết xây dựng vĩ mô với nền sản xuất xây dựng hàng hoá nhiều thành phần và các dự án đầu tư ưu tiên trước mắt ở ĐBSCL.
  - Kết luận

  Số trang: 0