Tìm kiếm nâng cao

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Đình Thám
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Nguyễn Đình Thám

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nguyên tắc thiết kế ván khuôn định hình- 1.1. Ván khuôn cột- 1.2. Ván khuôn sàn- 1.3. Cốp pha tấm lớn- 1.4. Tính toán cốp pha-

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà nội

  Tác giả: Nguyễn Văn Phượng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà nội

  Tác giả: Nguyễn Văn Phượng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1- Các phương trình cơ bản của bản tròn đàn - dẻo chịu uốn- 2- Cách tìm nghiệm riêng Y- 3- các biểu thức độ võng, góc xoay, mômen uốn.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phạm Văn Chuyên
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Phạm Văn Chuyên

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Định vị công trình- II. Truyền trục lên tầng cao - III. Truyền cao độ lên tầng cao- IV. Công tác trắc địa khi dựng cột- V. Đơn giá công tác bố trí trắc địa.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Lê Ngọc Chấn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Lê Ngọc Chấn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu- II. Xác định hệ số đàn hồi của nền- III. Điều kiện cân bằng của cọc khi chịu tải.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Đào Văn Toại/ Vũ Quốc Huy
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH xây dựng Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1997 của Trường ĐH xây dựng Hà Nội

  Tác giả: Đào Văn Toại/ Vũ Quốc Huy

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề- II. Sự làm việc của cọc đơn- III. Sơ đồ móng khối kiến nghị- IV. Các tính toán so sánh và nhận xét- V. Nhận xét và kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập công trình khoa học 1998 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội,Tập 2

  Tác giả: ĐH Xây dựng HN
  Nhà xuất bản: ĐH Xây dựng HN
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội,Tập 2

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập công trình khoa học 1998 của trường ĐH Xây dựng Hà Nội

  Tác giả: ĐH Xây dựng HN

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Gồm có các vấn đề sau:
  - Về nguyên nhân sự cố mái ổn định tổng thể của cầu tàu 10000 T nhà máy tàu biển Sài Gòn và giải pháp xử lý khắc phục.
  - Sự phân bố nội lực trong cầu dầm liên tục bê tông thép liên hợp do điều chỉnh nội lực.
  - Đề xuất và nghiên cứu một sơ đồ cầu treo được tăng cường độ cứng.
  - Ảnh hưởng của các trụ phụ trong cầu dây văng.
  - Môt số vấn đề bồi lắng trên các luồng tàu qua cửa sông -ven biển..

  Số trang: 0

 • Quy hoạch Bộ tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam đến năm 2010

  Tác giả: Nguyễn Văn Lâm, Trần Quốc Dũng
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc- Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch Bộ tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam đến năm 2010

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch Bộ tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam đến năm 2010

  Tác giả: Nguyễn Văn Lâm, Trần Quốc Dũng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Phần chung- 2. Báo cáo tổng quan- 2.1. Quá trình hình thành bộ tiêu chuẩn XD Việt nam- 2.2. Cấu trúc bộ tiêu chuẩn XD Việt Nam qua các thời kỳ- 2.3. Cấu trúc bộ tiêu chuẩn XD của một số nước trên thế giới- 2.4. Đánh giá thực trạng bộ tiêu chuẩn XD Việt Nam.
  3. Quy hoạch bộ tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam đến năm 2010:
  3.1. Một số quan điểm về đổi mới bộ tiêu chuẩn XD Việt Nam .
  3.2. Các kiến nghị đề xuất quy hoạch bộ tiêu chuẩn XD Việt Nam đến năm 2010-.
  4. Danh mục đề xuất ` Quy hoạch bộ tiêu chuẩn xây dựng VN đến năm 2010`.
  5. Danh mục các tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài cần tham khảo khi soát xét, biên soạn mới hoặc chuyển dịch bộ tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam đến năm 2010.
  Phụ lục

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu soạn thảo mục tiêu chương trình đào tạo Cao đẳng xây dựng dân dụng và công nghiệp. Mã số: RD 79

  Tác giả: Tạ Thanh Vân,RD 79
  Nhà xuất bản: Trường cao đẳng xây dựng số 1- BXD
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu soạn thảo mục tiêu chương trình đào tạo Cao đẳng xây dựng dân dụng và công nghiệp. Mã số: RD 79

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu soạn thảo mục tiêu chương trình đào tạo Cao đẳng xây dựng dân dụng và công nghiệp. Mã số: RD 79

  Tác giả: Tạ Thanh Vân,RD 79

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Sự cần thiết của đề tài.
  II. Mục tiêu của đề tài.
  III. Nội dung đề tài.
  IV. Phạm vi áp dụng kết quả nghiên cứu: Chương I: Tổng quan.
  Chương II: Xây dựng chương trình đào tạo.
  Chương III: Cơ sở thực hiện mục tiêu đào tạo. Kết luận và kiến nghị.
  Phụ lục

  Số trang: 0

 • Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp chính sách, nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Tác giả: Bùi Văn Thái/ Đặng Công Tuấn...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-12/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp chính sách, nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp chính sách, nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Tác giả: Bùi Văn Thái/ Đặng Công Tuấn...

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: I. Những điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của ĐBSCL- 1.1. Các thông số khí tượng thuỷ văn- 1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội- II. Thực trạng nhà ở và vật liệu xây dựng vùng ĐBSCL- III. Các đề xuất định hướng chiến lược công nghệ vật liệu xây dựng nhà ở của người dân vùng ĐBSCL- IV. Một số đề xuất về kiến trúc và vật liệu XD nhà ở cho người có thu nhập thấp ở vùng ĐBSCL- V. Các giải pháp về cơ chế, chính sách.

  Số trang: 0

 • Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp chính sách, nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Tác giả: Lê Văn Nam/ Nguyễn Văn Chánh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-12/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp chính sách, nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp chính sách, nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Tác giả: Lê Văn Nam/ Nguyễn Văn Chánh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: A. Thực trạng nhà ở nông thôn vùng ĐBSCL- I- Đặc điểm địa hình- II- Thực trạng nhà ở vùng ĐBSCL- 1.Về quy hoạch- 2. Về mẫu nhà- 3. Về kết cấu- 4. Về loại nhà- B. Những tồn tại cần khắc phục trong sự phát triển nhà ở nông thôn vùng ĐBSCL.

  Số trang: 0

 • Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp chính sách, nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Tác giả: Nguyễn Văn Chánh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-12/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp chính sách, nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp chính sách, nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Tác giả: Nguyễn Văn Chánh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: I. Thực trạng về nhà ở vùng nông thôn ĐBSCL- 1- Về quy hoạch- 2- Về loại nhà- II. Những tồn tại cần khắc phục- III. Những giải pháp- 1- Các mục tiêu cụ thể- 2- Các nhóm đối tượng phát triển nhà ở- 3- Đề nghị các hoạt động cần thiết- 4- Hướng giải quyết vật liệu xây dựng chính- 5- Đề nghị về phương thức huy động nguồn tài chính- 6- Những chính sách ưu đãi thúc đẩy phát triển nhà ở.

  Số trang: 0

 • Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp chính sách, nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Tác giả: Công ty phát triển và kinh doanh nhà Cửu Long
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-12/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp chính sách, nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp chính sách, nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Tác giả: Công ty phát triển và kinh doanh nhà Cửu Long

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Nhu cầu và hiện trạng về nhà ở Đồng bằng sông Cửu Long- a- Tình hình tự nhiên- b- Hiện trạng về nhà ở- c- Tình hình dân số- d- Tình hình kinh tế- e- Tình hình xã hội- f- Nhu cầu thị trường, tình hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hiện nay và dự báo trong tương lai và tính tất yếu của việc đầu tư nhà ở cho người có thu nhập thấp- Phần 2: Những giải pháp chủ yếu- A. Giải pháp sản xuất vật liệu, cấu kiện để sản xuất nhà ở phù hợp với đặc điểm vùng ĐBSCL- B. Giải pháp về nguồn tài chính cho vấn đề nhà ở.

  Số trang: 0

 • Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp chính sách, nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Tác giả: Đỗ Kiến Quốc/ Nguyễn Trọng Phước
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-12/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp chính sách, nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp chính sách, nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Tác giả: Đỗ Kiến Quốc/ Nguyễn Trọng Phước

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: I.Đặt vấn đề- II. Cơ sở lý thuyết- III. Giải pháp kết cấu nhà vùng ngập lụt- IV. Giải pháp kết cấu cho cầu nông thôn- V. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp chính sách, nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Tác giả: Đỗ Kiến Quốc/ Lê Đức Thanh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-12/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp chính sách, nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp chính sách, nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Tác giả: Đỗ Kiến Quốc/ Lê Đức Thanh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề- II. Nghiên cứu thực nghiệm- 2.1. Các đặc trưng cơ học- 2.2. Thí nghiệm uốn dầm 3 lớp- III. Lựa chọn lý thuyết tính toán- IV. Các tính toán so sánh giữa lý thuyết và thực nghiệm- V. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp chính sách, nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Tác giả: Lê Bá Lương
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-12/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp chính sách, nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp chính sách, nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Tác giả: Lê Bá Lương

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: I. Đất yếu ở Đồng bằng sông Cửu Long- II. Một số hiện tượng nổi bật cần chú ý về nền móng công trình ở Đồng bằng sông Cửu Long trong 15 năm qua- III. các nội dung chính về xử lý nền móng công trình trong điều kiện đất sét yếu ở ĐBSCL.

  Số trang: 0