Tìm kiếm nâng cao

 • Hội thảo bê tông cốt sợi thực vật

  Tác giả: Trần Thị Hảo
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1991/1991-5/1991
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo bê tông cốt sợi thực vật

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo bê tông cốt sợi thực vật

  Tác giả: Trần Thị Hảo

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Giới thiệu chung - - Mục tiêu và phạm vi - - Những chỉ tiêu kỹ thuật chuẩn dùng cho tấm lợp BTCSTV do Viện Vật liệu XD soạn thảo - - Các tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng ngói của Nghiệp đoàn J.P. Parry - - Những kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm sản xuất tại Viện Vật liệu XD - - Kết luận và kiến nghị.soạn thảo

  Số trang: 0

 • Hội thảo bê tông cốt sợi thực vật

  Tác giả: A.J. Schmied
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1991/1991-5/1991
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo bê tông cốt sợi thực vật

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo bê tông cốt sợi thực vật

  Tác giả: A.J. Schmied

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Giới thiệu chung - - Các mục tiêu và phạm vi - - Nguyên liệu - - Chi phí trực tiếp - - Sản xuất - - Các hướng phát triển - - Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo bê tông cốt sợi thực vật

  Tác giả: Bùi Khanh Vân/ Trần Quốc Tế
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1991/1991-5/1991
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo bê tông cốt sợi thực vật

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo bê tông cốt sợi thực vật

  Tác giả: Bùi Khanh Vân/ Trần Quốc Tế

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Khái quát - - Mục tiêu và giới hạn vấn đề - - Hoạt tính của tro trấu - - Khảo sát thực nghiệm - + Nguyên vật liệu - + Thiết kế cấp phối vữa - - Kết quả thảo luận - - Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Hội thảo bê tông cốt sợi thực vật

  Tác giả: Lê Doãn Khôi/ Hoàng Văn Thịnh/ Lê Thị Hạnh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1991/1991-5/1991
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo bê tông cốt sợi thực vật

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo bê tông cốt sợi thực vật

  Tác giả: Lê Doãn Khôi/ Hoàng Văn Thịnh/ Lê Thị Hạnh

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Giới thiệu chung - - Mục tiêu và phạm vi - - Các biện pháp nâng cao độ bền lâu của vật liệu bê tông cốt sợi thực vật - - Một số kết quả thí nghiệm - - Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo bê tông cốt sợi thực vật

  Tác giả: Pichai Nimtyongskul
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1991/1991-5/1991
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo bê tông cốt sợi thực vật

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo bê tông cốt sợi thực vật

  Tác giả: Pichai Nimtyongskul

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Giới thiệu chung - - Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu - - Phương pháp nung - - Phương pháp nghiền - - Những tính chất của bê tông tro trấu - - Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo bê tông cốt sợi thực vật

  Tác giả: Ake Skarendahl (Công ty bê tông cốt sợi thực vật Thuỵ Điển)
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1991/1991-5/1991
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo bê tông cốt sợi thực vật

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo bê tông cốt sợi thực vật

  Tác giả: Ake Skarendahl (Công ty bê tông cốt sợi thực vật Thuỵ Điển)

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu - 2. Các yếu tố ảnh hưởng - - Các yêu cầu - - Thị trường - - Thiết kế mái và xây dựng - - Nguyên liệu - - Kỹ thuật sản xuất - 3. Các vấn đề nghiên cứu - - Độ dai - - Độ bền lâu - - Lựa chọn sợi - 4. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo bê tông cốt sợi thực vật

  Tác giả: Trần Quốc Tế...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1991/1991-5/1991
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo bê tông cốt sợi thực vật

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo bê tông cốt sợi thực vật

  Tác giả: Trần Quốc Tế...

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Giới thiệu chung - - Mục tiêu và phạm vi - - Lựa chọn các giải pháp xử lý để khảo sát thực nghiệm - - Nguyên liệu và phương pháp thử - - Kết quả thử nghiệm và thảo luận - + Anh hưởng của quá trình xử lý hoá học đến độ hút nước của sơ sợi - + Anh hưởng của các giải pháp xử lý đến cường độ của vữa BTCSTV - + Anh hưởng của các giải pháp xử lý đến cấu trúc hiển vi của vữa - + Anh hưởng của các giải pháp xử lý đến độ bền lâu của sợi trong môi trường kiềm của đá xi măng - - Kết luận.

  Số trang: 0

 • Trường dạy nghề xây dựng khối xưởng thực hành - Quy mô 400 học sinh. Thiết kế điển hình 226-01-97

  Tác giả: Viện nghiên cứu kiến trúc - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện nghiên cứu kiến trúc - BXD
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Trường dạy nghề xây dựng khối xưởng thực hành - Quy mô 400 học sinh. Thiết kế điển hình 226-01-97

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Trường dạy nghề xây dựng khối xưởng thực hành - Quy mô 400 học sinh. Thiết kế điển hình 226-01-97

  Tác giả: Viện nghiên cứu kiến trúc - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1- Những căn cứ và cơ sở nghiên cứu TKĐH.
  2- Phạm vi và điều kiện áp dụng của TKĐH.
  3- Nội dung nghiên cứu TKĐH.
  4- Nội dung thiết kế kiến trúc.
  5- Hướng dẫn vận dụng TKĐH

  Số trang: 0

 • Ký túc xá sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Thiết kế điển hình: 116-00-98

  Tác giả: Viện Nghiên cứu kiến trúc - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc - BXD
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Ký túc xá sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Thiết kế điển hình: 116-00-98

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Ký túc xá sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Thiết kế điển hình: 116-00-98

  Tác giả: Viện Nghiên cứu kiến trúc - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1- Tên dự án.
  2- Mục tiêu của dự án.
  3- Cơ quan chủ trì nghiên cứu.
  4- Cơ quan phối hợp nghiên cứu.
  5- Những căn cứ để lập dự án nghiên cứu khả thi TKĐH.
  6- Lựa chọn phương án điển hình hoá.
  7- Phạm vi và điều kiện áp dụng.
  8- Nội dung và quy mô TKĐH.
  9- Những yêu cầu cơ bản đối với các giải pháp bố cục không gian.
  10- Những yêu cầu cơ bản đối với giải pháp kỹ thuật.
  11- Đặc điểm các phương án thiết kế.
  12- Những yêu cầu về xác định khái toán công trình và các chỉ tiêu kỹ thuật.
  13- Những yêu cầu về an toàn phòng cháy, chữa cháy..

  Số trang: 0

 • Thiết kế điển hình Nhà làm việc của cơ quan xã. Ký hiệu: 261-01-97, 261-02-97, 261-03-97

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc
  Năm xuất bản: 2000
  Nơi xuất bản: H
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thiết kế điển hình Nhà làm việc của cơ quan xã. Ký hiệu: 261-01-97, 261-02-97, 261-03-97

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thiết kế điển hình Nhà làm việc của cơ quan xã. Ký hiệu: 261-01-97, 261-02-97, 261-03-97

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Tập ` Nhà làm việc của cơ quan xã` được nghiên cứu thiết kế cho cấp xã, thiết kế điển hình các văn phòng làm việc, phòng họp, hội trường, số lượng các phòng phụ thuộc vào lĩnh vực công tác và số lượng người sử dụng

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu bảo tồn và tôn tạo kiến trúc các công trình tôn giáo và tín ngưỡng. Mã số: RD 1396

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Quỳnh, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện nghiên cứu kiến trúc - BXD
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu bảo tồn và tôn tạo kiến trúc các công trình tôn giáo và tín ngưỡng. Mã số: RD 1396

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu bảo tồn và tôn tạo kiến trúc các công trình tôn giáo và tín ngưỡng. Mã số: RD 1396

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Quỳnh, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: - Chương I: Hệ thống hoá các công trình kiến trúc tông giáo tín ngưỡng ở Việt Nam.
  - Chương II: Đề xuất các giải pháp bảo tồn tôn tạo về mặt kiến trúc cho các công trình kiến trúc tôn giao tín ngưỡng.
  - Chương III: Khuyến nghị quy chế bảo tồn tôn tạo về mặt kiến trúc các công trình kiến trúc tôn giáo-tín ngưỡng

  Số trang: 0

 • Tuyển tập các báo cáo Hội thảo lần thứ hai và ba về Đánh giá tác động môi trường

  Tác giả: Trần Tý/ Lưu Thị Thao/ Nguyễn Hạnh Quyên
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-9/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập các báo cáo Hội thảo lần thứ hai và ba về Đánh giá tác động môi trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập các báo cáo Hội thảo lần thứ hai và ba về Đánh giá tác động môi trường

  Tác giả: Trần Tý/ Lưu Thị Thao/ Nguyễn Hạnh Quyên

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Các vấn đề chung - 1.1. Các đặc trưng của phát triển du lịch - 1.2. Các tài nguyên du lịch - 1.3. Các loại hình du lịch - 1.4. Phát triển du lịch bền vững - 2. Hệ thống pháp lý về môi trường và du lịch ở Việt Nam - 3. Tiến hành đánh giá tác động môi trường cho phát triển du lịch - 4. Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án phát triển du lịch - 5. Giám sát và quản lý dự án sau xây dựng - 6. Đánh giá môi trường chiến lược cho phát triển du lịch - Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập các báo cáo Hội thảo lần thứ hai và ba về Đánh giá tác động môi trường

  Tác giả: Trần Tý/ Lưu Thị Thao/ Nguyễn Hạch
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-9/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập các báo cáo Hội thảo lần thứ hai và ba về Đánh giá tác động môi trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập các báo cáo Hội thảo lần thứ hai và ba về Đánh giá tác động môi trường

  Tác giả: Trần Tý/ Lưu Thị Thao/ Nguyễn Hạch

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Tuyển tập các báo cáo Hội thảo lần thứ hai và ba về Đánh giá tác động môi trường

  Tác giả: Trần Văn ý/ Lê Thị Thu Hiền
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-9/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập các báo cáo Hội thảo lần thứ hai và ba về Đánh giá tác động môi trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập các báo cáo Hội thảo lần thứ hai và ba về Đánh giá tác động môi trường

  Tác giả: Trần Văn ý/ Lê Thị Thu Hiền

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Tổng quan về quy trình đánh giá tác động môi trường và nội dung một số hướng dẫn ĐGTĐMT - 1.1. Về các bước chính của một quy trình ĐGTĐMT chung hiện có trên thế giới - 1.2. Nội dung của một số chính sách hướng dẫn đánh giá tác động môi trường - 2. Quy trình đánh giá tác động môi trường và nội dung các hướng dẫn ĐGTĐMT hiện có của nước ta - 2.1. Quy trình ĐGTĐMT hiện tại của Việt Nam - 2.2. Các văn bản pháp lý hiện hành của Việt Nam về ĐGTĐMT - 3. Đề xuất bổ sung quy trình đánh giá tác động môi trường và các nội dung chính của hướng dẫn ĐGTĐMT.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập các báo cáo Hội thảo lần thứ hai và ba về Đánh giá tác động môi trường

  Tác giả: Nguyễn Đình Dương
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-1/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập các báo cáo Hội thảo lần thứ hai và ba về Đánh giá tác động môi trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập các báo cáo Hội thảo lần thứ hai và ba về Đánh giá tác động môi trường

  Tác giả: Nguyễn Đình Dương

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề án tại Quảng Ninh - 2. Thiết kế cơ sở dữ liệu - 2.1. Cơ sở dữ liệu về môi trường kinh tế xã hội - 2.2. Cơ sở dữ liệu về môi trường sức khoẻ - 2.3. Cơ sở dữ liệu về môi trường vật lý - 3. Tư liệu và phương pháp thu thập - 4. Một số kết quả ban đầu trong công tác xây dựng cơ sở dữ liệu - 5. Dự kiến các công việc tiếp theo.

  Số trang: 0