Tìm kiếm nâng cao

 • Ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên và tác động của môi trường lên kết cấu nhẹ. Mã số: 82-28-504

  Tác giả: Phạm Kinh Cương,Nguyễn Thế Việt
  Nhà xuất bản: Viện khoa học và kỹ thuật XDCB
  Năm xuất bản: 1986
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên và tác động của môi trường lên kết cấu nhẹ. Mã số: 82-28-504

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên và tác động của môi trường lên kết cấu nhẹ. Mã số: 82-28-504

  Tác giả: Phạm Kinh Cương,Nguyễn Thế Việt

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Nghiên cứu một số quy luật phổ biến trong quá trình ăn mòn thép xây dựng ở Việt Nam - I. Nội dung và phương pháp nghiên cứu : - 1. Vài nét về tình hình nghiên cứu trước đây - 2. Giới thiệu tóm tắt tiêu chuẩn Snhip 11-28-73 - 3. Nhận xét về khả năng áp dụng tiêu chuẩn Snhip 11-28-73 - 4. Phương pháp nghiên cứu ăn mòn kết cấu xây dựng bằng thép - II. Các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến quá trình ăn mòn kết cấu thép - 1. ảnh hưởng của độ ẩm không khí và sự thấm ướt bề mặt thép - 2. ảnh hưởng của lượng mưa, nhiệt độ và tốc độ gió - 3. ảnh hưởng của các tạp chất ăn mòn trong khí quyển - III. Xác định tốc độ ăn mòn của thép xây dựng và kết cấu xây dựng bằng thép - 1. Đặt vấn đề - 2. Các chỉ tiêu đánh giá tốc độ ăn mòn - 3. Các phương pháp xác định tốc độ ăn mòn - 4. Xác định tốc độ ăn mòn kết cấu thép ở Việt Nam - 5. Kết luận và kiến nghị - IV. Các hệ số ảnh hưởng dùng trong thiết kế ăn mòn kết cấu thép - 1. Các hệ số ảnh hưởng của kích thước và hình dạng - 2. ảnh hưởng của khoảng cách so với mặt đất - 3. ảnh hưởng của hướng đặt kết cấu - V. Độ bền lớp thép phủ kẽm bảo vệ trên thép xây dựng - 1. Các loại thép phủ kẽm dùng trong xây dựng - 2. Nghiên cứu hiện tượng ăn mòn ở lớp mạ kẽm - 3. Tính toán độ bền của lớp kẽm bao phủ - 4. Kết luận và kiến nghị - Phần thứ hai: Các khuyết tật ở nhà khung thép nhẹ và ảnh hưởng của chúng tới độ bền và ổn định của công trình xây dựng ở Việt Nam - 1. ý nghĩa và phương pháp nghiên cứu - 2. Các sai lệch thường gặp ở cột nhà khung thép - 3. Khái quát về việc tính ổn định của các kết cấu dạng hệ thanh có các sai lệch hình học - 4. Biến dạng và nội lực ở hệ khung ngang - 5. Nội lực trong các trường hợp kể đến biến dạng theo phương dọc nhà - 6. Một số nhận xét về kiến nghị - Phần thứ ba: Kết luận và kiến nghị chung -

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu và ứng dụng đá bazan Bến Tắm-Vĩnh An làm phụ gia cho xi măng portland tại nhà máy LHXM Hà Tiên

  Tác giả: Trần Ngọc ý
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-6/1990
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu và ứng dụng đá bazan Bến Tắm-Vĩnh An làm phụ gia cho xi măng portland tại nhà máy LHXM Hà Tiên

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu và ứng dụng đá bazan Bến Tắm-Vĩnh An làm phụ gia cho xi măng portland tại nhà máy LHXM Hà Tiên

  Tác giả: Trần Ngọc ý

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Lời mở đầu - 2. Tình hình sử dụng phụ gia của nhà máy Liên hợp xi măng Hà Tiên kể từ sau ngày giải phóng Miền Nam đến nay - 3. Kết quả nghiên cứu xi măng có pha phụ gia Bến Tắm của xi măng Hà Tiên - a. Nghiên cứu nguồn gốc, quá trình tạo thành, và bản chất của phụ gia tronh quá trình đông cứng của xi măng - b. Chất lượng và trữ lượng khu mỏ bazan Bến Tắm Vĩnh An - 4. Những tính chất cơ bản của phụ gia xi măng vùng Bến Tắm - Vĩnh An - 5. Những tính chất cơ lý cả xi măng portland có pha phụ gia Bến Tắm - 6. Sản xuất thử 300 tấn xi măng có pha 15% phụ gia bazan bọtBến Tắm - - Những tính chất cơ lý -hoá của xi măng sản xuất thử - 3000 tấn có pha 15% phụ gia - 7. Chất lượng của bê tông đúc sẵn và kết quả thu được từ các hộ tiêu thụ khi sử dụng loại xi măng - phụ gia này - 8. Kết luận và kiến nghị -

  Số trang: 0

 • Xác định thước không gian hợp lý cho các tư thế của người Việt Nam trong nhà và công trình

  Tác giả: Trịnh Như
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-8/1985
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xác định thước không gian hợp lý cho các tư thế của người Việt Nam trong nhà và công trình

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xác định thước không gian hợp lý cho các tư thế của người Việt Nam trong nhà và công trình

  Tác giả: Trịnh Như

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mở đầu - Phần thứ nhất: Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước - Phần thứ hai: Nội dung và kết quả nghiên cứu - - Phương pháp nghiên cứu đề tài - Phần thứ ba: Kết luận và kiến nghị -

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu tiềm năng và khả năng sử dụng phế thải công nghiệp ở Việt Nam để sản xuất VLXD

  Tác giả: Hoàng Văn Nhượng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-6/1983
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu tiềm năng và khả năng sử dụng phế thải công nghiệp ở Việt Nam để sản xuất VLXD

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu tiềm năng và khả năng sử dụng phế thải công nghiệp ở Việt Nam để sản xuất VLXD

  Tác giả: Hoàng Văn Nhượng

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần 1: Tình hình sử dụng phế thải công nghịp trên thế giới làm VLXD - 1. Những phế thải công nghiệp chính được dùng phổ biến hiện nay trên thế giới trong CN VLXD - - Tro xỉ nhiệt điện - Xỉ luyện kim - - Đá sit than - - Một số phế thải công nghiệp khác - Phần 2: Phế thải công nghiệp ở Việt Nam được dùng làm VLXD 1. Tình hình một số phế thải CN chính ở nước ta hiện nay. -Tro xỉ nhiệt điện - Xỉ luyện kim - - Đá sit than - - Một số phế thải công nghiệp khác - Phần 3: Phương hướng sử dụng một số nguồn phế thải CN Việt Nam làm VLXD - 1. Phương hướng sử dụng tro xỉ nhiệt điện - 2. Phương hướng sử dụng xỉ luyện kim - 3. Phương pháp sử dụng đá sít than - 4. Phương hướng sử dụng một số phế thải khác - III. Kết luận - IV. Tài liệu tham khảo - V. Phụ lục

  Số trang: 0

 • Dự báo tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghiệp vật liệu xây dựng năm 2000

  Tác giả: Lê Xuân Thìn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-10/1984
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự báo tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghiệp vật liệu xây dựng năm 2000

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự báo tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghiệp vật liệu xây dựng năm 2000

  Tác giả: Lê Xuân Thìn

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề - II. Cơ sở phương pháp luận và những căn cứ khoa học - 1. Cơ sở phương pháp luận sử dụng trong đề tài dự báo tiến bộ KHKT công nghiệp VLXD đế năm 2000. - 2. Tình hình phát triển kinh tế xã hội - 3. Cơ sở vật chất của các ngành công gnhiepẹ có liên quan trực tiếp tới công nghiệp VLXD- 4. Đặc điểm của công nghiệp VLXD ở nước ta trong thời kỳ dự báo - III. Dự báo tiến bộ KHKT của CN VLXD đến năm 2000 - 1. Dự báo một số nét tổg quan về CN VLXD - 2. Dự báo những tiến bộ KHKT trong SX xi măng và các chất kết dính - 3. Dự báo những tiến bộ KHKT trong sản xuất vật liệu xây, lợp - 4. Dự báo những tiến bộ KHKT trong sản xuất gốm sứ thuỷ tinh xây dựng, vật liệu ốp lát, trang trí - 4. Dự báo những tiến bộ KHKT trong khai thác đá cát sỏi - 5. Dự báo những tiến bộ KHKT trong khai thác đá cát sỏi - 6. Dự báo những tiến bộ KHKT trong sản xuất VLXD tổng hợp từ nguồn gốc hữu cơ - 7. Dự báo những tiến bộ KHKT trong sản xuất VLXD - IV. Kết luận - V. Phụ lục -

  Số trang: 0

 • Điều tra tình hình phát triển công nghiệp VLXD ở Việt nam trong những năm 1960-1980 và những yếu tố ảnh hưởng tới quá trình phát triển đó

  Tác giả: Đào Thị Thắng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-11/1983
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra tình hình phát triển công nghiệp VLXD ở Việt nam trong những năm 1960-1980 và những yếu tố ảnh hưởng tới quá trình phát triển đó

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra tình hình phát triển công nghiệp VLXD ở Việt nam trong những năm 1960-1980 và những yếu tố ảnh hưởng tới quá trình phát triển đó

  Tác giả: Đào Thị Thắng

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần mở đầu:- Phần 1: Tình hình phát triển CN VLXD từ năm 1960 - 1980 ở Việt Nam - 1. Tình hình tài nguyên làm VLXD - 2. Tình hình lao động trong công nghiệp VLXD - 3. Tình hình phát triển của CN VLXD trong những năm 60-80 - Phần 2: Những nhận định và đánh giá sự phát triển CN VLXD từ năm 1960-1980 - 1. Vấn đề đầu tư cho CN VLXD - 2. Về tính chất và trình độ của lực lượng SX trong CN VLXD - 3. Những yếu tố trong quá trình tái SX Phần 3: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu thiết lập kỹ thuật sản xuất xi măng giếng nóng 75 cộng trừ 25 độ C trên cơ sở pooclăng alit alumopherit

  Tác giả: Hoàng Văn Phong
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-12/1983
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu thiết lập kỹ thuật sản xuất xi măng giếng nóng 75 cộng trừ 25 độ C trên cơ sở pooclăng alit alumopherit

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu thiết lập kỹ thuật sản xuất xi măng giếng nóng 75 cộng trừ 25 độ C trên cơ sở pooclăng alit alumopherit

  Tác giả: Hoàng Văn Phong

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu - 3. Tổng quan tài liệu chuyên đề - 4. Thực chất và cơ sở khoa học của các giải pháp kỹ thuatạ chế tạo xi măng giếng khoan - 5. Các phương pháp nghiên cứu đã áp dụng - 6. Nội dung và các kết quả nghiên cứu ở phòng thí nghiệm - 7.Nội dung nghiên cứu công nghệ và kết quả ản xuất thử XM Giếng nóng - 8. Nghiên cứu ứng dụng và kết quả của bơm trám thử xi măng tại giếng khí Thái Bình - 9. Tính kinh tế của vấn đề nghiên cứu tự sản xuất xi măng giếng nóng ở tỏng nước - 10. Các kết luận của công trình nghiên cứu -

  Số trang: 0

 • Dự báo tình hình nhiên liệu dùng trong công nghiệp VLXD từ 1986-2000

  Tác giả: Nguyễn Thị Vân Thanh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-1/1985
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự báo tình hình nhiên liệu dùng trong công nghiệp VLXD từ 1986-2000

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự báo tình hình nhiên liệu dùng trong công nghiệp VLXD từ 1986-2000

  Tác giả: Nguyễn Thị Vân Thanh

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. đặt vấn đề

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất phụ gia dẻo hoá bê tông từ dịch kiềm đen của các nhà máy giấy dùng nguyên liệu hỗn hợp

  Tác giả: Nguyễn Văn Hinh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-1/1985
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất phụ gia dẻo hoá bê tông từ dịch kiềm đen của các nhà máy giấy dùng nguyên liệu hỗn hợp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất phụ gia dẻo hoá bê tông từ dịch kiềm đen của các nhà máy giấy dùng nguyên liệu hỗn hợp

  Tác giả: Nguyễn Văn Hinh

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Tình hình nghiên cứu sản xuất , sử dụng phụ gia dẻo hoá cho bê tông và cơ sở khác nhau của đề tài - Phần thứ hai: Những kết quả nghiên cứu thực nghiệm - 1. Điều chế phụ gia, nghiên cứu các thành phần cơ bản và hoạt tính bề mặt - - Điều chế phụ gia - - Xác định các thành phần cơ bản của phụ gia - - Xác định hoạt tính bề mặt của phụ gia - 2. ảnh hưởng của phụ gia đến khả năng ổn định của huyền phù - 3. Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia đến các tính chất công nghệ và cơ lý của vật liệu xi măng - 4. ảnh hưởng của phụ gia đến các tính chất công nghệ và kỹ thuật của bê tông - Phần thứ ba: 1. ảnh hưởng của quá trình cô tới tính chất của phụ gia - 2. ảnh hưởng của quá trình cô tới hoạt tính của phụ gia - 3. Sơ đồ công nghệ , tính toán kinh tế kỹ thuật và các chỉ tiêu về nguyên liệu và sản xuất - Phần thứ tư: đánh giá hiệu quả của kinh tế kỹ thuatạ của sản xuất và sử dụng phụ gia dẻo hoá KĐT 2 - Phần thứ năm: Kết luận, kiến nghị - Tài liệu tham khảo

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất xi măng trắng trên cơ sở nguyên liệu và công nghệ lò đứng hiện có trong nước

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Lân
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-3/1985
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất xi măng trắng trên cơ sở nguyên liệu và công nghệ lò đứng hiện có trong nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất xi măng trắng trên cơ sở nguyên liệu và công nghệ lò đứng hiện có trong nước

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Lân

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mục tiêu chung của đề tài - II. Nội dung nghiên cứu và kết quả đạt được - 1. Sơ lược về kỹ thuật sản xuất xi măng trắng trên thế giới - 2. Nội dung nghiên cứu và kết quả đạt được - - Nội dung và KQNC trong phòng thí nghiệm - - Nội dung và KQNC công nghệ sản xuất - III. Kết quả sản xuất thử - IV. ước tính hiệu quả kinh tế và giá trị KHKT của sản xuất xi măng trắng - V. Kết luận và kiến nghị - VI. Phụ lục và tài liệu tham khảo

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu chê stạo xi măng pooclăng trăng, xi măng màu trên cơ sở clanhke mầu bằng lò đứng từ nguyên nhiên liệu, thiết bị trong nước

  Tác giả: Lại Thị My
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-12/1981
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chê stạo xi măng pooclăng trăng, xi măng màu trên cơ sở clanhke mầu bằng lò đứng từ nguyên nhiên liệu, thiết bị trong nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu chê stạo xi măng pooclăng trăng, xi măng màu trên cơ sở clanhke mầu bằng lò đứng từ nguyên nhiên liệu, thiết bị trong nước

  Tác giả: Lại Thị My

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Những vấn đề chung - Phần thứ hai: Cơ sở lý thuyết - I. Cơ sở lý thuyết về xi măng pooclăng trắng - II. Cơ sở lý thuyết về xi măng màu - Phần thứ ba: Nội dung và kết quả nghiên cứu - A. Trong phòng thí nghiệm - B. Công nghệ sản xuất - Phần kết luận Phần phụ lục

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu chế tạo xi măng pooclăng trắng bằng lò đứng cỡ nhỏ, đốt than từ nguyên liệu trong nước

  Tác giả: Lại Thị My
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-9/1985
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo xi măng pooclăng trắng bằng lò đứng cỡ nhỏ, đốt than từ nguyên liệu trong nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu chế tạo xi măng pooclăng trắng bằng lò đứng cỡ nhỏ, đốt than từ nguyên liệu trong nước

  Tác giả: Lại Thị My

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Đặt vấn đề - Phần thứ hai:- I. Cơ sở lý thuyết về xi măng trắng - II. Kỹ thuật sản xuất xi măng trắng - Phần thứ ba: Nội dung và kết quả nghiên cứu - I. Nội dung và kết quả nghiên cứu trong phòng rthí nghiệm - II. Nội dung và kết quả nghiên cứu công gnhệ sản xuất - III. Kết quả sản xuất thử - Phần thứ tư: Thiết bị và quy trình công nghệ sản xuất xi măng pooclăng trắng lò đứng - I. Các thiết bị trng dây chuyền công nghệ - II. Quy trình công nghệ - Phần kết luận - Tài liệu tham khảo - Phần phụ lục .

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất phụ gia siêu dẻo cho bê tông có độ sụt cao

  Tác giả: Cao Văn Vọng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-6/1983
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất phụ gia siêu dẻo cho bê tông có độ sụt cao

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất phụ gia siêu dẻo cho bê tông có độ sụt cao

  Tác giả: Cao Văn Vọng

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Một số nét về tình hình nghiên cứu, sản xuất và sử dụng phụ gia siêu dẻo ở ngoài nước và ở nước ta - Phần thứ hai: các kết quả nghiên cứu và thực nghiệm - I. Nghiên cứu xác lập chế độ công nghệ sản xuất - II. Một số thí nghiệm kiểm chứng năng tác dụng của phụ gia SD-83 và sơ bộ xác định cơ chế tác dụng của nó đối với xi măng - III. ảnh hưởng của SD-83 đến thời gian đong kết của xi măng - IV. ảnh hưởng của SD-83 đến 1 số tính chất cơ bản của hỗn hợp bê tông và bê tông - V. Một số nét chính và cơ chế tác dụng của phụ gia SD đến xi măng bê tông - Phần thứ ba: Sản xuất thử phụ gia siêu dẻo SD-83 I. Mục tiêu sản xuất thử - II. Một số kết quả thu được qua sản xuất thử - Phần thứ tư: Thí nghiệm sử dụng SD-83 chế tạo HHBT lỏng tại thi công đường hầm xả lũ tại thuỷ điện Hoà Bình - Phần thứ năm: Công nghệ sản xuất phụ gia siêu dẻo SD83 - I. Phương pháp sản xuất và dây chuyền công nghệ - II. Nguồn cung cấp nguyên liệu và các thiết bị cho sản xuất - III. Một số yêu cầu về bảo hộ lao động và điều kiện sản xuất - VI. Một số chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật chủ yếu của dây chuyền sản xuất phụ gia SD-83 có công suất 100 T/n - Phần thứ sáu: Một số kết luận và kiến nghị - I. Một số kết luận - II. Một số kiến nghị

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất men trắng đục cho gạch men thay thế men trắng Nhật bản. Mã số: 26-02-03-05b

  Tác giả: Lê Ngọc Thanh
  Nhà xuất bản: Viện vật liệu xây dựng-BXD
  Năm xuất bản: 1981
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất men trắng đục cho gạch men thay thế men trắng Nhật bản. Mã số: 26-02-03-05b

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất men trắng đục cho gạch men thay thế men trắng Nhật bản. Mã số: 26-02-03-05b

  Tác giả: Lê Ngọc Thanh

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu.
  - II. Tình hình nghiên cứu sản xuất men cho gạch men trên thế giới và ở nước ta.
  - III. Nội dung nghiên cứu - 1. Phương pháp nghiên cứu - 2. Nguyên liệu sử dụng nghiên cứu - 3. Phần thí nghiệm - 4. Dự kiến dây chuyền công nghệ sản xuất Frit và men.
  - IV. Thực nghiệm bán sản xuất men tại nhà máy gạch men Thanh Thanh.
  V. Dự kiến dây chuyền công nghệ sản xuất Frit và men trắng đục cho nhà máy gạhc men Thanh Thanh.
  - VI. Ý nghĩa kinh tế.
  - VII. Kết luận chung.
  - VIII. Kiến nghị

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu sử dụng cao lanh làm vật liệu chịu lửa samôt cao lanh

  Tác giả: Trần Thị Doan
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1980/1980-12/1983
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sử dụng cao lanh làm vật liệu chịu lửa samôt cao lanh

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu sử dụng cao lanh làm vật liệu chịu lửa samôt cao lanh

  Tác giả: Trần Thị Doan

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề 1. Nhu cầu về gạch samốt - 2. Nguyên liệu sử dụng trong nước - 3. Mục tiêu của đề tài - II. Cơ sở khoa học của đề tài - 1. Hệ hai cấu tử AL203-Si02 - 2. Quá trình hoá lý khi nung và sự hình thành mulit - 3. Vai trò của oxyt nhôm kỹ thuật - III.Nguyên liệu nghiên cứu - IV. Nội dung nghiên cứu và kết quả đạt được - 1. Khảo sát nguyên liệu - 2. Thành phần hoá học của cao lanh - 3. Thành phần hạt - 4. nghiên cứu cấp phối cho sản phẩm- samốt các loại và thử các tính chất của sản phẩm - V. Kết luận

  Số trang: 0