Tìm kiếm nâng cao

 • Báo cáo thẩm định Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050. - H. : Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia , 2015

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Quảng Ninh
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Báo cáo thẩm định Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050. - H. : Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia , 2015

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 2629/QĐ-TTg ngày 31/12/2013. Nội dung quy hoạch đã căn cứ, cập nhật cơ bản đầy đủ các định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và hệ thống hạ tầng kỹ thuật Quốc gia; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh; Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh và các quy hoạch chiến lược của tỉnh...

  Số trang: 47

 • Chuyển dịch tiêu chuẩn hướng dẫn thực hành về bê tông cốt sợi của Mỹ (ACI 544 Fiber Reinforced Concrete) / Lê Trung Thành (Chủ nhiệm đề tài). - H. : Trường Đại học Xây dựng , 2015

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Chuyển dịch tiêu chuẩn hướng dẫn thực hành về bê tông cốt sợi của Mỹ (ACI 544 Fiber Reinforced Concrete) / Lê Trung Thành (Chủ nhiệm đề tài). - H. : Trường Đại học Xây dựng , 2015

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài:
  - Chuyển dịch tiêu chuẩn hướng dẫn thực hành về bê tông cốt sợi của Mỹ ACI 544.1R-96 (tái thông qua mới nhất năm 2009) và ACI 544.3R-08 sang Việt Nam.
  - Đáp ứng nhu cầu thực tiễn đang đòi hỏi về nghiên cứu và ứng dụng FRC tại Việt Nam. Sản phẩm của đề tài giúp hướng dẫn các cá nhân, tổ chức làm công tác thiết kế, thi công kết cấu sử dụng FRC vận dụng kiến thức để giải quyết các bài toán kỹ thuật đối với các kết cấu chịu tải trọng động, chịu kéo, uốn và đồng thời có thể hạ giá thành sản phẩm.
  -Hệ thống hóa và nâng cao toàn diện kiến thức khoa học công nghệ về FRC

  Số trang: 14

 • Đề án phân loại đô thị Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông là đô thị loại III. - Đắk Nông : Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa , 2015

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Đắk Nông : Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Đắk Nông
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Đề án phân loại đô thị Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông là đô thị loại III. - Đắk Nông : Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa , 2015

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm 4 phần chính:
  Phần 1: Lịch sử hình thành thị xã Gia Nghĩa.
  Phần 2: Giới thiệu thị xã Gia Nghĩa.
  Phần 3: Đánh giá phần loại đô thị (6 tiêu chuẩn).
  Phần 4: Các đề xuất đẩy mạnh xây dựng và phát triển đô thị Gia Nghĩa

  Số trang: 35

 • Điều tra, khảo sát xác định các chỉ tiêu kỹ thuật về khoảng cách ly an toàn về môi trường,vùng chịu ảnh hưởng đối với các công trình: thu gom và xử lý chất thải rắn đô thị; thu gom và xử lý nước thải đô thị, xử lý bùn cặn của hệ thống thoát nước và xử lý bùn bể phốt... Mã số: MT 08-19 (KQNC.2253)

  Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thái - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Quản lý và công nghệ môi trường - Hiệp hội công nghiệp môi trường VN
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát xác định các chỉ tiêu kỹ thuật về khoảng cách ly an toàn về môi trường,vùng chịu ảnh hưởng đối với các công trình: thu gom và xử lý chất thải rắn đô thị; thu gom và xử lý nước thải đô thị, xử lý bùn cặn của hệ thống thoát nước và xử lý bùn bể phốt... Mã số: MT 08-19 (KQNC.2253)

  Tiêu đề phụ: Mã số: MT 08-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thái - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nhiệm vụ:
  - Rà soát lại các quy chuẩn quy hoạch, văn bản đã ban hành về khoảng cách ly an toàn về môi trường
  - Bổ sung, hoàn chỉnh các quy định của nhà nước về khoảng cách an toàn về môi trường trong quy hoạch các công trình thu gom và xử lý chất thải rắn đô thị; thu gom và xử lý nước thải đô thị; thu gom và xử lý phân bùn bể phốt nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý đô thị cũng như nâng cao sự đóng góp của cộng đồng trong lĩnh vực này. 
  - Đề xuất, sửa đổi, bổ sung các văn abrn hiện hành có liên quan tới khoảng cách an toàn về môi trường

  Số trang: 126

 • TCVN…:2019 - Kết cấu thép trong xây dựng – thi công và nghiệm thu (KQNC.2010)

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: TCVN…:2019 - Kết cấu thép trong xây dựng – thi công và nghiệm thu (KQNC.2010)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành:

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật khi lắp dựng, nghiệm thu kết cấu thép khi xây mới, cải tạo nhà và các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp...

  Số trang: 60

 • Báo cáo tổng kết đề tài: Xác định hệ số khí động của một số dạng nhà cao tầng trong ống thổi khí động theo đi2ều kiện Việt Nam. Mã số: RD 73-16 (KQNC.2008)

  Tác giả: Vũ Thành Trung
  Nhà xuất bản: Viện KHCN-Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Báo cáo tổng kết đề tài: Xác định hệ số khí động của một số dạng nhà cao tầng trong ống thổi khí động theo đi2ều kiện Việt Nam. Mã số: RD 73-16 (KQNC.2008)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Vũ Thành Trung

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Trong 30  năm qua, Việt Nam có nhiều công trình cao tầng với hình dạng phức tạp đã được thiết kế và xây dựng. Những công trình này có chiều cao lowsnm hình dáng phức tạp nên việc xác định tải trọng gió cho công tác thiết kế bằng thí nghiệm trong ống thổi khí động đã được tiến hành. Ngoài ra, còn có các công trình cao tầng tại Việt Nam có hình dạng mặt bằng chữ H, chữ T, chữ U, chữ L... Đây là các hình dạng không có trong tiêu chuẩn nên rất khó để áp dụng tiêu chuẩn để tính toán. Viện KHCN-Bộ Xây dựng đã được nhà nước đầu tư một hệ thống ống thổi khí động. Trong nhiều năm qua, hệ thống này đã phục vụ tốt thí nghiệm cho một số nghiên cứu và thiết kế.

  Số trang: 266

 • Thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn: Hệ thống an toàn tích hợp cho nhà và công tình cao tầng (KQNC.2007)

  Tác giả: Phạm Đức Hạnh
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn: Hệ thống an toàn tích hợp cho nhà và công tình cao tầng (KQNC.2007)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phạm Đức Hạnh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: TRong vài chục năm gần đây, vấn đề xây dựng các nhà và công trình cao tầng đang diễn ra hết sức sôi động trên thế giới cũng như ở nước ta, việc đảm bảo an ninh và an toàn cho những tòa nhà ấy đang trở lên hết sức cấp thiết. Hiện nay, các nước đang hoàn thiện hệ thống các tiêu chuẩn an toàn theo hướng tích hợp đồng thời điều khiểm kiểm soát tập trung. Hệ thống này gồm các tiêu chuẩn thuộc đảm bảo an toàn không những đối với các hệ kết cấu mà còn với từng hệ thống thuộc mạng kỹ thuật tòa nhà...Cho đến nay VN đã có và đang hoàn thiện hệ thống các quy chuẩn từ quy hoạch cho tới tiết kiệm năng lượng, phòng chống cháy nổ. Các tiêu chuẩn xây dựng dành cho nhà và công trình cao tầng còn đang rất thiếu và chưa đồng bộ. Đối với những tòa nhà cao tầng hiện nay, hệ thống tiêu chuẩn đảm bảo an ninh an toàn hệ thống nói chung cũng đang trong tình trạng tương tự.

  Số trang: 15

 • Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên đến năm 2040. Tỷ lệ 1/10.000 (KQNC.1971)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên đến năm 2040. Tỷ lệ 1/10.000 (KQNC.1971)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của quy hoạch: Xây dựng và phát triển Khu kinh tế Nam Phú Yên trở thành khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa chức năng với trọng tâm là ngành công nghiệp lọc, hóa dầu và các ngành công nghiệp sau dầu, các ngành công nghiệp gắn với cảng biển. Xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên thành một trung tâm dịch vụ và du lịch cấp quốc gia và khu vực. Tạo điểm bứt phá về kinh tế - xã hội trong khu vực Nam Trung Bộ, tạo sự liên kết phát triển giữa các tỉnh vùng Duyên hải Nam trung bộ và Tây Nguyên, thu hẹp khoảng cách trong phát triển kinh tế- xã hội, hội nhập với cả nước và quốc tế.

  Số trang: 29

 • Đề án tóm tắt đề nghị công nhận Thành phố Châu Đốc là đô thị loại II trực thuộc tỉnh An Giang. - Châu Đốc : Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang , 2015

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Châu Đốc : Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang , 2015
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: An Giang
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Đề án tóm tắt đề nghị công nhận Thành phố Châu Đốc là đô thị loại II trực thuộc tỉnh An Giang. - Châu Đốc : Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang , 2015

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Nội dung báo cáo gồm 5 phần:
  Phần 1: Căn cứ pháp lý, lý do và sự cần thiết.
  Phần 2: Khái quát quá trình lịch sử, hình thành và phát triển của thành phố Châu Đốc.
  Phần 3: Tổng hợp đánh giá thực trạng phát triển thành phố Châu Đốc theo các tiêu chuẩn của đô thị loại II.
  Phần 4: Tóm tắt chương trình phát triển đô thị.
  Phần 5: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 17

 • Nghiên cứu, soát xét tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9311-1:2012 Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng. Phần 1: Các yêu cầu chung. Mã số: TC 19-21 (KQNC.2724)

  Tác giả: Nguyễn Trung Kiên (Chủ trì đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2024
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, soát xét tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9311-1:2012 Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng. Phần 1: Các yêu cầu chung. Mã số: TC 19-21 (KQNC.2724)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Trung Kiên (Chủ trì đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Ở trong nước, hệ thống TCVN về lĩnh vực thử nghiệm khả năng chịu lửa hiện tại đang được biên soạn dựa trên các tiêu chuẩn ISO, chỉ có một số ít là được biên soạn theo tiêu chuẩn của Anh (BS). Bộ tiêu chuẩn thử nghiệm cháy hiện nay đang được biên soạn dựa theo bộ tiêu chuẩn ISO 834, gồm có 14 phần được đánh số từ 1 đến 14. Hiện tại đã biên soạn được 7 tiêu chuẩn trong bộ tiêu chuẩn ISO 834 gồm TCVN 9311-1 (ISO 834-1), TCVN 9311-3 (ISO 834-3), TCVN 9311-4 (ISO 834-4), TCVN 9311-5 (ISO 834-5), TCVN 9311-6 (ISO 834-6), TCVN 9311-7 (ISO 834-7), TCVN 9311-8 (ISO 834-8). Phần 1 của ISO 834 đã được biên soạn thành Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9311-1 đã được biên soạn từ năm 2005 dựa trên phiên bản ISO 831-1: 1999 với mã hiệu là TCXDVN 342:2005, sau đó được chuyển đổi thành TCVN 9311-1:2012 theo Luật tiêu chuẩn. Trải qua nhiều năm chưa có lần soát xét hay hiệu chỉnh nào thêm mặc dù việc ra đời các bản soát xét của tiêu chuẩn ISO 834-1:1999 đã có. Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai cũng nhận thấy có 1 số khó khăn trong cách thực hiện và áp dụng, một số định nghĩa khó hiểu hoặc dễ gây hiểu nhầm nên việc soát xét để thống nhất và phù hợp với các tiêu chuẩn được ban hành sau trong bộ ISO 834 này thành TCVN
  - Ở ngoài nước, Tính đến thời điểm năm 2022, phiên bản ISO 834-1:1999 đã có 2 bản hiệu chỉnh là ISO 834-1:1999/Amd.1:2012 và ISO 834-1:1999/Amd.2:2021 với những thay đổi không quá lớn nhưng với sửa đổi này sẽ không bị nhầm lẫn và thống nhất nội dung trong tiêu chuẩn. Bên cạnh bộ tiêu chuẩn ISO 834, hệ tiêu chuẩn Anh cũng có tiêu chuẩn quy định chung trong thử nghiệm chịu lửa là BS EN 1363-1 và BS EN 1363-2, đây là hệ tiêu chuẩn đang được định hướng để thống nhất thành bộ tiêu chuẩn Việt Nam. Giữa 2 hệ tiêu chuẩn này đều có những đặc điểm chung và những điểm riêng và cùng tồn tại song song tại Việt Nam. Với vai trò là tiêu chuẩn nền, đưa ra các quy định và tiêu chí chung cho các tiêu chuẩn thử nghiệm riêng bộ phận hoặc cấu kiện xây dựng vì thế tiêu chuẩn này rất quan trọng và hạn chế những bất cập hoặc câu chữ gây hiểu lầm khi được viện dẫn từ các tiêu chuẩn riêng .

  Số trang: 38

 • Nghiên cứu không gian công cộng trọng các đô thị Việt Nam. Đề xuất các giải pháp sử dụng hiệu quả không gian công cộng trong các đô thị hiện hữu phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Mã số: RD 16-22 (KQNC.2723)

  Tác giả: Đỗ Thanh Tùng (Chủ nhiệm nhiệm vụ)
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu không gian công cộng trọng các đô thị Việt Nam. Đề xuất các giải pháp sử dụng hiệu quả không gian công cộng trong các đô thị hiện hữu phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Mã số: RD 16-22 (KQNC.2723)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đỗ Thanh Tùng (Chủ nhiệm nhiệm vụ)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các quy chuẩn, quy phạm kỹ thuật về quy hoạch kiến trúc của Việt Nam, chỉ mới đây mới xuất hiện cụm từ “Không gian công cộng” trong nội dung của một vài văn bản như đã phân tích ở trên; đặc biệt không có sự khẳng định và trình bày rõ rệt về nguyên lý quy hoạch cho loại hình KGCC đô thị với tư cách là nền tảng của thượng tầng kiến trúc, phục vụ cho các hoạt động Chính trị, Xã hội, Văn hóa đô thị.

  Số trang: 147

 • Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Hệ chống đỡ tạm – Yêu cầu công năng và thiết kế chung. Mã số: TC 20-21 (KQNC.2722)

  Tác giả: Phạm Anh Tuấn (Chủ trì đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2024
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Hệ chống đỡ tạm – Yêu cầu công năng và thiết kế chung. Mã số: TC 20-21 (KQNC.2722)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phạm Anh Tuấn (Chủ trì đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Để đáp ứng nhu cầu về tìm hiểu, tham khảo, triển khai bộ tiêu chuẩn Eurocodes tại Việt Nam, vào năm 2017, Bộ Xây dựng đã giao Viện KHCNXD thực hiện đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện bộ tiêu chuẩn thiết kế kết cấu công trình xây dựng”, trong đó tập trung vào việc thu thập tài liệu, nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu, dựa trên các tiêu chuẩn Eurocodes về kết cấu. Sản phẩm của đề tài đã có bản dịch tiếng Việt của các tiêu chuẩn Eurocode 3: Kết cấu thép và Eurocode 9: Kết cấu nhôm.
  Năm 2018, Thủ tƣớng Chính phủ đã ban hành quyết định 198/QĐ-TTg, phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật xây dựng. Thực hiện Đề án 198, Bộ Xây dựng đã giao cho Viện KHCNXD thực hiện đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất định hƣớng mới hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về xây dựng” nhằm mục đích:
  (1) Định hƣớng quy hoạch hệ thống tiêu chuẩn quốc gia ngành Xây dựng
  (2) Đề xuất danh mục TCVN cốt lõi thuộc quản lý nhà nƣớc của Bộ Xây dựng và đề xuất lộ trình thực hiện biên soạn
  (3) Tổng hợp, phân tích và đề xuất danh mục TCVN cốt lõi toàn ngành xây dựng
  Hiện nay ở Việt Nam các công trình dân dụng và công nghiệp có chiều cao ngày càng lớn, độ phức tạp ngày càng tăng, do đó ngày càng có nhiều các hệ cột chống đỡ ván khuôn phức tạp nhƣ hệ đỡ kết cấu dầm chuyển, sàn chuyển, hệ đỡ các khu vực thông tầng có chiều cao lớn. Vì vậy, yêu cầu tính toán và kiểm tra các kết cấu chống đỡ tạm này là rất cấp thiết.
  Tuy nhiên, việc tính toán hệ cột chống đỡ ván khuôn hiện nay có nhiều bất cập vì chƣa có tiêu chuẩn Việt Nam tính toán kết cấu cho kết cấu chống đỡ tạm này. Thực tế các nhà thầu thi công tính toán theo nhiều cách vận dụng khác nhau, chƣa thống nhất. Đối với các hệ phức tạp hoặc đỡ tải trọng lớn vẫn chủ yếu phải dựa vào thử tải hệ giáo đỡ. Việc tính toán lý thuyết chủ yếu dựa vào mô hình hình học hoàn hảo của hệ, không kể đến đƣợc các đặc thù của kết cấu chống đỡ tạm nhƣ sự không hoàn hảo trong hình học, lệch trục của hệ ống nối, độ nghiêng ngẫu nhiên của ống. Các tải trọng ngang nhƣ gió cũng chƣa đƣợc đƣa vào tính toán.

  Số trang: 107

 • Nghiên cứu xây dựng 05 tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế kết cấu nhôm theo định hướng mới. Mã số: TC 18-21 (KQNC.2721)

  Tác giả: Phạm Anh Tuấn (Chủ trì đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng 05 tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế kết cấu nhôm theo định hướng mới. Mã số: TC 18-21 (KQNC.2721)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phạm Anh Tuấn (Chủ trì đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Để đáp ứng nhu cầu về tìm hiểu, tham khảo, triển khai bộ tiêu chuẩn Eurocode tại Việt Nam, vào năm 2017, Bộ Xây dựng đã giao Viện KHCNXD thực hiện đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện bộ tiêu chuẩn thiết kế kết cấu công trình xây dựng” mã số TĐ 03:17, trong đó tập trung vào việc thu thập tài liệu, nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu, dựa trên các tiêu chuẩn Eurocodes về kết cấu. Sản phẩm của đề tài đã có bản dịch tiếng Việt của tiêu chuẩn Eurocode 9: BS EN 1999-1-1: 2007, BS EN 1999-1-2: 2002, BS EN 1999-1-3: 2007, BS EN 1999-1-4: 2007, BS EN 1999-1-5: 2007. Trong đề tại Nghiên cứu xây dựng 05 tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế kết cấu nhôm theo định hướng mới, sẽ sử dụng sản phẩm của đề tài trước đây (TĐ 03:17) đồng thời tiến hành các nghiên cứu chuyên sâu để biên soạn Bộ tiêu chuẩn thiết kế kết cấu nhôm theo định hướng mới.
  Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 198/QĐ-TTg, phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật xây dựng. Thực hiện Đề án 198, Bộ Xây dựng đã giao cho Viện KHCNXD thực hiện đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất định hướng mới hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về xây dựng” nhằm mục đích:
  (1) Định hướng quy hoạch hệ thống tiêu chuẩn quốc gia ngành Xây dựng
  (2) Đề xuất danh mục TCVN cốt lõi thuộc quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và đề xuất lộ trình thực hiện biên soạn
  (3) Tổng hợp, phân tích và đề xuất danh mục TCVN cốt lõi toàn ngành xây dựng
  Đề án 198 đã định hướng biên soạn các tiêu chuẩn cốt lõi lĩnh vực thiết kế kết cấu và địa kỹ thuật dựa trên nền tảng tiêu chuẩn Châu Âu. Do đó, cần phải biên soạn Bộ tiêu chuẩn thiết kế kết cấu nhôm theo định hướng mới, nhằm đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống tiêu chuẩn thiết kế kết cấu, cũng như giúp áp dụng dễ dạng việc thiết kế sử dụng các phần mềm tính toán kết cấu thông dụng hiện nay (SAP, ETABS, SAFE, v.v.).

  Số trang: 472

 • Hoạt động thông tin Khoa học công nghệ và môi trường ngành Xây dựng (KQNC.2720)

  Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Minh (Chủ nhiệm nhiệm vụ)
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Hoạt động thông tin Khoa học công nghệ và môi trường ngành Xây dựng (KQNC.2720)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Minh (Chủ nhiệm nhiệm vụ)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 730

 • Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế kết cấu thép cho nhà và công trình có mái không gian vượt nhịp lớn theo định hướng mới. Mã số: RD 16-21 (KQNC.2719)

  Tác giả: Vũ Anh Tuấn (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 22
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế kết cấu thép cho nhà và công trình có mái không gian vượt nhịp lớn theo định hướng mới. Mã số: RD 16-21 (KQNC.2719)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Vũ Anh Tuấn (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Kết quả của đề tài có thể là cơ sở để xây dựng, bổ sung những quy định cho công tác thiết kế kết cấu mái thép lưới thanh không gian nhịp lớn vào tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép. Sản phẩm của đề tài có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho kỹ sư, cán bộ quản lý đang công tác trong lĩnh vực thiết kế kết cấu thép cũng như làm cơ sở để biên soạn tài liệu giảng dạy trong các cơ sở đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng.

  Số trang: 143