Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu sử dụng và xây dựng tiêu chuẩn xỉ phốt pho lò điện cho sản xuất xi măng và bê tông (KQNC.2432)

  Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Đoàn - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sử dụng và xây dựng tiêu chuẩn xỉ phốt pho lò điện cho sản xuất xi măng và bê tông (KQNC.2432)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 30-21

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Đoàn - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Nghiên cứu tổng quan về sử dụng xỉ phốt pho GEFPS cho sản xuất xi măng và bê tông trên thế giới và Việt Nam 
  - Khảo sát, đánh giá công nghệ sản xuất và tính chất của xỉ phốt pho lò điện GEFPS
  - Nghiên cứu đánh giá khả năng sử dụng GEFPS làm phụ gia khoáng cho sản xuất xi măng
  - Nghiên cứu đánh giá khả năng sử dụng xỉ phốt pho GEFPS làm phụ gia khoáng cho sản xuất bê tông
  - Đánh giá hiệu quả kinh tế - kỹ thuật khi sử dụng xỉ phốt pho GEFPS làm phụ gia khoáng cho sản xuất xi măng và bê tông
  - Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia xỉ phốt pho GEFPS cho sản xuất xi măng và bê tông
  - Xây dựng hướng dẫn sử dụng xỉ phốt pho GEFPS làm phụ gia khoáng cho sản xuất xi măng và bê tông

  Số trang: 97

 • Nghiên cứu sử dụng xỉ luyện gang và xỉ luyện thép làm cốt liệu cho bê tông xi măng (KQNC.2433)

  Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Đoàn - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sử dụng xỉ luyện gang và xỉ luyện thép làm cốt liệu cho bê tông xi măng (KQNC.2433)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 78-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Đoàn - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Nghiên cứu xử lý, sử dụng xỉ lò cao, xỉ thép làm cốt liệu bê tông
  - Xây dựng quy trình gia công, xử lý xỉ lò cao, xỉ thép làm cốt liệu bê tông
  - Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn TCVN cốt liệu xỉ lò cao, xỉ thép cho bê tông

  Số trang: 191

 • Nghiên cứu chế tạo gạch chịu lửa nhiều lớp, tiết kiệm năng lượng xây lò quay nung clanhke xi măng (KQNC.2434)

  Tác giả: ThS. Nguyễn Đức Thành - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo gạch chịu lửa nhiều lớp, tiết kiệm năng lượng xây lò quay nung clanhke xi măng (KQNC.2434)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 27-21

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Nguyễn Đức Thành - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài:
  Nghiên cứu chế tạo thành công sản phẩm gạch chịu lửa nhiều lớp, tiết kiệm năng lượng xây lò quay nung clanhke xi măng, có mức chất lượng tương đương với sản phẩm gạch chịu lửa 3 lớp phức hợp của Công ty RuiTai Technilogy - Trung Quốc. Đây là sản phẩm gạch chịu lửa cao nhôm 3 lớp: lớp thứ nhất là hệ gạch chịu lửa cao nhôm chứa SiC (gạch chịu lửa AZN), lớp thứ hai là hệ gạch chịu lửa cao nhôm thông thường, lớp thứ ban là vật liệu cách nhiệt bông gốm dạng tấm...

  Số trang: 137

 • Nghiên cứu công nghệ sử dụng chất thải rắn sinh hoạt chứa năng lượng trong sản xuất Clanhke xi măng (KQNC.2435)

  Tác giả: ThS. Trịnh Thị Châm - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu công nghệ sử dụng chất thải rắn sinh hoạt chứa năng lượng trong sản xuất Clanhke xi măng (KQNC.2435)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 28-21

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Trịnh Thị Châm - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  - Điều tra, khảo sát, lấy mẫu, đánh giá và phân loại chất thải rắn sinh hoạt
  - Nghiên cứu khả năng đồng xử lý chất thải rắn sinh hoạt làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất clanhke xi măng
  - Xây dựng chỉ dẫn kỹ thuật tiền xử lý và đồng xử lý chất thải rắn sinh hoạt có chứa năng lượng làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất clanhke xi măng
  - Đề xuất các giải pháp, cơ chế và chính sách cho việc sử dụng chất thải rắn có chứa năng lượng làm nhiệm vụ thay thế trong sản xuất clanhke xi măng

  Số trang: 173

 • Nghiên cứu, rà soát hệ thống các TCVN, QCVN trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và đề xuất, kiến nghị (KQNC.2436)

  Tác giả: PGS.TS. Lê Trung Thành - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, rà soát hệ thống các TCVN, QCVN trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và đề xuất, kiến nghị (KQNC.2436)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 01-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: PGS.TS. Lê Trung Thành - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Đánh giá thực trạng áp dụng TCVN, QCVN lĩnh vực VLXD
  - Rà soát lại danh mục các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), QCVN lĩnh vực VLXD và danh mục TCVN, QCVN biên soạn mới;
  - Kiến nghị, đề xuất cơ chế chính sách để tăng cường công tác quản lý Nhà nước

  Số trang: 165

 • Nghiên cứu đánh giá công nghệ sản xuất gạch nung bằng lò tuynen - vòng (KQNC.2437)

  Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Minh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đánh giá công nghệ sản xuất gạch nung bằng lò tuynen - vòng (KQNC.2437)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 29-21

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Minh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài: 
  - Điều tra, khảo sát và nghiên cứu xây dựng tiêu chí cụ thể liên quan đến: Công nghệ sản xuất; nguồn và tỷ lệ nguồn nhiên liệu sử dụng; mức tiêu hao nhiên liệu; năng lượng (điện), tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường, chất lượng sản phẩm, khả năng đa dạng hóa sản phẩm (nung gạch rỗng, ngói và các sản phẩm khác) để đánh giá công nghệ sản xuất gạch nung bằng lò tuynen - vòng.
  - Điều tra, đánh giá ưu nhược điểm, hiện trạng công nghệ sản xuất gạch nung bằng lò tuynen - vòng và một số công nghệ sản xuất gạch nung tiên tiến khác (lò nung tuynen trần phẳng) làm cơ sở đề xuất cơ chế, chính sách giúp cơ quan quản lý Nha fnuowcs làm căn cứ để tiếp tục phát triển hoặc hạn chế đầu tư công nghệ này ở Việt Nam.
  - Phân tích làm rõ nguyên lý hoạt động, chế độ nhiệt và khí động học từ đó làm chủ công nghệ sản xuất gạch nung bằng lò tuynen - vòng. Trên cơ sở so sánh và đánh giá trên, nghiên cứu và đề xuất các giải pháp kỹ thuật liên quan đến sử dụng nguyền nguyên, nhiên liệu phù hợp và hiệu quả cho công nghệ nung gạch bằng lò tuynen - vòng đã và đang được đầu tư tại Việt Nam.

  Số trang: 123

 • Nghiên cứu sử dụng xỉ thép làm vật liệu san lấp, đắp nền trong xây dựng (KQNC.2438)

  Tác giả: ThS. Tạ Văn Luân - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sử dụng xỉ thép làm vật liệu san lấp, đắp nền trong xây dựng (KQNC.2438)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 17-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Tạ Văn Luân - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành:

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài:
  - Nghiên cứu sử dụng xỉ thép làm vật liệu san lấp, đắp nền
  - Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn TCVN Xỉ thép làm vật liệu san lấp,d dắp nền
  - Xây dựng dự thảo Chỉ dẫn kỹ thuật Sử dụng xỉ thép làm vật liệu san lấp, đắp nền

  Số trang: 200

 • Nghiên cứu, tổ chức thực hiện thử nghiệm thành thạo hỗ trợ quản lý phòng thí nghiệm LAS-XD, lĩnh vực: Xi măng, vữa xây và gạch gốm ốp lát (KQNC.2439)

  Tác giả: Nguyễn Minh Quỳnh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, tổ chức thực hiện thử nghiệm thành thạo hỗ trợ quản lý phòng thí nghiệm LAS-XD, lĩnh vực: Xi măng, vữa xây và gạch gốm ốp lát (KQNC.2439)

  Tiêu đề phụ: Mã số: DV 01-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Minh Quỳnh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Tổ chức thực hiện thử nghiệm thành thạo đối với các phòng thí nghiệm thuộc hệ thống LAS-XD có đăng ký thử nghiệm tính chất cơ lý xi măng, vữa xây và gạch gốm ốp lát
  - Cung cấp hồ sơ về thử nghiệm thành thạo hỗ trợ công tác quản lý phòng thí nghiệm LAS-XD

  Số trang: 134

 • Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí, hướng dẫn đánh giá, công nhận dự án khu đô thị xanh (KQNC.2424)

  Tác giả: PGS.TS.KTS. Phạm Thúy Loan - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí, hướng dẫn đánh giá, công nhận dự án khu đô thị xanh (KQNC.2424)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: PGS.TS.KTS. Phạm Thúy Loan - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  - Xây dựng khung tiêu chí cơ bản để đánh giá và công nhận khu đô thị xanh cho các dự án đầu tư phát triển đô thị theo hướng xanh, chú trọng vào việc bảo vệ tài nguyên  thiên nhiên, tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy một cách thực chất và hiệu quả sự phát triển bền vững
  - Đề xuất quy trình đánh giá và công nhận khu đô thị xanh, đánh giá thí điểm một hoặc vài dự án đã, đang thực hiện, làm cơ sở để rút kinh nghiệm, hoàn thiện và tiến tới áp dụng mở rộng rãi.
  - Đề xuất các cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng các Khu đô thị theo hướng xanh, đảm bảo phát triển bền vững

  Số trang: 138

 • Nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá an toàn công trình trong quá trình khai thác, sử dụng (KQNC.2423)

  Tác giả: PGS.TS. Phạm Minh Hà - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá an toàn công trình trong quá trình khai thác, sử dụng (KQNC.2423)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 43-21

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: PGS.TS. Phạm Minh Hà - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài:
  Nghiên cứu, tham khảo các quy định, tiêu chuẩn, hướng dẫn đánh giá an toàn công trình của các nước trên thế giới, đề xuất và xây dựng quy trình đánh giá an toàn công trình trong quá trình khai thác, sử dụng phù hợp với điều kiện thực tế và pháp luật về xây dựng hiện hành của Việt Nam.

  Số trang: 102

 • Nghiên cứu, xây dựng định mức cho công tác xử lý, tái chế chất thải rắn xây dựng phù hợp với loại hình công nghệ (KQNC.2422)

  Tác giả: TS. Lê Văn Cư - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, xây dựng định mức cho công tác xử lý, tái chế chất thải rắn xây dựng phù hợp với loại hình công nghệ (KQNC.2422)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 08-21

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Lê Văn Cư - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  Đề xuất các công cụ (định mức dự toán các hao phí xử lý chất thải rắn xây dựng) phù hợp với các công nghệ xử lý chất thải rắn xây dựng đang được sử dụng hiện nay phục vụ công tác quản lý dịch vụ xử lý chất thải rắn xây dựng.

  Số trang: 200

 • Nghiên cứu hoàn thiện chi phí quản lý trong dự toán chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (KQNC.2421)

  Tác giả: ThS. Hoàng Xuân Hiệp - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu hoàn thiện chi phí quản lý trong dự toán chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (KQNC.2421)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 10-21

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Hoàng Xuân Hiệp - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Tổng kết cơ sở lý luận liên quan đến hoạt động tư vấn xây dựng, chi phí tư vấn xây dựng và chi phí quản lý trong dự toán chi phí tư vấn xây dựng
  - Tổng kết, đánh giá thực trạng về chi phí tư vấn xây dựng, chi phí quản lý trong dự toán chi phí tư vấn xây dựng
  - Đề xuất hoàn thiện chi phí quản lý trong dự toán chi phí tư vấn xây dựng để báo cáo Bộ Xây dựng hoàn thiện hướng dẫn lập dự toán chi phí tư vấn xây dựng phù hợp với các quy định mới có liên quan và điều kiện thực tế tại Việt Nam

  Số trang: 191

 • Nghiên cứu thí điểm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên thông dân cư, đất đai, giao thông, quy hoạch đô thị và đầu tư xây dựng phát triển đô thị hướng đến phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam (KQNC.2425)

  Tác giả: PGS.TS. Hoàng Vĩnh Hưng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu thí điểm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên thông dân cư, đất đai, giao thông, quy hoạch đô thị và đầu tư xây dựng phát triển đô thị hướng đến phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam (KQNC.2425)

  Tiêu đề phụ: Thuyết minh tổng hợp

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: PGS.TS. Hoàng Vĩnh Hưng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu
  - Rà soát đánh giá thực trạng công tác quản lý dữ liệu dân cƣ, đất đai, giao thông, quy hoạch đô thị và đầu tƣ xây dựng phát triển đô thị ở cấp đô thị và cấp tỉnh;
  - Đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu đô thị liên thông phù hợp với bối cảnh của Việt Nam, hƣớng đến phục vụ định hƣớng phát triển đô thị thông minh.

  Số trang: 237

 • Nghiên cứu mô hình quản lý đầu tư phát triển khu đô thị có quy mô lớn (KQNC.2426)

  Tác giả: ThS.KTS. Nguyễn Hoàng Trung - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu mô hình quản lý đầu tư phát triển khu đô thị có quy mô lớn (KQNC.2426)

  Tiêu đề phụ: Thuyết minh tổng hợp

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS.KTS. Nguyễn Hoàng Trung - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu
  (1) Nghiên cứu mô hình quản lý phát triển khu đô thị có quy mô lớn để từng bước hoàn thiện hệ thống hành lang pháp lý về công tác quản lý đầu tư phát triển đô thị, cụ thể bao gồm các công tác về chủ trương đầu tư, giải phóng mặt bằng, triển khai xây dựng và bàn giao sử dụng, quản lý hành chính.
  (2) Để xuất mô hình khung chính sách và giải pháp thông minh hóa công tác quản lý phát triển đô thị nói chung và các khu đô thị có quy mô lớn nói riêng để hướng tới việc đảm bảo tính đồng bộ trong quá trình đầu tư phát triển đô thị.
  (3) Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung ban hành cơ chế chính sách nhằm hướng đến hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành đối với công tác quản lý phát triển khu đô thị có quy mô lớn tại Việt Nam

  Số trang: 103

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn bê tông cốt sợi tính năng siêu cao (UHPC) - thi công và nghiệm thu (KQNC.2440)

  Tác giả: TS. Trần Bá Việt - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Hội Bê tông Việt Nam
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn bê tông cốt sợi tính năng siêu cao (UHPC) - thi công và nghiệm thu (KQNC.2440)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 53-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Trần Bá Việt - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Bê tông tính năng siêu cao hay bê tông chất lượng siêu cao (UHPC) là loại bê tông thế hệ mới với nhiều ưu điểm vượt trội hơn so với các loại bê tông thế hệ mới với nhiều ưu điểm vượt trội hơn so với các loại vê tông truyền thống theo các tính năng kỹ thuật. UHPC đã được nghiên cứu và phát triển ứng dụng trên khắp thế giới từ hơn 40 năm qua. Tên gọi UHPC đã được quốc tế hóa, nói đến UHPC mọi người đều hiểu đó là bê tông tính năng siêu cao.
  Tuy UHPC là loại vật liệu bê tông thế hệ mới, nhưng do nhu cầu phát triển và ứng dụng nên nó đã và được nghiên cứu cả về công nghệ sản xuất cũng như các phương pháp kiểm tra thử nghiệm. Nhằm mục tiêu phát triển ứng dụng loại vật liệu này trong xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng, đồng thời tạo công cụ quản lý và nâng cao chất lượng, Bộ Xây dựng đã giao Hội Bê tông Việt Nam thực hiện đề tài "Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn bê tông cốt sợi tính năng siêu cao (UHPC) – thi công và nghiệm thu" theo hợp đồng số 53/HĐKHCN.

  Số trang: 192