Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu soát xét quy chuẩn Việt Nam 12:2014/BXD – Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng. Mã số: TC 43-19 (KQNC.2673)

  Tác giả: Đinh Quốc Dân (Chủ trì đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu soát xét quy chuẩn Việt Nam 12:2014/BXD – Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng. Mã số: TC 43-19 (KQNC.2673)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đinh Quốc Dân (Chủ trì đề tài)

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: QCVN mới hệ thống điện của nhà ở cà nhà công cộng sẽ thay thế QCVN

  Số trang: 15

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn “Khảo sát và thí nghiệm địa kỹ thuật – Nhận dạng, mô tả và phân loại đá”. Mã số: TC 23-21 (KQNC.2672)

  Tác giả: Đồng Thị Minh Tâm (Chủ trì đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn “Khảo sát và thí nghiệm địa kỹ thuật – Nhận dạng, mô tả và phân loại đá”. Mã số: TC 23-21 (KQNC.2672)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đồng Thị Minh Tâm (Chủ trì đề tài)

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc nhận dạng, mô tả khối đá và vật liệu đá trên cơ sở thành phần khoáng vật học, các khía cạnh nguồn gốc hình thành, cấu trúc, kích thước hạt, tính gián đoạn và các thông số khác. Tiêu chuẩn này cũng quy định các quy tắc để mô tả các đặc điểm khác cũng như việc đặt tên cho đá.
  - Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho việc mô tả đá cho địa kỹ thuật trong xây dựng công trình dân dụng. Mô tả được thực hiện trên lõi và các mẫu đá khác và trên các khối đá lộ thiên.

  Số trang: 17

 • Xây dựng bộ dữ liệu, hướng dẫn đánh giá vòng đời (LCA) cho một số sản phẩm vật liệu xây dựng ở Việt Nam. Mã số: MT 11-22 (KQNC.2671)

  Tác giả: Cao Thị Tú Mai (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2024
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Xây dựng bộ dữ liệu, hướng dẫn đánh giá vòng đời (LCA) cho một số sản phẩm vật liệu xây dựng ở Việt Nam. Mã số: MT 11-22 (KQNC.2671)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Cao Thị Tú Mai (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nhiệm vụ:
  - Xây dựng hướng dẫn đánh giá vòng đời sản phẩm (LCA) cho các sản phẩm VLXD tại Việt Nam;
  - Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu thực hiện LCA cho các sản phẩm VLXD tại Việt Nam;
  - Thí điểm áp dụng LCA cho một số sản phẩm vật liệu xây dựng tại Việt Nam bao gồm xi măng, vật liệu xây (gạch nung, gạch AAC, gạch bê tông).

  Số trang: 221

 • Điều tra khảo sát đánh giá nguy cơ sự cố môi trường và đề xuất kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng (xi măng, gạch gốm ốp lát, kính, vôi, sứ vệ sinh, vật liệu xây nung). Mã số: MT 07-22 (KQNC.2670)

  Tác giả: Nguyễn Thị Tâm (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2024
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra khảo sát đánh giá nguy cơ sự cố môi trường và đề xuất kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng (xi măng, gạch gốm ốp lát, kính, vôi, sứ vệ sinh, vật liệu xây nung). Mã số: MT 07-22 (KQNC.2670)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thị Tâm (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án
  - Xác định, phân loại loại sự cố môi trường có thể xảy ra trong đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng (Xi măng, gạch gốm ốp lát, kính, vôi, sứ vệ sinh, gạch đất sét nung).
  - Xây dựng phương án phòng ngừa, xử lý sự cố môi trường trong đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng (xi măng, gạch gốm ốp lát, kính, vôi, sứ vệ sinh, gạch đất sét nung).

  Số trang: 204

 • Nghiên cứu đánh giá thực trạng áp dụng tiêu chuẩn quốc tế trong các hoạt động xây dựng lĩnh vực thiết kế, xây dựng công trình, công nghệ xây dựng, địa kỹ thuật, vật liệu và an toàn xây dựng. Mã số: TC 41-19 (KQNC.2669)

  Tác giả: Đinh Quốc Dân (Chủ trì đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đánh giá thực trạng áp dụng tiêu chuẩn quốc tế trong các hoạt động xây dựng lĩnh vực thiết kế, xây dựng công trình, công nghệ xây dựng, địa kỹ thuật, vật liệu và an toàn xây dựng. Mã số: TC 41-19 (KQNC.2669)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đinh Quốc Dân (Chủ trì đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của việc phân loại danh mục TCVN lĩnh vực xây dựng như sau:
  - Nghiên cứu thực trạng, đề xuất giải pháp khắc phục các bất cập, tồn tại khi áp dụng các TCVN lĩnh vực xây dựng;
  - Đề xuất danh mục các TCVN lĩnh vực xây dựng cần thiết;
  - Đề xuất danh mục các TCVN không còn được áp dụng nhiều, đề xuất hủy một số tiêu chuẩn lĩnh vực Thiết kế, xây dựng công trình, công nghệ xây dựng, địa kỹ thuật và an toàn xây dựng;
  - Đề xuất danh mục các TCVN lĩnh vực xây dựng cần được soát xét.

  Số trang: 224

 • Nghiên cứu soát xét tiêu chuẩn Việt Nam 8826:2011 Phụ gia hóa học cho bê tông. Mã số: TC 25-20 (KQNC.2668)

  Tác giả: Nguyễn Hùng Minh (Chủ trì đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu soát xét tiêu chuẩn Việt Nam 8826:2011 Phụ gia hóa học cho bê tông. Mã số: TC 25-20 (KQNC.2668)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Hùng Minh (Chủ trì đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:  Với sự phát triển của khoa học công nghệ trong lĩnh vực hóa chất và xây dựng, TCVN 8826: 2011 đã trở nên lạc hậu, thiếu đồng bộ với hệ tiêu chuẩn có liên quan. Việc soát xét TCVN 8826: 2011 để cập nhật các phiên bản mới của các tiêu chuẩn gốc và các tiêu chuẩn viện dẫn để sử dụng đồng bộ là cần thiết và cấp bách.

  Số trang: 33

 • Nghiên cứu các cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất một số quy định kỹ thuật cho nhà chung cư cao tầng ở Việt Nam. Mã số: RD 116-18 (KQNC.2667)

  Tác giả: Nguyễn Đại Minh (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2024
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu các cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất một số quy định kỹ thuật cho nhà chung cư cao tầng ở Việt Nam. Mã số: RD 116-18 (KQNC.2667)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Đại Minh (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Để có cơ sở cho việc hoàn thiện các quy định kỹ thuật đưa ra trong các văn bản pháp quy nói chung và nội dung quy chuẩn về nhà chung cư nói riêng, cần có nghiên cứu khoa học và thực tiễn để đề xuất một số tiêu chí, quy định kỹ thuật phù hợp cho nhà chung cư cao tầng. Chính vì vậy, Bộ Xây dựng giao Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng (Viện KHCNXD) phối hợp cùng các đơn vị liên quan thực hiện đề tài “Nghiên cứu các cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất một số quy định kỹ thuật cho nhà chung cư cao tầng ở Việt Nam” nhằm mục đích xây dựng một số quy định trong dự thảo QCVN 04:20xx/BXD.

  Số trang: 107

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất định hướng mới hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về xây dựng. Mã số: K04-18 (KQNC.2666)

  Tác giả: Đinh Quốc Dân (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất định hướng mới hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về xây dựng. Mã số: K04-18 (KQNC.2666)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đinh Quốc Dân (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu cụ thể của đề tài này bao gồm:
  - Đề xuất định hướng quy hoạch hệ thống tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam;
  - Đề xuất danh mục các tiêu chuẩn cốt lõi về xây dựng và lộ trình thực hiện biên soạn.

  Số trang: 124

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất danh mục “Bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành Xây dựng”. Mã số: K03-18 (KQNC.2665)

  Tác giả: Nguyễn Đại Minh (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất danh mục “Bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành Xây dựng”. Mã số: K03-18 (KQNC.2665)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Đại Minh (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Hệ thống QCXD hiện nay vẫn còn tồn tại một số hạn chế, bất cập trong: định hướng quy hoạch hệ thống, mô hình quản lý hệ thống, quy trình tổ chức thực hiện, khả năng hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, các chính sách điều tiết về các hoạt động quy chuẩn chưa thực sự phù hợp để tạo thế chủ động cho các cơ quan quản lý nhà nước công trình xây dựng chuyên ngành trong việc quản lý, biên soạn hệ thống tài liệu kỹ thuật chuyên ngành của mình.
  - Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế sâu, rộng như hiện nay, ngành xây dựng cần phải duy trì và phát triển một hệ thống QCKTQG tiên tiến, thống nhất, luôn được hoàn thiện, cập nhật, theo kịp bước phát triển về công nghệ và tiến bộ kỹ thuật, nâng cao khả năng hội nhập quốc tế và thu hút vốn đầu tư, với các điều kiện cốt lõi là phải đảm bảo an toàn, chất lượng trong tất cả các hoạt động xây dựng với chi phí hợp lý. Chính vì vậy, việc nghiên cứu, đề xuất danh mục bộ QCKTQG ngành xây dựng trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết.

  Số trang: 124

 • Nghiên cứu biên soạn tiêu chuẩn Việt Nam “Sản phẩm bê tông và bê tông cốt thép dùng cho xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật. Quy tắc nghiệm thu, gắn nhãn, vận chuyển và bảo quản”. Mã số: TC 43 - 14 (KQNC.2664)

  Tác giả: Đỗ Văn Xuân (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2024
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu biên soạn tiêu chuẩn Việt Nam “Sản phẩm bê tông và bê tông cốt thép dùng cho xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật. Quy tắc nghiệm thu, gắn nhãn, vận chuyển và bảo quản”. Mã số: TC 43 - 14 (KQNC.2664)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đỗ Văn Xuân (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu và phạm vi áp dụng
  - Tiêu chuẩn này áp dụng cho các sản phẩm bê tông, bê tông cốt thép thông thường và bê tông cốt thép ứng lực trước đúc sẵn dùng trong xây dựng (sau đây gọi là cấu kiện), được làm từ các loại bê tông xi măng gồm: bê tông nặng, bê tông cốt liệu nhỏ, bê tông nhẹ, bê tông khí, bê tông bọt, .v.v.
  - Tiêu chuẩn này qui định các đặc tính cơ bản của cấu kiện, yêu cầu kỹ thuật chung, quy tắc nghiệm thu, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản.
  - Những yêu cầu của tiêu chuẩn này được sử dụng khi biên soạn tiêu chuẩn riêng cho từng loại cấu kiện cụ thể, cũng như khi biên soạn yêu cầu kỹ thuật và/hoặc các bản vẽ thi công trong hồ sơ thi công cho những cấu kiện phi tiêu chuẩn

  Số trang: 11

 • Nghiên cứu biên soạn tiêu chuẩn Việt Nam “Thí nghiệm không phá hủy – Hướng dẫn tổ chức đào tạo nhân viên NDT. Mã số: TC 30-14 (KQNC.2663)

  Tác giả: Trương Thị Hồng Thúy (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu biên soạn tiêu chuẩn Việt Nam “Thí nghiệm không phá hủy – Hướng dẫn tổ chức đào tạo nhân viên NDT. Mã số: TC 30-14 (KQNC.2663)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trương Thị Hồng Thúy (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Dự thảo TCVN ..... về “Thử không phá hủy. Hướng dẫn tổ chức đào tạo nhân viên NDT”, mã số 30-14 được Bộ Xây dựng giao cho Viện KHCN Xây dựng thực hiện theo hợp đồng KHCN số 90/HĐ KHCN ngày 01 tháng 7 năm 2014. Mục tiêu biên soạn tiêu chuẩn là hoàn thiện và đồng bộ hóa hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn trong lĩnh vực thử nghiệm không phá hủy.

  Số trang: 19

 • Nghiên cứu biên soạn tiêu chuẩn Việt Nam “Thí nghiệm không phá hủy – Yêu cầu năng lực và chứng chỉ cá nhân NDT”. Mã số: TC 29-14 (KQNC.2662)

  Tác giả: Trương Thị Hồng Thúy (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu biên soạn tiêu chuẩn Việt Nam “Thí nghiệm không phá hủy – Yêu cầu năng lực và chứng chỉ cá nhân NDT”. Mã số: TC 29-14 (KQNC.2662)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trương Thị Hồng Thúy (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Dự thảo TCVN ..... về “Thí nghiệm không phá hủy – Yêu cầu năng lực và chứng chỉ nhân viên NDT”, mã số 29-14 được Bộ Xây dựng giao cho Viện KHCN
  Xây dựng thực hiện theo hợp đồng KHCN số 89/HĐ KHCN ngày 01 tháng 7 năm 2014. Mục tiêu biên soạn tiêu chuẩn là hoàn thiện và đồng bộ hóa hệ thống quy chuẩn,
  tiêu chuẩn trong lĩnh vực thử nghiệm không phá hủy.

  Số trang: 40

 • Nghiên cứu xây dựng tài liệu và tổ chức các hoạt động đào tạo, tăng cường năng lực cho các đối tượng ngành xây dựng về sử dụng năng lượng, tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả và thúc đẩy xây dựng xanh. Mã số: RD 40-22 (KQNC.2661)

  Tác giả: Bùi Hồng Huế (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng tài liệu và tổ chức các hoạt động đào tạo, tăng cường năng lực cho các đối tượng ngành xây dựng về sử dụng năng lượng, tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả và thúc đẩy xây dựng xanh. Mã số: RD 40-22 (KQNC.2661)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Bùi Hồng Huế (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của nhiệm vụ
  - Nâng cao năng lực về tư vấn thiết kế, quản lý, vận hành, sử dụng năng lượng, tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả trong trong lĩnh vực xây dựng Xanh nhằm phổ biến và nhân rộng mô hình này ở Việt Nam. Cụ thể: Thu thập thông tin, tài liệu liên quan về sử dụng năng lượng, tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả trong công trình xây dựng xanh.
  - Nghiên cứu xây dựng, biên soạn các tài liệu giảng dạy, đào tạo về sử dụng năng lượng, tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả trong các công trình xây dựng và xây dựng xanh.
  - Tổ chức 03 lớp đào tạo, tập huấn tăng cường năng lực về sử dụng năng lượng, tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả trong các công trình xây dựng và xây dựng Xanh cho khoảng 160 học viên tham gia.

  Số trang: 410

 • Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia “Quy hoạch xây dựng khu kinh tế - Yêu cầu kỹ thuật” (KQNC.2660)

  Tác giả: Lê Anh Dũng (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia “Quy hoạch xây dựng khu kinh tế - Yêu cầu kỹ thuật” (KQNC.2660)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Anh Dũng (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu
  - Nghiên cứu cơ sở khoa học & thực tiễn về quy hoạch xây dựng KKT.
  - Nghiên cứu thực trạng quy hoạch xây dựng KKT ở Việt Nam giai đoạn 2000 đến nay.
  - Nghiên cứu, lược khảo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về việc quy hoạch, xây dựng & phát triển KKT.
  - Từ kết quả nghiên cứu, đề xuất xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về quy hoạch xây dựng KKT - các yêu cầu thiết kế.

  Số trang: 180

 • Điều tra hiện trạng và đánh giá phát thải ô nhiễm từ các chất hóa học cho nhóm sản phẩm VL gỗ tự nhiên, VL gỗ nhân tạo (công nghiệp) làm VL nội thất và công trình công cộng, từ đó đề xuất định mức phát thải cho nhóm sản phẩm để kiểm soát chất lượng nhằm đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng (KQNC.2659)

  Tác giả: Trần Thị Thu Hà (Chủ nhiệm nhiệm vụ)
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra hiện trạng và đánh giá phát thải ô nhiễm từ các chất hóa học cho nhóm sản phẩm VL gỗ tự nhiên, VL gỗ nhân tạo (công nghiệp) làm VL nội thất và công trình công cộng, từ đó đề xuất định mức phát thải cho nhóm sản phẩm để kiểm soát chất lượng nhằm đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng (KQNC.2659)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Thị Thu Hà (Chủ nhiệm nhiệm vụ)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Điều tra, khảo sát đánh giá hiện trạng sản xuất, xuất nhập khẩu nhóm sản phẩm gỗ tự nhiên có sơn phủ, vật liệu gỗ nhân tạo (chủng loại sản phẩm, công nghệ sản xuất, nguồn gốc nguyên liệu và tình hình sản xuất trong nước, nhập khẩu, xuất khẩu)
  - Thực trạng hoạt động kiểm soát mức độ phát thải của các sản phẩm VLXD nêu trên tại Việt Nam và một số nước trên thế giới. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan (QCVN; TCVN; Tiêu chuẩn cơ sở sản xuất, tiêu chuẩn nước ngoài) và hiện trạng hoạt động kiểm định chứng nhận nhằm đo đạc, đánh giá mức độ phát thải hóa học của các loại sản phẩm tương ứng.
  - Dựa trên thực trạng để phân tích và đề xuất xây dựng các mức độ phát thải để kiểm soát, phân nhóm các loại sản phẩm vật liệu gỗ tự nhiên có lớp sơn phủ, vật liệu gỗ nhân tạo từ đó góp phần bổ sung quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho nhóm sản phầm VLXD.

  Số trang: 257