Tìm kiếm nâng cao

 • Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2025 (Báo cáo tóm tắt) (KQNC.2653)

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia – Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn quốc gia - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2025 (Báo cáo tóm tắt) (KQNC.2653)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia – Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Triển khai thực hiện Luật Quy hoạch 21/2017/QH14 và Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ ngày 5/2/2018 về việc thực hiện Luật Quy hoạch, trong đó Quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là quy hoạch cấp quốc gia thuộc Quy hoạch ngành kết cấu hạ tầng. Trên cơ sở Quy hoạch tổng thể quốc gia đã được thông qua.

  Số trang: 99

 • Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 (KQNC.2652)

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia – Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 (KQNC.2652)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia – Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Việc lập quy điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 là rất cần thiết nhằm mục tiêu đáp ứng tốt hơn và linh hoạt hơn các nhu cầu phát triển, phát huy hiệu quả và hài hòa các tiềm năng của Khu vực Vịnh Vân Phong.

  Số trang: 321

 • Báo cáo điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Việt Trì – tỉnh Phú Thọ đến năm 2040. Tỷ lệ 1/10.000 (KQNC.2651)

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia – Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Báo cáo điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Việt Trì – tỉnh Phú Thọ đến năm 2040. Tỷ lệ 1/10.000 (KQNC.2651)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia – Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu quy hoạch:
  - Cụ thể hóa quy hoạch tỉnh Phú Thọ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
  - Là cơ sở xây dựng TP Việt Trì xứng tầm Tp trung tâm tỉnh (Đô thị loại 1), trung tâm vùng, cực phát triển phía Tây Bắc Thủ đô Hà Nội; Phát triển kinh tế - xã hội, môi trường bền vững, an ninh quốc phòng đảm bảo
  - Là cơ sở xây dựng Thành phố Lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam; Xanh - Văn minh - Hiện đại, có kiến trúc cảnh quan đẹp, kinh tế phát triển và là TP đáng sống; Giữ gìn và phát huy các giá trị di sản, phát triển nhanh bền vững và hội nhập khu vực và quốc tế.
  - Làm cơ sở quản lý xây dựng; thu hút đầu tư; quản lý phát triển đô thị

  Số trang: 41

 • Nhiệm vụ quy hoạch chung Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đến năm 2045 (KQNC.2650)

  Tác giả: Viện Nghiên cứu đô thị và phát triển hạ tầng
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu đô thị và phát triển hạ tầng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nhiệm vụ quy hoạch chung Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đến năm 2045 (KQNC.2650)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Viện Nghiên cứu đô thị và phát triển hạ tầng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 74

 • Điều chỉnh quy hoạch xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai đến năm 2045 (KQNC.2649)

  Tác giả: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: Lào Cai
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh quy hoạch xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai đến năm 2045 (KQNC.2649)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Điều chỉnh quy hoạch xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiền và định hướng mới phù hợp với quy hoạch Quốc gia và vùng Trung du miền núi phía Bắc. Điều chỉnh quy hoạch xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai làm cơ sở pháp lý để lập quy hoạch phân khu xây dựng các khu chức năng mới, quy hoạch chi tiết xây dựng và các dự án đầu tư, góp phần thực hóa chiến lước phát triển vùng trung du miền núi phía Bắc, vùng biên giới Việt - Trung và tỉnh Lào Cai.

  Số trang: 42

 • Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Thủ Dầu Một đến năm 2040 (KQNC.2648)

  Tác giả: Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Dầu Một
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Dầu Một
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: Bình Dương
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Thủ Dầu Một đến năm 2040 (KQNC.2648)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Dầu Một

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 104

 • Nghiên cứu khung nhiệm vụ ưu tiên ngành Xây dựng nhằm phát triển đô thị thông minh. Mã số: RD 136-17 (KQNC.2647)

  Tác giả: Trần Quốc Thái (Chủ nhiệm nhiệm vụ)
  Nhà xuất bản: Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu khung nhiệm vụ ưu tiên ngành Xây dựng nhằm phát triển đô thị thông minh. Mã số: RD 136-17 (KQNC.2647)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Quốc Thái (Chủ nhiệm nhiệm vụ)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu: 
  - Xác định rõ cơ sở, điều kiện để phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam từ các định hướng quốc gia đến việc thực hiện triển khai tại một số đô thị tiên phong.
  - Xác định nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực đô thị thông minh.

  Số trang: 97

 • Tập huấn, truyền thông về công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng. Mã số: MT 01-23 (KQNC.2646)

  Tác giả: Nguyễn Thị Xuân Hương
  Nhà xuất bản: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tập huấn, truyền thông về công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng. Mã số: MT 01-23 (KQNC.2646)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thị Xuân Hương

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Nâng cao nhận thức về công tác quản lý môi trường. Yêu cầu những cá nhân, tổ chức phải tuân thủ các quy định trên cơ sở nắm vững các quy định và có được cơ sở đánh giá tác động việc áp dụng những quy định đó đến sự tồn tại và phát triển của ngành Xây dựng.
  - Cán bộ quản lý môi trường chuyên trách và không chuyên trách cần có cách nhìn tổng thể nhất về các hệ thống quản lý chất lượng đang sử dụng trong nước và nước ngoài. Nâng cao khả năng tiếp cận và vận dụng, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng môi trường.
  - Nắm bắt được rõ cơ chế chính sách, nguyên tắc thực hiện về bảo vệ  môi trường ngành Xây dựng để từ đó chủ động bố trí, điều hành các hoạt động của ngành một cách có hiệu quả nhất.
  - Có được cách nhìn nhận rõ ràng hơn về vị trí, vai trò của bảo vệ môi trường trong giai đoạn phát triển của ngành Xây dựng của đất nước, vạch hướng phấn đấu để hội nhập với khu vực và trên bình diện quốc tế.
   - Những quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động bảo vệ môi trường ngành Xây dựng.
  - Nắm được những yêu cầu chung về hệ thống quản lý môi trường.

  Số trang: 177

 • Nghiên cứu chế tạo tấm thạch cao chịu nước, cường độ cao sử dụng phế thải thạch cao phospho và thạch cao FGD ứng dụng trong thi công trang trí ngoại thất công trình. Mã số: RD 43-22 (KQNC.2645)

  Tác giả: Trần Đức Trung (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo tấm thạch cao chịu nước, cường độ cao sử dụng phế thải thạch cao phospho và thạch cao FGD ứng dụng trong thi công trang trí ngoại thất công trình. Mã số: RD 43-22 (KQNC.2645)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 43-22

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Đức Trung (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Chế tạo thành công chất kết dính thạch cao hỗn hợp có cường độ nén 30N/mm2, hệ số hóa mềm, K ≥ 0,75 từ thạch cao phospho và thạch cao FGD.
  - Chế tạo tấm thạch cao có khả năng chịu nước, cường độ cao từ thạch cao phospho (PG) và thạch cao FDG, ứng dụng trong thi công trang trí ngoại thất công trình.
  - Đề xuất quy trình sản xuất tấm thạch cao chịu nước, cường độ cao.

  Số trang: 170

 • Nghiên cứu xây dựng bổ sung một số chỉ tiêu phục vụ nhiệm vụ đánh giá tình hình phát triển thị trường bất động sản và công tác quản lý thị trường bất động sản. Mã số: RD 18-22 (KQNC.2644)

  Tác giả: Lê Hồng Vân - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng bổ sung một số chỉ tiêu phục vụ nhiệm vụ đánh giá tình hình phát triển thị trường bất động sản và công tác quản lý thị trường bất động sản. Mã số: RD 18-22 (KQNC.2644)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 18-22

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Hồng Vân - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
  Xây dựng bổ sung một số chỉ tiêu đánh giá tình hình phát triển thị trường bất động sản phục vụ công tác điều hành, quản lý thị trường của các cơ quan quản lý nhà nước; đồng thời cung cấp thông tin tham khảo cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nhằm góp phần minh bạch hóa thị trường BĐS nước ta.

  Số trang: 120

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng và quản lý khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng. Mã số: RD 17-22 (KQNC.2643)

  Tác giả: Lê Văn Cư - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tễ xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng và quản lý khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng. Mã số: RD 17-22 (KQNC.2643)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 17-22

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Văn Cư - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài gồm:
  - Hệ thống cơ sở lý luận có liên quan tới hệ thống CSDL quốc gia nói chung và CSDL quốc gia trong hoạt động xây dựng.
  - Đánh giá thực trạng hệ thống CSDL trong hoạt động xây dựng.
  - Đề xuất một số giải pháp tổ chức xây dựng và quản lý khai thác hệ thống CSDL quốc gia về hoạt động xây dựng.

  Số trang: 185

 • Nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chí lựa chọn tư vấn viên, tư vấn viên pháp luật và Phần mềm thực hiện hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (KQNC.2642)

  Tác giả: Tống Thị Hạnh - Chủ nhiệm nhiệm vụ
  Nhà xuất bản: Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chí lựa chọn tư vấn viên, tư vấn viên pháp luật và Phần mềm thực hiện hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (KQNC.2642)

  Tiêu đề phụ: (Thuộc nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo Hợp đồng số 50/HĐ-KHCN ngày 25/8/2020 giữa Bộ Xây dựng và Pháp chế)

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Tống Thị Hạnh - Chủ nhiệm nhiệm vụ

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nhiệm vụ:
  - Nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ cho doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ và vừa.
  - Nghiên cứu, xây dựng dự thảo Bộ tiêu chí lựa chọn tư vấn viên, tư vấn viên pháp luật trong đó có quy định điều kiện, tiêu chuẩn làm căn cứ công nhận các cá nhân vào mạng lưới tư vấn viên, tư vấn viên pháp luật của Bộ Xây dựng để triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng.
  - Nghiên cứu, xây dựng Trang Thông tin điện tử hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Xây dựng tạo hệ thống cơ sở dữ liệu, chia sẻ, kết nối thông tin để hoạt động hỗ trợ giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

  Số trang: 142

 • Đánh giá sự phát triển thị trường xây dựng, các yếu tố cơ bản tạo ra sự biến động của thị trường, dự báo xu hướng phát triển và đề xuất các giải pháp bình ổn, điều tiết và thúc đẩy sự phát triển của thị trường xây dựng (KQNC.2641)

  Tác giả: TS. Lê Văn Cư - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Đánh giá sự phát triển thị trường xây dựng, các yếu tố cơ bản tạo ra sự biến động của thị trường, dự báo xu hướng phát triển và đề xuất các giải pháp bình ổn, điều tiết và thúc đẩy sự phát triển của thị trường xây dựng (KQNC.2641)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Lê Văn Cư - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án: Đánh giá thực trạng tình hình phát triển và dự báo xu thế phát triển của thị trường xây dựng làm cơ sở để đề xuất các chính sách, biện pháp quản lý nhằm thúc đẩy thị trường xây dựng phát triển ổn định.

  Số trang: 194

 • Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí và hướng dẫn áp dụng GIS trong quy hoạch xây dựng (KQNC.2640)

  Tác giả: Trịnh Thị Phin - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí và hướng dẫn áp dụng GIS trong quy hoạch xây dựng (KQNC.2640)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trịnh Thị Phin - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nhiệm vụ:
  - Xây dựng các tiêu chí cơ bản về cơ sở dữ liệu GIS quy hoạch xây dựng nhằm thống nhất yêu cầu thông tin địa lý và lớp dữ liệu của đồ án quy hoạch xây dựng
  - Nâng cao năng lực lập quy hoạch xây dựng và quản lý quy hoạch xây dựng có ứng dụng GIS

  Số trang: 124

 • Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Không gian xanh - Yêu cầu thiết kế (KQNC.2639)

  Tác giả: NCS.KTS. Phạm Thị Nhâm - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Không gian xanh - Yêu cầu thiết kế (KQNC.2639)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: NCS.KTS. Phạm Thị Nhâm - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Bảo vệ và phát huy vai trò không gian xanh trong phát triển bền vững đô thị tại Việt Nam
  - Xác định các định nghĩa, nhận diện khu vực không gian xanh đô thị và phạm vi áp dụng chủ yếu cho khu vực nội thành/nội thị
  - Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá không gian xanh đô thị phát triển bền vững
  - Đề xuất dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về không gian xanh đô thị phát triển bền vững (đạt kết quả tổng thể của quy hoạch cảnh quan)

  Số trang: 238