Tìm kiếm nâng cao

 • Điều tra, đánh giá về việc áp dụng sự tiến bộ KHCN trong ngành sản xuất VLXD giai đoạn 2015 – 2020 và đề xuất các sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách khuyến khích áp dụng tiên bộ KHCN. (KQNC.2252)

  Tác giả: Hà Văn Lân (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, đánh giá về việc áp dụng sự tiến bộ KHCN trong ngành sản xuất VLXD giai đoạn 2015 – 2020 và đề xuất các sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách khuyến khích áp dụng tiên bộ KHCN. (KQNC.2252)

  Tiêu đề phụ: Mã số: SNKT 07/2021

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Hà Văn Lân (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Giúp cho Bộ Xây dựng thông tin khái quát về những tiến bộ KHCN trong ngành sản xuất VLXD trên thế giới và tình hình áp dụng ở nước ta; đề xuất được các sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách khuyến khích áp dụng tiến bộ KHCN nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp VLXD trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và tác động của đại dịch Covid-19.

  Số trang: 180

 • Nghiên cứu đề xuất phương án thiết kế mô hình xây dựng bệnh viện dã chiến phòng dịch bệnh truyền nhiễm (KQNC.2251)

  Tác giả: Bùi Huy Hoàng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Tổng Công ty tư vấn xây dựng Việt Nam
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đề xuất phương án thiết kế mô hình xây dựng bệnh viện dã chiến phòng dịch bệnh truyền nhiễm (KQNC.2251)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Bùi Huy Hoàng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  - Làm cơ sở cho việc hoạch định chiến lược, chính sách quốc gia trong việc ứng phó với tai họa, dịch bệnh;
  - Làm cơ sở cho các đơn vị liên quan phát triển công nghệ, vật tư, thiết bị phù hợp với yêu cầu xây dựng BVDC;
  - Lập hướng dẫn chung giúp lựa chọn phương án phù hợp nhất về vị trí, địa điểm, quy mô, thiết kế kiến trúc, kết cấu, cơ điện để xây dựng BVDC đạt hiệu quả và tiết kiệm chi phí;
  - Lập hướng dẫn và các bản vẽ minh họa làm tham khảo cho các đơn vị liên quan triển khai có thể áp dụng toàn bộ hoặc một phần tài liệu căn cứ vào thực tế và yêu cầu nhiệm vụ cụ thể;
  - Góp phần phối hợp với ngành y tế trong việc phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm đảm bảo an toàn cho cán bộ ngành y tế và bệnh nhân trong điều kiện đòi hỏi cấp bách, kiểm soát lây nhiễm chéo, cách ly khoanh vùng dịch bệnh, góp phần ổn định đời sống  nhân dân và các hoạt động kinh tế - xã hội trong điều kiện dịch bệnh.

  Số trang: 174

 • Nghiên cứu giải pháp quản lý các hoạt động sản xuất cung cấp và tiêu thụ nước sạch bằng công nghệ kỹ thuật số (KQNC.2248)

  Tác giả: Nguyễn Khánh Hiệp - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trung tâm nghiên cứu phát triển hạ tầng kỹ thuật - Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu giải pháp quản lý các hoạt động sản xuất cung cấp và tiêu thụ nước sạch bằng công nghệ kỹ thuật số (KQNC.2248)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Khánh Hiệp - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  - Nghiên cứu hoạt động sản xuất cung cấp và tiêu thụ nước sạch bằng công nghệ kỹ thuật số tại một số đô thị lớn ở Việt Nam.
  - Rà soát quy trình quản lý hoạt động sản xuất cung cấp và tiêu thụ nước sạch bằng công nghệ kỹ thuật số tại một số đô thị lớn ở Việt Nam.
  -  Đề xuất giải pháp quản lý hoạt động sản xuất cung cấp và tiêu thụ nước sạch bằng công nghệ kỹ thuật số
  -  Dự thảo quy trình quản lý công tác giám sát, vận hành, bảo trì sửa chữa hệ thống cung cấp nước sạch
  - Dự thảo quy trình quản lý công tác quản lý chất lượng nước, quản lý nhân lực, chế độ báo cáo, quản lý khách hàng và chăm sóc khách hàng

  Số trang: 133

 • Nghiên cứu xây dựng quy chế quản lý đầu tư, phát triển khu đô thị thông minh (KQNC.2250)

  Tác giả: Đỗ Thanh Tùng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc Quốc gia - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng quy chế quản lý đầu tư, phát triển khu đô thị thông minh (KQNC.2250)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đỗ Thanh Tùng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Thực hiện kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030 của Thủ tướng Chính Phủtheo Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 19/01/2018, Quyết định số 950/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 01/8/2018 và Quyết định 1672/QD-BXD Ban hành Kế hoạch của Bộ Xây dựng thực hiện Quyết định số 950/QĐ-TTg ban hành ngày 27/12/2018.
  -  Thực hiện Mục 2- Nhóm I thuộc Danh mục 7 nhóm nhiệm vụ ưu tiên của Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030 của Thủ Tướng Chính Phủ.  Đó là: Quy chế quản lý đầu tư, phát triển khu đô thị thông minh áp dụng thí điểm.
  - Quy chế quản lý đầu tư khu đô thị thông minh cơ sở pháp lýcho việc xây dựng và phát triển các dự án khu đô thị thông minh thí điểm, từng bước giúp hệ thống đô thị Việt Nam có thể hòa nhập với Thế giới và các nước trong khu vực. Khắc phục tình trạng quy hoạch thiếu đồng bộ đồng thời đưa ra các quy định cụ thể tạo điều kiện cho các chủ đầu tư xây dựng khu đô thị thông minh cũng như công tác quản lý vận hành trong và sau khi hoàn thành dự án.
   

  Số trang: 237

 • Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn đánh giá kết cấu bê tông cốt thép sau cháy. (KQNC.2249)

  Tác giả: Chu Thị Bình - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn đánh giá kết cấu bê tông cốt thép sau cháy. (KQNC.2249)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 28-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Chu Thị Bình - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  - Nghiên cứu các phương pháp đánh giá kết cấu bê tông cốt thép sau cháy trên thế giới và thực tiễn ở Việt Nam;
  - Biên soạn hướng dẫn đánh giá an toàn kết cấu bê tông sau cháy.

  Số trang: 96

 • Điều tra, khảo sát thực trạng đào tạo nghề trình độ trung cấp xây dựng, đề xuất đổi mới chương trình, năng lực giảng viên đáp ứng nhu cầu Hội nhập ASEAN (KQNC.2247)

  Tác giả: Cù Thị Thùy Dương - Chủ nhiệm dự án
  Nhà xuất bản: Trường Trung cấp nghề cơ khí xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng đào tạo nghề trình độ trung cấp xây dựng, đề xuất đổi mới chương trình, năng lực giảng viên đáp ứng nhu cầu Hội nhập ASEAN (KQNC.2247)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Cù Thị Thùy Dương - Chủ nhiệm dự án

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề trình độ trung cấp xây dựng. Đồng thời đề xuất đổi mới chương trình và năng lực giảng viên đào tạo nghề trình độ trung cấp xây dựng đáp ứng nhu cầu hội nhập ASEAN
  Góp phần đạt được mục tiêu chung của Dự án, báo cáo tập trung vào nhóm đối tượng học sinh trình độ trung cấp xây dựng hướng tới mục tiêu cụ thể:
  - Phân tích, đánh giá thực trạng và xác định nhu cầu đào tạo nghề trình độ trung cấp xây dựng
  - Phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng lao động, xác định yêu cầu về kỹ năng mà người lao động trình độ trung cấp xây dựng cần có;
  - Phân tích, đánh giá thực trạng chương trình đào tạo nghề trình độ trung cấp xây dựng
  - Phân tích, đánh giá thực trạng năng lực của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp trong thời kỳ hội nhập ASEAN
  - Phân tích xu hướng thị trường lao động hiện nay và dự báo nhu cầu lao động trong thời gian tới; những yêu cầu của doanh nghiệp đối với lao động qua đào tạo nghề nghiệp; cơ hội nghề nghiệp, việc làm cho lao động trình độ trung cấp xây dựng.

  Số trang: 139

 • Điều tra, khảo sát việc thực hiện quản lý kiến trúc tại các địa phương thông qua các quy định văn bản pháp luật hiện hành (KQNC.2246)

  Tác giả: Hoàng Phương - Chủ nhiệm dự án
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát việc thực hiện quản lý kiến trúc tại các địa phương thông qua các quy định văn bản pháp luật hiện hành (KQNC.2246)

  Tiêu đề phụ: Hợp đồng số 12/2019/HĐ-SNKT ngày 02/7/2019

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Hoàng Phương - Chủ nhiệm dự án

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án:
  - Điều tra khảo sát nhằm tìm ra các vấn đề bất cập trong công tác quản lý phát triển kiến trúc tại các địa phương hiện nay, đánh giá hiệu quả và tác động ảnh hưởng của công tác quản lý phát triển kiến trúc đô thị, nông thôn và các khu vực đặc thù đối với việc phát triển kinh tế xã hội
  - Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường tính pháp lý và khả thi, đồng thời tháo gỡ các vướng mắc đối với công tác quản lý phát triển kiến trúc, Đề xuất biện pháp nâng cao năng lực của chính quyền các cấp; đội ngũ cán bộ quản lý kiến trúc, các tổ chức tư vấn kiến trúc trong nước.

  Số trang: 49

 • Điều tra, khảo sát thực trạng việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD và các văn bản pháp lý có liên quan trong công tác thiết kế chung cư cao tầng (KQNC.2245)

  Tác giả: Phạm Trọng Thuật - Chủ nhiệm dự án
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc HN
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD và các văn bản pháp lý có liên quan trong công tác thiết kế chung cư cao tầng (KQNC.2245)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phạm Trọng Thuật - Chủ nhiệm dự án

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án
  - Điều tra, khảo sát và nhận diện các yêu cầu thiết kế kiến trúc chung cư cao tầng đảm bảo đáp ứng yêu cầu PCCC theo quy định hiện hành
  - Khuyến nghị bổ sung, cập nhật văn abrn pháp quy về PCCC cho chung cư cao tầng

  Số trang: 182

 • Điều tra, khảo sát tình hình đầu tư sản xuất và sử dụng một số chủng loại vật liệu xây dựng và đề xuất các cơ chế để quản lý chất lượng (KQNC.2244)

  Tác giả: Vũ Thị Kim Dung - Chủ nhiệm dự án
  Nhà xuất bản: Hiệp hội Gốm sứ Xây dựng Việt Nam
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát tình hình đầu tư sản xuất và sử dụng một số chủng loại vật liệu xây dựng và đề xuất các cơ chế để quản lý chất lượng (KQNC.2244)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Vũ Thị Kim Dung - Chủ nhiệm dự án

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án:
  - Phát triển ngành vật liệu xây dựng hiệu quả, bền vững, đáp ứng cơ bản nhu cầu trong nước, từng bước tăng cường xuất khẩu, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội
  - Tiếp cân và ứng dụng nhanh nhất các thành tựu khoa học, công  nghệ, quản lý nhất là cuộc cách mạng công nghiệp lần 4
  - Sử dụng hiệu quả tài nguyên, triệt để tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu: Loại bỏ hoàn toàn công nghệ sản xuất VLXD lạc hậu, tiêu tốn tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường; sử dụng tối đa các phế thải của các ngành công nghiệp, nông nghiệp, rác thải sinh hoạt làm nguyên liệu, nhiên liệu để sản xuất VLXD góp phần bảo vệ môi trường;
  - Hạn chế tối đa ảnh hưởng tới môi trường trong quá trình khai thác, chế biến khoáng sản làm VLXD và sản xuất VLXD
  - Xuất khẩu các sản phẩm có giá trị tăng cao, có tính cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Hạn chế xuất khẩu những sản phẩm sử dụng nhiều nguyên liệu, nhiên liệu là tài nguyên khoáng sản không tái tạo trong quá trình sản xuất
  - Đóng góp cho việc quản lý nhà nước để đẩy mạnh việc xây dựng thương hiệu sản phẩm quốc gia, nâng cao giá trị xuất khẩu

  Số trang: 242

 • Điều tra, khảo sát thực trạng thu thập và chất lượng thông tin thống kê ngành xây dựng (KQNC.2243)

  Tác giả: Đàm Đức Biên
  Nhà xuất bản: Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Xây dựng)
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng thu thập và chất lượng thông tin thống kê ngành xây dựng (KQNC.2243)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đàm Đức Biên

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 62

 • Điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát triển dô thị thông minh đối với đội ngũ cán bộ quản lý (KQNC.2242)

  Tác giả: Trần Hữu Hà - Chủ nhiệm dự án
  Nhà xuất bản: Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - BXD
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát triển dô thị thông minh đối với đội ngũ cán bộ quản lý (KQNC.2242)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Hữu Hà - Chủ nhiệm dự án

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Trên cơ sở khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát triển đô thị thông minh đối với đội ngũ cán bộ quản lý, đè xuất các giải pháp nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý các đô thị về quản lý xây dựng và phát triển đô thị thông minh.
  - Mục tiêu cụ thể:
  + Khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức quản lý đô thị về quản lý xây dựng và phát triển đô thị thông minh;
  + Nghiên cứu, tổng hợp dữ liệu và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý các đô thị về quản lý xây dựng và phát triển đô thị thông minh, đồng thời xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát triển đô thị thông minh phù hợp

  Số trang: 230

 • Nghiên cứu xây dựng bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của ngành xây dựng (KQNC.2241)

  Tác giả: Đỗ Tố Quyên - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Văn phòng Bộ - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của ngành xây dựng (KQNC.2241)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đỗ Tố Quyên - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu  hiện nay đang là vấn đề cấp bách, có ý nghĩa như một văn bản hướng dẫn nghiệp vụ xác định giá trị tài liệu chuyên ngành, có tính thống nhất đối với tài liệu của ngành, từ cơ quan chủ quản đến các đơn vị cấp dưới. Các cơ quan trong ngành sẽ căn cứ vào bảng thời hạn bảo quản này để xác định thời hạn bảo quản phù hợp cho các hồ sơ, tài liệu chuyên ngành hình thành trong hoạt động của cơ quan, đơn vị mình. Thông qua đó sẽ tránh được tình trạng xác định giá trị tài liệu theo cảm tính, và tránh được tình trạng tiêu hủy tài liệu tùy tiện làm tổn hại đến tài liệu lưu trữ quốc gia. Đề tài nghiên cứu nhằm mục tiêu xây dựng Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu ngành xây dựng làm tài liệu tham khảo, ứng dụng trong thực tế công tác của ngành.

  Số trang: 107

 • Nghiên cứu, xây dựng bộ công cụ đánh giá cấp chứng nhận sản phẩm vật liệu xây dựng xanh. Áp dụng mô hình thử nghiệm cho xi măng và sứ vệ sinh. (KQNC.2240)

  Tác giả: Lê Cao Chiến - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, xây dựng bộ công cụ đánh giá cấp chứng nhận sản phẩm vật liệu xây dựng xanh. Áp dụng mô hình thử nghiệm cho xi măng và sứ vệ sinh. (KQNC.2240)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 50-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Cao Chiến - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu nhiệm vụ:
  - Xây dựng bộ công cụ đánh giá phù hợp với tiêu chí đánh giá sản phẩm vật liệu xây dựng xanh ứng dụng cho sản phẩm xi măng và sứ vệ sinh
  - Đề xuất thông tư hướng dẫn đánh giá chứng nhận sản phẩm, vật liệu xây dựng xanh

  Số trang: 63

 • Hướng dẫn thiết kế nhà cao và siêu cao bằng bê tông cốt thép ở Việt Nam. (KQNC.2201)

  Tác giả: Nguyễn Hồng Hải - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Hướng dẫn thiết kế nhà cao và siêu cao bằng bê tông cốt thép ở Việt Nam. (KQNC.2201)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TĐ 29-17

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Hồng Hải - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 150

 • Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà – Tỉnh Yên Bái đến năm 2040 (KQNC.2202)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu thiết kế đô thị
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà – Tỉnh Yên Bái đến năm 2040 (KQNC.2202)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 32