Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong việc công khai quy hoạch xây dựng các đô thị toàn quốc (KQNC.2389)

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Quang - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong việc công khai quy hoạch xây dựng các đô thị toàn quốc (KQNC.2389)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Quang - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
  * Mục tiêu dài hạn:
  - Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu quy hoạch xây dựng đô thị, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất, chính thống và tin cậy của các thông tin về quy hoạch.
  * Mục tiêu ngắn hạn:
   Xây dựng Hệ thống công khai quy hoạch xây dựng đô thị trên nền tảng Công nghệ thông tin với mục tiêu:
  - Xây dựng Hệ thống thông tin về Quy hoạch xây dựng đô thị hoàn chỉnh nhằm cung cấp số liệu đầy đủ, chính xác và kịp thời, phục vụ quá trình xây dựng và thực thi các chính sách quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.
  - Hình thành cơ sở dữ liệu quy hoạch xây dựng đô thị từ trung ương đến địa phương, góp phần tiến tới hiện đại hóa hệ thống quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.
  - Giám sát việc thực hiện quy hoạch xây dựng tại các địa phương trên cả nước, cung cấp thông tin phục vụ công tác lập dự án đầu tư xây dựng và thiết kế kiến trúc công trình.
  - Tăng cường công khai, minh bạch, Đảm bảo sự thống nhất trong hoạt động liên quan đến đầu tư xây dựng, quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị theo yêu cầu hội nhập.
  - Giúp các cơ quan quản lý nhà nước dễ dàng trong việc quản lý và chủ động giải quyết các công việc điều hành phát triển kinh tế-xã hội.
  - Góp phần đơn giản hóa thủ tục, cải cách hành chính (giảm thủ tục hành chính và các công văn hỏi đáp).
  - Tăng cường công tác phản biện xã hội, tham gia của cộng đồng về Quy hoạch, không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị.
  - Chia sẻ và cung cấp thông tin quy hoạch một cách rõ ràng, minh bạch, công khai để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội thực hiện các mục đích như:
  + Chủ động nghiên cứu và đề ra chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh;
  + Tạo lập môi trường cạnh tranh, lành mạnh bình đẳng trong đầu tư;
  + Giảm thiểu gánh nặng chi phí khi tìm hiểu thông tin quy hoạch để triển khai quyết định đầu tư.

  Số trang: 513

 • Điều tra, khảo sát tình hình thực hiện chính sách đô thị tăng trưởng xanh ở Việt Nam và đề xuất các giải pháp xây dựng chính sách tăng trưởng xanh cho đô thị (KQNC.2360)

  Tác giả: Lê Hồng Thủy (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát tình hình thực hiện chính sách đô thị tăng trưởng xanh ở Việt Nam và đề xuất các giải pháp xây dựng chính sách tăng trưởng xanh cho đô thị (KQNC.2360)

  Tiêu đề phụ: BC tổng hợp (2 quyển)

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Hồng Thủy (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án:

  • Điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình thực tế xây dựng và thực hiện chính sách đô thị tăng trưởng xanh tại các đô thị từ loại IV đến loại I.
  • Đề xuất các định hướnggiải pháp chính sách khuyến khích phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam cho giai đoạn 2016 – 2020.

  Số trang: 142

 • Điều tra, khảo sát hiện trạng tình hình sử dụng vật liệu xây dựng phục vụ các công trình ven biển và hải đảo. Dự báo nhu cầu về các chủng loại vật liệu xây dựng đến năm 2025 (KQNC.2359)

  Tác giả: Trần Tuấn Nhạc (Chủ nhiệm dự án
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát hiện trạng tình hình sử dụng vật liệu xây dựng phục vụ các công trình ven biển và hải đảo. Dự báo nhu cầu về các chủng loại vật liệu xây dựng đến năm 2025 (KQNC.2359)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Tuấn Nhạc (Chủ nhiệm dự án

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án:
  - Điều tra, thu thập các thông tin; đánh giá thực trạng sử dụng các loại vật liệu xây dựng phục vụ các công trình xây dựng vùng ven biển và hải đảo.
  - Tính toán nhu cầu và đề xuất các giải pháp cung cấp nhằm đáp ứng các loại VLXD cho các công trình xây dựng ven biển và hải đảo.

  Số trang: 120

 • Điều tra, khảo sát, đề xuất các cơ chế, chính sách, công cụ quản lý nhà nước để thúc đẩy và kiểm soát đầu tư phát triển đô thị (KQNC.2358)

  Tác giả: Nguyễn Dư Minh (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát, đề xuất các cơ chế, chính sách, công cụ quản lý nhà nước để thúc đẩy và kiểm soát đầu tư phát triển đô thị (KQNC.2358)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Dư Minh (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 121

 • Điều tra, khảo sát tình hình sử dụng các nguồn cát biển, cát nhiễm mặn trong xây dựng (KQNC.2357)

  Tác giả: Nguyễn Văn Hoan (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát tình hình sử dụng các nguồn cát biển, cát nhiễm mặn trong xây dựng (KQNC.2357)

  Tiêu đề phụ: BC tổng kết + BC tóm tắt (2 bộ)

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Văn Hoan (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án:
  _ Điều tra, khảo sát tình hình sử dụng nguồn cát biển, cát nhiễm mặn làm vật liệu xây dựng.
  _ Đề xuất cơ chế chính sách cho xử lý và sử dụng các nguồn cát biển, cát nhiễm mặn làm vật liệu xây dựng.

  Số trang: 134

 • Chương trình quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016 - 2025 năm 2018 (KQNC.2356)

  Tác giả: Nguyễn Minh Đức (Chủ nhiệm nhiệm vụ)
  Nhà xuất bản: Cục Hạ tầng kỹ thuật – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Chương trình quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016 - 2025 năm 2018 (KQNC.2356)

  Tiêu đề phụ: Báo cáo (2 quyển); Bộ chuyên đề (19 quyển)

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Minh Đức (Chủ nhiệm nhiệm vụ)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung cơ bản về cấp nước an toàn:
  - Duy trì áp lực cấp nước, cung cấp ổn định, đủ lượng nước và bảo đảm chất lượng nước.
  - Giải pháp đối phó với các sự cố bất thường và các nguy cơ, rủi ro có thể xảy trong toàn bộ quá trình sản xuất, cung cấp nước sạch từ nguồn đến khách hàng sử dụng.

  Số trang: 90

 • Bảo hiểm xã hội cấp huyện và tỉnh (KQNC.2355)

  Tác giả: Nguyễn Quốc Hoàng (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Bảo hiểm xã hội cấp huyện và tỉnh (KQNC.2355)

  Tiêu đề phụ: Báo cáo; Thiết kế điển hình

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Quốc Hoàng (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Đề xuất thiết kế điển hình công trình “Bảo hiểm xã hội cấp huyện và tỉnh” nhằm công nghiệp hóa xây dựng, tiết kiệm thời gian công sức thiết kế và nâng cao chất lượng xây dựng hạ giá thành sản phẩm. Đồng thời nó cũng tạo điều kiện để nâng cao trình độ kỹ thuật thiết kế, rút ngắn thời gian lập hồ sơ thiết kế và dự toán, giảm chi phí về vật liệu, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc tại địa phương.
  - Các mẫu thiết kế điển hình làm cơ sở cho việc hướng dẫn thiết kế, thiết kế mới công trình Bảo hiểm xã hội cấp huyện và tỉnh.
  - Các mẫu thiết kế điển hình “Bảo hiểm xã hội cấp huyện và tỉnh” tạo ra môi trường làm việc, sinh hoạt có chất lượng tốt cho các cán bộ, công nhân viên, đóng vai trò là một công cụ, sổ tay đắc lực và hiệu quả giúp cho nhà nước điều tiết xã hội trong nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN.
  - Các mẫu đảm bảo về công năng sử dụng, bền chắc, kiến trúc phù hợp tập quán văn hóa của địa phương.

  Số trang: 128

 • Trụ sở làm việc Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án nhân dân cấp tỉnh (KQNC.2354)

  Tác giả: Đặng Tiên Phong (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Trụ sở làm việc Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án nhân dân cấp tỉnh (KQNC.2354)

  Tiêu đề phụ: Báo cáo; Thiết kế điển hình

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đặng Tiên Phong (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Tìm hiểu thực trạng về kiến trúc, về cơ sở vật chất của Tòa án nhân dân các cấp trên địa bàn toàn quốc, qua đó thấy được ảnh hưởng của nó tới điều kiện làm việc và sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên và người dân tìm đến liên hệ giải quyết công việc đồng thời ảnh hưởng đến quy hoạch kiến trúc và hạ tầng của khu trung tâm hành chính địa phương.
  - Đề xuất thiết kế điển hình “Tòa án nhân dân các cấp – cấp Tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương và cấp Huyện, Quận, Thị xã, Thành phố trực thuộc tỉnh và tương đương” nhằm công nghiệp hóa xây dựng, tiết kiệm thời gian công sức thiết kế và nâng cao chất lượng xây dựng hạ giá thành sản phẩm. Đồng thời nó cũng tạo điều kiện để nâng cao trình độ kỹ thuật thiết kế, rút ngắn thời gian lập hồ sơ thiết kế và dự toán, giảm chi phí về vật liệu, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc tại địa phương.
  - Các mẫu thiết kế điển hình “Tòa án nhân dân các cấp – cấp Tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương và cấp Huyện, Quận, Thị xã, Thành phố trực thuộc tỉnh và tương đương” tạo ra môi trường làm việc, xét xử, sinh hoạt nghỉ ngơi có chất lượng tốt cho các cán bộ, công nhân viên của Tòa.
  - Các mẫu đảm bảo về công năng sử dụng, bền chắc, kiến trúc phù hợp tập quán văn hóa của địa phương.

  Số trang: 131

 • Điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 (có tính đến biến đổi khí hậu) (KQNC.2353)

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn quốc gia – Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn quốc gia – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 (có tính đến biến đổi khí hậu) (KQNC.2353)

  Tiêu đề phụ: Thuyết minh (2 quyển); Tóm tắt (1quyển); Sơ đồ - bản vẽ (1 quyển); Chuyên đề (9 quyển)

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn quốc gia – Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu phát triển hệ thống đô thị:
  - Mục tiêu tổng quát: Từng bước xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đô thị Việt Nam phát triển theo mô hình cấu trúc mạng lưới đô thị, được vận hành theo các nguyên lý phát triển bền vững kinh tế - xã hội - môi trường, góp phần tối ưu vào phát triển chung của toàn quốc.
  - Mục tiêu cụ thể:
  + Mục tiêu về cấu trúc: Định hướng cấu trúc mạng lưới đô thị mạch lạc, rõ ràng, có khả năng quản lý và phát huy hệ thống.
  + Mục tiêu về Chất lượng: Bảo tồn tài nguyên sinh thái môi trường & thích ứng BĐKH; Đô thị hóa gắn với phát triển kinh tế; Công bằng xã hội và giàu bản sắc.

  Số trang: 735

 • Xây dựng khung hướng dẫn lập Atlas đô thị - khí hậu cho các đô thị Việt Nam. Thí điểm áp dụng cho Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau (KQNC.2352)

  Tác giả: Lưu Đức Cường (Chủ nhiệm nhiệm vụ)
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Xây dựng khung hướng dẫn lập Atlas đô thị - khí hậu cho các đô thị Việt Nam. Thí điểm áp dụng cho Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau (KQNC.2352)

  Tiêu đề phụ: Khung hướng dẫn lập Atlas đô thị - khí hậu cho các đô thị Việt Nam

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lưu Đức Cường (Chủ nhiệm nhiệm vụ)

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nhiệm vụ:
  - Triển khai thực hiện Quyết định 1183/QĐ-TTg ngày 30/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó BĐKH giai đoạn 2012-2015; Quyế định 2623/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với BĐKH giai đoạn 2013-2020 nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý của các đô thị chịu ảnh hưởng rủi ro do BĐKH và NBD, hỗ trợ công tác lập, điều chỉnh và quản lý quy hoạch của các đô thị theo hướng ứng phó hiệu quả BĐKH, góp phần nâng cao năng lực ứng phó với BĐKH cho các đô thị.
  - Xây dựng Khung hướng dẫn các đô thị xây dựng cơ sở dữ liệu, hình thành hệ thống bản đồ cảnh báo rủi ro do BĐKH, NBD (Atlas đô thị - khí hậu).
  - Xây dựng Atlas Đô thị - Khí hậu thí điểm cho 1 đô thị (TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau)
   

  Số trang: 178

 • Điều tra, khảo sát nhu cầu về nhà ở tại một số đô thị phục vụ xây dựng Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2030 (KQNC.2351)

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Khởi (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát nhu cầu về nhà ở tại một số đô thị phục vụ xây dựng Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2030 (KQNC.2351)

  Tiêu đề phụ: 2 bộ (Báo cáo tổng quan + Báo cáo tóm tắt)

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Khởi (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án:
  - Đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 2127/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
  - Xây dựng phương thức tính toán, đánh giá, xác định nhu cầu nhà ở tại các đô thị làm cơ sở đề ra kế hoạch, chuẩn bị nguồn lực, giải pháp xây dựng phát triển nhà ở phù hợp.

  Số trang: 108

 • Điều tra, khảo sát thực trạng và nhu cầu đào tạo nghề kỹ thuật rô bốt công nghiệp (KQNC.2350)

  Tác giả: Lê Quang Trung (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama2 – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng và nhu cầu đào tạo nghề kỹ thuật rô bốt công nghiệp (KQNC.2350)

  Tiêu đề phụ: Báo cáo tóm tắt

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Quang Trung (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng lao động và nhu cầu đào tạo lao động nghề Kỹ thuật Rô bốt công nghiệp, làm căn cứ để thiết kế điều chỉnh khung chương trình đào tạo và xây dựng chương trình đào tạo nghề “Kỹ thuật Rô bốt công nghiệp” đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp trong giai đoạn 2021-2025.

  Số trang: 95

 • Điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ quản lý nhà nước về quy hoạch nông thôn cấp huyện, xã đáp ứng mục tiêu xây dựng nông thôn mới (KQNC.2349)

  Tác giả: Trần Hữu Hà (Chủ trì nhiệm vụ)
  Nhà xuất bản: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ quản lý nhà nước về quy hoạch nông thôn cấp huyện, xã đáp ứng mục tiêu xây dựng nông thôn mới (KQNC.2349)

  Tiêu đề phụ: Báo cáo tóm tắt

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Hữu Hà (Chủ trì nhiệm vụ)

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nhiệm vụ:
  - Mục tiêu chung: Trên cơ sở khảo sát đội ngũ càn bộ quản lý nhà nước về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng quy hoạch nông thôn cấp huyện/xã, đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý nhà nước nhằm đáp ứng mục tiêu xây dựng nông thôn mới.
  - Mục tiêu cụ thể:
  + Khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về quy hoạch nông thôn cấp huyện/xã.
  + Nghiên cứu, tổng hợp dữ liệu và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý nhà nước về quy hoạch nông thôn, đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về quy hoạch nông thôn cấp huyện, xã phù hợp với đối tượng cũng như phù hợp với mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

  Số trang: 157

 • Chương trình quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016 - 2025 năm 2019 (KQNC.2348)

  Tác giả: Nguyễn Minh Đức (Chủ nhiệm nhiệm vụ)
  Nhà xuất bản: Cục Hạ tầng kỹ thuật – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Chương trình quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016 - 2025 năm 2019 (KQNC.2348)

  Tiêu đề phụ: 2 quyển Báo cáo tổng hợp + Bộ chuyên đề (15 quyển)

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Minh Đức (Chủ nhiệm nhiệm vụ)

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu Chương trình:

  • Bảo đảm nước sạch là một loại thực phẩm, hàng hóa đặc biệt, tác động trực tiếp đến sức khỏe và mọi hoạt động thiết yếu khác của cuộc sống con người;
  • Bảo đảm người dân có quyền được tiếp cận nước sạch, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo đảm an sinh xã hội; tạo cơ chế hỗ trợ đầu tư nguồn nước sạch khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa;
  • Bảm đảm an ninh, an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh nước sạch; Chính phủ, chính quyền địa phương có đủ quyền lực kiểm soát, duy trì cấp nước trong mọi trường hợp rủi ro có thể xảy ra.

  Số trang: 89

 • Nghiên cứu hướng dẫn thiết kế kết cấu bê tông ứng suất trước theo TCVN 5574:2018 (KQNC.2344)

  Tác giả: Nguyễn Tiến Chương - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Đại học Thủy lợi
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu hướng dẫn thiết kế kết cấu bê tông ứng suất trước theo TCVN 5574:2018 (KQNC.2344)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 33-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Tiến Chương - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài: cung cấp cho người đọc các căn cứ và các hướng dẫn thực hiện công việc thiết kế các kết cấu bê tông ứng suất trước thông dụng trong công trình nhà theo TCVN 5574:2018
  Nội dung đề tài nghiên cứu gồm 6 chuyên đề:
  - Chuyên đề 1: Những hướng dẫn chung về thiết kế kết cấu bê tông ứng suất trước
  - Chuyên đề 2: Vật liệu cho kết cấu bê tông ứng suất trước
  - Chuyên đề 3: Tính toán ứng suất  trước
  - Chuyên đề 4: Tính toán cấu kiện BTƯST theo các trạng thái giới hạn thứ nhất
  - Chuyên đề 5: Tính toán cấu kiện BTƯST theo các trạng thái giới hạn thứ hai
  - Chuyên đề 6: Hướng dẫn cấu tạo bê tông ứng suất trước.

  Số trang: 121