Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn sử dụng hệ ván khuôn leo trong thi công các công trình cao tầng tại Việt Nam. Mã số: RD 33-18 (KQNC.2239)

  Tác giả: Hồ Ngọc Khoa - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Hội Kết cấu và công nghệ xây dựng VN
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn sử dụng hệ ván khuôn leo trong thi công các công trình cao tầng tại Việt Nam. Mã số: RD 33-18 (KQNC.2239)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Hồ Ngọc Khoa - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: - Mục đích nghiên cứu đề tài:
  Đề xuất hướng dẫn kỹ thuật áp dụng hệ ván khuôn leo dẫn động thủy lực trong thi công công trình cao tầng tại Việt Nam từ thiết kế, lắp dựng, vận hành, tháo dỡ, các nội dung đảm bảo chất lượng, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và kiểm định thông qua nghiên cứu, phân tích, tổng hợp từ các tài liệu có liên quan.
  - Nhiệm vụ nghiên cứu: 
  + Nghiên cứu tổng quan tình hình sử dụng ván khuôn leo tự động trong thi công công trình cao tầng.
  + Nghiên cứu tính năng, quy định kỹ thuật cơ bản; yêu cầu về cấu tạo và thiết kế hệ ván khuôn leo tự động.
  + Nghiên cứu yêu cầu tổ chức và chuẩn bị thi công hệ ván khuôn leo tự động.
  + Nghiên cứu yêu cầu kỹ thuật về lắp dựng và vận hành (thi công) hệ ván khuôn leo tự động.
  + Nghiên cứu yêu cầu kỹ thuật công  tác kiểm tra và nghiệm thu trong thi công sử dụng hệ ván khuôn leo tự động.
  + Nghiên cứu yêu cầu kỹ thuật tháo dỡ hệ ván khuôn leo, bảo quản và duy tu bảo dưỡng hệ ván khuôn leo tự động.
  + Nghiên cứu yêu cầu an toàn và bảo vệ môi trường trong sử dụng hệ ván khuôn leo tự động.
  + Nghiên cứu yêu cầu về kiểm định hệ ván khuôn leo tự động trong xây dựng công trình cao tầng ở Việt Nam.

  Số trang: 73

 • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ SBR cải tiến sử dụng bùn hạt hiếu khí để xử lý nước thải đô thị ở Việt Nam. Mã số: RD53-19 (KQNC.2235)

  Tác giả: Trần Thị Việt Nga - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Đại học Xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ SBR cải tiến sử dụng bùn hạt hiếu khí để xử lý nước thải đô thị ở Việt Nam. Mã số: RD53-19 (KQNC.2235)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Thị Việt Nga - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
  Nghiên cứu ứng dụng bùn hạt trong công nghệ SBR để nâng cao hiệu quả xử lý nước thải đô thị ở Việt Nam.
  - Đánh giá khả năng nhân rộng trong việc cải tiến các hệ thống SBR hiện hữu và xây mới trong lĩnh vực xử lý nước thải đô thị tại Việt Nam.

  Số trang: 113

 • Nghiên cứu làm chủ thiết kế hệ thống sản xuất tấm PANEL PU liên tục. Mã số: RD 30-20 (KQNC.2234)

  Tác giả: Phùng Xuân Sơn - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Đại học công nghiệp Hà Nội
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu làm chủ thiết kế hệ thống sản xuất tấm PANEL PU liên tục. Mã số: RD 30-20 (KQNC.2234)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phùng Xuân Sơn - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án:
  - Tổng quan về công nghệ và thiết bị sản xuất tấm panel PU, tiêu chuẩn chất lượng, chế độ công nghệ và nghiên cứu thực nghiệm xác định chế độ công nghệ chế tạo tấm panel PU;
  - Xây dựng quy trình công nghệ chế tạo các chi tiết chính của các mô đun của Hệ thống sản xất tấm panle PU liên tục
  - Xây dựng quy trình lắp đặt, vận hành và bảo trì Hệ thống sản xuất tấm panel PU liên tục...

  Số trang: 288

 • Nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm phát thải khí nhà kính (thu hồi năng lượng, nhiệt, hơi...) đối với các cơ sở xử lý chất thải rắn bằng phương pháp đốt, thúc đẩy tăng trưởng xanh trong lĩnh vực chất thải rắn. (KQNC.2236)

  Tác giả: Lê Thu Thủy - Chủ nhiệm dự án
  Nhà xuất bản: Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm phát thải khí nhà kính (thu hồi năng lượng, nhiệt, hơi...) đối với các cơ sở xử lý chất thải rắn bằng phương pháp đốt, thúc đẩy tăng trưởng xanh trong lĩnh vực chất thải rắn. (KQNC.2236)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Thu Thủy - Chủ nhiệm dự án

  Chuyên nghành:

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  Hướng dẫn tính toán, lượng hóa giảm phát thải khí nhà kính tại các cơ sở XLCTR bằng phương pháp đốt, đánh giá nhu cầu, tiềm năng phát triển, thu hồi năng lượng (nhiệt, hơi, điện năng,…) tại các cơ sở XLCTR tập trung.
  Việc đề xuất các giải pháp kỹ thuật thu hồi năng lượng và các quy định, hướng dẫn ứng dụng phù hợp tại các cơ sở XLCTR bằng phương pháp đốt góp phần giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy tăng trưởng xanh là nhu cầu và xu thế tất yếu hiện nay trong bối cảnh năng lượng ngày càng khan hiếm. Trong nội dung nghiên cứu này sẽ tổng hợp đánh giá cơ sở có tiềm năng quy mô 30 tấn/ngày và tập trung nghiên cứu đánh giá các cơ sở điển hình tại 3 miền Bắc, Trung, Nam, quy mô từ 100-300 tấn/ngày đêm.

  Số trang: 116

 • Điều tra, khảo sát, xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng (Hợp đồng số: 32/2019/HĐ-SNKT) (KQNC.2187)

  Tác giả: Nguyễn Việt Trung
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát, xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng (Hợp đồng số: 32/2019/HĐ-SNKT) (KQNC.2187)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Việt Trung

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Đánh giá thực trạng hội đồng quản lý và tình hình thực hiện công tác quản lý tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng; trên cơ sở các quy định của Đảng, Nhà nước và kết quả điều tra, khảo sát thực tế, nghiên cứu, xây dựng quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng, để các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ hoạt động có hiệu quả, ổn định và phát triển bền vững hơn trong thời gian tới.

  Số trang: 149

 • Điều tra, khảo sát các tiến bộ trong các chương trình giảng dạy phục vụ đào tạo trình độ cao đẳng nghề Xây dựng ở các nước phát triển (KQNC.2186)

  Tác giả: Trần Tuấn Long - chủ nhiệm dự án
  Nhà xuất bản: Trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát các tiến bộ trong các chương trình giảng dạy phục vụ đào tạo trình độ cao đẳng nghề Xây dựng ở các nước phát triển (KQNC.2186)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Tuấn Long - chủ nhiệm dự án

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Điều tra, khảo sát thực trạng các tiến bộj trong các chương trình giảng dạy phục vụ đào tạo, trình độ Cao đẳng nghề Xây dựng ở một số cơ sở đào tạo nghề ở Việt Nam và ở các nước phát triển, làm căn cứ để thiết kế khung chương trình đào tạo, xây dựng danh mục các trang thiết bị giảng dạy dáp ứng yêu cầu thực tế đào tạo.

  Số trang: 168

 • Đề án đề nghị công nhận thị trấn Tiên Yên mở rộng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại IV (KQNC.2177)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND tỉnh Quảng Ninh
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: Quảng Ninh
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Đề án đề nghị công nhận thị trấn Tiên Yên mở rộng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại IV (KQNC.2177)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 174

 • Nghiên cứu thay thế sợi amiăng bằng các loại sợi khác trong sản xuất tấm lợp amiăng xi măng. Mã số: RD 106-18 (KQNC.2178)

  Tác giả: Nguyễn Văn Huynh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu thay thế sợi amiăng bằng các loại sợi khác trong sản xuất tấm lợp amiăng xi măng. Mã số: RD 106-18 (KQNC.2178)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Văn Huynh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài: 
  - Nghiên cứu khả năng thay thế sợi amiăng bằng sợi vô cơ và/hoặc sợi hữu cơ tổng hợp trong sản xuất tấm lợp amiăng xi măng
  - Cải tiến và làm chủ quy trình sản xuất tấm lợp không amiăng ở quy mô pilot
  - Sơ bộ đánh giá hiệu quả kinh tế - kỹ thuật khi thay thế sợi amiăng bằng loại sợi khác trong sản xuất tấm lợp không amiăng

  Số trang: 142

 • Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh tỉnh Gia Lai đến năm 2045 (KQNC.2179)

  Tác giả: Trần Quang Thái; Trương Văn Trường
  Nhà xuất bản: UBND tỉnh Gia Lai
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: Gia Lai
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh tỉnh Gia Lai đến năm 2045 (KQNC.2179)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Quang Thái; Trương Văn Trường

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 147

 • Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế công trình silô bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn Châu Âu. Mã số: RD 26-18 (KQNC.2176)

  Tác giả: Nguyễn Trường Thắng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng HN
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế công trình silô bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn Châu Âu. Mã số: RD 26-18 (KQNC.2176)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Trường Thắng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Nghiên cứu kết cấu silô BTCT tại một số nhà máy tại Việt Nam, đánh giá công năng sử dụng của công trình silô
  - Tổng hợp các vướng mắc, bất cập trong thiết kế công trình silô BTCT trên thế giới và tại Việt Nam
  - Nghiên cứu và so sánh các tiêu chuẩn thiết kế công trình silô BTCT theo một số tiêu chuẩn của các nước trên thế giới
  - Xây dựng hướng dẫn thiết kế công trình silô theo tiêu chuẩn châu Âu
  - Xây dựng mô hình và tiến hành thí nghiệm xác định hệ số ma sát của một số vật liệu hạt với bê tông.

  Số trang: 213

 • Thuyết minh đề án đề nghị công nhận thị xã Đông Triều là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Quảng Ninh (KQNC.2180)

  Tác giả: Nguyễn Văn Bình
  Nhà xuất bản: UBND thị xã Đông Triều
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: Quảng Ninh
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thuyết minh đề án đề nghị công nhận thị xã Đông Triều là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Quảng Ninh (KQNC.2180)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Văn Bình

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 205

 • Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Hòa La, tỉnh Quảng Bình đến năm 2040 tỷ lệ 1/10.000 (KQNC.2181)

  Tác giả: Trịnh Văn Lập
  Nhà xuất bản: Trung tâm chuyển giao công nghệ quy hoạch xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Hòa La, tỉnh Quảng Bình đến năm 2040 tỷ lệ 1/10.000 (KQNC.2181)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trịnh Văn Lập

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nhiệm vụ:
  - Xây dựng KKT Hòn La hoàn chỉnh về cơ cấu chức năng, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội với các ngành, sản phẩm mũi nhọn chủ lực có chất lượng và khả năng cạnh tranh cao trong các ngành công nghiệp, dịch vụ, du lịch và nông lâm, như nghiệp, tạo ra thế và lực cho sự phát triển lâu dài.
  - Tạo nhiều việc làm, thúc đẩy đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực góp phần quyết định vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công  nghiệp hóa và hiện đại hóa.
  - Tạo lập môi trường đầu tư hấp dẫn, cơ chế chính sách thông thoáng với các tiêu chuẩn hạ tầng hiện đại.
  - Làm cơ sở cho các chủ đầu tư lập dự án đầu tư xây dựng thông thoáng với các tiêu chuẩn hạ tầng hiện đại

  Số trang: 116

 • Điều tra, khảo sát thực trạng hoạt động của các tổng công ty có vốn nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu (KQNC.2182)

  Tác giả: Lê Đông Thành - Chủ nhiệm dự án
  Nhà xuất bản: Vụ Kế hoạch tài chính - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng hoạt động của các tổng công ty có vốn nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu (KQNC.2182)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Đông Thành - Chủ nhiệm dự án

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án:
  Việc điều tra, khảo sát thực trạng hoạt động của các tổng công ty thuộc Bộ nhằm đề xuất các giải pháp tăng cường, nâng cao hiệu quả giám sát hoạt động của các Tổng Công ty có vốn nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu.

  Số trang: 84

 • Nghiên cứu xây dựng khung hướng dẫn đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến đô thị và hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu cho đô thị (KQNC.2183)

  Tác giả: Nguyễn Dư Minh - Chủ nhiệm dự án
  Nhà xuất bản: Cục Phát triển đô thị
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng khung hướng dẫn đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến đô thị và hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu cho đô thị (KQNC.2183)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Dư Minh - Chủ nhiệm dự án

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án:
  - Triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Chương trình 1 của QĐ 2623/QĐ-TTg: Xây dựng khung hướng dẫn đánh giá mức độ tác động của BĐKH đến đô thị và Điều tra, đánh giá mức độ tác động của BĐKH phát triển hệ thống đô thị Việt Nam (đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ rủi ro cao theo danh ục của Quyết định 2623/QĐ-TTg).
  - Triển khai nhiệm vụ tại Chương trình 4 của Quyết định 2623/QĐ-TTg: Hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH.

  Số trang: 235

 • Điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện việc quản lý sử dụng nhà chung cư theo thông tư số 02/2016/TT-BXD (KQNC.2184)

  Tác giả: Hà Quang Hưng - Chủ nhiệm dự án
  Nhà xuất bản: Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện việc quản lý sử dụng nhà chung cư theo thông tư số 02/2016/TT-BXD (KQNC.2184)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Hà Quang Hưng - Chủ nhiệm dự án

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: 
  Việc nghiên cứu dự án Điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện việc quản lý sử dụng nhà chung cư theo thông tư số 02/2016/TT-BXD là cơ sở quan trọng cho việc xây dựng sửa đổi, bổ sung kihp thời các bất cập còn tồn tại quản lý vận hành sử dụng nhà chung cư, giảm bớt tranh chấp khiếu kiện, góp phần bảo đảm trật tự xã hội, ổn định đời sống tại các khu nhà chung cư.

  Số trang: 52