Tìm kiếm nâng cao

 • Điều tra, khảo sát thực trạng công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ xuống cấp; gây nguy hiểm, quá hạn sử dụng tại các đô thị trên toàn quốc (KQNC.2225)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ xuống cấp; gây nguy hiểm, quá hạn sử dụng tại các đô thị trên toàn quốc (KQNC.2225)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 98

 • Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng công tác thống kê ngành xây dựng phục vụ việc triển khai Luật thống kê (KQNC.2224)

  Tác giả: Hoàng Thị Đức Hạnh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Xây dựng)
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng công tác thống kê ngành xây dựng phục vụ việc triển khai Luật thống kê (KQNC.2224)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Hoàng Thị Đức Hạnh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 137

 • Điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình xuất bản và sử dụng các xuất bản phẩm trong lĩnh vực ứng dụng khoa học kỹ thuật và an toàn kỹ thuật của ngành xây dựng (KQNC.2223)

  Tác giả: Trịnh Xuân Sơn - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình xuất bản và sử dụng các xuất bản phẩm trong lĩnh vực ứng dụng khoa học kỹ thuật và an toàn kỹ thuật của ngành xây dựng (KQNC.2223)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trịnh Xuân Sơn - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án:
  Tăng cường công tác giám sát, quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong công tác xuất bản và sử dụng các xuất bản phẩm trong lĩnh vực Ứng dụng khoa học kỹ thuật và an toàn kỹ thuật của ngành xây dựng.

  Số trang: 312

 • Nghiên cứu, đề xuất tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ bằng giải pháp tạo lập cơ sở dữ liệu số hóa tài liệu lưu trữ tại cơ quan Bộ Xây dựng (Giai đoạn 2) (KQNC.2222)

  Tác giả: Đỗ Tố Quyên - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Văn phòng Bộ - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, đề xuất tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ bằng giải pháp tạo lập cơ sở dữ liệu số hóa tài liệu lưu trữ tại cơ quan Bộ Xây dựng (Giai đoạn 2) (KQNC.2222)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đỗ Tố Quyên - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: MỤc tiêu đề tài:
  - Tạo ra kho dữ liệu số phục vụ cho nhu cầu khai thác, tra cứu một cách nhanh chóng, chính xác và thuận tiện, giảm thiểu thời gian lao động, tăng hiệu quả công việc;
  - Quản lý tập trung tài liệu trên cùng một cơ sở dữ liệu chung. Dữ liệu trên hệ thống được sắp xếp, phân cấp dựa theo phương án chỉnh lý tài liệu đã được phê duyệt
  - Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thông tin quản lý tài liệu lưu trữ, đảm bảo cho việc khai thác và sử dụng các tài liệu này một cách tối ưu nhất. 
  - Bôi nền, tu bổ, phục chế một số hồ sơ, tài liệu đã và đang có dấu hiệu xuống cấp; nhằm bảo tồn, kéo dài tuổi thọ tài liệu lưu trữ để phcuj vụ cho nhu cầu nghiên cứu và sử dụng, khai thác.

  Số trang: 37

 • Điều tra, khảo sát thực trạng về nhà ở công vụ cho các đối tượng theo quy định của Luật Nhà ở làm cơ sở dữ liệu để xây dựng tiêu chuẩn về nhà ở công vụ (KQNC.2221)

  Tác giả: Hà Quang Hưng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng về nhà ở công vụ cho các đối tượng theo quy định của Luật Nhà ở làm cơ sở dữ liệu để xây dựng tiêu chuẩn về nhà ở công vụ (KQNC.2221)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Hà Quang Hưng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài: Làm cơ sở để báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ

  Số trang: 55

 • Khảo sát đánh giá thực trạng và đề xuất chính sách, mô hình và giải pháp quản lý nhà ở căn hộ đa năng (căn hộ khách sạn - condotel) trong các công trình tổ hợp đa năng (KQNC.2220)

  Tác giả: Hà Quang Hưng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Khảo sát đánh giá thực trạng và đề xuất chính sách, mô hình và giải pháp quản lý nhà ở căn hộ đa năng (căn hộ khách sạn - condotel) trong các công trình tổ hợp đa năng (KQNC.2220)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Hà Quang Hưng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề tài gồm 6 chương:
  - Chương 1: Tác động của officetel, condotel với thị trường BĐS
  - Chương 2: Tổng hợp cơ chế, chính sách liên quan đến officetel, condotel
  - Chương 3: Đánh giá các thuận lợi, vướng mắc trong quản lý, sử dụng công trình officetel, officetel
  - Chương 4: Đánh giá tác động của condotel, officetel đến quy hoạch xây dựng, hạ tầng đô thị
  - Chương 5: Đề xuất phương thức quản lý sử dụng vận hành đối với loại hình officetel, condotel
  - Chương 6: Các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc đối với officetel, condotel

  Số trang: 117

 • Biến tính tro bay và khảo sát độ bền conpozit bitum/tro bay ứng dụng trong công nghệ sản xuất bê tông Asphalt (KQNC.2219)

  Tác giả: Phạm Gia Vũ - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kỹ thuật Nhiệt đới - Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Biến tính tro bay và khảo sát độ bền conpozit bitum/tro bay ứng dụng trong công nghệ sản xuất bê tông Asphalt (KQNC.2219)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phạm Gia Vũ - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 113

 • Nghiên cứu quản lý quy hoạch đô thị thông qua hệ thống thông tin địa lý GIS. (KQNC.002218)

  Tác giả: Nguyễn Công Giang (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu quản lý quy hoạch đô thị thông qua hệ thống thông tin địa lý GIS. (KQNC.002218)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD11-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Công Giang (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Mục tiêu tổng quát: Bổ sung nâng cao chất lượng đồ án quy hoạch đô thị và quản lý quy hoạch đô thị.
  - Mục tiêu cụ thể: Xây dựng được quy trình ứng dụng GIS trong quản lý quy hoạch đô thị

  Số trang: 133

 • Nghiên cứu hướng dẫn sử dụng công nghệ viễn thám đánh giá thực trạng hệ thống không gian xanh đô thị để lồng ghép mục tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh”. (KQNC.2217)

  Tác giả: Nguyễn Hồng Hạnh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kinh tế xây dựng và đô thị - Tổng Hội Xây dựng Việt Nam
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu hướng dẫn sử dụng công nghệ viễn thám đánh giá thực trạng hệ thống không gian xanh đô thị để lồng ghép mục tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh”. (KQNC.2217)

  Tiêu đề phụ: Mã số RD15-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Hồng Hạnh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng công nghệ viễn thám và AI đánh giá thực trạng hệ thống không gian xanh đô thị, để lồng ghép mục tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh.

  Số trang: 156

 • Nghiên cứu chế tạo bê tông rỗng có tác dụng giảm sóng bảo vệ bờ đảo, bờ biển. (KQNC.2215)

  Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo bê tông rỗng có tác dụng giảm sóng bảo vệ bờ đảo, bờ biển. (KQNC.2215)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD78-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài:
  Nghiên cứu chế tạo bê tông rỗng có tác dụng giảm sóng bảo vệ bờ đảo bờ biển. Bê tông đạt cường độ nén từ 10-25 MPa, với độ rỗng từ 15-35%, tốc độ thoát nước 2-10 mm/s

  Số trang: 126

 • Nghiên cứu chế tạo bê tông cường độ cao độ chảy cao rắn nhanh hướng tới ứng dụng trong các công trình kè bảo vệ bờ. (KQNC.2214)

  Tác giả: Nguyễn Công Thắng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng HN
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo bê tông cường độ cao độ chảy cao rắn nhanh hướng tới ứng dụng trong các công trình kè bảo vệ bờ. (KQNC.2214)

  Tiêu đề phụ: Mã số RD24-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Công Thắng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
  - Nghiên cứu chế tạo bê tông cường độ cao rắn nhanh, cường độ nén sau 4 giờ
  trên 10MPa và sau 28 ngày trên 55MPa.
  - Chế tạo 15m kết cấu bê tông kè bảo vệ bờ sử dụng bê tông cường độ cao, rắn
  nhanh và đánh giá kết quả đạt được.

  Số trang: 109

 • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bản đồ 3D trong quy hoạch đô thị (KQNC.2210)

  Tác giả: Nguyễn Hoàng Ánh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bản đồ 3D trong quy hoạch đô thị (KQNC.2210)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Hoàng Ánh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
  - Nghiên cứu cơ sở khoa học về bản đồ 3D
  - Nghiên cứu đề xuất quy trình kỹ thuật, yêu cầu nội dung sản phẩm bản đồ 3D
  - Nghiên cứu ứng dụng bản đồ 3D trong công tác Quy hoạch đô thị;
  - Nghiên cứu xây dựng bản đồ 3D, ứng dụng lập quy hoạch phân khu một khu vực cụ thể
  Mục tiêu đạt được của Đề tài là thể hiện được những gì mà công tác nghiên cứu
  quy hoạch khi sử dụng nền nghiên cứu là bản đồ địa hình 2D, kết hợp với kết quả nghiên
  cứu của công tác ứng dụng nền nghiên cứu là bản đồ 3D lên chính bản đồ 3D vừa mới
  thành lập;
  Đó chính là Kết quả tổng hợp của cả công tác xây dựng được bản đồ 3D cùng
  công tác Quy hoạch sử dụng bản đồ 3D và công nghệ 3D có tích hợp, lồng ghép trên hệ
  thống cơ sở dữ liệu đồng bộ (GIS). Đồng thời triết xuất được đầy đủ các bản vẽ thể hiện
  kết quả của công tác nghiên cứu quy hoạch tương tự như các bản vẽ của đồ án Quy hoạch
  phân khu thí điểm. Từ đó phân tích, đánh giá, rút ra được những ứng dụng của bản đồ 3D
  trong công tác lập quy hoạch đô thị
   

  Số trang: 268

 • Nghiên cứu đánh giá thực trạng lũ khu vực ngập sâu tại đồng bằng sông cửu long; tác động đến các chương trình dự án cụm tuyến dân cư và đê bao sản xuất vùng (KQNC.2216)

  Tác giả: Lê Quốc Hùng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch Xây dựng miền Nam
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: TP.HCM
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đánh giá thực trạng lũ khu vực ngập sâu tại đồng bằng sông cửu long; tác động đến các chương trình dự án cụm tuyến dân cư và đê bao sản xuất vùng (KQNC.2216)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Quốc Hùng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Nghiên cứu nhận diện tổng quan về điều kiện tự nhiên - môi trường vùng đồng bằng sông Cửu Long
  - Nghiên cứu nhận diện tổng quan về tính chất và đặc điểm hiện trạng khu vực ngập sâu vùng đồng bằng sông Cửu Long (các tỉnh Long An, Đồng Tháp, An Giang)
  - Nghiên cứu tổng quan về lũ giai đoạn vừa qua. Xác định các yếu tố chính tác động đến môi trường tự nhiên và các dự án. Rà soát, đánh giá xu hướng biến đổi lũ tại khu vực ngập sâu thuộc các tỉnh Long An, Đồng Tháp và An Giang trong thời gian vừa qua dựa trên các yếu tố tác động chính.
  - Nghiên cứu tổng quan các dự án cụm tuyến dân cư và đê bao sản xuất trong khu vực nghiên cứu. Rà soát thực trạng phát triển, quản lý các dự án cụm tuyến dân cư và đê bao sản xuất tại khu vực nghiên cứu.
  - Đánh giá mối liên hệ giữa quá trình hình thành, phát triển các chương trình dự án đầu tư xây dựng cụm tuyến dân cư và đê bao sản xuất tác động đến xu hướng biến đổi lũ và thủy văn tại khu vực.
  - Đề xuất các giải pháp quy hoạch xây dựng cụm tuyến dân cư và đê bao sản xuất chống lũ, đảm bảo phát triển bền vững, thích ứng điều kiện lũ. 

  Số trang: 293

 • Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ thi công kết cấu bê tông khối lớn công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đổ bê tông liên tục kết hợp phân chia lớp đổ với cấp phối và tỏa nhiệt khác nhau. (KQNC.2233)

  Tác giả: Hồ Ngọc Khoa - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Hội Kết cấu và công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ thi công kết cấu bê tông khối lớn công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đổ bê tông liên tục kết hợp phân chia lớp đổ với cấp phối và tỏa nhiệt khác nhau. (KQNC.2233)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 24-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Hồ Ngọc Khoa - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ thi công kết cấu bê tông khối lớn công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đổ bê tông liên tục kết hợp phân chia lớp đổ với cấp phối và tỏa nhiệt khác nhau.

  Số trang: 178

 • Nghiên cứu và phát triển ứng dụng bê tông cường độ cao sử dụng hàm lượng tro bay lớn trong các kết cấu công trình ven biển và hải đảo. (KQNC.2232)

  Tác giả: Tống Tôn Kiên - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu và ứng dụng VLXD nhiệt đới
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu và phát triển ứng dụng bê tông cường độ cao sử dụng hàm lượng tro bay lớn trong các kết cấu công trình ven biển và hải đảo. (KQNC.2232)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD25-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Tống Tôn Kiên - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  - Chế tạo và ứng dụng thành công bê tông chất lượng cao sử dụng hàm lượng tro bay nhiệt điện lớn trong các kết cấu công trình ven biển và hải đảo
  - Hàm lượng tro bat thay thế xi măng >= 50% theo khối lượng
  - Cường độ nén >=60MPa trên mẫu lập phương ở tuổi 90 ngày
  - mức độ thấm ion clo ở mức thấp và rất thấp theo TCVN 9337:2012
  Xây dựng được hướng dẫn lựa chọn thành phần bê tông chất lượng cao hàm lượng tro bay lớn và chỉ dẫn kỹ thuật chế tạo cấu kiện BT&BTCT đúc sẵn sử dụng loại bê tông này cho công trình biển tại Quảng Ninh - Việt Nam.

  Số trang: 144