Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu xây dựng bộ tài liệu nâng cao năng lực quản lý về tăng trưởng xanh và biến đổi khí hậu của ngành xây dựng. Mã số: RD 09-20 (KQNC.2211)

  Tác giả: ThS. Lê Thị Thanh Hà - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng bộ tài liệu nâng cao năng lực quản lý về tăng trưởng xanh và biến đổi khí hậu của ngành xây dựng. Mã số: RD 09-20 (KQNC.2211)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 09-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Lê Thị Thanh Hà - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Thông qua việc phổ biến các văn bản QPPL và những kiến thức, kỹ năng chuyên môn nhằm nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành xây dựng về ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh với mục tiêu chung tay bảo vệ môi trường, phát triển đô thị bền vững cho 2 nhóm đối tượng:
  - Cán bộ lãnh đạo, chuyên môn nghiệp vụ các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng;
  - Cán bộ lãnh đạo, chuyên môn nghiệp vụ các đơn vị tư vấn, thi công xây dựng.

  Số trang: 254

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn để xây dựng tài liệu nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị thông minh cho cán bộ lãnh đạo chuyên môn đô thị các cấp. Mã số: K 01-21 (KQNC.2518)

  Tác giả: TS. Trần Hữu Hà - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn để xây dựng tài liệu nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị thông minh cho cán bộ lãnh đạo chuyên môn đô thị các cấp. Mã số: K 01-21 (KQNC.2518)

  Tiêu đề phụ: Mã số: K 01-21

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Trần Hữu Hà - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  Thông qua việc nghiên cứu cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn để xây dựng nội dung và tổ chức các lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý phát triển đô thị thông minh để trang bị cho cán bộ lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp:
  - Các kiến thức cơ bản về quản lý phát triển đô thị thông minh (quy hoạch đô thị thông minh, quản trị đô thị thông minh, dịch vụ tiện ích thông minh...)
  - Các kiến thức cần thiết tham mưu cho UBND tỉnh để ra các quyết định về phát triển đô thị thông minh
  - Các kiến thức, kinh  nghiệm về phát triển đô thị thông minh trong và ngoài nước
  - Các kiến thức về xây dựng và triển khai thực hiện các đề án, chương trình, dự án phát triển đô thị thông minh
  - Các kiến thức về xây dựng, quản lý, triển khai và vận hành phát triển đô thị thông minh trong tương lai. 

  Số trang: 731

 • Nghiên cứu chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành xây dựng đến năm 2030. Mã số: RD 37-2019 (KQNC.2505)

  Tác giả: TS. Nguyễn Hồng Hải - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành xây dựng đến năm 2030. Mã số: RD 37-2019 (KQNC.2505)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 37-2019

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Nguyễn Hồng Hải - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Báo cáo tổng kết đề tài gồm các nội dung chính sau:
  - Mở đầu: đưa ra sự cần thiết và phương pháp thực hiện.
  - Đánh giá tình hình thực hiện chiến lược KH&CN ngành xây dựng giai đoạn 2013-2020: nêu những kết quả, thành tựu; những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, bài học đối với sự phát triển KH&CN ngành Xây dựng.
  - Kinh nghiệm quốc tế về phát triển KH&CN ngành xây dựng: đưa ra những kinh nghiệm, bài học từ một số nước trên thế giới về chiến lược phát triển KH&CN ngành Xây dựng.
  - Dự thảo chiến lược phát triển KH&CN ngành xây dựng giai đoạn 2021 - 2030: nêu cơ sở xây dựng chiến lược; quan điểm, mục tiêu và dự thảo các nội dung của chiến lược

  Số trang: 99

 • Nghiên cứu giải pháp thiết kế, thi công hệ kết cấu bao che cho nhà cao tầng. Mã sô: RD 38-19 (KQNC.2501)

  Tác giả: TS. Vũ Thành Trung - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu giải pháp thiết kế, thi công hệ kết cấu bao che cho nhà cao tầng. Mã sô: RD 38-19 (KQNC.2501)

  Tiêu đề phụ: Mã sô: RD 38-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Vũ Thành Trung - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề tài chủ yếu đưa ra các giải pháp kỹ thuật nhằm thiết kế, thi công kết cấu chính của các hệ bao che. Ngoài ra, để đảm bảo các yêu cầu về cách âm, cách nhiệt, thông gió, chiếu sáng,
  tiết kiệm năng lượng... thì cần tuân thủ các yêu cầu bổ sung của các tài liệu, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng khác có liên quan.

  Số trang: 296

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn cơ sở thiết kế kết cấu theo định hướng mới. Mã số: TC 37-20 (KQNC.2506)

  Tác giả: TS. Nguyễn Đại Minh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn cơ sở thiết kế kết cấu theo định hướng mới. Mã số: TC 37-20 (KQNC.2506)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 37-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Nguyễn Đại Minh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 37

 • Hệ mặt dựng nhôm kính - Tiêu chuẩn kỹ thuật. Mã số: TC 07-19 (KQNC.2504)

  Tác giả: TS. Vũ Thành Trung - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Hệ mặt dựng nhôm kính - Tiêu chuẩn kỹ thuật. Mã số: TC 07-19 (KQNC.2504)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 07-19 (Thuyết minh)

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Vũ Thành Trung - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 139

 • Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống điều hòa không khí. Mã số: TC 29-21 (KQNC.2491)

  Tác giả: TS.KTS. Đào Thị Tiến Ngọc - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về hệ thống điều hòa không khí. Mã số: TC 29-21 (KQNC.2491)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 29-21

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS.KTS. Đào Thị Tiến Ngọc - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 240

 • Nghiên cứu hoàn thiện tiêu chuẩn tải trọng và tác động. Phần 1: Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu và hoàn thiện tiêu chuẩn TCVN 2737:20xx “Tải trọng và tác động”. Mã số: TĐ 02-17 (KQNC.2502)

  Tác giả: TS. Vũ Thành Trung - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu hoàn thiện tiêu chuẩn tải trọng và tác động. Phần 1: Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu và hoàn thiện tiêu chuẩn TCVN 2737:20xx “Tải trọng và tác động”. Mã số: TĐ 02-17 (KQNC.2502)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TĐ 02-17

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Vũ Thành Trung - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 80

 • Nghiên cứu cơ sở dữ liệu hoàn thiện Tiêu chuẩn thiết kế công trình chịu động đất TCVN 9386:2012. Mã số: TĐ 02-17 (KQNC.2503)

  Tác giả: TS. Vũ Thành Trung - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở dữ liệu hoàn thiện Tiêu chuẩn thiết kế công trình chịu động đất TCVN 9386:2012. Mã số: TĐ 02-17 (KQNC.2503)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TĐ 02-17

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Vũ Thành Trung - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 84

 • Nghiên cứu phân loại nhà ở an toàn chịu gió, bão. Mã số: RD 115-18 (KQNC.2510)

  Tác giả: TS. Vũ Thành Trung - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu phân loại nhà ở an toàn chịu gió, bão. Mã số: RD 115-18 (KQNC.2510)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 115-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Vũ Thành Trung - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài: Thực hiện các nội dung cho phân loại nhà ở an toàn (nhà ở riêng lẻ) chịu gió, bão ở Việt Nam nhằm có kế hoạch ứng phó với bão: trú ẩn, gia cố gia cường nhà hoặc di dân

  Số trang: 119

 • Thông tin tuyên truyền hướng dẫn phòng chống gió, bão cho nhà và công trình. Mã số: RD 114-18 (KQNC.2511)

  Tác giả: TS. Vũ Thành Trung - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thông tin tuyên truyền hướng dẫn phòng chống gió, bão cho nhà và công trình. Mã số: RD 114-18 (KQNC.2511)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 114-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Vũ Thành Trung - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài: Thực hiện các nội dung sử dụng cho thông tin tuyên truyền hướng dẫn phòng chống gió, bão cho nhà và công trình ở Việt Nam, bao gồm các biện pháp phòng chống, gia cường cho nhà và công trình khi chịu gió, bão.

  Số trang: 104

 • Nghiên cứu tổng quan và đề xuất nhiệm vụ xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng ven biển và trên đảo giai đoạn 2016-2025. Mã số: RD 84-16BĐ (KQNC.2512)

  Tác giả: TS. Đinh Quốc Dân - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu tổng quan và đề xuất nhiệm vụ xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng ven biển và trên đảo giai đoạn 2016-2025. Mã số: RD 84-16BĐ (KQNC.2512)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 84-16BĐ

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Đinh Quốc Dân - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài:
  Nghiên cứu tổng quan về công trình xây dựng và hạ tầng kỹ thuật ở ven biển và trên đảo; Đề xuất các nhiệm vụ KH&CN nghiên cứu về xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật ở ven biển và trên đảo giai đoạn 2016 – 2025.

  Số trang: 923

 • Tập huấn phổ biến và hướng dẫn phòng chống thiên tai, lụt bão.Mã số: K 12-19 (KQNC.2509)

  Tác giả: TS. Vũ Thành Trung - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tập huấn phổ biến và hướng dẫn phòng chống thiên tai, lụt bão.Mã số: K 12-19 (KQNC.2509)

  Tiêu đề phụ: Mã số: K 12-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Vũ Thành Trung - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa của khu vực Đông Nam Á, là một trong những khu vực có nguy cơ phải đối mặt với nhiều loại hình thiên tai khốc liệt của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó nhiều nhất là các loại thiên tai liên quan đến thời tiết. Trong các loại thiên tai, bão và lũ là thường xuyên và nguy hiểm nhất. Trong vòng 50 năm trở lại đây, mỗi năm có khoảng 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến Việt Nam. Bão đổ bộ vào cả Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, duyên hải miền Trung, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Bão cùng với triều cường nước biển dâng cao, kèm theo mưa lớn kéo dài, gây lũ lụt. Có tới 80 - 90% dân số Việt Nam chịu ảnh hưởng thiệt hại do bão gây ra và khơn 70% hứng chịu các rủi ro từ thiên tai khác.
  Để công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng, chống thiên tai (PCTT) có hiệu quả, tài liệu tập huấn cần đưa ra được các kiến thức cơ bản về thiên tai và các kiến thức chuyên sâu về tác động gió bão lên công trình xây dựng và các biện pháp phòng chống, gia cường cho nhà và công trình chịu gió bão nhằm giảm thiểu rủi ro với cách thức dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp cho mọi đối tượng tham gia tập huấn.
  Tài liệu tập huấn bao gồm 2 phần:
  - Phần 1: Kiến thức chung về quản lý phòng, chống thiên tai ở Việt Nam
  - Phần 2: Tác động của gió bão lên công trình xây dựng và một số giải pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của gió bão đối với công trình
   

  Số trang: 546

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn “Kết cấu thép – thi công và nghiệm thu” theo định hướng mới. Mã số: TC 38-20 (KQNC.2508)

  Tác giả: TS. Nguyễn Hồng Hải - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn “Kết cấu thép – thi công và nghiệm thu” theo định hướng mới. Mã số: TC 38-20 (KQNC.2508)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 38-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Nguyễn Hồng Hải - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn TCVN xxx-1:20xx và TCVN xxx-2:20xx được biên soạn trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn BS EN 1090-1:2009+A1:2011 Execution of steel structures and aluminium structures - Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components và BS EN 1090-2:2018 Execution of steel structures and aluminium structures - Part 2: Technical requirements for steel structures với những bổ sung và điều chỉnh phù hợp với điều kiện Việt Nam

  Số trang: 52

 • Nghiên cứu giải pháp kết cấu lắp ghép sử dụng bê tông tính năng cao cho công trình xây dựng trên đảo. Mã số: RD 87-16 BĐ (KQNC.2507)

  Tác giả: TS. Lê Minh Long - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu giải pháp kết cấu lắp ghép sử dụng bê tông tính năng cao cho công trình xây dựng trên đảo. Mã số: RD 87-16 BĐ (KQNC.2507)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 87-16 BĐ

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Lê Minh Long - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài:
  - Nghiên cứu đề xuất giải pháp vật liệu phù hợp với các điều kiện đặc thù của công trình xây dựng trên đảo, trong đó có bê tông tính năng cao;
  - Nghiên cứu đề xuất giải pháp kết cấu sử dụng công nghệ lắp ghép cho các kết cấu chịu lực chính của công trình xây dựng trên đảo.

  Số trang: 486