Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu điều chỉnh hướng dẫn và xây dựng sổ tay đánh giá môi trường chiến lược cho đồ án quy hoạch xây dựng (KQNC.2158)

  Tác giả: Lưu Đức Minh
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch Đô thị và nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu điều chỉnh hướng dẫn và xây dựng sổ tay đánh giá môi trường chiến lược cho đồ án quy hoạch xây dựng (KQNC.2158)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lưu Đức Minh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Đánh giá tình hình thực hiện, nghiên cứu điều chỉnh hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) và bảo vệ môi trường trong công tác quy hoạch xây dựng, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường trong công tác quy hoạch xây dựng.
  - Đề xuất, kiến nghị những nội dung sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật quy định, hướng dẫn ĐMC và yêu cầu bảo vệ môi trường trong công tác quy hoạch xây dựng phù hợp, đồng bộ, thống nhất;
  - Xây dựng tài liệu hướng dẫn thực hiện ĐMC và bảo vệ môi trường trong công tác quy hoạch xây dựng.

  Số trang: 236

 • Nghiên cứu xây dựng tài liệu áp dụng BIM trong các dự án đầu tư xây dựng. (KQNC.2157)

  Tác giả: Lê Văn Cư
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng tài liệu áp dụng BIM trong các dự án đầu tư xây dựng. (KQNC.2157)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 88-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Văn Cư

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ kinh nghiệm quốc tế về cách tổ chức và nội dung tài liệu đào tạo cùng thực trạng triển khai tại Việt Nam để làm cơ sở cho việc xây dựng Tài liệu đào tạo áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM).

  Số trang: 84

 • Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn mô hình thông tin công trình (BIM) chi tiết cho các bộ môn (kiến trúc, kết cấu, cơ điện nước). (KQNC.2163)

  Tác giả: Tạ Ngọc Bình
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn mô hình thông tin công trình (BIM) chi tiết cho các bộ môn (kiến trúc, kết cấu, cơ điện nước). (KQNC.2163)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TĐ 87-17

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Tạ Ngọc Bình

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ các cơ sở lý luận và thực trạng áp dụng BIM, các hướng dẫn áp dụng BIM; trên cơ sở đó đề xuất các nội dung cần hướng dẫn phục vụ việc áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) đối với laoij hình công trình xây dựng dân dụng (chi tiết cho các bộ môn Kiến trúc, Kết cấu và Cơ điện nước) tại Việt Nam.

  Số trang: 103

 • Nghiên cứu xây dựng khung hướng dẫn đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến đô thị và hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu cho đô thị (KQNC.2162)

  Tác giả: Nguyễn Dư Minh
  Nhà xuất bản: Cục Phát triển đô thị
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng khung hướng dẫn đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến đô thị và hướng dẫn xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu cho đô thị (KQNC.2162)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Dư Minh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Chương trình 1 của QĐ 2623/QĐ-TTg: Xây dựng khung hướng dẫn đánh giá mức độ tác động của BĐKH đến đô thị và Điều tra, đánh giá mức độ tác động của BĐKH phát triển hệ thống đô thị việt Nam (đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ rủi ro cao theo danh mục của quyết định 2623/QĐ-TTg)
  - Triển khai nhiệm vụ tại chương trình 4 của QĐ 2623/QĐ-TTg Hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH.

  Số trang: 48

 • Đánh giá tương quan sức chịu tải của cọc ép bê tông cốt thép theo lý thuyết và bằng thực nghiệm và đề xuất phương án tính toán (KQNC.2161)

  Tác giả: Đoàn Văn Đẹt
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng miền Tây
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: Vĩnh Long
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Đánh giá tương quan sức chịu tải của cọc ép bê tông cốt thép theo lý thuyết và bằng thực nghiệm và đề xuất phương án tính toán (KQNC.2161)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đoàn Văn Đẹt

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  - Hê thống hóa kiến thức tính toán sức chịu tải của cọc
  - Xác định sức chịu tải của cọc bằng các phương pháp cong thức lý thuyết, từ đó so sánh, phân tích và đánh giá tương quan so với kết quả tính toán sức chịu tải của cọc bằng thí nghiệm hiện trường.
  - Đề xuất sử dụng công thức nào là hợp lý nhất, gần đúng với kết quả thí nghiệm nén tĩnh hiện trường để xác định sức chịu tải của cọc BTCT đúc sẵn.
  - Xây dựng sổ tay hướng dẫn xác định sức chịu tải của cọc dựa trên kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ.

  Số trang: 81

 • Nghiên cứu ứng dụng mô hình thông tin công trình trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật (giao thông đô thị và cấp thoát nước) tại Việt Nam. (KQNC.2164)

  Tác giả: Tạ Ngọc Bình
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu ứng dụng mô hình thông tin công trình trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật (giao thông đô thị và cấp thoát nước) tại Việt Nam. (KQNC.2164)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TĐ 35-17

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Tạ Ngọc Bình

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài: Nghiên cứu nhằm làm rõ các cơ sở lý luận và thực trạng làm cơ sở cho việc xây dựng Hướng dẫn ứng dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật (cụ thể cho công trình giao thông đô thị và cấp thoát nước) tại Việt Nam.
  Hướng dẫn phải đảm bảo làm rõ được một số nội dung sau để có thể triển khai áp dụng BIM trong các công trình nêu trên...

  Số trang: 131

 • Nghiên cứu bộ tiêu chuẩn LED đối với công trình công cộng (KQNC.2165)

  Tác giả: Đỗ Quốc Khánh, Trần Nguyên Chính, Nguyễn Hoàng Linh
  Nhà xuất bản: Cục Hạ tầng kỹ thuật
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu bộ tiêu chuẩn LED đối với công trình công cộng (KQNC.2165)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đỗ Quốc Khánh, Trần Nguyên Chính, Nguyễn Hoàng Linh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mucjtieeu dự án: Tập trung nghiên cứu nội dung tiêu chuẩn chiếu sáng đường và hầm trong đô thị, Hướng dẫn áp dụng nguồn sáng LED cho chiếu sáng dường và hầm trong đô thị, Áp dụng nguồn sáng LED cho công tác quản lý, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác hệ thống chiếu sáng giao thông trong đô thị, thúc đẩy quá trình chiếu sáng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng.

  Số trang: 60

 • Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2035 tỷ lệ 1/10.000 (KQNC.2166)

  Tác giả: Nguyễn Chí Hùng
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2035 tỷ lệ 1/10.000 (KQNC.2166)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Chí Hùng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Quy hoạch xây dựng nhằm phát huy các giá trị về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa dân tộc, bản sắc địa phương đáp ứng nhu cầu xây dựng & phát triển du lịch của vùng Hà Nội cũng như vùng Trung du miền núi Bắc Bộ.
  - Định hướng tổ chức không gian, quy hoạch sử dụng đất, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường, hạ tầng xã hội & ịch vụ đồng bộ cho khu du lịch Hòa Bình.
  - Làm cơ sở pháp lý để quản lý xây dựng & kiểm soát phát triển khu du lịch quốc gia Hòa Bình theo quy hoạch, tạo điều kiện triển khai các bước dự án & đầu tư xây dựng tiếp theo.

  Số trang: 255

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của thi công đường ống cấp thoát nước trong thành phố bằng phương pháp pipe-jacking đến các công trình trên mặt. (KQNC.2226)

  Tác giả: Nguyễn Trọng Dũng
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu ảnh hưởng của thi công đường ống cấp thoát nước trong thành phố bằng phương pháp pipe-jacking đến các công trình trên mặt. (KQNC.2226)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD43-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Trọng Dũng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án:
  - Đánh giá được các yếu tố ảnh hưởng khi thi công đường ống cấp thoát nước trong thành phố bằng phương pháp Pipe - Jacking đến các công trình trên mặt
  - Đề xuất được các giải pháp thích hợp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của công tác thi công đường ống cấp thoát nước trong thành phố bằng phương pháp Pipe - Jacking đến các công trình trên mặt.

  Số trang: 90

 • Nghiên cứu tính toán, thiết kế và cải tạo máy ép ngói 22 viên/m2 tự động dạng hai khuôn sử dụng cơ cấu cam ép với năng suất 32 viên/phút. (KQNC.2227)

  Tác giả: Ngô Thanh Long
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu tính toán, thiết kế và cải tạo máy ép ngói 22 viên/m2 tự động dạng hai khuôn sử dụng cơ cấu cam ép với năng suất 32 viên/phút. (KQNC.2227)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD22-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Ngô Thanh Long

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Nghiên cứu tính toán, thiết kế máy ép ngói 22 viên/m2 tự động dạng hai khuôn với 6 mặt ép và lực ép đến 120 tấn sử dụng cơ cấu cam ép có năng suất 32 viên/phút.
  - Cải tạo trục cam của máy ép phù hợp với điều kiện sản xuất ngói và công nghệ chế tạo Việt Nam.

  Số trang: 140

 • Nghiên cứu xây dựng báo cáo kiểm kê khí nhà kính cho các đô thị và công trình xây dựng (thí điểm kiểm kê cho các công trình đô thị loại đặc biệt, loại I, loại II và các công trình xây dựng trong đô thị. (KQNC.2228)

  Tác giả: Trần Thanh Tú
  Nhà xuất bản: Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài nguyên và môi trường (NREC)
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: TP.HCM
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng báo cáo kiểm kê khí nhà kính cho các đô thị và công trình xây dựng (thí điểm kiểm kê cho các công trình đô thị loại đặc biệt, loại I, loại II và các công trình xây dựng trong đô thị. (KQNC.2228)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Thanh Tú

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu nhiệm vụ:
  Hiểu mức đóng góp phát thải các nguồn chính trong đô thị
  - Đánh giá mức phát thải trong các loại đô thị khác nhau
  - Như là phương pháp luận Kiểm kê khí nhà kính cho các đô thị và tòa nhà
  - Làm cơ sở cho việc thiết lập mức độ phát thải và dự báo phát thải trong tương lai và lập mục tiêu giảm phát thải KNK dựa trên các căn cứ cụ thể.
  - Làm cơ sở cho việc xây dựng và giám sát cường độ phát thải khí nhà kính tại các đô thị và tòa nhà, đánh giá việc thực hiện các chương trình, chiến lược về tăng trưởng xanh của quốc gia và địa phương.

  Số trang: 146

 • Nghiên cứu khả năng áp dụng mô hình công ty dịch vụ năng lượng (ESCO) nhằm giảm phát thải khí nhà kính cho sản xuất vật liệu xây dựng, áp dụng thí điểm trong lĩnh vực sản xuất xi măng. (KQNC.2229)

  Tác giả: Phan Thị Minh Thảo
  Nhà xuất bản: Trung tâm nghiên cứu năng lượng và tăng trưởng xanh
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu khả năng áp dụng mô hình công ty dịch vụ năng lượng (ESCO) nhằm giảm phát thải khí nhà kính cho sản xuất vật liệu xây dựng, áp dụng thí điểm trong lĩnh vực sản xuất xi măng. (KQNC.2229)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD22-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phan Thị Minh Thảo

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Trong suốt 15 năm qua, nền kinh tế Việt Nam đã phát triển với tốc độ tương đối cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Quá trình công nghiệp hóa và việc cải thiện mức sống của người dân đã đẩy nhu cầu tiêu thụ năng lượng và điện năng hàng năm tăng đến 11,5% và 13,07% giai đoạn 2006-2010. Với xu hướng tiêu thụ năng lượng như vậy, Việt Nam đã chuyển từ nước xuất khẩu ròng năng lượng sang nhập khẩu năng lượng. Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cũng trở thành một trong những chính sách rất quan trọng ở Việt Nam.
  Việt Nam tham gia và phê duyệt Công ước Khung Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) năm 1994. Sau khi tham gia UNFCCC, Việt Nam thực hiện các cuộc kiểm kê thông qua việc xây dựng Thông báo quốc gia (NC) và Báo cáo cập nhật hai năm một lần cho UNFCCC (BUR). Đến nay, Việt Nam đã hoàn thành việc xây dựng NC lần thứ nhất và thứ hai, BUR1 và BUR2. 
  Nhiên liệu thay thế, sử dụng các loại by-product cho các loại nguyên liệu truyền thống...Tuy nhiên rào cản lớn nhất hiện nay chính là thiếu nguồn vốn đầu tư để thực hiện các biện pháp giảm phát thải Khí nhà kính. Mô hình công ty dịch vụ năng lượng (ESCO) chính là một trong những giải pháp tiềm năng để thực hiện các biện pháp giảm phát thải KNK trong lĩnh vực VLXD. Tại Việt Nam, ESCO là một mô hình mới và hiện nay mới đang bắt đầu hình thành thị trường tiết kiệm năng lượng. ESCO là loại hình doanh nghiệp thương mại cung cấp một hoặc nhiều giải pháp năng lượng toàn diện bao gồm thiết kế và thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng, bảo tồn năng lượng, cho thuê cơ sở hạ tầng năng lượng, cung cấp năng lượng và quản lý rủi ro...

  Số trang: 81

 • Nghiên cứu, xây dựng các tiêu chí đánh giá đô thị thông minh tại Việt Nam (KQNC.2230)

  Tác giả: Lưu Đức Cường
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, xây dựng các tiêu chí đánh giá đô thị thông minh tại Việt Nam (KQNC.2230)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lưu Đức Cường

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  Xây dựng hệ thống tiêu chí đô thị thông minh góp phần định hướng cho quá trình xây dựng và phát triển đô thị thông minh bền vững ở Việt Nam theo Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời làm cơ sở cho công tác đánh giá, công nhận đô thị thông minh tại Việt Nam. Cụ thể:
  - Nghiên cứu xây dựng hệ thống các tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá Đô thị thông minh và Khu đô thị mới thông minh áp dụng cho Việt Nam giai đoạn trước mắt (đến năm 2025), nhằm định hướng tích hợp các giải pháp phát triển đô thị thông minh trong quy hoạch và quản lý phát triển đô thị.
  - Nghiên cứu, đề xuất mô hình, cơ chế, hình thức đánh giá, công nhận đô thị thông minh, làm cơ sở để tổ chức, đánh giá, công bố, biểu dương khen thưởng các tổ chức cá nhân có thách tích tiêu biểu, các đô thị đã đạt được hiệu quả tích cực trong triển khai xây dựng phát triển đô thị thông minh.

  Số trang: 291

 • Nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá tình trạng kỹ thuật của kết cấu bê tông cốt thép bị ăn mòn. (KQNC.2231)

  Tác giả: Vũ Hoàng Hiệp
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá tình trạng kỹ thuật của kết cấu bê tông cốt thép bị ăn mòn. (KQNC.2231)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 29-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Vũ Hoàng Hiệp

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  - Nghiên cứu các phương pháp xác định, đánh giá mức độ ăn mòn cốt thép trong kết cấu cốt thép bị ăn mòn;
  - Nghiên cứu ứng xử của cấu kiện bê tông cốt thép chịu uốn và nén bị ăn mòn;
  - Xây dựng quy trình đánh giá tình trạng kỹ thuật của kết cấu bê tông cốt thép bị ăn mòn, áp dụng tại Việt Nam.

  Số trang: 148

 • Quy hoạch chung đô thị Văn Giang đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2050. Tỷ lệ 1/10.000 (KQNC.2207)

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Quy hoạch chung đô thị Văn Giang đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2050. Tỷ lệ 1/10.000 (KQNC.2207)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Cụ thể hóa Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng Thủ dô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. Xây dựng và phát triển đô thị Văn Giang trở thành đô thị chuyên ngành dịch vụ, thương mại, du lịch, phát triển nhà ở trong Vùng Thủ đô Hà Nội.
  - Xây dựng chiến lược phát triển, định hướng không gian, phát triển kinh tế xã hội, phát triển đô thị. Phấn đấu xây dựng và phát triển đô thị Văn Giang trở thành đô thị loại II vào năm 2040, phát triển theo hướng bền vững, phòng tránh thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu.
  - Làm cơ sở pháp lý để triển khai công tác chuẩn bị đầu tư và quản lý xây dựng theo quy hoạch; hoạch định các chính sách phát triển và thu hút đầu tư.
   

  Số trang: 178