Tìm kiếm nâng cao

 • Công gnhệ dạy học nghề xây dựng theo module,Công nghệ dạy học module làm cốp pha. Mã số: M2.01

  Tác giả: Hoàng Mộc
  Nhà xuất bản: Trường kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng số 2
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công gnhệ dạy học nghề xây dựng theo module,Công nghệ dạy học module làm cốp pha. Mã số: M2.01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công gnhệ dạy học nghề xây dựng theo module

  Tác giả: Hoàng Mộc

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Những quy định cơ bản đối với cốp pha - 2. Cốp pha móng - 3. Cốp pha cột - 4. Cốp pah rầm, rầm sàn liền khối - 5. Cốp pha cầu thang - 6. Cốp pha lanh tô, ô văng - 7. Cốp pha sê nô - 8. Cốp pha kim loại - 9. Cốp pha đúc sẵn - 10. Tính khối lượng, vật liệu, nhân công -
  Sau khi kết thúc học phần, học sinh có khả năng: - Hiểu được nguyên tắc , cấu tạo, quy trình kỹ thuật sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ cốp pha
  - Hiểu được các yêu cầu kỹ thuật của côp pha
  - Làm được các công việc sản xuất cốp pha gỗ, lắp ghép, tháo dỡ và bảo dưỡng các loại cốp pha

  Số trang: 0

 • Công nghệ dạy học nghề xây dựng theo module,Công gnhệ dạy học module làm cửa. Mã số: M2.02

  Tác giả: Hoàng Mộc
  Nhà xuất bản: Trường kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng số 2
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ dạy học nghề xây dựng theo module,Công gnhệ dạy học module làm cửa. Mã số: M2.02

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ dạy học nghề xây dựng theo module

  Tác giả: Hoàng Mộc

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. làm khuôn cửa - 2. Làm cửa ván ghép - 3. Làm cửa panô - 4. Làm cửa kính - 5. Làm cửa chớp - 6. Lắp phụ tùng cửa - 7. Trang trí sản phẩm mộc - 8. Tính khối lượng , vật liệu, nhân công -
  Sau khi kết thúc học phần, học sinh có khả năng:
  - Làm được khuôn và cánh cửa đảm bảo chất lượng
  - Đọc bản vẽ, tính khối lượng, vật liệu, nhân công làm cửa

  Số trang: 0

 • Công nghệ dạy học nghề xây dựng theo module,Công nghệ dạy học module làm mái. Mã số: M2-03

  Tác giả: Hoàng Mộc
  Nhà xuất bản: Trường kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng số 2
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ dạy học nghề xây dựng theo module,Công nghệ dạy học module làm mái. Mã số: M2-03

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ dạy học nghề xây dựng theo module

  Tác giả: Hoàng Mộc

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Sản xuất và lắp dựng vì kèo - 2. Sản xuất và lắp xà gồ - 3. Đóng cầu phong , ly tô - 4. Lớp ngói máy 22 viên/m2 và 13 viên/m2 - 5. Lợp mái tôn, mái phibrô xi măng - 6. Tính khối lượng , vật liệu, nhân công - 7. An toàn lao động -
  Sau khi kết thúc học phần học sinh có khả năng : - Sản xuất, lắp dựng vì kèo, xà gồ, cầu phong, ly tô cho mái thẳng và mái xối, lợp mái ngói, tôn, phibrô xi măng đảm bảo chất lượng
  - Đọc bản vẽ , tính khối lượng, vật liệu , nhân công làm mái

  Số trang: 0

 • Công nghệ dạy học nghề xây dựng theo module,Công nghệ dạy học module trang trí nội thất. Mã số: M2.04

  Tác giả: Hoàng Mộc
  Nhà xuất bản: Trường kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng số 2
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ dạy học nghề xây dựng theo module,Công nghệ dạy học module trang trí nội thất. Mã số: M2.04

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ dạy học nghề xây dựng theo module

  Tác giả: Hoàng Mộc

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Khái niệm về trang trí nội thất - 2. Bọc gỗ, nhựa, ximini, foocmica, nhôm - 3. Làm trần nhà - 4. ốp cột, rầm - 5. ốp sườn - 6. Làm sàn gỗ - 7. Làm cầu thang gỗ - 8. Bố cục nội thát đơn giản - 9. Tính khối lượng , vật liệu, nhân công.
  Học xong học phần này, học sinh nắm được các kiến thức cơ bản sau: - Hiểu biết cách trang trí nội thất
  - Nắm được trang trí nội thất đơn giản

  Số trang: 0

 • Công nghệ dạy học nghề xây dựng theo module,Công nghệ dạy học module đóng đồ mộc dân dụng. Mã số: M2.05

  Tác giả: Hoàng Mộc
  Nhà xuất bản: Trường kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng số 2
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ dạy học nghề xây dựng theo module,Công nghệ dạy học module đóng đồ mộc dân dụng. Mã số: M2.05

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ dạy học nghề xây dựng theo module

  Tác giả: Hoàng Mộc

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Gia công, lắp ghép sản phẩm khung vuông, phẳng, nan thẳng - 2. Gia công, lắp ghép sản phẩm khung vuông, phẳng, bọc ván ngoài - 3. Gia công, lắp ghép sản phẩm khung vuông, phẳng có soi, nong ván - 4. Lắp phụ tùng đồ gỗ dân dụng - 5. Tính khối lượng , vật liệu, nhân công -
  Học xong module này người học có thể : - Nắm được cấu tạo, yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm mộc dân dụng
  - Nắm được quá trình sản xuất và lắp sản phẩm mộc dân dụng
  - Đóng được đồ mộc dân dụng đơn giản
  - Tính được khối lượng , vật liệu và nhân công

  Số trang: 0

 • Công nghệ dạy học nghề xây dựng theo module,Công nghệ dạy học module vật liệu thép xây dựng. Mã số: M4.00

  Tác giả: Hoàng Mộc
  Nhà xuất bản: Trường kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng số 2
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ dạy học nghề xây dựng theo module,Công nghệ dạy học module vật liệu thép xây dựng. Mã số: M4.00

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ dạy học nghề xây dựng theo module

  Tác giả: Hoàng Mộc

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1.Thép xây dựng - 2. Tính chất cơ bản của thép xây dựng - 3. Sản phẩm thép xây dựng, sử dụng và bảo quản.
  Học xong modun này người học : - Nắm được một số đặc tính cơ bản của thép xây dựng
  - Biết đánh giá phẩm chất của thép xây dựng và sử dụng vào việc thích hợp

  Số trang: 0

 • Công nghệ dạy học nghề xây dựng theo module,Công nghệ dạy học module sản xuất và lắp đặt cốt thép bằng phương pháp thủ công. Mã số: M4.01

  Tác giả: Hoàng Mộc
  Nhà xuất bản: Trường kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng số 2
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ dạy học nghề xây dựng theo module,Công nghệ dạy học module sản xuất và lắp đặt cốt thép bằng phương pháp thủ công. Mã số: M4.01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ dạy học nghề xây dựng theo module

  Tác giả: Hoàng Mộc

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1.Sản xuất cốt thép bằng phương pháp thủ công 2. Lắp đặt cốt thép bằng phương pháp thủ công 3. Tính khối lượng vật liệu , nhân công gia công và lắp đặt cốt thép 4. Kiểm tra.
  Học xong module này người học : - Sử dụng thành thạo các dụng cụ gia công thép tròn bằng tay - Nắm được quy trình gia công và gia công được thép tròn làm cốt thép trong bê tông và dùng vào việc khác theo yêu cầu - Nắm được quy trình lắp đặt và lắp dựng được cốt thép vào tỏng ván khuôn cho các kết cấu bê tông cốt thép đổ tại chỗ hoặc đúc sẵn đạt yêu cầu và bảo đảm an toàn lao động

  Số trang: 0

 • Công nghệ dạy học nghề xây dựng theo module,Công nghệ dạy học module sản xuất cốt thép bằng máy. Mã số: M4.02

  Tác giả: Hoàng Mộc
  Nhà xuất bản: Trường kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng số 2
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ dạy học nghề xây dựng theo module,Công nghệ dạy học module sản xuất cốt thép bằng máy. Mã số: M4.02

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ dạy học nghề xây dựng theo module

  Tác giả: Hoàng Mộc

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Kéo thép cuốn bằng tời điện 2. Nắn cắt thép cuộn bừng máy nắn cắt liên hợp 3. Cắt thép tròn bằng máy 4. Làm sạch cót thép bằng máy 5. Uốn thép tròn bằng máy.
  Học xong modun này người học: - Biết sử dụng được các máy cắt , uốn thép tròn đảm bảo an toàn lao động; - Gia công được thép tròn để làm cốt thép bằng máy đạt yêu cầu kỹ thuật

  Số trang: 0

 • Công nghệ dạy học nghề xây dựng theo module,Công nghệ dạy học module hàn điện hồ quang tay. Mã số: M4.03

  Tác giả: Hoàng Mộc
  Nhà xuất bản: Trường kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng số 2
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ dạy học nghề xây dựng theo module,Công nghệ dạy học module hàn điện hồ quang tay. Mã số: M4.03

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ dạy học nghề xây dựng theo module

  Tác giả: Hoàng Mộc

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung:
  - Kiến thức cơ bản về hàn điện hồ quang tay.
  - Hàn thép.
  -Kiểm tra.
  Sau khi học xong học phần này, học sinh: nắm được những kiến thức cơ bản về hàn điện hồ quang; hàn nối được cốt thép, thép dẹt , thép hình ở vị trí hàn bằng, hàn leo, hàn ngang theo đúng quy trình và đạt yêu cầu kỹ thuật

  Số trang: 0

 • Công nghệ dạy học nghề xây dựng theo module,Công nghệ dạy học module sản xuất cấu kiện thép loại nhỏ. Mã số: M4.04

  Tác giả: Hoàng Mộc
  Nhà xuất bản: Trường kỹ thuật và nghiệp vụ xây dựng số 2
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Công nghệ dạy học nghề xây dựng theo module,Công nghệ dạy học module sản xuất cấu kiện thép loại nhỏ. Mã số: M4.04

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Công nghệ dạy học nghề xây dựng theo module

  Tác giả: Hoàng Mộc

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung:
  - Gia công thép dẹt, thép hình.
  - Sản xuất hoa sắt cửa sổ, cửa đi.
  - Sản xuất khung lan can thép, cánh cổng sắt.
  - Sản xuất khung nhà thép hình loại nhỏ.
  - Tính khối lượng vật liệu, nhân công. br>- Học xong mô đun này người học có thể : sử dụng được các dụng cụ gia công thép dẹt, thép hình, vận hành được máy đột, máy khoan; Gia công được các chi tiết thép dẹt, thép hình; Làm được các cấu kiện thép dẹt, thép hình loại nhỏ ( hoa sắt, khung lan can, vì kèo )

  Số trang: 0

 • Nâng cao hiệu quả quản lý và xây dựng đô thị (1991-1995)

  Tác giả: Phạm Sỹ Liêm
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1991/1991-12/1995
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nâng cao hiệu quả quản lý và xây dựng đô thị (1991-1995)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nâng cao hiệu quả quản lý và xây dựng đô thị (1991-1995)

  Tác giả: Phạm Sỹ Liêm

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương 1: Cơ sở khoa học chiến lược phát triển đô thị ở nước ta:
  - Thực trạng đô thị - - Quan điểm và mục tiêu - - Dự báo tăng trưởng và xu thế đô thị hoá - - Phát triển giao thông đô rhị - - Môi trường đô thị - - Phát triển nhà ở đô thi - Chương 2: Cơ sở chính sách quản lý xây dựng và phát triển đô thị - - Nhà ở và đất đai đô thị - - Đổi mới và hiện đại hoá công tác quản lý xây dựng - - Khu công nghiệp - - Bảo tồn các khu phố cổ - - Giao thông đô thị - - Tài chính đô htị - - Xã hội học trong xây dựng và phát triển đô thị - Chương 3: Cơ sở công gnhệ xây dựng - - Công nghệ cấp thoát nuớc - - Xe thu gom rác - - Xe chuyên chở bê tông - - Cải tạo nâng cấp nhà - - Môi trường cảnh quan đô thị - kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Dự thảo chiến lược phát triển đô thị quốc gia năm 2010. Mã số: KC 11-01

  Tác giả: Lê Hồng Kế
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự thảo chiến lược phát triển đô thị quốc gia năm 2010. Mã số: KC 11-01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự thảo chiến lược phát triển đô thị quốc gia năm 2010. Mã số: KC 11-01

  Tác giả: Lê Hồng Kế

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương một: Thực trạng và nguồn lực phát triển hệ thống đô thị quốc gia: - - Thực trạng - - Nguồn lực phát triển - Chương hai: Quan điểm và mục tiêu phát triển hệ thống đô thị quốc gia - - Quan điểm - - Mục tiêu - Chương ba: Các dự báo tăng trưởng chủ yếu có liên quan đến phát triển hệ thống đô thị Việt Nam - - Những chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội chủ yếu - - Dân số và lao động - - Công nghiệp hoá và phát triển công nghiệp đô thị - - Thương mại và dịch vụ du lịch - - Phát triển kinh tế biển - - Phát triển kinh tế miền núi và biên giới - - Phát triển đô thị là động lực quan trọng để phát triển nông thôn - - Khung cảnh thế giới và khu vực, sự tăng trưởng đầu tư nước ngoài - Chương 4: Xu thế đô thị hoá và phát triển hệ thống đô thị quốc gia - - Xu thế đô thị hoá - - Định hướng phát triển không gian đô thị quốc gia - - Phát triển kết cấu hạ tầng đô thị - - Quản lý đô thị - - Phân cấp và phân loại đô thị - - Vùng ưu tiên phát triển trong thời kỳ 1993-2000 và chính sách điều hoà sự phát triển các đô thị cực lớn.

  Số trang: 0

 • Đổi mới công tác quy hoạch xây dựng đô thị: báo cáo tổng hợp

  Tác giả: Trần Trọng Hanh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1992/1992-12/1995
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đổi mới công tác quy hoạch xây dựng đô thị: báo cáo tổng hợp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đổi mới công tác quy hoạch xây dựng đô thị: báo cáo tổng hợp

  Tác giả: Trần Trọng Hanh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn đổi mới công tác quy hoạch xây dựng đô thị nước ta: 1. Quá trình phát triển và đổi mới công tác quy haọhc xâyd ựng đô thị trên thế giới - 2. Quá trình phát triển và thực trạng công tác quy hoạch và quản lý xây dựng đô thị - 3. Đổi mới xét duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị - 4. Đổi mới một số phương pháp thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị - 5. Hệ thống ký hiệu và ghi chú thể hiện các bản vẽ thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị- Chương III: Đổi mới trình tự và nội dung quản lý xây dựng đô thị theo quy hoạch - 1. Tình hình phát triển và quản lý xây dựng theo quy hoạch trước khi nghiên cứu đề tài - 2. Đổi mới trình tự quản lý xây dựng và phương thức phát triển đô thị theo quy hoạch - 3. Đổi mới nội dung chủ yếu về quản lý xây dựng đô thị - 4. Tổ chức thực hiện các đồ án QHXD đô thị được duyệt - 5. Chứng chỉ quy hoạch - 6. Giao đất và cho thuê đất - 7. Giấy phép quy hoạch và giấy phép xây dựng - 8. Phát triển đô thị theo ácc dự án sử dụng quỹ đát tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị- Chương 4: Một số kết quả nghiên cứu của đề tài đã áp dụng trong thực tế quản lý và phát triển đô thị ở nước ta: - 1. Các văn bản pháp luật quản lý Nhà nuớc về đô thị - 2. Các công bố kết quả nghiên cứu khoa học - 3. Một số quy hoạch và dự án thử nghiệm -

  Số trang: 0

 • Đổi mới công tác quy hoạch xây dựng đô thị. Mã số: KC 11-02

  Tác giả: Trần Trọng Hanh
  Nhà xuất bản: Vụ Quản lý Kiến trúc quy hoạch - BXD
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đổi mới công tác quy hoạch xây dựng đô thị. Mã số: KC 11-02

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đổi mới công tác quy hoạch xây dựng đô thị. Mã số: KC 11-02

  Tác giả: Trần Trọng Hanh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn đổi mới công tác quy hoạch xây dựng đô thị nước ta: 1. Quá trình phát triển và đổi mới công tác quy haọhc xâyd ựng đô thị trên thế giới - 2. Quá trình phát triển và thực trạng công tác quy hoạch và quản lý xây dựng đô thị - 3. Đổi mới xét duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị - 4. Đổi mới một số phương pháp thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị - 5. Hệ thống ký hiệu và ghi chú thể hiện các bản vẽ thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị- Chương III: Đổi mới trình tự và nội dung quản lý xây dựng đô thị theo quy hoạch - 1. Tình hình phát triển và quản lý xây dựng theo quy hoạch trước khi nghiên cứu đề tài - 2. Đổi mới trình tự quản lý xây dựng và phương thức phát triển đô thị theo quy hoạch - 3. Đổi mới nội dung chủ yếu về quản lý xây dựng đô thị - 4. Tổ chức thực hiện các đồ án QHXD đô thị được duyệt - 5. Chứng chỉ quy hoạch - 6. Giao đất và cho thuê đất - 7. Giấy phép quy hoạch và giấy phép xây dựng - 8. Phát triển đô thị theo ácc dự án sử dụng quỹ đát tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị- Chương 4: Một số kết quả nghiên cứu của đề tài đã áp dụng trong thực tế quản lý và phát triển đô thị ở nước ta: - 1. Các văn bản pháp luật quản lý Nhà nuớc về đô thị - 2. Các công bố kết quả nghiên cứu khoa học - 3. Một số quy hoạch và dự án thử nghiệm -

  Số trang: 0

 • Cơ sở hình thành, phát triển các khu công nghiệp tập trung ở Việt Nam. Mã số: KC 11-03

  Tác giả: Lê Văn Nin
  Nhà xuất bản: Công ty tư vấn xây dựng tổng hợp - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: TPHCM.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cơ sở hình thành, phát triển các khu công nghiệp tập trung ở Việt Nam. Mã số: KC 11-03

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cơ sở hình thành, phát triển các khu công nghiệp tập trung ở Việt Nam. Mã số: KC 11-03

  Tác giả: Lê Văn Nin

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần mở đầu: Đặt vấn đề - Sự cần thiết, mục tiêu và nội dung, phương pháp nghiên cứu:- - Sự cần thiết tiến hành nghiên cứu đề tài - - Mục tiêu nghiên cứu - - Nội dung nghiên cứu - - Phương pháp nghiên cứu - Phần thứ nhất : Tổng quan về xây dựng các khu công nghiệp tập trung của thế giới và thực trạng xây dựng các khu công nghiệp tập trung ở Việt Nam: - - Tổng quan về xây dựng các KCN tập trung trên thế giới - - Phân tích đánh giá tình hình xây dựng các KCN tập trung hiện nay ở Việt Nam - Phần thứ hai : Căn cứ khoa học về sự hình thành và phát triển các KCN tập trung ở Việt Nam - - Đường lối, chiến lựoc phát triển kinh tế- xã hội, quốc gia - - Phân vùng phát triển lãnh thổ quốc gia và lựa chọn địa bàn trọng điểm - - Định hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá quốc gia - - Định hướng đô thị hoá quốc gia - - Định hướng phát triển xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật quốc gia - - Các yếu tố khác có liên quan - Phần thứ ba: Quan điểm , mô hình xây dựng và định hướng phát triển các khu công nghiệp tập trng ở Việt Nam - - Quan điểm xây dựng và phát triển các KCN tập trung ở Việt Nam - - Mô hình xây dựng và phát triển các KCN tập trung ở Việt Nam - - Định hướng xây dựng và phát triển các khu công nghiệp tập trung ở Việt Nam - -Tóm tắt nội dung quy hoạch xây dựng (dự án) các khu công nghiệp tập trung ở Việt Nam - Phần thứ tư: - Trình tự lập quy hoạch xây dựng KCN tập trung ở Việt Nam - - Quản lý các KCN tập trung về mặt xây dựng ở Việt Nam - Phần kết luận: Kết quả nghiên cứu của đề tài và kiến nghị

  Số trang: 0