Tìm kiếm nâng cao

 • Báo cáo tổng kết của tiểu ban công nghệ xây dựng công nghiệp và dân dụng cao tầng

  Tác giả: Lê Ngọc Thắng
  Nhà xuất bản: Công ty tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Báo cáo tổng kết của tiểu ban công nghệ xây dựng công nghiệp và dân dụng cao tầng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Báo cáo tổng kết của tiểu ban công nghệ xây dựng công nghiệp và dân dụng cao tầng

  Tác giả: Lê Ngọc Thắng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Đánh giá hiện trạng công nghệ thi công trong nước và giới thiệu trình độ nước ngoài.
  - 1. Hiện trạng về tình hình xây dựng nhà cao tầng - 2. Hiện trạng về tình hình xây dựng nhà công nghiệp - 3. Tình hình thi công những công gnhệ đặc biệt.
  - Chương II: Dự báo phát triển thi công xây lắp ở nước ta.
  - 1. Cơ sở dự báo - 2. Phương pháp dự báo.
  - Chương III: Luận chứng về việc tuyển chọn công nghệ để áp dụng và tuyển chọn thiết bị thi công xây lắp ở nước ta.
  - 1. Luận chứng về tuyển chọn công nghệ và thiết bị - 2. Công nghệ thi công nhà công nghiệp - 3. Công nghệ thi công đất - 4. Công nghệ thi công đặc biệt - 5. Kỹ thuật kiểm tra kích thước hình học trong thi công.
  - Chương thứ IV: Kết luận - Kiến nghị - Phụ lục

  Số trang: 0

 • Báo cáo tổng kết của tiểu ban thi công đường hầm TCXL-2000-03

  Tác giả: Nguyễn Hồng Quân
  Nhà xuất bản: Tổng công ty xây dựng Thuỷ điện sông Đà
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Báo cáo tổng kết của tiểu ban thi công đường hầm TCXL-2000-03

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Báo cáo tổng kết của tiểu ban thi công đường hầm TCXL-2000-03

  Tác giả: Nguyễn Hồng Quân

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Hiện trạng công nghệ đào hầm ở Việt Nam trong thời gian qua.
  - Phần II: Đào hầm bằng phương pháp khoan nổ.
  - 1. Công nghệ khoan - 2. Công nghệ nạp, nổ mìn - 3. Công nghệ xúc chuyển đá thải - 4. Công nghệ gia cố tạm thời vỏ hầm - 5. Công tác khoan phun lấp đầy và gia cố.
  - B. Công nghệ đào hầm nghiêng và hầm đứng trong đá cứng - 1. Công nghệ đào hầm nghiêng có lối thải đá ở đáy - 2. Đào giếng đứng và nghiêng từ trên xuống không có lối thải đá ở đáy - 3. Công nghệ đào lò dẫn bằng phương pháp khoan ngược.
  - C. Các công tác phụ trong công nghệ khai đầo hầm.
  - 1. Công tác thông gió - 2. Các công tác phụ trợ khác.
  - Phần III: - 1. Tổ hợp đào hầm trong môi trường đá cứng - 2. Tổ hợp đào hầm trong đất đá mềm - Phần IV: Kết luận và những kiến nghị.
  - Phần V: Phụ lục: Tổng công ty XDTĐ Sông Đà đang đổi mới công nghệ thi công xây dựng các công trình ngầm

  Số trang: 0

 • Báo cáo tổng kết của tiểu ban thi công cấp thoát nước. Mã số: TCXL-2000-04

  Tác giả: Phan Vĩnh Cẩn
  Nhà xuất bản: Công ty xây dựng cấp thoát nước
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Báo cáo tổng kết của tiểu ban thi công cấp thoát nước. Mã số: TCXL-2000-04

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Báo cáo tổng kết của tiểu ban thi công cấp thoát nước. Mã số: TCXL-2000-04

  Tác giả: Phan Vĩnh Cẩn

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Lời nói đầu.
  2. Nội dung: 2.1 Tình hình thực tại của công tác khoan khai thác nước ngầm 2.2 Tình hình thi công cấp thoát nước trên thế giới và các nước trong khu vực.
  3. Kiến nghị nhập công nghệ và thiết bị cho những năm 2000.
  3.1: Vài nét dự báo về công tác cấp thoát nước đến năm 2000. 3.2: Về khoan giếng. 3.3: Về công tác lắp đặt thiết bị công gnhệ và đường ống cấp thoát nước. 3.4: Về công tác xây vỏ bao che. 3.5: Về công tác kiểm tra chất lượng, nghiệm thu công trình. 4. Kết luận.
  5. Phụ lục

  Số trang: 0

 • Dự án phát triển khoa học công nghệ thi công xây lắp đến năm 2000,Báo cáo tổng kết của tiểu ban công nghệ lắp máy TCXL-2000-05

  Tác giả: Đào Nguyên Lân
  Nhà xuất bản: Liên hiệp các Xí nghiệp Lắp máy
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự án phát triển khoa học công nghệ thi công xây lắp đến năm 2000,Báo cáo tổng kết của tiểu ban công nghệ lắp máy TCXL-2000-05

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự án phát triển khoa học công nghệ thi công xây lắp đến năm 2000

  Tác giả: Đào Nguyên Lân

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu II. Vận chuyển và lắp thiết bị nặng 1. Vận chuyển thiết bị nặng 2. Trục lắp thiết bị nặng III. Lắp đặt thiết bị cơ khí và thiết bị điện 1. Lắp đặt và hiệu chỉnh thiết bị cơ khí 2. Lắp đặt thiết bị điện IV. Hàn cắt kim loại và kiểm tra mối hàn 1. Tình hình công nghệ hàn cắt ở Việt Nam 2. Tình hình công nghệ hàn cắt kim loại trên thế giới V. Chế tạo các sản phẩm kết cấu thép 1. Công nghệ chế tạo kết cấu thép ở nước ta 2. Công nghệ chế tạo sản phẩm kết cấu thép trên thế giới 3. Kiến nghị một số công gnhệ và thiết bị cần áp dụng ở Việt Nam VI. Các giải pháp thực hiện 1. Các biện pháp chuyển giao công nghệ 2. Các biện pháp thu xếp vốn 3. Các công việc cần thiết để đổi mới công nghệ 4. Kết luận VII. Bản liệt kê các thiết bị thi công kiến nghị sử dụng VIII. Các tài liệu tham khảo IX. Các hội nghị đã tham dự X. Các tài liệu đã công bố

  Số trang: 0

 • Cơ sở khoa học, thực tiễn và biện pháp thực hiện việc đánh số nhà tại Hà Nội

  Tác giả: Ngô Xuân Hồng
  Nhà xuất bản: Sở Nhà đất Hà Nội
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cơ sở khoa học, thực tiễn và biện pháp thực hiện việc đánh số nhà tại Hà Nội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cơ sở khoa học, thực tiễn và biện pháp thực hiện việc đánh số nhà tại Hà Nội

  Tác giả: Ngô Xuân Hồng

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Đánh giá thực trạng tình hình đánh số và gắn biển số nhà ở Hà Nội - Phần II: Xác định nguyên tắc đánh số nhà áp dụng tại thành phố Hà Nội - Chương I: Mục đích yêu cầu nghiên cứu thiết lập các nguyên tắc đánh số nhà tại Hà Nội - 1. Sự cần thiết phải nghiên cứu các nguyên tắc đánh số nhà - 2. Cơ sở khoa học và thực tiễn về đánh giá số nhà tại Hà Nội - 3. Quan điểm , nguyên tắc và nội dung nghiên cứu đánh số nhà tại Hà Nội - Chương II: Các nguyên tắc đánh số nhà tại Hà Nội - 1. Nhà mặt đường - 2. Nhà khu tập trung - 3. Nhà cao tầng - 4. Đánh số nhà trong khu vực làng xóm, nội thành, nội thị - 5. Xử lý tồn tại về đánh số nhà tại thành phố Hà Nội - Chương III: Các biện pháp bảo đảm thiết lập biển số nhà tại Hà Nội - 1. Xây dựng và ban hành cơ sở pháp lý , quản lý công tác đánh số nhà tại Hà Nội - 2. Phương án xử lý kinh tế trong quản lý đánh số nhà tại Hà Nội - 3. Tổ chức và phân công trách nhiệm quản lý công tác đánh số nhà tại Hà Nội - Phần III: Luận cứ khoa học để tiêu chuẩn hoá biển số nhà Khái quát chung : 1. Khái niệm về tổ chức không gian hợp lý - 2. Vấn đề tâm lý của người sử dụng biển số nhà - 3. Những căn cứ khoa học phân tích về việc nhận biết các tín hiệu - 4. Hướng dẫn ban đầu về quy cách thực hiện biến đường phố - biển số nhà - Phần IV: - Dự thảo quyết định của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế quản lý đánh số nhà áp dụng tại thành phố Hà Nội - - Dự thảo quy chế quản lý đánh số nhà áp dụng tại thành phố Hà Nội

  Số trang: 0

 • Báo cáo tổng kết chương trình Khai thác chiều sâu năng lực hiện có để đẩy mạnh sản xuất tăng sản lượng, cải tiến chất lượng, nâng cao hiệu quả của ngành xi măng

  Tác giả: Trần Văn Huynh
  Nhà xuất bản: Bộ xây dựng - Uỷ ban Khoa học Nhà nước
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Báo cáo tổng kết chương trình Khai thác chiều sâu năng lực hiện có để đẩy mạnh sản xuất tăng sản lượng, cải tiến chất lượng, nâng cao hiệu quả của ngành xi măng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Báo cáo tổng kết chương trình Khai thác chiều sâu năng lực hiện có để đẩy mạnh sản xuất tăng sản lượng, cải tiến chất lượng, nâng cao hiệu quả của ngành xi măng

  Tác giả: Trần Văn Huynh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Tình hình chung - II. Nội dung nghiên cứu và kết quả đạt được của chương trình- IV. Đánh giá về hoạt động của chương trình xi măng 1986 - 1990 -

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu sản xuất bi đạn nghiền cho công nghiệp xi măng

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1989/1989-12/1989
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sản xuất bi đạn nghiền cho công nghiệp xi măng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu sản xuất bi đạn nghiền cho công nghiệp xi măng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Tình hình nghiên cứu và sản xuất bi đạn nghiền ở nước ta 2. Tình hình nghiên cứu sản xuất bi đạn ở trên thế giới 3. Mục tiêu của đề tài nghiên cứu 4. Phương pháp nghiên cứu 5. Nội dung và kết quả nghiên cứu 6. Kết luận 7. Các văn bản xác nhận của cơ sở thựuc nghiệm và áp dụng 8. Danh mục các tài liệu sử dụng

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu sử dụng phụ gia đá đen. Mã số: RD 929

  Tác giả: Liên hiệp các xí nghiệp Xi măng Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Liên hiệp các xí nghiệp Xi măng Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sử dụng phụ gia đá đen. Mã số: RD 929

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu sử dụng phụ gia đá đen. Mã số: RD 929

  Tác giả: Liên hiệp các xí nghiệp Xi măng Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mục đích, yêu cầu sử dụng phụ gia đá đen - 2. Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm - 3. Triển khai sản xuất thử ở quy mô công nghiệp - 4. Kết luận- 5. Kết quả đề tài - 6. Kiến nghị - Phương án khai thác đá đen - 1. Cơ sở lập phương án - 2. Vị trí và điều kiện đại hình, đại chất khu vực đá đen - 3. Phương pháp khai thác - 4. Tính toán nhân lực và thiết bị - 5. Biện pháp an toàn -

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và sử dụng hệ thống phun than mịn ba kênh cho lò nung phi 3m, nhà máy xi măng Hải Phòng

  Tác giả: Đào Đình Khánh
  Nhà xuất bản: Tổng Công ty Xi măng Việt Nam
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và sử dụng hệ thống phun than mịn ba kênh cho lò nung phi 3m, nhà máy xi măng Hải Phòng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và sử dụng hệ thống phun than mịn ba kênh cho lò nung phi 3m, nhà máy xi măng Hải Phòng

  Tác giả: Đào Đình Khánh

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và lắp đặt hệ thống phun than mịn 3 kênh - 1. Tổng quan - 2. Thiết kế - 3. Chế tạo, lắp đặt và vận hành thử nghiệm - II. nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số tưói quá trình cháy và nung luyện clinker - 1. ảnh hưởng của gió thẳng và gió xoáy tới ngọn lửa và quá trình nung luyện clinker - 2. Chất lượng nhiên liệu - 3. Lưu lượng, tốc độ và góc phun của dòng than - 4. Gió 2 - 5. Vị trí ống than - III. các chế độ vận hành lò tối ưu - IV. Phân tích và tính toán hiệu quả kinh tế - 1. Vốn đầu tư cho thực hiện đề tài - 2. Đánh giá về việc chạy than chất bốc thấp - 3. Hiệu quả kinh tế do tăng năng suất lò đem lại - 4. Hiệu quả kinh tế do tiết kiệm gạch chịu lửa Cr-Mg - 5. Đánh giá hiệu quả kinh tế do tiết kiệm năng lượng - 6. Chi phí khu phụ khi sử dụng vòi phun than ba kênh - 7. Đánh giá hiệu quả kinh tế do ứng dụng vòi phun than ba kênh - VII. Kết luận

  Số trang: 0

 • Nhà ở rẻ tiền xây dựng bằng vật liệu địa phương với kỹ thuật xây dựng đơn giản

  Tác giả: Phạm Văn Trình
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1990/1990-12/1990
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nhà ở rẻ tiền xây dựng bằng vật liệu địa phương với kỹ thuật xây dựng đơn giản

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nhà ở rẻ tiền xây dựng bằng vật liệu địa phương với kỹ thuật xây dựng đơn giản

  Tác giả: Phạm Văn Trình

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu - 2. Mẫu thiết kế xây dựng thực nghiệm - 3. Tổ chức thi công - 4. Kinh tế - Kết luận đánh giá kết quả nghiên cứu

  Số trang: 0

 • Nhà ở rẻ tiền xây dựng bằng vật liệu địa phương với kỹ thuật xây dựng đơn giản

  Tác giả: Nguyễn Thược
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1990/1990-5/1990
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nhà ở rẻ tiền xây dựng bằng vật liệu địa phương với kỹ thuật xây dựng đơn giản

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nhà ở rẻ tiền xây dựng bằng vật liệu địa phương với kỹ thuật xây dựng đơn giản

  Tác giả: Nguyễn Thược

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Hoàn thiện công nghệ làm nhà bằng vật liệu `Đất ổn định` - 1. Lựa chọn loại đất dùng làm vật liệu ``đất ổn định` - 2. Lựa chọn chất kết dính làm chất ổn định - 3. Lựa chọn giải pháp ổn định và cải tạo đất - 4. Xác định cấp phối hợp lý của hỗn hợp đất - 5. Hướng dẫn công nghệ chế tạo và xây dựng bằng gạch đất ép - 6. Hướng dẫn công nghệ xây dựng bằng phương pháp ` trình tường`- Phần II: Kết cấu lắp ghép toàn khối ( vỏ thaỏi 2 phương )- Mở đầu :- 1. Nguyên lý tính toán cấu kiện vỏ thoải và kết cấu sàn - mái - 2. Hướng dẫn kỹ thuật công gnhệ chế tạo vỏ thoải và phương pháp lắp ghép cấu kiện, thi công sàn - mái - Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Nhà ở rẻ tiền xây dựng bằng vật liệu địa phương với kỹ thuật xây dựng đơn giản. Mã số: 26B-01-04

  Tác giả: Phạm Văn Trình
  Nhà xuất bản: Đại học Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nhà ở rẻ tiền xây dựng bằng vật liệu địa phương với kỹ thuật xây dựng đơn giản. Mã số: 26B-01-04

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nhà ở rẻ tiền xây dựng bằng vật liệu địa phương với kỹ thuật xây dựng đơn giản. Mã số: 26B-01-04

  Tác giả: Phạm Văn Trình

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Phần mở đầu: Mục tiêu và phương pháp nghiên cứu.
  - Phần I: Tình hình nhà ở tại một số nước đang phát triển.
  - Phần II. Tiềm năng vật liệu xây dựng nhà ở rẻ tiền và khả năng ứng dụng vật liệu địa phương để xây dựng nhà ở rẻ tiền.
  - Phần III. Nghiên cứu thiết kế và xây dựng thực nghiệm.
  - Phần IV: Một số thiết kế thực nghiệm nhà ở rẻ tiền

  Số trang: 0

 • Phương pháp nghiên cứu các phương pháp đo , kiểm tra và các biện pháp hiệu chỉnh các sai lệch cho phép trong quá trình thi công các công tác bê tông. Mã số: 021501 R 52

  Tác giả: Phạm Đức Thanh
  Nhà xuất bản: Viện cơ giới và công nghệ xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phương pháp nghiên cứu các phương pháp đo , kiểm tra và các biện pháp hiệu chỉnh các sai lệch cho phép trong quá trình thi công các công tác bê tông. Mã số: 021501 R 52

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phương pháp nghiên cứu các phương pháp đo , kiểm tra và các biện pháp hiệu chỉnh các sai lệch cho phép trong quá trình thi công các công tác bê tông. Mã số: 021501 R 52

  Tác giả: Phạm Đức Thanh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Phần mở đầu - Phần I: Hiện trạng về công tác đo đạc kiểm tra và trang bị sử dụng các dụng cụ đo đạc kiểm tra ở các công trường - Phần 2: Mục tiêu - phương pháp và phạm vi nghiên cứu đề tài và các bước tiến hành - Phần III. Những kết quả đạt được trong quá trình nghiên cứu đề tài -

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu các phương pháp đo, kiểm tra và các biện pháp hiệu chỉnh các sai lệch cho phép trong thi công công tác bê tông,Phần II: Thiết kế, chế tạo, thử nghiệm các dụng cụ đo truyền thống và dụng cụ đo mới

  Tác giả: Phạm Đức Thanh
  Nhà xuất bản: Viện Cơ giới và công nghệ xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu các phương pháp đo, kiểm tra và các biện pháp hiệu chỉnh các sai lệch cho phép trong thi công công tác bê tông,Phần II: Thiết kế, chế tạo, thử nghiệm các dụng cụ đo truyền thống và dụng cụ đo mới

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu các phương pháp đo, kiểm tra và các biện pháp hiệu chỉnh các sai lệch cho phép trong thi công công tác bê tông

  Tác giả: Phạm Đức Thanh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Thuỷ chuẩn bình thông 2. Quả dọi 3. Thước chữ A 4. Thước chữ T 5. Thước vuông góc 6. Ni vô 7. Thước tầm 8. Thước thẳng 9. Thước thép cuộn rút dây 10. Các máy đo, kiểm bằng lade

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu các phương pháp đo, kiểm tra và các biện pháp hiệu chỉnh các sai lệch cho phép trong thi công công tác bê tông,Phần III: Hướng dẫn kỹ thuật các phương pháp đo - kiểm tra trong quá trình thi công bê tông - bê tông cốt thép đổ tại chỗ

  Tác giả: Phạm Đức Thanh
  Nhà xuất bản: Viện Cơ giới và công nghệ xây dựng-BXD
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu các phương pháp đo, kiểm tra và các biện pháp hiệu chỉnh các sai lệch cho phép trong thi công công tác bê tông,Phần III: Hướng dẫn kỹ thuật các phương pháp đo - kiểm tra trong quá trình thi công bê tông - bê tông cốt thép đổ tại chỗ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu các phương pháp đo, kiểm tra và các biện pháp hiệu chỉnh các sai lệch cho phép trong thi công công tác bê tông

  Tác giả: Phạm Đức Thanh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I.Đặt ván khuôn móng - Trình tự kiểm tra 1. Các phương pháp kiểm tra khi đặt ván khuôn móng 2. Đặt cốt thép móng - Trình tự kiểm tra 3. Trình tự kiểm tra trong quá trình đổ bê tông móng II. Kiểm tra lắp dựng ván khuôn cột 1. Các phương pháp kiểm tra lắp dựng ván khuôn cột 2. Kiểm tra lắp dựng cốt thép và đổ bê tông cột III. Kiểm tra lắp dựng ván khuôn dầm sàn 1. Phương pháp kiểm tra khi lắp dựng ván khuôn dầm sàn 2. Kiểm tra lắp đặt cốt thép và đổ bê tông dầm - sàn

  Số trang: 0