Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn trụ sở tòa án nhân dân các cấp - Tiêu chuẩn thiết kế. Mã số: TC 42-17 (KQNC.2474)

  Tác giả: ThS.KTS. Nguyễn Bảo Sơn - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn trụ sở tòa án nhân dân các cấp - Tiêu chuẩn thiết kế. Mã số: TC 42-17 (KQNC.2474)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 42-17 (Dự thảo tòa án nhân dân - Yêu cầu thiết kế)

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS.KTS. Nguyễn Bảo Sơn - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 36

 • Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn căn hộ ở - Tiêu chuẩn thiết kế. Mã số: TC 55-18 (KQNC.2475)

  Tác giả: ThS.KTS. Nguyễn Bảo Sơn - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn căn hộ ở - Tiêu chuẩn thiết kế. Mã số: TC 55-18 (KQNC.2475)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 55-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS.KTS. Nguyễn Bảo Sơn - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 12

 • Nghiên cứu biên soạn bộ tiêu chuẩn xây dựng công trình nhà ở, công trình công cộng, đường và hè phố đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng. Mã số: KT 02-16 (KQNC.2473)

  Tác giả: Đào Thị Ngọc Tiến - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu biên soạn bộ tiêu chuẩn xây dựng công trình nhà ở, công trình công cộng, đường và hè phố đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng. Mã số: KT 02-16 (KQNC.2473)

  Tiêu đề phụ: Mã số: KT 02-16

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đào Thị Ngọc Tiến - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 76

 • Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia TCVN: Bê tông siêu tính năng (UHPC) - Yêu cầu thiết kế kết cấu. Mã số: RD 52-20 (KQNC.2470)

  Tác giả: TS. Đỗ Tiến Thịnh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Hội Bê tông Việt Nam
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia TCVN: Bê tông siêu tính năng (UHPC) - Yêu cầu thiết kế kết cấu. Mã số: RD 52-20 (KQNC.2470)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 52-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Đỗ Tiến Thịnh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của nhiệm vụ nghiên cứu:
  - Nghiên cứu một số tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông siêu tính năng UHPC trên thế giới, làm cơ sở lựa chọn tiêu chuẩn gốc.
  - Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia TCVN "Bê tông siêu tính năng-UHPC - Yêu cầu thiết kế kết cấu"

  Số trang: 111

 • Nghiên cứu các giải pháp sử dụng nước thải sau xử lý. Mã số: RD 37-20 (KQNC.2469)

  Tác giả: ThS. Lê Quang Hùng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu cấp thoát nước và môi trường
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu các giải pháp sử dụng nước thải sau xử lý. Mã số: RD 37-20 (KQNC.2469)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 37-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Lê Quang Hùng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị, Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  - Đề xuất giải pháp TSD nước thải đô thị sau xử lý được phục vụ tưới cây, rửa đường đô thị và phòng cháy chữa cháy nhằm tiết kiệm lượng nước sử dụng trong các hoạt động đô thị và bổ cập cho sông hồ nội đô góp phần cải tạo hệ sinh thái và môi trường cảnh quan đô thị
  - Xây dựng cơ sở dữ liệu để dự thảo tiêu chuẩn về các yêu cầu kỹ thuật sử dụng nước thải sau xử lý cho các hoạt động đô thị, phục vụ yêu cầu quản lý của Bộ Xây dựng theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP

  Số trang: 147

 • Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia: Khảo sát và thử nghiệm Địa kỹ thuật – Thử nghiệm kết cấu Địa kỹ thuật – Phần 1: Thử nghiệm cọc: Thử nghiệm nén tĩnh. Mã số: TC 09-21 (KQNC.2468)

  Tác giả: Nguyễn Bảo Việt - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia: Khảo sát và thử nghiệm Địa kỹ thuật – Thử nghiệm kết cấu Địa kỹ thuật – Phần 1: Thử nghiệm cọc: Thử nghiệm nén tĩnh. Mã số: TC 09-21 (KQNC.2468)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 09-21

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Bảo Việt - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Việc nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chuẩn quốc gia TCVN theo định hướng mới là một chủ trương đúng đắn của các cơ quan chức năng. TCVN XXXX-1:20XX: "Khảo sát và thử nghiệm địa kỹ thuật - Thử nghiệm kết cấu địa kỹ thuật - Phần 1: Thử nghiệm cọc: Thử nghiệm nén tĩnh" là một tiêu chuẩn trong số các tiêu chuẩn đang được xây dựng để tạo tính đồng bộ. 
  Việc áp dụng tiêu chuẩn TCVN XXXX-1:20XX sẽ giúp tăng tính chính xác của phép thử nghiệm cọc nén tĩnh với một số yêu cầu cụ thể và chi tiết hơn về thiết bị và quy trình thí nghiệm cũng như các nội dung trong báo cáo so với tiêu chuẩn heiejn hành (TCVN 9393:2012)
  - Giảm thiểu các ảnh hưởng của yếu tố bên ngoài tới kết quả đo (khoảng cách giữa các thiết bị với nhau và với cọc thử nghiệm, kích thủy lực cần có khớp cầu, việc đo áp suất dầu cho từng kích được yêu cầu khi áp suất dầu được dùng để tính lực tác dụng lên cọc).
  - Các quy định chi tiết về thiết bị đo cọc gắn thêm (đầu đo biến dạng, đo giãn dài...) cũng như việc xử lý số liệu đo để đưa ra các thông số sức kháng thân cọc và sức kháng mũi)
  Thêm nữa, quy trình gia tải theo TCVN XXXX-1:20XX cũng rút ngắn đáng kể thời gian thử nghiệm so với TCVN 9393:2012 ít nhất từ 6h-10h
  Tuy nhiên việc áp dụng tiêu chuẩn TCVN XXXX-1:20XX cũng sẽ đòi hỏi các nhà thầu thực hiện thử nghiệm phải nghiên cứu nâng cấp thiết bị để phù hợp với các quy định mới có phần khắt khe hơn.

  Số trang: 61

 • Nghiên cứu hiệu quả cách chấn và đề xuất giải pháp ứng dụng gối cách chấn đàn hồi cốt sợi Frei áp dụng cho công trình dân dụng thấp tầng chịu tải trọng động đất ở Việt Nam. Mã số: RD 35-18 (KQNC.2467)

  Tác giả: TS. Ngô Văn Thuyết - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Thủy lợi
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu hiệu quả cách chấn và đề xuất giải pháp ứng dụng gối cách chấn đàn hồi cốt sợi Frei áp dụng cho công trình dân dụng thấp tầng chịu tải trọng động đất ở Việt Nam. Mã số: RD 35-18 (KQNC.2467)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 35-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Ngô Văn Thuyết - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  Nghiên cứu đề xuất áp dụng một số loại gối cách chấn đa lớp mới - gối cách chấn đàn hồi cốt sợi vào công trình dân dụng thấp tầng ở Việt Nam để bảo vệ và giảm hư hỏng cho công trình khi động đất xảy ra

  Số trang: 307

 • Nghiên cứu đề xuất bộ tiêu chí phân vùng sử dụng đất áp dụng cho lập đồ án quy hoạch chung đô thị (KQNC.2466)

  Tác giả: NCS.KTS. Lê Kiều Thanh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đề xuất bộ tiêu chí phân vùng sử dụng đất áp dụng cho lập đồ án quy hoạch chung đô thị (KQNC.2466)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: NCS.KTS. Lê Kiều Thanh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Nghiên cứu này hướng tới xây dựng công cụ phân vùng sử dụng đất định hướng cho đô thị thành những vùng sử dụng đất khác nhau như phân vùng trung tâm, dân cư, công nghiệp, thương mại, hỗn hợp trên nguyên tắc của thị trường và từ đó tạo ra các không gian đô thị theo phân vùng sử dụng đất thông qua các quy định quản lý về loại đất sử dụng, mật độ sử dụng đất, tầng cao, khoảng đệm cách ly an toàn môi trường...

  Số trang: 124

 • Nghiên cứu áp dụng cách mạng công nghiệp 4.0 vào báo điện tử xây dựng để nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Mã số: RD 46-19 (KQNC.2465)

  Tác giả: Nguyễn Sơn Tùng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Báo Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu áp dụng cách mạng công nghiệp 4.0 vào báo điện tử xây dựng để nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Mã số: RD 46-19 (KQNC.2465)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 46-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Sơn Tùng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  - Xây dựng giao diện Báo điện tử Xây dựng theo hướng khoa học, hiện đại, đa phương tiện
  - Xây dựng phòng quay truyền hình hiện đại để tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu trực tuyến
  - Đổi mới phương thức đưa tin bài trên Báo điện tử Xây dựng nhanh nhạy, chất lượng, theo xu hướng của báo chí hiện đại

  Số trang: 152

 • Đổi mới phương pháp luận về quy hoạch và quản lý phát triển đô thị. Mã số: RD 99-18 (KQNC.2464)

  Tác giả: PGS.TS. Lưu Đức Cường - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Đổi mới phương pháp luận về quy hoạch và quản lý phát triển đô thị. Mã số: RD 99-18 (KQNC.2464)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 99-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: PGS.TS. Lưu Đức Cường - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  Đổi mới phương pháp luận quy hoạch đô thị và quản lý phát triển đô thị nhằm phát triển đô thị nhanh, bền vững, đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường, phát triển hệ thống đô thị theo quy hoạch và có kế hoạch phù hợp với xu thế hội nhập, toàn cầu hóa trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

  Số trang: 557

 • Nghiên cứu xây dựng chỉ dẫn ký thuật thiết kế, thi công và quy trình nghiệm thu cọc ống thép đường kính nhỏ hạ bằng phương pháp xoắn trong đô thị ở Việt Nam. Mã số: RD 18-21 (KQNC.2462)

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hoàng Giang - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng chỉ dẫn ký thuật thiết kế, thi công và quy trình nghiệm thu cọc ống thép đường kính nhỏ hạ bằng phương pháp xoắn trong đô thị ở Việt Nam. Mã số: RD 18-21 (KQNC.2462)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 18-21

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hoàng Giang - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu xây dựng chỉ dẫn ký thuật thiết kế, thi công và quy trình nghiệm thu cọc ống thép đường kính nhỏ hạ bằng phương pháp xoắn trong đô thị ở Việt Nam

  Số trang: 100

 • Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép chịu lửa - nguyên tắc đảm bảo khả năng chịu lửa và khả năng bảo toàn sau cháy. Mã số: RD 19-21 (KQNC.2461)

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Trường Thắng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép chịu lửa - nguyên tắc đảm bảo khả năng chịu lửa và khả năng bảo toàn sau cháy. Mã số: RD 19-21 (KQNC.2461)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 19-21

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Trường Thắng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  Xây dựng "Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép chịu lửa - nguyên tắc đảm bảo khả năng chịu lửa và khả năng bảo toàn sau cháy" với các tiêu chí sau:
  - Nghiên cứu cơ sở dữ liệu hướng dẫn biên soạn Hướng dẫn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép chịu lửa cho công trình dân dụng, bao gồm: (i) Xác định các nguyên tắc và yêu cầu chung về thiết kế đảm bảo khả năng chịu lửa và khả năng bảo toàn sau cháy cho các cấu kiện cơ bản BTCT; (ii) Xác định tính chất cơ lý của bê tông và cốt thép khi bị đốt nóng tới nhiệt độ cao theo chế độ nhiệt tiêu chuẩn;
  - Nghiên cứu các nguyên tắc thiết kế đảm bảo khả năng chịu lửa cho kết cấu bê tông cốt thép - bao gồm đánh giá giới hạn chịu lửa khi: (i) Mất khả năng cách nhiệt I; (ii) Mất tính toàn vẹn E; và (iii) Mất khả năng chịu lực L;
  - Nghiên cứu các nguyên tắc thiết kế đảm bảo khả năng bảo toàn cho kết cấu bê tông cốt thép sau cháy.

  Số trang: 86

 • Nghiên cứu sổ tay hướng dẫn thiết kế nhà ở khu vực đồi núi dốc tại khu vực miền núi phía Bắc bảo đảm an toàn trước nguy cơ sạt lở (KQNC.2458)

  Tác giả: Nguyễn Minh Đức - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sổ tay hướng dẫn thiết kế nhà ở khu vực đồi núi dốc tại khu vực miền núi phía Bắc bảo đảm an toàn trước nguy cơ sạt lở (KQNC.2458)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Minh Đức - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  - Rà soát, đánh giá công trình nhà ở và các vấn đề liên quan thuộc khu vực đô thị miền núi phía Bắc trong điều kiện chịu tác động của BĐKH
  - Rà soát, phân tích, đánh giá các cơ sở khoa học về thiết kế nhà ở khu vực đồi núi dốc tại khu vực miền núi phía Bắc bảo đảm an toàn trước nguy cơ sạt lở
  - Phân tích, đánh giá một số kinh nghiệm trong nước và quốc tế về thiest kế nhà ở khu vực đồi núi dốc tại khu vực miền núi phía Bắc bảo đảm an toàn trước nguy cơ sạt lở
  - Đề xuất dự thảo Sổ tay hướng dẫn thiết kế nhà ở khu vực đồi núi dốc tại khu vực miền núi phía Bắc bảo đảm an toàn trước nguy cơ sạt lở

  Số trang: 211

 • Rà soát quy hoạch chung các đô thị thuộc vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, đề xuất nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng trong điều chỉnh quy hoạch chung các đô thị (KQNC.2457)

  Tác giả: Đỗ Thanh Tùng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Rà soát quy hoạch chung các đô thị thuộc vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, đề xuất nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng trong điều chỉnh quy hoạch chung các đô thị (KQNC.2457)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đỗ Thanh Tùng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  - Phân tích đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng tới các đô thị thuộc vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên theo kịch bản mới
  - Phân tích đánh giá hiện trạng công tác lập đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị và quản lý thực hiện theo Đồ án quy hoạch tại các đô thị vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên
  - Rà soát, phân tích, đánh giá về nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng trong đồ án quy hoạch tại các đô thị vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên
  - Phân tích đánh giá các bài học kinh nghiệm trong quy hoạch và quản lý đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu và khả năng áp dụng cho các đô thị vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên
  - Đề xuất nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng với lồng ghép trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị tại vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên
  - Đề xuất nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng trong công tác quản lý đô thị

  Số trang: 173

 • Rà soát, tổng hợp, nghiên cứu và phổ biến mô hình nhà ở thích ứng với biến đổi khí hậu các vùng, miền chịu ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu và nước biển dâng (KQNC.2459)

  Tác giả: Lê Minh Nguyệt - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc Quốc gia
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Rà soát, tổng hợp, nghiên cứu và phổ biến mô hình nhà ở thích ứng với biến đổi khí hậu các vùng, miền chịu ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu và nước biển dâng (KQNC.2459)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Minh Nguyệt - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  - Rà soát các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng công trình nhà ở cho các vùng thường xuyên bị thiên tai
  - Rà soát thực trạng, tổng hợp, đánh giá các mô hình nhà ở thích ứng với biến đổi khí hậu tại các vùng miền Việt Nam
  - Hướng dẫn một số nội dung trong các quy chuẩn, tiêu chuẩn cho nhà ở phù hợp điều kiện biến đổi khí hậu & nước biển dâng 2020; xây dựng tài liệu nhằm phổ biến mô hình nhà ở thích ứng với biến đổi khí hậu các vùng, miền chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu & nước biển dâng tại Việt Nam.

  Số trang: 152