Tìm kiếm nâng cao

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Bá...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1996/1996-11/1996
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Bá...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Thiết bị thí nghiệm - 2.1 Bộ phận tạo tải - 2.2 Bộ phận tiếp nhận và xử lý số liệu - 3. ứng dụng thiết bị trong thí nghiệm thực tế - 3.1 Mô tả thí nghiệm - 3.2 Yêu cầu thí nghiệm - 3.3 Một số giải pháp trong thí nghiệm - 4. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Diệp/ Nguyễn Ngọc Bá
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1996/1996-11/1996
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Diệp/ Nguyễn Ngọc Bá

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặc điểm kết cấu hệ dàn - 2. Khảo sát và lựa chọn phương án xử lý - 3. Phương án kỹ thuật đo đạc, theo dõi, khống chế lực căng - 4. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Lê Trường Giang...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1996/1996-11/1996
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Lê Trường Giang...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Tính toán cột hỗn hợp thép-bê tông theo tiêu chuẩn Nhật Bản - 2. Tính toán cột hỗn hợp thép-bê tông theo tiêu chuẩn châu Âu - 3. Ví dụ tính toán cột hỗn hợp - 4. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Trần Huy Tấn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1996/1996-11/1996
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Trần Huy Tấn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề - II. Phương pháp thành lập lưới - III. Các phương pháp chuyển toạ độ và độ cao lên cao - Giới thiệu về máy TC 600 - Electronic Total Station.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Đinh Quốc Dân...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1996/1996-11/1996
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Đinh Quốc Dân...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. ảnh hưởng của độ lún gối kê đến kết quả thí nghiệm - II. Rút ngắn thời gian thí nghiệm trong thí nghiệm nén tĩnh cọc khoan nhồi khu vực Hà Nội - III. Cơ sở so sánh số liệu - IV. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Phan Như Thái/ Phạm Quyết Thắng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1996/1996-11/1996
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Phan Như Thái/ Phạm Quyết Thắng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Tính toán ổn định thấm - II. Tính toán áp lực đẩy nổi - III. Tính toán lực gây trượt phụ thêm do hoạt động của sóng - IV. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Phạm Quyết Thắng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1996/1996-11/1996
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Phạm Quyết Thắng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Giới thiệu công trình - 1.1 Hiện trạng công trình - 1.2 Điều kiện địa chất công trình - 1.3 Nguyên nhân chính gây hư hỏng công trình - II. Phương án gia cường móng - III. Tính toán sự làm việc đồng thời của cọc hiện tại và cọc bổ sung - 3.1 Một số quan điểm tính toán - 3.2 Cơ chế làm việc cọc cũ - 3.3 Giải pháp tính toán sự làm việc đồng thời của cọc cũ và cọc bổ sung - 3.4 Sơ đồ tính đối với hệ cọc hỗn hợp - IV. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1996/1996-11/1996
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu

  Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu - 2. Phương pháp tính toán tường cừ thông thường - 3. Giả thiết tính toán và giới hạn của phương pháp - 4. Mô hình tính toán - 5. Ví dụ tính toán - 6. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Thị Hoè
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-11/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Thị Hoè

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Lịch sử phát triển của công nghiệp sơn - 1. Hệ dung môi - 2. Hệ sơn nước - II. Thành phần sơn và chức năng của nó - 1. Chất kết dính - 2. Bột màu - 3. Dung môi - 4. Chất độn - 5. Phụ gia - III. Yêu cầu chất lượng của sơn dựa vào các thông số - IV. Sơn chống thấm cho vùng nhiệt đới - - Sơn hệ nước - - Giới thiệu một số hệ sơn đặc biệt.

  Số trang: 0

 • Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Đặng Xuân Tập
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-11/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Đặng Xuân Tập

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Ô nhiễm dầu ở vùng biển Việt Nam - II. Nguyên nhân gây ra ô nhiễm dầu trong nước biển ở Việt Nam - 1. Giàn khoan ngoài khơi - 2. Tàu chở dầu - 3. Sự cố hàng hải - 4. Hoạt động cảng - 5. Nguồn từ đất liền.

  Số trang: 0

 • Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Vũ Đình Huy...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-11/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Vũ Đình Huy...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Phương pháp nghiên cứu - 1. Phương pháp trọng lượng - 2. Phương pháp điện hoá học - II. Kết quả và thảo luận - III. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Vũ Minh Đức...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-11/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Vũ Minh Đức...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Sử dụng phụ gia K và G để tăng tính chịu nhiệt cho xi măng poóclăng và bê tông - 2. Chất kết dính chịu nhiệt - 3. Cốt liệu rỗng được sử dụng là sỏi gốm rỗng - 4. Cấp phối sơ bộ của bê tông nhẹ chịu nhiệt dũng cốt liệu rỗng ược tính toán sơ bộ theo phương phaps của G.A.Buzevitr Và M.A.Kormov - 5. Các tính chất của bê tông nhẹ chịu nhiết cốt liệu rỗng - 6.Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Phùng trí Sĩ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-11/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Phùng trí Sĩ

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề - 1. Một số kết quả nghiên cứu ứng dụng các phương pháp hoá học nhằm xử lý nước cấp cho công nghiệp và sinh hoạt - 2. Một số kết quả nghiên cứu ứng dụng các phương pháp hoá học nhằm xử lý nước thải công nghiệp - 3. Một số kết quả nghiên cứu ứng dụng các phương pháp hoá học nhằm xử lý khí thải - 4. Một số kết quả nghiên cứu ứng dụng các phương pháp hoá học nhằm xử lý chất thải rắn và các chất thải nguy hại - II. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Mai Văn Thanh...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-11/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Mai Văn Thanh...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Thực nghiệm và phương pháp nghiên cứu - II. Kết quả và biện Luận - 1. ảnh hưởng của loại silica-get thương mại - 2. Tính hấp thụ và nhả hấp thụ nước của nhựa perchlorvinyle (PeCV) và của copolyme - 3. Sự suy giảm điện trở của các màng sơn theo thời gian ngâm trong dung dịch 3% NaCL - III. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Trần Bá Việt
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-11/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Trần Bá Việt

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Giới thiệu - II. các hoá phẩm đã được sử dụng trong trùng tu di tích - 2.1 Các hoá phẩm truyền thống - 2.2 Các hoá phẩm truyền thống - III. Khả năng và triển vọng sử dụng các hoá phẩm trong công nghệ thích ứng trùng tu di tích - IV. Kết luận.

  Số trang: 0