Tìm kiếm nâng cao

 • Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng/ Hoàng Văn Thịnh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-11/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng/ Hoàng Văn Thịnh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Công trình ngầm và vấn đề thấm dột - II. Đặc điểm và yêu cầu của công việc sửa chữa chống thấm ngầm - III. Vật liệu và giải pháp kỹ thuật chống thấm ngầm - 1. Vật liệu và giải pháp chống thấm dột thành bê tông - 2. Vật liệu và giải pháp sửa chữa chống thấm các mạch ngừng thi công, vết nứt bê tông - 3. Vật liệu và giải pháp sửa chữa chống thấm khe co dãn - IV. Viện Vật liệu xây dựng với việc chống thấm các công trình ngầm - V. Hiệu quả kinh tế kỹ thuật của giải pháp công nghệ chống thấm công trình ngầm.

  Số trang: 0

 • Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Trần Quốc tế
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-11/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Trần Quốc tế

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Sơn chống thấm bitum cao su - 2. Vật liệu chống ăn mòn trên cơ sở epoxy biến tính - 3. Matít bả tường: Vôi-PolyVinylAlcohol (PVA).

  Số trang: 0

 • Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Cao Duy Tiến/ Lê Quang Hùng...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-11/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Cao Duy Tiến/ Lê Quang Hùng...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. ứng dụng hoá học trong công tác khảo sát đánh giá nguyên nhân và mức độ hư hỏng kết cấu bê tông cốt thép bị ăn mòn - 2.1 Phân tích thông số, thành phần hoá các chất gây ăn mòn bê tông và cốt thép theo chiều sâu - 2.2 Đánh giá mức độ gỉ thép bằng phương pháp điện hoá - 3. ứng dụng công nghệ và các hoá phẩm xây dựng trong công tác sửa chữa chống ăn mòn kết cấu bê tông cốt thép - 3.1 Sửa chữa ngăn chặn tốc độ ăn mòn - 3.2 Sửa chữa gia cường cấu - 3.3 Thay thế bằng kết cấu mới - 3.4 Công nghệ và hoá phẩm xây dựng dùng cho sửa chữa kết cấu bê tông cốt thép - 4. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Viết Trung
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-11/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Viết Trung

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu - 2. Kết quả áp dụng ở một số nền đường đắp qua vùng đất yếu - 2.1 Nền đắp cầu Đồng Niên - 2.2 Nền đắp đường đầu cầu Phú Lương - 2.3 Cầu Thiên (quốc lộ 183) - 2.4 Tuyến đường Láng-Hoà Lạc - 2.5 Quốc lộ 14B, đầu cầu Đò - xu - 2.6 Quốc lộ 1, đường đầu cầu Giẽ - 3. Một số nhận xét.

  Số trang: 0

 • Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Phan Lương Cầm/ Hoàng Thị Bích Thuỷ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-11/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Phan Lương Cầm/ Hoàng Thị Bích Thuỷ

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1.Bảo vệ catốt cho công trình thép và bê tông cốt thép - - Tiêu chuẩn bảo vệ catốt - - Bảo vệ catốt cho công trình thép - - Bảo vệ catốt cho công trình bê tông cốt thép- 2.Một số kết quả nghiên cứu về bảo vệ catốt cho công trình thép và bê tông cốt thép - - Nghiên cứu về vật liệu anốt hy sinh - - Nghiên cứu bảo vệ catốt cho bê tông cốt thép - 3. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Thuỷ Nguyên
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-11/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Thuỷ Nguyên

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Các loại phụ gia bê tông - 2. Các sản phẩm sửa chữa và bảo vệ bê tông - 3. Các chất hoàn thiện bề mặt sàn nhà công nghiệp - 4. Các sản phẩm chống thấm và bảo vệ bê tông - 5. Các sản phẩm vữa - 6.Các sản phẩm keo trám khe nối.

  Số trang: 0

 • Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Hà Chu Chử
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-11/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Hà Chu Chử

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Các loại ván - 1. Ván dán - 2. Ván sợi - 3. Ván dăm - - Tình hình sản xuất ván nhân tạo ở Việt Nam - 1. Tình hình hiện tại - 2. Kế hoạch phát triển sản xuất ván nhân tạo - 3. Chất kết dính - - Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Dương Đức Tín/ Đào Đạt
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-11/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Dương Đức Tín/ Đào Đạt

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Vài nét nhìn lại - 2. Nhu cầu mở rộng và việc sử dụng phụ gia trong các công tác bê tông của Việt Nam - 3. Khả năng mở rộng lĩnh vực sử dụng phụ gia trong bê tông tại Việt nam - 4. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Đỗ Đức oanh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-11/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Đỗ Đức oanh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Sử dụng chất pha loãng giảm độ ẩm bùn - 2. Sử dụng chất khoáng hoá và chất hoạt hoá trong công nghiệp sản xuất xi măng - 3. Sử dụng chất trợ nghiền xi măng - 4. Sử dụng phụ gia khoáng trong công nghiệp sản xuất xi măng - 5. Hiệu quả kinh tế của việc sử dụng phụ gia khoáng trong xi măng - 6. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Trần Mạnh Trí
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-11/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Trần Mạnh Trí

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Hoá học và vấn đề xử lý nước thải công nghiệp - 1. Đặc điểm của nước thải công nghiệp - 2. Xử lý nước thải dựa vào phân huỷ hoá học nhờ chất xúc tác - - Hoá học và vấn đề xử lý khói thải công nghiệp và khói xả động cơ - 1. Đặc điểm của khói thải công nghiệp và khói xả động cơ - 2. Xử lý khí thải từ nhà máy hoá chất, khói thải lò thiêu huỷ rác và khói xả động cơ - - Kết luận.

  Số trang: 0

 • Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Vụ Khoa học công nghệ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1998/1998-11/1998
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo hoá học trong xây dựng

  Tác giả: Vụ Khoa học công nghệ

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Vai trò của công nghệ hoá học và sự phát triển của ngành xây dựng - 1.1 Về lĩnh vực vật liệu xây dựng - 1.2 Lĩnh vực phụ gia cho bê tông - bảo vệ công trình - 1.3 Lĩnh vực thi công xây dựng - 1.4 Lĩnh vực bảo vệ môi trường - 2. Cơ sở vật chất và tiềm năng của ngành về sự phát triển của công nghệ hoá học - 3. Một số thành tựu nghiên cứu ứng dụng công nghệ hoá học tiêu biểu trong những năm đổi mới vừa qua - 3.1 Lĩnh vực vật liệu xây dựng và hoá phẩm xây dựng - 3.2 Lĩnh vực thi công xây lắp - 3.3 Lĩnh vực cấp thoát nước và bảo vệ môi trường - 4. Hướng phát triển trong thời gian tới.

  Số trang: 0

 • Hội thảo công nghệ và thiết bị hiện đại trong công nghiệp gạch ngói của hãng Agemac Verdes

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1996/1996-9/1996
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo công nghệ và thiết bị hiện đại trong công nghiệp gạch ngói của hãng Agemac Verdes

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo công nghệ và thiết bị hiện đại trong công nghiệp gạch ngói của hãng Agemac Verdes

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Bài phát biểu của thứ trưởng Bộ xây dựng Trần Văn Huynh tại hội thảo - 2. Bài phát biểu của ông J.Rosich chủ tịch hãng Agemac Verdes - 3. Giới thiệu về hãng Agemac Verdes - 4. Giới thiệu về tình hình công nghiệp gạch ngói và nguyên liệu được sử dụng ở Việt Nam - 5. Nguyên liệu thô và các diễn biến của chúng trong quá trình sản xuất công nghiệp - 6. Công nghệ hiện đại trong khâu chuẩn bị nguyên liệu và tạo hình sản phẩm (chuẩn bị, nghiền, tạo hình sản phẩm gốm sứ và ngói lợp dùng trong công nghiệp xây dựng) - 7. Công nghệ và thiết bị hiện đại trong quá trình nung và sấy sản phẩm (lò sấy và lò nung trong công nghiệp gốm xây dựng).

  Số trang: 0

 • Hội nghị đánh giá hiệu quả đầu tư công nghệ sản xuất gạch ngói nung bằng hệ lò sấy nung tuynen liên hoàn

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1996/1996-8/1996
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị đánh giá hiệu quả đầu tư công nghệ sản xuất gạch ngói nung bằng hệ lò sấy nung tuynen liên hoàn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị đánh giá hiệu quả đầu tư công nghệ sản xuất gạch ngói nung bằng hệ lò sấy nung tuynen liên hoàn

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Báo cáo của Vụ quản lý vật liệu xây dựng - Phần I: Sơ lược tình hình công nghệ sản xuất gạch ngói nung từ 1990 về trước - Phần II: Tình hình đầu tư và hiệu quả công nghệ sản xuất gạch ngói nung bằng hệ lò sấy nung tuynen liên hoàn - Phần III: Hướng phát triển và các biện pháp thực hiện đầu tư cho giai đoạn tới - Phần IV: Những kiến nghị- - Báo cáo tham luận của Tổng công ty thuỷ tinh và gốm xây dựng - - Báo cáo kinh nghiệm chuyển giao công nghệ, bố trí lựa chọn thiết bị, vận hành dây chuyền sản xuất gạch ngói nung bằng hệ số lò sấy nung tuynen liên hoàn - - Báo cáo khả năng ngành cơ khí XD trong việc sản xuất thiết bị đồng bộ có chất lượng đảm bảo thay thế thiết bị nhập và phụ tùng thay thế cho thiết bị hiện có trong các dây chuyền đang hoạt động - - Kinh nghiệm thiết kế nhà máy gạch sấy-nung tuynen liên hoàn...

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu (22-23/11/1996)

  Tác giả: Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1996/1996-11/1996
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu (22-23/11/1996)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ sáu (22-23/11/1996)

  Tác giả: Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Vấn đề nền móng công trình - 2. Vấn đề kết cấu xây dựng - 3. Vấn đề kỹ thuật môi trường - Vật liệu xây dựng - Hoá xây dựng - 4. Kiến trúc.

  Số trang: 0

 • Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy (18-19/11/1997)

  Tác giả: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1997/1997-11/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy (18-19/11/1997)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ bảy (18-19/11/1997)

  Tác giả: Viện Khoa học công nghệ xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Vấn đề nền móng và trắc địa công trình - 2. Vấn đề kết cấu công trình - 3. Vấn đề vật liệu xây dựng - Kỹ thuật môi trường - Hoá xây dựng - 4. Vấn đề kiến trúc.

  Số trang: 0