Tìm kiếm nâng cao

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Quỳnh/ Nguyễn Đức Tuấn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Quỳnh/ Nguyễn Đức Tuấn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu - II. Diễn biến chung của đoạn sông Đuống gần khu vực Thanh Am - III. Đặc điểm, cấu tạo địa chất - IV. Tình hình thuỷ lực trên đoạn Thanh Am - V. Nguyên nhân gây sạt lở bờ và kè tại Thanh Am - 1. Sạt lở do ảnh hưởng bất lợi từ các yếu tố thuỷ văn và lòng dẫn - 2. Sạt lở do ảnh hưởng của các công trình - 3. Sạt lở do các yếu tố địa chất, địa chất thuỷ văn - 4. Kết luận - VI. Các giải pháp ổn định kè và bờ sông tại Thanh Am - VII. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Trần Xuân Thái/ Phùng Quang Phúc
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Trần Xuân Thái/ Phùng Quang Phúc

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề II. Nội dung giải pháp tình thế công trình chống sạt lở bãi Tứ Liên 1. Hạn chế lưu lượng vào lạch Quýt 2. Ôn định bãi Tứ Liên III. Theo dõi và đánh giá hiệu quả giải pháp công trình tình thế 1. Thời gian khảo sát 2. Nội dung khảo sát 3. Nhận xét IV. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Trịnh Việt An/ Nguyễn Văn Hùng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Trịnh Việt An/ Nguyễn Văn Hùng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề - II. Đặc điểm hình thái tự nhiên đoạn sông nghiên cứu - III. Cơ sở lý luận và phương pháp xác định chiều rộng thoát lũ cho cửa Ba Lạt đoạn từ Xuân Tân ra cửa - 1. Ưng dụng biểu thức quan hệ hình thái sông vùng triều của các tác giả Trung Quốc xây dựng mặt cắt ổn định cho đoạn sông nghiên cứu - 2. Xác định thông số hình thái lòng dẫn ổn định cho các mặt cắt đặc trưng của đoạn sông nghiên cứu - 3. Xác định hành lang thoát lũ cho đoạn cửa sông nghiên cứu từ Ngô Đồng đến cửa Ba Lạt - IV. Đánh giá sơ bộ hiệu quả thoát lũ khi xây dựng hành lang thoát lũ cho đoạn sông nghiên cứu - V. Một số kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Nguyễn Văn Tuần...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Nguyễn Văn Tuần...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu - II. Đặc điểm lưu vực và lưới sông - 1. Địa hình lưu vực - 2. Đặc điểm chung về địa chất, thổ nhưỡng thảm phủ trên lưu vực - 3. Mạng lưới sông suối - III. Đặc điểm thuỷ văn lưu vực sông Ba - 1. Đặc điểm chung về chế độ dòng chảy sông Ba - 2. Đặc điểm của dòng chảy năm - 3. Đặc điểm chung của dòng chảy lũ - 4. Đặc trưng dòng chảy kiệt - 5. Đặc điểm dòng chảy phù sa lơ lửng - 6. Đánh giá chất lượng nước sông Ba - IV. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Nguyễn Văn Tuần...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Nguyễn Văn Tuần...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu II. Đặc điểm lưu vực và lưới sông 1. Địa hình địa mạo 2. Thảm phủ thực vật và rừng 3. Hệ thống sông ngòi III. Đặc điểm thuỷ văn 1. Dòng chảy năm 2. Dòng chảy kiệt 3. Dòng chảy lũ 4. Phù sa và chất lượng nước sông Cái Nha Trang IV. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh/ Trần Xuân Thái
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh/ Trần Xuân Thái

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Tình hình chung - II. Phân loại các dạng khu vực sạt lở - 1. Các khu vực sạt lở gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều chống lũ - 2. Các khu vực sạt lở ảnh hưởng tới thành phố, đô thị - 3. các khu vực sạt lở ảnh hưởng đến khu dân cư, làng mạc sinh sống trên bãi sông - 4. Sạt lở ảnh hưởng mất đất sản xuất - 5. Sạt lở ở những khu vực đặc biệt - III. Nguyên nhân gây sạt lở bờ hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình - IV. Đánh giá các công trình chống sạt lở trên sông Hồng và sông Thái Bình - V. Kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Nghiêm Hữu Hạnh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Nghiêm Hữu Hạnh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề - II. Một số phương pháp thông dụng để đánh giá ổn định khối đá quanh đường hầm - 1. Nhoms cacs phương pháp phân loại theo tải trọng khối đá - 2. Phương pháp đánh giá theo thời gian ổn định - III. Một số nhận xét.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Lê Hữu Quynh
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Lê Hữu Quynh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đá gốc là đá siêu bazơ - 2. Với đá gốc là đá bazơ - 3. Đá gốc là đa axit - 4. Đối với đất tàn tích phát triển trên các đá trầm tích.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Phạm Văn Cơ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Phạm Văn Cơ

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đất kết cấu nguyên dạng - II. Kết cấu đất không nguyên dạng - 1. Về độ ẩm - 2. Về khối lượng thể tích.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Phạm Văn Cơ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Phạm Văn Cơ

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Tính trương nở - 1. Về thành phần khoáng vật - 2. Độ ẩm - 3. Về trạng thái kết cấu - II. Tính co ngót.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Phạm Văn Cơ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Phạm Văn Cơ

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Các loại đất phổ biến ở nước ta - 1. Đất lục địa - 2. Đất trầm tích vũng vịnh - 3. Đất trầm tích biển - II. Đặc trưng cơ bản của các loại đất phổ biến ở nước ta - 1. Các thành tạo tàn tích - 2. Các thành tạo trầm tích.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Đào Thị Hiền
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Đào Thị Hiền

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Xác định các chỉ tiêu vật lý lực học cơ bản của đất đắp bằng thí nghiệm trong phòng - 1. Xác định dung trọng thích hợp cho khối đất đắp vào đê, đập bằng phương pháp đầm nện tiêu chuẩn (phương pháp PROKTOR) - 2. Xác định cường độ đất đắp qua kết quả đầm nện chuẩn trong phòng - II. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Phạm Văn Thìn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Phạm Văn Thìn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề - II. Bản chất của phương pháp mới - III. Trình tự tiến hành - IV. Tình toán hợp nhất các kết quả thí nghiệm để xác định các chỉ tiêu cơ lý của đất hỗn hợp - V. Lời kết.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Phạm Văn Thìn
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Phạm Văn Thìn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu - II. Kết quả nghiên cứu đặc trưng cơ lý của một số vật liệu đất chứa nhiều hạt to tiêu biểu để dùng đắp đập hồ chứa - III. Nhận xét và kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Đặng Quang Tính...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Đặng Quang Tính...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề - II. Đánh giá hiệu quả khoan phụt vữa tại một số đoạn đê ở các tỉnh phía Bắc - 1. Vài nét về hiện trạng thân đê - 2. Bước đầu phân tích hiệu quả khoan phụt vữa nâng cao ổn định đê - III. Công nghệ khoan phụt vữa gia cố đê hiện tại và phương hướng hoàn thiện - 1. Quy trình khoan phụt - 2. Phân tích một số ưu nhược điểm của công nghệ hiện hành và một số phương hướng nghiên cứu khắc phục - IV. Kết luận.

  Số trang: 0