Tìm kiếm nâng cao

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Quách Hoàng Hải
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Quách Hoàng Hải

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề - II. Khả năng đầm chặt của đất - III. Mối tương quan giữa độ chặt tốt nhất của đất với các chỉ tiêu vật lý thông thường - IV. Xác định các số tương quan - V. Công thức thực nghiệm.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Quách Hoàng Hải
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Quách Hoàng Hải

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề - II. Cấu trúc địa chất và các yếu tố địa chất công trình, địa chất thuỷ văn có liên quan tới sự ổn định của kè sông - 1. Cơ sở lý thuyết - 2. Sơ lược về cấu trúc địa chất vùng châu thổ sông Hồng - 3. Một số dạng cấu trúc các bờ, thềm sông dễ xảy ra sạt trượt - 4. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng thông qua một số kết quả nghiên cứu - III. Một số kinh nghiệm được rút ra.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Phan Trường Giang
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Phan Trường Giang

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu - II. Giới thiệu cách giải của Bishop và phương pháp đơn giản hoá - III. Ưng dụng lý thuyết hệ thống để giải bài toán - IV. Ví dụ bằng số - V. Lập chương trình chạy máy tính.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Phạm Văn Cơ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Phạm Văn Cơ

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đối với tầng cát cuội sỏi chứa nước ở lòng sông - 1. Tạo một tường hào ở thượng và hạ lưu của khu vực cần đào - 2. Đào trực tiếp - II. Đối với tầng cát chứa nước - 1. Tường cừ - 2. Cọc đất.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Phạm Văn Cơ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994 - 1999

  Tác giả: Phạm Văn Cơ

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Độ bền của đất đồng nhất - 1. Khái niệm - 2. Độ bền của đất đồng nhất kết cấu nguyên dạng - 3. Độ bền của đất đồng nhất kết cấu không nguyên dạng - II. Độ bền của đất không đồng nhất - 1. Khái niệm - 2. Độ bền - 3. Tổng quát.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Phan Trường Phiệt/ Phạm Thị Thoa
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Phan Trường Phiệt/ Phạm Thị Thoa

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu - II. Nội dung thực hiện - III. Phân tích tính ổn định của bộ phận 10 (ổn định tổng thể) - 1. Đất nền - 2. Sơ đồ tính toán - 3. Kết luận - 4. Xét trường hợp làm thêm bản bê tông - IV. Phân tích tính ổn định của tường chắn đất số 1, số 2 - V. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Dương Đức Tín/ Đào Đạt
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Dương Đức Tín/ Đào Đạt

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề - II. Triển vọng khả thi của việc làm và bảo vệ được các công trình bê tông và bê tông cốt thép trong môi trường biển - III. Về các nguyên nhân gây ăn mòn và làm hư hỏng các công trình bê tông và bê tông cốt thép vùng môi trường biển - IV. Những biện pháp nên quan tâm triển khai trong lĩnh vực xây dựng thuỷ lợi - IV. Kết luận chung.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Bùi Xuân Dương
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Bùi Xuân Dương

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Sơ lược quá trình sử dụng máy siêu âm kiểm tra chất lượng bê tông trong ngành Thuỷ lợi - II. Đặc điểm các máy siêu âm đã sử dụng trong ngành Thuỷ lợi - III. Mấy kinh nghiệm qua thực tế sử dụng máy siêu âm kiểm tra chất lượng công trình bê tông cốt thép - IV. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Dương Đức Tín
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Dương Đức Tín

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Vài nét nhìn lại - II. Nhu cầu mở rộng việc dùng phụ gia trong các công tác bê tông ở Việt Nam - III. Khả năng mở rộng lĩnh vực sử dụng phụ gia trong bê tông Việt Nam - IV. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Nguyễn Tiến trung
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Nguyễn Tiến trung

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mở đầu - II. Các phương pháp thiết kế bê tông - 1. Phương pháp của Nga (Liên Xô cũ) - 2. Phương pháp của Mỹ (ACI) - 3. Phương pháp của Anh - 4. Nhận xét - III. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Lại Văn Lộc
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Lại Văn Lộc

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Phụ gia loại 1 - II. Phụ gia loại 2 - III. Phụ gia loại 3.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Đào Đạt/ Hoàng Phó Uyên
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Đào Đạt/ Hoàng Phó Uyên

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Mục tiêu của chương trình thí nghiệm - II. Cơ sở khoa học của chương trình nghiên cứu thí nghiệm bê tông chất lượng cao - III. Nghiên cứu xác định thành phần phụ gia - IV. Kiểm tra các tác dụng của phụ gia đến tính chất của xi măng và bê tông - 1. Anh hưởng của phụ gia đến thời gian ninh kết của xi măng - 2. Anh hưởng của phụ gia đến độ lưu động của hỗn hợp bê tông tươi - 3. Anh hưởng của phụ gia đến cường độ kháng nén của bê tông - 4. Anh hưởng của phụ gia đến tính chống thấm nước của bê tông - IV. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Nguyễn Thị Kháng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Nguyễn Thị Kháng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề - II. Nội dung nghiên cứu - 1. Các vật liệu dùng để nghiên cứu, chế tạo bê tông siêu dẻo - 2. Kết quả thí nghiệm - III. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Lê Minh/ Lê Văn Bang
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Lê Minh/ Lê Văn Bang

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Về bố cục - II. Về phân loại chung - III. Về nhóm các phụ gia hoá học - IV. Về nhóm các phụ gia khoáng hoạt tính nghiền mịn - V. Về nhóm các phụ gia khác có công dụng đặc thù - VI. Về các phương pháp thử.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Trần Vũ Tường
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1999/1999-10/1999
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 1994-1999

  Tác giả: Trần Vũ Tường

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Vật liệu ứng dụng - II. Công nghệ xử lý.

  Số trang: 0