Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu các yếu tố khí hậu để thiết kế các mẫu nhà ở phù hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Mã số: 26B 02-04

  Tác giả: Phạm Văn Trình
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu các yếu tố khí hậu để thiết kế các mẫu nhà ở phù hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Mã số: 26B 02-04

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu các yếu tố khí hậu để thiết kế các mẫu nhà ở phù hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Mã số: 26B 02-04

  Tác giả: Phạm Văn Trình

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Đặt vấn đề thiết kế nhà ở thụ động trong điều kiện khí hậu Việt Nam.
  - Chương 2: Khai thác kinh nghiệm dân gian trong xây dựng nhà ở truyền thống.
  - Chương 3: Khảo sát đặc trưng vi khí hậu trong một số nhà ở tại Hà Nội, Bãi Bằng - một số kiến nghị cho công tác thiết kế nhà ở.
  - Chương 4: Một số đánh giá về chế độ nhiệt của nhà ở xây dựng tại Hà Nội qua đợt khảo sát vi khí hậu mùa hè năm 1986.
  - Chương 5: Khảo sát nhà ở cổ truyền nội và ngoại thành Hà Nội.
  - Chương 6: Kiến nghị nghiên cứu tiêu chuẩn hoá. Thông số nhiệt kỹ thuật kết cấu ngăn che nhà ở lắp ghép.
  - Chương 7: Kiến nghị nghiên cứu chống hiện tượng rêu mốc ở mặt ngoài công trình.
  - Chương 8: Kiến nghị thiết kế kế một số mẫu nhà ở đảm bảo điều kiện tiện nghị khí hậu.
  - Phụ lục:

  Số trang: 0

 • Cải tiến bếp và lò đun trong nhà ở gia đình. Mã số: 26B 02-04

  Tác giả: Phạm Văn Trình
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 1989
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cải tiến bếp và lò đun trong nhà ở gia đình. Mã số: 26B 02-04

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cải tiến bếp và lò đun trong nhà ở gia đình. Mã số: 26B 02-04

  Tác giả: Phạm Văn Trình

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Cải tiến bếp - lò đun với vấn đề cải thiện môi trường ở và tiết kiệm nhiên liệu...
  Chương II: Điều tra, khảo sát cơ bản 1. Mục đích yêu cầu 2. Nội dung cụ thể điều tra khảo sát 3. Kết quả điều tra cơ bản tại một số địa phương.
  Chương III: Lò đun cải tiến 1. ý nghĩa của các phát triển loại bếp lò cải tiến 2. Sơ đồ phương pháp nghiên cứu cải tiến 3. Nhiên liệu và quá trình trao đổi nhiệt của lò đun 4. Lò đun 5. Các phương pháp nâng cao hiệu suất lò đun

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu cải tiến nhà ở khung bê tông cốt thép. Mã số: 26B 02-05

  Tác giả: Trần Đức Nhuận
  Nhà xuất bản: Viện thiết kế Nhà ở và công trình công cộng
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cải tiến nhà ở khung bê tông cốt thép. Mã số: 26B 02-05

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu cải tiến nhà ở khung bê tông cốt thép. Mã số: 26B 02-05

  Tác giả: Trần Đức Nhuận

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Sơ lược quá trình hình thành và thực hiện đề tài.
  - II. Những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện đề tài - 1. Về tổng quan nhà khung BTCT và các kết quả khảo sát thiết kế xây dựng nhà ở khung BTCT trong nước - 2. Một số phân tích đánh giá qua khảo sát nhà ở khung xây dựng trong nước - 3. Về những vấn đề cơ bản cải tiến nhà khung.
  - III. Kết luận và kiến nghị .
  - IV. Phụ lục - 1. Thiết kế nghiên cứu và minh chứng cải tiến nhà ở khung BTCT

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu phương pháp tính toán công trình có kể đến tải trọng động đất và gió bão

  Tác giả: Nguyễn Đăng Bích
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học kỹ thuật xây dựng
  Năm xuất bản: 1988
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu phương pháp tính toán công trình có kể đến tải trọng động đất và gió bão

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu phương pháp tính toán công trình có kể đến tải trọng động đất và gió bão

  Tác giả: Nguyễn Đăng Bích

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Kiến nghị một phương pháp xây dựng đường cong phố - Chương 2: Tính toán công trình chịu tải trọng gió - Chương 3: Tính chu kỳ và dạng dao động riêng của nhà và công trình - Phụ lục 1: Chỉ dẫn thiết kế nhà lắp ghép tấm lớn xây dựng ở vùng có động đất - Phụ lục 2: Chỉ dẫn thiết kế nhà công nghiệp một tầng khung thép xây dựng trong vùng có động đất - Phụ lục 3: Chỉ dẫn thiết kế nhà khung bê tông cốt thép một tầng xây dựng trong vùng có động đất - Phụ lục 4: Chỉ dẫn tính toán tháp nước và ống khói xây dựng ở vùng có động đất - Phụ lục 5; Chương trình tính toán chu kỳ, dạng dao động riêng và tải trọng động đất tác dụng lên công trình trên máy vi tính cùng với một số kết quả tính toán -

  Số trang: 0

 • Xây dựng nhà ở thực nghiệm 104 Trần Hưng Đạo. Mã số: 26B-02-06

  Tác giả: Phạm Văn Trình
  Nhà xuất bản: Trường đại học Kiến trúc
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xây dựng nhà ở thực nghiệm 104 Trần Hưng Đạo. Mã số: 26B-02-06

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xây dựng nhà ở thực nghiệm 104 Trần Hưng Đạo. Mã số: 26B-02-06

  Tác giả: Phạm Văn Trình

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề.
  - II. Mục tiêu của đề tài.
  - III. Quá trình tiến hành đề tài và những kết quả đã đạt được - 1. Quá trình tiến hành đề tài - 2. Những kết quả chính đã đạt được - 3. ứng dụng kết quả nghiên cứu xã hội trong việc thiết kế và bố trí không gian căn hộ - 4. ứng dụng một số tiến bộ KT trong xây dựng nhà ở.
  - IV. Kiến nghị

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật, công nghệ, trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng sản xuất cấu kiện, tốc độ hoàn thiện nhà ở lắp ghép tấm lớn

  Tác giả: Nguyễn Văn Cừ
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1988
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật, công nghệ, trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng sản xuất cấu kiện, tốc độ hoàn thiện nhà ở lắp ghép tấm lớn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật, công nghệ, trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng sản xuất cấu kiện, tốc độ hoàn thiện nhà ở lắp ghép tấm lớn

  Tác giả: Nguyễn Văn Cừ

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Một số biện pháp nâng cao mức độ hoàn thiện cấu kiện trong nhà máy - 1. Yêu cầu hoàn thiện cấu kiện trong nhà máy - 2. Trang trí mặt ngoài tấm tường, lan can bằng ốp gạch men vỡ - 3. Bịt kín lỗ rỗ bề mặt tường trong, mặt trấn panen sàn - 4. Nghiên cứu áp dụng bàn va đập - 5. Biện pháp đảm bảo kích thước hình học, vị trí chi tiết đặt sẵn, lỗ chùa công nghệ - Chương II: Lập phiếu công nghệ quá trình lắp ghép cấu kiện nhà ở tấm lớn - 1. Sự cần thiết lập phiếu công nghệ, nội dung và tác dụng của phiếu công nghệ quá trình lắp ghép nhà ở tấm lớn - 2. Lập phiếu công nghệ quá trình lắp ghép nhà ở tấm lớn mẫu LVC-3 - Chương III: áp dụng cơ khí nhỏ trong hoàn thiện nhà ở tấm lớn ,br> 1. Thi công sơn bề mặt công trình - 2. Phun xốp trang trí - 3. Thi công điện, nước trong nhà ở LGTL - Kết luận

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu các giải pháp thiết kế xây dựng nhà ở thấp tầng trong vùng gió bão

  Tác giả: Trương Nguyên Mân
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1990
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu các giải pháp thiết kế xây dựng nhà ở thấp tầng trong vùng gió bão

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu các giải pháp thiết kế xây dựng nhà ở thấp tầng trong vùng gió bão

  Tác giả: Trương Nguyên Mân

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Tổng quan - Chương II: Bão và ngôi nhà - Những hiểu biết cấn thiết về bão - Chương III: Những biện pháp đơn giản để hạn chế tác hại của bão đối vưói nhà ở của nhân dân - Chương IV: Nguyên nhân - 1. Nguyên nhân bị bão phá hoại - 2. Biện pháp tự phòng ngừa sự páh hoại của bão đối với ngôi nhà - 3. Cải tạo gia cố để nâng cao khả năng chịu đựng trước gió bão của ngôi nhà - 4. Một số số liệu so sánh và vài kiến nghị cụ thể nhà của ngôi nhà và gió bão ở Việt Nam - 5. Giải pháp cấu tạo và tính toán kết cấu gạch đá - Chương V: Kiến nghị và kết luận Tài liệu tham khảo

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu giải pháp công nghệ phù hợp để sản xuất cấu kiện bê tông cốt thép ứng suất trước trong xây dựng nhà ở

  Tác giả: Phạm Mão
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1988
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu giải pháp công nghệ phù hợp để sản xuất cấu kiện bê tông cốt thép ứng suất trước trong xây dựng nhà ở

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu giải pháp công nghệ phù hợp để sản xuất cấu kiện bê tông cốt thép ứng suất trước trong xây dựng nhà ở

  Tác giả: Phạm Mão

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Chọn đối tượng để ứng dụng kết cấu bê tông cốt thép ứng suất trước - 1. Sơ lược lịch cử ứng dụng kết cấu BTCTUST trong xây dựng ở nước ta - 2. ứng dụng kết cấu BTCTUST voà xây dựng nhà ở ở nước ta - 3. Kết luận - Chương II: Phương pháp tính toán panen bê tông cốt thép ứng suất trước - 1. Các ký hiệu chính bằng chữ cái - 2. Phương pháp tính toán chung - 3. Kết quả tính toán panen thí nghiệm - 4. Kết luận - Chương III: Sản xuất panen bê tông cốt thép ứng suất trước lỗ rỗng tròn - 1. Lựa chọn công nghệ sản xuất - 2. Thiết bị sản xuất panen bê tông cốt thép ứng suất trước lỗ rỗng tròn - 3. Thiết bị sản xuất panen tại nhà máy bê tông Thăng Long- 4. Công tác bê tông và neo - 5. Kết luận - Chương IV: Thí nghiệm đánh giá độ bền, độ cứng và tính chống nứt của panen BTCTUST lỗ rỗng tròn - 1. Nhiệm vụ và mục đích - 2. Phương pháp thí nghiệm - 3. Đặc trưng của các loại panen thí nghiệm - 4. Độ võng của panen do hiệu ứng ứng suất trước - 5. Sơ đồ thí nghiệm và tải trọng - 6. Chương trình thí nghiệm - 7. Kết quả thí nghiệm - 8. Nhận xét kết quả thí nghiệm và kết luận - Kết luận chung

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu một số biện pháp tăng nhanh quá trình cố kết của nền đất

  Tác giả: Nguyễn Trấp
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1988
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu một số biện pháp tăng nhanh quá trình cố kết của nền đất

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu một số biện pháp tăng nhanh quá trình cố kết của nền đất

  Tác giả: Nguyễn Trấp

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Giải pháp thoát nước đứng - Chương I: Cơ sở lý thuyết và thực nghiệm - 1.1 Giả thuyết cơ bản - 1.2 Hiệu quả của giải pháp thoát nước thẳng đứng - Chương II: Chọn vật liệu làm băng thoát nước - 1. Nguồn vật liệu địa phương - 2. Khả năng sản xuất và thi công xơ dừa - Chương III: Nghiên cứu thí nghiệm trong phòng sợi xơ dừa - 1. Đặc trưng thấm nước của sợi xơ dừa - 2. Đặc trưng độ bền của sợi bện xơ dừa làm băng thoát nước - Chương IV: Thí nghiệm mô hình băng thoát nước - 1. Phương pháp tiến hành - 2. Quá trình thực hiện - 3. Kết quả thí nghiệm mô hình - 4. Nhận xét và đánh giá hiệu quả các băng thoát nước - Chương V: Công nghệ thi công bằng sợi xơ dừa - 1. Đặt vấn đề - 2. Sản xuất băng sợi xơ dừa - 3. Công nghệ thi công - 4. Khả năng ứng dụng và hiệu quả kinh tế - Phần thứ hai: Giải pháp đầm nặng theo thời gian - Chương I. Cơ sở lý thuyết - Chương II: Thí nghiệm mô hình trong phòng - Chương III: ứng dụng thực nghiệm -

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong cấp nước, xử lý phân rác và nước thải sinh hoạt ở các thành phố lớn. Mã số: 26C

  Tác giả: Lê Long
  Nhà xuất bản: Cty Xây dựng Cấp thoát nước số 2-BXD
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong cấp nước, xử lý phân rác và nước thải sinh hoạt ở các thành phố lớn. Mã số: 26C

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong cấp nước, xử lý phân rác và nước thải sinh hoạt ở các thành phố lớn. Mã số: 26C

  Tác giả: Lê Long

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Báo cáo tổng kết hoạt động của Chương trình tiến bộ kHKT 26C Phần II: Báo cáo tóm tắt đề tài. - Báo cáo tóm tắt đề tài 26C-01-01: Xác đinh nhu cầu dùng nước sinh hoạt và công nghiệp theo từng đối tượng và lãnh thổ - - Báo cáo đề tài 26C-01-02: Quy hoạch nguồn cấp nước sinh hoạt và sản xuất trên phạm vi toàn quốc - - Báo cáo đề tài 26C-02-01: Nghiên cứu xử lý kết hợp nước mặt với nước ngầm - - Báo cáo đề tài 26C-02-02: Chống suy thoái giếng khoan khai thác nước ngầm. - Báo cáo đề tài 26C-02-03: Báo cáo nghiên cứu ứng dụng bể lắng lớp mỏng. - Báo cáo đề tài 26C-03-03 : Phân phối đều nước cho các tầng nhà trong khu ở cao tầng. - Báo cáo đề tài 26C-04-01: Nghiên cứu nâng cao điều kiện vệ sinh cho các hồ chứa nước trong thành phố. - Báo cáo đề tài 26C-05-01: Nghiên cứu sản xuất ống bê tông cốt thép không ứng suất trước chịu áp cao

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu sử dụng tro xỉ nhiệt điện Phả Lại làm phụ gia thuỷ lực cho nhà máy xi măng Hoàng Thạch. Mã số: 26A-04-07

  Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sử dụng tro xỉ nhiệt điện Phả Lại làm phụ gia thuỷ lực cho nhà máy xi măng Hoàng Thạch. Mã số: 26A-04-07

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu sử dụng tro xỉ nhiệt điện Phả Lại làm phụ gia thuỷ lực cho nhà máy xi măng Hoàng Thạch. Mã số: 26A-04-07

  Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề.
  - II. Tóm tắt nội dung kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của đề tài.
  - III. Kết quả sản xuất thử đợt I: 1000 T xi măng P300 Hoàng Thạch, trênc ơ sở sử dụng clinke P300 sản xuất ở nhà máy có pha 10% phụ gia xỉ Phả Lại.
  - IV. Một số nhận xét kết quả sản xuất thử.
  - V. Kiến nghị - VI. Tài liệu tham khảo của Hội đồng KHKT chuyên ngành .
  - VII. Kết qủa đánh giá của Hội đồng KHKT chuyên ngành.
  - VIII.Kết quả sản xuất đợt II: 5000T xi măng P400 (Hoàng Thạch trên cơ sở sử dụng Clinke P400 (theo TCVN 22-32-77) sản xuất ở nhà máy có pha 15% phụ gia xỉ Phả Lại.
  - IX. Một số nhận xét kết quả sản xuất thử.
  - X. Kiến nghị.
  - XI. Phụ lục các tài liệu -

  Số trang: 0

 • Xác định nhu cầu dùng nước sinh hoạt và công nghiệp theo từng đô thị và lãnh thổ. Mã số: 26C 01-01

  Tác giả: Ngô Đình Trí
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn-BXD
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xác định nhu cầu dùng nước sinh hoạt và công nghiệp theo từng đô thị và lãnh thổ. Mã số: 26C 01-01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xác định nhu cầu dùng nước sinh hoạt và công nghiệp theo từng đô thị và lãnh thổ. Mã số: 26C 01-01

  Tác giả: Ngô Đình Trí

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: 1. Hiện trạng cấp nước 84 đô thị (từ thị xã trở lên) 2. Phương pháp chuyên gia -tổng hợp các thành phần dùng nước trong sinh hoạt, tính bình quân cho các lứa tuổi và tiêu chuẩn trung bình trong ngày 3. Bảng tiêu chuẩn cấp nước (và lượng nước thải ) theo đơn vị sản phẩm cho các nhà máy thuộc 10 ngành công nghiệp khác nhau 4. Bảng tổng hợp nước công nghiệp các giai đoạn quy hoạch xây dựng cho 40 đô thị. Xác định tỷ lệ % nước công nghiệp so với nước sinh hoạt 5. Bảng tính nhu cầu nước sinh hoạt các giai đoạn 1995, 2000 và 2010 cho các đô thị (từ thị xã trở lên) 6. Bảng tính nước tưới cây xanh, vườn hoa trong đô thị 7. Bảng tính nước tưới đường, quảng trường trong đô thị 8. Nhu cầu nước cho các đô thị theo các giai đoạn quy hoạch xây dựng và vùng lãnh thổ 9. Tiêu chuẩn vệ sinh nước uống được 10. Những yêu cầu chủ yếu về chất lượng nước (ngọt) sử dụng để làm lạnh, làm sạch chất khí và làm giàu quặng (nước kỹ thuật) 11. Bảng tổng hợp tài chính đã sử dụng cho đề tài mã số 26C-01-01

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu xử lý kết hợp nước mặt với nước ngầm> Mã số: 26C 02-01

  Tác giả: Đinh Viết Đường
  Nhà xuất bản: Cty Tư vấn cấp thoát nước và môi trường VN
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xử lý kết hợp nước mặt với nước ngầm> Mã số: 26C 02-01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu xử lý kết hợp nước mặt với nước ngầm> Mã số: 26C 02-01

  Tác giả: Đinh Viết Đường

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: I. Tổng quan - II. Cơ sở lý luận của đề tài - 1. Các cơ sở lý luận trong xử lý nước ngầm - 2. Các cơ sở lý luận trong xử lý nước bề mặt - 3. Cơ sở lý luận trong lĩnh vực xử lý kết hợp nước mặt với nước ngầm - III. Nghiên cứu thực nghiệm - 1. Nghiên cứu về nguồn nước mặt và nước ngầm ở một số địa điểm ở miền Bắc Việt Nam - 2. Nghiên cứu thực nghiệm quá trình xử lý kết hợp nước mặt với nước ngầm - 3. Nhận định các kết quả nghiên cứu thực nghiệm phương pháp xử lý kết hợp nước mặt với nước ngầm - IV. Đánh giá khả năng áp dụng của đề tài trong thực tế sản xuất

  Số trang: 0

 • Chống suy thoái giếng khoan khai thác nước ngầm. Phần 1. Mã số: 26C-02-02

  Tác giả: Phan Vĩnh Cẩn
  Nhà xuất bản: Công ty xây dựng cấp thoát nước
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chống suy thoái giếng khoan khai thác nước ngầm. Phần 1. Mã số: 26C-02-02

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chống suy thoái giếng khoan khai thác nước ngầm. Phần 1. Mã số: 26C-02-02

  Tác giả: Phan Vĩnh Cẩn

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: I. Tình hình suy thoái của các giếng khoan khai thác nước trong khu vực Hà Nội.
  - II. Những nguyên nhân làm giảm lưu lượng của giếng khoan -.
  III. Hồi phục lưu lượng bằng phương pháp nổ mìn.
  - IV. Kết quả thực nghiệm 3 giếng.
  Kết luận

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu ứng dụng bể lắng lớp mỏng: Báo cáo tổng kết

  Tác giả: Trịnh Xuân Lai
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1990
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu ứng dụng bể lắng lớp mỏng: Báo cáo tổng kết

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu ứng dụng bể lắng lớp mỏng: Báo cáo tổng kết

  Tác giả: Trịnh Xuân Lai

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Tóm tắt các thành tự đã có - II. Sự cần thiết của đề tài - III. Mục đích và nội dung nghiên cứu - IV. Thiết kế mô hình - 1. Sơ đồ lắng cặn trong ô lắng - 2. Nguyên tắc thiết kế và cấu tạo mô hình - V. Kết quả nghiên cứu - 1. Lắng nước đã keo tụ tại nhà máy nước Nam Định - 2. Lắng nước nguồn có độ đục cao , nước sông Hồng tại trạm bơm đợt I, nhà máy nước Yên Bái - 3. Lắng nước nguồn có độ đục cao ở nhà máy nước Hải Dương - 4. Kết luận và kiến nghị phạm vi ứng dụng

  Số trang: 0