Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu chế tạo thử xích trao đổi nhiệt lò nung klinker bằng thép crôm-niken. Mã số: RD 9427

  Tác giả: Tô Thoại
  Nhà xuất bản: NM Cơ khí và đại tu ô tô máy kéo Đông Anh - LICOGI
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo thử xích trao đổi nhiệt lò nung klinker bằng thép crôm-niken. Mã số: RD 9427

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu chế tạo thử xích trao đổi nhiệt lò nung klinker bằng thép crôm-niken. Mã số: RD 9427

  Tác giả: Tô Thoại

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: nghiên cứu tổng quan - 1. Một số đặc tính kỹ thuật chính của lò nung xi măng Bỉm Sơn - 2. Điều kiện làm việc của xích trao đổi nhiệt trong lò nung - 3. Thép bền nhiệt Crôm-Niken những đặc tính và yếu tố ảnh hưởng - 4. ảnh hưởng của chế độ nhiệt luyện đến tổ chức của thép . Sơ đồ công nghệ chế tạo xích trao đổi nhiệt - Phần II: Thực nghiệm - 1. Công nghệ nấu luyện - 2. Công nghệ đúc - 3. Nhiệt luyện xích trao đổi nhiệt - 4. Kết quả thí nghiệm - 5. Hiệu quả kinh tế xã hội

  Số trang: 0

 • Ảnh hưởng của giằng móng đến sự làm việc của khung khi chịu lực. Mã số: 021501 R9222,Phần 3: Các kết quả tính toán ảnh hưởng của giằng móng đến sự làm việc của khung 6 tầng khi chịu lực (giằng ở đáy móng)

  Tác giả: Nguyễn Văn Liên
  Nhà xuất bản: Đại học Kiến trúc Hà Nội-BXD
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Ảnh hưởng của giằng móng đến sự làm việc của khung khi chịu lực. Mã số: 021501 R9222,Phần 3: Các kết quả tính toán ảnh hưởng của giằng móng đến sự làm việc của khung 6 tầng khi chịu lực (giằng ở đáy móng)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Ảnh hưởng của giằng móng đến sự làm việc của khung khi chịu lực. Mã số: 021501 R9222

  Tác giả: Nguyễn Văn Liên

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Các bảng biểu có ghi kết quả tính toán

  Số trang: 0

 • Ảnh hưởng của giằng móng đến sự làm việc của khung khi chịu lực. Mã số: 02 15 01 - R 9222

  Tác giả: Nguyễn Văn Liên
  Nhà xuất bản: Đại học Kiến trúc Hà Nội - BXD
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Ảnh hưởng của giằng móng đến sự làm việc của khung khi chịu lực. Mã số: 02 15 01 - R 9222

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Ảnh hưởng của giằng móng đến sự làm việc của khung khi chịu lực. Mã số: 02 15 01 - R 9222

  Tác giả: Nguyễn Văn Liên

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Chương 1: Tổng quan của đề tài `Nhgiên cứu ảnh hưởng của dầm và giằng móng trong kết cấu khung chịu lực ` Chương 2: ảnh hưởng của dầm giằng móng đến sự làm việc của khung khi lún đều - Chương 3: ảnh hưởng của dầm giằng móng đến sự làm việc của khung khi có lún lệch - Chương 4: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu thực nghiệm phát triển nhà ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Mã số: RD 936

  Tác giả: Nguyễn Văn Than
  Nhà xuất bản: Trung tâm phát triển nông thôn - Viện Quy hoạch đô thị nông thôn
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu thực nghiệm phát triển nhà ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Mã số: RD 936

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu thực nghiệm phát triển nhà ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Mã số: RD 936

  Tác giả: Nguyễn Văn Than

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Hiện trạng và những yêu cầu phát triển nhà ở - 1. Khái quát về các đơn vị hành chính: diện tích và dân số - 2. Hiện trạng phân bố dân cư - 3. Đặc điểm khí hậu, điều kiện tự nhiên ở ĐBSCL và ảnh hưởng của chúng đến phân bố dân cư và xây dựng nhà ở - 4. Hiện trạng về nhà ở - Phần II. Các công trình nghiên cứu nhà ở ĐBSCL trứoc đây. hững thành tự và hạn chế - Phần III: Nghiên cứu các mẫu nhà ở ĐBSCL - 1. Các yếu tố tác động đến thiết kế và xây dựng nhà ở - 2. Giới thiệu một số mẫu nhà ở đã được nghiên cứu - 3. Giải pháp kết cấu - 4. Biện pháp thi công nhà ở gia đình - Phần IV: Các giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển nhà ở vùng nông thôn ĐBSCL - Phần V: Triển khai xây dựng thực nghiệm mẫu nhà ở -

  Số trang: 0

 • Tổng hợp thiết kế mẫu nhà ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Mã số: RD-9528

  Tác giả: Nguyễn Văn Than
  Nhà xuất bản: Trung tâm phát triển nông thôn - Bộ xây dựng
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tổng hợp thiết kế mẫu nhà ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Mã số: RD-9528

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tổng hợp thiết kế mẫu nhà ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Mã số: RD-9528

  Tác giả: Nguyễn Văn Than

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Lời giới thiệu.
  - 2. Các mẫu nhà ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Số trang: 0

 • Xác định ranh giới vùng ngoại ô cho thành phố loại III và IV của Việt Nam. Mã số: R-9215

  Tác giả: Tô Thị Minh Thông
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xác định ranh giới vùng ngoại ô cho thành phố loại III và IV của Việt Nam. Mã số: R-9215

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xác định ranh giới vùng ngoại ô cho thành phố loại III và IV của Việt Nam. Mã số: R-9215

  Tác giả: Tô Thị Minh Thông

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về vùng ngoại ô, ngoại thành của một số nước trên thế giới - 1. Điểm qua lịch sử đô thị các nước trên thế giới - 2. Khái niệm, định nghĩa, thuạt ngữ và sự khác nhau giữa ngoại ô và ngoại thành (ngoại thị) 3. Vài nét về quá trình phát triển của lý thuyết qua yêu cầu thực tiễn của quá trình đô thị hoá - 4. Mối quan hệ giữa nội thành (nội thị) với ngoại ô.- 5. Phương pháp luận để xác định vùng ngoại ô , cần phải tiếp cận và đảm bảo các tính chất của nó - Chương III: Đề xuất việc xác lập quy hoạch và quy mô ranh giới vùng ngoại ô các đô thị loại III và loại IV của Việt nam - 1. Cơ sở pháp lý - 2. Mức độ và giới hạn cụ thể của từng chức năng - 3. Phân tích đánh giá đất đai tổng hợp theo các yếu tố tác động là cơ sở xác định quy mô ranh giới vùng ngoại ô - 4. Xác định ranh giới ngoại ô -

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu quy hoạch phục hồi và phát triển các khu công nghiệp lớn Việt Nam. Mã số: 02.17.05. R16

  Tác giả: Bạch Ngọc Phong
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn - BXD
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu quy hoạch phục hồi và phát triển các khu công nghiệp lớn Việt Nam. Mã số: 02.17.05. R16

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu quy hoạch phục hồi và phát triển các khu công nghiệp lớn Việt Nam. Mã số: 02.17.05. R16

  Tác giả: Bạch Ngọc Phong

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Tổng quan về hiện trạng công gnhiệp Việt Nam - 1. Đánh giá chung - 2. các ngành công nghiệp - Phần thứ hai: Hiện trạng các khu công nghiệp - 1. Bối cảnh và những tiền đề hình thành các khu CN ở Việt Nam trước đây - 2. Thực trạng và đặc điểm chung của các khu công nghiệp hiện có - Phần thứ ba: Định hướng khối phục , cải tạo và phát triển các khu công nghiệp - 1. Những tiền đề và khả năng phát triển - 2. Những nguyên tắc và giải pháp chung - 3. Các thành phố lớn tập trung công nghiệp và khu công nghiệp (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng ) 4. Các khu công nghiệp lớn Thái Nguyên, Việt Trì, Biên Hoà, Cần Thơ. Phần kết luận.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu mẫu công nghệ xử lý nước sinh hoạt quy mô nhỏ vùng Đồng bằng sông Hồng. Mã số: RD 9417

  Tác giả: Hoàng Thọ Am
  Nhà xuất bản: Trung tâm phát triển nông thôn - Bộ xây dựng
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu mẫu công nghệ xử lý nước sinh hoạt quy mô nhỏ vùng Đồng bằng sông Hồng. Mã số: RD 9417

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu mẫu công nghệ xử lý nước sinh hoạt quy mô nhỏ vùng Đồng bằng sông Hồng. Mã số: RD 9417

  Tác giả: Hoàng Thọ Am

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Đánh giá hiện trạng chung - Chương I: Các yếu tố tự nhiên và xã hội tác động đến cấp nước sinh hoạt - 1. Các yết tố tự nhiên - 2. Các yếu tố kinh tế - xã hội - Chương II: Nguồn nước - đánh giá và lựa chọn nguồn nước cấp cho sinh hoạt - 1. Nguồn nước - 2. Đánh giá và lựa chọn nguồn nước
  Chương III: Đánh giá hiện trạng cấp nước sinh hoạt - 1. Nguồn nước - 2. Đánh giá chung - 3. Hiện trạng sức khoẻ của người dân nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng liên quan đến việc sử dụng nước - Phần II. Các kết quả nghiên cứu - Chương IV. Mục tiêu, tiêu chuẩn và cơ sở khoa học xác lapạ các loại hình cấp nước sinh hoạt - 1. Các mục tiêu - 2. Tiêu chuẩn số lượng, chất lượng nước dùng - 3. Các cơ sở khoa học - Chương V. Kết quả nghiên cứu các giải pháp khử sắt nước ngầm - 1. Cơ sở nghiên cứu - 2. Đánh giá và nghiên cứu cải tạo các hệ thống khử sắt đơn giản - 3. Nghiên cứu và thiết kế các hệ thống khử sắt - 4. Nghiên cứu áp dụng bể lọc nổi trong dây chuyền khử sắt - 5. Nghiên cứu quy trình công nghệ mới xử lý nước ngầm nhiều sắt nồng độ - cao áp dụng các trạm công suất nhỏ (dưới 5 m3/h) - 6. Kết quả nghiên cứu các giải pháp xử lý nước mặt và nước mưa - 1. Xử lý nước mặt bằng phương pháp lắng - 2. Bể lọc cát chậm - 3. các biện pháp xử lsy nước mặt bằng bể lọc chậm - 4. áp dụng thử nghiệm Chương VIII. Các giải pháp và mô hình cấp nước nông thôn ĐB sông Hồng - Kết luận

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu và sản xuất thử các loại phụ tùng đồng bộ chuyên ngành của đường ống bê tông cốt thép không ứng suất trước chịu áp lực cao

  Tác giả: Trần Trọng Ngọc
  Nhà xuất bản: Cty Tư vấn cấp thoát nước và môi trường VN
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu và sản xuất thử các loại phụ tùng đồng bộ chuyên ngành của đường ống bê tông cốt thép không ứng suất trước chịu áp lực cao

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu và sản xuất thử các loại phụ tùng đồng bộ chuyên ngành của đường ống bê tông cốt thép không ứng suất trước chịu áp lực cao

  Tác giả: Trần Trọng Ngọc

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: 1. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài - 2. Quá trình thực hiện và nghiên cứu. - Về việc nghiên cứu chế tạo. - Công tác định hình hoá bằng hệt hống bảng tra. - Sản xuất thử nghiệm - 3. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Định mức tiêu chuẩn diện tích sử dụng nhà công thự

  Tác giả: Đoàn Ngọc Hưng
  Nhà xuất bản: Cục Quản lý Nhà - Bộ xây dựng
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Định mức tiêu chuẩn diện tích sử dụng nhà công thự

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Định mức tiêu chuẩn diện tích sử dụng nhà công thự

  Tác giả: Đoàn Ngọc Hưng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Phần mở đầu - 2. Hiện trạng quản lý sử dụng quỹ nhà công thự ở Việt Nam - - Hiện trạng quỹ nhà công thự ở Việt Nam
  - Hiện trạng quản lý sử dụng quỹ nhà công thự ở Việt Nam - 3. Phân loại nhà làm việc và phân định các diện tích trong nhà làm việc làm cơ sở cho việc xác định định mức tiêu chuẩn sử dụng nhà làm việc - - Phân loại nhà làm việc - - Phân định các diện tích trong nhà làm việc làm cơ sở cho việc xác định định mức tiêu chuẩn sử dụng nhà làm việc - 4. Xây dựng định mức tiêu chuẩn diện tích sử dụng nhà làm việc - - Xác định kích thước không gian hợp lý cho các tư thế làm việc của một công chức ở vị trí làm việc - - Định mức tiêu chuẩn diện tích sử dụng nhà làm việc.
  - Ví dụ tính toán minh hoạ - 5. Kiến nghị và đề xuất trong lĩnh vực quản lý diện tích sử dụng các loại nhà công thự - 6. Phụ lục: Dự thảo các quyết định, hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Xây dựng về việc ban hành :`Định mức tiêu chuẩn diện tích sử dụng nhà làm việc `

  Số trang: 0

 • Hướng dẫn bổ sung đánh giá tác động môi trường một số dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị

  Tác giả: Vụ Khoa học và công nghệ
  Nhà xuất bản: Vụ Khoa học và công nghệ - BXD
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hướng dẫn bổ sung đánh giá tác động môi trường một số dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hướng dẫn bổ sung đánh giá tác động môi trường một số dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị

  Tác giả: Vụ Khoa học và công nghệ

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Những điểm chủ yếu cấn đánh giá tác động môi trường khi lập dự án hệ thống đường đô thị.
  - 2. Những điểm chủ yếu cần đánh giá tác động môi trường khi lập dự án hệ thống cấp nước đô thị.
  - 3. Những điểm chủ yếu cần đánh giá tác động môi trường khi lập dự án hệ thống thoát nước đô thị.
  - 4. Những điểm chủ yếu cấn đánh giá tác động môi trường khi lập dự án chất thải rắn đô thị.
  - 5. Phụ lục

  Số trang: 0

 • Hướng dẫn thực hiện đánh giá tác động môi trường

  Tác giả: Vụ Khoa học và công nghệ - BXD
  Nhà xuất bản: Vụ Khoa học và công nghệ - BXD
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hướng dẫn thực hiện đánh giá tác động môi trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hướng dẫn thực hiện đánh giá tác động môi trường

  Tác giả: Vụ Khoa học và công nghệ - BXD

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: I. Những vấn đề chung về nội dung , yêu cầu đánh giá tác động môi trường - 1. Nội dung ĐTM - 2. Kiến thức khoa học cần thiết trong đánh giá tác động môi trường - 3. Tổ chức và quản lý đánh giá tác động môi trường - 4. Các yêu cầu đối với đánh giá tác động môi trường - II. Các phương pháp đánh giá tác động môi trường - 1. Phương pháp liệt kê số liệu về thống số môi trường - 2. Phương pháp danh mục và điều kiện môi trường - 3. Phương pháp ma trận môi trường - 4. Phương pháp chập bản đồ môi trường - 5. Phương pháp sơ đồ mạng lưới - 6. Phương pháp mô hình - 7. Phương pháp phân tích lợi ích - chi phí mở rộng - III. Phụ lục : - 1. Trình tự thực hiện ĐTM - 2. Một số điểm hướng dẫn cụ thể thêm trong khi thực hiện xây dựng báo cáo ĐTM một số dự án phát triển công nghiệp -

  Số trang: 0

 • Cơ sở thực tiễn và lý luận của việc chuyển một phần nhà làm việc thuộc sở hữu Nhà nước từ tự quản bao cấp sang kinh doanh. Mã số: 85/HĐKT

  Tác giả: Trần Công Thanh
  Nhà xuất bản: Cục Quản lý nhà
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cơ sở thực tiễn và lý luận của việc chuyển một phần nhà làm việc thuộc sở hữu Nhà nước từ tự quản bao cấp sang kinh doanh. Mã số: 85/HĐKT

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cơ sở thực tiễn và lý luận của việc chuyển một phần nhà làm việc thuộc sở hữu Nhà nước từ tự quản bao cấp sang kinh doanh. Mã số: 85/HĐKT

  Tác giả: Trần Công Thanh

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Chương 1: Tình hình quản lý sử dụng nhà làm việc thuộc sở hữu Nhà nước hiện nay.
  - Chương 2: Định hướng nội dung chính sách đổi mới công tác quản lý sử dụng nhà làm việc thuộc SHNN.
  Chương 3: Một số vấn đề ưu tiên giải quyết tạo điều kiện chuyển đổi cơ chế tự quản bao cấp sang kinh doanh và bao cấp có điều kiện

  Số trang: 0

 • Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức - viên chức nhà nước ngành xây dựng

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1995/1995-1/1996
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức - viên chức nhà nước ngành xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức - viên chức nhà nước ngành xây dựng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Vụ Chính sách xây dựng - 2. Cục Giám định Nhà nước về chất lượng xây dựng - 3. Vụ quản lý kiến trúc - quy haoạch - 4. Cục Quản lý nhà - 5. Vụ quản lý VLXD - 6. Vụ Khoa học công nghệ - môi trường - 7. Vụ Tài chính kế toán - 8. Vụ Kế hoạch - Thống kê - 9. Vụ Tổ chức- lao động - 10. Vụ Hợp tác quốc tế - 11. Văn phòng Bộ - 12. Thanh tra Bộ - 13. Bân Tổ chức cán bộ Chính phủ đã ban hành các ngạch công chức ngành xây dựng dưới đây:- - Thẩm kế viên - - Kiến trúc sư - 14. Bộ Xây dựng đề nghị ban hành và quyết định ban hành các ngạch: - - Giám đốc viên xây dựng - - Tiêu chuẩn nghiệp vụ các Giám đốc Sở xây dựng - - Tiêu chuẩn nghiệp vụ các Giám đốc Sở Nhà đất -

  Số trang: 0

 • Đánh giá tình hình thực hiện đầu tư xây dựng giai đoạn 1986-1995. Mã số: R 9403

  Tác giả: Trần Trịnh Tường
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đánh giá tình hình thực hiện đầu tư xây dựng giai đoạn 1986-1995. Mã số: R 9403

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đánh giá tình hình thực hiện đầu tư xây dựng giai đoạn 1986-1995. Mã số: R 9403

  Tác giả: Trần Trịnh Tường

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Cơ sở phương pháp luận đánh giá thực trạng đầu tư trong nền kinh tế quốc dân :- 1. Đầu tư và vốn đầu tư phát triển kinh tế - 2. Cơ sở phương pháp luận đánh giá tình hình đầu tư XDCB - Phần II: Đánh giá tình hình đầu tư XDCB thời kỳ 1986 - 1990 - 1. Những đặc điểm kinh tế - xã hội cơ bản của đất nước bước vào thời kỳ kế hoạch 5 năm 1986 - 1990 - 2. Tình hình thực hiện đầu tư XDCB thời kỳ 1986 -1990 - Phần III: Đánh giá tình hình thực hiện vốn đầu tư thời kỳ 1991 - 1995 - 1. Những đặc điểm kinh tế - XDCB và những định hướng phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước ảnh huưởng đến việc bố trí đầu tư thời kỳ 1991 - 1995 - 2. Tình hình thực hiện vốn đầu tư giai đoạn 1991 -1995 - Phần IV: Phương hướng bố trí đầu tư trong giai đoạn 1996 - 2000 - 1. Nhu cầu vốn đầu cho 1996-2000 - 2. Những mục tiêu ưu tiên trong giai đoạn 1996-2000 - 3. Huy động vốn đầu tư trong giai đoạn 1996 - 2000 -

  Số trang: 0