Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế kết cấu thép tạo hình nguội theo tiêu chuẩn AISI S1000. Mã số: RD 44-22 (KQNC.2725)

  Tác giả: Vũ Quốc Anh (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2024
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế kết cấu thép tạo hình nguội theo tiêu chuẩn AISI S1000. Mã số: RD 44-22 (KQNC.2725)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Vũ Quốc Anh (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:  Mục tiêu của đề tài
  - Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế kết cấu thép tạo hình nguội theo tiêu chuẩn AISI S100 có xét đến những đặc điểm về khí hậu và đặc thù kỹ thuật của Việt Nam và các tiêu chuẩn có liên quan.
  - Đưa ra quy trình tính toán kết cấu thép tạo hình nguội theo tiêu chuẩn AISI S100, đồng thời rút ra những kết luận, kiến nghị và khuyến cáo việc áp dụng theo tiêu chuẩn AISI S100 trong tính toán và thiết kế thép tạo hình nguội ở Việt Nam.
  - Biên soạn hướng dẫn dựa trên tiêu chuẩn AISI S100 và tham khảo các tiêu chuẩn trong nước như TCVN 5575:2012 “Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế”, TCVN 2737:2023 “Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế” và các tiêu chuẩn, qui chuẩn có liên quan.

  Số trang: 93

 • Nghiên cứu, soát xét tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9311-1:2012 Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng. Phần 1: Các yêu cầu chung. Mã số: TC 19-21 (KQNC.2724)

  Tác giả: Nguyễn Trung Kiên (Chủ trì đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2024
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, soát xét tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9311-1:2012 Thử nghiệm chịu lửa – Các bộ phận công trình xây dựng. Phần 1: Các yêu cầu chung. Mã số: TC 19-21 (KQNC.2724)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Trung Kiên (Chủ trì đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Ở trong nước, hệ thống TCVN về lĩnh vực thử nghiệm khả năng chịu lửa hiện tại đang được biên soạn dựa trên các tiêu chuẩn ISO, chỉ có một số ít là được biên soạn theo tiêu chuẩn của Anh (BS). Bộ tiêu chuẩn thử nghiệm cháy hiện nay đang được biên soạn dựa theo bộ tiêu chuẩn ISO 834, gồm có 14 phần được đánh số từ 1 đến 14. Hiện tại đã biên soạn được 7 tiêu chuẩn trong bộ tiêu chuẩn ISO 834 gồm TCVN 9311-1 (ISO 834-1), TCVN 9311-3 (ISO 834-3), TCVN 9311-4 (ISO 834-4), TCVN 9311-5 (ISO 834-5), TCVN 9311-6 (ISO 834-6), TCVN 9311-7 (ISO 834-7), TCVN 9311-8 (ISO 834-8). Phần 1 của ISO 834 đã được biên soạn thành Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9311-1 đã được biên soạn từ năm 2005 dựa trên phiên bản ISO 831-1: 1999 với mã hiệu là TCXDVN 342:2005, sau đó được chuyển đổi thành TCVN 9311-1:2012 theo Luật tiêu chuẩn. Trải qua nhiều năm chưa có lần soát xét hay hiệu chỉnh nào thêm mặc dù việc ra đời các bản soát xét của tiêu chuẩn ISO 834-1:1999 đã có. Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai cũng nhận thấy có 1 số khó khăn trong cách thực hiện và áp dụng, một số định nghĩa khó hiểu hoặc dễ gây hiểu nhầm nên việc soát xét để thống nhất và phù hợp với các tiêu chuẩn được ban hành sau trong bộ ISO 834 này thành TCVN
  - Ở ngoài nước, Tính đến thời điểm năm 2022, phiên bản ISO 834-1:1999 đã có 2 bản hiệu chỉnh là ISO 834-1:1999/Amd.1:2012 và ISO 834-1:1999/Amd.2:2021 với những thay đổi không quá lớn nhưng với sửa đổi này sẽ không bị nhầm lẫn và thống nhất nội dung trong tiêu chuẩn. Bên cạnh bộ tiêu chuẩn ISO 834, hệ tiêu chuẩn Anh cũng có tiêu chuẩn quy định chung trong thử nghiệm chịu lửa là BS EN 1363-1 và BS EN 1363-2, đây là hệ tiêu chuẩn đang được định hướng để thống nhất thành bộ tiêu chuẩn Việt Nam. Giữa 2 hệ tiêu chuẩn này đều có những đặc điểm chung và những điểm riêng và cùng tồn tại song song tại Việt Nam. Với vai trò là tiêu chuẩn nền, đưa ra các quy định và tiêu chí chung cho các tiêu chuẩn thử nghiệm riêng bộ phận hoặc cấu kiện xây dựng vì thế tiêu chuẩn này rất quan trọng và hạn chế những bất cập hoặc câu chữ gây hiểu lầm khi được viện dẫn từ các tiêu chuẩn riêng .

  Số trang: 38

 • Nghiên cứu không gian công cộng trọng các đô thị Việt Nam. Đề xuất các giải pháp sử dụng hiệu quả không gian công cộng trong các đô thị hiện hữu phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Mã số: RD 16-22 (KQNC.2723)

  Tác giả: Đỗ Thanh Tùng (Chủ nhiệm nhiệm vụ)
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu không gian công cộng trọng các đô thị Việt Nam. Đề xuất các giải pháp sử dụng hiệu quả không gian công cộng trong các đô thị hiện hữu phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Mã số: RD 16-22 (KQNC.2723)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đỗ Thanh Tùng (Chủ nhiệm nhiệm vụ)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các quy chuẩn, quy phạm kỹ thuật về quy hoạch kiến trúc của Việt Nam, chỉ mới đây mới xuất hiện cụm từ “Không gian công cộng” trong nội dung của một vài văn bản như đã phân tích ở trên; đặc biệt không có sự khẳng định và trình bày rõ rệt về nguyên lý quy hoạch cho loại hình KGCC đô thị với tư cách là nền tảng của thượng tầng kiến trúc, phục vụ cho các hoạt động Chính trị, Xã hội, Văn hóa đô thị.

  Số trang: 147

 • Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Hệ chống đỡ tạm – Yêu cầu công năng và thiết kế chung. Mã số: TC 20-21 (KQNC.2722)

  Tác giả: Phạm Anh Tuấn (Chủ trì đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2024
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Hệ chống đỡ tạm – Yêu cầu công năng và thiết kế chung. Mã số: TC 20-21 (KQNC.2722)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phạm Anh Tuấn (Chủ trì đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Để đáp ứng nhu cầu về tìm hiểu, tham khảo, triển khai bộ tiêu chuẩn Eurocodes tại Việt Nam, vào năm 2017, Bộ Xây dựng đã giao Viện KHCNXD thực hiện đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện bộ tiêu chuẩn thiết kế kết cấu công trình xây dựng”, trong đó tập trung vào việc thu thập tài liệu, nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu, dựa trên các tiêu chuẩn Eurocodes về kết cấu. Sản phẩm của đề tài đã có bản dịch tiếng Việt của các tiêu chuẩn Eurocode 3: Kết cấu thép và Eurocode 9: Kết cấu nhôm.
  Năm 2018, Thủ tƣớng Chính phủ đã ban hành quyết định 198/QĐ-TTg, phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật xây dựng. Thực hiện Đề án 198, Bộ Xây dựng đã giao cho Viện KHCNXD thực hiện đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất định hƣớng mới hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về xây dựng” nhằm mục đích:
  (1) Định hƣớng quy hoạch hệ thống tiêu chuẩn quốc gia ngành Xây dựng
  (2) Đề xuất danh mục TCVN cốt lõi thuộc quản lý nhà nƣớc của Bộ Xây dựng và đề xuất lộ trình thực hiện biên soạn
  (3) Tổng hợp, phân tích và đề xuất danh mục TCVN cốt lõi toàn ngành xây dựng
  Hiện nay ở Việt Nam các công trình dân dụng và công nghiệp có chiều cao ngày càng lớn, độ phức tạp ngày càng tăng, do đó ngày càng có nhiều các hệ cột chống đỡ ván khuôn phức tạp nhƣ hệ đỡ kết cấu dầm chuyển, sàn chuyển, hệ đỡ các khu vực thông tầng có chiều cao lớn. Vì vậy, yêu cầu tính toán và kiểm tra các kết cấu chống đỡ tạm này là rất cấp thiết.
  Tuy nhiên, việc tính toán hệ cột chống đỡ ván khuôn hiện nay có nhiều bất cập vì chƣa có tiêu chuẩn Việt Nam tính toán kết cấu cho kết cấu chống đỡ tạm này. Thực tế các nhà thầu thi công tính toán theo nhiều cách vận dụng khác nhau, chƣa thống nhất. Đối với các hệ phức tạp hoặc đỡ tải trọng lớn vẫn chủ yếu phải dựa vào thử tải hệ giáo đỡ. Việc tính toán lý thuyết chủ yếu dựa vào mô hình hình học hoàn hảo của hệ, không kể đến đƣợc các đặc thù của kết cấu chống đỡ tạm nhƣ sự không hoàn hảo trong hình học, lệch trục của hệ ống nối, độ nghiêng ngẫu nhiên của ống. Các tải trọng ngang nhƣ gió cũng chƣa đƣợc đƣa vào tính toán.

  Số trang: 107

 • Nghiên cứu xây dựng 05 tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế kết cấu nhôm theo định hướng mới. Mã số: TC 18-21 (KQNC.2721)

  Tác giả: Phạm Anh Tuấn (Chủ trì đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng 05 tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế kết cấu nhôm theo định hướng mới. Mã số: TC 18-21 (KQNC.2721)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phạm Anh Tuấn (Chủ trì đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Để đáp ứng nhu cầu về tìm hiểu, tham khảo, triển khai bộ tiêu chuẩn Eurocode tại Việt Nam, vào năm 2017, Bộ Xây dựng đã giao Viện KHCNXD thực hiện đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện bộ tiêu chuẩn thiết kế kết cấu công trình xây dựng” mã số TĐ 03:17, trong đó tập trung vào việc thu thập tài liệu, nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu, dựa trên các tiêu chuẩn Eurocodes về kết cấu. Sản phẩm của đề tài đã có bản dịch tiếng Việt của tiêu chuẩn Eurocode 9: BS EN 1999-1-1: 2007, BS EN 1999-1-2: 2002, BS EN 1999-1-3: 2007, BS EN 1999-1-4: 2007, BS EN 1999-1-5: 2007. Trong đề tại Nghiên cứu xây dựng 05 tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế kết cấu nhôm theo định hướng mới, sẽ sử dụng sản phẩm của đề tài trước đây (TĐ 03:17) đồng thời tiến hành các nghiên cứu chuyên sâu để biên soạn Bộ tiêu chuẩn thiết kế kết cấu nhôm theo định hướng mới.
  Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 198/QĐ-TTg, phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật xây dựng. Thực hiện Đề án 198, Bộ Xây dựng đã giao cho Viện KHCNXD thực hiện đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất định hướng mới hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về xây dựng” nhằm mục đích:
  (1) Định hướng quy hoạch hệ thống tiêu chuẩn quốc gia ngành Xây dựng
  (2) Đề xuất danh mục TCVN cốt lõi thuộc quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và đề xuất lộ trình thực hiện biên soạn
  (3) Tổng hợp, phân tích và đề xuất danh mục TCVN cốt lõi toàn ngành xây dựng
  Đề án 198 đã định hướng biên soạn các tiêu chuẩn cốt lõi lĩnh vực thiết kế kết cấu và địa kỹ thuật dựa trên nền tảng tiêu chuẩn Châu Âu. Do đó, cần phải biên soạn Bộ tiêu chuẩn thiết kế kết cấu nhôm theo định hướng mới, nhằm đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống tiêu chuẩn thiết kế kết cấu, cũng như giúp áp dụng dễ dạng việc thiết kế sử dụng các phần mềm tính toán kết cấu thông dụng hiện nay (SAP, ETABS, SAFE, v.v.).

  Số trang: 472

 • Hoạt động thông tin Khoa học công nghệ và môi trường ngành Xây dựng (KQNC.2720)

  Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Minh (Chủ nhiệm nhiệm vụ)
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Hoạt động thông tin Khoa học công nghệ và môi trường ngành Xây dựng (KQNC.2720)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Minh (Chủ nhiệm nhiệm vụ)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 730

 • Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế kết cấu thép cho nhà và công trình có mái không gian vượt nhịp lớn theo định hướng mới. Mã số: RD 16-21 (KQNC.2719)

  Tác giả: Vũ Anh Tuấn (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 22
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế kết cấu thép cho nhà và công trình có mái không gian vượt nhịp lớn theo định hướng mới. Mã số: RD 16-21 (KQNC.2719)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Vũ Anh Tuấn (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Kết quả của đề tài có thể là cơ sở để xây dựng, bổ sung những quy định cho công tác thiết kế kết cấu mái thép lưới thanh không gian nhịp lớn vào tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép. Sản phẩm của đề tài có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho kỹ sư, cán bộ quản lý đang công tác trong lĩnh vực thiết kế kết cấu thép cũng như làm cơ sở để biên soạn tài liệu giảng dạy trong các cơ sở đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng.

  Số trang: 143

 • Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia tổ chức và số hóa thông tin nhà ở và công trình dân dụng, bao gồm mô hình hóa thông tin công trình (BIM) – Quản lý thông tin sử dụng mô hình hóa thông tin công trình – Phần 2: Phân phối thông tin trong các giai đoạn của dự án. Mã số: TC 13-22 (KQNC.2718)

  Tác giả: Doãn Thị Vân (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia tổ chức và số hóa thông tin nhà ở và công trình dân dụng, bao gồm mô hình hóa thông tin công trình (BIM) – Quản lý thông tin sử dụng mô hình hóa thông tin công trình – Phần 2: Phân phối thông tin trong các giai đoạn của dự án. Mã số: TC 13-22 (KQNC.2718)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Doãn Thị Vân (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 129

 • Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia tổ chức và số hóa thông tin nhà ở và công trình dân dụng, bao gồm mô hình hóa thông tin công trình (BIM) – Quản lý thông tin sử dụng mô hình hóa thông tin công trình – Phần 1: Khái niệm và nguyên tắc. Mã số: TC 12-22 (KQNC.2717)

  Tác giả: Ngô Thị Thu Trang (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia tổ chức và số hóa thông tin nhà ở và công trình dân dụng, bao gồm mô hình hóa thông tin công trình (BIM) – Quản lý thông tin sử dụng mô hình hóa thông tin công trình – Phần 1: Khái niệm và nguyên tắc. Mã số: TC 12-22 (KQNC.2717)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Ngô Thị Thu Trang (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 139

 • Nghiên cứu xây dựng 03 tiêu chuẩn quốc gia Bể thép hàn hình trụ đáy phẳng đặt trên mặt đất, chế tạo tại công trường, dùng để chứa chất lỏng ở nhiệt độ môi trường và cao hơn – Yêu cầu thiết kế và chế tạo. Mã số: TC 27-22 (KQNC.2716)

  Tác giả: Nguyễn Hồng Sơn (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2024
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng 03 tiêu chuẩn quốc gia Bể thép hàn hình trụ đáy phẳng đặt trên mặt đất, chế tạo tại công trường, dùng để chứa chất lỏng ở nhiệt độ môi trường và cao hơn – Yêu cầu thiết kế và chế tạo. Mã số: TC 27-22 (KQNC.2716)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Hồng Sơn (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: * Mục đích nghiên cứu
  - Dự thảo 03 Tiêu chuẩn quốc gia
  + TCVN X14015-1:202x “Bể thép hàn hình trụ đáy phẳng đặt trên mặt đất, chế tạo tại công trường, dùng để chứa chất lỏng ở nhiệt độ môi trường và cao hơn – Yêu cầu thiết kế và chế tạo. Phần 1: Yêu cầu thiết kế“;
  + TCVN X14015-2:202x “Bể thép hàn hình trụ đáy phẳng đặt trên mặt đất, chế tạo tại công trường, dùng để chứa chất lỏng ở nhiệt độ môi trường và cao hơn – Yêu cầu thiết kế và chế tạo. Phần 2: Yêu cầu chế tạo“;
  + TCVN X14015-3:202x “Bể thép hàn hình trụ đáy phẳng đặt trên mặt đất, chế tạo tại công trường, dùng để chứa chất lỏng ở nhiệt độ môi trường và cao hơn – Yêu cầu thiết kế và chế tạo. Phần 3: Yêu cầu thử nghiệm“;
  - Xây dựng 03 thuyết minh tiêu chuẩn
  + 03 Thuyết minh tiêu chuẩn ứng với 03 Tiêu chuẩn quốc gia.
  + Tiêu chuẩn quốc gia dùng cho các nhà tư vấn, các nhà quản lý liên quan đến các công trình công nghiệp hoặc dân dụng đó là các bể chứa chất lỏng làm từ kết cấu thép, bao gồm các vấn đề về thiết kế, chế tạo và thử nghiệm. Bổ sung các yêu cầu kỹ thuật theo các TCVN đã được ban hành ở Việt Nam.

  Số trang: 191

 • Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế kết cấu thép tấm tạo hình nguội theo tiêu chuẩn Châu Âu EN 1003-1-3. Mã số: TC 26-22 (KQNC.2715)

  Tác giả: Nguyễn Hồng Sơn (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2024
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế kết cấu thép tấm tạo hình nguội theo tiêu chuẩn Châu Âu EN 1003-1-3. Mã số: TC 26-22 (KQNC.2715)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Hồng Sơn (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Ngày 09/02/2018, Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 198/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng; Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 206/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành Xây dựng đến  năm 2021, tầm nhìn đến năm 2030. Ngày 3/3/2020, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký Quyết định số 253/QĐ-BXD về việc thành lập Hội đồng tư vấn hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng (gọi tắt là Hội đồng tư vấn). Thấy rằng, vấn đề nghiên cứu xây dựng 5 hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật xây dựng để hội nhập quốc tế của ngành xây dựng, phù hợp điều kiện Việt Nam là một trong số các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Xây dựng. Trong số đó, ưu tiên là nghiên cứu hệ thống tiêu chuẩn châu Âu (Eurocode) về thiết kế xây dựng (bao gồm 10 phần, có cả Tiêu chuẩn Thiết kế kết cấu thép EC 3). Đến thời điểm này, 59 phần về Thiết kế kết cấu xây dựng của Tiêu chuẩn châu Âu đã được dịch ra tiếng Việt, thậm chí có phần đã được biên soạn thành tiêu chuẩn Việt Nam (ví dụ EN 1998, phần 1 và Phần 5), cũng có phần được biên soạn thành tài liệu giảng dạy trong các trường Đại học ngành Kỹ thuật xây dựng (ví dụ EN 1994-1). Thấy rằng, Tiêu chuẩn châu Âu có khá nhiều phần với nhiều nội dung mang tính học thuật cao và tiêu chuẩn châu Âu cũng nằm trong nhóm tiêu chuẩn tiên tiến trên thế giới.
  - Đồng thời, EN 1993-1-3 cũng là một phần trong số các tiêu chuẩn theo định hướng mới sẽ được ban hành ở Việt Nam (dự kiến vào các năm 2022-2023), cùng với các tiêu chuẩn EN 1990, EN 1991. Theo đó, cần có các tài liệu Hướng dẫn thiết kế đi kèm, do đây là tiêu chuẩn về cấu kiện tạo hình nguội được chuyển dịch lần đầu nên không tránh khỏi sự bỡ ngỡ đối với các Kỹ sư áp dụng trong tính toán thực hành. Cũng như, nhằm phổ biến kiến thức, phục vụ cho công tác biên soạn giáo trình và tài liệu hướng dẫn đồ án môn học phục vụ công tác đào tạo. Chính vì thế, tài liệu Hướng dẫn thiết kế kết cấu thép tạo hình nguội theo tiêu chuẩn châu Âu EN 1993-1-3 là cần thiết.

  Số trang: 62

 • Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia công trình xây dựng – Tổ chức thông tin về công trình xây dựng – Phần 2: Khung phân loại. Mã số: TC 15-22 (KQNC.2714)

  Tác giả: Tạ Ngọc Bình (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2024
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia công trình xây dựng – Tổ chức thông tin về công trình xây dựng – Phần 2: Khung phân loại. Mã số: TC 15-22 (KQNC.2714)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Tạ Ngọc Bình (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:  Mục tiêu đề tài
  - Làm rõ tổng quan, cơ sở lý luận về hệ thống phân loại trên thế giới và thực trạng tại Việt Nam
  - Giới thiệu về ISO 12006-2:2015
  - Đề xuất xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia về công trình xây dựng

  Số trang: 79

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn Thiết kế địa kỹ thuật – Thiết kế móng cọc theo định hướng mới. Mã số: RD 120-20 (KQNC.2713)

  Tác giả: Nguyễn Công Nghĩa (Chủ trì tiêu chuẩn)
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2024
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn Thiết kế địa kỹ thuật – Thiết kế móng cọc theo định hướng mới. Mã số: RD 120-20 (KQNC.2713)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Công Nghĩa (Chủ trì tiêu chuẩn)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Hiện tai, trong nước có TCVN 10304:2014 Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế. Tuy nhiên, nội dung tiêu chuẩn này được chuyển dịch chủ yếu từ tiêu chuẩn của Nga SP24.13330:2011, trong quá trình sử dụng có rất nhiều điểm cần làm rõ (đang được soát xét). Mặt khác, lý thuyết xây dựng tiêu chuẩn dựa trên phương pháp trạng thái giới hạn nhưng tổ hợp tải trọng và hệ số từng phần (đất nền) đang sử dụng theo Nga
  nên tiêu chuẩn này cần được làm lại mới nếu các nguyên tắc thiết kế và tổ hợp tải trọng tác động có sự thay đổi. Hơn nữa, trong tiêu chuẩn này vẫn cho phép sử dụng một số công thức thực nghiệm được xây dựng trên có sở lý thuyết ứng suất cho phép. Do vậy, theo định hướng mới của hệ thống tiêu chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn này về dài hạn sẽ không còn phù hợp để áp dụng.
  - Thực hiện Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 9/2/2018 của Thủ tướng chính phủ về việc Phê duyệt Đề án hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng, Bộ Xây dựng đã thực hiện đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất định hướng mới hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về xây dựng” với kết quả là cần phải có sự thay đổi cơ bản hệ thống tiêu chuẩn xây dựng của nước ta theo hướng hội nhập quốc tế. Hệ thống tiêu chuẩn châu Âu được lựa chọn là cơ sở để biên soạn các tiêu chuẩn xây dựng theo định hướng mới.
  - Tiêu chuẩn xây dựng trên cơ sở nghiên cứu phân tích các Tiêu chuẩn hiện hành của các nước như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc... từ đó lựa chọn một tiêu chuẩn tham khảo để làm cơ sở biên soạn tiêu chuẩn quốc gia TCVN “Thiết kế địa kỹ thuật - Thiết kế móng cọc” theo định hướng mới.

  Số trang: 94

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn “Cọc khoan nhồi – Thi công và nghiệm thu”. Mã số: TC 33-20 (KQNC.2712)

  Tác giả: Nguyễn Giang Nam (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2024
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn “Cọc khoan nhồi – Thi công và nghiệm thu”. Mã số: TC 33-20 (KQNC.2712)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Giang Nam (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Tổng quan, đánh giá thực trạng về các tiêu chuẩn Cọc khoan nhồi - Thi công và nghiệm thu trong công trình xây dựng hiện nay.
  - Xây dựng cơ sở dữ liệu cho việc biên soạn tiêu chuẩn Cọc khoan nhồi - Thi công và nghiệm thu trong công trình xây dựng theo định hướng mới

  Số trang: 92

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng bộ tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo định hướng mới. Mã số: TC 35-20 (KQNC.2711)

  Tác giả: Đỗ Tiến Thịnh (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2024
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng bộ tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo định hướng mới. Mã số: TC 35-20 (KQNC.2711)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đỗ Tiến Thịnh (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Để hội nhập với khoa học công nghệ tiên tiến của thế giới, trong tiến trình hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực xây dựng trên cơ sở kết quả định hướng của Đề án 198, các tiêu chuẩn cốt lõi lĩnh vực thiết kế kết cấu và địa kỹ thuật sẽ được biên soạn dựa trên nền tảng tiêu chuẩn Châu Âu, tiêu chuẩn Mỹ có xét đến tính kế thừa thành tựu 60 năm phát triển của ngành xây dựng. Vì vậy, cần phải biên soạn mới một tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế kết cấu bê tông theo hướng mới.
  Tiêu chuẩn mới dự kiến sẽ được xây dựng dựa trên nền chính là tiêu chuẩn Châu Âu. Tiêu chuẩn châu Âu có ưu điểm là tiêu chuẩn nằm trong hệ thống tiêu chuẩn tiên tiến của thế giới hiện nay, được quốc tế công nhận, có ngôn ngữ tiếng Anh, có các phần mềm áp dụng và tích hợp với các công nghệ thiết kế tiên tiến như BIM. Ngoài ra, một số phần có thể tham khảo tiêu chuẩn Mỹ cũng như các tiêu chuẩn tiên
  tiến khác. Cùng với đó, tiêu chuẩn cũng cần được xem xét kế thừa những nội dung của tiêu chuẩn hiện hành phù hợp với Việt Nam.

  Số trang: 153