Tìm kiếm nâng cao

 • Soát xét TCVN 3115:1993 bê tông nặng – phương pháp xác định khối lượng thể tích. Mã số: TC 23-19 (KQNC.2623)

  Tác giả: ThS. Chu Mạnh Hà - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Soát xét TCVN 3115:1993 bê tông nặng – phương pháp xác định khối lượng thể tích. Mã số: TC 23-19 (KQNC.2623)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 23-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Chu Mạnh Hà - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 7

 • Soát xét TCVN 3114:1993 bê tông nặng – phương pháp xác định độ mài mòn. Mã số: TC 24-19 (KQNC.2624)

  Tác giả: KS. Trần Quốc Hoàn - Chủ nhiệm dề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Soát xét TCVN 3114:1993 bê tông nặng – phương pháp xác định độ mài mòn. Mã số: TC 24-19 (KQNC.2624)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 24-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: KS. Trần Quốc Hoàn - Chủ nhiệm dề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 13

 • Soát xét TCVN 3113:1993 bê tông nặng – phương pháp xác định độ hút nước. Mã số: TC 25-19 (KQNC.2625)

  Tác giả: ThS. Chu Mạnh Hà - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Soát xét TCVN 3113:1993 bê tông nặng – phương pháp xác định độ hút nước. Mã số: TC 25-19 (KQNC.2625)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 25-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Chu Mạnh Hà - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 7

 • Soát xét TCVN 3119:1993 bê tông nặng – phương pháp xác định cường độ kéo khi uốn. Mã số: TC 28-19 (KQNC.2626)

  Tác giả: ThS. Chu Mạnh Hà - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Soát xét TCVN 3119:1993 bê tông nặng – phương pháp xác định cường độ kéo khi uốn. Mã số: TC 28-19 (KQNC.2626)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 28-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Chu Mạnh Hà - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 7

 • Soát xét TCVN 3117:1993 bê tông nặng - phương pháp xác định độ co. Mã số: TC 26-19 (KQNC.2627)

  Tác giả: ThS. Đỗ Thị Lan Hoa - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Soát xét TCVN 3117:1993 bê tông nặng - phương pháp xác định độ co. Mã số: TC 26-19 (KQNC.2627)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 26-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Đỗ Thị Lan Hoa - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 8

 • Soát xét TCVN 3120:1993 bê tông nặng – phương pháp xác định cường độ kéo khi bửa. Mã số: TC 29-19 (KQNC.2628)

  Tác giả: ThS. Đỗ Thị Lan Hoa - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Soát xét TCVN 3120:1993 bê tông nặng – phương pháp xác định cường độ kéo khi bửa. Mã số: TC 29-19 (KQNC.2628)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 29-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Đỗ Thị Lan Hoa - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 8

 • Soát xét TCVN 5726:1993, bê tông nặng - phương pháp xác định cường độ lăng trụ và mô đun đàn hồi khi nén tĩnh. Mã số: TC 30-19 (KQNC.2629)

  Tác giả: ThS. Đỗ Thị Lan Hoa - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Soát xét TCVN 5726:1993, bê tông nặng - phương pháp xác định cường độ lăng trụ và mô đun đàn hồi khi nén tĩnh. Mã số: TC 30-19 (KQNC.2629)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 30-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Đỗ Thị Lan Hoa - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 13

 • Nghiên cứu mô hình nhà ở nông thôn phòng tránh ảnh hưởng của nguy cơ sạt lở tại khu vực ven biển, ven sông vùng Đông và Tây Nam Bộ (KQNC.2618)

  Tác giả: Nguyễn Minh Đức - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu mô hình nhà ở nông thôn phòng tránh ảnh hưởng của nguy cơ sạt lở tại khu vực ven biển, ven sông vùng Đông và Tây Nam Bộ (KQNC.2618)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Minh Đức - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Muc tiêu tổng quát:
  - Triển khai thực hiện chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011.
  - Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 31/10/2017.
  - Hỗ trợ triển khai thực hiện chương trình nông thôn mới.
  2. Muc tiêu cụ thể:
  - Xây dựng cơ sở dữ liệu về khu dân cư ven sông, ven biển Đông và Tây Nam bị ảnh hưởng bởi sạt lở.
  - Xây dựng cơ khoa học cho việc phòng chống, giảm nhẹ thiệt hại do sạt lở và nâng cao chất lượng sống tại các khu dân cư và nhà ở ven sông, ven biển.
  - Nghiên cứu thiết kế nhà ở nông thôn vùng Đông và Tây Nam bộ vùng có nguy cơ sạt lở, phù hợp với phát triển xã hội, góp phần nâng cao đời sống của người dân

  Số trang: 122

 • Điều tra, khảo sát thực trạng và nhu cầu đào tạo ngành kinh doanh bất động sản tại khu vực miền Nam, đề xuất giải pháp đổi mới về chương trình thực hiện theo Luật Kinh doanh bất động sản (KQNC.2611)

  Tác giả: Đỗ Thị Xuân Thu, Nguyễn Tấn Phùng (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (Bộ Xây dựng)
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: Hồ Chí Minh
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng và nhu cầu đào tạo ngành kinh doanh bất động sản tại khu vực miền Nam, đề xuất giải pháp đổi mới về chương trình thực hiện theo Luật Kinh doanh bất động sản (KQNC.2611)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đỗ Thị Xuân Thu, Nguyễn Tấn Phùng (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác đào tạo ngành kinh doanh BĐS trình độ cao đẳng tại các đơn vị đào tạo.
  - Xác định nhu cầu đào tạo đối với ngành kinh doanh BĐS trình độ cao đẳng.
  - Đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng chương trình đào tạo ngành kinh doanh BĐS hệ cao đẳng.
  - Đề xuất nội dung chương trình đào tạo ngành kinh doanh BĐS hệ cao đẳng theo Luật Kinh doanh BĐS.

  Số trang: 100

 • Điều tra, khảo sát nhu cầu nguồn lao động ngành xây dựng trong bối cảnh hội nhập quốc tế và xây dựng chương trình đào tạo kỹ sư thực hành ngành xây dựng 3+2 (Mô hình Kosen, Nhật) áp dụng các trường trực thuộc Bộ Xây dựng (KQNC.2610)

  Tác giả: Võ Thanh Huy (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Trường Địa học Xây dựng Miền Trung - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát nhu cầu nguồn lao động ngành xây dựng trong bối cảnh hội nhập quốc tế và xây dựng chương trình đào tạo kỹ sư thực hành ngành xây dựng 3+2 (Mô hình Kosen, Nhật) áp dụng các trường trực thuộc Bộ Xây dựng (KQNC.2610)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Võ Thanh Huy (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Hiện nay, chương trình đào tạo ĐH ngành kỹ thuật các trường ĐH thuộc Bộ Xây dựng nói riêng và cả nước nói chung vẫn còn nặng về lý thuyết, chưa gắn kết được lý thuyết học và cơ sở vật chất của các cơ sở đào tạo. Nên mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xây dựng một chương trình mới mang tính hội nhập cao, đáp ứng được nhu cầu xã hội.
  Mục tiêu chung: Mục tiêu của dự án này nhằm xây dựng một chương trình đào tạo kỹ thuật mới mang tính hội nhập quốc tế cao, đáp ứng được nhu cầu xã hội hiện nay.
  Mục tiêu cụ thể: Xây dựng chương trình đào tạo kỹ sư dự bị (3+2), kỹ sư thực hành (3+2+1) ngành kỹ thuật xây dựng theo kiểu mô hình KOSEN, Nhật Bản; Xây dựng lộ trình thực hiện và áp dụng thực tế tại các trường ĐH, Cao đẳng trực thuộc Bộ Xây dựng.

  Số trang: 200

 • Thiết kế điển hình "Công trình văn hóa thể thao phục vụ công nhân trong các khu công nghiệp" (KQNC.2609)

  Tác giả: Nguyễn Quốc Hoàng (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thiết kế điển hình "Công trình văn hóa thể thao phục vụ công nhân trong các khu công nghiệp" (KQNC.2609)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Quốc Hoàng (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu:
  - Xây dựng mô hình công trình văn hóa thể thao phục vụ công nhân trong các khu công nghiệp thống nhất và hợp lý về cơ cấu khối chức năng và dây chuyền hoạt động.
  - Góp phần hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa cho công nhân khu công nghiệp, nhằm cải thiện và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân.

  Số trang: 21

 • Thử nghiệm chịu lửa - các bộ phận công trình xây dựng - các yêu cầu riêng đánh giá hiệu quả của vật liệu bảo vệ chịu lửa cho kết cấu thép. Mã số: RD 122-20 (KQNC.2608)

  Tác giả: ThS. Nguyễn Trung Kiên - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thử nghiệm chịu lửa - các bộ phận công trình xây dựng - các yêu cầu riêng đánh giá hiệu quả của vật liệu bảo vệ chịu lửa cho kết cấu thép. Mã số: RD 122-20 (KQNC.2608)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 122-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Nguyễn Trung Kiên - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành:

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài: 
  - Xây dựng cơ sở dữ liệu và thông số kỹ thuật phục vụ ban hành tiêu chuẩn Việt Nam
  - Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia TCVN: Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Yêu cầu riêng đánh giá hiệu quả của vật liệu bảo vệ chịu lửa cho cấu kiện kết cấu thép.

  Số trang: 141

 • Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia - phương pháp tính toán dân số trong quy hoạch đô thị - Yêu cầu tính toán (KQNC.2597)

  Tác giả: ThS. Nguyễn Xuân Anh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia - phương pháp tính toán dân số trong quy hoạch đô thị - Yêu cầu tính toán (KQNC.2597)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Nguyễn Xuân Anh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Hướng dẫn phương pháp dự báo và tính toán dân số trong quy hoạch đô thị
  - Yêu cầu cơ sở dữ liệu dân số phục vụ quy hoạch đô thị
  - Bộ chỉ tiêu dân số dùng trong quy hoạch đô thị

  Số trang: 194

 • Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia "Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật theo định hướng mới". Mã số: TC 31-21 (KQNC.2604)

  Tác giả: TS. Hoàng Minh Đức - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia "Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật theo định hướng mới". Mã số: TC 31-21 (KQNC.2604)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 31-21. Phần 2: Vữa xây

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Hoàng Minh Đức - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Vữa xây dựng là vật liệu truyền thống được sử dụng rộng rãi ở nước ta trong thi công khối xây và hoàn thiện các công trình xây dựng. Vữa xây dựng thông thường bao gồm vữa xây và vữa trát được quy định các chỉ tiêu kỹ thuật trong tiêu chuẩn TCVN 4314:2003 "Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật". Cho đến nay, sau gần 20 năm áp dụng, với sự phát triển của công nghệ xây dựng và hệ thống tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật. Việc soát xét, sửa đổi tiêu chuẩn này là nhiệm vụ cần thiết. Tiêu chuẩn này dược biên soạn dựa trên các tiêu chuẩn liên quan của nước ngoài (LB Nga, Châu Âu, ...) và kinh nghiệm
  thực tế ở Việt Nam. Tuy nhiên, tiêu chuẩn thiết kế khối xây hiện nay TCVN 5573:2011 "Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế" lại được biên soạn trên cơ sở tiêu chuẩn LB Nga. Ở đây cần có sự đồng bộ, thống nhất giữa các tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn phương pháp thử và tieu chuẩn thi công và nghiệm thu.
  Hiện nay, thực hiện Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng, Bộ Xây dựng đã xác định các tiêu chuẩn cốt lõi ngành xây dựng và triển khai biên soạn các tiêu chuẩn này theo định hướng mới. Theo đó, tiêu chuẩn thiết kế kết cấu xây được xác định là tiêu chuẩn cốt lõi, được định hướng hài hòa với tiêu chuẩn châu Âu EN 1996 Eurocode 6. Do đó, việc biên soạn tiêu chuẩn quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với vữa xây dựng phù hợp với định hướng trên là cần thiết và cấp bách.
  Nhiệm vụ Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn TCVN xxxxx:20xx "Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật" theo định hướng mới mã số TC 31-21 đã được Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ Xây dựng giao Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng thực hiện theo Hợp đồng số 66/HĐKHCN ký ngày 13/5/2021. Theo đó, dự thảo tiêu chuẩn gồm 02 phần với Phần 1 - Vữa trát và Phần 2 - Vữa xây.
  Thuyết minh này trình bày các vấn đề liên quan đến dự thảo tiêu chuẩn TCVN xxxxx-2:20xx "Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật - Phần 2: Vữa xây".

  Số trang: 73

 • Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia "Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật theo định hướng mới". Mã số: TC 31-21 (KQNC.2604)

  Tác giả: TS. Hoàng Minh Đức - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia "Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật theo định hướng mới". Mã số: TC 31-21 (KQNC.2604)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 31-21. Phần 1: Vữa trát

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Hoàng Minh Đức - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Vữa xây dựng là vật liệu truyền thống được sử dụng rộng rãi ở nước ta trong thi công khối xây và hoàn thiện các công trình xây dựng. Vữa xây dựng thông thường bao gồm vữa xây và vữa trát được quy định các chỉ tiêu kỹ thuật trong tiêu chuẩn TCVN 4314:2003 "Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật". Cho đến nay, sau gần 20 năm áp dụng, với sự phát triển của công nghệ xây dựng và hệ thống tài liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật. Việc soát xét, sửa đổi tiêu chuẩn này là nhiệm vụ cần thiết. Tiêu chuẩn này dược biên soạn dựa trên các tiêu chuẩn liên quan của nước ngoài (LB Nga, Châu Âu, ...) và kinh nghiệm
  thực tế ở Việt Nam. Tuy nhiên, tiêu chuẩn thiết kế khối xây hiện nay TCVN 5573:2011 "Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế" lại được biên soạn trên cơ sở tiêu chuẩn LB Nga. Ở đây cần có sự đồng bộ, thống nhất giữa các tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn phương pháp thử và tieu chuẩn thi công và nghiệm thu.
  Hiện nay, thực hiện Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng, Bộ Xây dựng đã xác định các tiêu chuẩn cốt lõi ngành xây dựng và triển khai biên soạn các tiêu chuẩn này theo định hướng mới. Theo đó, tiêu chuẩn thiết kế kết cấu xây được xác định là tiêu chuẩn cốt lõi, được định hướng hài hòa với tiêu chuẩn châu Âu EN 1996 Eurocode 6. Do đó, việc biên soạn tiêu chuẩn quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với vữa xây dựng phù hợp với định hướng trên là cần thiết và cấp bách.
  Nhiệm vụ Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn TCVN xxxxx:20xx "Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật" theo định hướng mới mã số TC 31-21 đã được Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ Xây dựng giao Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng thực hiện theo Hợp đồng số 66/HĐKHCN ký ngày 13/5/2021. Theo đó, dự thảo tiêu chuẩn gồm 02 phần với Phần 1 - Vữa trát và Phần 2 - Vữa xây.
  Thuyết minh này trình bày các vấn đề liên quan đến dự thảo tiêu chuẩn TCVN xxxxx-1:20xx "Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật - Phần 1: Vữa trát"

  Số trang: 67