Tìm kiếm nâng cao

 • Tập huấn phổ biến và hướng dẫn phòng chống thiên tai, lụt bão (KQNC.2365)

  Tác giả: TS. Vũ Thành Trung - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tập huấn phổ biến và hướng dẫn phòng chống thiên tai, lụt bão (KQNC.2365)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 26-21

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Vũ Thành Trung - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Xây dựng tài liệu tập huấn, phổ biến kiến thức về phòng chống thiên tai trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật kết hợp với các kết quả nghiên cứu về về phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là phòng chống tác động của gió bão lên các công trình xây dựng từ các chương trình, đề tài nghiên cứu đã có,
  Kết hợp với Tổng cục phòng chống thiên tai, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai, Sở xây dựng các tỉnh, thành phố tổ chức lớp tập huấn tại 11 địa phương đại diện cho 3 miền là Hà Nội, Hải Dương, Ninh Bình, Thái Bình, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đăk Lắk, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, với đối tượng tập huấn là các cán bộ ngành xây dựng, cán bộ quản lý, lực lượng chuyên trách làm công tác phòng, chống thiên tai, lụt bão và các đối tượng khác trong cộng đồng có quan tâm.  

  Số trang: 344

 • Công trình dân dụng và công nghiệp xác định độ lún bằng phương pháp đo cao hình học (KQNC.2369)

  Tác giả: TS. Trần Ngọc Đông - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Công trình dân dụng và công nghiệp xác định độ lún bằng phương pháp đo cao hình học (KQNC.2369)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 16-16

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Trần Ngọc Đông - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: TCVN 9360:xxxx được soát xét từ TCVN 9360:2012 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  TCVN 9360:xxxx do Viện Khoa học công nghệ xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  Số trang: 75

 • Công trình dân dụng và công nghiệp có chiều cao lớn – xác định độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa (KQNC.2368)

  Tác giả: TS. Trần Ngọc Đông - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Công trình dân dụng và công nghiệp có chiều cao lớn – xác định độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa (KQNC.2368)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 17-16

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Trần Ngọc Đông - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: TCVN 9400:xxxx được soát xét từ TCVN 9400:2012 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
   TCVN 9400:xxxx do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
  thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  Số trang: 73

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn kết cấu bê tông – thi công và nghiệm thu (KQNC.2367)

  Tác giả: TS. Đỗ Tiến Thịnh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn kết cấu bê tông – thi công và nghiệm thu (KQNC.2367)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 36-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Đỗ Tiến Thịnh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung nghiên cứu đề tài:
  - Sưu tầm, nghiên cứu tổng quan một số tiêu chuẩn thi công kết cấu bê tông cốt thép và các tiêu chuẩn liên quan trên thế giới
  - Nghiên cứu thực trạng tiêu chuẩn thi công BTCT tại Việt Nam; 
  - Nghiên cứu chuyển dịch tiêu chuẩn gốc BS EN 13670:2009 sang tiếng Việt
  - Nghiên cứu bổ sung, thay thế các tiêu chuẩn viện dẫn châu Âu sang các TCVN tương đương nếu phù hợp
  - Nghiên cứu về các quy định và chỉ dẫn cho hồ sơ thi công
  - Nghiên cứu về các quy định và chỉ dẫn cho quản lý chất lượng thi công
  - Nghiên cứu về các quy định và chỉ dẫn cho công tác giàn giáo và cốp pha
  - Nghiên cứu về các quy định và chỉ dẫn cho công tác cốt thép
  - Nghiên cứu về quy định và chỉ dẫn cho công tác thi công ứng suất trước
  - Nghiên cứu về các quy định và chỉ dẫn cho công tác bê tông
  - Nghiên cứu về các quy định và chỉ dẫn cho dung sai kích thước hình học
  - Nghiên cứu về các quy định cho Phụ lục quốc gia
  - Nghiên cứu xây dựng thuyết minh tiêu chuẩn
  - Nghiên cứu xây dựng dự thảo tiêu chuẩn
  - Viết báo cáo tổng kết đề tài

  Số trang: 106

 • Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GNSS trong trắc địa công trình (KQNC.2366)

  Tác giả: TS. Trần Ngọc Đông - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GNSS trong trắc địa công trình (KQNC.2366)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC08-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Trần Ngọc Đông - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  TCVN 9401:xxxx được soát xét từ TCVN 9401:2012 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  TCVN 9401:xxxx do Viện Khoa học công nghệ xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố

  Số trang: 62

 • Nghiên cứu sử dụng bùn đỏ làm nguyên liệu thay thế đất sét trong sản xuất gạch lát sàn và ngói lợp (KQNC.2379)

  Tác giả: ThS. Nguyễn Hữu Tài - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sử dụng bùn đỏ làm nguyên liệu thay thế đất sét trong sản xuất gạch lát sàn và ngói lợp (KQNC.2379)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 75-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Nguyễn Hữu Tài - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài: nhằm mục đích sử dụng bùn đỏ thay thế một phần đất sét trong sản xuất gạch lát sàn và ngói lợp với mục tiêu cụ thể như sau;
  - Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất gạch lát sàn và ngói lợp sử dụng bùn đỏ làm nguyên liệu thay thế 50% đất sét.
  - Chế tạo được 100 viên gạch lát sàn kích thước (250x250)mm có chất lượng đạt theo TCVN 7483:2005 Gạch ốp lát đùn dẻo - Yêu cầu kỹ thuật
  - Chế tạo 100 ngói lợp 22 viên/m2 có chất lượng đạt theo và TCVN 1452:2004 Ngói đất sét nung - yêu cầu kỹ thuật.

  Số trang: 85

 • Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn và chỉ dẫn kỹ thuật phế thải phá dỡ công trình và phế thải xây dựng làm vật liệu san lấp (KQNC.2378)

  Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Hoan - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn và chỉ dẫn kỹ thuật phế thải phá dỡ công trình và phế thải xây dựng làm vật liệu san lấp (KQNC.2378)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD13-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Hoan - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  - Nghiên cứu đánh giá tính chất các loại vật liệu tái chế từ phế thải phá dỡ công trình (vật liệu vô cơ) dùng làm vật liệu san lấp cho công trình xây dựng
  - Xây dựng tiêu chuẩn TCVN đối với vật liệu tái chế từ phế thải phá dỡ công trình (vật liệu vô cơ) làm vật liệu san lấp và xây dựng chỉ dẫn kỹ thuật quy trình chế tạo vật liệu tái chế từ phế thải phá dỡ công trình (vật liệu vô cơ) làm vật liệu san lấp cho công trình xây dựng.

  Số trang: 149

 • Nghiên cứu chế tạo mực in kỹ thuật số cho gạch gốm ốp lát (KQNC.2377)

  Tác giả: ThS. Nguyễn Hữu Tài - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo mực in kỹ thuật số cho gạch gốm ốp lát (KQNC.2377)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD10-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Nguyễn Hữu Tài - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 116

 • Nghiên cứu chế tạo thủy tinh bọt cách nhiệt (KQNC.2376)

  Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Minh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo thủy tinh bọt cách nhiệt (KQNC.2376)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 39-17

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Minh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  - Lựa chọn được chất to bọt phù hợp
  - Xây dựng quy trình công nghệ chế tạo tấm thủy tinh cách nhiệt
  - Chế tạo được 30 tấm thủy tinh bọt đạt được theo tiêu chuẩn ASTM C 552-03

  Số trang: 72

 • Nghiên cứu sử dụng Nano Silica làm chất kết dính chế tạo bê tông chịu lửa bền hóa cao cấp (KQNC.2375)

  Tác giả: TS. Vũ Văn Dũng - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sử dụng Nano Silica làm chất kết dính chế tạo bê tông chịu lửa bền hóa cao cấp (KQNC.2375)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD38-17

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Vũ Văn Dũng - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Đề tài đã lựa chọn được các nguyên liệu phù hợp để bê tông chịu lửa sử dụng chất kết dính nano silica: bô xit lò quay 80% Al2O3, bột chịu lửa hoạt tính; keo nano silica và một số phụ gia
  - Cấp phối tối ưu đảm bảo tạo độ chảy cho phối liệu và tạo mật độ cấu trúc tối đa cho be etoong chịu lửa: cốt liệu chịu lửa cỡ hạt 1-6mm: 44$, cốt liệu chịu lửa 0-1mm:22%, cốt liệu chịu lửa mịn: 20%, bột chịu lửa hoạt tính: 14%, keo silica 8%.
  - Đề tài chế tạo 2 tấn BTCL sử dụng keo silica ứng dụng vào lò đốt rác thải y tế của Cty CP Môi trường Đô thị và công nghiệp 11 cho kết quả thử nghiệm khả quan; sản phẩm không bị mài mòn, bong tróc, nứt vỡ, không bị ăn mòn.
  - Qua tính toán sơ bộ giá thành sản phẩm cho thấy bê tông chịu lửa sử dụng keo silica khi được triển khai sản xuất sẽ có ý nghĩa lớn cả về kinh tế lẫn kỹ thuật, một mặt tạo ra sản phẩm thay tehes hàng nhập khẩu, chủ động trong sản xuất đồng thời cũng tạo ra một sản phẩm mới có các tính năng kỹ thuật cao sử dụng cho lò quay nung clinker xi măng sử dụng nhiên liệu thay thế hoặc xây lò đốt rác thải và lò hỏa táng...

  Số trang: 80

 • Nghiên cứu chế tạo sản phẩm chịu lửa định hình hệ Cacbuasilic (SIC) liên kết Nitrua silic dùng cho lò công nghiệp (KQNC.2374)

  Tác giả: KS. Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo sản phẩm chịu lửa định hình hệ Cacbuasilic (SIC) liên kết Nitrua silic dùng cho lò công nghiệp (KQNC.2374)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 40-17

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: KS. Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nghiên cứu về sản phẩm chịu lửa Cacbuasilic, ở nước ta đã có công trình "Nghiên cứu công nghệ sản xuất sản phẩm chịu lửa Cacbuasilic làm tấm kê, trụ đỡ cho các lò công nghiệp" do Viện VLXD chủ trì. Đề tài nghiên cứ chế tạo sản phẩm chịu lửa Cacbuasilic trên công nghệ SiC liên kết alumosilicat, sản phẩm của đề tài đã được ứng dụng trong ngành công nghiệp gốm sứ. Tuy nhiên, hiện nay sản phẩm SiC-Si3N4 có các tính năng ưu việt hơn nên được sử dụng trong công nghiệp luyện kim, gốm sứ, làm việc trong môi trường khắc nghiệt như độ ăn mòn cao, chịu tải trọng lớn...do vậy, ngheien cứu chế tạo sản phẩm SiC-Si3N4 là cấp thiết.
  Đề tài Nghiên cứu chế tạo sản phẩm chịu lửa định hình hệ Cacbuasilic (SIC) liên kết Nitrua silic (Si3N4) dùng cho lò công nghiệp nhằm mục tiêu nghiên cứu, nắm bắt  công nghệ đã có trên thế giới để triển khai và làm chủ công nghệ sản xuất phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Sản phẩm của đề tài đáp ứng được nhu cầu của thị trường, thay thế sản phẩm nhập ngoại. 

  Số trang: 57

 • Nghiên cứu chế tạo tấm kê trụ đỡ cho lò nung gốm sứ trên nền gốm Cordierite-Zircon (KQNC.2373)

  Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Trung - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo tấm kê trụ đỡ cho lò nung gốm sứ trên nền gốm Cordierite-Zircon (KQNC.2373)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD12-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Trung - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  Mục tiêu nghiên cứu đề tài đã được xác định trong "thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ" và "hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ " giữa Viện VLXD và Vụ Khoa học công nghệ - Bộ Xây dựng bao gồm các nội dung:
  - Nghiên cứu chế tạo tấm kê trụ đỡ từ gốm Cordierite-Zircon theo yêu cầu đặt ra
  - Xây dựng quy trình công  nghệ sản xuất tấm kê trụ đỡ gốm Cordierite-Zircon
  - Chế tạo 60 tấm kê, 80 trụ đỡ có chất lượng tương đương sản phẩm nhập khẩu
  - Ứng dụng tấm kê, trụ đỡ nghiên cứu cho lò nung của 01 cơ sở sản xuất ngói nung.

  Số trang: 133

 • Nghiên cứu sử dụng tro, xỉ của lò đốt chất thải rắn sinh hoạt làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng (KQNC.2372)

  Tác giả: ThS. Cao Tiến Phú - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sử dụng tro, xỉ của lò đốt chất thải rắn sinh hoạt làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng (KQNC.2372)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD16-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Cao Tiến Phú - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
  Tro xỉ thải từ xử lý đốt CTRSH ở Việt Nam khối lượng ngày càng lớn, tiềm năng để làm nguyên liệu cho VLXD. Tuy nhiên, để sử dụng cần nghiên cứu cụ thể các tính chất, phương pháp xử lý và sử dụng cho sản phẩm VLXD phù hợp. Vấn đề nghiên cứu tro xỉ đốt CTRSH để tái sử dụng vừa có tính cấp thiết về xử lý tái chế chất thải và có ý nghĩa thực tiễn sử dụng phù hợp tài nguyên. Vì vậy, mục tiêu đề tài đặt ra: Nghiên cứu sử dụng tro, xỉ đốt CTRSH làm VLXD, cụ thể ở đây là nghiên cứu làm cốt liệu cho sản xuất gạch bê tông, bê tông .
  - Mục tiêu cụ thể đã đặt ra:
  + Chế tạo được nguyên liệu sản xuất gạch bê tông, bê tông từ tro xỉ đốt CTRSH
  + Sản xuất thử nghiệm gạch bê tông M 7,5 theo TCVN 6477:2016 và bê tông đạt yêu cầu chất lượng M25 theo TCVN 6025:1995 có sử dụng ít nhất 30% cốt liệu tro, xỉ đốt CTRSH
  + Thiết lập quy trình chế tạo gạch bê tông, bê tông sử dụng nguyên liệu từ tro, xỉ CTRSH trên dây chuyền công nghiệp;
  + Sản xuất chế tạo khoảng 15.000 viên gạch bê tông, 10m3 bê tông trên dây chuyền sản xuất công nghiệp, dự kiến sẽ tiến hành tại nhà máy gạch bê tông. Có báo cáo đánh giá quá trình sản xuất, phiếu phân tích, thử nghiệm các sản phẩm.
  + Xây dựng dự thảo TCVN về tro đáy đốt CTRSH làm nguyên liệu sản xuất gạch be etoong và tài liệu Chỉ dẫn kỹ thuật Sản xuất gạch bê tông, bê tông từ tro, xỉ đốt CTRSH.

  Số trang: 220

 • Nghiên cứu chế tạo vữa chống cháy siêu nhẹ phun phủ bảo vệ cấu kiện thép trong các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp (KQNC.2371)

  Tác giả: KS. Lưu Hoàng Sơn
  Nhà xuất bản: Viện VLXD - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo vữa chống cháy siêu nhẹ phun phủ bảo vệ cấu kiện thép trong các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp (KQNC.2371)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD42-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: KS. Lưu Hoàng Sơn

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Trong những năm gần đây, yêu cầu về cách nhiệt, cách âm, chống cháy đã trở nên bức thiết. đặc biệt là lĩnh vực chống cháy cho các kết cấu thép trong các công trình dầu khí, các kho xăng dầu, chất đốt, vật liệu dễ cháy... và một số công trình xây dựng công nghiệp khác. Hiện, vữa chống cháy siêu nhẹ phun phủ đều đã được áp dụng cho một số công trình dầu khí, đóng tàu, các tòa nhà công nghiệp khác ở Việt Nam, tuy nhiên toàn bộ vật liệu và công nghệ đều được nhập khẩu từ nước ngoài. Việc nghiên cứu chế tạo các loại vữa phun phủ chống cháy riêng của Việt Nam, phù hợp với những đặc điểm về khí hậu và tập quán xây dựng trong  nước là điều hết sức cần thiết. Điều này không những giúp tận dụng và khai thác nguồn nguyên liệu trong nước mà còn tạo điều kiện để hạ giá thành sản phẩm, giá thành công trình và như vậy thì nhiều công trình sẽ có cơ hội được sử dụng các biện pháp bảo vệ tính chống cháy hơn. 

  Số trang: 96

 • Nghiên cứu chế tạo cốt liệu chịu lửa cao nhôm thiêu kết cao cấp Tabular cho ngành công nghiệp sản xuất vật liệu chịu lửa từ nguồn nguyên liệu trong nước (KQNC.2370)

  Tác giả: ThS. Trần Thị Minh Hải - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện VLXD - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo cốt liệu chịu lửa cao nhôm thiêu kết cao cấp Tabular cho ngành công nghiệp sản xuất vật liệu chịu lửa từ nguồn nguyên liệu trong nước (KQNC.2370)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD11-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Trần Thị Minh Hải - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Đề tài nghiên cứu chế tạo cột liệu chịu lửa cao nhôm thiêu kết Tabular từ nguồn nguyên liệu và điều kiện công nghệ sẵn có trong nước dự kiến sẽ đạt các chỉ tiêu, yêu cầu kỹ thuật tương đương các sản phẩm của các hãng sản xuất trên thế giới và có giá thành cạnh tranh. Sản phẩm có thể cung cấp cho các nhà máy sản xuất vật liệu chịu lửa, bê tông chịu lửa: Công ty Novarel, Burwirt, Resoco, Nhà máy kiềm tính Việt Nam, VLCL Thái Nguyên hoặc chuyển giao công nghệ cho các đơn vị sản xuất VLXDL trong nước như: Nhà máy sản xuất VLXD Kiềm tính, VLXL Thái Nguyên, Công ty CP Vật liệu chịu lửa Hưng đạo và doanh nghiệp sản xuất ô xít nhôm trên phạm vi cả nước...
   

  Số trang: 141