Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu ứng dụng các hệ sơn phủ có độ bền cao để bảo vệ các công trình bê tông cốt thép làm việc trong môi trường ven biển (KQNC.2339)

  Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Công nghệ GTVT
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu ứng dụng các hệ sơn phủ có độ bền cao để bảo vệ các công trình bê tông cốt thép làm việc trong môi trường ven biển (KQNC.2339)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 81-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Trong môi trường xâm thực vùng biển, hiện tượng ăn mòn cốt thép và bê tông dẫn đến làm nứt và phá hủy kết cấu bê tông, làm bê tông bị hư hỏng sớm, không đảm bảo tuổi thọ công trình. Độ bền thực tế của kết cấu bê tông cốt thép phụ thuộc vào mức độ xâm thực của môi trường và chất lượng vật liệu sử dụng (cường độ bê tông, mác chống thấm, khả năng chống ăn mòn, chủng loại xi măng, phụ gia, loại cốt thép, chất lượng thiết kế, thi công và biện pháp quản lý, sử dụng công trình...) Quan điểm chung về chống ăn mòn cho kết cấu bê tông và bê tông cốt thép là: bảo vệ bê tông, lấy bê tông bảo vệ cốt thép.
  Để bảo vệ bê tông cốt thép, người ta thường dùng các biện pháp sau:
  - Trát vữa chống thấm: vữa xi măng có pha nhũ tương polymer
  - Sơn chống ăn mòn cốt thép: sơn xi măng, sơn xi măng - polymer, sơn hóa chất cao phân tử, các loại sơn này phải đảm bảo khả năng dính kết giữa cốt thép được sơn với bê tông.
  - Sơn phủ mặt ngoài kết cấu: dùng các loại sơn epoxy và các hợp chất cao phân tử có độ dính kết cao với bê tông và đàn hồi tốt.
  - Sử dụng chất ức chế ăn mòn canxi nitrit.
  - Sử dụng vật liệu composit thay thế cho bê tông thông thường.
  Trong số các biện pháp đó, sơn chống ăn mòn, phủ mặt ngoài bảo vệ kết cấu được sử dụng tương đối rộng rãi. Vì vậy, việc "Nghiên cứu ứng dụng các hệ lớp phủ có độ bền cao để bảo vệ các công trình bê tông cốt thép làm việc trong môi trường ven biển" và áp dụng thử nghiệm cho xây dựng công trình giao thông là cần thiết. 

  Số trang: 135

 • Điều tra, khảo sát và đề xuất phương thức tổ chức phân loại, quản lý các mô hình phát triển đô thị (KQNC.2338)

  Tác giả: Hoàng Vĩnh Hưng (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát và đề xuất phương thức tổ chức phân loại, quản lý các mô hình phát triển đô thị (KQNC.2338)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Hoàng Vĩnh Hưng (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Đề xuất các chính sách phù hợp trong công tác phân loại đô thị trong giai đoạn mới đáp ứng với thực tiễn phát triển đô thị. Xây dựng các nguyên tắc hình thành, phân loại và sắp xếp hệ thống đô thị.
  - Rà soát, đánh giá sự hình thành các đô thị mới đối với hệ thống đô thị Việt Nam trong giai đoạn qua và đề xuất các yêu cầu hình thành đô thị mới lồng ghép trong xây dựng chính sách.
  - Rà soát các mô hình phát triển đô thị tại Việt Nam được áp dụng tại các đô thị hiện nay, đánh giá sự thuận lợi và khó khăn trong xây dựng các mô hình trong phát triển đô thị và đề xuất yêu cầu đối với các mô hình phát triển đô thị nhằm ứng phó với BĐKH, tăng trưởng xanh, sinh thái nhằm sử dụng hợp lý tài nguyên... Đồng thời đề xuất chính sách phát triển đô thị nhằm khuyến khích và quản lý mô hình phát triển đô thị. Xác định yêu cầu, nguyên tắc PTĐT sử dụng hiệu quả tài nguyên, năng lượng, ứng phó với BĐKH.
  - Hoàn thiện, tăng cường hiệu quả QLNN về PTĐT: Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của các Bộ ngành, các cấp chính quyền trong việc quản lý PTĐT; xây dựng các công cụ đánh giá năng lực cán bộ quản lý đô thị; đề xuất cơ chế khuyến khích sự tham gia của các bên liên quan trong quá trình PTĐT.

  Số trang: 230

 • Điều tra, khảo sát thực trạng và nhu cầu đào tạo chuyên ngành xử lý chất thải rắn, xây dựng hệ thông giáo trình và trang thiết bị giảng dạy (KQNC.2337)

  Tác giả: Vũ Linh Huyền Trang (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng và nhu cầu đào tạo chuyên ngành xử lý chất thải rắn, xây dựng hệ thông giáo trình và trang thiết bị giảng dạy (KQNC.2337)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Vũ Linh Huyền Trang (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án:
  - Mục tiêu cụ thể: Điều tra, khảo sát thực trạng đào tạo nghề xử lý chất thải rắn tại một số cơ sở đào tạo và nhu cầu  nhân lực nghề xử lý chất thải rắn, từ đó xây dựng chương trình đào tạo tổng quát nghề xử lý chất thải rắn trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, xây dựng hệ thống giáo trình và trang thiết bị giảng dạy phù hợp với thực tế phát triển của xã hội.
  - Mục tiêu cụ thể:
  + Khảo sát thực trạng và nhu cầu đào tạo chuyên ngành xử lý chất thải rắn tại một số cơ sở đào tạo.
  + Xác định nhu cầu nhân lực ngành chuyên ngành xử lý chất thải rắn tại một số công ty môi trường đô thị và doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động chuyên ngành xử lý chất thải rắn trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp nghề.
  + Xây dựng Chương trình đào tạo tổng quát chuyên ngành Xử lý chất thải rắn trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp nghề.
  + Xây dựng danh mục các giáo trình giảng dạy chuyên ngành xử lý chất thải rắn trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp nghề.
  + Xây dựng danh mục các thiết bị giảng dạy chuyên ngành xử lý chất thải rắn trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp nghề.

  Số trang: 455

 • Điều tra, khảo sát thực trạng và nhu cầu sử dụng lao động nghề kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp và xây dựng khung chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp ngành Xây dựng giai đoạn 2020 – 2025 (KQNC.2336)

  Tác giả: Lê Quang Trung (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Trường Cao đẳng công nghệ quốc tế LILAMA 2 – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: Đồng Nai
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng và nhu cầu sử dụng lao động nghề kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp và xây dựng khung chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp ngành Xây dựng giai đoạn 2020 – 2025 (KQNC.2336)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Quang Trung (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng và nhu cầu lao động nghề kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp, làm căn cứ để thiết kế điều chỉnh khung chương trình đào tạo và xây dựng chương trình đào tạo nghề kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp trong giai đoạn 2020-2025.
   

  Số trang: 85

 • Điều tra khảo sát tình hình sản xuất và sử dụng cát nghiền thay thế cát tự nhiên trên phạm vi cả nước, đề xuất các giải pháp tăng cường sử dụng cát nghiền thay thế (KQNC.2335)

  Tác giả: Nguyễn Văn Đoàn (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: H.
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra khảo sát tình hình sản xuất và sử dụng cát nghiền thay thế cát tự nhiên trên phạm vi cả nước, đề xuất các giải pháp tăng cường sử dụng cát nghiền thay thế (KQNC.2335)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Văn Đoàn (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án:
  - Điều tra, thu thập các thông tin; đánh giá thực trạng sản xuất và sử dụng cát nghiền trên phạm vi cả nước.
  - Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường sử dụng cát nghiền thay thế cát tự nhiên trong sản xuất bê tông và vữa xây dựng.

  Số trang: 141

 • Nghiên cứu soát xét TCVN 9342:2012 công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt - thi công và nghiệm thu (KQNC.2334)

  Tác giả: Hồ Ngọc Khoa - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Hội Kết cấu và công nghệ xây dựng Việt Nam
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu soát xét TCVN 9342:2012 công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt - thi công và nghiệm thu (KQNC.2334)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 32-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Hồ Ngọc Khoa - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta bước trên đà tăng trưởng, nhu cầu về xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông và hạ tầng kỹ thuật càng có quy mô lớn và phức tạp hơn. Công nghệ là một trong các yếu tố cốt lõi để triển khai thành công và hiệu quả các dự án xây dựng công trình này. Với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, máy nâng và kết cấu cốp pha đã có nhiều cải tiến thay đổi, khả năng tự động hóa bằng thủy lực và kỹ thuật điều chỉnh độ chính xác thi công không ngừng nâng cao. Đặc biệt là công nghệ cốp pha trượt, đem lại nhiều lợi ích vượt trội: i) tính toàn khối hóa cho kết cấu và không có mạch ngừng; ii) rút ngắn thời gian xây dựng; iii) giảm chi phí nhân công và giá thành cho chủ đầu tư. Cùng với sự phát triển của ngành Xây dựng trong hơn 60 năm qua, hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng được xác định là công cụ đắc lực để quản lý, hướng dẫn kỹ thuật xây dựng, quản lý an toàn trong thi công và sử dụng công trình xây dựng, góp phần nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả đầu tư xây dựng. Bên cạnh đó, trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay, việc soát xét và biên soạn hệ thống tiêu chuẩn xây dựng đồng bộ, hiện đại, hài hoà, tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế phù hợp điều kiện Việt Nam là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với ngành Xây dựng. Điều này được thể hiện rõ trong Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm ngành xây dựng năm 2017-2021 theo quyết định số 1402/QĐ-BXD ngày 30/12/2016 và Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng theo Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 09/02/2018. Về mặt kỹ thuật, quan điểm xuyết suốt trong quá trình triển khai Đề án 198 là xây dựng các tiêu chuẩn tiên tiến (dựa trên hệ thống tiêu chuẩn của châu Âu, Mỹ, Trung Quốc và nhật bản) và đồng bộ...
  MỤC ĐÍCH SOÁT XÉT TIÊU CHUẨN TCVN 9342-2012:
  Mục đích soát xét tiêu chuẩn TCVN 9342-2012 Công trình BTCT toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt – Thi công và nghiệm thu, được thể hiện trong Thuyết minh nhiệm vụ (theo mẫu chung) kèm theo Hợp đồng thực hiện đề tài này, cụ thể bao gồm:
  - Thông tin, thông hiểu;
  - An toàn sức khỏe môi trường;
  - Chức năng công dụng chất lượng;
  - Tiết kiệm;
  - Hài hòa tiêu chuẩn (quốc tế và khu vực).
   

  Số trang: 92

 • Nghiên cứu đánh giá vấn đề đô thị hóa và phát triển đô thị Việt Nam giai đoạn 2010-2020, đề xuất định hướng chính sách về đô thị hóa và phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (KQNC.2333)

  Tác giả: Lưu Đức Hải - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu đô thị và phát triển hạ tầng - Tổng hội Xây dựng Việt Nam
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đánh giá vấn đề đô thị hóa và phát triển đô thị Việt Nam giai đoạn 2010-2020, đề xuất định hướng chính sách về đô thị hóa và phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (KQNC.2333)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 12-21

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lưu Đức Hải - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: - Mục tiêu tổng quát:
  +
   Nghiên cứu đánh giá vấn đề đô thị hóa và phát triển đô thị Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020.
  + Đề xuất định hướng các chính sách đô thị hóa và phát triển đô thị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
  Mục tiêu cụ thể
  +
   Phân tích, đánh giá về quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị giai đoạn 2010 - 2020 về: di cư và dân số đô thị, đất đô thị, tổ chức không gian đô thị, mối quan hệ đô thị, nông thôn, công nghiệp hóa, hạ tầng kỹ thuật đô thị.
  + Nghiên cứu, đánh giá các chính sách về đô thị hóa và phát triển đô thị giai đoạn 2010 - 2020. Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn.
  + Đề xuất chính sách về đô thị hóa và phát triển đô thị đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 về vấn đề dịch cư và dân số đô thị, đất đô thị, tổ chức không gian đô thị, mối quan hệ đô thị, nông thôn, công nghiệp hóa, đô thị hóa và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

  Số trang: 633

 • Điều tra, khảo sát công tác lập, quản lý dự án theo phương pháp thông thường tại các công trình dân dụng và công nghiệp ở Việt Nam hiện nay, đề xuất quy trình hướng dẫn áp dụng mô hình thông tin công trình – BIM trong công tác lập, quản lý dự án (KQNC.2331)

  Tác giả: Đào Huy Hoàng (Chủ nhiệm nhiệm vụ)
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát công tác lập, quản lý dự án theo phương pháp thông thường tại các công trình dân dụng và công nghiệp ở Việt Nam hiện nay, đề xuất quy trình hướng dẫn áp dụng mô hình thông tin công trình – BIM trong công tác lập, quản lý dự án (KQNC.2331)

  Tiêu đề phụ: Báo cáo tóm tắt; Hướng dẫn áp dụng mô hình thông tin công trình

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đào Huy Hoàng (Chủ nhiệm nhiệm vụ)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung nhiệm vụ:
  - Điều tra, khảo sát và đánh giá thực trạng công tác lập, quản lý dự án theo phương pháp truyền thống sử dụng bản vẽ thiết kế 2D tại các công trình xây dựng ở Việt Nam hiện nay.
  - Nghiên cứu tổng quan về ứng dụng BIM trong các dự án xây dựng trên thế giới, những ưu thế vượt trội trong việc sử dụng BIM trong việc lập, quả lý dự toán công trình.
  - Xây dựng tài  liệu, quy trình hướng dẫn áp dụng BIM trong công tác lập và quản lý dự toán tại các công trình dân dụng và công nghiệp ở Việt Nam.

  Số trang: 120

 • Điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo cao đẳng nghề xây dựng cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở theo định hướng phân luồng giáo dục và nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả công tác tuyển sinh (KQNC.2330)

  Tác giả: Đào Thị Thanh Yên (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Trường Cao đẳng Xây dựng số 1
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo cao đẳng nghề xây dựng cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở theo định hướng phân luồng giáo dục và nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả công tác tuyển sinh (KQNC.2330)

  Tiêu đề phụ: Báo cáo tóm tắt; Đề xuất được chương trình đào tạo tổng quát trình độ cao đẳng nghề xây dựng theo mô hình9+5

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đào Thị Thanh Yên (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu tổng quát: Đề xuất được chương trình đào tạo tổng quát trình độ cao đẳng nghề xây dựng theo mô hình9+5.
  Mục tiêu cụ thể:
  - Đánh giá thực trạng công tác đào tạo nghề xây dựng theo định hướng phân luồng giáo dục học sinh sau THCS tại một số cơ sở GDNN.
  - Xác định nhu cầu học nghề xây dựng của học sinh sau THCS.
  - Xác định những yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo nghề xây dựng, những thuận lợi, khó khăn trong công tác phân luồng giáo dục.
  - Đề xuất một số giải pháp tăng cường hiệu quả công tác tuyển sinh.

  Số trang: 125

 • Nghiên cứu ứng dụng mô hình quản lý vòng đời dự án (PCM) trong việc đánh giá các dự án nhà ở cao tầng tại các đô thị của Việt Nam giai đoạn vận hành khai thác (KQNC.2332)

  Tác giả: Trần Thị Quỳnh Như - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng miền Trung
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu ứng dụng mô hình quản lý vòng đời dự án (PCM) trong việc đánh giá các dự án nhà ở cao tầng tại các đô thị của Việt Nam giai đoạn vận hành khai thác (KQNC.2332)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 03-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Thị Quỳnh Như - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài:
  Xây dựng các tiêu chí đánh giá dự án đầu tư và ứng dụng mô hình quản lý vòng đời dự án đối với dự án nhà ở cao tầng tại các đô thị trong giai đoạn khai thác, vận hành phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội là một trong những vấn đề mang tính cần thiết, cấp bách có ý nghĩa quyết định đến sự thành công của việc quản lý vòng đời của dự án hiện nay của Việt Nam.

  Số trang: 172

 • Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng công tác đầu tư cơ sở vật chất của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng giai đoạn 2016 – 2020 (KQNC.2329)

  Tác giả: Nguyễn Tuấn Dũng (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Vụ Kế hoạch tài chính
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng công tác đầu tư cơ sở vật chất của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng giai đoạn 2016 – 2020 (KQNC.2329)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Tuấn Dũng (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài: Đề tài tập trung vào nội dung khảo sát, đánh giá thực trạng đầu tư cơ sở vật chất của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng trong giai đoạn 2016-2020. Trên cơ sở đó đề xuất xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 của Bộ Xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở lập, thẩm định và quyết định chủ trương đàu tư và quyết định đầu tư dự án đầu tư công khởi công giai đoạn 2021- 2025.

  Số trang: 35

 • Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng và nhu cầu công nghệ thông tin của các đơn vị trong ngành Xây dựng (KQNC.2328)

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Quang - Chủ nhiệm dự án
  Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng và nhu cầu công nghệ thông tin của các đơn vị trong ngành Xây dựng (KQNC.2328)

  Tiêu đề phụ: Báo cáo tóm tắt

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Quang - Chủ nhiệm dự án

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án:
  - Điều tra khảo sát đánh giá về hiện trạng hạ tầng CNTT, ứng dụng CNTT, nhân lực CNTT của các đơn vị trong ngành.
  - Xác định nhu cầu phát triển hạ tầng CNTT, ứng dụng CNTT, nhân lực CNTT của các đơn vị trong ngành Xây dựng giai đoạn 2016-2020.
  - Lập kế hoạch ứng dụng CNTT ngành Xây dựng giai đoạn 2016-2020.

  Số trang: 110

 • Nghiên cứu nguồn lực tài chính phát triển đô thị - trọng tâm là cơ sở hạ tầng và nhà ở (KQNC.2327)

  Tác giả: Phạm Thị Huệ Linh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu nguồn lực tài chính phát triển đô thị - trọng tâm là cơ sở hạ tầng và nhà ở (KQNC.2327)

  Tiêu đề phụ: Thuyết minh tóm tắt

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phạm Thị Huệ Linh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản, Hạ Tầng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Nghiên cứu nguồn lực tài chính cho phát triển đô thị, tập trung vào các nguồn lực tài chính để phát triển nhà ở và cơ sở hạ tầng.
  - Đề xuất điều chỉnh cơ chế chính sách và các giải pháp về quản lý tài chính, quy hoạch và quản lý đô thị nhằm tạo nguồn lực tài chính phát triển đô thị, trọng tâm là cơ sở hạ tầng và nhà ở đô thị.

  Số trang: 219

 • Nghiên cứu quy hoạch, phát triển đô thị và cụm dân cư vùng biển đảo (khu vực vùng biển phía nam từ Đà Nẵng đến Kiên Giang) (KQNC.2326)

  Tác giả: Nguyễn Thanh Hải - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch xây dựng Miền Nam
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: TP.HCM
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu quy hoạch, phát triển đô thị và cụm dân cư vùng biển đảo (khu vực vùng biển phía nam từ Đà Nẵng đến Kiên Giang) (KQNC.2326)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 05-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thanh Hải - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: - Mục tiêu đề tài:
  Dựa trên cơ sở rà soát và đánh giá các quy định, văn bản của nhà nước về quy hoạch và phát triển đô thị liên quan đến các khu vực biển, đảo ; việc xem xét và sự phù hợp của các văn bản liên quan đến công tác quản lý quy hoạch và phát triển đô thị và cụm dân cư (điểm dân cư) biển, đảo Việt Nam, đồng thời đánh giá các quy hoạch khu vực đô thị và cụm dân cư biển đảo hiện nay, đề tài hướng tới mục tiêu Nghiên cứu đề xuất nội dung và phương pháp quy hoạch, phát triển đô thị và cụm dân cư vùng biển đảo, khu vực phía Nam từ Đà Nẵng đến Kiên Giang.
  - Đề tài nghiên cứu bao gồm các nội dung chủ yếu sau :
  + Nghiên cứu tổng quan về điều kiện tự nhiên – môi trường, cấu trúc lãnh thổ và vai trò - chức năng biển, đảo; tổng quan về tổ chức hành chính và nội dung quan lý nhà nước đối với các lĩnh vực trên địa bàn các vùng biển, đảo.
  +  Nghiên cứu tổng quan nội dung quản lý nhà nước đối với lĩnh vực quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng trên địa bàn biển, đảo.
  + Nghiên cứu, rà soát, đánh giá, đề xuất các nội dung và phương pháp quy hoạch đô thị cụm dân cư vùng biển đảo phù hợp với điều kiện tự nhiên, vị trí và chức năng, tác động biển đổi khí hậu theo phân vùng biển đảo nhằm đảm bảo vai trò của đô thị - cụm dân cư đối với phát triển kinh tế biển. Đặc biệt làm nổi bật Thực trạng công tác quy hoạch phát triển đô thị và cụm dân cư vùng biển đảo (khu vực vùng biển phía Nam từ Đà Nẵng đến Kiên Giang);
  + Nghiên cứu đề xuất tiêu chí, tiêu chuẩn tổng quan phân loại và đánh giá phương pháp và nội dung lập chương trình phát triển đô thị - cụm dân cư phù hợp đặc điểm tự nhiên, vị trí và chức năng, tác động biến đổi khí hậu của từng vùng biển đảo. Nêu các cơ sở khoa học để xây dựng nội dung, phương pháp quy hoạch phát triển đô thị và cụm dân cư vùng biển đảo; 
  + Nghiên cứu, soạn thảo báo cáo đề xuất điều chỉnh một số nội dung chương trình phát triển đô thị tỉnh, và chương trình phát triển đô thị và cụm dân cư vùng biển đảo. Đề xuất nội dung, phương pháp quy hoạch phát triển đô thị và cụm dân cư vùng biển đảo (khu vực vùng biển phía Nam từ Đà Nẵng đến Kiên Giang).
   

  Số trang: 186

 • Xây dựng mô hình quy hoạch đô thị theo phương pháp thu gom - điều chỉnh đất cho các đô thị trực thuộc trinh Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (KQNC.2325)

  Tác giả: Phạm Anh Tuấn - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: TP.HCM
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Xây dựng mô hình quy hoạch đô thị theo phương pháp thu gom - điều chỉnh đất cho các đô thị trực thuộc trinh Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (KQNC.2325)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD01-18-BDX03 ; Tài liệu hướng dẫn

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phạm Anh Tuấn - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: - Mục tiêu nhiệm vụ : Xây dựng giải pháp thực hiện quy hoạch theo phương pháp Thu gom và điều chỉnh đất qua ví dụ điển hình tại Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.
  - Nội dung kết quả nghiên cứu:
  + Nghiên cứu đánh giá thực trạng quy hoạch đô thị tại một số thành phố trực thuộc tỉnh tại Vùng đồng bằng sông Cửu Long tập trung vào Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.
  + Xây dựng cơ sở khoa học thực hiện quy hoạch theo phương pháp thu gom và điều chỉnh đất.
  + Xây dựng giải pháp thực hiện quy hoạch theo phương pháp thu gom điều chỉnh đất
  + Kết quả nghiên cứu ban đầu của đề tài được trao đổi, trình bày tại hội thảo được tổ chức vào tháng 6 năm 2019 tại Tp. Hồ Chí Minh với chủ đề "Xây dựng giải pháp thực hiện quy hoạch theo phương pháp thu gom điều chỉnh đất tại Thành phố Trà Vinh"
  + Xây dựng mô hình thí điểm dự án Thu gom và điều chỉnh đất tại TP. Trà VinhTỉnh Trà Vinh thông qua phương pháp quy hoạch hiện hành kết hợp với giải pháp Thu gom và điều chỉnh đất từ giai đoạn bắt đầu đến thiết kế cơ sở.
   

  Số trang: 120