Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong cấp nước, xử lý phân rác và nước thải sinh hoạt ở các thành phố lớn. Mã số: 26C

  Tác giả: Lê Long
  Nhà xuất bản: Cty Xây dựng Cấp thoát nước số 2-BXD
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong cấp nước, xử lý phân rác và nước thải sinh hoạt ở các thành phố lớn. Mã số: 26C

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong cấp nước, xử lý phân rác và nước thải sinh hoạt ở các thành phố lớn. Mã số: 26C

  Tác giả: Lê Long

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Báo cáo tổng kết hoạt động của Chương trình tiến bộ kHKT 26C Phần II: Báo cáo tóm tắt đề tài. - Báo cáo tóm tắt đề tài 26C-01-01: Xác đinh nhu cầu dùng nước sinh hoạt và công nghiệp theo từng đối tượng và lãnh thổ - - Báo cáo đề tài 26C-01-02: Quy hoạch nguồn cấp nước sinh hoạt và sản xuất trên phạm vi toàn quốc - - Báo cáo đề tài 26C-02-01: Nghiên cứu xử lý kết hợp nước mặt với nước ngầm - - Báo cáo đề tài 26C-02-02: Chống suy thoái giếng khoan khai thác nước ngầm. - Báo cáo đề tài 26C-02-03: Báo cáo nghiên cứu ứng dụng bể lắng lớp mỏng. - Báo cáo đề tài 26C-03-03 : Phân phối đều nước cho các tầng nhà trong khu ở cao tầng. - Báo cáo đề tài 26C-04-01: Nghiên cứu nâng cao điều kiện vệ sinh cho các hồ chứa nước trong thành phố. - Báo cáo đề tài 26C-05-01: Nghiên cứu sản xuất ống bê tông cốt thép không ứng suất trước chịu áp cao

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu sử dụng tro xỉ nhiệt điện Phả Lại làm phụ gia thuỷ lực cho nhà máy xi măng Hoàng Thạch. Mã số: 26A-04-07

  Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sử dụng tro xỉ nhiệt điện Phả Lại làm phụ gia thuỷ lực cho nhà máy xi măng Hoàng Thạch. Mã số: 26A-04-07

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu sử dụng tro xỉ nhiệt điện Phả Lại làm phụ gia thuỷ lực cho nhà máy xi măng Hoàng Thạch. Mã số: 26A-04-07

  Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Đặt vấn đề.
  - II. Tóm tắt nội dung kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của đề tài.
  - III. Kết quả sản xuất thử đợt I: 1000 T xi măng P300 Hoàng Thạch, trênc ơ sở sử dụng clinke P300 sản xuất ở nhà máy có pha 10% phụ gia xỉ Phả Lại.
  - IV. Một số nhận xét kết quả sản xuất thử.
  - V. Kiến nghị - VI. Tài liệu tham khảo của Hội đồng KHKT chuyên ngành .
  - VII. Kết qủa đánh giá của Hội đồng KHKT chuyên ngành.
  - VIII.Kết quả sản xuất đợt II: 5000T xi măng P400 (Hoàng Thạch trên cơ sở sử dụng Clinke P400 (theo TCVN 22-32-77) sản xuất ở nhà máy có pha 15% phụ gia xỉ Phả Lại.
  - IX. Một số nhận xét kết quả sản xuất thử.
  - X. Kiến nghị.
  - XI. Phụ lục các tài liệu -

  Số trang: 0

 • Xác định nhu cầu dùng nước sinh hoạt và công nghiệp theo từng đô thị và lãnh thổ. Mã số: 26C 01-01

  Tác giả: Ngô Đình Trí
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn-BXD
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xác định nhu cầu dùng nước sinh hoạt và công nghiệp theo từng đô thị và lãnh thổ. Mã số: 26C 01-01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xác định nhu cầu dùng nước sinh hoạt và công nghiệp theo từng đô thị và lãnh thổ. Mã số: 26C 01-01

  Tác giả: Ngô Đình Trí

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Hiện trạng cấp nước 84 đô thị (từ thị xã trở lên) 2. Phương pháp chuyên gia -tổng hợp các thành phần dùng nước trong sinh hoạt, tính bình quân cho các lứa tuổi và tiêu chuẩn trung bình trong ngày 3. Bảng tiêu chuẩn cấp nước (và lượng nước thải ) theo đơn vị sản phẩm cho các nhà máy thuộc 10 ngành công nghiệp khác nhau 4. Bảng tổng hợp nước công nghiệp các giai đoạn quy hoạch xây dựng cho 40 đô thị. Xác định tỷ lệ % nước công nghiệp so với nước sinh hoạt 5. Bảng tính nhu cầu nước sinh hoạt các giai đoạn 1995, 2000 và 2010 cho các đô thị (từ thị xã trở lên) 6. Bảng tính nước tưới cây xanh, vườn hoa trong đô thị 7. Bảng tính nước tưới đường, quảng trường trong đô thị 8. Nhu cầu nước cho các đô thị theo các giai đoạn quy hoạch xây dựng và vùng lãnh thổ 9. Tiêu chuẩn vệ sinh nước uống được 10. Những yêu cầu chủ yếu về chất lượng nước (ngọt) sử dụng để làm lạnh, làm sạch chất khí và làm giàu quặng (nước kỹ thuật) 11. Bảng tổng hợp tài chính đã sử dụng cho đề tài mã số 26C-01-01

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu xử lý kết hợp nước mặt với nước ngầm> Mã số: 26C 02-01

  Tác giả: Đinh Viết Đường
  Nhà xuất bản: Cty Tư vấn cấp thoát nước và môi trường VN
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xử lý kết hợp nước mặt với nước ngầm> Mã số: 26C 02-01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu xử lý kết hợp nước mặt với nước ngầm> Mã số: 26C 02-01

  Tác giả: Đinh Viết Đường

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: I. Tổng quan - II. Cơ sở lý luận của đề tài - 1. Các cơ sở lý luận trong xử lý nước ngầm - 2. Các cơ sở lý luận trong xử lý nước bề mặt - 3. Cơ sở lý luận trong lĩnh vực xử lý kết hợp nước mặt với nước ngầm - III. Nghiên cứu thực nghiệm - 1. Nghiên cứu về nguồn nước mặt và nước ngầm ở một số địa điểm ở miền Bắc Việt Nam - 2. Nghiên cứu thực nghiệm quá trình xử lý kết hợp nước mặt với nước ngầm - 3. Nhận định các kết quả nghiên cứu thực nghiệm phương pháp xử lý kết hợp nước mặt với nước ngầm - IV. Đánh giá khả năng áp dụng của đề tài trong thực tế sản xuất

  Số trang: 0

 • Chống suy thoái giếng khoan khai thác nước ngầm. Phần 1. Mã số: 26C-02-02

  Tác giả: Phan Vĩnh Cẩn
  Nhà xuất bản: Công ty xây dựng cấp thoát nước
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chống suy thoái giếng khoan khai thác nước ngầm. Phần 1. Mã số: 26C-02-02

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chống suy thoái giếng khoan khai thác nước ngầm. Phần 1. Mã số: 26C-02-02

  Tác giả: Phan Vĩnh Cẩn

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: I. Tình hình suy thoái của các giếng khoan khai thác nước trong khu vực Hà Nội.
  - II. Những nguyên nhân làm giảm lưu lượng của giếng khoan -.
  III. Hồi phục lưu lượng bằng phương pháp nổ mìn.
  - IV. Kết quả thực nghiệm 3 giếng.
  Kết luận

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu ứng dụng bể lắng lớp mỏng: Báo cáo tổng kết

  Tác giả: Trịnh Xuân Lai
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1990
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu ứng dụng bể lắng lớp mỏng: Báo cáo tổng kết

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu ứng dụng bể lắng lớp mỏng: Báo cáo tổng kết

  Tác giả: Trịnh Xuân Lai

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Tóm tắt các thành tự đã có - II. Sự cần thiết của đề tài - III. Mục đích và nội dung nghiên cứu - IV. Thiết kế mô hình - 1. Sơ đồ lắng cặn trong ô lắng - 2. Nguyên tắc thiết kế và cấu tạo mô hình - V. Kết quả nghiên cứu - 1. Lắng nước đã keo tụ tại nhà máy nước Nam Định - 2. Lắng nước nguồn có độ đục cao , nước sông Hồng tại trạm bơm đợt I, nhà máy nước Yên Bái - 3. Lắng nước nguồn có độ đục cao ở nhà máy nước Hải Dương - 4. Kết luận và kiến nghị phạm vi ứng dụng

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu thuật toán để giải quyết vấn đề phân phối tối ưu và tin cậy cho các mạng lưới có nhiều nguồn cấp nước. Mã số: 26C-03-01

  Tác giả: Lê Long
  Nhà xuất bản: Cty thiết kế cấp thoát nước
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu thuật toán để giải quyết vấn đề phân phối tối ưu và tin cậy cho các mạng lưới có nhiều nguồn cấp nước. Mã số: 26C-03-01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu thuật toán để giải quyết vấn đề phân phối tối ưu và tin cậy cho các mạng lưới có nhiều nguồn cấp nước. Mã số: 26C-03-01

  Tác giả: Lê Long

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: I.Phần I: Mở đầu.
  - Phần II: Giới thiệu nội dung bài toán.
  - Phần III: Trình bày một phương pháp xác định áp lực và đường kính kinh tế.
  - Phần IV: Giới thiệu nội dung và cách sử dụng 2 chương trình máy tính.
  - Phần cuối là toàn văn của hai chương trình nói trên cùngd các kết uqả tính toán thử trên một số mạng cụ thể

  Số trang: 0

 • Phân phối đều nước cho các tầng nhà trong khu ở cao tầng. Mã số: 26C-03-03

  Tác giả: Nguyễn Trọng Dương
  Nhà xuất bản: Công ty xây dựng cấp thoát nước
  Năm xuất bản: 1989
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phân phối đều nước cho các tầng nhà trong khu ở cao tầng. Mã số: 26C-03-03

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phân phối đều nước cho các tầng nhà trong khu ở cao tầng. Mã số: 26C-03-03

  Tác giả: Nguyễn Trọng Dương

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Tổng quan Chương 1: Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước Chương 2: Giới thiệu phương pháp tính toán hiện hành Phần II: Cơ sở lý luận và giải pháp kỹ thuật Chương 3: Nguyên tắc chung Chương 4: Thiết bị giảm áp Chương 5: Công trình và thiết bị phụ trợ Phần III: Chỉ tiêu kinh tế và khả năng áp dụng Chương 6: Chỉ tiêu kinh tế Chương 7: Khả năng áp dụng trong hiện tại và tương lai Phần IV: Kết luận và kiến nghị Phần V: Phụ lục đề tài

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu nâng cao điều kiện vệ sinh cho các hồ chứa nước trong thành phố. Mã số: 26C-04-01

  Tác giả: Trần Văn Mô
  Nhà xuất bản: Công ty thiết kế cấp thoát nước
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu nâng cao điều kiện vệ sinh cho các hồ chứa nước trong thành phố. Mã số: 26C-04-01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu nâng cao điều kiện vệ sinh cho các hồ chứa nước trong thành phố. Mã số: 26C-04-01

  Tác giả: Trần Văn Mô

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: I. Khái quát về tình hình thoát nước và ô nhiễm môi trường ở các đô thị hiện nay.
  II. Một số đặc điểm chủ yếu về thành phần và tính chất và tính chất nước thải đô thị ở nước ta.
  - III. Đặc điểm sinh thái của một số hồ có chứa nước thải.
  - IV. Dự báo phát triển và xác định mục tiêu kế hoạch thoát nước và vệ sinh môi đô thị đến năm 2000.
  - V. Một vài bài học kinh nghiệm về những thất bại bước đầu.
  - VI. Hồ sinh học - chìa khóa để giải quyết vấn đề vệ sinh môi trường ở nước ta hiện nay.
  - VII. Những đặc điểm chủ yếu của hồ facultativ.
  - VIII. Hồ sinh học và vấn đề nuôi trồng thuỷ sản.
  - IX. Hồ sinh học áp dụng ở nước ta những ưu điểm, nhược điểm và hướng nghiên cứu để khắc phục.
  - X. Hồ FACULTATIV có tiếp khí nhân tạo, một giải pháp khắc phục các nhược điểm nói trên.
  - XI. Lựa chọn thiết bị tiếp khí nhân tạo cho các hồ FACULTATIV.
  - XII. kết quả nghiên cứu thực nghiệm máy khuấy

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu sản xuất ống bê tông cao áp không ứng suất trước. Mã số: 26C.05.01

  Tác giả: Trần Trọng Ngọc
  Nhà xuất bản: Công ty thiết kế cấp thoát nước
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sản xuất ống bê tông cao áp không ứng suất trước. Mã số: 26C.05.01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu sản xuất ống bê tông cao áp không ứng suất trước. Mã số: 26C.05.01

  Tác giả: Trần Trọng Ngọc

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Sản xuất ống BTCT không ứng suất trước chịu được áp lực thử 9 kg/cm2 kèm theo các phụ tùng đồng bộ.
  - Quy trình SX giản đơn trên cơ sở các thiết bị sẵn có và có thể thiết kế chế tạo trong nước.
  - Sử dụng nguyên liệu địa phương.
  - Dễ thi công lắp đặt.
  - Độ tin cậy cao với tổng chi phí XD thấp nhất

  Số trang: 0

 • Quy luật đô thị hoá - phân bố và phát triển mạng lưới điểm dân cư ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ tiến lên CNXH. Mã số: 28A

  Tác giả: Đàm Trung Phường
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1991
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy luật đô thị hoá - phân bố và phát triển mạng lưới điểm dân cư ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ tiến lên CNXH. Mã số: 28A

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy luật đô thị hoá - phân bố và phát triển mạng lưới điểm dân cư ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ tiến lên CNXH. Mã số: 28A

  Tác giả: Đàm Trung Phường

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất; Tổng quan giới thiệu mục tiêu nghiên cứu chương trình.
  - Phần thứ hai: Đánh giá chung về mức độ đạt được so với mục tiêu nghiên cứu của chương trình - 1. Kết quả nội dung nghiên cứu của chương trình - 2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng - 3. Các kết quả ứng dụng - 4. Những sản phẩm chính của chương trình - 5. Đánh giá kết quả chung so với mục tiêu chương trình - 6. Những tồn tại và kiến nghị - 7. Những kinh nghiệm.
  - Phần thứ ba: Kiểm điểm quá trình tổ chức xây dựng và chỉ đạo thực hiện chương trình- 1. Về tổ chức điều hành - 2. Về tổ chức nghiên cứu - 3. Tình hình thực hiện hợp tác quốc tế của CT28A - Các bản đồ phụ lục

  Số trang: 0

 • Đô thị hoá và chiến lược phát triển đô thị ở nước ta

  Tác giả: Ngô Thế Thi
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-1/1990
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đô thị hoá và chiến lược phát triển đô thị ở nước ta

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đô thị hoá và chiến lược phát triển đô thị ở nước ta

  Tác giả: Ngô Thế Thi

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Đô thị hoá là gì ?- 1. Mở đầu: Lược thuật những nhận định về đô thị hoá - 2. Phương pháp luận hay các quan điểm nghiên cứu của đô thị hoá - 3. Tiến tới một nhận thức tổng hoà về đô thị hoá - Phần II: Những diễn biến mang tính quy luật của đô thị hoá - 4. Đô thị hoá và những hệ quả kinh tế - xã hội và văn hoá - xã hội - 5. Đô thị hoá và những hệ quả không gian- môi trường - 6. Đặc thù đô thị hoá ở các nước đang phát triển - Phần III: Tiến đến một chiến lược đô thị hoá ở Việt Nam - 7. Đô thị hoá tiền công nghiệp ở Việt Nam - 8. Đô thị hoá công nghiệp ở nước ta - 9. Đánh giá tình hình đô thị hoá hiện nay - 10. Dự báo về dân số và dân số đô thị - 11. Dự báo chiến lược phát triển đô thị - 12 Kết luận

  Số trang: 0

 • Mô hình tổ chức quy hoạch không gian Đồng Bằng Sông Cửu Long. Mã số: 28A-02-04

  Tác giả: Nguyễn Trí Thành
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch và thiết kế tổng hợp
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: TPHCM.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Mô hình tổ chức quy hoạch không gian Đồng Bằng Sông Cửu Long. Mã số: 28A-02-04

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Mô hình tổ chức quy hoạch không gian Đồng Bằng Sông Cửu Long. Mã số: 28A-02-04

  Tác giả: Nguyễn Trí Thành

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Phần mở đầu.
  - Chương II: Những cơ sở tiền đề tổ chức quy hoạch không gian Đồng Bằng Sông Cửu Long 1. Đặc trưng tài nguyên thiên nhiên và những điều kiện tự nhiên đặc thù của ĐBSCL - 2. Đặc trưng xã hội học dân số ĐBSCL - 3. Mô hình nền sản xuất nông gnhiệp hàng hoá ĐBSCL nhiều thành phần gắn với thị trường - 4. Vấn đề năng lượng nhiên liệu ĐBSCL - 5. Các yêu cầu chính về an ninh quốc phòng - 6. Các mối quan hệ ĐBSCL với khu vực trong và ngoài nước.
  - Chương III: Định hướng mô hình tổ chức quy hoạch không gian ĐBSCL - 1. Lý luận và thực tiễn về các loại mô hình - 2. Định hướng mô hình tổ chức QH không gian ĐBSCL - 3. Định hướng mô hình tổ chức quy hoạch không gian đô thị đồng bằng SCL - 4. Về mô hình làng xã đặc trưng ở ĐBSCL.
  - Chương IV: Kế hoạch hoá điều tiết xây dựng vĩ mô với nền sản xuất xây dựng hàng hoá nhiều thành phần và các dự án đầu tư ưu tiên trước mắt ở ĐBSCL.
  - Kết luận

  Số trang: 0

 • Mô hình tổ chức quy hoạch không gian Đồng bằng Sông Cửu Long

  Tác giả: Lữ Triều Thành
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1985/1985-12/1990
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Mô hình tổ chức quy hoạch không gian Đồng bằng Sông Cửu Long

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Mô hình tổ chức quy hoạch không gian Đồng bằng Sông Cửu Long

  Tác giả: Lữ Triều Thành

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Phần mở đầu - Chương II: Những cơ sở tiền đề tổ chức quy hoạch không gian Đồng bằng SCL - 1. Đặc trưng tài nguyên thiên nhiên và những điều kiện tự nhiên đặc thù của ĐBSCL - 2. Đặc trưng xã hội học dân số ĐB SCL - 3. Mô hình nền sản xuất nông nghiệp hàng hoá đồng bằng SCL nhiều thành phần gắn với thị trường - 4. Vấn đề năng lượng nhiên liệu đồng bằng SCL - 5. Các yêu cầu chính về an ninh quốc phòng - 6. Các mối quan hệ đồng bằng SCL với khu vực trong và ngoài nước - Chương III: Định hướng mô hình tổ chức quy hoạch không gian ĐB SCL - 1. Lý luận và thực tiễn về các loại mô hình - 2. Định hướng mô hình tổ chức QH không gian ĐBSCL - 3. Định hướng mô hình tổ chức quy hoạch không gian đô thị ĐB SCL - 4. Về mô hình làng (xã) đặc trưng ở ĐBSCL - Chương IV: Kế hoạch hoá điều tiết xây dựng vĩ mô với nền sản xuất xây dựng hàng hoá nhiều thành phần và các dự án đầu tư ưu tiên trước mắt ở đồng bằng SCL - Kết luận:

  Số trang: 0

 • Mô hình đơn vị ở và hệ thống dịch vụ công cộng trong đô thị. Mã số: 28A-03-02

  Tác giả: Nguyễn Thế Bá
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 1989
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Mô hình đơn vị ở và hệ thống dịch vụ công cộng trong đô thị. Mã số: 28A-03-02

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Mô hình đơn vị ở và hệ thống dịch vụ công cộng trong đô thị. Mã số: 28A-03-02

  Tác giả: Nguyễn Thế Bá

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Những nét tổng quan về sự hình thành và phát triển các đơn vị ở đô thị.- Chương I. Khái niệm đơn vị ở đô thị.- Chương II: Những đặc trưng cơ bản của sự hình thành và phát triển đơn vị ở đô thị Việt Nam. 1. Đơn vị ở phát triển theo đường phố. 2. Đơn vị ở với sự hình thành các lô phố trong đô thị. 3. Đơn vị ở theo ngõ phgố và đường phố nội bộ. 4. Làng trong đô thị. 5. Đơn vị nhà ở thấp tầng mới xây dựng. 6. Đơn vị ở tập thể gắn liền với sản xuất. 7. Đơn vị ở tiểu khu cao tầng do Nhà nước đầu tư xây dựng.- Chương III: Một số tình hình thực tế về QHXD các đơn vị ở tiểu khu tại Việt Nam 1. Tình hình chung 2. Vấn đề thiết kế 3. Về công tác xây dựng 4. Về công tác quản lý 5. Các khu ở thấp tầng. Chương IV: Vài nét tổng quan về tình hình và điều kiện ở hiện nay trong các đô thị Việt Nam.
  Phần II: Những quan niệm mới và các đề xuất chủ yếu về mô hình đơn vị ở và hệ thống dịch vụ công cộng trong đô thị. Chương V. Những xu hướng nổi bật trong lý luận đô thị hiện đại theo xu hướng tổ chức đơn vị ở và đơn vị QH đô thị. Chương VI: Đơn vị đô thị - một mô hình quan trọng trong sự hình thành và phát triển đô thị. 1. Đơn vị đô thị - yếu tố phát triển của thành phố. 2. Giới hạn về quy mô và quan niệm đơn vị đô thị tối ưu. 3. Điểm hội tụ - hạt nhân của các đơn vị đô thị. 4. Những yếu tố mới về đơn vị trong cơ cấu tổ chức QH đô thị Chương VII: hệ thống dịch vụ công cộng trong đô thị và đơn vị ở đô thị - 1. Dịch vụ công cộng và cơ cấu tổ chức QH đô thị - 2. Phân cấp dịch vụ công cộng với mô hình đơn vị ở trong đô thị - 3. Các loại hình dịch vụ công cộng - 4. Phương thức bố trí các công trình dịch vụ công cộng cấp cơ sở - Chương VIII. Mô hình đơn vị ở trong đô thị - 1. Xuất xứ và sự hình thành mô hình đơn vị ở - 2. Cơ cấu tổ chức đơn vị ở - 3. Giao thông trong đơn vị ở - 4. Bố cục các công trình nhà ở - Chương IX. Những kết luận và kiến nghị trong vấn đề QHXD các đơn vị ở đô thị

  Số trang: 0