Tìm kiếm nâng cao

 • Báo cáo thẩm định Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050. - H. : Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia , 2015

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Quảng Ninh
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Báo cáo thẩm định Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050. - H. : Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia , 2015

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 2629/QĐ-TTg ngày 31/12/2013. Nội dung quy hoạch đã căn cứ, cập nhật cơ bản đầy đủ các định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và hệ thống hạ tầng kỹ thuật Quốc gia; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh; Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh và các quy hoạch chiến lược của tỉnh...

  Số trang: 47

 • Chuyển dịch tiêu chuẩn hướng dẫn thực hành về bê tông cốt sợi của Mỹ (ACI 544 Fiber Reinforced Concrete) / Lê Trung Thành (Chủ nhiệm đề tài). - H. : Trường Đại học Xây dựng , 2015

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Chuyển dịch tiêu chuẩn hướng dẫn thực hành về bê tông cốt sợi của Mỹ (ACI 544 Fiber Reinforced Concrete) / Lê Trung Thành (Chủ nhiệm đề tài). - H. : Trường Đại học Xây dựng , 2015

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài:
  - Chuyển dịch tiêu chuẩn hướng dẫn thực hành về bê tông cốt sợi của Mỹ ACI 544.1R-96 (tái thông qua mới nhất năm 2009) và ACI 544.3R-08 sang Việt Nam.
  - Đáp ứng nhu cầu thực tiễn đang đòi hỏi về nghiên cứu và ứng dụng FRC tại Việt Nam. Sản phẩm của đề tài giúp hướng dẫn các cá nhân, tổ chức làm công tác thiết kế, thi công kết cấu sử dụng FRC vận dụng kiến thức để giải quyết các bài toán kỹ thuật đối với các kết cấu chịu tải trọng động, chịu kéo, uốn và đồng thời có thể hạ giá thành sản phẩm.
  -Hệ thống hóa và nâng cao toàn diện kiến thức khoa học công nghệ về FRC

  Số trang: 14

 • Đề án phân loại đô thị Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông là đô thị loại III. - Đắk Nông : Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa , 2015

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Đắk Nông : Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Đắk Nông
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Đề án phân loại đô thị Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông là đô thị loại III. - Đắk Nông : Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa , 2015

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm 4 phần chính:
  Phần 1: Lịch sử hình thành thị xã Gia Nghĩa.
  Phần 2: Giới thiệu thị xã Gia Nghĩa.
  Phần 3: Đánh giá phần loại đô thị (6 tiêu chuẩn).
  Phần 4: Các đề xuất đẩy mạnh xây dựng và phát triển đô thị Gia Nghĩa

  Số trang: 35

 • Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên đến năm 2040. Tỷ lệ 1/10.000 (KQNC.1971)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên đến năm 2040. Tỷ lệ 1/10.000 (KQNC.1971)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của quy hoạch: Xây dựng và phát triển Khu kinh tế Nam Phú Yên trở thành khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa chức năng với trọng tâm là ngành công nghiệp lọc, hóa dầu và các ngành công nghiệp sau dầu, các ngành công nghiệp gắn với cảng biển. Xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên thành một trung tâm dịch vụ và du lịch cấp quốc gia và khu vực. Tạo điểm bứt phá về kinh tế - xã hội trong khu vực Nam Trung Bộ, tạo sự liên kết phát triển giữa các tỉnh vùng Duyên hải Nam trung bộ và Tây Nguyên, thu hẹp khoảng cách trong phát triển kinh tế- xã hội, hội nhập với cả nước và quốc tế.

  Số trang: 29

 • Đề án tóm tắt đề nghị công nhận Thành phố Châu Đốc là đô thị loại II trực thuộc tỉnh An Giang. - Châu Đốc : Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang , 2015

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Châu Đốc : Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang , 2015
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: An Giang
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Đề án tóm tắt đề nghị công nhận Thành phố Châu Đốc là đô thị loại II trực thuộc tỉnh An Giang. - Châu Đốc : Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang , 2015

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Nội dung báo cáo gồm 5 phần:
  Phần 1: Căn cứ pháp lý, lý do và sự cần thiết.
  Phần 2: Khái quát quá trình lịch sử, hình thành và phát triển của thành phố Châu Đốc.
  Phần 3: Tổng hợp đánh giá thực trạng phát triển thành phố Châu Đốc theo các tiêu chuẩn của đô thị loại II.
  Phần 4: Tóm tắt chương trình phát triển đô thị.
  Phần 5: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 17

 • Đề án đề nghị công nhận thị xã Hồng Ngự là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Đồng Tháp (KQNC.1970)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: TX Hồng Ngự
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Đề án đề nghị công nhận thị xã Hồng Ngự là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Đồng Tháp (KQNC.1970)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Nội dung của đề án gồm 6 phần sau:
  I. Phần mở đầu.
  II. Khái quát về lịch sử hình thành và phát triển thị xã Hồng Ngự.
  III. Đánh giá hiện trạng phát triển đô thị và chất lượng công trình hạ tầng thị xã Hồng Ngự.
  IV. Tổng hợp đánh giá phát loại thị xã Hồng Ngự theo các tiêu chuẩn của đô thị loại III.
  V. Chương trình phát triển đô thị xã Hồng Ngự đến năm 2030.
  VI. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 37

 • Phân loại đô thị thành phố Tân An đạt tiêu chí đô thị loại II (Thuyết minh tóm tắt) (KQNC.1969)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: Long An
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Phân loại đô thị thành phố Tân An đạt tiêu chí đô thị loại II (Thuyết minh tóm tắt) (KQNC.1969)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Nội dung báo cáo tóm tắt gồm 4 phần:
  I. Các căn cứ pháp lý.
  II. Lý do và sự cần thiết.
  III. Tổng hợp đánh giá phân loại thành phố Tân An theo các tiêu chuẩn đô thị loại II.
  IV. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 10

 • Lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 (KQNC.1968)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Thanh Hóa
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 (KQNC.1968)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu lập quy hoạch: Xây dựng thành phố Thanh Hóa là đô thị tỉnh lỵ, trung tâm tổng hợp của tỉnh Thanh Hóa. Đáp ứng vai trò đầu tàu kết nối, trung tâm động lực phát triển mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật và an ninh quốc phòng của tỉnh Thanh Hóa, kéo theo sự phát triển của các vùng trong tỉnh.

  Số trang: 58

 • Điều tra, khảo sát thực trạng công tác đào tạo kiến trúc sư quy hoạch và quản lý đô thị (KQNC.1980)

  Tác giả: Nguyễn Xuân Hinh
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc HN
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng công tác đào tạo kiến trúc sư quy hoạch và quản lý đô thị (KQNC.1980)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Xuân Hinh

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Điều tra, khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng Chương trình đào tạo Kiến trúc sư Quy hoạch và Quản lý đô thị của trường Đại học Kiến trúc HN, làm cơ sở để đề xuất những giải pháp cải tiến chương trình đào tạo đạt được các tiêu chuẩn học thuật quốc tế và phù hợp với bối cảnh Việt Nam...

  Số trang: 189

 • Điều tra, đánh giá hiệu quả của các dự án điều tra cơ bản trong công tác xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê và cơ chế chính sách của ngành xây dựng (KQNC.1979)

  Tác giả: Nguyễn Thị Nga
  Nhà xuất bản: Vụ Kế hoạch - tài chính
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, đánh giá hiệu quả của các dự án điều tra cơ bản trong công tác xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê và cơ chế chính sách của ngành xây dựng (KQNC.1979)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thị Nga

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án  Điều tra, đánh giá hiệu quả của các dự án điều tra cơ bản trong công tác xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê và cơ chế chính sách của ngành xây dựng: Xây dựng cơ sở dữ liệu đối với các dự án điều tra cơ bản, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý các dự án này của Bộ Xây dựng.

  Số trang: 118

 • Khảo sát, đánh giá chương trình đào tạo chuyên ngành quy hoạch tại các cơ sở đào tạo kiến trúc - quy hoạch để xây dựng chương trình đào tạo gắn với thực hành (KQNC.1978)

  Tác giả: Nguyễn Xuân Hinh
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc HN
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Khảo sát, đánh giá chương trình đào tạo chuyên ngành quy hoạch tại các cơ sở đào tạo kiến trúc - quy hoạch để xây dựng chương trình đào tạo gắn với thực hành (KQNC.1978)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Xuân Hinh

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Đánh giá chương trình đào tạo chuyên ngành quy hoạch hiện nay và đề xuất chương trình đào tạo chuyên ngành quy hoạch mới; đáp ứng yêu cầu thực tiễn của hoạt động quy hoạch xây dựng tại Việt Nam, phù hợp với tiêu chuẩn đào tạo chuyên ngành quy hoạch của cả nước tiên tiến trên thế giới.

  Số trang: 212

 • Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn dến năm 2050. Tỷ lệ 1/10.000 (KQNC.1966)

  Tác giả: Lê Anh Dũng
  Nhà xuất bản: VIUP - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn dến năm 2050. Tỷ lệ 1/10.000 (KQNC.1966)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Anh Dũng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề án: Xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia, chiến lược phát triển biển Việt Nam. Xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai thành khu vực phát triển kinh tế năng động, bền vững; là trung tâm phát triển du lịch, dịch vụ, đô thị, công nghiệp, logistic và sản xuất nông nghiệp của vùng và khu vực, gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế với đảm bảo an ninh, quốc phòng...

  Số trang: 230

 • Báo cáo tổng hợp dự án Khảo sát và thí điểm đánh số nhà tại các thành phố và Khu đô thị mới (KQNC.1977)

  Tác giả: Lê Hồng Thủy
  Nhà xuất bản: Cục Phát triển đô thị
  Năm xuất bản: 2012
  Nơi xuất bản: H.:
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Báo cáo tổng hợp dự án Khảo sát và thí điểm đánh số nhà tại các thành phố và Khu đô thị mới (KQNC.1977)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Hồng Thủy

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Thử nghiệm phương pháp mới về đánh số nhà tại Khu đô thị mới Bắc An Khánh; So sánh với phương pháp đánh số nhà cũ theo quyết định 05/2006/QĐ-BXD về việc ban hành quy chế đánh số và gắn biển số nhà; Mã hóa số nhà và xây dựng cơ sở dữ liệu của Khu đô thị mới Bắc An Khánh; Nghiên cứu mô hình áp dụng tại các địa phương khác.

  Số trang: 154

 • Đề nghị công nhận thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La là đô thị loại IV (KQNC.1965)

  Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Mai Sơn
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân huyện Mai Sơn
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Mai Sơn
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Đề nghị công nhận thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La là đô thị loại IV (KQNC.1965)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Ủy ban nhân dân huyện Mai Sơn

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm các chương sau:
  - Chương I: Lý do và sự cần thiết đề nghị công nhận thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn là đô thị loại IV.
  - Chương II: Khái quát quá trình lịch sử hình thành và phát triển thị trấn Hát Lót.
  - Chương III: Đánh giá hiện trạng phát triển đô thị và chất lượng công trình hạ tầng trên địa bàn thị trấn Hát Lót.
  - Chương IV: Tổng hợp đánh giá phân loại thị trấn Hát Lót theo tiêu chí đô thị loại IV.
  - Chương V: Tóm tắt chương trình phát triển thị trấn Hát Lót.
  - Chương VI: Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 268

 • Đề nghị công nhận thành phố Phủ Lý là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hà Nam (KQNC.1964)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Phủ Lý
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Đề nghị công nhận thành phố Phủ Lý là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hà Nam (KQNC.1964)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu phát triển đô thị: Xây dựng và phát triển đô thị Phủ Lý trở thành một đô thị có môi trường sống chất lượng cao, phát triển bền vững, thích ứng tốt với biến đổi khí hậu, là trung tâm cấp vùng về ý tế, đào tạo nguồn nhân lực, lu lịch, thương mại với các dịch vụ đô thị đa dạng, chia sẻ các vùng chức năng quan trọng với Vùng đồng bằng sông Hồng, Vùng Thủ đô Hà Nội và Vùng Bắc Trung Bộ.

  Số trang: 46