Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu đổi mới nội dung các giáo trình đào tạo Kỹ sư chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghệ theo trình độ phát triển của Công nghệ xây dựng hiện nay – Giáo trình Cơ học kết cấu,Mã số: RD 12-12

  Tác giả: Bạch Vũ Hoàng Lan
  Nhà xuất bản: Đại học Kiến trúc TP.HCM
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đổi mới nội dung các giáo trình đào tạo Kỹ sư chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghệ theo trình độ phát triển của Công nghệ xây dựng hiện nay – Giáo trình Cơ học kết cấu,Mã số: RD 12-12

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu đổi mới nội dung các giáo trình đào tạo Kỹ sư chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghệ theo trình độ phát triển của Công nghệ xây dựng hiện nay – Giáo trình Cơ học kết cấu

  Tác giả: Bạch Vũ Hoàng Lan

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Để phù hợp với đề cương học phần của Cơ học kết cấu - Phần 1 và Cơ học kết cấu - Phần 2. Việc biên soạn giáo trình cần phải đạt được các yêu cầu chính như sau: Bổ sung các kiến thức thực tiễn giúp sinh viên có thể nâng cao khả năng tự nghiên cứu và thực hành; Ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết một số vấn đề cụ thể của môn học.
  Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Xây dựng nghiên cứu đổi mới là xây dựng đề cương của giáo trình Cơ học kết cấu, để làm cơ sở cho việc biên soạn tài liệu học tập chính thức cho từng học phần Cơ cấu kết cấu cho sinh viên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp, dùng làm tài liệu tham khảo cho các kỹ sư

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu chế tạo phụ gia sản xuất than cục ép sử dụng trong lò khí hóa than,Mã số: RD 121-13

  Tác giả: Nguyễn Minh Quỳnh
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo phụ gia sản xuất than cục ép sử dụng trong lò khí hóa than,Mã số: RD 121-13

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu chế tạo phụ gia sản xuất than cục ép sử dụng trong lò khí hóa than

  Tác giả: Nguyễn Minh Quỳnh

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
  - Nghiên cứu chế tạo phụ gia sản xuất than cục ép sử dụng cho lò khí hóa than, thay thế nguyên liệu ngoại nhập, góp phần chủ động hơn trong sản xuất.
  - Than cục ép sử dụng phụ gia nghiên cứu đạt các chỉ tiêu kỹ thuật tương đương than cục của các lò khí hóa than.
  - Đề xuất quy trình công nghệ sản xuất phụ gia cho than cục ép.
  - Xây dựng Quy trình công nghệ sản xuất phụ gia cho than cục ép và hướng dẫn sử dụng

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu chế tạo phụ gia sản xuất than cục ép sử dụng trong lò khí hóa than

  Tác giả: Nguyễn Minh Quỳnh
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo phụ gia sản xuất than cục ép sử dụng trong lò khí hóa than

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu chế tạo phụ gia sản xuất than cục ép sử dụng trong lò khí hóa than

  Tác giả: Nguyễn Minh Quỳnh

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề án:
  - Nghiên cứu chế tạo phụ gia sản xuất than cục ép sử dụng cho lò khí hóa than, thay thế nguyên liệu ngoại nhập, góp phần chủ động hơn trong sản xuất.
  - Than cục ép sử dụng phụ gia nghiên cứu đạt chỉ tiêu kỹ thuật tương đương than cục của các lò khí hóa than.
  - Đề xuất quy trình công nghệ sản xuất phụ gia cho than cục ép.
  - Xây dựng Quy trình công nghệ sản xuất phụ gia cho than cục ép và hướng dẫn sử dụng

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu chế tạo phụ gia sản xuất than cục ép sử dụng trong lò khí hóa than

  Tác giả: Nguyễn Minh Quỳnh
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo phụ gia sản xuất than cục ép sử dụng trong lò khí hóa than

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu chế tạo phụ gia sản xuất than cục ép sử dụng trong lò khí hóa than

  Tác giả: Nguyễn Minh Quỳnh

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  - Nghiên cứu chế tạo phụ gia sản xuất than cục ép sử dụng cho lò khí hóa than, thay thế nguyên liệu ngoại nhập, góp phần chủ động hơn trong sản xuất.
  - Than cục ép sử dụng phụ gia nghiên cứu đạt các chỉ tiêu kỹ thuật tương đương than cục của các lò khí hóa than.
  - Đề xuất quy trình công nghệ sản xuất phụ gia cho than cục ép.
  - Xây dựng Quy trình công nghệ sản xuất phụ gia cho than cục ép và hướng dẫn sử dụng

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu sử dụng rác thải làm nhiên liệu thay thế trong công nghiệp sản xuất xi măng ở Việt Nam

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sử dụng rác thải làm nhiên liệu thay thế trong công nghiệp sản xuất xi măng ở Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu sử dụng rác thải làm nhiên liệu thay thế trong công nghiệp sản xuất xi măng ở Việt Nam

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
  - Mục tiêu của đề tài này là xây dựng các giải pháp công nghệ kỹ thuật để sử dụng rác thải làm nhiên liệu thay thế trong các hệ thống lò quay xi măng ở Việt Nam với mục đích tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường.
  - Phân tích, đánh giá hiện trạng rác thải phát sinh trên địa bàn cả nước có thể sử dụng để làm nhiên liệu thay thế.
  - Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp công nghệ kỹ thuật chế biến rác thải làm nguồn nhiên liệu thay thế trong công nghiệp sản xuất xi măng.
  - Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp công nghệ kỹ thuật nhằm đốt nhiên liệu thay thế trong các hệ thống lò quay xi măng

  Số trang: 0

 • Đề án tóm tắt Đề nghị công nhận thành phố Trà Vinh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Trà Vinh

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND tỉnh Trà Vinh
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: Trà Vinh
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án tóm tắt Đề nghị công nhận thành phố Trà Vinh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Trà Vinh

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án tóm tắt Đề nghị công nhận thành phố Trà Vinh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Trà Vinh

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm IV phần:
  Phần I. Lý do và sự cần thiết phân loại thành phố Trà Vinh là đô thị loại II.
  Phần II. Khái quát quá trình hình thành và phát triển thành phố Trà Vinh.
  Phần III. Tổng hợp đánh giá phân loại thành phố Trà Vinh theo các tiêu chuẩn đô thị loại II.
  Phần IV. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thành phố Mỹ Tho đạt tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc tỉnh Tiền Giang

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND tỉnh Tiền Giang
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Mỹ Tho đạt tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc tỉnh Tiền Giang

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Mỹ Tho đạt tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc tỉnh Tiền Giang

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm V phần sau:
  I. Lý do và sự cần thiết đề nghị công nhận thành phố Mỹ Tho đạt tiêu chuẩn đô thị loại I.
  II. Hiện trạng phát triển thành phố Mỹ Tho.
  III. Đánh giá phân loại thành phố Mỹ Tho đạt tiêu chuẩn đô thị loại I.
  IV.Chương trình phát triển đô thị.
  V. Kết luận, kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thành phố Mỹ Tho đạt tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc tỉnh Tiền Giang

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND tỉnh Tiền Giang
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Mỹ Tho đạt tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc tỉnh Tiền Giang

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Mỹ Tho đạt tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc tỉnh Tiền Giang

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm V phần sau:
  I. Lý do và sự cần thiết đề nghị công nhận thành phố Mỹ Tho đạt tiêu chuẩn đô thị loại I.
  II. Hiện trạng phát triển thành phố Mỹ Tho.
  III. Đánh giá phân loại thành phố Mỹ Tho đạt tiêu chuẩn đô thị loại I.
  IV. Chương trình phát triển đô thị.
  V. Kết luận, kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thành phố Mỹ Tho đạt tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc tỉnh Tiền Giang

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND tỉnh Tiền Giang
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: Tiền Giang
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Mỹ Tho đạt tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc tỉnh Tiền Giang

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Mỹ Tho đạt tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc tỉnh Tiền Giang

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm V phần:
  I. Lý do và sự cần thiết đề nghị công nhận thành phố Mỹ Tho đạt tiêu chuẩn đô thị loại I.
  II. Hiện trạng phát triển thành phố Mỹ Tho.
  III. Đánh giá phân loại thành phố Mỹ Tho đạt tiêu chuẩn đô thị loại I.
  IV. Chương trình phát triển đô thị.
  V. Kết luận, kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án phân loại và Đề nghị công nhận thị trấn Đức Phổ mở rộng huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND huyện Đức Phổ
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: Đức Phổ
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án phân loại và Đề nghị công nhận thị trấn Đức Phổ mở rộng huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án phân loại và Đề nghị công nhận thị trấn Đức Phổ mở rộng huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm các phần sau:
  Mở đầu:
  I. Lý do và sự cần thiết đề nghị công nhận khu vực thị trấn Đức Phổ mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.
  II. Căn cứ pháp lý.
  Chương I. Khái quát lịch sử hình thành huyện Đức Phổ và hiện trạng khu vực thị trấn Đức Phổ mở rộng.
  Chương II. Đề nghị công nhận thị trấn Đức Phổ mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.
  Chương III. Một số giải pháp khắc phục các tiêu chí chưa đạt và tóm tắt chương trình phát triển đô thị khu vực thị trấn Đức Phổ mở rộng.
  Chương IV. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thành phố Quảng Ngãi là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Quảng Ngãi

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Quảng Ngãi
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Quảng Ngãi là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Quảng Ngãi

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Quảng Ngãi là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Quảng Ngãi

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm VI phần:
  I. Lý do cần thiết phân loại thành phố Quảng Ngãi là đô thị loại II.
  II. Khái quát quá trình lịch sử hình thành và phát triển thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
  III. Đánh giá hiện trạng phát triển đô thị và chất lượng công trình hạ tầng trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.
  IV. Tổng hợp đánh giá phân loại thành phố Quảng Ngãi theo các tiêu chuẩn của đô thị loại II.
  V. Giải pháp khắc phục, hoàn thiện các chỉ tiêu chưa đạt.
  VI. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Đức Hòa mở rộng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Đức Hòa
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Đức Hòa mở rộng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Đức Hòa mở rộng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Việc lập Đề án đề nghị công nhận thị trấn Đức Hòa mở rộng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV căn cứ trên định hướng phát triển đô thị Quốc gia, quy hoạch vùng và được lập theo hướng dẫn tại Nghị định số 42/2009/NĐ-CP, Thông tư 34/2009/TT-BXD.
  Nội dung đề án gồm VI phần:
  I. Căn cứ pháp lý.
  II. Lý do cần thiết lập đề án.
  III. Khái quát quá trình lịch sử, hình thành và phát triển.
  IV. Tổng hợp đánh giá phân loại theo các tiêu chuẩn của đô thị loại IV.
  V. Tóm tắt chương trình phát triển đô thị.
  VI. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang là đô thị loại IV

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Phú Mỹ
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang là đô thị loại IV

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang là đô thị loại IV

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm 5 phần chính:
  1. Lý do, sự cần thiết đề nghị công nhận thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang là đô thị loại IV.
  2. Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của thị trấn Phú Mỹ.
  3. Cơ sở đề nghị công nhận thị trấn Phú Mỹ là đô thị loại IV.
  4. Tóm tắt chương trình phát triển đô thị.
  5. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang là đô thị loại IV

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: TP.HCM
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang là đô thị loại IV

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang là đô thị loại IV

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu lập đề án:
  - Cụ thể hóa chiến lược phát triển Kinh tế - xã hội của Tỉnh cũng như Huyện đã đề ra trên cơ sở phù hợp với tình hình phát triển thực tế.
  - Đánh giá thực trạng, vị thế và tiềm năng phát triển của Thị trấn theo các tiêu chí phân loại đô thị đã được nhà nước quy định, trên cơ sở đó, định hướng xây dựng đô thị theo các tiêu chí đã đề ra và quy hoạch chung được phê duyệt.
  - Tạo cơ hội cho Thị trấn Núi Sập có cơ hội phát triển nhanh và toàn diện hơn, tạo đà tiếp tục đầu tư mạnh mẽ hơn nữa, phát huy nội lực và huy động ngoại lực phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn trong chiến lược trung và dài hạn

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thành phố Biên Hòa là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Đồng Nai

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Uỷ ban nhân dân thành phố Biên Hòa
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Biên Hòa
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Biên Hòa là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Đồng Nai

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Biên Hòa là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Đồng Nai

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm 3 phần chính:
  1. Cơ sở pháp lý
  2. Sự cần thiết phải xây dựng đề án
  3. Nội dung của đề án
  Tiêu chuẩn 1: Chức năng đô thị.
  Tiêu chuẩn 2: Quy mô dân số đô thị
  Tiêu chuẩn 3: Mật độ dân số
  Tiêu chuẩn 4: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp
  Tiêu chuẩn 5: Hệ thống công trình hạ tầng đô thị
  Tiêu chuẩn 6: Kiến trúc, cảnh quan đô thị

  Số trang: 0