Tìm kiếm nâng cao

 • Khảo sát nhu cầu sử dụng nhân lực ngành kinh tế xây dựng để xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo cho khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên

  Tác giả: Trần Xuân Thực
  Nhà xuất bản: 2013
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: Phú Yên
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Khảo sát nhu cầu sử dụng nhân lực ngành kinh tế xây dựng để xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo cho khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Khảo sát nhu cầu sử dụng nhân lực ngành kinh tế xây dựng để xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo cho khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên

  Tác giả: Trần Xuân Thực

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của dự án:
  - Khảo sát nhu cầu nhân lực và hoạch định chiến lược đào tạo nhân lực ngành kinh tế xây dựng phù hợp với đặc trưng Vùng - Miền; nhằm bổ sung, tăng cường chương trình đào tạo phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Nam Miền Trung - Tây Nguyên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
  - Với bối cảnh thế giới hiện nay, các yếu tố kinh tế xã hội thay đổi nhanh chóng, có sức tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực xây dựng. Do đó, đòi hỏi phải đào tạo một nguồn nhân lực ngành kinh tế xây dựng vừa có kiến thức chuyên môn chuyên sâu thực hiện các công việc như lập dự án đầu tư, quản lý dự án... vừa có kiến thức nền về khoa học nhân văn và chủ nghĩa nhân văn

  Số trang: 0

 • Khảo sát nhu cầu sử dụng nhân lực ngành quản lý đô thị để xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo cho khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên

  Tác giả: Trần Xuân Thực
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng miền Trung
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: Phú Yên
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Khảo sát nhu cầu sử dụng nhân lực ngành quản lý đô thị để xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo cho khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Khảo sát nhu cầu sử dụng nhân lực ngành quản lý đô thị để xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo cho khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên

  Tác giả: Trần Xuân Thực

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
  - Hoạch định chiến lược đào tạo Quản lý đô thị nhằm tăng cường nguồn lực phục vụ nhu cầu phát triển của khu vực Nam Miền Trung - Tây Nguyên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghệ hóa, hiện đại hóa đất nước.
  - Với bối cảnh thế giới hiện nay, các yếu tố kinh tế xã hội thay đổi nhanh chóng, có sức tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực xây dựng. Do đó, đòi hỏi phải đào tạo một nguồn nhân lực quản lý đô thị vừa có kiến thức chuyên môn chuyên sâu, vừa có kiến thức nền sâu sắc về khoa học nhân văn và chủ nghĩa nhân văn

  Số trang: 0

 • Điều tra, đánh giá thực trạng khử lưu huỳnh tại các nhà máy nhiệt điện, đề xuất giải pháp tận thu thạch cao sau khi xử lý để sản xuất vật liệu xây dựng

  Tác giả: Lê Thế Ngọc
  Nhà xuất bản: Vụ Vật liệu Xây dựng
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, đánh giá thực trạng khử lưu huỳnh tại các nhà máy nhiệt điện, đề xuất giải pháp tận thu thạch cao sau khi xử lý để sản xuất vật liệu xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, đánh giá thực trạng khử lưu huỳnh tại các nhà máy nhiệt điện, đề xuất giải pháp tận thu thạch cao sau khi xử lý để sản xuất vật liệu xây dựng

  Tác giả: Lê Thế Ngọc

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Thạch cao là nguyên liệu quan trọng cho ngành xây dựng, được dùng để sản xuất xi măng, sản xuất tấm trần, tấm tường, sản xuất bê tông khí chưng áp và cho nhiều ngành công nghiệp khác. Ở Việt Nam hiện nay thạch cao hầu hết phải nhập khẩu trong khi nhu cầu sử dụng ngày càng cao. Để khử khí lưu huỳnh trong các cơ sở sử dụng than và tận dụng thạch cao thải ra từ việc khử lưu huỳnh, nhiều nước trên thế giới đã sử dụng hệ thống khử lưu huỳnh FDG. Đây là giải pháp hiệu quả thu hoạch được thạch cao nhân tạo đảm bảo chất lượng... Vụ Vật liệu Xây dựng - Bộ Xây dựng đã có báo cáo và đề nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt cơ chế chính sách cụ thể về việc xử lý, sử dụng chất thải từ các nhà máy nhiệt điện, các nhà máy hóa chất để sử dụng làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng.
  Nội dung báo cáo gồm 6 phần:
  1. Điều tra, đánh giá thực trạng khử lưu huỳnh tại các nhà máy nhiệt điện.
  2. Khả năng tận thu thạch cao sau khi xử lý để sản xuất vật liệu xây dựng.
  3. Khả năng đầu tư hệ thống khử lưu huỳnh FGD để có thể thu hồi được thạch cao làm vật liệu xây dựng, thạch cao thương phẩm.
  4. Tình hình nhập khẩu và tiêu thụ thạch cao cho sản xuất xi măng.
  5. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp để ban hành cơ chế, chính sách cho các nhà máy nhiệt điện áp dụng công nghệ khử lưu huỳnh FGD.
  6. Sản phẩm của dự án

  Số trang: 0

 • Điều tra, khảo sát việc sử dụng nhân lực tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kinh tế xây dựng, cấp thoát nước & môi trường, xây dựng dân dụng và công nghiệp trong các trường thuộc ngành xây dựng

  Tác giả: Phạm Xuân Điều
  Nhà xuất bản: Trường Cao đẳng Xây dựng số 1
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát việc sử dụng nhân lực tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kinh tế xây dựng, cấp thoát nước & môi trường, xây dựng dân dụng và công nghiệp trong các trường thuộc ngành xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, khảo sát việc sử dụng nhân lực tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kinh tế xây dựng, cấp thoát nước & môi trường, xây dựng dân dụng và công nghiệp trong các trường thuộc ngành xây dựng

  Tác giả: Phạm Xuân Điều

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án:
  - Đánh giá thực trạng việc đào tạo các chuyên ngành trên tại các trường Cao đẳng thuộc Bộ, bao gồm: Cơ sở vật chất; Chất lượng, số lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chuyên ngành; Chương trình đào tạo; Giáo trình, tài liệu phục vụ cán bộ giảng dạy chuyên ngành; Số lượng sinh viê có việc làm sau khi tốt nghiệp.
  - Đánh giá khả năng đáp ứng công việc của sinh viên khi tham gia thực tiễn sản xuất.
  - Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực sau đào tạo các chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp, cấp thoát nước & môi trường, Kinh tế xây dựng

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu đổi mới nội dung các giáo trình đào tạo Kỹ sư chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghệ theo trình độ phát triển của Công nghệ xây dựng hiện nay – Giáo trình Sức bền vật liệu I,Mã số: RD 12-12

  Tác giả: Trần Thanh Loan
  Nhà xuất bản: Đại học Kiến trúc TP.HCM
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đổi mới nội dung các giáo trình đào tạo Kỹ sư chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghệ theo trình độ phát triển của Công nghệ xây dựng hiện nay – Giáo trình Sức bền vật liệu I,Mã số: RD 12-12

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu đổi mới nội dung các giáo trình đào tạo Kỹ sư chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghệ theo trình độ phát triển của Công nghệ xây dựng hiện nay – Giáo trình Sức bền vật liệu I

  Tác giả: Trần Thanh Loan

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
  - Nghiên cứu đổi mới nội dung các giáo trình đào tạo kỹ sư chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp theo trình độ phát triển của công nghệ xây dựng hiện nay.
  - Yêu cầu về đổi mới đào tạo theo hệ thống tín chỉ: giảm thới lượng giảng dạy tại lớp, tăng thời gian tự học của sinh viên nhưng vẫn đảm bảo khối lượng kiến thức cần thiết cho sinh viên.
  - Khắc phục một số hạn chế của những giáo trình hiện nay như: cách diễn đạt nặng về lý thuyết, chưa kết hợp với thực tế, các hình vẽ minh họa đơn điệu và không trực quan, các bài tập áp dụng chưa phong phú...

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu đổi mới nội dung các giáo trình đào tạo Kỹ sư chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghệ theo trình độ phát triển của Công nghệ xây dựng hiện nay – Giáo trình Cơ học kết cấu,Mã số: RD 12-12

  Tác giả: Bạch Vũ Hoàng Lan
  Nhà xuất bản: Đại học Kiến trúc TP.HCM
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đổi mới nội dung các giáo trình đào tạo Kỹ sư chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghệ theo trình độ phát triển của Công nghệ xây dựng hiện nay – Giáo trình Cơ học kết cấu,Mã số: RD 12-12

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu đổi mới nội dung các giáo trình đào tạo Kỹ sư chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghệ theo trình độ phát triển của Công nghệ xây dựng hiện nay – Giáo trình Cơ học kết cấu

  Tác giả: Bạch Vũ Hoàng Lan

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Để phù hợp với đề cương học phần của Cơ học kết cấu - Phần 1 và Cơ học kết cấu - Phần 2. Việc biên soạn giáo trình cần phải đạt được các yêu cầu chính như sau: Bổ sung các kiến thức thực tiễn giúp sinh viên có thể nâng cao khả năng tự nghiên cứu và thực hành; Ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết một số vấn đề cụ thể của môn học.
  Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Xây dựng nghiên cứu đổi mới là xây dựng đề cương của giáo trình Cơ học kết cấu, để làm cơ sở cho việc biên soạn tài liệu học tập chính thức cho từng học phần Cơ cấu kết cấu cho sinh viên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp, dùng làm tài liệu tham khảo cho các kỹ sư

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu chế tạo phụ gia sản xuất than cục ép sử dụng trong lò khí hóa than,Mã số: RD 121-13

  Tác giả: Nguyễn Minh Quỳnh
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo phụ gia sản xuất than cục ép sử dụng trong lò khí hóa than,Mã số: RD 121-13

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu chế tạo phụ gia sản xuất than cục ép sử dụng trong lò khí hóa than

  Tác giả: Nguyễn Minh Quỳnh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
  - Nghiên cứu chế tạo phụ gia sản xuất than cục ép sử dụng cho lò khí hóa than, thay thế nguyên liệu ngoại nhập, góp phần chủ động hơn trong sản xuất.
  - Than cục ép sử dụng phụ gia nghiên cứu đạt các chỉ tiêu kỹ thuật tương đương than cục của các lò khí hóa than.
  - Đề xuất quy trình công nghệ sản xuất phụ gia cho than cục ép.
  - Xây dựng Quy trình công nghệ sản xuất phụ gia cho than cục ép và hướng dẫn sử dụng

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu chế tạo phụ gia sản xuất than cục ép sử dụng trong lò khí hóa than

  Tác giả: Nguyễn Minh Quỳnh
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo phụ gia sản xuất than cục ép sử dụng trong lò khí hóa than

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu chế tạo phụ gia sản xuất than cục ép sử dụng trong lò khí hóa than

  Tác giả: Nguyễn Minh Quỳnh

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề án:
  - Nghiên cứu chế tạo phụ gia sản xuất than cục ép sử dụng cho lò khí hóa than, thay thế nguyên liệu ngoại nhập, góp phần chủ động hơn trong sản xuất.
  - Than cục ép sử dụng phụ gia nghiên cứu đạt chỉ tiêu kỹ thuật tương đương than cục của các lò khí hóa than.
  - Đề xuất quy trình công nghệ sản xuất phụ gia cho than cục ép.
  - Xây dựng Quy trình công nghệ sản xuất phụ gia cho than cục ép và hướng dẫn sử dụng

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu chế tạo phụ gia sản xuất than cục ép sử dụng trong lò khí hóa than

  Tác giả: Nguyễn Minh Quỳnh
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo phụ gia sản xuất than cục ép sử dụng trong lò khí hóa than

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu chế tạo phụ gia sản xuất than cục ép sử dụng trong lò khí hóa than

  Tác giả: Nguyễn Minh Quỳnh

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  - Nghiên cứu chế tạo phụ gia sản xuất than cục ép sử dụng cho lò khí hóa than, thay thế nguyên liệu ngoại nhập, góp phần chủ động hơn trong sản xuất.
  - Than cục ép sử dụng phụ gia nghiên cứu đạt các chỉ tiêu kỹ thuật tương đương than cục của các lò khí hóa than.
  - Đề xuất quy trình công nghệ sản xuất phụ gia cho than cục ép.
  - Xây dựng Quy trình công nghệ sản xuất phụ gia cho than cục ép và hướng dẫn sử dụng

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu sử dụng rác thải làm nhiên liệu thay thế trong công nghiệp sản xuất xi măng ở Việt Nam

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sử dụng rác thải làm nhiên liệu thay thế trong công nghiệp sản xuất xi măng ở Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu sử dụng rác thải làm nhiên liệu thay thế trong công nghiệp sản xuất xi măng ở Việt Nam

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
  - Mục tiêu của đề tài này là xây dựng các giải pháp công nghệ kỹ thuật để sử dụng rác thải làm nhiên liệu thay thế trong các hệ thống lò quay xi măng ở Việt Nam với mục đích tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường.
  - Phân tích, đánh giá hiện trạng rác thải phát sinh trên địa bàn cả nước có thể sử dụng để làm nhiên liệu thay thế.
  - Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp công nghệ kỹ thuật chế biến rác thải làm nguồn nhiên liệu thay thế trong công nghiệp sản xuất xi măng.
  - Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp công nghệ kỹ thuật nhằm đốt nhiên liệu thay thế trong các hệ thống lò quay xi măng

  Số trang: 0

 • Đề án tóm tắt Đề nghị công nhận thành phố Trà Vinh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Trà Vinh

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND tỉnh Trà Vinh
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: Trà Vinh
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án tóm tắt Đề nghị công nhận thành phố Trà Vinh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Trà Vinh

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án tóm tắt Đề nghị công nhận thành phố Trà Vinh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Trà Vinh

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm IV phần:
  Phần I. Lý do và sự cần thiết phân loại thành phố Trà Vinh là đô thị loại II.
  Phần II. Khái quát quá trình hình thành và phát triển thành phố Trà Vinh.
  Phần III. Tổng hợp đánh giá phân loại thành phố Trà Vinh theo các tiêu chuẩn đô thị loại II.
  Phần IV. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thành phố Mỹ Tho đạt tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc tỉnh Tiền Giang

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND tỉnh Tiền Giang
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Mỹ Tho đạt tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc tỉnh Tiền Giang

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Mỹ Tho đạt tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc tỉnh Tiền Giang

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm V phần sau:
  I. Lý do và sự cần thiết đề nghị công nhận thành phố Mỹ Tho đạt tiêu chuẩn đô thị loại I.
  II. Hiện trạng phát triển thành phố Mỹ Tho.
  III. Đánh giá phân loại thành phố Mỹ Tho đạt tiêu chuẩn đô thị loại I.
  IV.Chương trình phát triển đô thị.
  V. Kết luận, kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thành phố Mỹ Tho đạt tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc tỉnh Tiền Giang

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND tỉnh Tiền Giang
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Mỹ Tho đạt tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc tỉnh Tiền Giang

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Mỹ Tho đạt tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc tỉnh Tiền Giang

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm V phần sau:
  I. Lý do và sự cần thiết đề nghị công nhận thành phố Mỹ Tho đạt tiêu chuẩn đô thị loại I.
  II. Hiện trạng phát triển thành phố Mỹ Tho.
  III. Đánh giá phân loại thành phố Mỹ Tho đạt tiêu chuẩn đô thị loại I.
  IV. Chương trình phát triển đô thị.
  V. Kết luận, kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thành phố Mỹ Tho đạt tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc tỉnh Tiền Giang

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND tỉnh Tiền Giang
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: Tiền Giang
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Mỹ Tho đạt tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc tỉnh Tiền Giang

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thành phố Mỹ Tho đạt tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc tỉnh Tiền Giang

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm V phần:
  I. Lý do và sự cần thiết đề nghị công nhận thành phố Mỹ Tho đạt tiêu chuẩn đô thị loại I.
  II. Hiện trạng phát triển thành phố Mỹ Tho.
  III. Đánh giá phân loại thành phố Mỹ Tho đạt tiêu chuẩn đô thị loại I.
  IV. Chương trình phát triển đô thị.
  V. Kết luận, kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án phân loại và Đề nghị công nhận thị trấn Đức Phổ mở rộng huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: UBND huyện Đức Phổ
  Năm xuất bản: 2016
  Nơi xuất bản: Đức Phổ
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án phân loại và Đề nghị công nhận thị trấn Đức Phổ mở rộng huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án phân loại và Đề nghị công nhận thị trấn Đức Phổ mở rộng huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm các phần sau:
  Mở đầu:
  I. Lý do và sự cần thiết đề nghị công nhận khu vực thị trấn Đức Phổ mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.
  II. Căn cứ pháp lý.
  Chương I. Khái quát lịch sử hình thành huyện Đức Phổ và hiện trạng khu vực thị trấn Đức Phổ mở rộng.
  Chương II. Đề nghị công nhận thị trấn Đức Phổ mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.
  Chương III. Một số giải pháp khắc phục các tiêu chí chưa đạt và tóm tắt chương trình phát triển đô thị khu vực thị trấn Đức Phổ mở rộng.
  Chương IV. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0