Tìm kiếm nâng cao

 • Nhà ở rẻ tiền xây dựng bằng vật liệu địa phương với kỹ thuật xây dựng đơn giản. Mã số: 26B-01-04

  Tác giả: Phạm Văn Trình
  Nhà xuất bản: Đại học Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 1990
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nhà ở rẻ tiền xây dựng bằng vật liệu địa phương với kỹ thuật xây dựng đơn giản. Mã số: 26B-01-04

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nhà ở rẻ tiền xây dựng bằng vật liệu địa phương với kỹ thuật xây dựng đơn giản. Mã số: 26B-01-04

  Tác giả: Phạm Văn Trình

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Phần mở đầu: Mục tiêu và phương pháp nghiên cứu.
  - Phần I: Tình hình nhà ở tại một số nước đang phát triển.
  - Phần II. Tiềm năng vật liệu xây dựng nhà ở rẻ tiền và khả năng ứng dụng vật liệu địa phương để xây dựng nhà ở rẻ tiền.
  - Phần III. Nghiên cứu thiết kế và xây dựng thực nghiệm.
  - Phần IV: Một số thiết kế thực nghiệm nhà ở rẻ tiền

  Số trang: 0

 • Phương pháp nghiên cứu các phương pháp đo , kiểm tra và các biện pháp hiệu chỉnh các sai lệch cho phép trong quá trình thi công các công tác bê tông. Mã số: 021501 R 52

  Tác giả: Phạm Đức Thanh
  Nhà xuất bản: Viện cơ giới và công nghệ xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phương pháp nghiên cứu các phương pháp đo , kiểm tra và các biện pháp hiệu chỉnh các sai lệch cho phép trong quá trình thi công các công tác bê tông. Mã số: 021501 R 52

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phương pháp nghiên cứu các phương pháp đo , kiểm tra và các biện pháp hiệu chỉnh các sai lệch cho phép trong quá trình thi công các công tác bê tông. Mã số: 021501 R 52

  Tác giả: Phạm Đức Thanh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Phần mở đầu - Phần I: Hiện trạng về công tác đo đạc kiểm tra và trang bị sử dụng các dụng cụ đo đạc kiểm tra ở các công trường - Phần 2: Mục tiêu - phương pháp và phạm vi nghiên cứu đề tài và các bước tiến hành - Phần III. Những kết quả đạt được trong quá trình nghiên cứu đề tài -

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu các phương pháp đo, kiểm tra và các biện pháp hiệu chỉnh các sai lệch cho phép trong thi công công tác bê tông,Phần II: Thiết kế, chế tạo, thử nghiệm các dụng cụ đo truyền thống và dụng cụ đo mới

  Tác giả: Phạm Đức Thanh
  Nhà xuất bản: Viện Cơ giới và công nghệ xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu các phương pháp đo, kiểm tra và các biện pháp hiệu chỉnh các sai lệch cho phép trong thi công công tác bê tông,Phần II: Thiết kế, chế tạo, thử nghiệm các dụng cụ đo truyền thống và dụng cụ đo mới

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu các phương pháp đo, kiểm tra và các biện pháp hiệu chỉnh các sai lệch cho phép trong thi công công tác bê tông

  Tác giả: Phạm Đức Thanh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Thuỷ chuẩn bình thông 2. Quả dọi 3. Thước chữ A 4. Thước chữ T 5. Thước vuông góc 6. Ni vô 7. Thước tầm 8. Thước thẳng 9. Thước thép cuộn rút dây 10. Các máy đo, kiểm bằng lade

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu các phương pháp đo, kiểm tra và các biện pháp hiệu chỉnh các sai lệch cho phép trong thi công công tác bê tông,Phần III: Hướng dẫn kỹ thuật các phương pháp đo - kiểm tra trong quá trình thi công bê tông - bê tông cốt thép đổ tại chỗ

  Tác giả: Phạm Đức Thanh
  Nhà xuất bản: Viện Cơ giới và công nghệ xây dựng-BXD
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu các phương pháp đo, kiểm tra và các biện pháp hiệu chỉnh các sai lệch cho phép trong thi công công tác bê tông,Phần III: Hướng dẫn kỹ thuật các phương pháp đo - kiểm tra trong quá trình thi công bê tông - bê tông cốt thép đổ tại chỗ

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu các phương pháp đo, kiểm tra và các biện pháp hiệu chỉnh các sai lệch cho phép trong thi công công tác bê tông

  Tác giả: Phạm Đức Thanh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I.Đặt ván khuôn móng - Trình tự kiểm tra 1. Các phương pháp kiểm tra khi đặt ván khuôn móng 2. Đặt cốt thép móng - Trình tự kiểm tra 3. Trình tự kiểm tra trong quá trình đổ bê tông móng II. Kiểm tra lắp dựng ván khuôn cột 1. Các phương pháp kiểm tra lắp dựng ván khuôn cột 2. Kiểm tra lắp dựng cốt thép và đổ bê tông cột III. Kiểm tra lắp dựng ván khuôn dầm sàn 1. Phương pháp kiểm tra khi lắp dựng ván khuôn dầm sàn 2. Kiểm tra lắp đặt cốt thép và đổ bê tông dầm - sàn

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu các phương pháp đo kiểm tra và các biện pháp hiệu chỉnh các sai lệch cho phép trong thi công công tác bê tông,Phần I: Các phương pháp và dụng cụ đo, kiểm tra các sai lệch về kích thước trong quá trình thi công xây lắp

  Tác giả: Phạm Đức Thanh
  Nhà xuất bản: Viện cơ giới và công nghệ - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu các phương pháp đo kiểm tra và các biện pháp hiệu chỉnh các sai lệch cho phép trong thi công công tác bê tông,Phần I: Các phương pháp và dụng cụ đo, kiểm tra các sai lệch về kích thước trong quá trình thi công xây lắp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu các phương pháp đo kiểm tra và các biện pháp hiệu chỉnh các sai lệch cho phép trong thi công công tác bê tông

  Tác giả: Phạm Đức Thanh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Phần 1: Hiện trạng Phần 2: Các phương pháp và các dụng cụ đo , kiểm tra dùng tỏng công tác xây dựng 1. Các phương pháp và dụng cụ để xác định mặt phẳng ngang và mốc cốt của các kết cấu 2. Các phương pháp đo, kiểm tra bằng phương thẳng đứng 3. Các phương pháp đo, kiểm tra các sai lệch về góc Phần 3: Một số phương pháp và dụng cụ đo mới 1. Phương pháp đo, kiểm tra bằng máy kinh vĩ lade 2. Phương pháp kiểm tra chiều dày hoặc chiều cao các bọ phận kết cấu bằng thước góc hoặc thước Pan-me 3. Phương pháp đo kiểm tra phương đứng có thiết bị vi chỉnh 4. Phương pháp kiểm tra kích thước thông thuỷ bằng thanh đo kiểu ống lồng 5. Các cữ định vị dùng trong công tác đo, kiểm tra 6. Các kiểu cọc tiêu - bảng ngắm

  Số trang: 0

 • Hướng dẫn thiết kế và xây dựng các công trình cấp thoát nước

  Tác giả: Lê Ngọc Thanh Châu
  Nhà xuất bản: Cty Xây dựng cấp thoát nước số 2
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: TPHCM.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hướng dẫn thiết kế và xây dựng các công trình cấp thoát nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hướng dẫn thiết kế và xây dựng các công trình cấp thoát nước

  Tác giả: Lê Ngọc Thanh Châu

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Chương 1: Phạm vi áp dụng và các định nghĩa chủ yếu - Chương 2: Các yêu cầu đối với một công trình chứa nước - 1. Tính thích hợp - 2. Độ kín nước - 3. Bền - 4. Sử dụng - sửa chữa - tuổi thọ - 5. Yêu cầu đối với nước chứa (nước sinh hoạt) - Chương 3: Vật liệu - 1. Bê tông - 2. Thép - Chương 4: Tính toán công trình - Chương 5: Cấu tạo và cách thi công - Chương 6: Kiểm tra - nghiệm thu- bảo quản

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu sử dụng latex cao su tự nhiên để chế tạo ống bê tông polyme làm ống dẫn nước

  Tác giả: Lê Long
  Nhà xuất bản: Cty xây dựng cấp thoát nước số 2 - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: TPHCM.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sử dụng latex cao su tự nhiên để chế tạo ống bê tông polyme làm ống dẫn nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu sử dụng latex cao su tự nhiên để chế tạo ống bê tông polyme làm ống dẫn nước

  Tác giả: Lê Long

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Mở đầu - 2. Một vài tính chất của cao su tự nhiên - 3. Độ bền cơ học - 4. Độ bền hoá học - 5. Tính chất cơ học của màng latex cao su khi được chiếu xạ - II. Nghiên cứu cơ lý tính của bê tông xi măng polyme latex cao su Việt Nam - III. Nhận xét và đánh giá - 1. Về mặt gia công - 2. Tính chất của bê tông latex - 3. Phương hướng nghiên cứu tiếp tục - 4. Thí nghiệm đợt 2 - 5. So sánh kết quả - IV. Phần đúc ống beton - 1. Mở đầu - 2. Các yêu cầu kỹ thuật - 3. Dàn quay ly tâm và xưởng đúc ống - 4. Bộ thay đổi vận tốc - 5. Công tác đúc thử ống - Phương hướng thực hiện

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu chế tạo phụ kiện ngành nước

  Tác giả: Đỗ Huy Đồng
  Nhà xuất bản: Cty Xây dựng cấp thoát nước số 2 - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: TPHCM.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo phụ kiện ngành nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu chế tạo phụ kiện ngành nước

  Tác giả: Đỗ Huy Đồng

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: I. Phụ kiện từ pôlime biến tính bằng chiếu xạ.
  - 1. Mở đầu - 2. Phần thực nghiệm - 3. Kết quả nghiên cứu - 4. Kết quả kiểm nghiệm - 5. Nhận xét kết quả - 6. Kết luận.
  - II. Nghiên cứu các bơm trục đứng hiệu suất cao

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu quá trình đô thị hoá các làng nghề ven đô. Mã số: RD-9409

  Tác giả: Nguyễn Văn Than
  Nhà xuất bản: Trung tâm phát triển nông thôn - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu quá trình đô thị hoá các làng nghề ven đô. Mã số: RD-9409

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu quá trình đô thị hoá các làng nghề ven đô. Mã số: RD-9409

  Tác giả: Nguyễn Văn Than

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Phần mở đầu.
  - Phần II: Đánh giá hiện trạng qúa trình phát triển quá trình đô thị hoá các làng nghề ven đô - 1. Tình hình phát triển vùng ngoại thành Hà Nội và các làng nghề - 2. Tóm tắt tình hình khu vực thủ công nghiệp nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng - 3. Tình hình các làng nghề ven đô - 4. Đặc điểm các làng nghề ven đô.
  - Phần III: Tổ chức không gian cải tạo và phát triển các khu dân cư và cơ sở hạ tầng các làng ven đô - 1. Các yếu tố tác động đến phát triển làng nghề - 2. Các xu hướng phát triển không gian và cơ sở hạ tầng các làng ven đô - 3. Các xu hướng phát triển các làng nghề ven đô hiện hữu.
  - Phần IV: Đề xuất một số biện pháp và chính sách tiết kiệm đất đai xây dựng, huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, quản lý qui hoạch theo các đồ án quy hoạch được duyệt - 1. Nhìn nhận lại quá trình đô thị hoá các làng ven đô - 2. Đề xuất một số giải pháp và chính sách - Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Điểm vui chơi cho trẻ em và người cao tuổi trong khu vực ở tại Hà Nội. Mã số: R-9409

  Tác giả: Lê Quang Tiến,Trịnh Đức Tuấn
  Nhà xuất bản: Cty tư vấn xây dựng dân dụng Việt Nam
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điểm vui chơi cho trẻ em và người cao tuổi trong khu vực ở tại Hà Nội. Mã số: R-9409

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điểm vui chơi cho trẻ em và người cao tuổi trong khu vực ở tại Hà Nội. Mã số: R-9409

  Tác giả: Lê Quang Tiến,Trịnh Đức Tuấn

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề - 2. Thực trạng tình hình tổ chức điểm vui chơi tại Hà Nội - - Khái quát - - Phân tích cụ thể - - Đánh giá toàn bộ tình hình vui chơi trong các Quận- 3. Cơ sở khoa học để nghiên cứu - - Điều tra xã hội học - - Tham khảo một số tài liệu xã hội học - 4. Tổ chức và xây dựng điểm vui chơi - - Định nghĩa - - Quy mô đất đai (diện tích chiếm đất) - - Quy mô xây dựng - 5. Kết luận và kiến nghị Phần II; Tổng kết tình hình điều tra tổ chức điểm vui chơi một số quận của thành phố Hà Nội -

  Số trang: 0

 • Quy định thiết kế, xây dựng, vận hành và kiểm soát bãi chôn lấp phế thải đô thị (hướng dẫn thực hiện ). Mã số: TC 9423

  Tác giả: Nghiêm Xuân Đạt
  Nhà xuất bản: Cty Môi trường đô thị Hà Nội
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy định thiết kế, xây dựng, vận hành và kiểm soát bãi chôn lấp phế thải đô thị (hướng dẫn thực hiện ). Mã số: TC 9423

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy định thiết kế, xây dựng, vận hành và kiểm soát bãi chôn lấp phế thải đô thị (hướng dẫn thực hiện ). Mã số: TC 9423

  Tác giả: Nghiêm Xuân Đạt

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Đặt vấn đề - Chương II: các chỉ tiêu lựa chọn vị trí bãi chôn lấp phế thải hợp vệ sinh - 1. ảnh hưởng của bãi chôn lấp đến môi trường - 2. Các chỉ tiêu lựa chọn bãi chôn lấp phế thải - 3. Quy mô bãi chôn lấp - Chương III: Mô hình các dạng bãi chôn lấp cơ bản - 1. Phân loại bãi chôn lấp theo đặc trưng của chất thải chôn lấp - 2. Phân loại bãi theo địa hình chôn lấp - Chương IV: Thiết kế bãi chôn lấp - 1. Yêu cầu chung - 2. Bố trí và chuẩn bị mặt bằng - Chương V: Kỹ thuật vận hành bãi chôn lấp - 1. Sơ đồ bãi chôn lấp - 2. Xử lý bùn tại bãi chôn lấp - 3. Thiết bị phục vụ bãi chôn lấp - 4. Vận hành bãi chôn lấp - Chương VI: Phục hồi và sử dụng lại mặt bằng bãi chôn lấp - 1. Kế hoạch sơ bộ cho việc sử dụng lại mặt bằng bãi chôn lấp - 2. Nhưng xem xét về công nghệ - 3. Những thiết kế cảnh quan - 4. Trồng trọt cây cối - Chương VII: Kiểm soát nước rác - 1. Sự hình thành nước rác - 2. Thành phần nước rác - 3. Dự đoán khối lượng nước rác - 4. Những yếu tố thiết kế trong kiểm soát nước rác - 5. Kiểm soát mạch nước ngầm - 6. Kiểm soát nước mặt - 7. Xử lý nước rác - Chương VIII: Kiểm soát khí ga - 1. Mở đầu - 2. Sản phẩm và thành phần khí ga - 3. Sự chuyển động của khí ga trong đất và phế thải rắn - 4. Thoát tán và thu gom khí ga - 5. Chỉ dẫn an toàn - 6. Thu hồi năng lượng - Chương IX: Kết luận

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu chế tạo thử xích trao đổi nhiệt lò nung klinker bằng thép crôm-niken. Mã số: RD 9427

  Tác giả: Tô Thoại
  Nhà xuất bản: NM Cơ khí và đại tu ô tô máy kéo Đông Anh - LICOGI
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo thử xích trao đổi nhiệt lò nung klinker bằng thép crôm-niken. Mã số: RD 9427

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu chế tạo thử xích trao đổi nhiệt lò nung klinker bằng thép crôm-niken. Mã số: RD 9427

  Tác giả: Tô Thoại

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: nghiên cứu tổng quan - 1. Một số đặc tính kỹ thuật chính của lò nung xi măng Bỉm Sơn - 2. Điều kiện làm việc của xích trao đổi nhiệt trong lò nung - 3. Thép bền nhiệt Crôm-Niken những đặc tính và yếu tố ảnh hưởng - 4. ảnh hưởng của chế độ nhiệt luyện đến tổ chức của thép . Sơ đồ công nghệ chế tạo xích trao đổi nhiệt - Phần II: Thực nghiệm - 1. Công nghệ nấu luyện - 2. Công nghệ đúc - 3. Nhiệt luyện xích trao đổi nhiệt - 4. Kết quả thí nghiệm - 5. Hiệu quả kinh tế xã hội

  Số trang: 0

 • Ảnh hưởng của giằng móng đến sự làm việc của khung khi chịu lực. Mã số: 021501 R9222,Phần 3: Các kết quả tính toán ảnh hưởng của giằng móng đến sự làm việc của khung 6 tầng khi chịu lực (giằng ở đáy móng)

  Tác giả: Nguyễn Văn Liên
  Nhà xuất bản: Đại học Kiến trúc Hà Nội-BXD
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Ảnh hưởng của giằng móng đến sự làm việc của khung khi chịu lực. Mã số: 021501 R9222,Phần 3: Các kết quả tính toán ảnh hưởng của giằng móng đến sự làm việc của khung 6 tầng khi chịu lực (giằng ở đáy móng)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Ảnh hưởng của giằng móng đến sự làm việc của khung khi chịu lực. Mã số: 021501 R9222

  Tác giả: Nguyễn Văn Liên

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Các bảng biểu có ghi kết quả tính toán

  Số trang: 0

 • Ảnh hưởng của giằng móng đến sự làm việc của khung khi chịu lực. Mã số: 02 15 01 - R 9222

  Tác giả: Nguyễn Văn Liên
  Nhà xuất bản: Đại học Kiến trúc Hà Nội - BXD
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Ảnh hưởng của giằng móng đến sự làm việc của khung khi chịu lực. Mã số: 02 15 01 - R 9222

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Ảnh hưởng của giằng móng đến sự làm việc của khung khi chịu lực. Mã số: 02 15 01 - R 9222

  Tác giả: Nguyễn Văn Liên

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Chương 1: Tổng quan của đề tài `Nhgiên cứu ảnh hưởng của dầm và giằng móng trong kết cấu khung chịu lực ` Chương 2: ảnh hưởng của dầm giằng móng đến sự làm việc của khung khi lún đều - Chương 3: ảnh hưởng của dầm giằng móng đến sự làm việc của khung khi có lún lệch - Chương 4: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu thực nghiệm phát triển nhà ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Mã số: RD 936

  Tác giả: Nguyễn Văn Than
  Nhà xuất bản: Trung tâm phát triển nông thôn - Viện Quy hoạch đô thị nông thôn
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu thực nghiệm phát triển nhà ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Mã số: RD 936

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu thực nghiệm phát triển nhà ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Mã số: RD 936

  Tác giả: Nguyễn Văn Than

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Hiện trạng và những yêu cầu phát triển nhà ở - 1. Khái quát về các đơn vị hành chính: diện tích và dân số - 2. Hiện trạng phân bố dân cư - 3. Đặc điểm khí hậu, điều kiện tự nhiên ở ĐBSCL và ảnh hưởng của chúng đến phân bố dân cư và xây dựng nhà ở - 4. Hiện trạng về nhà ở - Phần II. Các công trình nghiên cứu nhà ở ĐBSCL trứoc đây. hững thành tự và hạn chế - Phần III: Nghiên cứu các mẫu nhà ở ĐBSCL - 1. Các yếu tố tác động đến thiết kế và xây dựng nhà ở - 2. Giới thiệu một số mẫu nhà ở đã được nghiên cứu - 3. Giải pháp kết cấu - 4. Biện pháp thi công nhà ở gia đình - Phần IV: Các giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển nhà ở vùng nông thôn ĐBSCL - Phần V: Triển khai xây dựng thực nghiệm mẫu nhà ở -

  Số trang: 0