Tìm kiếm nâng cao

 • Tổng hợp thiết kế mẫu nhà ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Mã số: RD-9528

  Tác giả: Nguyễn Văn Than
  Nhà xuất bản: Trung tâm phát triển nông thôn - Bộ xây dựng
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tổng hợp thiết kế mẫu nhà ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Mã số: RD-9528

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tổng hợp thiết kế mẫu nhà ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Mã số: RD-9528

  Tác giả: Nguyễn Văn Than

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Lời giới thiệu.
  - 2. Các mẫu nhà ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Số trang: 0

 • Xác định ranh giới vùng ngoại ô cho thành phố loại III và IV của Việt Nam. Mã số: R-9215

  Tác giả: Tô Thị Minh Thông
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xác định ranh giới vùng ngoại ô cho thành phố loại III và IV của Việt Nam. Mã số: R-9215

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xác định ranh giới vùng ngoại ô cho thành phố loại III và IV của Việt Nam. Mã số: R-9215

  Tác giả: Tô Thị Minh Thông

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về vùng ngoại ô, ngoại thành của một số nước trên thế giới - 1. Điểm qua lịch sử đô thị các nước trên thế giới - 2. Khái niệm, định nghĩa, thuạt ngữ và sự khác nhau giữa ngoại ô và ngoại thành (ngoại thị) 3. Vài nét về quá trình phát triển của lý thuyết qua yêu cầu thực tiễn của quá trình đô thị hoá - 4. Mối quan hệ giữa nội thành (nội thị) với ngoại ô.- 5. Phương pháp luận để xác định vùng ngoại ô , cần phải tiếp cận và đảm bảo các tính chất của nó - Chương III: Đề xuất việc xác lập quy hoạch và quy mô ranh giới vùng ngoại ô các đô thị loại III và loại IV của Việt nam - 1. Cơ sở pháp lý - 2. Mức độ và giới hạn cụ thể của từng chức năng - 3. Phân tích đánh giá đất đai tổng hợp theo các yếu tố tác động là cơ sở xác định quy mô ranh giới vùng ngoại ô - 4. Xác định ranh giới ngoại ô -

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu quy hoạch phục hồi và phát triển các khu công nghiệp lớn Việt Nam. Mã số: 02.17.05. R16

  Tác giả: Bạch Ngọc Phong
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn - BXD
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu quy hoạch phục hồi và phát triển các khu công nghiệp lớn Việt Nam. Mã số: 02.17.05. R16

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu quy hoạch phục hồi và phát triển các khu công nghiệp lớn Việt Nam. Mã số: 02.17.05. R16

  Tác giả: Bạch Ngọc Phong

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Phần thứ nhất: Tổng quan về hiện trạng công gnhiệp Việt Nam - 1. Đánh giá chung - 2. các ngành công nghiệp - Phần thứ hai: Hiện trạng các khu công nghiệp - 1. Bối cảnh và những tiền đề hình thành các khu CN ở Việt Nam trước đây - 2. Thực trạng và đặc điểm chung của các khu công nghiệp hiện có - Phần thứ ba: Định hướng khối phục , cải tạo và phát triển các khu công nghiệp - 1. Những tiền đề và khả năng phát triển - 2. Những nguyên tắc và giải pháp chung - 3. Các thành phố lớn tập trung công nghiệp và khu công nghiệp (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng ) 4. Các khu công nghiệp lớn Thái Nguyên, Việt Trì, Biên Hoà, Cần Thơ. Phần kết luận.

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu mẫu công nghệ xử lý nước sinh hoạt quy mô nhỏ vùng Đồng bằng sông Hồng. Mã số: RD 9417

  Tác giả: Hoàng Thọ Am
  Nhà xuất bản: Trung tâm phát triển nông thôn - Bộ xây dựng
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu mẫu công nghệ xử lý nước sinh hoạt quy mô nhỏ vùng Đồng bằng sông Hồng. Mã số: RD 9417

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu mẫu công nghệ xử lý nước sinh hoạt quy mô nhỏ vùng Đồng bằng sông Hồng. Mã số: RD 9417

  Tác giả: Hoàng Thọ Am

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Đánh giá hiện trạng chung - Chương I: Các yếu tố tự nhiên và xã hội tác động đến cấp nước sinh hoạt - 1. Các yết tố tự nhiên - 2. Các yếu tố kinh tế - xã hội - Chương II: Nguồn nước - đánh giá và lựa chọn nguồn nước cấp cho sinh hoạt - 1. Nguồn nước - 2. Đánh giá và lựa chọn nguồn nước
  Chương III: Đánh giá hiện trạng cấp nước sinh hoạt - 1. Nguồn nước - 2. Đánh giá chung - 3. Hiện trạng sức khoẻ của người dân nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng liên quan đến việc sử dụng nước - Phần II. Các kết quả nghiên cứu - Chương IV. Mục tiêu, tiêu chuẩn và cơ sở khoa học xác lapạ các loại hình cấp nước sinh hoạt - 1. Các mục tiêu - 2. Tiêu chuẩn số lượng, chất lượng nước dùng - 3. Các cơ sở khoa học - Chương V. Kết quả nghiên cứu các giải pháp khử sắt nước ngầm - 1. Cơ sở nghiên cứu - 2. Đánh giá và nghiên cứu cải tạo các hệ thống khử sắt đơn giản - 3. Nghiên cứu và thiết kế các hệ thống khử sắt - 4. Nghiên cứu áp dụng bể lọc nổi trong dây chuyền khử sắt - 5. Nghiên cứu quy trình công nghệ mới xử lý nước ngầm nhiều sắt nồng độ - cao áp dụng các trạm công suất nhỏ (dưới 5 m3/h) - 6. Kết quả nghiên cứu các giải pháp xử lý nước mặt và nước mưa - 1. Xử lý nước mặt bằng phương pháp lắng - 2. Bể lọc cát chậm - 3. các biện pháp xử lsy nước mặt bằng bể lọc chậm - 4. áp dụng thử nghiệm Chương VIII. Các giải pháp và mô hình cấp nước nông thôn ĐB sông Hồng - Kết luận

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu và sản xuất thử các loại phụ tùng đồng bộ chuyên ngành của đường ống bê tông cốt thép không ứng suất trước chịu áp lực cao

  Tác giả: Trần Trọng Ngọc
  Nhà xuất bản: Cty Tư vấn cấp thoát nước và môi trường VN
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu và sản xuất thử các loại phụ tùng đồng bộ chuyên ngành của đường ống bê tông cốt thép không ứng suất trước chịu áp lực cao

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu và sản xuất thử các loại phụ tùng đồng bộ chuyên ngành của đường ống bê tông cốt thép không ứng suất trước chịu áp lực cao

  Tác giả: Trần Trọng Ngọc

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: 1. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài - 2. Quá trình thực hiện và nghiên cứu. - Về việc nghiên cứu chế tạo. - Công tác định hình hoá bằng hệt hống bảng tra. - Sản xuất thử nghiệm - 3. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Định mức tiêu chuẩn diện tích sử dụng nhà công thự

  Tác giả: Đoàn Ngọc Hưng
  Nhà xuất bản: Cục Quản lý Nhà - Bộ xây dựng
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Định mức tiêu chuẩn diện tích sử dụng nhà công thự

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Định mức tiêu chuẩn diện tích sử dụng nhà công thự

  Tác giả: Đoàn Ngọc Hưng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: 1. Phần mở đầu - 2. Hiện trạng quản lý sử dụng quỹ nhà công thự ở Việt Nam - - Hiện trạng quỹ nhà công thự ở Việt Nam
  - Hiện trạng quản lý sử dụng quỹ nhà công thự ở Việt Nam - 3. Phân loại nhà làm việc và phân định các diện tích trong nhà làm việc làm cơ sở cho việc xác định định mức tiêu chuẩn sử dụng nhà làm việc - - Phân loại nhà làm việc - - Phân định các diện tích trong nhà làm việc làm cơ sở cho việc xác định định mức tiêu chuẩn sử dụng nhà làm việc - 4. Xây dựng định mức tiêu chuẩn diện tích sử dụng nhà làm việc - - Xác định kích thước không gian hợp lý cho các tư thế làm việc của một công chức ở vị trí làm việc - - Định mức tiêu chuẩn diện tích sử dụng nhà làm việc.
  - Ví dụ tính toán minh hoạ - 5. Kiến nghị và đề xuất trong lĩnh vực quản lý diện tích sử dụng các loại nhà công thự - 6. Phụ lục: Dự thảo các quyết định, hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Xây dựng về việc ban hành :`Định mức tiêu chuẩn diện tích sử dụng nhà làm việc `

  Số trang: 0

 • Hướng dẫn bổ sung đánh giá tác động môi trường một số dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị

  Tác giả: Vụ Khoa học và công nghệ
  Nhà xuất bản: Vụ Khoa học và công nghệ - BXD
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hướng dẫn bổ sung đánh giá tác động môi trường một số dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hướng dẫn bổ sung đánh giá tác động môi trường một số dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị

  Tác giả: Vụ Khoa học và công nghệ

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Những điểm chủ yếu cấn đánh giá tác động môi trường khi lập dự án hệ thống đường đô thị.
  - 2. Những điểm chủ yếu cần đánh giá tác động môi trường khi lập dự án hệ thống cấp nước đô thị.
  - 3. Những điểm chủ yếu cần đánh giá tác động môi trường khi lập dự án hệ thống thoát nước đô thị.
  - 4. Những điểm chủ yếu cấn đánh giá tác động môi trường khi lập dự án chất thải rắn đô thị.
  - 5. Phụ lục

  Số trang: 0

 • Hướng dẫn thực hiện đánh giá tác động môi trường

  Tác giả: Vụ Khoa học và công nghệ - BXD
  Nhà xuất bản: Vụ Khoa học và công nghệ - BXD
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hướng dẫn thực hiện đánh giá tác động môi trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hướng dẫn thực hiện đánh giá tác động môi trường

  Tác giả: Vụ Khoa học và công nghệ - BXD

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: I. Những vấn đề chung về nội dung , yêu cầu đánh giá tác động môi trường - 1. Nội dung ĐTM - 2. Kiến thức khoa học cần thiết trong đánh giá tác động môi trường - 3. Tổ chức và quản lý đánh giá tác động môi trường - 4. Các yêu cầu đối với đánh giá tác động môi trường - II. Các phương pháp đánh giá tác động môi trường - 1. Phương pháp liệt kê số liệu về thống số môi trường - 2. Phương pháp danh mục và điều kiện môi trường - 3. Phương pháp ma trận môi trường - 4. Phương pháp chập bản đồ môi trường - 5. Phương pháp sơ đồ mạng lưới - 6. Phương pháp mô hình - 7. Phương pháp phân tích lợi ích - chi phí mở rộng - III. Phụ lục : - 1. Trình tự thực hiện ĐTM - 2. Một số điểm hướng dẫn cụ thể thêm trong khi thực hiện xây dựng báo cáo ĐTM một số dự án phát triển công nghiệp -

  Số trang: 0

 • Cơ sở thực tiễn và lý luận của việc chuyển một phần nhà làm việc thuộc sở hữu Nhà nước từ tự quản bao cấp sang kinh doanh. Mã số: 85/HĐKT

  Tác giả: Trần Công Thanh
  Nhà xuất bản: Cục Quản lý nhà
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cơ sở thực tiễn và lý luận của việc chuyển một phần nhà làm việc thuộc sở hữu Nhà nước từ tự quản bao cấp sang kinh doanh. Mã số: 85/HĐKT

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cơ sở thực tiễn và lý luận của việc chuyển một phần nhà làm việc thuộc sở hữu Nhà nước từ tự quản bao cấp sang kinh doanh. Mã số: 85/HĐKT

  Tác giả: Trần Công Thanh

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Chương 1: Tình hình quản lý sử dụng nhà làm việc thuộc sở hữu Nhà nước hiện nay.
  - Chương 2: Định hướng nội dung chính sách đổi mới công tác quản lý sử dụng nhà làm việc thuộc SHNN.
  Chương 3: Một số vấn đề ưu tiên giải quyết tạo điều kiện chuyển đổi cơ chế tự quản bao cấp sang kinh doanh và bao cấp có điều kiện

  Số trang: 0

 • Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức - viên chức nhà nước ngành xây dựng

  Tác giả:
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1995/1995-1/1996
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức - viên chức nhà nước ngành xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức - viên chức nhà nước ngành xây dựng

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Vụ Chính sách xây dựng - 2. Cục Giám định Nhà nước về chất lượng xây dựng - 3. Vụ quản lý kiến trúc - quy haoạch - 4. Cục Quản lý nhà - 5. Vụ quản lý VLXD - 6. Vụ Khoa học công nghệ - môi trường - 7. Vụ Tài chính kế toán - 8. Vụ Kế hoạch - Thống kê - 9. Vụ Tổ chức- lao động - 10. Vụ Hợp tác quốc tế - 11. Văn phòng Bộ - 12. Thanh tra Bộ - 13. Bân Tổ chức cán bộ Chính phủ đã ban hành các ngạch công chức ngành xây dựng dưới đây:- - Thẩm kế viên - - Kiến trúc sư - 14. Bộ Xây dựng đề nghị ban hành và quyết định ban hành các ngạch: - - Giám đốc viên xây dựng - - Tiêu chuẩn nghiệp vụ các Giám đốc Sở xây dựng - - Tiêu chuẩn nghiệp vụ các Giám đốc Sở Nhà đất -

  Số trang: 0

 • Đánh giá tình hình thực hiện đầu tư xây dựng giai đoạn 1986-1995. Mã số: R 9403

  Tác giả: Trần Trịnh Tường
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1996
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đánh giá tình hình thực hiện đầu tư xây dựng giai đoạn 1986-1995. Mã số: R 9403

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đánh giá tình hình thực hiện đầu tư xây dựng giai đoạn 1986-1995. Mã số: R 9403

  Tác giả: Trần Trịnh Tường

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Cơ sở phương pháp luận đánh giá thực trạng đầu tư trong nền kinh tế quốc dân :- 1. Đầu tư và vốn đầu tư phát triển kinh tế - 2. Cơ sở phương pháp luận đánh giá tình hình đầu tư XDCB - Phần II: Đánh giá tình hình đầu tư XDCB thời kỳ 1986 - 1990 - 1. Những đặc điểm kinh tế - xã hội cơ bản của đất nước bước vào thời kỳ kế hoạch 5 năm 1986 - 1990 - 2. Tình hình thực hiện đầu tư XDCB thời kỳ 1986 -1990 - Phần III: Đánh giá tình hình thực hiện vốn đầu tư thời kỳ 1991 - 1995 - 1. Những đặc điểm kinh tế - XDCB và những định hướng phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước ảnh huưởng đến việc bố trí đầu tư thời kỳ 1991 - 1995 - 2. Tình hình thực hiện vốn đầu tư giai đoạn 1991 -1995 - Phần IV: Phương hướng bố trí đầu tư trong giai đoạn 1996 - 2000 - 1. Nhu cầu vốn đầu cho 1996-2000 - 2. Những mục tiêu ưu tiên trong giai đoạn 1996-2000 - 3. Huy động vốn đầu tư trong giai đoạn 1996 - 2000 -

  Số trang: 0

 • Phương pháp định giá lại tài sản cho các đơn vị kinh tế quốc doanh ngành xây dựng. Mã số: R 938

  Tác giả: Dương văn Cận
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phương pháp định giá lại tài sản cho các đơn vị kinh tế quốc doanh ngành xây dựng. Mã số: R 938

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phương pháp định giá lại tài sản cho các đơn vị kinh tế quốc doanh ngành xây dựng. Mã số: R 938

  Tác giả: Dương văn Cận

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Nghiên cứu đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình cổ phần hoá - 1. Về môi trường pháp lý - 2. Hệ thống tổ chức quản lý - 3. Thị trường chứng khoán - Chương II: Đánh giá các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp hiện hành - 1. Xác định giá trị doanh nghiệp theo sổ sách - 2. Phương pháp lợi nhuận - 3. Xác định giá trị doanh nghiệp dựa vào mô hình phân tích độ nhạy - Chương III. Phương pháp xác định giá trị tài sản doanh nghiệp nhà nước để chuyển thành công ty cổ phần - 1. Phương pháp xác định giá trị tài sản cố định cổ phần hoá - 2. Phương pháp xác định giá trị tài sản lưu động - 3. Các bước xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá - Chương IV: Đánh giá giá trị tài sản ở xí nghiệp gạch Thạch Bàn - 1. Một số nét về quá trình hình thành và phát triển và hoạt động của xí nghiệp gạch Thạch Bàn - 2. Xác định giá trị doanh nghiệp

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu cải tiến cơ chế quản lý giá xây dựng. Mã số: 05.02.05.R48

  Tác giả: Đặng Nghiêm Chính
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cải tiến cơ chế quản lý giá xây dựng. Mã số: 05.02.05.R48

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu cải tiến cơ chế quản lý giá xây dựng. Mã số: 05.02.05.R48

  Tác giả: Đặng Nghiêm Chính

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Cải tiến thành phần và nội dung giá trị dự toán xây lắp - 1. Thành phần và nội dung của giá trị dự toán xây lắp hiện hành - 2. Cải tiến thành phần và nội dung giá trị dự toán xây lắp - Chương II: Cải tiến phương pháp xác định giá trị dự toán xây lắp - 1. Đổi mới nội dung và phương pháp lập đơn giá xây lắp - 2. Giá chuẩn cho các ngôi nhà và hạng mục công trình - 3. Phương pháp xác định mức chi phí chung - 4. Phương pháp lập dự toán xây lắp - Chương III: Đổi mới cơ chế quản lý giá xây dựng - 1. Quản lý thống nhất về nội dung, phương pháp lập giá xây dựng - 2. Quản lý thống nhất việc ban hành và thực hiện các định mức dự toán, đơn giá xây lắp và các căn cứ khác để xác định giá xây dựng - 3. Quản lý tổng mức đầu tư, tổng dự toán và chi phí chi tiết - 4. Quản lý giá hợp đồng giao, nhận thầu xây lắp và giá thanh toán - Chương kết luận

  Số trang: 0

 • Phương pháp xác định chi phí chuẩn xây dựng các công trình có vốn nước ngoài ở Việt Nam

  Tác giả: Bùi Hoàng Yến
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phương pháp xác định chi phí chuẩn xây dựng các công trình có vốn nước ngoài ở Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phương pháp xác định chi phí chuẩn xây dựng các công trình có vốn nước ngoài ở Việt Nam

  Tác giả: Bùi Hoàng Yến

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Sự hình thành các loại phí trong xây dựng công trình ở một số nước trên thế giới - 1. Nội dung các chi phí trong xâyd ựng cong tình ở một số nước trên thế giới - 2. Giới thiệu hệ thống điều chỉnh và chỉ số giá cả xây dựng của một số nước trên thế giới - 3. Phương pháp xác định chi phí chuẩn trng xây dựng các công trình có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thời kỳ 1995-1996 - IV. Phương pháp tính toán chi phí chuẩn - V. Phương pháp mẫu thu thập dữ liệu các công trình có vốn nước ngoài - VI. Kết luận và kiến nghị-

  Số trang: 0

 • Cổ phần hoá một số doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực sản xuất vật lệu xây dựng và xây dựng. Mã số: RD 9507

  Tác giả: Nguyễn Văn Khánh
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Cổ phần hoá một số doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực sản xuất vật lệu xây dựng và xây dựng. Mã số: RD 9507

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Cổ phần hoá một số doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực sản xuất vật lệu xây dựng và xây dựng. Mã số: RD 9507

  Tác giả: Nguyễn Văn Khánh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Sự cần thiết khách quan cổ phần hoá một số DNNN trong lĩnh vực sản xuất VLXD và xây dựng 1. Thực trạng hoạt động của các DNNN trong lĩnh vực sản xuất VLXD và xây dựng 2. Cổ phần hoá- một trong những giải pháp phù hợp và có ý nghĩa trong việc tổ chức sắp xếp lại các DNNN nói chung và trong lĩnh vực sản xuất VLXD nói riêng Chương II: Khái quát tình hình thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở một số nước trên thế giới - 1. Bối cảnh chung của kinh tế quốc doanh trước khi t hực hiện cổ phần hoa sở một số nước - 2. Các bước triển khai thực hiện cổ phần hoá một bộ phận DNNN ở một số nước - 3. Nghiên cứu, vận dụng những kinh nghiệm cổ phần hoá DNNN của một số nước vào điều kiện cụ thể của Việt Nam và trực tiếp là trong lĩnh vực sản xuất VLXD và xây dựng Chương III: Quá trình thực hiện thí điểm cổ phần hoá một số DNNN ở Việt Nam : một số kết quả và bài học kinh nghiệm - 1. đặc điểm kinh tế - xã hội Việt Nam khi triển khai thí điểm cổ phần hoá một số DNNN - 2. Quá trình triển khai thực hiện thí điểm cổ phần hoá một số DNNN thừi gian qua - 3. Một số kết quả và bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện thí điểm cổ phần hoá một số DNNN thời gian qua - Chương IV: Những vấn đề cơ bản chyển DNNN thành công ty cổ phần trong lĩnh vực sản xuất VLXD - 1. Một số khái niệm cơ bản - 2. Các hình thức công ty cổ phần sau cổ phần hoá DNNN - 3. Đặc điểm sản xuất VLXD và xây dựng- 4. Những vấn đề cơ bản chuyển DNNN thành Công ty cổ phần trong lĩnh vực sản xuất VLXD và xây dựng - Chương V: Trình tự , nội dung các bước chuẩn bị cần thiết chuyển DNNN thành công ty cổ phần , một số kiến nghị về chủ trương biện pháp nhằm tiếp tục thí nghiệm và mở rộng phạm vi cổ phần hoá DNNN trong lĩnh vực sản xuất VLXD và xây dựng- 1. Trình tự, nội dụng các bước chuẩn bị cần thiết - 2. Một số kiến nghị về chủ trương và bienẹ pháp nhằm tiếp tục thí điểm và mở rộng phạm vi cổ phần hoá DNNN trong lĩnh vực sản xuất VLXD và xây dựng Kết luận

  Số trang: 0