Tìm kiếm nâng cao

 • Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Tỷ lệ 1/10.000,Thuyết minh

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Tỷ lệ 1/10.000,Thuyết minh

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Tỷ lệ 1/10.000

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu quy hoạch:
  - Xây dựng và phát triển đô thị Nhơn Trạch đồng bộ về mạng lưới hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; tạo lập hình ảnh đô thị mang bản sắc khu vực, đảm bảo phát triển bền vững.
  - Cụ thể hóa các quy hoạch cấp trên, khởi nối, đồng bộ hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung và các dự án trên địa bàn chuẩn hệ tọa độ VN2000. Ứng xử với dự án đầu tư đã được cấp thẩm quyền phê duyệt phù hợp với định hướng của điều chỉnh QHC.
  - Là cơ sở pháp lý triển khai lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, các dự án đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch. Đề xuất danh mục các chương trình đầu tư và dự án chiến lược theo từng giai đoạn; Kiểm soát phát triển và quản lý đô thị

  Số trang: 0

 • Quy hoạch chung khu kinh tế cửa khẩu Long An tỉnh Long An đến năm 2030. Tỷ lệ 1/10.000,Giải trình góp ý

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn Quốc gia - BXD
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch chung khu kinh tế cửa khẩu Long An tỉnh Long An đến năm 2030. Tỷ lệ 1/10.000,Giải trình góp ý

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch chung khu kinh tế cửa khẩu Long An tỉnh Long An đến năm 2030. Tỷ lệ 1/10.000

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm: các ý kiến góp ý của các Bộ, ngành cho đồ án Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Long An, tỉnh Long An đến năm 2030 và các ý kiến giải trình của Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn Quốc gia về các vấn đề: diện tích, thời gian thực hiện quy hoạch, tính chất Khu kinh tế; các giải pháp thực hiện quy hoạch xây dựng Khu kinh tế..

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu xây dựng “Quy hoạch hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn lĩnh vực công nghệ xây dựng đến 2030”. Mã số: TC 06 - 12

  Tác giả: Đỗ Quốc Trung
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng “Quy hoạch hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn lĩnh vực công nghệ xây dựng đến 2030”. Mã số: TC 06 - 12

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu xây dựng “Quy hoạch hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn lĩnh vực công nghệ xây dựng đến 2030”. Mã số: TC 06 - 12

  Tác giả: Đỗ Quốc Trung

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài:
  - Nghiên cứu, đánh giá thực trạng, xu hướng phát triển của hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn lĩnh vực công nghệ xây dựng.
  - Đề xuất danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn cần xây dựng mới, soát xét.
  - Xây dựng kế hoạch thực hiện đến năm 2030

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu đánh giá khả năng sản xuất hàng loạt máy thi công xây dựng (máy xúc, máy ủi) phục vụ chương trình nội địa hóa các sản phẩm cơ khí xây dựng

  Tác giả: Chu Văn Đạt
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đánh giá khả năng sản xuất hàng loạt máy thi công xây dựng (máy xúc, máy ủi) phục vụ chương trình nội địa hóa các sản phẩm cơ khí xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu đánh giá khả năng sản xuất hàng loạt máy thi công xây dựng (máy xúc, máy ủi) phục vụ chương trình nội địa hóa các sản phẩm cơ khí xây dựng

  Tác giả: Chu Văn Đạt

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu khả năng sản xuất nội địa hóa hàng loạt máy xúc thủy lực gầu nghịch với tỷ lệ nội địa hóa từ 60 - 65%. Trên cơ sở đó đề xuất phương án tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống đỡ và nâng của cần trục tháp leo sàn phục vụ thi công nhà nhiều tầng có độ cao lớn. Mã số: RD 41 - 12

  Tác giả: Trương Quốc Thành
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống đỡ và nâng của cần trục tháp leo sàn phục vụ thi công nhà nhiều tầng có độ cao lớn. Mã số: RD 41 - 12

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống đỡ và nâng của cần trục tháp leo sàn phục vụ thi công nhà nhiều tầng có độ cao lớn. Mã số: RD 41 - 12

  Tác giả: Trương Quốc Thành

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu thiết kế cải tạo, xây dựng biện pháp lắp dựng và tháo dỡ cần trục tháp leo sàn (cần trục leo trong công trình). Ứng dụng cải tạo thành công 01 cần trục tháp đầu quay thông dụng trong nước hiện nay thành cần trục tháp leo sàn phục vụ thi công nhà ở có độ cao lớn

  Số trang: 0

 • Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Nhuệ - Đáy đến 2030,Hà Nội, Hòa Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình

  Tác giả: Trần Văn Dân
  Nhà xuất bản: Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Nhuệ - Đáy đến 2030,Hà Nội, Hòa Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Nhuệ - Đáy đến 2030

  Tác giả: Trần Văn Dân

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu quy hoạch:
  - Cụ thể hóa `Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - Đáy đến năm 2020` đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 57/2008/QĐ - TTg ngày 29/4/2008.
  - Làm cơ sở cho việc nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng mới và nâng cấp mở rộng hệ thống thu gom, vận chuyển, các điểm tập kết, các trạm trung chuyển, các khu xử lý chất thải rắn vùng, liên vùng hiện có trên địa bàn các tỉnh thuộc lưu vực sông Nhuệ - Đáy

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện công nghệ sản xuất và sử dụng bê tông khí chưng áp (AAC) phù hợp với điều kiện Việt Nam. Mã số: RD 125 - 13

  Tác giả: Thái Duy Sâm
  Nhà xuất bản: Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện công nghệ sản xuất và sử dụng bê tông khí chưng áp (AAC) phù hợp với điều kiện Việt Nam. Mã số: RD 125 - 13

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện công nghệ sản xuất và sử dụng bê tông khí chưng áp (AAC) phù hợp với điều kiện Việt Nam. Mã số: RD 125 - 13

  Tác giả: Thái Duy Sâm

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài: Đề xuất các nội dung hoàn thiện công nghệ sản xuất và sử dụng bê tông khí chưng áp (AAC) phù hợp với điều kiện Việt Nam.
  Nội dung của đề tài:
  - Nghiên cứu đánh giá công nghệ sản xuất AAC tại các nhà máy.
  - Nghiên cứu đánh giá việc sử dụng AAC trong các công trình xây dựng.
  - Nghiên cứu đề xuất các nội dung cần hoàn thiện trong sản xuất và sử dụng AAC

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu chế tạo màng phủ kính chống tia UV, tự làm sạch. Mã số: RD 117 - 13,Báo cáo tổng kết đề tài

  Tác giả: Trịnh Thị Hằng
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế tạo màng phủ kính chống tia UV, tự làm sạch. Mã số: RD 117 - 13,Báo cáo tổng kết đề tài

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu chế tạo màng phủ kính chống tia UV, tự làm sạch. Mã số: RD 117 - 13

  Tác giả: Trịnh Thị Hằng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
  - Đưa ra được qui trình công nghệ sản xuất và qui trình thi công màng phủ cản tia UV, tự làm sạch cho kính.
  - Sản xuất thử 100 lít màng phủ và ứng dụng thử vào một số cơ sở sản xuất kính và sử dụng vật liệu kính

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu tạo màng chậm cháy thân thiện môi trường ứng dụng để bảo vệ bề mặt và kết cấu gỗ. Mã số: RD 116 - 13,Báo cáo tổng kết

  Tác giả: Lê Cao Chiến
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu tạo màng chậm cháy thân thiện môi trường ứng dụng để bảo vệ bề mặt và kết cấu gỗ. Mã số: RD 116 - 13,Báo cáo tổng kết

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu tạo màng chậm cháy thân thiện môi trường ứng dụng để bảo vệ bề mặt và kết cấu gỗ. Mã số: RD 116 - 13

  Tác giả: Lê Cao Chiến

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Chế tạo và đưa ra được quy trình công nghệ chế tạo màng phủ chậm cháy thân thiện môi trường. Sản phẩm nghiên cứu cần đạt được một số chỉ tiêu chất lượng theo quy định.
  Nội dung nghiên cứu gồm:
  Nghiên cứu lựa chọn hệ chất tạo màng để chế tạo màng phủ bảo vệ.
  Nghiên cứu lựa chọn các thành phần phụ gia chậm cháy.
  Ứng dụng thử trên các sản phẩm gỗ tự nhiên, gỗ ép... để đánh giá các chỉ tiêu chất lượng và hiệu quả kinh tế của màng phủ..

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu xây dụng phương pháp xác định chỉ số giá bất động sản quốc gia làm cơ sở phục vụ quản lý điều hành kinh tế vĩ mô,Báo cáo kết quả

  Tác giả: Nguyễn Đình Hiếu,Phan Đăng Việt,Đinh Hữu Minh
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dụng phương pháp xác định chỉ số giá bất động sản quốc gia làm cơ sở phục vụ quản lý điều hành kinh tế vĩ mô,Báo cáo kết quả

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu xây dụng phương pháp xác định chỉ số giá bất động sản quốc gia làm cơ sở phục vụ quản lý điều hành kinh tế vĩ mô

  Tác giả: Nguyễn Đình Hiếu,Phan Đăng Việt,Đinh Hữu Minh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu phương pháp xác định chỉ số giá bất động sản (BĐS) trong nước và nước ngoài, để đề xuất xây dựng phương pháp xác định chỉ số giá BĐS quốc gia và làm công cụ phục vụ quản lý thị trường BĐS nước ta, dựa trên xem xét tổng thể thực tiễn thị trường BĐS Việt Nam hiện nay

  Số trang: 0

 • Sổ tay kiểm soát chất lượng thi công trong xây dựng. Mã số: RD 40 - 12,Thuyết minh nội dung soạn thảo đề tài và tiếp thu sau hội đồng nghiệm thu cơ sở

  Tác giả: Lê Văn Kiều
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Sổ tay kiểm soát chất lượng thi công trong xây dựng. Mã số: RD 40 - 12,Thuyết minh nội dung soạn thảo đề tài và tiếp thu sau hội đồng nghiệm thu cơ sở

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Sổ tay kiểm soát chất lượng thi công trong xây dựng. Mã số: RD 40 - 12

  Tác giả: Lê Văn Kiều

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm 2 phần:
  Phần 1: Sự cần thiết của đề tài soạn thảo Sổ tay kiểm soát chất lượng thi công trong xây dựng.
  Phần 2: Quá trình thực hiện đề tài:
  - 2.1: Nghiên cứu các yêu cầu của tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành có liên quan đến việc kiểm soát chất lượng thi công xây lắp công trình và hạng mục công trình.
  - 2.2: Nghiên cứu các yêu cầu kỹ thuật để đảm bảo chất lượng thi công xây lắp công trình và hạng mục công trình..

  Số trang: 0

 • Sổ tay kiểm soát chất lượng thi công trong xây dựng. Mã số: RD 40 - 12

  Tác giả: Lê Kiều,Trần Hồng Hải,Nguyễn Thị Lý
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Sổ tay kiểm soát chất lượng thi công trong xây dựng. Mã số: RD 40 - 12

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Sổ tay kiểm soát chất lượng thi công trong xây dựng. Mã số: RD 40 - 12

  Tác giả: Lê Kiều,Trần Hồng Hải,Nguyễn Thị Lý

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phạm vi đề cập của sổ tay này là công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị. Sổ tay trình bày những yêu cầu trong các công tác thi công xây dựng bao gồm những chỉ tiêu chủ chốt, biện pháp kiểm tra, kiểm soát những chi tiêu ấy trong quá trình theo dõi thi công xây dựng

  Số trang: 0

 • Điều tra, khảo sát nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực kỹ thuật điện đô thị, kỹ thuật hạ tầng đô thị đáp ứng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng giai đoạn 2011 - 2020

  Tác giả: Trịnh Văn Dũng
  Nhà xuất bản: Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực kỹ thuật điện đô thị, kỹ thuật hạ tầng đô thị đáp ứng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng giai đoạn 2011 - 2020

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, khảo sát nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực kỹ thuật điện đô thị, kỹ thuật hạ tầng đô thị đáp ứng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng giai đoạn 2011 - 2020

  Tác giả: Trịnh Văn Dũng

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung dự án gồm III chương:
  Chương I: Thực trạng đội ngũ lao động và nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực kỹ thuật điện đô thị, kỹ thuật hạ tầng đô thị.
  Chương II: Thực trạng và năng lực đào tạo nhân lực kỹ thuật điện đô thị, kỹ thuật hạ tầng đô thị.
  Chương III. Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật điện đô thị và kỹ thuật hạ tầng đô thị

  Số trang: 0

 • Điều tra tình hình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý ngành Xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Duy Thắng
  Nhà xuất bản: Vụ Pháp chế - BXD
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra tình hình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý ngành Xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra tình hình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý ngành Xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Duy Thắng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Yêu cầu về nội dung của dự án: Điều tra, khảo sát về công tác hỗ trợ pháp lý về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng cho doanh nghiệp tại các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương và nhu cầu được hỗ trợ pháp lý tại các doanh nghiệp trực thuộc Bộ.
  Nội dung của dự án gồm 2 phần:
  Phần 1: Thực trạng công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp ngành Xây dựng.
  Phần 2: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp ngành Xây dựng

  Số trang: 0

 • Khảo sát, xây dựng chương trình đào tạo trình độ TCCN ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Phạm Quốc Anh
  Nhà xuất bản: Trường Trung cấp Xây dựng số 4
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Khảo sát, xây dựng chương trình đào tạo trình độ TCCN ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Khảo sát, xây dựng chương trình đào tạo trình độ TCCN ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Tác giả: Phạm Quốc Anh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án:
  - Khảo sát chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp của các trường trực thuộc Bộ Xây dựng. Đánh giá tính thống nhất trong chương trình đào tạo của các trường.
  - Hoàn thiện chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp để chuẩn hóa nội dung chương trình đào tạo, tạo sự thống nhất về chương trình đào tạo giữa các trường trực thuộc Bộ

  Số trang: 0