Tìm kiếm nâng cao

 • Điều tra và đánh giá thực trạng về hiệu quả hoạt động của Thanh tra chuyên ngành Xây dựng tại một số địa phương, đề xuất xây dựng quy trình Thanh tra dự án đầu tư xây dựng công trình và quy trình công tác xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động Xây dựng

  Tác giả: Dương Thành Phố
  Nhà xuất bản: Thanh tra Bộ (Bộ Xây dựng)
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra và đánh giá thực trạng về hiệu quả hoạt động của Thanh tra chuyên ngành Xây dựng tại một số địa phương, đề xuất xây dựng quy trình Thanh tra dự án đầu tư xây dựng công trình và quy trình công tác xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động Xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Dương Thành Phố

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Trên cơ sở khảo sát về thực trạng công tác thanh tra chuyên ngành Xây dựng tại một số Bộ, ngành và Thanh tra các Sở Xây dựng; nghiên cứu, phân tích và đánh giá thực trạng kết quả công tác thanh tra chuyên ngành Xây dựng để từ đó hoàn thiện cơ cấu, tổ chức của hệ thống Thanh tra xây dựng địa phương sau khi Quyết định số 89/2009/QĐ-TTg hết hiệu lực thi hành và sửa chữa những bất cập của Luật Thanh tra, Nghị định 46/2005/NĐ-CP: xây dựng quy trình thanh tra chuyên ngành Xây dựng kết hợp với xử phạt, xử lý vi phạm hành chính phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay, đồng thời xây dựng quy trình mẫu để thực hiện việc xử lý và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng.

  Số trang: 203

 • Điều tra, khảo sát các nguồn phế thải công nghiệp làm vật liệu xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Văn Hoan
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng (Bộ Xây dựng)
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát các nguồn phế thải công nghiệp làm vật liệu xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Văn Hoan

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án: Thông qua số liệu điều tra, khảo sát số liệu về các nguồn phế thải công nghiệp làm vật liệu xây dựng nhằm:
  - Xác định loại phế thải công nghiệp có thể sử dụng làm vật liệu xây dựng;
  - Xác định số lượng các loại phế thải công nghiệp nói trên;
  - Xác định hiện trạng sử dụng có nguồn phế thải công nghiệp trên;
  - Đề xuất các giải pháp sử dụng và định hướng về cơ chế chính sách.

  Số trang: 153

 • Điều tra khảo sát công tác thực hiện quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

  Tác giả: Vũ Anh Tú
  Nhà xuất bản: Vụ Quy hoạch - Kiến trúc (Bộ Xây dựng)
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra khảo sát công tác thực hiện quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Vũ Anh Tú

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của Dự án:
  - Ra soát, đánh giá hiệu quả của quy hoạch xây dựng vùng lên tỉnh; trên cơ sở đó kiến nghị điều chỉnh các chiến lược, chính sách phát triển, đồng thời kiến nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung hệ thống văn bản pháp quy về quy hoạch xây dựng vùng cho phù hợp với tình hình và xu hướng hiện nay
  - Đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường tính pháp lý, tính khả thi, đồng thời tháo gỡ các vướng mắc đối với công tác quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh từ khâu lập đồ án đến khâu tổ chức thực hiện, đảm bảo đáp ứng nhu cầu phát triển trước mắt cũng như lâu dài.

  Số trang: 50

 • Điều tra, khảo sát và đánh giá công nghệ xử lý nước cấp của các đô thị Việt Nam giai đoạn từ năm 1990 đến nay (Báo cáo tóm tắt)

  Tác giả: Viện nghiên cứu cấp thoát nước và môi trường
  Nhà xuất bản: Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Xây dựng)
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát và đánh giá công nghệ xử lý nước cấp của các đô thị Việt Nam giai đoạn từ năm 1990 đến nay (Báo cáo tóm tắt)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Viện nghiên cứu cấp thoát nước và môi trường

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục đích của dự án:
  - Đánh giá công nghệ xử lý nước cấp cho các đô thị.
  - Đề xuất công nghệ xử lý nước cấp học phí cho các đối tượng sử dụng các loại nguồn nước có chất lượng và quy mô khác nhau.

  Số trang: 33

 • Điều tra, khảo sát thực trạng quản lý sử dụng khu hành chính tập trung tại một số địa phương

  Tác giả: Nguyễn Đăng Nam
  Nhà xuất bản: Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng)
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng quản lý sử dụng khu hành chính tập trung tại một số địa phương

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Đăng Nam

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của Dự án:
  Qua kết quả điều tra, khảo sát thực trạng quản lý và sử dụng hành chính tập trung tại một số địa phương, thấy rõ được thực trạng các hành chính tập trung đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; thực trạng công tác quản lý sử dụng khu hành chính tập trung. Trên cơ sở đó đề suất các giải pháp quản lý sử dụng có hiệu quả các khu hành chính tập trung đã đưa vào sử dụng; các giải pháp về quy hoạch, đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung một cách hiệu quả, tránh lãng phí đối với các địa phương đang chuẩn bị đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung.

  Số trang: 143

 • Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng công tác thu thập, xây dựng dữ liệu thống kê về nhà ở và thị trường bất động sản tại Sở Xây dựng các địa phương

  Tác giả: Hà Quang Hưng
  Nhà xuất bản: Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng)
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng công tác thu thập, xây dựng dữ liệu thống kê về nhà ở và thị trường bất động sản tại Sở Xây dựng các địa phương

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Hà Quang Hưng

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài:
  - Tạo dựng cơ sở pháp lý vững chắc để tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động thống kê; bảo đảm cung cấp thông tin thống kê chính xác, khách quan, kịp thời, phản ánh đúng, đầy đủ tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ; góp phần tích cực vào việc phân tích, hoạch định, điều hành chính sách vĩ mô; đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của đông đảo người sử dụng trong xã hội.
  - Tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động thống kê; củng cố, đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan thống kê Nhà nước; chọn lọc, tiếp thu quy định phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của nước ta, của Luật thống kê mẫu quốc tế và Luật thống kê của các nước có nền thống kê phát triển.

  Số trang: 108

 • Khảo sát, đánh giá việc đầu tư xây dựng công trình hạ tầng xã hội phục vụ công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp làm cơ sở đề xuất cơ chế, chính sách đẩy mạnh đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của công nhân các khu công nghiệp

  Tác giả: Nguyễn Trọng Ninh
  Nhà xuất bản: Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản (Bộ Xây dựng)
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Khảo sát, đánh giá việc đầu tư xây dựng công trình hạ tầng xã hội phục vụ công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp làm cơ sở đề xuất cơ chế, chính sách đẩy mạnh đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của công nhân các khu công nghiệp

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Trọng Ninh

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề tài gồm 2 phần chính:
  Phần thứ nhất: Sự cần thiết của việc xây dựng các công trình giáo dục, y tế, văn hóa, cơ sở phúc lợi xã hội cho công nhân tại các khu công nghiệp.
  Phần thứ hai: Thực trạng về tình hình đầu tư xây dựng các công trình văn hóa, cơ sở phúc lợi xã hội và đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp.

  Số trang: 110

 • Điều tra, khảo sát, đánh giá 10 năm thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) trong Ngành Xây dựng giai đoạn 2005-2015. Đề xuất định hướng thu hút FDI giai đoạn 2016-2020

  Tác giả: Nguyễn Thị Bích Huệ
  Nhà xuất bản: Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ Xây dựng)
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát, đánh giá 10 năm thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) trong Ngành Xây dựng giai đoạn 2005-2015. Đề xuất định hướng thu hút FDI giai đoạn 2016-2020

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thị Bích Huệ

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài:
  - Kiểm điểm tình hình thực hiện các dự án FDI của Việt Nam nói chung và của ngành Xây dựng nói riêng, đánh giá tác động tích cực và tiêu cực, tính hiệu quả và năng lực quản lý dự án của cán bộ Việt Nam trong quá trình thu hút và sử dụng; rút ra các bài học và có giải pháp cần thiết, làm cơ sở cho việc cải thiện môi trường FDI, xây dựng định hướng giai đoạn 2016-2020.
  - Việc xây dựng định hướng thu hút FDI của ngày Xây dựng sẽ giúp các đơn vị trong ngành có bức tranh tổng thể về chiến lược đầu tư của các nước, có kinh nghiệm và bài học rút ra từ những dự án đã thực hiện trên cơ sở đó sẽ xây dựng một kế hoạch thu hút và sử dụng nguồn FDI riêng cho đơn vị mình.
  - Định hướng hợp tác quốc tế của ngành sẽ tập trung ở một số lĩnh vực dựa trên cơ sở chiến lược phát triển ngành Xây dựng và định hướng chung của Việt Nam.

  Số trang: 187

 • Điều tra khảo sát thực trạng công tác thực hiện Quy hoạch chung xây dựng các Khu kinh tế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

  Tác giả: Nguyễn Thành Hưng
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (Bộ Xây dựng)
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra khảo sát thực trạng công tác thực hiện Quy hoạch chung xây dựng các Khu kinh tế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thành Hưng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề án:
  - Điều tra, rà soát và đánh giá hiệu quả của quy hoạch chung xây dựng các khu kinh tế cửa khẩu, khu kinh tế ven biển để làm cơ sở kiến nghị điều chỉnh các chiến lược, chính sách cũng như các văn bản pháp quy về quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển các khu kinh tế cho phù hợp với tình hình và xu hướng hiện nay.
  - Đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường tính pháp lý, tính khả thi, đồng thời tháo gỡ các vướng mắc còn tồn tại đối với các quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển, Khu kinh tế cửa khẩu từ khâu lập đồ án đến khâu tổ chức thực hiện, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu phát triển trước mắt cũng như lâu dài.

  Số trang: 94

 • Xây dựng Trang thông tin điện tử Khoa học Công nghệ và Môi trường Xây dựng

  Tác giả: Đặng Mạnh Tùng
  Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin (Bộ Xây dựng)
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Xây dựng Trang thông tin điện tử Khoa học Công nghệ và Môi trường Xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đặng Mạnh Tùng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài :
  - Xây dựng Trang thông tin điện tử về Khoa học, Công nghệ và Môi trường ngành Xây dựng.
  - Cung cấp thông tin về mức độ phát triển của Khoa học, Công nghệ và Môi trường ngành Xây dựng trong các lĩnh vực: công nghệ xây dựng, xây dựng, vật liệu xây dựng, cơ khí, phát triển đô thị và nông thôn, hạ tầng kỹ thuật đô thị, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, tư vấn xây dựng và đào tạo nguồn nhân lực Khoa học, Công nghệ và Môi trường ngành Xây dựng.
  - Liên kết đến cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng và các Trang thông tin điện tử thuộc lĩnh vực liên quan.

  Số trang: 109

 • Nghiên cứu xây dựng sổ tay điện tử hỏi và đáp theo các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành. Mã số: RD 82-17

  Tác giả: Đỗ Thị Diễm
  Nhà xuất bản: Học Viện Cán bộ quản lý Xây dựng và Đô thị - AMC (Bộ Xây dựng)
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng sổ tay điện tử hỏi và đáp theo các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành. Mã số: RD 82-17

  Tiêu đề phụ: Nhiệm vụ khoa học công nghệ và môi trường cấp Bộ

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đỗ Thị Diễm

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu tổng quát của đề tài:
  - Góp phần thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (Luật số 14/2012/QH) và các văn bản hướng dẫn.
  - Góp phần hiện thực hóa và đưa các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng vào thực tiễn cuộc sống, từ đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về Xây dựng, cũng như hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong Ngành.
  Mục tiêu cụ thể:
  - Tập hợp câu hỏi và trả lời các văn bản pháp luật của các lĩnh vực quản lý của Bộ Xây dựng tập hợp những câu hỏi phản hồi từ các địa phương, tình huống thực tiễn trong quá trình áp dụng.
  - Phân loại (các câu hỏi và trả lời) theo lĩnh vực, cập nhật thông tin hai chiều.
  - Xây dựng sổ tay điện tử nhằm giải đáp những vướng mắc gặp phải khi vận hành/áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Xây dựng. Cụ thể là Xây dựng và đưa vào vận hành chuyên mục Hỏi - đáp về pháp luật xây dựng trên Website AMC.

  Số trang: 344

 • Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình làm cơ sở để điều chỉnh, bổ sung hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình theo tinh thần nghị quyết số 40/2012/QH12 ngày 23/11/2012 của Quốc Hội

  Tác giả: Nguyễn Thanh Bình
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng (Bộ Xây dựng)
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình làm cơ sở để điều chỉnh, bổ sung hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình theo tinh thần nghị quyết số 40/2012/QH12 ngày 23/11/2012 của Quốc Hội

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thanh Bình

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của dự án: Dự án với mục tiêu là điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình đã công bố trong đầu tư xây dựng công trình phù hợp với quy định mới, trình độ khoa học công nghệ tiên tiến hiện nay và phù hợp với điều kiện thực tiễn nhầm khắc phục được những bất cập còn tồn tại của hệ thống định mức dự toán hiện nay chưa đáp ứng được tình hình mới và sẽ được điều chỉnh phù hợp với trình độ khoa học công nghệ tiên tiếnvà các yêu cầu, điều kiện thực tiễn trong quản lý đầu tư, vận hành khai thác có phần nâng cao hiệu quả của các dự án đầu tư xây dựng; tạo cơ chế cạnh tranh lành mạnh để hạ giá thành sản phẩm và tăng sức cạnh tranh của ngành Xây dựng Việt Nam.

  Số trang: 238

 • Điều tra, khảo sát và đánh giá công nghệ xử lý nước cấp của các đô thị Việt Nam giai đoạn từ năm 1990 đến nay

  Tác giả: Viện nghiên cứu cấp thoát nước và môi trường
  Nhà xuất bản: Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Xây dựng)
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát và đánh giá công nghệ xử lý nước cấp của các đô thị Việt Nam giai đoạn từ năm 1990 đến nay

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Viện nghiên cứu cấp thoát nước và môi trường

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục đích của dự án:
  - Đánh giá công nghệ xử lý nước cấp cho các đô thị.
  - Đề xuất công nghệ xử lý nước cấp học phí cho các đối tượng sử dụng các loại nguồn nước có chất lượng và quy mô khác nhau.

  Số trang: 143

 • Soát xét TCVN 6260:2009. Xi măng Poóc Lăng hỗn hợp – Yêu cầu kĩ thuật. Mã số: TC 42-15

  Tác giả: Lê Đức Thịnh
  Nhà xuất bản: Viện Vật liệu Xây dựng (Bộ Xây dựng)
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Soát xét TCVN 6260:2009. Xi măng Poóc Lăng hỗn hợp – Yêu cầu kĩ thuật. Mã số: TC 42-15

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Đức Thịnh

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: TCVN 6260:2017 thay thế cho TCVN 6260:2009, do Viện Vật liệu Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn. Tiêu chuẩn này áp dụng cho xi măng poóc lăng hỗn hợp.

  Số trang: 91

 • Điều tra, khảo sát thực trạng đào tạo nghề cơ giới tại các trường dạy nghề thuộc ngành Xây dựng

  Tác giả: Nguyễn Thanh Bình
  Nhà xuất bản: Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng (Bộ Xây dựng)
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: Hà Nội
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng đào tạo nghề cơ giới tại các trường dạy nghề thuộc ngành Xây dựng

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Thanh Bình

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án:
  - Làm căn cứ xây dựng chương trình đào tạo các nghề thuộc nhóm nghề cơ giới.
  - Làm căn cứ để các cơ sở đào tạo tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giảng dạy; trang bị cơ sở vật chất, phương tiện dạy và học.
  - Làm cơ sở để xây dựng chiến lược, quy mô đào tạo của các đơn vị và Bộ Xây dựng; đồng thời giúp các Bộ ngành liên quan có các chính sách phù hợp cho nhóm nghề cơ giới.

  Số trang: 104