Tìm kiếm nâng cao

 • Giàn giáo thép ống yêu cầu kỹ thuật và thử nghiệm,TCVN XXX:2014 (Bản thảo)

  Tác giả: Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Khoa học và Công nghệ
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giàn giáo thép ống yêu cầu kỹ thuật và thử nghiệm,TCVN XXX:2014 (Bản thảo)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giàn giáo thép ống yêu cầu kỹ thuật và thử nghiệm

  Tác giả: Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng cho giàn giáo thép ống sử dụng trong các công trình xây dựng. Tiêu chuẩn này không quy định các yêu cầu đối với nền đặt giàn giáo. Nội dung tiêu chuẩn gồm 9 phần:
  Phần 1: Phạm vi áp dụng.
  Phần 2: Tài liệu viện dẫn.
  Phần 3: Phân loại.
  Phần 4: Các bộ phận cấu thành.
  Phần 5: Yêu cầu chất lượng vật liệu giàn giáo.
  Phần 6: Chế tạo.
  Phần 7: Phương pháp thí nghiệm.
  Phần 8: Kiểm tra.
  Phần 9: Hồ sơ chất lượng đi kèm

  Số trang: 0

 • Đề án đề nghị công nhận Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận là đô thị loại II

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: Phan Rang - Tháp Chàm
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án đề nghị công nhận Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận là đô thị loại II

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án đề nghị công nhận Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận là đô thị loại II

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung chính của đề án gồm 6 phần:
  Phần 1: Lý do và sự cần thiết.
  Phần 2: Căn cứ pháp lý.
  Phần 3: Lịch sử hình thành và phát triển.
  Phần 4: Tổng hợp các tiêu chuẩn phân loại đô thị và đánh giá phân loại đô thị.
  Phần 5: Tóm tắt chương trình phát triển đô thị.
  Phần 6: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu xây dựng quy hoạch hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn lĩnh vực khảo sát, đo đạc ngành Xây dựng đến năm 2030. Mã số: TC 04-12

  Tác giả: Phạm Quyết Thắng,Nguyễn Thanh Thủy,Đồng Thị Minh Tâm
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ Xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng quy hoạch hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn lĩnh vực khảo sát, đo đạc ngành Xây dựng đến năm 2030. Mã số: TC 04-12

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu xây dựng quy hoạch hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn lĩnh vực khảo sát, đo đạc ngành Xây dựng đến năm 2030. Mã số: TC 04-12

  Tác giả: Phạm Quyết Thắng,Nguyễn Thanh Thủy,Đồng Thị Minh Tâm

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài:
  Xây dựng hệ thống và Danh mục các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn cho lĩnh vực khảo sát và đo đạc ngành xây dựng.
  Xây dựng kế hoạch thực hiện hệ thống, danh mục này trong giai đoạn đến năm 2030

  Số trang: 0

 • Kết quả khoa học công nghệ đề tài: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy xúc thủy lực bánh xích có dung tích gầu >= 0.7 m3

  Tác giả: Phạm Hùng
  Nhà xuất bản: Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - BXD
  Năm xuất bản: 2011
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kết quả khoa học công nghệ đề tài: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy xúc thủy lực bánh xích có dung tích gầu >= 0.7 m3

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kết quả khoa học công nghệ đề tài: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy xúc thủy lực bánh xích có dung tích gầu >= 0.7 m3

  Tác giả: Phạm Hùng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề tài gồm 3 phần:
  Phần 1: Tổng quan quá trình nghiên cứu.
  - 1: Quá trình hình thành đề tài.
  - 2: Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
  - 3: Giới thiệu chung về vấn đề nghiên cứu.
  Phần 2: Nội dung khoa học công nghệ của đề tài.
  - 1: Phương pháp nghiên cứu đề tài.
  - 2: Kết quả nghiên cứu.
  Phần 3: Kết luận chung

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Buôn Trấp - huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk là đô thị loại IV

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân huyện Krông Ana
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Buôn Trấp - huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk là đô thị loại IV

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Buôn Trấp - huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk là đô thị loại IV

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm VI phần:
  Phần I: Căn cứ pháp lý, lý do và sự cần thiết.
  Phần II: Khái quát quá trình lịch sử hình thành và phát triển của thị trấn.
  Phần III: Đánh giá thực trạng phát triển thị trấn.
  Phần IV: Tổng hợp các tiêu chuẩn đánh giá phân loại đô thị.
  Phần V: Tóm tắt chương trình phát triển thị trấn.
  Phần VI: Kết quả

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận Thị trấn Kinh Môn mở rộng (Kinh Môn, Phú Thứ, Minh Tân) huyện Kinh Môn - tỉnh Hải Dương đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV,Báo cáo tóm tắt

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Ùy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: Hải Dương
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận Thị trấn Kinh Môn mở rộng (Kinh Môn, Phú Thứ, Minh Tân) huyện Kinh Môn - tỉnh Hải Dương đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV,Báo cáo tóm tắt

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận Thị trấn Kinh Môn mở rộng (Kinh Môn, Phú Thứ, Minh Tân) huyện Kinh Môn - tỉnh Hải Dương đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm V phần:
  Phần I: Lý do sự cần thiết đề nghị công nhận thị trấn Kinh Môn mở rộng (Kinh Môn, Phú Thứ, Minh Tân) đạt tiêu chuẩn đô thị.
  Phần II: Khái quát lịch sử hình thành và phát triển đô thị.
  Phần III: Đánh giá các tiêu chuẩn phân loại thị trấn Kinh Môn mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.
  Phần IV: Tóm tắt chương trình phát triển đô thị.
  Phần V: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thị xã Đồng Xoài là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Bình Phước

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: Bình Phước
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thị xã Đồng Xoài là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Bình Phước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thị xã Đồng Xoài là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Bình Phước

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung chính của đề án gồm 5 phần:
  Phần 1: Lý do và sự cần thiết.
  Phần 2: Khái quát quá trình lịch sử hình thành và phát triển đô thị Đồng Xoài.
  Phần 3: Tổng hợp các tiêu chuẩn phân loại đô thị và đánh giá phân loại đô thị.
  Phần 4: Giải pháp khắc phục những chỉ tiêu yếu & thiếu.
  Phần 5. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Kỳ Anh mở rộng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV,Báo cáo tóm tắt

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: Kỳ Anh
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Kỳ Anh mở rộng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV,Báo cáo tóm tắt

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Kỳ Anh mở rộng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung của đề án gồm 4 phần:
  Phần I: Lý do, sự cần thiết đề nghị công nhận thị trấn Kỳ Anh mở rộng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.
  Phần II: Khái quát quá trình lịch sử hình thành và phát triển thị trấn Kỳ Anh mở rộng, huyện Kỳ Anh.
  Phần III: Tổng hợp các tiêu chuẩn phân loại đô thị và đánh giá phân loại đô thị thị trấn Kỳ Anh mở rộng.
  Phần IV: Định hướng phát triển đô thị Kỳ Anh mở rộng.
  Phần V: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định là đô thị loại IV,Tóm tắt

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: Nam Định
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định là đô thị loại IV,Tóm tắt

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định là đô thị loại IV

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm các phần sau:
  Phần I: Căn cứ pháp lý.
  Phần II: Lý do sự cần thiết lập đề án.
  Phần III: Khái quát quá trình lịch sử, hình thành và phát triển của thị trấn Thịnh Long.
  Phần IV: Tổng hợp đánh giá phân loại đô thị Thịnh Long theo các tiêu chuẩn đô thị loại IV theo quy định tại thông tư 34/2009/TT - BXD.
  Phần V: Định hướng phát triển đô thị.
  Phần VI. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thị xã Ngã Bảy là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Hậu Giang

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Bảy
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: Ngã Bảy
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thị xã Ngã Bảy là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Hậu Giang

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thị xã Ngã Bảy là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Hậu Giang

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nôi dung đề án gồm 6 phần:
  Phần 1: Lý do và sự cần thiết.
  Phần 2: Căn cứ pháp lý.
  Phần 3: Lịch sử hình thành và phát triển.
  Phần 4: Tổng hợp các tiêu chuẩn phân loại đô thị và đánh giá phân loại đô thị.
  Phần 5: Tóm tắt chương trình phát triển đô thị.
  Phần 6: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án phân loại đô thị Đắk Mil, huyện Đắk Mil - tỉnh Đắk Nông là đô thị loại IV

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: Đắk Nông
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án phân loại đô thị Đắk Mil, huyện Đắk Mil - tỉnh Đắk Nông là đô thị loại IV

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án phân loại đô thị Đắk Mil, huyện Đắk Mil - tỉnh Đắk Nông là đô thị loại IV

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án:
  Chương I: Căn cứ pháp lý, lý do và sự cần thiết.
  Chương II: Khái quát quá trình lịch sử hình thành và phát triển của thị trấn.
  Chương III: Đánh giá thực trạng phát triển thị trấn.
  Chương IV: Tổng hợp các tiêu chuẩn đánh giá phân loại đô thị.
  Chương V: Tóm tắt chương trình phát triển thị trấn.
  Chương VI: Kết luận

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận đô thị Mỹ Hào, thị trấn Bần Yên Nhân mở rộng huyện Mỹ Hào - tỉnh Hưng Yên là đô thị loại IV

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Hào
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: Mỹ Hào
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận đô thị Mỹ Hào, thị trấn Bần Yên Nhân mở rộng huyện Mỹ Hào - tỉnh Hưng Yên là đô thị loại IV

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận đô thị Mỹ Hào, thị trấn Bần Yên Nhân mở rộng huyện Mỹ Hào - tỉnh Hưng Yên là đô thị loại IV

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm các phần:
  Mở đầu: Lý do và sự cần thiết đề nghị công nhận đô thị Mỹ Hào đạt tiêu chuẩn loại IV. Căn cứ pháp lý lập đề án. Khái quát lịch sử hình thành và phát triển đô thị Mỹ Hào.
  Phần I: Đánh giá thực trạng phát triển đô thị Mỹ Hào (thị trấn Bần Yên Nhân mở rộng).
  Phần II: Cơ sở đánh giá phân loại đô thị.
  Phần III: Tóm tắt chương trình phát triển đô thị.
  Phần IV: Kết luận

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận Thị trấn PleiKần mở rộng, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: Kon Tum
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận Thị trấn PleiKần mở rộng, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận Thị trấn PleiKần mở rộng, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung chính của đề án gồm 6 phần:
  Phần 1: Lý do và sự cần thiết.
  Phần 2: Căn cứ pháp lý.
  Phần 3: Lịch sử hình thành và phát triển.
  Phần 4: Tổng hợp các tiêu chuẩn phân loại đô thị và đánh giá phân loại đô thị.
  Phần 5: Tóm tắt chương trình phát triển đô thị.
  Phần 6: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án đề nghị công nhận Thành phố Bà Rịa là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Tóm tắt

  Tác giả: UBND thành phố Bà Rịa
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: Bà Rịa
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án đề nghị công nhận Thành phố Bà Rịa là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Tóm tắt

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án đề nghị công nhận Thành phố Bà Rịa là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  Tác giả: UBND thành phố Bà Rịa

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung tóm tắt đề án gồm các phần:
  - Căn cứ pháp lý, lý do và sự cần thiết.
  - Khái quát quá trình lịch sử, hình thành và phát triển thành phố Bà Rịa theo các tiêu chuẩn của đô thị loại II.
  - Tổng hợp đánh giá thực trạng phát triển thành phố Bà Rịa theo các tiêu chuẩn của đô thị loại II.
  - Tóm tắt chương trình phát triển đô thị.
  - Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới Hòa Lạc đến năm 2030, Tỷ lệ 1/10.000

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới Hòa Lạc đến năm 2030, Tỷ lệ 1/10.000

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị mới Hòa Lạc đến năm 2030, Tỷ lệ 1/10.000

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu quy hoạch:
  - Cụ thể hóa các định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị.
  - Quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị mới Hòa Lạc là một trong 5 đô thị vệ tinh của Thủ đô Hà Nội. Khai thác đặc điểm địa hình, cảnh quan tự nhiên và xác định các hình thái đô thị riêng phù hợp với điều kiện hiện trạng và chức năng đô thị.
  - Quy hoạch chung đô thị mới Hòa Lạc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, là cơ sở để quản lý phát triển đô thị và phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội.

  Số trang: 0