Tìm kiếm nâng cao

 • Thiết kế, thi công và nghiệm thu kết cấu khối xây bằng gạch bê tông tổ ong

  Tác giả: Viện Khoa học công nghệ Xây dựng,Viện Khoa học công nghệ Xây dựng (Biên soạn)
  Nhà xuất bản: Bộ Khoa học và Công nghệ
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thiết kế, thi công và nghiệm thu kết cấu khối xây bằng gạch bê tông tổ ong

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thiết kế, thi công và nghiệm thu kết cấu khối xây bằng gạch bê tông tổ ong

  Tác giả: Viện Khoa học công nghệ Xây dựng,Viện Khoa học công nghệ Xây dựng (Biên soạn)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này dùng để thiết kế, thi công và nghiệm thu kết cấu xây bằng gạch bê tông tổ ong chung áp và không chưng áp có khối lượng thể tích nhỏ hơn D500 dùng trong nhà ở và công trình công cộng.
  Nội dung Tiêu chuẩn gồm 8 chương sau:
  Chương 1: Phạm vi áp dụng.
  Chương 2: Tài liệu viện dẫn.
  Chương 3: Thuật ngữ và định nghĩa.
  Chương 4: Ký hiệu và đơn vị đo.
  Chương 5: Vật liệu.
  Chương 6: Thiết kế kết cấu tường gạch bê tông tổ ong.
  Chương 7: Thi công.
  Chương 8: Nghiệm thu

  Số trang: 0

 • Thiết kế, thi công và nghiệm thu kết cấu khối xây bằng gạch bê tông tổ ong,Thuyết minh tiêu chuẩn

  Tác giả: Lê Minh Long
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thiết kế, thi công và nghiệm thu kết cấu khối xây bằng gạch bê tông tổ ong,Thuyết minh tiêu chuẩn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thiết kế, thi công và nghiệm thu kết cấu khối xây bằng gạch bê tông tổ ong

  Tác giả: Lê Minh Long

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung chính của Dự thảo tiêu chuẩn gồm 8 chương sau:
  Chương 1: Phạm vi áp dụng.
  Chương 2: Tài liệu viện dẫn.
  Chương 3: Thuật ngữ và định nghĩa.
  Chương 4: Ký hiệu và đơn vị đo.
  Chương 5: Vật liệu.
  Chương 6: Thiết kế kết cấu tường gạch bê tông tổ ong.
  Chương 7: Thi công.
  Chương 8: Nghiệm thu

  Số trang: 0

 • Chuyển dịch tiêu chuẩn hướng dẫn thực hành về bê tông cốt sợi của Mỹ (ACI 544 Fiber Reinforced Concrete)

  Tác giả: Lê Trung Thành
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chuyển dịch tiêu chuẩn hướng dẫn thực hành về bê tông cốt sợi của Mỹ (ACI 544 Fiber Reinforced Concrete)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chuyển dịch tiêu chuẩn hướng dẫn thực hành về bê tông cốt sợi của Mỹ (ACI 544 Fiber Reinforced Concrete)

  Tác giả: Lê Trung Thành

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài:
  - Chuyển dịch tiêu chuẩn hướng dẫn thực hành về bê tông cốt sợi của Mỹ ACI 544.1R-96 (tái thông qua mới nhất năm 2009) và ACI 544.3R-08 sang Việt Nam.
  - Đáp ứng nhu cầu thực tiễn đang đòi hỏi về nghiên cứu và ứng dụng FRC tại Việt Nam. Sản phẩm của đề tài giúp hướng dẫn các cá nhân, tổ chức làm công tác thiết kế, thi công kết cấu sử dụng FRC vận dụng kiến thức để giải quyết các bài toán kỹ thuật đối với các kết cấu chịu tải trọng động, chịu kéo, uốn và đồng thời có thể hạ giá thành sản phẩm.
  -Hệ thống hóa và nâng cao toàn diện kiến thức khoa học công nghệ về FRC

  Số trang: 0

 • Đề án phân loại đô thị Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông là đô thị loại III

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Đắk Nông
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án phân loại đô thị Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông là đô thị loại III

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án phân loại đô thị Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông là đô thị loại III

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm 4 phần chính:
  Phần 1: Lịch sử hình thành thị xã Gia Nghĩa.
  Phần 2: Giới thiệu thị xã Gia Nghĩa.
  Phần 3: Đánh giá phần loại đô thị (6 tiêu chuẩn).
  Phần 4: Các đề xuất đẩy mạnh xây dựng và phát triển đô thị Gia Nghĩa

  Số trang: 0

 • Đề án tóm tắt đề nghị công nhận Thành phố Châu Đốc là đô thị loại II trực thuộc tỉnh An Giang

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
  Năm xuất bản: 2015
  Nơi xuất bản: Châu Đốc
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án tóm tắt đề nghị công nhận Thành phố Châu Đốc là đô thị loại II trực thuộc tỉnh An Giang

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án tóm tắt đề nghị công nhận Thành phố Châu Đốc là đô thị loại II trực thuộc tỉnh An Giang

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung báo cáo gồm 5 phần:
  Phần 1: Căn cứ pháp lý, lý do và sự cần thiết.
  Phần 2: Khái quát quá trình lịch sử, hình thành và phát triển của thành phố Châu Đốc.
  Phần 3: Tổng hợp đánh giá thực trạng phát triển thành phố Châu Đốc theo các tiêu chuẩn của đô thị loại II.
  Phần 4: Tóm tắt chương trình phát triển đô thị.
  Phần 5: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu xây dựng mô hình kết cấu công trình bằng công nghệ 3D

  Tác giả: Phạm Đức Cương
  Nhà xuất bản: Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: Nam Định
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng mô hình kết cấu công trình bằng công nghệ 3D

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu xây dựng mô hình kết cấu công trình bằng công nghệ 3D

  Tác giả: Phạm Đức Cương

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài Xây dựng mô hình kết cấu công trình bằng công nghệ 3D làm mô hình trực quan, thay thế mô hình thật, phục vụ đào tạo theo tín chỉ nhằm nâng cấp chất lượng đào tạo. Cụ thể như sau:
  - Bổ sung đồ dùng dạy học (mô hình) cho các học phần chuyên ngành Xây dựng như: Nền móng, cấu tạo kiến trúc, kết cấu công trình, kỹ thuật thi công, dự toán và thanh quyết toán công trình...
  - Giúp sinh viên nhận biết (trực quan) về cấu tạo, vị trí và tác dụng của mỗi bộ phận kết cấu công trình, tăng cường khả năng đọc, thể hiện bản vẽ xây dựng, hình thành và phát triển kỹ năng thực hành cho sinh viên

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu xây dựng bài giảng học phần kỹ thuật thi công bằng phương pháp mô hình hóa dành cho bậc cao đẳng ngành công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng. Mã số: RD 38-13

  Tác giả: Lương Văn Doanh
  Nhà xuất bản: Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: Nam Định
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng bài giảng học phần kỹ thuật thi công bằng phương pháp mô hình hóa dành cho bậc cao đẳng ngành công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng. Mã số: RD 38-13

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu xây dựng bài giảng học phần kỹ thuật thi công bằng phương pháp mô hình hóa dành cho bậc cao đẳng ngành công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng. Mã số: RD 38-13

  Tác giả: Lương Văn Doanh

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
  - Xây dựng bài giảng thông qua mô hình là các slides, gắn nội dung bài giảng với hình ảnh minh họa trực quan, sinh động.
  - Là phần mềm hỗ trợ cho công tác giảng dạy của giảng viên, giúp cho công tác giảng dạy có hiệu quả.
  - Tạo hứng thú, nâng cao khả năng tiếp thu kiến thức của người học (sinh viên)

  Số trang: 0

 • Đất xây dựng – phương pháp xác định các chỉ tiêu cơ lý trong phòng thí nghiệm. Mã số: TBT 17 – 2012

  Tác giả: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - BXD,Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - BXD (Biên soạn)
  Nhà xuất bản: Bộ Khoa học và Công nghệ
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đất xây dựng – phương pháp xác định các chỉ tiêu cơ lý trong phòng thí nghiệm. Mã số: TBT 17 – 2012

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đất xây dựng – phương pháp xác định các chỉ tiêu cơ lý trong phòng thí nghiệm. Mã số: TBT 17 – 2012

  Tác giả: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - BXD,Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - BXD (Biên soạn)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung cuốn Đất xây dựng - phương pháp xác định các chỉ tiêu cơ lý trong phòng thí nghiệm gồm các tiêu chuẩn:
  - TCVN 4196:2014: Đất xây dựng - phương pháp xác định độ ẩm trong phòng thí nghiệm. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ ẩm của đất hạt mịn và đất hạt thô trong phòng thí nghiệm dùng cho xây dựng.
  - TCVN 4202:2014: Đất xây dựng - phương pháp xác định độ ẩm trong phòng thí nghiệm. Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp xác định khối lượng thể tích của đất trong phòng thí nghiệm áp dụng đối với đất hạt mịn có kết cấu tự nhiên dùng cho mục đích xây dựng. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các loại đất có chứa dăm sạn lớn...

  Số trang: 0

 • Giàn giáo thép ống yêu cầu kỹ thuật và thử nghiệm,TCVN XXX:2014 (Bản thảo)

  Tác giả: Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Khoa học và Công nghệ
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Giàn giáo thép ống yêu cầu kỹ thuật và thử nghiệm,TCVN XXX:2014 (Bản thảo)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Giàn giáo thép ống yêu cầu kỹ thuật và thử nghiệm

  Tác giả: Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định Xây dựng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng cho giàn giáo thép ống sử dụng trong các công trình xây dựng. Tiêu chuẩn này không quy định các yêu cầu đối với nền đặt giàn giáo. Nội dung tiêu chuẩn gồm 9 phần:
  Phần 1: Phạm vi áp dụng.
  Phần 2: Tài liệu viện dẫn.
  Phần 3: Phân loại.
  Phần 4: Các bộ phận cấu thành.
  Phần 5: Yêu cầu chất lượng vật liệu giàn giáo.
  Phần 6: Chế tạo.
  Phần 7: Phương pháp thí nghiệm.
  Phần 8: Kiểm tra.
  Phần 9: Hồ sơ chất lượng đi kèm

  Số trang: 0

 • Đề án đề nghị công nhận Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận là đô thị loại II

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: Phan Rang - Tháp Chàm
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án đề nghị công nhận Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận là đô thị loại II

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án đề nghị công nhận Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận là đô thị loại II

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Nội dung chính của đề án gồm 6 phần:
  Phần 1: Lý do và sự cần thiết.
  Phần 2: Căn cứ pháp lý.
  Phần 3: Lịch sử hình thành và phát triển.
  Phần 4: Tổng hợp các tiêu chuẩn phân loại đô thị và đánh giá phân loại đô thị.
  Phần 5: Tóm tắt chương trình phát triển đô thị.
  Phần 6: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu xây dựng quy hoạch hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn lĩnh vực khảo sát, đo đạc ngành Xây dựng đến năm 2030. Mã số: TC 04-12

  Tác giả: Phạm Quyết Thắng,Nguyễn Thanh Thủy,Đồng Thị Minh Tâm
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ Xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 2013
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng quy hoạch hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn lĩnh vực khảo sát, đo đạc ngành Xây dựng đến năm 2030. Mã số: TC 04-12

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu xây dựng quy hoạch hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn lĩnh vực khảo sát, đo đạc ngành Xây dựng đến năm 2030. Mã số: TC 04-12

  Tác giả: Phạm Quyết Thắng,Nguyễn Thanh Thủy,Đồng Thị Minh Tâm

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài:
  Xây dựng hệ thống và Danh mục các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn cho lĩnh vực khảo sát và đo đạc ngành xây dựng.
  Xây dựng kế hoạch thực hiện hệ thống, danh mục này trong giai đoạn đến năm 2030

  Số trang: 0

 • Kết quả khoa học công nghệ đề tài: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy xúc thủy lực bánh xích có dung tích gầu >= 0.7 m3

  Tác giả: Phạm Hùng
  Nhà xuất bản: Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - BXD
  Năm xuất bản: 2011
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kết quả khoa học công nghệ đề tài: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy xúc thủy lực bánh xích có dung tích gầu >= 0.7 m3

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kết quả khoa học công nghệ đề tài: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy xúc thủy lực bánh xích có dung tích gầu >= 0.7 m3

  Tác giả: Phạm Hùng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề tài gồm 3 phần:
  Phần 1: Tổng quan quá trình nghiên cứu.
  - 1: Quá trình hình thành đề tài.
  - 2: Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
  - 3: Giới thiệu chung về vấn đề nghiên cứu.
  Phần 2: Nội dung khoa học công nghệ của đề tài.
  - 1: Phương pháp nghiên cứu đề tài.
  - 2: Kết quả nghiên cứu.
  Phần 3: Kết luận chung

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Buôn Trấp - huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk là đô thị loại IV

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân huyện Krông Ana
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Buôn Trấp - huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk là đô thị loại IV

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thị trấn Buôn Trấp - huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk là đô thị loại IV

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm VI phần:
  Phần I: Căn cứ pháp lý, lý do và sự cần thiết.
  Phần II: Khái quát quá trình lịch sử hình thành và phát triển của thị trấn.
  Phần III: Đánh giá thực trạng phát triển thị trấn.
  Phần IV: Tổng hợp các tiêu chuẩn đánh giá phân loại đô thị.
  Phần V: Tóm tắt chương trình phát triển thị trấn.
  Phần VI: Kết quả

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận Thị trấn Kinh Môn mở rộng (Kinh Môn, Phú Thứ, Minh Tân) huyện Kinh Môn - tỉnh Hải Dương đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV,Báo cáo tóm tắt

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Ùy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: Hải Dương
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận Thị trấn Kinh Môn mở rộng (Kinh Môn, Phú Thứ, Minh Tân) huyện Kinh Môn - tỉnh Hải Dương đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV,Báo cáo tóm tắt

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận Thị trấn Kinh Môn mở rộng (Kinh Môn, Phú Thứ, Minh Tân) huyện Kinh Môn - tỉnh Hải Dương đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề án gồm V phần:
  Phần I: Lý do sự cần thiết đề nghị công nhận thị trấn Kinh Môn mở rộng (Kinh Môn, Phú Thứ, Minh Tân) đạt tiêu chuẩn đô thị.
  Phần II: Khái quát lịch sử hình thành và phát triển đô thị.
  Phần III: Đánh giá các tiêu chuẩn phân loại thị trấn Kinh Môn mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.
  Phần IV: Tóm tắt chương trình phát triển đô thị.
  Phần V: Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Đề án Đề nghị công nhận thị xã Đồng Xoài là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Bình Phước

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước
  Năm xuất bản: 2014
  Nơi xuất bản: Bình Phước
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án Đề nghị công nhận thị xã Đồng Xoài là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Bình Phước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án Đề nghị công nhận thị xã Đồng Xoài là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Bình Phước

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung chính của đề án gồm 5 phần:
  Phần 1: Lý do và sự cần thiết.
  Phần 2: Khái quát quá trình lịch sử hình thành và phát triển đô thị Đồng Xoài.
  Phần 3: Tổng hợp các tiêu chuẩn phân loại đô thị và đánh giá phân loại đô thị.
  Phần 4: Giải pháp khắc phục những chỉ tiêu yếu & thiếu.
  Phần 5. Kết luận và kiến nghị

  Số trang: 0