Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu nâng cao hiệu quả quản lý kiến trúc đô thị và hành nghề kiến trúc sư

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu,Lê Bích Thuận,Nguyễn Tuấn Minh
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả quản lý kiến trúc đô thị và hành nghề kiến trúc sư

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả quản lý kiến trúc đô thị và hành nghề kiến trúc sư

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu,Lê Bích Thuận,Nguyễn Tuấn Minh

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Đánh giá thực trạng công tác quản lý kiến trúc đô thị và hành nghề kiến trúc sư ở nước ta; Đề xuất những giải pháp cơ bản mang tính khả thi để nâng cao hiệu quả công tác quản lý kiến trúc đô thị và hành nghề kiến trúc sư ở nước ta trong thời gian tới

  Số trang: 0