Tìm kiếm nâng cao

 • Thuyết minh: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển. Mã số: TC 26-20 (KQNC.2521)

  Tác giả: TS. Nguyễn Đăng Khoa - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ môi trường
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thuyết minh: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển. Mã số: TC 26-20 (KQNC.2521)

  Tiêu đề phụ: Mã số: TC 26-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Nguyễn Đăng Khoa - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 9

 • Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về đô thị thông minh; về nghiên cứu phát triển và sử dụng vật liệu xây dựng phục vụ công trình ven biển và hải đảo. Mã số: RD 66-20 (KQNC.2524)

  Tác giả: Phạm Việt Anh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Văn phòng Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về đô thị thông minh; về nghiên cứu phát triển và sử dụng vật liệu xây dựng phục vụ công trình ven biển và hải đảo. Mã số: RD 66-20 (KQNC.2524)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 66-20 (03 quyển: sản phẩm báo chí 2020 + sản phẩm báo chí 2021 + báo cáo chuyên đề)

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phạm Việt Anh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Thông tin tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức cho toàn xã hội về phát triển đô thị tăng trưởng xanh và phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam. Mã số: K 25-18 (KQNC.2523)

  Tác giả: Phạm Việt Anh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Văn phòng Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thông tin tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức cho toàn xã hội về phát triển đô thị tăng trưởng xanh và phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam. Mã số: K 25-18 (KQNC.2523)

  Tiêu đề phụ: Mã số: K 25-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phạm Việt Anh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Thông tin, tuyên truyền về đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng. Mã số: K 24-18 (KQNC.2522)

  Tác giả: ThS. Cao Lan Hương - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Văn phòng Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Thông tin, tuyên truyền về đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng. Mã số: K 24-18 (KQNC.2522)

  Tiêu đề phụ: Mã số: K 24-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Cao Lan Hương - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  Hoàn thiện hệ thống định mức, giá xây dựng và dịch vụ đô thị phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế giai đoạn 2017-2021 và những năm tiếp theo, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, tạo thị trường xây dựng minh bạch, cạnh tranh, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng.

  Số trang: 228

 • Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế kết cấu thép cho nhà công nghiệp một tầng theo định hướng mới. Mã số: RD 17-21 (KQNC.2463)

  Tác giả: PGS.TS. Đinh Văn Thuật - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế kết cấu thép cho nhà công nghiệp một tầng theo định hướng mới. Mã số: RD 17-21 (KQNC.2463)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 17-21

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: PGS.TS. Đinh Văn Thuật - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế kết cấu thép cho nhà công nghiệp một tầng theo định hướng mới.
  - Nghiên cứu tổng quan kết cấu thép cho nhà công nghiệp một tầng ở trong nước và trên thế giới, bao gồm các công việc về: thực trạng thiết kế kết cấu thép cho nhà công nghiệp một tầng; giải pháp kết cấu thép cho nhà công nghiệp một tầng; nguyên tắc thiết kế kết cấu thép cho nhà công nghiệp một tầng.
  - Nghiên cứu xác định tải trọng và tổ hợp tải trọng, bao gồm các công việc: xác định tải trọng tác dụng thƣờng xuyên, tải trọng sửa chữa mái, tải trọng cầu trục, tải trọng gió và tổ hợp các tải trọng đó; thực hành tính toán tải trọng và tổ hợp tải trọng cho kết cấu thép nhà công nghiệp một tầng.
  - Nghiên cứu thiết kế kết cấu khung dầm, bao gồm các công việc: xác định nội lực thiết kế; thiết kế xà mái có tiết diện thay đổi ở đoạn giáp cột hoặc sử dụng nách dầm; thiết kế cột có tiết diện đặc; thiết kế liên kết ở chân cột và vai cột; thiết kế liên kết giữa dầm mái và cột có sử dụng nách dầm; thiết kế hệ giằng cột; thực hành thiết kế khung thép nhà công nghiệp một tầng một nhịp.
  - Nghiên cứu thiết kế kết cấu khung giàn phẳng, bao gồm các công việc: xác định nội lực thiết kế; tính toán thiết kế các thanh giàn mái bao gồm thanh cánh trên, thanh cánh dƣới, các thanh bụng giàn; thiết kế liên kết nút giàn điển hình sử dụng bản mã; thiết kế liên kết giữa giàn với cột; thiết kế hệ giằng mái; thực hành thiết kế giàn hai cánh song song.
  - Nghiên cứu thiết kế cột tiết diện rỗng, bao gồm các công việc: giải pháp cột tiết diện rỗng; thiết kế cột rỗng thanh giằng; thiết kế cột rỗng bản giằng; thiết kế liên kết ở chân cột và vai cột; thiết kế liên kết giữa cột rỗng và giàn mái; thực hành thiết kế cột rỗng thanh giằng hai nhánh.
   

  Số trang: 53

 • Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế tấm bê tông cốt liệu tái chế từ phế thải rắn xây dựng cho kết cấu công trình hạ tầng kỹ thuật. Mã số: RD 57-19 (KQNC.2520)

  Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Tân - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế tấm bê tông cốt liệu tái chế từ phế thải rắn xây dựng cho kết cấu công trình hạ tầng kỹ thuật. Mã số: RD 57-19 (KQNC.2520)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 57-19

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Tân - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài: Nghiên cứu các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với tấm sử dụng bê tông cốt liệu tái chế từ phế thải rắn xây dựng (hay còn gọi là chất thải rắn xây dựng) và đề xuất dự thảo chỉ dẫn kỹ thuật đối với kết cấu tấm làm việc triên nền đất chế tạo bằng bê tông tái chế.

  Số trang: 159

 • Nghiên cứu đề xuất giải pháp thiết kế kiến trúc cảnh quan hai bên trục đường ven biển tại các đô thị du lịch vùng nam trung bộ nhằm quản lí và phát triển bền vững (KQNC.2532)

  Tác giả: ThS. KTS. Nguyễn Thị Hồng Diệp - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đề xuất giải pháp thiết kế kiến trúc cảnh quan hai bên trục đường ven biển tại các đô thị du lịch vùng nam trung bộ nhằm quản lí và phát triển bền vững (KQNC.2532)

  Tiêu đề phụ: Thuyết minh đề tài + Dự thảo quy chế

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. KTS. Nguyễn Thị Hồng Diệp - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  - Đưa ra giải pháp thiết kế cảnh quan cho tuyến cảnh quan ven biển nhằm đáp ứng khả năng khai thác về kinh tế - xã hội, phát triển du lịch cũng như gìn giữ về bản sắc văn hóa địa phương, đảm bảo hình ảnh đô thị văn minh, hiện đại.
  - Gìn giữ, khai thác hiệu quả và phát huy các thế mạnh của tuyến đường ven biển trong hệ thống du lịch biển của khu vực Nam Trung bộ, nhằm đem lại lợi ích thiết thực về phát triển kinh tế để nâng cao đời sống của cư dân địa phương, nâng cao giá trị thẩm mỹ, hình ảnh tuyến cảnh quan ven biển của khu du lịch vùng biển Nam Trung Bộ.
  - Đáp ứng nhu cầu về phát triển đô thị bền vững, công trình công cộng, thương mại, nhu cầu ở mới, tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho khu vực từ khai thác hợp lý quỹ đất hướng tới sự phát triển bền vững.

  Số trang: 175

 • Nghiên cứu hệ thống kiến thức, kỹ năng nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý xây dựng và phát triển đô thị các cấp trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Mã số: RD 08-20 (KQNC.2513)

  Tác giả: TS. Trần Hữu Hà - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu hệ thống kiến thức, kỹ năng nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý xây dựng và phát triển đô thị các cấp trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Mã số: RD 08-20 (KQNC.2513)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 08-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Trần Hữu Hà - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  - Mục tiêu chung:
  + Nâng cao năng lực cho cán  bộ quản lý xây dựng và phát triển đô thị các cấp trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
  - Mục tiêu cụ thể:
  + Đánh giá thực trạng năng lực đội ngũ cán bộ quản lý xây dựng và phát triển đô thị các cấp;
  + Nghiên cứu tham khảo, kết hợp với các kinh nghiệm quốc tế thu thập được; nghiên cứu, đề xuất và xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo bồi dưỡng đội  ngũ cán bộ nói trên trong thời kỳ CMCN 4.0
  + Tổ chức hội thảo và 02 lớp thí điểm.

  Số trang: 295

 • Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp xây dựng đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Mã số: RD 67-18 (KQNC.2514)

  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thu Nhàn - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp xây dựng đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Mã số: RD 67-18 (KQNC.2514)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 67-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thu Nhàn - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài
  - Mục tiêu chung: Cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn về năng lực quản trị của đội ngũ cán bộ quản lý trong doanh nghiệp xây dựng nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực quản trị đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp xây dựng
  - Mục tiêu cụ thể:
  + Nghiên cứu hệ thống hóa các vấn đề lý luận về năng lực quản trị của cán bộ quản lý doanh nghiệp xây dựng. xác định các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực quản trị của cán bộ quản lý doanh nghiệp xây dựng trong điều kiện hội  nhập quốc tế
  + Tổng hợp, phân tích và đánh giá thực trạng năng lực quản trị của cán bộ quản lý doanh nghiệp xây dựng
  + Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản trị của cán bộ quản lý doanh nghiệp xây dựng trong bối cảnh hội nhập quốc tế

  Số trang: 258

 • Nghiên cứu lựa chọn giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm sứ vệ sinh, kính xây dựng, gạch ốp lát tại các cơ sở sản xuất của Việt Nam. Mã số: RD 19-20 (KQNC.2515)

  Tác giả: TS. Trần Hữu Hà - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu lựa chọn giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm sứ vệ sinh, kính xây dựng, gạch ốp lát tại các cơ sở sản xuất của Việt Nam. Mã số: RD 19-20 (KQNC.2515)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 19-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Trần Hữu Hà - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  - Muc tiêu chung: Thông qua việc nghiên cứu và tổng hợp các giải pháp tiên tiến trong và ngoài nước giúp cơ sở sản xuất sứ vệ sinh, kính xây dựng, gạch ốp lát trên cả có thêm cơ hội lựa chọn các giải pháp phù hợp nhất với đơn vị nhằm thúc đẩy năng suất, chất lượng sản phẩm; góp phần thực hiện tốt mục tiêu của Quyết định 299/QĐ-BXD ngày 12/4/2007 "Tạo bước chuyển biến rõ rệt về năng suất và chất lượng của các sản phẩm, hàng hóa chủ lực, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành xây dựng  nói riêng và kinh tế - xã hội của đất nước"...
  - Mục tiêu cụ thể: Lựa chọn và đưa ra một số giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tại các cơ sở sản xuất của sứ vệ sinh, kính xây dựng, gạch ốp lát của Việt Nam. Nhóm giải pháp thuộc các lĩnh vực:
  + Lĩnh vực liên quan đến công nghệ và nguyên vật liệu
  + Lĩnh vực liên quan đến con người và quản lý con người
  + Lĩnh vực liên quan đến môi trường

  Số trang: 172

 • Nghiên cứu đề xuất hệ thống kiến thức, kỹ năng về giám sát hoạt động xây dựng cho hội đồng nhân dân các cấp. Mã số: RD 71-18 (KQNC.2516)

  Tác giả: TS. Trần Hữu Hà - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đề xuất hệ thống kiến thức, kỹ năng về giám sát hoạt động xây dựng cho hội đồng nhân dân các cấp. Mã số: RD 71-18 (KQNC.2516)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 71-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Trần Hữu Hà - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nghiên cứu đề xuất hệ thống kiến thức, kỹ năng về giám sát hoạt động xây dựng cho hội đồng nhân dân các cấp. 
  Nooijdung nghiên cứu gồm 7 chuyên đề:
  - Chuyên đề 1:Tổng quan về công tác giám sát trong hoạt động xây dựng
  - Chuyên đề 2: Giám sát việc tuân thủ pháp luật về quy hoạch xây dựng
  - Chuyên đề 3: Giám sát việc tuân thủ pháp luật về đầu tư xây dựng tại địa phương
  - Chuyên đề 4: Giám sát việc tuân thủ pháp luật về trật tự xây dựng ở địa phương
  - Chuyên đề 5: Vai trò của HĐND các cấp trong quản lý ngân sách nhà nước trong hoạt động xây dựng
  - Chuyên đề 6: Giám sát việc thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng trong hoạt động xây dựng
  - Chuyên đề 7: Một số vướng mắc và giải pháp tháo gỡ khó khăn trong giám sát hoạt động xây dựng của HĐND các cấp.

  Số trang: 191

 • Nghiên cứu mô hình nâng cao năng lực cạnh tranh cho các đô thị Việt Nam. Mã số: RD 69-18 (KQNC.2149)

  Tác giả: TS. Phạm Văn Bộ - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu mô hình nâng cao năng lực cạnh tranh cho các đô thị Việt Nam. Mã số: RD 69-18 (KQNC.2149)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 69-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Phạm Văn Bộ - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Phát triển đô thị

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Nghiên cứu, đánh giá về nhận thức cạnh tranh đô thị của lãnh đạo đô thị hiện nay;
  - Đánh giá về kiến thức kỹ năng về cạnh tranh đô thị của cán bộ chuyên môn, cán bộ lãnh đạo;
  - Nghiên cứu đánh giá nhu cầu bồi dưỡng nâng cao năng lực cạnh tranh đô thị của cán bộ lãnh đạo, chuyên môn đô thị;
  - Nghiên cứu những lý thuyết liên quan đến mô hình cạnh tranh đô thị trong đó có các yếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng tới cạnh tranh đô thị;
  - Xây dựng mô hình nâng cao năng lực cạnh tranh cho các đô thị Việt Nam mà mỗi đô thị có thể thông qua đó tìm được lợi thế phát triển của mình;
  - Tổ chức các hoạt động thí điểm cho các đô thị.

  Số trang: 197

 • Nghiên cứu đề xuất hệ thống kiến thức, kỹ năng bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng cho các cơ quan hành chính nhà nước ngành xây dựng. Mã số: RD 70-18 (KQNC.2517)

  Tác giả: ThS. Lê Thị Thanh Hà - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đề xuất hệ thống kiến thức, kỹ năng bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng cho các cơ quan hành chính nhà nước ngành xây dựng. Mã số: RD 70-18 (KQNC.2517)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 70-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Lê Thị Thanh Hà - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
   Nhằm biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng mang tính đặc thù, phù hợp với lãnh đạo cấp phòng các cơ quan hành chính nhà nước ngành xây dựng
  Tài liệu hoàn thành sẽ được sử dụng cho các lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng các cơ quan hành chính nhà nước ngành xây dựng, góp phần thực hiện tốt mục tiêu của Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ "Về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức" đã nêu: Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý:
  - Bảo đảm đén hết năm 2020, 100% cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý duwos 55 tuổi đối với nam; dưới 50 tuổi đối với nữ còn thiếu các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo,quản lý phải được bồi dưỡng theo quy định
  - Bảo đảm dến hết năm 2021, 100% cán bộ, công chức, viên chức phải bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý trước khi được bổ nhiệm lại.

  Số trang: 230

 • Nghiên cứu xây dựng bộ tài liệu nâng cao năng lực quản lý về tăng trưởng xanh và biến đổi khí hậu của ngành xây dựng. Mã số: RD 09-20 (KQNC.2211)

  Tác giả: ThS. Lê Thị Thanh Hà - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng bộ tài liệu nâng cao năng lực quản lý về tăng trưởng xanh và biến đổi khí hậu của ngành xây dựng. Mã số: RD 09-20 (KQNC.2211)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 09-20

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: ThS. Lê Thị Thanh Hà - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Thông qua việc phổ biến các văn bản QPPL và những kiến thức, kỹ năng chuyên môn nhằm nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành xây dựng về ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh với mục tiêu chung tay bảo vệ môi trường, phát triển đô thị bền vững cho 2 nhóm đối tượng:
  - Cán bộ lãnh đạo, chuyên môn nghiệp vụ các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng;
  - Cán bộ lãnh đạo, chuyên môn nghiệp vụ các đơn vị tư vấn, thi công xây dựng.

  Số trang: 254

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn để xây dựng tài liệu nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị thông minh cho cán bộ lãnh đạo chuyên môn đô thị các cấp. Mã số: K 01-21 (KQNC.2518)

  Tác giả: TS. Trần Hữu Hà - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn để xây dựng tài liệu nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị thông minh cho cán bộ lãnh đạo chuyên môn đô thị các cấp. Mã số: K 01-21 (KQNC.2518)

  Tiêu đề phụ: Mã số: K 01-21

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: TS. Trần Hữu Hà - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  Thông qua việc nghiên cứu cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn để xây dựng nội dung và tổ chức các lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý phát triển đô thị thông minh để trang bị cho cán bộ lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp:
  - Các kiến thức cơ bản về quản lý phát triển đô thị thông minh (quy hoạch đô thị thông minh, quản trị đô thị thông minh, dịch vụ tiện ích thông minh...)
  - Các kiến thức cần thiết tham mưu cho UBND tỉnh để ra các quyết định về phát triển đô thị thông minh
  - Các kiến thức, kinh  nghiệm về phát triển đô thị thông minh trong và ngoài nước
  - Các kiến thức về xây dựng và triển khai thực hiện các đề án, chương trình, dự án phát triển đô thị thông minh
  - Các kiến thức về xây dựng, quản lý, triển khai và vận hành phát triển đô thị thông minh trong tương lai. 

  Số trang: 731