Tìm kiếm nâng cao

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép theo định hướng mới. Mã số: TC 29 – 20 (KQNC.2708)

  Tác giả: Cao Duy Khôi (Chủ trì đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép theo định hướng mới. Mã số: TC 29 – 20 (KQNC.2708)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Cao Duy Khôi (Chủ trì đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Để hội nhập nhanh với khoa học công nghệ tiên tiến của thế giới, trong tiến trình hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia lĩnh vực xây dựng trên cơ sở kết quả định hướng của Đề án 198, các tiêu chuẩn cốt lõi lĩnh vực thiết kế kết cấu và địa kỹ thuật sẽ được biên soạn dựa trên nền tảng tiêu chuẩn Châu Âu, tiêu chuẩn Mỹ có xét đến tính kế thừa thành tựu 60 năm phát triển của ngành xây dựng. Vì vậy, cần phải biên soạn mới một tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế kết cấu thép theo hướng mới. Tiêu chuẩn mới dự kiến sẽ được xây dựng dựa trên nền tảng của tiêu chuẩn Châu Âu, tham khảo và tích hợp các ưu điểm của các tiêu chuẩn Thiết kế kết cấu thép khác của Việt Nam hiện hành, Nga, Mỹ, Trung Quốc. Ngoài ra cần quan tâm đến khả năng áp dụng TC mới trong các phần mềm tính toán thông dụng hiện nay ở Việt Nam.
  - Cùng với đó, tiêu chuẩn cũng cần được xem xét kế thừa những nội dung của tiêu chuẩn cũ mà phù hợp với Việt Nam.

  Số trang: 27

 • Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép chịu lửa theo định hướng mới. Mã số: RD 50-22 (KQNC.2707)

  Tác giả: Nguyễn Tuấn Trung (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép chịu lửa theo định hướng mới. Mã số: RD 50-22 (KQNC.2707)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Tuấn Trung (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu:
  - Xây dựng "Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép chịu lửa theo định hướng mới" với các tiêu chí sau:
  + NGhiên cứu cơ sở dữ liệu biên soạn Hướng dẫn thiết kế kết cấu Bê tông cốt thép chịu lửa theo định hướng mới;
  + Nghiên cứu thiết kế kết cấu bê tông cốt thép chịu lửa bằng phương pháp tra bảng theo định hướng mới
  + Nghiên cứu thiết kế kết cấu be tông cốt thép chịu lửa bằng phương pháp tính toán theo định hướng mới
  + Thực hiện các ví dụ minh họa

  Số trang: 142

 • Nghiên cứu giải pháp và công nghệ xây dựng nhà ở cho đồng bào vùng núi phía Bắc sử dụng các vật liệu tại chỗ. Mã số: RD 49-22 (KQNC.2706)

  Tác giả: Nguyễn Trung Hiếu (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 2024
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu giải pháp và công nghệ xây dựng nhà ở cho đồng bào vùng núi phía Bắc sử dụng các vật liệu tại chỗ. Mã số: RD 49-22 (KQNC.2706)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Trung Hiếu (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  - Mục tiêu chung của đề tài là nghiên cứu giải pháp và công nghệ xây dựng nhà ở cho đồng bào dân tộc từ nguồn vật liệu tại chỗ, khắc phục được những khó khăn về việc vận chuyển vật liệu trên đại hình vùng núi phía Bắc đảm bảo các yếu tố truyền thống, bền vững, đơn giản phù hợp với văn hóa và điều kiện kinh tế - kỹ thuật của các tỉnh miền núi.
  Trên cơ sở đó, các mục tiêu cụ thể của đề tài gồm:
  1. Nghiên cứu thực trạng nhà ở của đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc.
  2. Nghiên cứu chế tạo gạch không nung (dạng đất hóa đá) có cường độ chịu nén đạt trên 3,5 MPa từ nguồn vật liệu tại chỗ.
  3. Nghiên cứu giải pháp kiến trúc, kết cấu và quy trình thi công phù hợp nhằm xây dựng hồ sơ thiết kế mẫu nhà ở điển hình cho đồng bào dân tộc miền núi phía Bắc, trên cơ sở phù hợp với đặc điểm văn hóa, điều kiện địa phương khu vực miền núi phía Bắc.

  Số trang: 146

 • Biên soạn tiêu chuẩn Việt Nam xxx-3:2024 Máy và thiết bị xử lý, gia công kính phẳng – Yêu cầu an toàn. Mã số: TC 34-22 (KQNC.2705)

  Tác giả: Trương Quốc Thành (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Biên soạn tiêu chuẩn Việt Nam xxx-3:2024 Máy và thiết bị xử lý, gia công kính phẳng – Yêu cầu an toàn. Mã số: TC 34-22 (KQNC.2705)

  Tiêu đề phụ: Phần 1: Thiết bị lưu trữ, vận chuyển bên trong nhà máy; Phần 2: Thiết bị lưu trữ, vận chuyển bên ngoài nhà máy; Phần 3: Máy cắt kính; Phần 4: Bàn nghiêng (Bàn lật kính)

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trương Quốc Thành (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Biên soạn tiêu chuẩn Việt Nam xxx-3:2024 Máy và thiết bị xử lý, gia công kính phẳng – Yêu cầu an toàn.
  - Phần 1: Thiết bị lưu trữ, vận chuyển bên trong nhà máy;
  - Phần 2: Thiết bị lưu trữ, vận chuyển bên ngoài nhà máy;
  - Phần 3: Máy cắt kính;
  - Phần 4: Bàn nghiêng (Bàn lật kính)

  Số trang: 67

 • Biên soạn tiêu chuẩn Việt Nam "Máy và thiết bị xây dựng". Mã số: Tc 29-22 (KQNC.2704)

  Tác giả: Nguyễn Văn Tịnh (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Biên soạn tiêu chuẩn Việt Nam "Máy và thiết bị xây dựng". Mã số: Tc 29-22 (KQNC.2704)

  Tiêu đề phụ: Máy nghiền di động. Phần 1: Thuật Ngữ và thông số kỹ thuật, Phần 2: Yêu cầu an toàn và kiểm tra; Máy xoa và hoàn thiện bề mặt bê tông xi măng - Phần 1: Điều khoản và thông số kỹ thuật, Phần 2: Yêu cầu an toàn và kiểm tra

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Văn Tịnh (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Biên soạn tiêu chuẩn:
  TCVN XXX-1:2023, Máy và thiết bị xây dựng - Máy nghiền di động. Phần 1: Thuật ngữ và thông số kỹ thuật
  TCVN XXX-1:2023, Máy và thiết bị xây dựng - Máy nghiền di động. Phần 2: Yêu cầu an toàn và kiểm tra
  TCVN XXX-2:2023, Máy xoa và hoàn thiện bề mặt bê tông xi măng - Phần 1: Điều khoản và thông số kỹ thuật
  TCVN XXX-2:2023, Máy xoa và hoàn thiện bề mặt bê tông xi măng - Phần 2: Yêu cầu an toàn và kiểm tra

  Số trang: 64

 • Nghiên cứu xây dựng tài liệu hướng dẫn đánh giá tác động đến hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp thoát nước) của các dự án đầu tư xây dựng (KQNC.2703)

  Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thông quốc gia – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng tài liệu hướng dẫn đánh giá tác động đến hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp thoát nước) của các dự án đầu tư xây dựng (KQNC.2703)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu
  • Thu thập tài liệu, số liệu về thực trạng hạ tầng kỹ thuật (HTKT) đô thị, tập trung vào vấn đề giao thông, cấp nước và thoát nước thải.
  • Cơ sở khoa học, các yêu cầu kỹ thuật phục vụ công tác đánh giá HTKT đô thị (tập trung vào giao thông, cấp nước và thoát nước thải)
  • Xây dựng dự thảo Hướng dẫn đánh giá tác động đến HTKT (tập trung giao thông, cấp nước và thoát nước thải) của các dự án đầu tư xây dựng.

  Số trang: 112

 • Hướng dẫn thiết kế cấu kiện dầm và cột bê tông lắp ghép theo định hướng mới. Mã số: RD 45-22 (KQNC.2702)

  Tác giả: Nguyễn Anh Dũng (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Thủy lợi
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Hướng dẫn thiết kế cấu kiện dầm và cột bê tông lắp ghép theo định hướng mới. Mã số: RD 45-22 (KQNC.2702)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Anh Dũng (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài
  - Nghiên cứu quy định thiết kế cấu kiện lắp ghép trong tiêu chuẩn Eurocode 2.
  - Nghiên cứu xây dựng “Hướng dẫn thiết kế cấu kiện dầm và cột bê tông lắp ghép theo định hướng mới”.

  Số trang: 83

 • Khảo sát, đánh giá hiện trạng phát thải chất ô nhiễm từ các sản phẩm vật liệu xây dựng, đề xuất giải pháp kiểm soát phát thải. Mã số: MT 08-22 (KQNC.2701)

  Tác giả: Nguyễn Đức Lượng (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học và kỹ thuật môi trường - Trường Đại học Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Khảo sát, đánh giá hiện trạng phát thải chất ô nhiễm từ các sản phẩm vật liệu xây dựng, đề xuất giải pháp kiểm soát phát thải. Mã số: MT 08-22 (KQNC.2701)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Đức Lượng (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của dự án
  a. Mục tiêu tổng quát:
  - Xây dựng cơ sở dữ liệu mức phát thải, ngưỡng phát thải, và đề xuất các giải pháp kiểm soát phát thải các chất ô nhiễm (tập trung chủ yếu vào các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi - VOC) từ các sản phẩm VLXD sử dụng trong công trình dân dụng ở Việt Nam.
  b. Mục tiêu cụ thể:
  - Phân tích, đánh giá cơ sở khoa học và thực tiễn của việc xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn phát thải; hệ thống chứng nhận và dán nhãn phát thải VOC cho các sản phẩm VLXD sử dụng trong công trình dân dụng.
  - Xây dựng cơ sở dữ liệu mức phát thải và đề xuất ngưỡng phát thải VOC đối với một số nhóm sản phẩm VLXD sử dụng phổ biến trong công trình dân dụng ở Việt Nam.
  - Đề xuất các giải pháp kiểm soát phát thải VOC trong quá trình sản xuất, sử dụng các sản phẩm VLXD.

  Số trang: 281

 • Nghiên cứu soát xét TCVN 4449:1987 Quy hoạch xây dựng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế. Mã số: TC 01-22 (KQNC.2700)

  Tác giả: Vũ Tuấn Vinh (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2024
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu soát xét TCVN 4449:1987 Quy hoạch xây dựng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế. Mã số: TC 01-22 (KQNC.2700)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Vũ Tuấn Vinh (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Mục tiêu nghiên cứu
  - Nghiên cứu soát xét nội dung Tiêu chuẩn TCVN 4449:1987 về sự phù hợp với Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật mới như Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Luật Quy hoạch; Luật Xây dựng; Luật Quy hoạch đô thị.., quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN 07:2023/BXD... để đề xuất các nội dung cần xây dựng thành TCVN riêng (bao gồm cả các TCVN đã được xây dựng, hoặc đang có kế hoạch xây dựng bên cạnh các TCVN đề xuất xây dựng bổ sung), các nội dung cần huỷ bỏ vì không phù hợp với hệ thống các văn bản pháp quy, hoặc đã được đưa thành quy định trong quy chuẩn.

  Số trang: 229

 • Nghiên cứu đề xuất nội dung đổi mới công tác quy hoạch xây dựng nông thôn gắn với chương trình mục tiêu quốc gia (KQNC.2699)

  Tác giả: Nguyễn Trung Dũng (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2024
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đề xuất nội dung đổi mới công tác quy hoạch xây dựng nông thôn gắn với chương trình mục tiêu quốc gia (KQNC.2699)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Trung Dũng (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 233

 • Nghiên cứu, soát xét tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4454:2012 Quy hoạch xây dựng nông thôn - Yêu cầu thiết kế (KQNC.2698)

  Tác giả: Trịnh Tuấn Anh (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, soát xét tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4454:2012 Quy hoạch xây dựng nông thôn - Yêu cầu thiết kế (KQNC.2698)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trịnh Tuấn Anh (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu
  - Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng công tác thiết kế quy hoạch xây dựng nông thôn trong thời gian qua.
  - Nghiên cứu soát xét tiêu chuẩn quốc gia “TCVN 4454:2012 Quy hoạch xây dựng nông thôn – yêu cầu thiết kế”, đánh giá, đề xuất các nội dung thay thế phù hợp.
  - Xây dựng báo cáo thuyết minh và Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Quy hoạch xây dựng nông thôn – yêu cầu thiết kế”.

  Số trang: 253

 • Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn “Thiết kế quy hoạch khu đào tạo, nghiên cứu” (KQNC.2697)

  Tác giả: Lê Thị Thúy Hà (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn “Thiết kế quy hoạch khu đào tạo, nghiên cứu” (KQNC.2697)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lê Thị Thúy Hà (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu
  - Nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng công tác thiết kế quy hoạch xây dựng khu đào tạo, nghiên cứu tại Việt Nam và kinh nghiệm trên thế giới.
  - Nghiên cứu các cơ sở khoa học và thực tiễn cho công tác thiết kế quy hoạch khu đào tạo, nghiên cứu.
  - Nghiên cứu các nội dung thiết kế quy hoạch khu đào tạo, nghiên cứu.
  - Xây dựng Dự thảo Hướng dẫn “Thiết kế quy hoạch khu đào tạo, nghiên cứu”

  Số trang: 141

 • Nghiên cứu, xây dựng Bộ chỉ số kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện cấp nước an toàn. Mã số: RD 11-22 (KQNC.2696)

  Tác giả: Trần Anh Tuấn (Chủ nhiệm đề tài)
  Nhà xuất bản: Hội Cấp thoát nước Việt Nam
  Năm xuất bản: 2024
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, xây dựng Bộ chỉ số kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện cấp nước an toàn. Mã số: RD 11-22 (KQNC.2696)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Anh Tuấn (Chủ nhiệm đề tài)

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu đề tài:
  Nghiên cứu, đề xuất Bộ chỉ số kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện cấp nước an toàn đối với hệ thống cấp nước tập trung tại các đô thị

  Số trang: 199

 • Điều tra, khảo sát, xây dựng hướng dẫn kỹ thuật thu gom, sử dụng nước mưa và thoát nước mưa đô thị theo hướng bền vững. Mã số: MT 03-22 (KQNC.2695)

  Tác giả: Nguyễn Phương Thảo (Chủ trì dự án)
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học và kỹ thuật môi trường - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát, xây dựng hướng dẫn kỹ thuật thu gom, sử dụng nước mưa và thoát nước mưa đô thị theo hướng bền vững. Mã số: MT 03-22 (KQNC.2695)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Phương Thảo (Chủ trì dự án)

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 561

 • Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật về thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo dưỡng và kiểm tra, đánh giá các công trình xử lý nước thải tại chỗ cho các đô thị và khu dân cư Việt Nam. Mã số: MT 02-22 (KQNC.2694)

  Tác giả: Nguyễn Việt Anh (Chủ trì dự án)
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học và kỹ thuật môi trường - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 2023
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật về thiết kế, xây dựng, vận hành, bảo dưỡng và kiểm tra, đánh giá các công trình xử lý nước thải tại chỗ cho các đô thị và khu dân cư Việt Nam. Mã số: MT 02-22 (KQNC.2694)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Việt Anh (Chủ trì dự án)

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 614