Tìm kiếm nâng cao

 • Xây dựng mô hình quy hoạch đô thị theo phương pháp thu gom - điều chỉnh đất cho các đô thị trực thuộc trinh Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (KQNC.2325)

  Tác giả: Phạm Anh Tuấn - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: TP.HCM
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Xây dựng mô hình quy hoạch đô thị theo phương pháp thu gom - điều chỉnh đất cho các đô thị trực thuộc trinh Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (KQNC.2325)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD01-18-BDX03 ; Tài liệu hướng dẫn

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Phạm Anh Tuấn - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị, Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: - Mục tiêu nhiệm vụ : Xây dựng giải pháp thực hiện quy hoạch theo phương pháp Thu gom và điều chỉnh đất qua ví dụ điển hình tại Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.
  - Nội dung kết quả nghiên cứu:
  + Nghiên cứu đánh giá thực trạng quy hoạch đô thị tại một số thành phố trực thuộc tỉnh tại Vùng đồng bằng sông Cửu Long tập trung vào Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.
  + Xây dựng cơ sở khoa học thực hiện quy hoạch theo phương pháp thu gom và điều chỉnh đất.
  + Xây dựng giải pháp thực hiện quy hoạch theo phương pháp thu gom điều chỉnh đất
  + Kết quả nghiên cứu ban đầu của đề tài được trao đổi, trình bày tại hội thảo được tổ chức vào tháng 6 năm 2019 tại Tp. Hồ Chí Minh với chủ đề "Xây dựng giải pháp thực hiện quy hoạch theo phương pháp thu gom điều chỉnh đất tại Thành phố Trà Vinh"
  + Xây dựng mô hình thí điểm dự án Thu gom và điều chỉnh đất tại TP. Trà VinhTỉnh Trà Vinh thông qua phương pháp quy hoạch hiện hành kết hợp với giải pháp Thu gom và điều chỉnh đất từ giai đoạn bắt đầu đến thiết kế cơ sở.
   

  Số trang: 120

 • Khảo sát tình hình áp dụng tiêu chuẩn về nhà ở công vụ của một số bộ, ngành, địa phương tại miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Đề xuất nghiên cứu, thay thế Quyết định số 27/2015/TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ (KQNC.2318)

  Tác giả: Hà Quang Hưng (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Khảo sát tình hình áp dụng tiêu chuẩn về nhà ở công vụ của một số bộ, ngành, địa phương tại miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Đề xuất nghiên cứu, thay thế Quyết định số 27/2015/TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ (KQNC.2318)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Hà Quang Hưng (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án:
  Đề xuất thay thế Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ.

  Số trang: 74

 • “Nghiên cứu, đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất các giải pháp đơn giản hóa, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh; thủ tục cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan đáp ứng yêu cầu tại Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP” (KQNC.2324)

  Tác giả: Tống Thị Hạnh - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2019
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: “Nghiên cứu, đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất các giải pháp đơn giản hóa, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh; thủ tục cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan đáp ứng yêu cầu tại Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP” (KQNC.2324)

  Tiêu đề phụ: Theo hợp đồng số 105/HĐ-KHCN ngày 105/HĐ-KHCN ngày 03/7/2017

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Tống Thị Hạnh - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  - Bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về thủ tục, điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
  - Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan theo yêu cầu tại Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP;
  - Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia;
  - Góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân khi thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người dân;
  - Đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

  Số trang: 72

 • Nghiên cứu thiết kế kết cấu nhà công nghiệp bằng thép trong vùng động đất ở Việt Nam (KQNC.2323)

  Tác giả: Đinh Văn Thuật - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu thiết kế kết cấu nhà công nghiệp bằng thép trong vùng động đất ở Việt Nam (KQNC.2323)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 27-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đinh Văn Thuật - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
  - Nghiên cứu tính toán thiết kế kết cấu khung thép cho nhà công nghiệp một tầng nhịp lớn trong vùng động đất ở Việt Nam;
  - Tính toán thiết kế cho một số trƣờng hợp kết cấu khung thép nhà công nghiệp một tầng nhịp lớn để từ đó đánh giá đƣợc ảnh hƣởng của tải trọng động đất tác dụng lên công trình, cũng như so sánh với ảnh hưởng của tải trọng gió.

  Số trang: 197

 • Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế và thi công gia cường kết cấu BTCT bằng vật liệu tấm sợi Composite (KQNC.2322)

  Tác giả: Nguyễn Trung Hiếu - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế và thi công gia cường kết cấu BTCT bằng vật liệu tấm sợi Composite (KQNC.2322)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD 34-18

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Trung Hiếu - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
  - Nghiên cứu các dạng tấm sợi FRP sử dụng trong công tác gia cường trên thế giới và trong nước hiện nay.
  - Nghiên cứu xây dựng quy trình hướng dẫn tính toán thiết kế và thi công gia cường kết cấu BTCT bằng vật liệu FRP ở các trạng thái làm việc khác nhau như uốn, nén, xoắn theo tiêu chuẩn tài liệu ACI 440.2R-02 “ Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening Concrete Structures”.

  Số trang: 203

 • Hướng dẫn thiết kế kết cấu dầm, sàn liên hợp thép - bê tông theo tiêu chuẩn Châu Âu EUROCODE 4 (KQNC.2320)

  Tác giả: Nguyễn Trung Hiếu - Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Hướng dẫn thiết kế kết cấu dầm, sàn liên hợp thép - bê tông theo tiêu chuẩn Châu Âu EUROCODE 4 (KQNC.2320)

  Tiêu đề phụ: Mã số: RD24-17

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Trung Hiếu - Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Hiện nay, việc tính toán các cấu kiện liên hợp chưa có Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) hướng dẫn cụ thể. Vì vậy, việc đề xuất quy trình thiết kế các cấu kiện dầm, sàn liên hợp theo tiêu chuẩn Châu Âu cho các kỹ sư, cán bộ đang nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, quản lý dự án cũng như thi công công trình là rất cần thiết. 02 mục tiêu của đề tài là:
  1. Nghiên cứu và phân tích đánh giá các tính toán thiết kế dầm, sàn liên hợp trên thế giới và trong nước.
  2. Nghiên cứu và đề xuất chi tiết việc tính toán kết cấu dầm và sàn liên hợp theo Tiêu chuẩn Châu Âu Eurocode 1 “ Các tác động lên kết cấu” ( EN 1991-1-1: 2002 Actions on Structures) và Eurocode 4 “ Tính toán kết cấu liên hợp thép-bê tông” (Design of composite steel and concrete structures) dùng trong công tác thiết kế các cấu kiện liên hợp và làm tài liệu phục vụ giảng dạy đào tạo.

  Số trang: 68

 • Điều tra, khảo sát việc đào tạo sinh viên kiến trúc – xây dựng hiện nay, đề xuất áp dụng mô hình giảng dạy theo kỹ thuật công nghệ số để phát huy năng lực sáng tạo của sinh viên (KQNC.2317)

  Tác giả: Dương Quang Hùng (Chủ nhiệm nhiệm vụ)
  Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát việc đào tạo sinh viên kiến trúc – xây dựng hiện nay, đề xuất áp dụng mô hình giảng dạy theo kỹ thuật công nghệ số để phát huy năng lực sáng tạo của sinh viên (KQNC.2317)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Dương Quang Hùng (Chủ nhiệm nhiệm vụ)

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung nhiệm vụ:
  - Điều tra, khảo sát, sau đó phân tích và tổng hợp hiện trạng việc đào tạo sinh viên ngành kiến trúc – xây dựng; phân tích các xu hướng, nhu cầu trong việc giảng daỵ theo kỹ thuật công nghệ số, việc áp dụng giúp nâng cao hiệu quả trong công tác dạy và học, đặc biệt phát huy năng lực sáng tạo của sinh viên.
  - Nghiên cứu, xây dựng các chuyên đề về mô hình, giải pháp để áp dụng mô hình giảng dạy theo kỹ thuật công nghệ số.
  - Thực nghiệm, triển khai giải pháp dạy theo kỹ thuật công nghệ số - áp dụng các công nghệ dạy học tiên tiến để tăng khả năng thích ứng của sinh viên, đồng thời phát huy năng lực sáng tạo và thế mạnh, tự chủ của người học. Là tiền đề tiến tới xây dựng và vận hành mô hình đại học số, đổi mới mội cách tổng thể từ công nghệ dạy học đến các hoạt động học tập, nghiên cứu, gồm:
  + Dựng hệ thống phần mềm đào tạo trực tuyến;
  + Thí điểm só hóa một số môn học ngành kiến trúc – xây dựng.

  Số trang: 171

 • Điều tra, khảo sát, đề xuất các mô hình và quy trình xử lý chất thải rắn phù hợp với Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nước biển dâng (KQNC.2316)

  Tác giả: Nguyễn Khánh Long (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Cục Hạ tầng kỹ thuật – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát, đề xuất các mô hình và quy trình xử lý chất thải rắn phù hợp với Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nước biển dâng (KQNC.2316)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Khánh Long (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án: Dự án “Điều tra, khảo sát, đề xuất các mô hình và quy trình xử lý chất thải rắn phù hợp với Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nước biển dâng” là một nhiệm vụ hỗ trợ thực hiện kế hoạch của Bộ Xây dựng tại Quyết định số 327/QĐ-BXD với nhiệm vụ điều tra, khảo sát các tỉnh vùng ĐBSCL về điều kiện tự nhiên, điều kiện KT-XH, tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đến hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn.

  Số trang: 141

 • Điều tra, khảo sát tình hình triển khai quy hoạch quản lý chất thải rắn các vùng kinh tế trọng điểm. Đề xuất các giải pháp để thúc đẩy phát triển các cơ sở xử lý chất thải rắn theo quy hoạch (KQNC.2315)

  Tác giả: Đặng Anh Thư (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Cục Hạ tầng kỹ thuật – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát tình hình triển khai quy hoạch quản lý chất thải rắn các vùng kinh tế trọng điểm. Đề xuất các giải pháp để thúc đẩy phát triển các cơ sở xử lý chất thải rắn theo quy hoạch (KQNC.2315)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đặng Anh Thư (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung nghiên cứu:
  - Rà soát tình hình lập và triển khai quy hoạch quản lý chất thải rắn của vùng KTTĐ miền Bắc, miền Trung, phía Nam và vùng KTTĐ Đồng bằng sông Cửu Long.
  - Rà soát việc áp dụng các văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng có liên quan.
  - Rà soát thực trạng quản lý chất thải rắn của các địa phương: việc đầu tư xây dựng các cơ sở xử lý chất thải rắn và quản lý vận hành.

  Số trang: 166

 • Điều tra, khảo sát thực trạng quản lý, sử dụng đất xây dựng đô thị để triển khai các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị tại các đô thị loại I và loại đặc biệt (KQNC.2314)

  Tác giả: Nguyễn Dư Minh (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Nguyễn Dư Minh (Chủ nhiệm dự án)
  Năm xuất bản: 2022
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng quản lý, sử dụng đất xây dựng đô thị để triển khai các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị tại các đô thị loại I và loại đặc biệt (KQNC.2314)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Nguyễn Dư Minh (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 80

 • Điều tra, khảo sát thực trạng việc áp dụng các cơ chế về quản lý sử dụng đất để triển khai các Dự án đầu tư cải tạo, chỉnh trang phát triển đô thị. Nghiên cứu thí điểm tại các đô thị trung tâm thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh (KQNC.2313)

  Tác giả: Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2020
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát thực trạng việc áp dụng các cơ chế về quản lý sử dụng đất để triển khai các Dự án đầu tư cải tạo, chỉnh trang phát triển đô thị. Nghiên cứu thí điểm tại các đô thị trung tâm thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh (KQNC.2313)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Phát triển đô thị, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 100

 • Điều tra, khảo sát tình hình triển khai thực hiện quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải các vùng kinh tế trọng điểm và lưu vực sông. Đề xuất điều chỉnh, bổ sung và tổ chức thực hiện (KQNC.2312)

  Tác giả: Lương Ngọc Khánh (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Cục Hạ tầng kỹ thuật – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2018
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát tình hình triển khai thực hiện quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải các vùng kinh tế trọng điểm và lưu vực sông. Đề xuất điều chỉnh, bổ sung và tổ chức thực hiện (KQNC.2312)

  Tiêu đề phụ: (Hợp đồng số 18/2018/HĐ-SNKT ngày 22/01/2018)

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Lương Ngọc Khánh (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án:
  - Đánh giá điều kiện tự nhiên và hiện trạng, xác định các khó khăn, thuận lợi, cơ hội và thách thức của khu vực.
  - Cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường tại các vùng kinh tế trọng điểm và các lưu vực sông thông qua việc tăng cường quản lý quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải.
  - Đề xuất bổ sung, điều chỉnh quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải cho phù hợp với tác động biến đổi khí hậu, mà đặc biệt cập nhật tác động biến đổi khí hậu theo từng vùng, khu vực.

  Số trang: 133

 • Dự án “Điều tra, khảo sát về tổ chức quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng tại một số đô thị Việt Nam” (KQNC.2311)

  Tác giả: Đỗ Quốc Khánh (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Cục Hạ tầng kỹ thuật – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2017
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Dự án “Điều tra, khảo sát về tổ chức quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng tại một số đô thị Việt Nam” (KQNC.2311)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Đỗ Quốc Khánh (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án:
  - Đánh giá được thực trạng công tác quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng tại một số đô thị Việt Nam, phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hạ tầng đô thị.
  - Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng trong đô thị đối với công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật.
  - Dự thảo một quy định về quản lý quy định hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị.
  - Dự án cũng sẽ được sử dụng cho công tác chung của các cơ quan quản lý ngành xây dựng.

  Số trang: 109

 • Điều tra, khảo sát đánh giá hiệu quả của các văn bản QPPL mới được ban hành trong lĩnh vực nhà ở và thị trường BĐS đặc biệt các chính sách phát triển nhà ở xã hội đối với thực tiễn cuộc sống (KQNC.2310)

  Tác giả: Trần Thị Thu Hà (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Tạp chí Xây dựng – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra, khảo sát đánh giá hiệu quả của các văn bản QPPL mới được ban hành trong lĩnh vực nhà ở và thị trường BĐS đặc biệt các chính sách phát triển nhà ở xã hội đối với thực tiễn cuộc sống (KQNC.2310)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Trần Thị Thu Hà (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án:
  - Điều tra, khảo sát tình hình thực thi pháp luật liên quan đến các văn bản QPPL mới được ban hành trong lĩnh vực nhà ở và thị trường BĐS đặc biệt các chính sách phát triển nhà ở xã hội đối với thực tiễn cuộc sống.
  - Điều tra, khảo sát tính hiệu quả, tác động của các văn bản QPPL mới được ban hành trong lĩnh vực nhà ở và thị trường BĐS đặc biệt các chính sách phát triển nhà ở xã hội đối với thực tiễn cuộc sống, đối với công tác phát triển, quản lý nhà ở, thị trường BĐS tại các thành phố trên cả nước.
  - Phân tích, đánh giá sự thực thi, tính hiệu quả của các văn bản QPPL mới được ban hành tronh lĩnh vực nhà ở và thị trường BĐS đặc biệt các chính sách phát triển nhà ở xã hội đối với thực tiễn cuộc sống.
  - Đề xuất các giải pháp để triển khai, thực hiện có hiệu quả các văn bản QPPL trong hoạt động nhà ở và thị trường BĐS.
  - Tổng hợp các kiến nghị của các đối tượng được điều tra về việc sửa đổi, bổ sung các văn bản QPPL trong lĩnh vực nhà ở và thị trường BĐS.

  Số trang: 84

 • Điều tra khảo sát tình hình quy hoạch và khai thác quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội của một số địa phương từ năm 2014 đến nay (KQNC.2309)

  Tác giả: Hà Quang Hưng (Chủ nhiệm dự án)
  Nhà xuất bản: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2021
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy

  Tiêu đề chính: Điều tra khảo sát tình hình quy hoạch và khai thác quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội của một số địa phương từ năm 2014 đến nay (KQNC.2309)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch:

  Tác giả: Hà Quang Hưng (Chủ nhiệm dự án)

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu dự án:
  - Kiện tòa và hỗ trợ các địa phương, các doanh nghiệp đầu tư dự án nhà ở xã hội, dự án nhà ở thương mại và các đối tượng có thu nhập thấp, khó khăn về nhà ở tại khu vực đô thị, khu công nghiệp để cải thiện về nhà ở;
  - Hoàn thiện các quy định, hệ thống chính sách trong việc thực thi pháp luật trên cả nước và tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước đối với việc phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

  Số trang: 104